Author: Nejat

Nejat
Nejat

انجمن نجات توسط جمعی از اعضای سابق مجاهدین به منظور نجات رفقایی که هنوز در اسارت ذهنی و حتی عینی این سازمان هستند و کمک به خانواده های رنج کشیده آنان تأسیس شده است.

Email: nejatngo@iran-interlink.org

Website: http://www.nejatngo.org

زنان داعش و مجاهدین خلق ، قربانی فرقه های مخرب

Posted on: 2019/06/02

انجمن نجات، مرکز فارس، دوم ژوئن ۲۰۱۹:… در نوامبر ۲۰۱۸، گاردین گزارشی مفصل درباره مجاهدین خلق منتشر کرد و در آن به موارد نقض حقوق بشری که در فرقه رجوی رخ می دهد پرداخت. نویسنده مطلب آرون مرات از خانم بتول سلطانی نام برد که برای اولین بار از سواستفاده های مسعود رجوی از زنان […]

بولتون کاخ سفید را به خاک سیاه می نشاند

Posted on: 2019/05/25

ابراهیم خدابنده، انجمن نجات، بیست و پنجم می ۲۰۱۹:… جاه طلبی بولتون و فقدان اطلاعات و تجربه ترامپ در حال حاضر ایالات متحده را در وضعیت بن بست کامل قرار داده است. هرچه زمان می گذرد دولت آمریکا در باتلاقی که خود به وجود آورده بیشتر فرو می رود. وارد جنگ با ایران شدن یا […]