آقایان هاجری وکرمی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

آقایان هاجری وکرمی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

 کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و یکم نوامبر 2018:… آقای علی هاجری عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن بعد از سالیان طولانی را بمدت یکساعت بیان کردند. و آقای محمد کرمی مدیر کانون فریادآزادی و فعال حقوق بشر ازفرانسه  بمدت یکساعت دررابطه با نقد و بررسی پیام اخیر مرحوم مسعود رجوی در رابطه با اماده باش سرنگونی صحبت کردند. مجری برنامه … 

علی هاجری نجات یافته از مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانی

لینک به منبع

آقایان هاجری وکرمی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه 19 نوامبر2018 برابر با 28 آبان ماه 97 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران

آقای علی هاجری عضوجداشده مجاهدین در آلبانی    موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن بعد از سالیان طولانی را بمدت یکساعت بیان کردند.

و آقای محمد کرمی مدیر کانون فریادآزادی و فعال حقوق بشر ازفرانسه  بمدت یکساعت دررابطه با نقد و بررسی پیام اخیر مرحوم مسعود رجوی در رابطه با اماده باش سرنگونی صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

***

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-حسین-نژاد-دربرنامه-زنده-این-هفته-3/

آقای حسین نژاد دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

 کانون آوا (مردم تی وی)، چهاردهم نوامبر ۲۰۱۸:… روزدوشنبه  ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران آقای قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد عربی سابق رهبری مجاهدین درعراق درباره موضوعات زیر: ‏۱-‏ نگاهی به تناقضات و فریبکاریهای کهنه شدۀ مضحک در پیام اخیر شماره ۱۱ به اسم ‏رجوی مفقود الاثر در … 

تجاوز به زنان در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط مسعود و مریم رجویBolton’s Favorite Deranged Cult (Mojahedin Khalq, MEK, NCRI, Rajavi cult …)

لینک به منبع

آقای حسین نژاد دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه  ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای قربانعلی حسین نژاد

مترجم ارشد عربی سابق رهبری مجاهدین درعراق

درباره موضوعات زیر:
‏۱-‏ نگاهی به تناقضات و فریبکاریهای کهنه شدۀ مضحک در پیام اخیر شماره ۱۱ به اسم ‏رجوی مفقود الاثر در رسانه های فرقۀ رجوی که امید و تکیۀ این فرقه به آمریکا و ‏اعترافش بی پایگاهی خود در میان ایرانیان با توسل به یاوه های مضحکی مانند «کانونهای ‏شورشی» و «شوراهای مقاومت» در داخل کشور!! و اعتراف رجوی به پوچی وعدۀ سر ‏بهمن ماه  را نشان می دهد.‏
‏۲-‏ موج سناریوهای تروریستی پیاپی طی دو ماه گذشته با دست اندرکاری و طراحی فرقۀ ‏رجوی در اروپا و آمریکا و اهداف و سوابق آنها در قرارگاههای این فرقه در عراق.‏
‏۳-‏ نگاهی به سخنان اخیر مریم رجوی در بروکسل و دروغهایش و کنفرانس علیرضا جعفر ‏زاده در آمریکا در همین رابطه که به خوبی اهداف فرقه از این سناریوها و از پیش طرح ‏شدگی آنها را می رسانند.‏
‏۴-‏ نگاهی به موج ریزش نیرویی و اعلامیه های جدایی و مرگ و میرهای پیاپی در تشکیلات ‏فرقۀ رجوی در آلبانی.‏

بمدت دوساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیرتلویزیون مردم بودند.

بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه ازطریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک بطورمستقیم با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرامطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را بدیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم نیزپخش گردید.

