Edi Rama Maryam Rajavi sue Journalists?

Edi Rama Maryam Rajavi sue Journalists?

Edi Rama Maryam Rajavi sue Journalists 1Gjergji Thanasi, Gazeta Impakt, Tirana, Albania, June 18 2019:… Former terrorist Maryam Rajavi, leader of the MEK organization of the so-called Iranian Mojahedin of Camp Manez, has filed a lawsuit against German Der Spiegel journalist, Louisa Hommerich, for her article titled ‘Prisoners of Their Own Rebellion’ published by Der Spiegel on February 16, 2019. Among other things, the MEK organization accused the reporter of having links to the secret service and repressive agencies of the Iranian regime. We quote the Mojahedin’s accusation in English against our German colleague. … Edi Rama Maryam Rajavi sue Journalists?  

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted membersAlbania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Edi Rama Maryam Rajavi sue Journalists?

‘Couple’ Edi Rama and ex-terrorist Rajavi sue German journalists

By Gjergji Thanasi 
(translated by Iran Interlink)

Former terrorist Maryam Rajavi, leader of the MEK organization of the so-called Iranian Mojahedin of Camp Manez, has filed a lawsuit against German Der Spiegel journalist, Louisa Hommerich, for her article titled ‘Prisoners of Their Own Rebellion’ published by Der Spiegel on February 16, 2019. Among other things, the MEK organization accused the reporter of having links to the secret service and repressive agencies of the Iranian regime. We quote the Mojahedin’s accusation in English against our German colleague: “Inquiries quickly revealed that Luisa Hommerich was by no means an ordinary journalist. It became clear that she had spent a long time in Iran and had extensive contacts with the Iranian regime’s repressive and security agencies while in the country.” For curious readers we provide the link to the official press release by the NCRI, MEK (Iranian Mujahedin) of the ex-terrorist Rajavi. Link:

Edi Rama Maryam Rajavi sue Journalists 1

https://www.ncr-iran.org/en/ncri-statements/iran-resistance/25871-modern-death-and-terrorist-fatwa-issued-by-der-spiegel-or-by-the-mullahs-islamic-revolutionary-cour

 

Apparently the former Iranian terrorists do not like the writing of Western professional journalists, but only the (prepaid) speeches of VIPs here and across the Atlantic Ocean!

Edi Rama Maryam Rajavi sue Journalists 2Edvin, prime minister of Albania and Skanderbeg Spiropali, unfortunately is copying exactly the same behavior the former terrorist Rajavi manifests toward Western journalists who do not agree with Madame Rajavi! After the release of the second wave of interceptions by Der Spiegel’s journalist Peter Tiede, Edvin said he would sue the journalist for exposing investigative secrets.

With humility, I remind Prime Minister Edvin that the German court is not under the threat of the Sword of Damocles, that is, vetting like the Albanian ones. In Germany, the Attorney General is not the buddy of the vote thief named Hulusi, but Mr. Peter Frank! In Germany, the US Ambassador, His Excellency Richard Grenell, is not a woman who, by coincidence, has the name Maryam the same as the former terrorist Rajavi! I remind prime minister Edvin that the German 007, who helped the Albanian police to organize the premiership’s defense on the night of 15-16 February, has gone to the dogs and risks being left out of work just like the famous Alexander Arvizu! I’m painfully reminded by the prime minister of the story of not confusing the toilet paper with the stain!

Edi Rama Maryam Rajavi sue Journalists 3I remind Fuga for the prime minister, to heed the example of Miti Tona 33 years ago and not blow on the prime minister’s fire, a fire caused by the consumption of low-quality white flour. Miti Tona, after our border guards killed a French VIP tourist, ordered the editors of the Albanian media, except the Voice of the People, which would publish a refutation of 8-9 lines in a column, not to write even a word about this murder, because the more it was written about, the more it harmed the interests of the Socialist Homeland. This story of Mita Tona was one of numerous undercover works that Niko Nicholas (the then editor-in-chief of the Hosteni Magazine) did for the Security Associates under the pseudonym “Neck of the Sixth”, one Greek speaking, true human garbage! Mita Tona, unlike Fuga today, was so clever that he would not confuse the sticky marmalade with the spoon, as Prime Minister Edvin is trying to do with these claims against this German colleague.

I remind the prime minister that in his writing, colleague Tiede uses a combination of public relations methods: ‘Name Dropping Technique’ and ‘Iceberg Technique’! Such methods mean that if interceptions of cocaine caches seized in Xibraka are published, the chief of the cocaine traffic is the brother of one of the lovers of Ermale’s mother. Mr prime minister is the brother of that idyllic episode in the well of the Ardenica Monastery! Mr prime minister, pray to God, that you do not face the journalistic iceberg that is still immersed in the water!

