Author: صابر تبریزی

صابر تبریزی
صابر تبریزی

با سلام صابر تبریزی هستم که درد و رنج ها از تحجر گراین و فرقویان کشیده طرفدار جدی استقلال سیاسی- اقتصادی کشورم بوده و درکنار آن زبان مادری ام را هم بشدت دوست داشته و همواره آرزومند دوستی بین زبان ها وفرهنگ ها بوده وهمگی را ساخته ی جمعی بشر و ثروت عمومی جهانی میشمارم از نظر دیدگاه سیاسی ، سازمان مجاهدین خلق را که به باند رجوی تبدیل شده ، متحجرترین و فرقوی ترین جریان میدانم و برخورد با آن را کار میهن دوستانه و در راستای خدمت به مردم و بخصوص اعضای اسیر این سازمان وخانواده های محنت زده اش میدانم. فعلا همین! بجای عکس خودم ، خواستم که عکسی از یک مکان تاریخی تبریز بگذارم با سپاس

Email: [email protected]

Website: http://Iran-Interlink.org

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی

Posted on: 2019/09/11

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر 2019:… مردم هیچ پشتگرمی به باند رجوی که دل به دشمن بسته و صفوف این دشمنان روزبروز ضعیف تر شده ودرکنار آن از رجوی ها ناامید میشوند ، ندارند وبرای شما بهتراست که بعد از رفع ایام سوگواری مربوط به ازدست رفتن قدرت نزدیک ترین دوست تان بولتون، خاک […]

کسی به سخنان این سفیر سابق و باند رجوی ، تره خرد نکرد

Posted on: 2019/09/09

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، نهم سپتامبر 2019:… اولا هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد که آواری بر سر وزرای خارجه ی دوکشور مورد بحث خراب شده باشد وبرعکس، محتمل تراین است که این آوار برسر جنگ طلبان آمریکائی و فرقه ی رجوی فرود آمده یا درحال فرود آمدن است. ثانیا ، استعمال این عبارت، توهین […]

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او

Posted on: 2019/09/07

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم سپتامبر 2019:… مریم رجوی که عشق اش سخنرانی وپرت وپلا گفتن است بمناسبت سالگرد تحریف شده ی بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ، بازهم اسرای بیکار ونگون بخت رجوی درآلبانی را جمع کرده وبرای آنها سخنرانی نموده است. دربخش هایی ازاین سخنرانی آمده است : ” بنیانگذاران مجاهدین بن بست […]

اشک تمساح مریم رجوی برای 52 نفر قربانی اش

Posted on: 2019/09/03

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم سپتامبر 2019:…شما ازپیش میدانستید که این 100نفر ودرکشوری بیگانه قادر به حفظ اموال باد آورده ای نبودند که چشم طمع سختی بدان دوخته بودید!. میدانستید که درشرایط نا امن آن روز عراق ، اگراین افراد ر با مسالمت اشرف را ترک نمیکردند ، با زور بیرون رانده میشدند واین اموال […]

مسبب تحریم ها ی ایران ، احساس نیاز آمریکا به تسلیم شدن ماست

Posted on: 2019/09/01

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، اول سپتامبر 2019:… این ادعای باند رجوی که میخواهد پول های ایران بشکل غیر مولدی که درجریان است ، نباشد، صرفا دروغی بیشرمانه است! چطور ممکن است که از یک طرف طرفدار بزانو درآوردن مردم با تحریم بود وهم مشتاق بود که سرمایه ها درمسیر صنعتی شدن کشور وکسب استقلال اقتصادی […]

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است

Posted on: 2019/08/29

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم اوت 2019:… اگر سیاست، علم عمل به ممکنات است ، ایران به چکار غیر ممکنی دست زده که مورد انتقاد باشد؟! چرا نمیپذیرید که کاربرد دیپلماسی زیرکانه ی اخیر، طرف مقابل را به عقب نشینی های قابل توجهی واداشت؟! اگر سفر دکتر ظریف بی فایده بود، چرا اخبار […]

مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد 

Posted on: 2019/08/26

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و ششم اوت 2019:… ظاهرا ، نویسنده ی مقاله ی مبسوط مورد نقد، کتاب پروفسور آبراهامیان را نخوانده و یا کتاب جدیدتر دیگری را که ازروی اسناد منتشر شده ی سازمان های امنیتی- اطلاعاتی و وزارت خارجه ی آمریکا تهیه شده وبه فارسی هم ترجمه گردیده ودر باجه های کتابفروشی […]

با جاسوسان و تروریست های رجوی ، اینگونه برخورد میکنند!

Posted on: 2019/08/24

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم اوت 2019:… سخن روز یکی از وبسایت های رجوی بعنوان ” خشم اشرف‌نشانها علیه ظریف قاتل و مماشاتگران ” منتشر شده که دربخش هایی از آن آورده شده است : ” مجموع این عوامل وضعیت را به نقطه‌ای رسانده که می‌توان اصطلاحا به آن گفت حالت «خفگی اقتصادی […]

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند

Posted on: 2019/08/18

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هجدهم اوت 2019:… مسعود رجوی یا مترسک اش در پیام کتبی شماره 14 خود میگوید : ” اکنون وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «جواد ظریف، وزارت‌خارجه‌یی را نظارت می‌کند که با یکی از بدنام‌ترین نهادهای دولتی یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران هماهنگ کار می‌کند که مقاماتش پیشاپیش به‌خاطر تروریزم و حقوق‌بشر، نامگذاری […]

چیزی از این اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسد

Posted on: 2019/08/13

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سیزدهم اوت 2019:… اما دراین میان، چه اعتراضی باشد ویا نباشد و این اعتراضات اگر سرکوب شوند یا نتیجه دهند ، هیچ فرقی درحال باند رجوی نخواهد داشت وچرا؟ برای اینکه باند رجوی برای همه هم دروغ بگوید ، در نهان خود، به خودش دروغ نمیگوید ومیداند که ازجامعه بریده وبعنوان […]