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-رزاقی-دربرنامه-زنده-این-هفته-تلوی/

آقای رزاقی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

 کانون آوا (مردم تی وی)، ششم نوامبر ۲۰۱۸:…  روزدوشنبه پنجم نوامبر۲۰۱۸ برابر با ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران آقای محمدرزاقی عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه دررابطه باموضوعات زیر: ۱ـ هدف سران فرقه رجوی از مطرح کردن کانونهای شورشی . ۲ ـ چرا فرقه رجوی از حضور خانواده ها در البانی جلو گیری میکند ؟ چرا مانع حضور … 

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_Terrorismمرگ و حذف خاشقچی خبر نگار مخالف عربستان به شیوه فرقه رجوی داعشی

لینک به منبع

آقای رزاقی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

محمد رزاقی فعال حقوق بشر پاریسروزدوشنبه پنجم نوامبر۲۰۱۸ برابر با ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران آقای محمدرزاقی عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه دررابطه باموضوعات زیر:

۱ـ هدف سران فرقه رجوی از مطرح کردن کانونهای شورشی .
۲ ـ چرا فرقه رجوی از حضور خانواده ها در البانی جلو گیری میکند ؟ چرا مانع حضور خانواده های جدا شده هست ؟
۳- علت سکوت فرقه رجوی در مرگ خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول .

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیز پخش گردید:

https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

(پایان)

***

Mossad To Use MEK Maryam Rajavi For Fatal False Flag Op In AlbaniaMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33931

آقایان میرزایی و میش مست دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم 

کانون آوا (مردم تی وی)، سی ام اکتبر ۲۰۱۸:… روزدوشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸ برابر با هفتم آبان ماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت نیویورک – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران . موضوع برنامه این هفته: فرار دوتن از اعضای سازمان مجاهدین از حصارتشکیلات این سازمان در آلبانی دربرنامه این هفته آقای غلامعلی میرزایی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  درمورد معرفی خود، علت پیوستن … 

مریم رجوی نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی را تهدید به قتل می کندانتشار اسناد افتخار آمیز دو جداشده و محکومیت تهیدات مزدور مریم رجوی علیه نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی

لینک به منبع

آقایان میرزایی و میش مست دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸ برابر با هفتم آبان ماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت نیویورک – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

موضوع برنامه این هفته:

فرار دوتن از اعضای سازمان مجاهدین از حصارتشکیلات این سازمان در آلبانی

دربرنامه این هفته

آقای غلامعلی میرزایی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی

درمورد معرفی خود، علت پیوستن به سازمان وعلت جداشدن از سازمان بعد از ۳۰ سال،

و آقای محمدعظیم میش مست عضوجداشده مجاهدین در آلبانی

درموردمعرفی خود، علت پیوستن و علل جدایی از سازمان مجاهدین صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردیدند:

https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

(پایان)

***

حملات و فحاشی های مریم رجوی علیه نجات یافتگان فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

حسن شهباز: از پیوستگی تا جدایی از مجاهدین خلق در آلبانی

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_MukhabaratThe fortified headquarters of Iranian Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, …) in Albania

MEK_MKO_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_facility_AlbaniaA Tiny Group on a Compound in Albania are Being Groomed to Destabilize Iran

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33737

آقایان بیت مشعل وکرمی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم 

کانون آوا (مردم تی وی)، دهم اکتبر ۲۰۱۸:… روزدوشنبه ۸ اکتبر ۲۰۱۸ برابر با ۱۶ مهرماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۱۹:۳۰ بوقت ایران آقای مالک بیت مشعل  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی    دررابطه با – در آلبانی اکنون چه می گذرد؟ – سنگ اندازی های فرقه رجوی درآلبانی – مصطفی محمدی و خانمش درجستجوی دخترشان سمیه درآلبانی … 

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

لینک به منبع 

آقایان بیت مشعل وکرمی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۸ اکتبر ۲۰۱۸ برابر با ۱۶ مهرماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۱۹:۳۰ بوقت ایران

آقای مالک بیت مشعل  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی    دررابطه با

 – در آلبانی اکنون چه می گذرد؟
– سنگ اندازی های فرقه رجوی درآلبانی
– مصطفی محمدی و خانمش درجستجوی دخترشان سمیه درآلبانی
– درباره مستند کانال ۴ انگلیس که اخیرا پخش شد
– آمدن سه خبرنگار ازکشورهای مختلف و واکنش مردم نسبت به این خبرنگاران

 بمدت یکساعت

وآقای محمد کرمی مدیر کانون فریادآزادی و فعال حقوق بشر ازفرانسه  دررابطه با

 – پاسخ به سوالات!
– مجاهدین به کجا میروند؟

بمدت یکساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

*** 

Elizabeth-Stickney_US_State_Department_MEK_Not_legitimateسخنگوی وزارت خارجه آمریکا: سازمان مجاهدین خلق جایگاهی در ایران ندارد

