نامه سر گشاده به آقای جان کری وزیر امور خارجه امریکا (فرقه رجوی، مجاهدین خلق، افعی خطرناکی است. موظب باشید)

نامه سر گشاده به آقای جان کری وزیر امور خارجه امریکا (فرقه رجوی، مجاهدین خلق، افعی خطرناکی است. موظب باشید)

 

.

سیدامیرموثقی، کانون آوا، نهم فوریه ۲۰۱۳ … آری رجوی تا قبل از اینکه از لیست فرقه های تروریستی از طرف وزارت خانه شما بیرون بیاید جرات نفس کشیدن نداشت چه به اینکه واق واق کند و سایرین را تهدید به مرگ و اخراج از کشورهای ارو پایی کند. حال که کمی از طرف شما فضا را مناسب دیده شروع کرده به دم جنباندن و عربده کشی کردن و طلب کاری که شما و صلیب سرخ و دولت عراق هستید که مانع خروج پس مانده های این فرقه از عراق هستید پس بیائید آنهارا مجددا به کمپ اشرف باز گردانید. آقای جان کری من به شما بعنوان یکی از بیشماران افرادی که توسط رجوی شکنجه زندان شدم در کمپ اشرف و سپس به زندان ابو غریب در زمان صدام حسین تحویل داده شده ام هشدار میدهم که بسیار مواظب باشید که این فرقه از افعی خطر ناک تر است و هیچ رحم و مروتی ندارد. امروز رجوی …


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan stevenson )

سیدامیرموثقی، کانون آوا، نهم فوریه ۲۰۱۳
http://aawaassociation.com/index.php?option=com_content&view
=article&id=1171:1391-11-21-06-56-30&catid=60:tennis&Itemid=388

با عرض تبریک به مناسبت انتخاب جنابعالی برای پست ریاست وزارت امور خارجه دولت امریکا، این جانب یکی از بیشماران اعضای جداشده از فرقه تروریستی رجوی، خواستم در روزهای اول شروع کار جدیدتان چند نکته ای را به شما و سایر همکارانتان هشدار داده باشم.

همانطوری که مطلع هستید فرقه تروریستی رجوی با زدو بندهای سیاسی توسط لابی هایش در امریکا (یعنی قرارداد تخلیه کمپ اشرف و انتقال به کمپ موقت لیبرتی و خارج شدن از لیست گروه های تروریستی وزارت امر خارجه امریکا را پذیرفت )اما در حال حاضر بعد از گذشت تقریبا یکسال با ایجاد تمامی مانع تراشی ها و سنگ اندازی ها و وعده و وعید های پوشالی به اندک نیروی از پای در آمده در عراق دوباره فیل رجوی یاد هندوستان کرده است و میخواهد به کمپ اشرف بر گردد. و در همین رابطه شروع کرده به جعل کردن تعدای ورق پاره از ۵٫۲ ملیون امضاهای جعلی در عراق تا تهدید منتقدین از این فرقه تحت عنوان ورق پاره های پنتاگون و تا دست به دامن شدن نامه های تنظیم شده ازافراد متعددی که برای به دست آوردن خرج اعتیادشان از انها سوء استفاده میکند تا اینکه خودش را از زیر تیغ منتقدین از این فرقه به در ببرد.