Edi Rama Maryam Rajavi sue Journalists?

Link to the source  (Albanian)

“Cifti” Edvin Rama-ish terroristja Rajavi padisin gazetarët gjermanë

nga Gjergji Thanasi

Ish terroristja Marjam Rajavi shefe, kapo e organizatës MEK të të ashtuquajturve muxhahedinë iranianë (Kazerma e Manzës) hodhi në gjyq gazetaren e prestigjozes gjermane “Der Spiegel”, Louisa Hommerich për artikullin e saj me titull: Të Burgosur të Rebelimit, botuar nga “Der Spiegel” në 16 shkurt 2019. Ndër të tjera organizata MEK e akuzonte gazetaren për lidhje me shërbimin sekret dhe agjensitë represive (shtypëse) të rregjimit iranian. Po citojmë saktësisht akuzën në anglisht të muxhahedinëve për kolegen gjermane: Inquiries quickly revealed that Luisa Hommerich was by no means an ordinary journalist. It became clear that she had spent a long time in Iran and had extensive contacts with the Iranian regime’s repressive and security agencies while in the country. Për lexuesit kureshtarë po ofrojmë edhe linkun e komunikatës zyrtare për shtyp të MEK-NCRI (muxhahedinëve iranianë) të ish terroristes Rajavi. Linku:

https://www.ncr-iran.org/en/ncri-statements/iran-resistance/25871-modern-death-and-terrorist-fatwa-issued-by-der-spiegel-or-by-the-mullahs-islamic-revolutionary-court

Me sa duket ish terroristëve iranianë, nuk u pëlqejnë shkrimet e gazetarëve profesionistë perëndimorë, por vetëm fjalimet (e parapaguara) të VIP-ave këtej dhe andej Oqeanit Atlantik!

Edvini kryeministër i Shqipërisë dhe Skëndërbe i Spiropalit, fatkeqësisht po kopjon pikë për pikë sjelljen, që ish terroristja Rajavi manifeston me gazetarët perëndimorë, që nuk ishkojnë pas avazit zonjës Mejreme! Edvini pas publikimit të grupit të dytë të përgjimeve nga gazetari Peter Tiede i “Der Spiegel” deklaroi se do ta hedhë në gjyq gazetarin për nxjerrje sekreti hetimor.

Me përunjësi i kujtoj kryeministrit Edvin se gjykata gjermane nuk janë nën kërcënimin e Shpatës së Damokleut dmth vetting-ut si ato shqiptare. Në Gjermani Prokuror i Përgjithshëm nuk është ajo shoqja e hajdutit të votave me emrin Hulusi, por zoti Peter Frank! Në Gjermani është ambasador amerikan Shkëlqesia e Tij Richard Grenell jo një femër, që për koincidencë e ka emrin Mejreme njëlloj si ish terroristja Rajavi! I kujtoj kryeministrit Edvin se 007 gjermane, që ndihmonte policvinë shqiptare për të organizuar mbrojtjen e kryeministrisë natën e 15-16 shkurtit, ka shkuar për lesh bubi dhe rrezikon të ngelet pa punë njëlloj si i famshmi Aleksadër Arvizu! Me dhimbje i kujtoj kryeministrit edhe atë historinë e mos ngatërrimit të letrës higjenike me lëtrën zumpara!

I kujtoj z/zj. Fuga në kryeministri, se duhet të marrë shembull nga Miti Tona 33 vjete më parë dhe mos t’i fryjë zjarrit të kryeministrit, zjarr i shkaktuar nga konsumi i miellit të bardhë jo fort cilësor. Miti Tona, pasi kufitarët tanë vranë një turist VIP francez, i urdhëroi kryeredaktorët e mediave shqiptare, që përvec Zërit të Popullit, që do botonte një përgënjeshtrim 8-9 rreshta në një kolonë, nuk duhet të shkruanin as edheë një fjalë për këtë vrasje, sepse sa më shumë të shkruhej, aq më shumë dëmtoheshin interesat e Atdheut socialist. Këtë historinë me Miti Tonën e ndesha, në një nga spiunimet e shumta, që i bënte Niko Nikollës (kryeredaktor i atëhershëm i Revistës Hosteni) bashkëpunëtori i Sigurimit me pseudonimin “Qafa e Gjashtës”, një grekofon, plehër e vërtetë njerëzore! Miti Tona ndryshe nga Fuga sot kishte aq mend në kokë, sa që të mos e përziente marmalatën e fikut me shkop, sic po tenton të bëjë kryeministri Edvin me këto paditë kundra kolegut gjerman.