Rudy_Giuliani_MKO_MEK_NCRI_Rajavi_Cult_Truth_Isnt_Truth_LOLUS envoy to UN denies Giuliani’s claim that Trump wants ‘revolution’ in Iran

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33721

آقای عیسی آزاده میهمان هفته قبل مردم تی وی 

کانون آوا (مردم تی وی)، هشتم اکتبر ۲۰۱۸:… روزدوشنبه اول اکتبر۲۰۱۸ برابر با نهم مهرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۱۹:۳۰ بوقت ایران آقای عیسی آزاده ازفرماندهان ومسئولین سابق فرقه رجوی از فرانسه درباره موضوعات زیر: ۱- کنکاش در روایت شاهد عینی پرویز معتمد مسئول تیمهای تعقیب و مراقبت و شنود کمیتۀ مشترک … 

عیسی آزاده پارلمان اروپا

ریزش نیرو در فرقۀ رجوی (مجاهدین خلق) و دلایل آن

لینک به منبع 

آقای عیسی آزاده میهمان هفته قبل مردم تی وی 

آقای عیسی آزاده در تلویزیون مردم با جدیدترین موضوعات در رابطه با فرقۀ رجوی

روزدوشنبه اول اکتبر۲۰۱۸ برابر با نهم مهرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۱۹:۳۰ بوقت ایران

آقای عیسی آزاده ازفرماندهان ومسئولین سابق فرقه رجوی از فرانسه درباره موضوعات زیر:

۱- کنکاش در روایت شاهد عینی پرویز معتمد مسئول تیمهای تعقیب و مراقبت و شنود کمیتۀ مشترک ساواک شاه از دهۀ چهل تا سال ۵۷ از همکاریهای مسعود رجوی با ساواک از جمله لو دادن خانۀ محمد حنیف نژاد بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق و کمک به دستگیری او و برخی دیگر از سران سازمان و تنفر حنیف نژاد بنیانگذار سازمان مجاهدین از او
۲- افشای دروغ پردازی فرقه که نوشتۀ علیرضا جعفر زاده را به نام یک جیره خوار آمریکایی شان در یک روزنامۀ آمریکایی منتشر کرده حاوی سناریویی دروغین امنیتی فرقه مبنی بر اینکه در آلبانی و اروپا و آمریکا همه جا در خطر هستند،پس تنها آلترناتیو انهاهستند در حقیقت متن پیشنهادی برای سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی است که ترامپ اصلا آن را نخوانده و توجهی به آن نکرده است.
۳- توضیح پیرامون شرکت یک هئیت از مسئولین باسابقه فرقه رجوی در کنگره ششم سکولار دموکراتها در شهر فرانکفورت آلمان.
بمدت دوساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.
ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیس بوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیزپخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

***

مسعود رجوی دادگاه شاه همکاریهای رجوی با ساواک و تنفر حنیف نژاد از او از زبان یک مقام سابق ساواک

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33613

خانم سلطانی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم 

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۱۸:…  برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com روزدوشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با دوم مهرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۱۹:۳۰ بوقت ایران  خانم بتول سلطانی  مدیر انجمن زنان ایران و فعال حقوق بشر ازآلمان … 

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

لینک به منبع

خانم سلطانی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با دوم مهرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۱۹:۳۰ بوقت ایران  خانم بتول سلطانی  مدیر انجمن زنان ایران و فعال حقوق بشر ازآلمان درباره موضوعات زیر صحبت کردند:

– پذیرش شدن در فرقه رجوی
– شیوه های فریب جوانان
– ستاد داخله فرقه رجوی

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل .یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیزپخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

(پایان)

***

MEK_troll_factory_in_Albania_modern_slavesSecret MEK troll factory in Albania uses modern slaves (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI ,Rajavi cult)

American bomber L. Todd Wood Mojahedin Khalq MEK AlbaniaMEK brings American bomber L. Todd Wood to Albania to show that it is not a terrorist organization but is a baker’s organization