آری رجوی تا قبل از اینکه از لیست فرقه های تروریستی از طرف وزارت خانه شما بیرون بیاید جرات نفس کشیدن نداشت چه به اینکه واق واق کند و سایرین را تهدید به مرگ و اخراج از کشورهای ارو پایی کند. حال که کمی از طرف شما فضا را مناسب دیده شروع کرده به دم جنباندن و عربده کشی کردن و طلب کاری که شما و صلیب سرخ و دولت عراق هستید که مانع خروج پس مانده های این فرقه از عراق هستید پس بیائید آنهارا مجددا به کمپ اشرف باز گردانید. آقای جان کری من به شما بعنوان یکی از بیشماران افرادی که توسط رجوی شکنجه زندان شدم در کمپ اشرف و سپس به زندان ابو غریب در زمان صدام حسین تحویل داده شده ام هشدار میدهم که بسیار مواظب باشید که این فرقه از افعی خطر ناک تر است و هیچ رحم و مروتی ندارد. امروز رجوی دارد به خیال باطل خودش زمان میخرد با ایجاد بهانه های مختلف و با به راه انداختن موجی از جنجال آفرینی های فرقه ای. رجوی هرگز نمی خواهد پای هیچ یک از نفراتی که در عراق هستند به دنیای خارج باز شود چرا که به شدت میترسد از اینکه یکی پس از دیگری دستهای شومش روشود. اما من بعنوان یکی از منتقدین از این فرقه به شما قول میدهم که همانطوری که تا به امروز منتقدین از این فرقه خواب و آسایش را از رجوی گرفته اند در آینده هم همین روال ادامه دارد و مطمئن باشید که بیشتر خواهد شد که کمتر نمی شود و این شما هستید که نباید آلت دست یک گروه تروریستی قرار بگیرید که در زمان محمدرضاپهلوی در ایران شعار آمریکایی بیرون شو امریکایی برو گم شو را سرداد و بعد هم تعدادی از هموطنان شما را در ایران ترور کردند. پس خوب مواظب رفتارتان باشید که پدر خوانده تروریست یعنی بن لادن رجوی است که شما دارید به آن میدان میدهید برای تروریست پروری و کشتار انسانهای بی گناه بدلیل اینکه این فرقه با خون و خونریزی سر پا است و نه با آسایش و آرامش ودر هر کجای دنیا که جنگ و کشتار باشد یک پای داستان همین فرقه است. شما بیائید به آخرین اراجیف این مردک کمی بنگرید هنوز به حکومت نرسیده میخواهد همه را بکشد و نابود کند از منتقدین خودش گرفته تا هم جنس بازان و غیره و غیره بله این است فرقه گرایی.

با احترام
سید امیر موثقی
آلمان کلن

————-

همچنین
http://iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=14122

فرقه گرائی و خونخواری رجوی (مجاهدین خلق)

.

… براستی باید از این خانم که دم ازآزادی و دم از ریخته شدن خونهای بیگناهان میزند این سئوال را پرسید که شمایی که در عراق تحت حکومت صدام بودید و شاهد ۱۰ سال تحریمهای بی حدو مرز از طرف امریکا بر دولت عراق بودید نهایتا نتیجه تحریمها چه بود؟ آیا سران حکومت بعث از گرسنگی و فقر مالی از پای در آمدند یا اینکه بیشماران زنان و کودکان معصوم از گرسنگی جان دادند؟ خوبه که شما از خدا بیخبران در آن زمان فیلمها و صحنه های تکان دهنده از وضعیت اجتمایی مردم بی گناه عراق را در برنامه های سیمای زندانی به نمایش می گذاشتید. اما حالا که روز به روز امریکا و متحدان اروپایی دارند به اصطلاح با اعمال تحریمها حکومت ایران را منزوی میکنند به نظر شما عقل کل ها ضرر کننده اصلی در این بازی سیاسی آیا ملت ایران نیستند …


(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)

امیر موثقی، کانون آوا، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۲
http://aawaassociation.com/index.php?option=com_content&view=
article&id=947:1391-10-06-12-33-03&catid=81:europe&Itemid=458

در روزهای گذشته فرقه تروریستی رجوی به سر کردگی مریم قجر پا از گلیم خود فرا تر گذاشته و در پارلمان ملی اسپانیا با در دست گرفتن آلبومهایی از کشته شده ها و انسانهای بیگناهی که در دام این فرقه بی دلیل و بیگناه کشته شده اند اشک تمساح میریزد و میگوید که فرقه من صاحب این خونهای بیگناه ریخته شده توسط جمهوری اسلامی ایران میباشد و درنهایت هم از ستار بهشتی که در ایران یک وبلاگ نویس بوده و با هیچ گروه ویا فرقه خاصی ارتباط سیاسی تشکیلاتی نداشته است، سخن بر زبان می آورد و عکس آن مرحوم را در دست میگیرد و برایش اشک تمساح میریزد و از پارلمانتر های اسپانیا میخواهد که با اعمال تحریم های هرچه بیشتر برعلیه حکومت ایران و محدود کردن دیپلمات ها و فعالیتهای سیاسیی حکومت ایران در اسپانیا کاری کنند تا این حکومت به مرحله نهایی سر نگونی برسد. براستی باید از این خانم که دم ازآزادی و دم از ریخته شدن خونهای بیگناهان میزند این سئوال را پرسید که شمایی که در عراق تحت حکومت صدام بودید و شاهد ۱۰ سال تحریمهای بی حدو مرز از طرف امریکا بر دولت عراق بودید نهایتا نتیجه تحریمها چه بود؟ آیا سران حکومت بعث از گرسنگی و فقر مالی از پای در آمدند یا اینکه بیشماران زنان و کودکان معصوم از گرسنگی جان دادند؟ خوبه که شما از خدا بیخبران در آن زمان فیلمها و صحنه های تکان دهنده از وضعیت اجتمایی مردم بی گناه عراق را در برنامه های سیمای زندانی به نمایش می گذاشتید. اما حالا که روز به روز امریکا و متحدان اروپایی دارند به اصطلاح با اعمال تحریمها حکومت ایران را منزوی میکنند به نظر شما عقل کل ها ضرر کننده اصلی در این بازی سیاسی آیا ملت ایران نیستند که شما از خدا بیخبران برایشان دم از آزادی میزنید؟