I kujtoj kryeministrit se kolegu Tiede në shkrimet e tija përdor një kombinim metodash të marëdhënieve me publikun të tipit: “Names dropping technique” dhe “Iceberg Technique”! Një përdorim i tillë metodash do të thotë, që nëse publikohen përgjimet e kokainës së kapur në Xibrakë, do të dalë, që kryesori i këtij trafiku kokaine është vëllai i njërit prej dashnorëve të mamasë së Ermalit. Z. Kryeministër ështëvëllai i atij bandillit pjesë e episodit idilik te pusi i Manastirit të Ardenicës! Z. Kryeminsitër lutju Zotit, që mos përballesh me pjesën e ajsbergut gazetaresk, që ende është e zhytur në ujë!

(End)

Edi Rama Maryam Rajavi sue Journalists

*** 

Also read:

Albanian Police report Mojahedin Khalq MEK MKO Rajavi cult Kill Their Own MembersRAPORTI SEKRET I POLICISË/ MUXHAHEDINËT NË SHQIPËRI, TË AFTË PËR AKTE TERRORISTE, TË MBAHEN NËN KONTROLL (DOKUMENTARI I CHANNEL4NEWS)

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Malek_Shara'i_Murdered_Albania_MEK_Maryam_Rajavi“Heroi” iranian i Manzës telash shtesë për sigurinë në Shqipëri

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Kidnaped_Canadian_woman_AlbaniaCanadian family asks Top Channel’s “Fiks Fare for help: “MEK mujahedeens took our daughter”

Mijear_Yje_Margarita_Kola_Margarita_Kolës_Paid_Mercenary_Mojahedin_Khalq_MEK_AlbaniaMijear_Yje_Margarita_Kola_Margarita_Kolës_Paid_advocate_Mojahedin_Khalq_MEK_Albania

No_to_ME__MKO_NCRI_Maryam_Rajavi_Cult_In AlbaniaThe Most Dangerous Cult In Albania (Albania for Albanians. Not for Terrorist MEK)

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9480

Iranian Mojahedin Khalq confuse toilet paper with sandpaper (MEK, MKO, Rajavi Cult, NCRI …) 

GJERGJI_THANASI_On_MKO_MEK_Rajavi_Cult_Tirana_Albania_1Gjergji Thanasi, Gazeta Impact, August 22 2018:… Elderly folk, MEK, former terrorists, currently stateless (refugees) who are sheltered in Albania as persons protected for humanitarian reasons, I remind you with humility that attacking me with all kinds of slanders, tales and idiocies just reminded me of Communist Albania before 1990. You old men and women, presently stateless former criminals, I can say that … 

PM Edwin (Edi Rama), tied to the Mojahedin Khalq (aka MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult …)PM Edwin (Edi Rama), tied to the Mojahedin Khalq (aka MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult …)

Link to the source (Albanian)
Translated by Iran Interlink

Iranian Mojahedin Khalq confuse toilet paper with sandpaper (MEK, MKO, Rajavi Cult, NCRI …)

GAZETA IMPAKT – August 21, 2018

By Gjergji Thanasi

Mujahedin Khalq MEK

Muxhahedinët iranianë ngatërrojnë letrën higjenike me letër zumpara

Gjergj_Thanasi_AlbaniaFrom Mr. Muhammad Veliu’s writing in Gazeta Shqiptarja.com we learned that representatives of the group, organization, cult of Madam Rajavi, with its headquarters (camp, barracks) in Manza, are coming more and more under the spotlight of the most prestigious international media (TV, newspapers, news agencies etc.), and have decided to fight back. In their counter attack they dealt with me personally. In this writing they will have the preface of my answer.

Elderly folk, MEK, former terrorists, currently stateless (refugees) who are sheltered in Albania as persons protected for humanitarian reasons, I remind you with humility that attacking me with all kinds of slanders, tales and idiocies just reminded me of Communist Albania before 1990. You old men and women, presently stateless former criminals, I can say that by scratching at me in a false and fabricated way they have confused toilet paper with sandpaper!

To the public, I am explaining one of their idiosyncratic allegations, not only to reject it, but also to bring to life the paranoia of these criminalized “fossils”, still in circulation from a bygone era.