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33544

آقایان آزاده و حسین نژاد دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم 

کانون آوا (مردم تی وی)، هجدهم سپتامبر ۲۰۱۸:…  روزدوشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران آقای عیسی آزاده از مسئولان و فرماندهان سابق سازمان مجاهدین درموردموضوعات زیر: ۱ – فراز جدید ریزش نیرو بطور روزافزون در فرقۀ رجوی و عمق و دلایل اصلی … 

Albanian Police report Mojahedin Khalq MEK MKO Rajavi cult Kill Their Own MembersAlbanian Police Report says Mojahedin Khalq (MEK, MKO, Rajavi cult) Kill Their Own Members

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

لینک به منبع

آقایان آزاده و حسین نژاد دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای عیسی آزاده از مسئولان و فرماندهان سابق سازمان مجاهدین درموردموضوعات زیر:
۱ – فراز جدید ریزش نیرو بطور روزافزون در فرقۀ رجوی و عمق و دلایل اصلی این ریزش
۲ – لاف و گزافهای در غربت فرقۀ رجوی در رابطه با به اصطلاح «کانونهای شورشی» موهوم در داخل کشور و نمونه های جعلی مضحک از عکسهای مربوط به آن.
بمدت یک ساعت

و آقای قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد عربی سابق رهبری سازمان مجاهدین (فرقه رجوی) درباره موضوعات زیر:
۱ – انعکاسات جدید فعالیتهای پدر و مادر سمیه محمدی در آلبانی و شهرستانهای این کشور در رسانه های آلبانی و حمایتهای مردمی از خواستۀ مشروع آنان مبنی بر دیدار با فرزندشان.
۲ – عکس العملهای فرقۀ رجوی از موضع ضعف و دفاعی در قبال این موج فعالیتها وانعکاسات در آلبانی و کشورهای دیگر بطوریکه حتی روزنامه هایی که خود فرقه مطالب و بیانیه ها و مصاحبه های ساختگی اش با سمیه را در آنها پخش کرده به زیان فرقه نوشته اند.
۳ – سوء استفادۀ تبلیغاتی و نان به نرخ روز خوردن فرقه در رابطه با اعدام چند جوان کرد و توپ باران مقر حزب دموکرات و پخش عکسهای شهدایشان بعد از سالیان فحش و ناسزا که به حزب دموکرات می گفتند و آن را سازشکار با رژیم می خواندند.

بمدت یکساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیرتلویزیون مردم بودند.

بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه ازطریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک بطورمستقیم با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرامطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را بدیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه هاهمزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیزپخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

***

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

MSNBC_Massoud_KhodabandehMassoud khodabandeh: No decent American intelligence officer would say MEK is trustworthy because it is a Destructive Cult.

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33455

آقایان عبدی و کرمی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم 

 کانون آوا (مردم تی وی)، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۸:… رودوشنبه ۱۰ سپتامبر۲۰۱۸ برابر با ۱۹ شهریورماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران  آقای منوچهرعبدی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با مواردزیر: ۱- چرا فرقه رجوی برعلیه جداشده ها درآلبانی دست به هر توطئه ای می زند؟ ۲- چه رابطه ای مابین …

rudi-giuliani-mojahedin-khalq-terrorists-rajavi-cultگردهمایی مجاهدین یا قرار عاشقانه در پاریس

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

لینک به منبع 

آقایان عبدی و کرمی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۱۰ سپتامبر۲۰۱۸ برابر با ۱۹ شهریورماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای منوچهرعبدی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با مواردزیر:
۱- چرا فرقه رجوی برعلیه جداشده ها درآلبانی دست به هر توطئه ای می زند؟
۲- چه رابطه ای مابین افرادی که از فرقه فرارمی کنند با جداشده ها وجود دارد؟

و آقای محمد کرمیمدیر کانون فریادآزادی و فعال حقوق بشر ازفرانسه   دررابطه با مواردزیر:
۱- ۵۳ امین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین ورابطه آن با فرقه رجوی
۲-  عملکردهای فرقه رجوی درآلبانی درپوش های مختلف
۳- گزارشی از داستان سمیه محمدی در آلبانی

صحبت کردند

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

*** 

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Kidnaped_Canadian_woman_AlbaniaCanadian family asks Top Channel’s “Fiks Fare for help: “MEK mujahedeens took our daughter”