آیا مسئولین حکومتی با کمبودها بیشتر دست و پنجه نرم میکنند ویا مردم زحمت کش کمرهایشان زیر فشار تحریمهایی که شما پایش را امضاء میکنید و خواستار اعمال هرچه بیشترش هستید، می شکند؟ واقعا باید کدام را باور کرد دم خروس و یا لحاف ملا را؟

شمایی که در پیام سال نو مسیحی میگوئید ما حضرت مریم را قبول داریم و به آنها همانند حضرت رسول و سایرامامان تشیع احترام میگذاریم، آیا آنها از گرسنگی کشیدنها و بی دوا و درمانی های مردم همانند شما لذت میبردند؟ ای وای بر شما از خدا بیخبران که سرسوزنی نه از مسیح میدانید و نه از شیعه و سنی و سایر ادیان الهی فقط و فقط حرافی میکنید و دستمال به دستی بیگانگان برای لانسه شدن وبه قدرت رسیدن. خوشبختانه دوران این حرکتهای احمقانه و فریبکارانه به سر آمده است و شما فرقه تروریستی همچنان با افکار عقب مانده دهه پنجاه سیر میکنید. از خواب غفلت بیدار شوید و کمی به دنیای بیرون از خودتان چشم بگشایید و واقعیتها را لمس کنید.

————-

همچنین
http://iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=14066

زنان قربانی اصلی فرقه گرائی

(مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

.

… آری امروز بیجهت نیست که فرقه رجوی در برابر افشاگریهای چند زن رها شده از فرقه رجوی خائن سکوت کرده است و دم برنمی آورد. فرقه رجوی همواره از کاه کوه میساخت از تک تک افشا گریها اعضای جدا شده روزها و ماه ها برنامه به راه می انداخت و از بالا ترین کادر هایش در این برنامه ها استفاده میکرد تا شاید خط بطلانی بتواند بکشد روی حرفهای این منتقدین اما امروز در برابر این زنان فرقه ترو ریستی رجوی سکوت کرده است که خود به خودی خود بیانگر حقانیت افشاگریهای این خانمها می باشد و باید از رجوی این سوال را پرسید که چرا سالیان سال در عراق افکار عمو می را منحرف کردی و از حضور زنان در فرقه تروریستی که درست کرده بودی برای عیش و نوش خودت استفاده کردی؟ آیا ثمره انقلاب مریم این بود …


(نمونه ای از گردنبندهای هدیه ای مسعود رجوی به زنان حرمسرای اشرف)

امیر موثقی، کانون آوا، بیستم دسامبر ۲۰۱۲
http://aawaassociation.com/index.php?option=com_content&
view=article&id=937:1391-09-29-17-49-30&catid=71:movies

در تشکیلات پوشالی و فرقه گرایانه رجوی زنان همواره ابزاری بودند تا رجوی بتواند از آنها به بیرحمانه ترین شکل ممکن سوء استفاده کند. از همان دوران میلیشیائی گرفته تا امروز یعنی انهدام تشکیلات پوشالی فرقه گرایانه رجوی در عراق زنها همواره ابزاری بودند تا در برابرنا آرامیها از انها بعنوان سپر دفاعی استفاده شود.

