جنایت مشترک آخوندها و رجوی در کشتار اسیران لیبرتی محکوم است (+محکومیت از طرف آقای محمد علی اصفهانی)

جنایت مشترک آخوندها و رجوی در کشتار اسیران لیبرتی محکوم است (+محکومیت از طرف آقای محمد علی اصفهانی)

عبدالرضا رستمی، هفدهم ژوئن ۲۰۱۳: …  رجوی که تمامی تحلیلهایش اشتباه از آب در آمده منتظر است که جناح جنگ طلب و جنایتکار آمریکا به حاکمیت برسد تا ضمن حمله به ایران و قتل عام ملتمان رجوی را هم بازی بدهد و از گندم ری بخورد و به این افراد در چنین شرایطی احتیاج خواهد داشت. در شرایطی که ۷۲۵ نفر از افراد لیبرتی دارای پاسپورت پناهندگی کشورهای اروپایی هستند – در شرایطی که آلبانی ۲۱۰ و به قولی ۶۰۰ نفر را پذیرفته  …

علیرغم همه محدودیت ها ، ریزش و فرار اعضا و کادرهای تشکیلاتی همچنان از کمپ لیبرتی و اسارتگاه فرقه مجاهدین ادامه دارد
علیرغم همه محدودیت ها ، ریزش و فرار اعضا و کادرهای تشکیلاتی همچنان از کمپ لیبرتی و اسارتگاه فرقه مجاهدین ادامه دارد

لینک به منبع (صفحه فیسبوک آقای رستمی)

باز هم آخوندها از فرصت انتخابات استفاده کرده و اسیران دست بسته و بیدفاع را قتل عام کردند

افرادی که بوسیله ی رجوی به گروگان گرفته شده اند تا شاید که تغاری بشکند ماستی بریزد تا جهان گردد بکام رجوی

یعنی : رجوی که تمامی تحلیلهایش اشتباه از آب در آمده منتظر است که جناح جنگ طلب و جنایتکار آمریکا به حاکمیت برسد تا ضمن حمله به ایران و قتل عام ملتمان رجوی را هم بازی بدهد و از گندم ری بخورد و به این افراد در چنین شرایطی احتیاج خواهد داشت

در شرایطی که ۷۲۵ نفر از افراد لیبرتی دارای پاسپورت پناهندگی کشورهای اروپایی هستند – در شرایطی که آلبانی ۲۱۰ و به قولی ۶۰۰ نفر را پذیرفته – در شرایطی که آلمان هم ۱۰۰ نفر را پذیرفته – در شرایطی که ماندن آنها در عراق هیچ ارزش مبارزاتی ندارد

ماندن این افراد هیچ توجیه ای ندارد و نباید مسئولیت شخص رجوی در این کشتار را نادیده گرفت. تاکید میکنم که شخص رجوی مستقیما در کشتار فوق و کشتارهای بعدی شریک جرم میباشد

از تمامی هموطنان و فعالین حقوق بشری درخواست دارم که روی این مسئله تاکید کنند و فعالیتهای خود برای خروج اسیران از عراق بیشتر و بیشتر کنند

عبدالرضا رستمی

۱۵-۰۶-۲۰۱۳ آلمان

باز هم جنایتی دیگر در لیبرتی

محمد علی اصفهانی، هفدهم ژوئن ۲۰۱۳:
صفحه فیسبوک فراخوان مستقل

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ باز هم ملایان و رهبر مجاهدین که جان افراد خویش در لیبرتی و اشرف را به گروگان گرفته است تا بتواند همچنان به عنوان کارت بازی قمار درنده ترین جناح امپریالیسم با جناح دیگر آن، علیه مردم میهن خود مورد استفاده های بیشتر قرار بگیرد، جنایتی دیگر رادر لیبرتی رقم زدند.

پنهان کردن مسئولیت شخص رجوی و ریزه خواران خوان یغمای او در شکل گیری و ادامه ی شرایط کنونی، تحت هیچ عنوانی قابل قبول نیست، و به معنای مشارکت و مباشرت در جنایات بعدی است.

بگذار خود را جرواجر کنند که گویا این، به معنای جدا کردن سر از تن مجاهدین است!

کدام خردمندی است که تفاوت اندام انسان را از اندام یک تشکیلات تشخیص ندهد، و برای یاوه های اینان که در پی توجیه نقش خود در جنایتِ مشترکند، اندک ارزشی قائل باشد؟

پیش از این، بسیاری از گفتنی ها گفته شده است. می توانید به صفحات ویژه ی گروگان گیری در لیبرتی و اشرف مراجعه کنید. >>>

همچنین:

اخبار جدید از آلبانی (بایکوت “جواد خراسان” چماقدار رجوی، توسط نجات یافتگان در آلبانی)

۲۰۱۳/۰۶/۱۲

عبدالرضا رستمی، دوازدهم ژوئن ۲۰۱۳: …  شخصی باسم جواد خراسان که یکی از دژخیمان و چماقداران رجوی به آلبانی آمده است غافل از اینکه آلبانی عراق نیست. این شخص که بسیار مورد تنفر افراد سازمان بوده در اینجا هم حسابی توسط بچه ها بایکوت شده است و مستمرا مورد تمسخر قرار میگیرد. جهت اطلاع کمیسیون جیمزباند […]

استعفای آقایان قصیم و روحانی و اطلاعیه شورای رجوی

۲۰۱۳/۰۶/۱۰

عبدالرضا رستمی، هامبورگ، دهم ژوئن ۲۰۱۳: …  اطلاعیه فوق را خلاصه کنیم ۱٫ جوابی به دلایل استعفا نداده.  ۲٫ آقایان را به وزارت اطلاعات ربط داده. این دو محور موضع سی و دو ساله ی آقای رجوی با تمام کسانی بوده که جدا شده اند (چه از شورا و چه از مجاهدین) منطق شناخته شده […]