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_MukhabaratBehzad Saffari in Iraq and Albania

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi)

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_MukhabaratAhmad Taba in Albania and Iraq

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_MukhabaratJila Deyhim in Iraq and in Albania

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_MukhabaratHomayoun Deyhim in Iraq and Albania

Lindsey_Hilsum_Attacked_By_MEK_Maryam_Rajavi_Cult_In_AlbaniaMEK members residing in Albania hit British journalist, local media reports (Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi Cult, NCRI …)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33333

آقایان رزاقی ونظری دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم 

 کانون آوا (مردم تی وی)، چهارم سپتامبر ۲۰۱۸:…  آقای محمدرزاقی عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه دررابطه باموضوعات زیربمدت یکساعت: ۱ـ وضعیت حقوقی اعضاء فرقه رجوی در آلبانی ایا پناهجو هیتند ؟ پناهنده هستند ؟ استاتو اقامت دائم در البانی دارند؟ ۲ ـ پاسخ به دو سئوال خانواده ها و بعضی هموطنان و آقای منصور نظری عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه …

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

لینک به منبع

آقایان رزاقی ونظری دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com 

روزدوشنبه سوم سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای محمدرزاقی عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه دررابطه باموضوعات زیربمدت یکساعت:

۱ـ وضعیت حقوقی اعضاء فرقه رجوی در آلبانی ایا پناهجو هیتند ؟ پناهنده هستند ؟ استاتو اقامت دائم در البانی دارند؟
۲ ـ پاسخ به دو سئوال خانواده ها و بعضی هموطنان
یکم : اعضاء فرقه در اردوگاه البانی چکار می کنند؟ و یا چه حرکتی بر علیه ایران می توانند بکنند؟
دوم :چرا زنده یا مرده بودن رجوی بصورت شفاف از طرف دیگر رهبران فرقه به اطلاع عموم نمی رسد؟

و آقای منصور نظری   عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه دررابطه با:

۱- بی آیندگی فرقه رجوی
۲- موج جدید ریزش در فرقه رجوی در راه است

بمدت یکساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

(پایان)

***

گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی
تاریخ و کارکرد سازمان مجاهدین خلق با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33202

خانم ها معینی و محمدنژاد دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم 

 کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و هشتم اوت ۲۰۱۸:…  سرکار خانم زهرامعینی از انجمن زنان ایران – آلمان دررابطه با : – خاطره فاجعه خیانت رجوی وکشتار ۵۲ نفر در قرارگاه اشرف و استراتژی وی و خاطراتی از مشاهداتی مستقیم از حمله رجوی به خاک ایران تحت عنوان فروغ جاویدان و  سرکار خانم حمیرا محمدنژاد از انجمن زنان ایران – آلمان دررابطه با : – وضعیت کنونی و بحران … 

Lindsey_Hilsum_Attacked_By_MEK_Maryam_Rajavi_Cult_In_AlbaniaMEK members residing in Albania hit British journalist, local media reports (Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi Cult, NCRI …)
حمله و ضرب و شتم خبرنگار مشهور انگلیسی توسط ماموران مجاهدین خلق، فرقه مریم رجوی، ارتش خصوص صدام

لینک به منبع

خانم ها معینی و محمدنژاد دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۲۷ آگوست ۲۰۱۸ برابر با پنجم شهریورماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

سرکار خانم زهرامعینی از انجمن زنان ایران – آلمان

دررابطه با :
– خاطره فاجعه خیانت رجوی وکشتار ۵۲ نفر در قرارگاه اشرف و استراتژی وی
و خاطراتی از مشاهداتی مستقیم از حمله رجوی به خاک ایران تحت عنوان فروغ جاویدان

سرکار خانم حمیرا محمدنژاد از انجمن زنان ایران – آلمان

دررابطه با :
– وضعیت کنونی وبحران فرقه رجوی در آلبانی

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه ازطریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیزپخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

***

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_MukhabaratAlbanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Mojahed Khalq Brother John Bolton has a memory lapse