آری در روزگاری که زنان و مردان در خیابانهای تهران مورد اذیت و آزار پاسداران قرار میگرفتند تا رجوی به راحتی پشت تریبون تبلیغاتی اش قرار بگیرد در امجدیه و در رشت و در تبریز و دیگر شهر های مختلف ایران این زنان بودند که با دست در دست هم قرار دادن برای رجوی زنجیری دفاعی با پوست و گوشت و استخوانشان ایجاد میکردند تا رجوی به راحتی سخنرانی های فریبکارانه اش را به پایان برساند. در زندانهای شاه و جمهوری اسلامی این زنان بودند که لب باز نمی کردند و به وقیحانه ترین شکل ممکن شکنجه میشدند و اعدام میشدند. در کردستان عراق ودر عملیاتهای آفتاب و مهران و دروغ جاویدان به تعریف شخص خود رجوی این زنان بودند که هم خوب جنگیدند و هم به بدترین شکل ممکن کشته شدند و حتی به جنازه هایشان هم رحم نشد و در رحم هایشان گلوله های آرپی چی قرار دادند ویا از صخره ها و کوه های جاده کرمانشاه از پا دشنه به قلب آویزان شدند.

آری همین زنان بودند که به تیم های عملیاتی داخل کشور سازماندهی شدند و با کلت و خمپاره و سیانور به قلب دشمن رفتند تا برای رجوی ارمغانی از مادران و کودکان در خون غلتیده شده را به سوغات بیا ورند و رجوی قهقه بزند و به پای کوبی و دست افشانی بپردازد و برای چند صباحی به نیرو های زندانی شده در خاک عراق روحیه بدهد. آری اما امروز بعد از گذشته سه دهه حضور ننگین در عراق پرده ها یکی پس از دیگری کنار میرود هرروز که چند نفری جدید از مناسبات فرقه گرایانه رجوی خارج میشوند صحبت از جنایتهای بیشماری میکنند که به واقع قلب هر انسانی را به درد می آورد. آری این است ثمره انقلاب درون تشکیلاتی رجوی که از زنان ابزاری بسازد برای ارضاء روح و روان خودش وبرای اعمال هژمونی به مرد ها در درون تشکیلات فرقه گرایانه یعنی از یکطرف خودش آز آنها سوء استفاده میکند و از طرفی دیگر در مقابل پاداش به انها قدرت میدهد تا در تشکیلات فرقه گرایانه رجوی مثلا به بالا ترین سطح تشکیلاتی برسند.

آری امروز بیجهت نیست که فرقه رجوی در برابر افشاگریهای چند زن رها شده از فرقه رجوی خائن سکوت کرده است و دم برنمی آورد. فرقه رجوی همواره از کاه کوه میساخت از تک تک افشا گریها اعضای جدا شده روزها و ماه ها برنامه به راه می انداخت و از بالا ترین کادر هایش در این برنامه ها استفاده میکرد تا شاید خط بطلانی بتواند بکشد روی حرفهای این منتقدین اما امروز در برابر این زنان فرقه ترو ریستی رجوی سکوت کرده است که خود به خودی خود بیانگر حقانیت افشاگریهای این خانمها می باشد و باید از رجوی این سوال را پرسید که چرا سالیان سال در عراق افکار عمو می را منحرف کردی و از حضور زنان در فرقه تروریستی که درست کرده بودی برای عیش و نوش خودت استفاده کردی؟ آیا ثمره انقلاب مریم این بود که تو مخفی شوی و مریم هم با برادرش مهدی در فرانسه به دنبال عیش و نوش باشد . ویا عجبا عجبا

———-

همچنین
http://iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=13485

فرقه گرایی و تبلیغات دوروغین فرقه رجوی (مجاهدین خلق)

.

… سازمان با تخلیه اشرف هم به لحاظ سیاسی و هم استراتژیکی و هم نظامی کاملا از هم پاشید و حتی از همجواری با مرزهای خاکی ایران هم طی مدتهای طولانی نتوانست سر نگونی نظام ولایت را محقق کند ونهایتا دست از پا درازتر بعد از گذشت سی سال به نقطه اولش باز گشت . بنا بر روشها و سنتهای این فرقه که همواره شکستها را به عنوان پیروزی جشن میگیرد اینبار هم در کشور های مختلف از جمله فرانسه و بلژیک و انکلستان و امریکا و چندین کشور دیگر کاروان ماشینی را با آرم و پرچم سازمان به راه انداختتند و شعار دادنند ” ما بردیم و مابردیم ایندفعه رم ما بردیم” . واقعا من که سالیان سال با دورغهای این سازمان در عراق بودم . حالا که از بیرون نگاه میکنم به یاد روزهایی می افتم که رفتیم عملیات مهران …


مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار

امیر موثقی، کانون آوا، بیست و هشتم سپتامبر ۲۰۱۲
http://aawaassociation.com/index.php?option=com_content&view=
article&id=555:1391-07-06-09-33-22&catid=81:europe&Itemid=458

در روزهای گذشته این خبر از منابع مختلف منعکس میشد که فرقه تروریستی رجوی از لیست سیاه گروه های تروریستی وزارت امور خارجه امریکا خارج خواهد شد، بنا بر وعده و وعیدهائی که پشت پرده از طرف خانم هیلاری کلینتون به سازمان داده شده بود. البته مشروط به اینکه اشرف را خالی کنید تا ما هم شما را از لیست تروریستی خارج کنیم .

