Author: غفور فتاحیان

غفور فتاحیان
غفور فتاحیان

غفور فتاحیان فعال حقوق بشر در پاریس عضو سابق مجاهدین خلق ایران شورای ملی مقاومت ایران

Email: ghafoorfatahian@iran-interlink.org

Website: https://anticult-nejat-ngo.com

نامه سرگشاده به مریم رجوی : چرا یک نسل را نابود کردید؟

Posted on: 2019/08/24

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و چهارم اوت 2019:… که چه کسی خیانت کار است؟ شما و همسر مرحوم و فراریت یا ماها که تمام هست و نیست خود و جوانیمان را در بیابانهای عراق در زیر شدیدترین بمباران ها گذارندیم؟ ما که در هر سر فصلی سینه در مقابله گلوله […]

شکنجه گران فرقه رجوی در آلبانی را محاکمه کنید

Posted on: 2019/08/08

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، هشتم اوت 2019:… در همین پادگان کوت که متعلق به سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) بود چندین دستگاه خودروی لندکروز را به رنگ ماشینهای سازمان ملل درآورده و روی آنها آرم سازمان ملل و پرچم آن را زده بودند تا وقتی اتفاقی برای نیروهای این فرقه در مرز […]

مرگها در تشکیلات رجوی سراغ سران نمی رود. چرا؟

Posted on: 2019/07/20

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیستم ژوئیه 2019:… این برای مریم و سران این فرقه خوب است که پولش را می گیرند و از بهترین امکانات برخوردارند و زندگی خودشان را دارند اما درماندگان اسیر و سالخورده در البانی چی چیزی را دارا می باشد؟ آخر شماها که در این سنین بالا […]

مجاهدین خلق سی خرداد و شکست مبارزه مسلحانه

Posted on: 2019/06/22

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها ، پاریس، بیست و دوم ژوئن 2019:… سی خرداد سال شصت و سالهای سیاه پس از آن مشخص شد که شخص مسعود و سران جنایتکار فرقه اش به دلیل تمامیت خواهی و دیکتاتوری و قدرت طلبی و انحرافشان از اصول و پایه های اصیل سازمان مجاهدین در ایجاد […]

مریم رجوی باد کاشت ، طوفان درو کرد

Posted on: 2019/06/16

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، شانزدهم ژوئن 2019:… این حکایت فرقه وا رفته و ذلیل مرده و بی صاحب رجوی است که سال گذشته در همین ایام با کمک سرویسهای جاسوسی و نفرات خودش در صدد توطئه بود ولی عاقبت آتش این توطئه دامان خود فرقه رجوی را بدجوری گرفت به طوری […]

مریم رجوی سرنگونی را به 2021 موکول کرد

Posted on: 2019/06/01

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، اول ژوئن 2019:… طبق خبرهای رسیده از داخل قلعۀ اشرف سه توسط کسانی که اخیرا موفق به فرار از این زندان شده اند؛ مریم قجر در یکی از این نشستها گفته: مطمئنا رژیم تا سال 2021 سرنگون می شود! به دنبال آن یکی از افراد پشت بلندگو […]