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32940

چرا فرقه رجوی از دیدار خانواده محمدی با سمیه وحشت کرده است 

soltani_batool_EUP_2018بتول سلطانی، زنان ایران، آلمان، سی و یکم ژوئیه ۲۰۱۸:…  هفته گذشته مادر سمیه محمدی بهمراه پدرش مصطفی محمدی از کانادا و راهی دور به سمت کشور آلبانی شتافتند به امید اینکه بتوانند تلاش کنند تا دیداری با فرزندشان سمیه محمدی اسیر در فرقه رجوی داشته باشند. اما فرقه رجوی همچنان بی رحمانه مانع این دیدار شدند و باز هم دست به حمله و هجوم به … 

Perse e rrahen moxhahedinet iraniane Mostafa Mohammedin.Why did Iranian Mojahedin (Marmay Rajavi cult, MEK, MKO, NCRI) physically assault Mostafa Mohammadi?

O Edvini_lidhi_zagarët_Moxhahedin_Edi_Rama_MEKPM Edwin (Edi Rama), tied to the Mojahedin Khalq (aka MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult …)

لینک به منبع

چرا فرقه رجوی از دیدار خانواده محمدی با سمیه وحشت کرده است    

خانم بتول سلطانی، زنان ایران، آلمان ۳۱٫۰۷٫۲۰۱۸

بتول سلطانی پارلمان اروپا 2018

هفته گذشته مادر سمیه محمدی بهمراه پدرش مصطفی محمدی از کانادا و راهی دور به سمت کشور آلبانی شتافتند به امید اینکه بتوانند تلاش کنند تا دیداری با فرزندشان سمیه محمدی اسیر در فرقه رجوی داشته باشند.

اما فرقه رجوی همچنان بی رحمانه مانع این دیدار شدند و باز هم دست به حمله و هجوم به این مادر و پدر زدند.

افسوس که آنها چطور از خلق صحبت می کنند اما تحمل دیدار یک مادر و پدر با فرزندشان را ندارند.

من ضمن حمایت از این دیدار و حمایت از خانواده محمدی توجه مجامع بین المللی و مسئولان و دست اندرکاران کشور آلبانی را به این موضوع و نمونه واقعی جلب نموده و برای آنها با نامه نگاری خاطر نشان کردم که فرقه رجوی مانع دیداراعضاء با خانواده شان می شود.

حتی زندانی هم زمان ملاقاتی برای خانواده اش دارد اما این فرقه سالیان سال است که با روانگردانی روی مغز اعضاء باعث شده است تا اعضا تصور کنند که خانواده دشمن آنهاست و بر اساس همین تفکر عقب مانده و بنیادگرا به تصاحب روح و روان افراد ادامه می دهد.

ایجاد تنفر نسبت به خانواده و حتی دادن اطلاعات غلط براحتی در این فرقه انجام می شود.

فرقه رجوی با اینکار اعضاء را کامل در تسلط خودش گرفته تا برای اهداف خودش بتواند قربانی کند حضور خانواده و تماس با آنها شگردها فرقه رجوی را افشاء و ضمیر انسانی اعضاء را بیدار می کند و النهایه باعث جدا شدن از فرقه می گردد برای همین فرقه رجوی همه تلاشش را بکار می بندد تا مانع این دیدار بشود.

همت و تلاش این خانواده ستودنی است چرا که گرمای تابستان و همه تهمت ها و ترور شخصیتی که فرقه رجوی انجام می دهد تا این خانواده ها بی خیال فرزندان و بستگان خودشان بشوند که در فرقه هستند.

آنها یک بخش بزرگ در داخل تشکیلات راه اندازی کرده اند و اسم آن را جنگ سیاسی گذاشته اند و برای انبوهی از اعضای نگون بخت صبح تا شب وظیفه کرده اند به این فکر می کنند که چگونه با خانواده ها بجنگند. و در همین رابطه مستمر با نفراتی همچون سمیه در ارتباط هستند و فحش نامه برای آنها تنظیم می کنند تا آنها بخوانند و امضاء کنند و از طرف آنها برای سایتهای همبستگی و ایران افشاگر و غیره بفرستند.

فرقه به این ترتیب و با این تلاش شبانه روزی و گسترده و به قول خودش جنگ با نسبت دادن خانواده ها به دولت ایران برای اعضاء آن را جنگ با دولت ایران تلقین می کند.