سازمان با تخلیه اشرف هم به لحاظ سیاسی و هم استراتژیکی و هم نظامی کاملا از هم پاشید و حتی از همجواری با مرزهای خاکی ایران هم طی مدتهای طولانی نتوانست سر نگونی نظام ولایت را محقق کند ونهایتا دست از پا درازتر بعد از گذشت سی سال به نقطه اولش باز گشت .

بنا بر روشها و سنتهای این فرقه که همواره شکستها را به عنوان پیروزی جشن میگیرد اینبار هم در کشور های مختلف از جمله فرانسه و بلژیک و انکلستان و امریکا و چندین کشور دیگر کاروان ماشینی را با آرم و پرچم سازمان به راه انداختتند و شعار دادنند ” ما بردیم و مابردیم ایندفعه رم ما بردیم” .

واقعا من که سالیان سال با دورغهای این سازمان در عراق بودم . حالا که از بیرون نگاه میکنم به یاد روزهایی می افتم که رفتیم عملیات مهران شعار دادیم “امروز مهران فردا تهران ” که پوچ بود و بعد عملیات دروغ جاویدان که همه میدانند چه شد و لازم به تو ضیح نیست آن شکست و آن بیمه نامه . بعد هم عملیات کرد کشی برای حفظ دولت عراق که در سال ۱۹۹۱ صورت گرفت اینها همه و همه برای شخص من یک چیز را بیشتر تداعی نمی کند ، دورغ گوئی و خیانت به اعضا و هواداران و خدا و خلقی که رجوی از ان دم می زند .

حالا هرچه می خواهید در اروپا و امریکا فریاد بکشید همه به شما میخندند که با آن همه سلاح هیچ کاری نکردید حالا در خارجه با این جنگولک بازی ها می خواهید برای اربابتان جای دوست و دوشمن را مشخص کنید، والله که شرم دارد.

به احتمال زیاد امریکائی ها فراموش کرده اند که در ایران و زمان شاه ، سرود “امریکایی بیرون شو” و” نبرد با امریکا ” را چه گروه وسازمانی در ده های پنجاه برایشان به ار مغان آورد؟ و کدام سازمان ویا گروه تروریستی در تهران افسران امریکائی ها را ترور کرد ؟

هنوز که هنوز هست سازمان سیا به دنبال افرادی هست که در آن زمان ترورها را انجام داده اند، این را به تک تک نفراتی میگویند که در مصا حبه هایشان بعد از فروپاشی سازمان در عراق به امریکائی ها پس داده اند .

به هر حال امپریالیست هم برای خود سرگرمی میخواهد تا کمی از جنگولک بازی های اینگونه فرقه ها لذت ببرد.

————-

همچنین
http://www.iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=13318

ازشهریور ۱۳۸۰ تا شهریور ۱۳۹۱

(اسارت در فرقه رجوی، مجاهدین خلق)

.

اما بامن چه ها کردند مرا در زندان باقرزاده محاکمه کردند و در میان جمع چرخاندند، برویم تف کردند و کتک زدند و بعد به زندان اشرف منتقل کردند. وبعد از گذشت یکسال به زندان ابو غریب تحویل دادند و مدت یکسال هم در زندان ابوغریب بودم تا زمان جنگ مجدد امریکا با دولت صدام در آنجا زندانی بودم. اما امروز رجوی ۱۱سال از اسارت و زندانی شدنش در اشرف میگذرد. تمامیت یک زندان انسانهای بی گناه دارد از خاک عراق پاک میشود وخفقان و سرکوبهای درونی دگرباره به پایان میرسد و انشاالله به زودی زود تمامی آنهایی که آرزوی دیدار با خانواده هایشان را دارنداین لحظات زیبا فرا خواهد رسید. از این پس انتخاب برای آزادی در دست تک تک افراد است ونه تشکیلات فرقه ای مخوف رجوی …

امیر موثقی، کانون آوا، دهم سپتامبر ۲۰۱۲
http://aawaassociation.com/index.php?option=com_content&
view=article&id=480:-1380-1391-&catid=81:europe&Itemid=458

امروز درست ۱۱سال از جدایی من از فرقه تروریستی رجوی میگذرد ومن در اوج افتخار و سربلندی به دنیای آزاد باز گشتم و فرقه تروریستی رجوی روز به روز خوار و خوارتر شد .. آری درست در زمانی که همه چیز در درون تشکیلات فرقه ای رجوی به بن بست رسیده بود و دیگر ابزار سرکوب درونی تحت عنوان عملیات جاری کارایی نداشت در شهریور ۱۳۸۰ شخص رجوی با به راه انداختن یک سری محاکمات درونی تلاش میکرد که صدای معترضین درون تشکیلاتی اش را خاموش کند . صدایی که به یک فرد یا چند نفری اکتفاء نمی کرد بلکه تمامیت فرقه رجوی را گفتار کرده بود.آری در آن روزگار رجوی بار دیگرر به صحنه آمد و سرفصل جدیدی را مانند تمامی سرفصل های باطل دیگر برای اعضای فرقه به ارمغان آورد .به نام غسل هفتگی که دیگر پرده ها به طور کامل کنار میرفت و به صورت عیان بحث مشکلات جنسی زنان و مردانی که در درون فرقه رجوی گفتار شده بودند آشکارا برای همه روشن میشد.

دیگر موضوع سرکوب کردنهای درونی مشکلات روز مره نبود بلکه همه باید از یک مشکل به نام غول جنسی فاکت می آوردند و باید به پدیده جدید ی که نامش غسل هفتگی بود متعهد میشدند. آری در آن زمان دیگر بحث این نبود که چه کسی مجاهد هست یا رزمنده ویا غیره بحث این بود که باید همه سرسپار خط جدید میشدند. درست در آن زمان که فشار های درون تشکیلاتی به اوج خودش رسیده بود ورجوی شخصا اعلام کرد که هرکس به پای بحث جدید نیامد اورا دریک بنگال محصور کنید و یا اینکه حتی اگر کسی دست به خودکشی هم زد اورا رها کنید تا بمیرد من در برابر رجوی بپا خواستم و به او گفتم که قبول ندارم او حیران و دستپاچه شد و دیگران صحنه را از پائین سن به عهده گرفتتند و مرا سرکوب کردند و ساکت. اما موضوع همانجا تمام نمی شد بعد در خارج از آن دادگاه، عوامل رجوی دوباره چندین بار مرا مورد اذیت و آزار و فشار های روحی و روانی قرار دادند ومن هم درست در زمانی که حتی هیچکس توان ایستادن در برابر خط جدید رجوی را نداشت ایستادم و گفتم که میخواهم از این فرقه بروم و به من گفتند که یک راه بیشتر وجود ندارد باید بروی ایران.

در آن زمان ایران رفتن با تمام مشکلات پیش رویش برای من با ارزش ترازماندن در یک فرقه عقب مانده ارتجاعی بود. اما بامن چه ها کردند مرا در زندان باقرزاده محاکمه کردند و در میان جمع چرخاندند، برویم تف کردند و کتک زدند و بعد به زندان اشرف منتقل کردند. وبعد از گذشت یکسال به زندان ابو غریب تحویل دادند و مدت یکسال هم در زندان ابوغریب بودم تا زمان جنگ مجدد امریکا با دولت صدام در آنجا زندانی بودم.

اما امروز رجوی ۱۱سال از اسارت و زندانی شدنش در اشرف میگذرد. تمامیت یک زندان انسانهای بی گناه دارد از خاک عراق پاک میشود وخفقان و سرکوبهای درونی دگرباره به پایان میرسد و انشاالله به زودی زود تمامی آنهایی که آرزوی دیدار با خانواده هایشان را دارنداین لحظات زیبا فرا خواهد رسید. از این پس انتخاب برای آزادی در دست تک تک افراد است ونه تشکیلات فرقه ای مخوف رجوی . آری روزگار گذشت و سیاهی مثل همیشه بر صورت زغال ماند من و امثال من آزاد هستیم اما رجوی در سوراخی بد تر از سوراخ اربابش صدام گیرکرده است.

———-

 

|