در پایان به خانم وآقای محمدی والدین سمیه محمدی در جهت این تلاش خستگی ناپذیرشان دست مریزاد می گویم و امیدوارم که بتوانند بزودی دخترشان را در آغوش بگیرند.

بتول سلطانی، آلمان

*** 

_Jila_Deyhim_MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Terrorism_AlbaniaAmerican support for MEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult) in Albania alienates Iranian public opinion

مصطفی محمدی محبوبه محمدی تیرانا آلبانی Exclusive / Mojahed’s parents say: We are not agents, our daughter was kidnapped by Mojahedin Khalq (MEK, MKO, Rajavi cult, NCRI …)

Mostafa_Mahbube_Somayeh_Mohammadi_MEK_Maryam_Rajavi_AlbaniaWhy are the Iranian Mojahedeen keeping Somayeh Mohamadi as hostage in Albania?

Somayeh Mohammadi, muxhahedinia 38-vjeçare që akuzon babain si agjent i qeverisë iranianeIranian Mojahedin’s Accusations, Parents’ letter to Xhafaj: The girl is held hostage by Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) 

IMPAKT 114 – Why are the Iranian Mojahedeen keeping Somayeh Mohamadi as hostage in Albania?

Albanian government supports MEK keeping abducted Canadian woman hostage

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

*** 

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

ژرار دوپره لابی مریم رجوی در پارلمان اروپاMEP Gérard Deprez claims 265 parliamentarians support Rajavi’s MEK. Really?

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsAlbania’s destabilization? You have forgotten hundreds of Mojahedin!

ارتش خصوصی صدام در فرانسهگزارش سحر، ۲۰۰۹: پادگان مریم رجوی (فرانسه) از بیرون و از درون

قرارگاه اروپایی سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی شهرک حومه ای اورسورواز Auvers-sur-Oise در استان سرژی پونتواز Cergy-Pontoise در کشور فرانسه از زمان پیدایش خود با تأیید دولت وقت فرانسه نقش مقر سرفرماندهی جنگ مسلحانه این سازمان را به اشکال مختلف ایفا کرده است.

تهدید به مرگ آن خدابنده توسط مریم رجوی مجاهدین خلقآن خدابنده (سینگلتون): در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند (نامه ای به پرزیدنت اولاند)

همچنین:

 •  mohamadnejad_Homeira_2017حمیرا محمد نژاد، زنان ایران، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۸:…  اما چرا مالک؟ چون اهل جنوب بود در ماموریتهای داخله آن زمان که تردد از بصره به خرمشهر و آبادان بود نقش کلیدی داشت چون هم تازه به سازمان آمده بود و هم بچه آنجا بود و آن مناطق را بخوبی می شناخت و این عملیاتها تحت مدیریت خاص مهوش سپهری( نسرین) و نظارت نزدیک شخص م

  ۲۰۱۷/۱۲/۰۵ نه به خشونت علیه زنان در سازمان مجاهدین خلق

   Mirbaqeri_Zahra_2017_1زهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، پنجم دسامبر ۲۰۱۷:…  به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، مریم رجوی، رهبر فرقه مجاهدین خلق، پیامی برای زنان ایران منتشر کرده است! من به عنوان یک عضو سابق شورای رهبری سازمان مجاهدی

  mohamadnejad_Homeira_2017حمیرا محمد نژاد، زنان ایران، پنجم دسامبر ۲۰۱۷:…  یکی از موضوعاتی که این روزها سازمان مشغول آن هست جایجایی به مقر جدید با باصطلاح اشرف سه هست که در شمال تیرانا در نزدیکی فرودگاه قرار دارد . علت اصلی این جابجایی هم این است که هر چه بیشتر بتوان تشکیلات را از ارتباط با دنیای بیرون قط

  Women_Mojahedin_Khalq_MEK_PMOI_Abuseمحمد علوی، آریا ایران، بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۷:… همزمان با روز جهانی خشونت علیه زنان، لازم به یادآوری است که در سازمان مجاهدین خلق=فرقه رجوی، نیز خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد. زنان مجاهدین حق استقلال و آزادی تعریف شده در قطعنامه سازمان ملل متحد را ندارند. آنها

  کانون آوا (مردم تی وی)، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۷:…سرکارخانم بتول سلطانی از انجمن زنان ایران – آلمان ۱-برنامه همیاری در تلویزیون مجاهدین و درخواست کمک مالی ۲- فرزندان اعضای سازمان مجاهدین خلق همچنان قربانی دست رجوی. سرکار خانم زهرامعینی از انجمن زنان ایران – آلمان دررابطه با : ۱- وضعیت اعضای سازمان مجاهدین در آلبانی ۲- افشاگری اخیر رئیس

  Ex_members_Mojahedin_Khalq_MEK_Rajavi_Cult_EUP_2017_1انجمن زنان ایران، نهم نوامبر ۲۰۱۷:… روز گذشته ۸ نوامبر۲۰۱۷ از انجمن زنان خانم ها بتول سلطانی، زهرا معینی و خانم حمیرا محمدنژاد – از کانون آوا آقای رضا جبلی و امیر موثقی و آقایان غلامعلی حسین نژاد و آقای عیسی آزاده فعالین حقوق بشر در جلسات مختلف شرکت ک

  mohammadnejad_homeiraحمیرا محمدنژاد، زنان ایران، آلمان، ششم نوامبر ۲۰۱۷:… دستگاه تبلیغاتی سازمان مجاهدین به نام سیما مدتی بعد از گردهمایی مردم در پاسارگاد به مناسبت زادروز کوروش کبیربزرگترین سمبل تاریخ تمدن ایران از پاپ کاتولیک تر همچنان به پخش برنامه های مختلف از کوروش کبیر ادامه میدهد. اما علت چیست؟ آیا سازمان مجاهدین واقعا به

  zahra_moiniزهرا معینی، زنان ایران، پنجم نوامبر ۲۰۱۷:…  از خانم رجوی باید پرسید: خائن و وطن فروش و مزدور کیست؟ به او می گویم: سالها پیش وقتی از زندان خود ساختۀ شما فرار کردم بخاطر اینکه تمام حقایق درون شما را بر دولت آلمان گفتم مسعود رجوی و شما حکم مرگ من را صادر کردید به این دلیل که پرده از روی چهره ای بزک کر

  mohammadnejad_homeiraحمیرا محمد نژاد، زنان ایران، دوم نوامبر ۲۰۱۷:… در سازمان مجاهدین مناسبت های زیادی در تمجید وتعریف ازمسعود ومریم هرساله با صرف هزینه های گزاف مالی در تشکیلات برگزار شده وبلافاصله از سیمای سازمان پخش میشود.  اما دو مناسبت ۱۷ ژوئن و سی مهر تبدیل به مناسبت های اصلی سازمان شده بطوری که تقریبا دوماه قبل همه برنامه ها

   zahra-moini-nov-2016زهرا معینی، زنان ایران، شانزدهم اکتبر ۲۰۱۷:… خانم مریم رجوی! در مهر ماه ۱۳۷۲ بعد از رفتن شما از عراق به فرانسه طبق گفتۀ شاهدینی که از فرقۀ مافیایی تو جدا شدند و افشاگری کردند در سال ۱۳۷۳ پانصد عضو مخالف سیاستهای همسرتان و فرقه تان را در قرارگاه اشرف زندانی کردید افرادیکه صادقانه به تو و همسر ملعونت خدمت میکردند ولی ش

   mohammadnejad_homeiraحمیرا محمد نژاد، زنان ایران، هفتم اکتبر ۲۰۱۷:… هم اکنون بنا به شواهد تعداد حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر در قرنطینه خروج در محیطی محصور در شمال تیرانا بدور از چشم ونظارت کمیساریای عالی پناهندگان نگهداری میشوند حتی مقامات دولت آلبانی هم خبر ندارند. تعداد حدود ۳۰ تن اززنان رده های بالا در یک پایگاه مخفی تر که با تهدید وتطمیع و

   zahra-moini-nov-2016زهرا معینی، زنان ایران، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  خانم رجوی، شما خودتان را مدافع حقوق بشر میدانید و دائماً پرچم حقوق بشر را به سینه می زنید (البته فقط به ظاهر) چرا هیچ اعتراضی به دولت میانمار در مورد کشتار بیرحمانۀ مسلمان آن کشور نکردید و همچنان در این مورد سکوت اختیار کرده اید؟؟ چرا اعتراض به خانم سوچی نکردید که سک