MEK! Do not be so stupid as to lie about the incident of March 22, 2018, when collaborators in the Albanian police ordered by you (and you have left traces, as ignorant as you are), detained two Iranian journalists. Within 3-4 hours they were released and received an apology (documented with audio recording in Albanian, English and with a phrase in Farsi). How is it possible that the Albanian police release terrorists and apologize?!?!? Are you living in a cave, oh you elderly stateless former criminals?!?!?!? These two Iranian “terrorists” came to Albania at the invitation of the Bektashi World Chief of Bektashis, Baba Mondi. Do you believe, you wretched people, that Baba Mondi is a collaborator with Iranian terrorists?!?!?! The two “terrorists” were detained during the celebrations of the Bektashi Celebration, Sultan Novruz, in the premises of the Headquarters in Tirana, some 30 km from the camp barracks, your residence in Manza. Did these terrorists, with their presence at this ceremony, want to commit terrorist acts against their host Baba Mondi or even the President of the Republic of Albania, who was a participant in this ceremony?!??!?! Two Iranian “terrorists” entered Albania with a regular visa issued by the Albanian Consulate General in Istanbul for free (gratis). It is a miserable day when our diplomats in Istanbul have become a conduit for Iranian terrorists?!?!?!?! Ask your unintelligent collaborators in the Albanian intelligence service, to read, for further information, my article at the link: 
https://www.cna.al/2018/03/26/dy-terroristet-iraniane-aprofesionalizem-ulerites-apo-thjesht-false-flag-operation/

The MEK states that journalist and British citizen Arron Reza Merat is an infamous Iranian agent of the Iranian regime. I appeal to British diplomats in Tirana to urgently report to MI5 and MI6 that the MEK have discovered this dangerous Iranian spy in our Tirana. While we are here, the British diplomats in Tirana should urgently inform the British intelligence service that MEK of Manza have also discovered a dangerous Iranian spy (British citizen) named Anne Singleton, with whom I was a participant last November (not December as they have incorrectly and unintelligently informed our readers) in a public activity, a seminar, a workshop in Tirana, an activity featured in the electronic media, written media and with videos on You tube, and photos on my personal Facebook. Albanian readers are offered this link to the most recent article by Arron Merat (with associates), the Iranian “spy” for the most serious British newspaper “The Guardian”. link:
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/30/rudy-giuliani-mek-iran-paris-rally

Elderly, stateless ex-terrorists, (without a homeland), I explained that I went to Manzas as a translator for the British journalist, not as co-author of his article. I remind the miserable MEK that their Albanian collaborators went to the Faculty of Philology in Tirana to verify that I really did graduate in English in 1988, inter alia to perform the role of a professional oral translator and in writing (interpreter & translator). I did not hide my identity because I presented to MEK a legal identification document, an international passport. I also had an identity card, a driving license, a journalist’s card and a permit to enter Durres Port. I gave my passport, the document contains more info and I had the suspicion that the training which they which they had 30 years ago from Saddam Hussein’s 9th Mukhabarat Directorate was shallow, deficient and very rudimentary. The MEK, in a very professional way, photographed and documented by my side, not just the passport page with my personal details on it, but also every passport page, where there were the exit and entry stamps for whenever I had travelled abroad since December 2010! I remind the MEK that neither they nor the Argon security employees and security guards, have the jurisdiction to check ID documents of Albanian or foreign nationals outside the fence of the camp, barracks, MEK refuge in Manza. I gave my documents and those of the person driving the car owned by my wife to test the professionalism of these former terrorists for the sake of the “Argon” company employees who are ordinary people who support their families with that job!

I did not come to your camp as a reporter but as a translator, however, since, according to your “spokesperson”: “He is part of the Albanian network working with the Iranian Embassy”, I will publicly expose your extreme paranoia. While I still have a very good, almost photographic memory, of being outdoors outside your camp, outside the gate, often in the public road asphalt, I am informing you publicly that I noticed, among other things, these things:

Works in your camp are being carried out by the “Victoria Invets” company owned by Mr. Fatmir Kuqin “. I have almost photographed in my mind, the types, brands and vehicle plates of this company, which entered and left the camp.

Among the subcontractors I noted three different firms. So you don’t think I’m bluffing I’ll mention one of them, company “Beton 5”.

I noted the types and Trademarks used by the “Argon” company’s employees, as well as the type and brand of their handsets (walkie talkies).

I noted the brand of hand radios used by two of the Mujahedin Khalq MEK , who were a bunch of commanders, one of whom, in 1991, as a tank driver with “Assad Babylon” [Saddam Hussein] stained the tracks of his tank with the blood of women, children, babies and Shiite tribal elders in the villages in the wetlands near Basra and up to the outskirts of the Iraqi Port Um-Qasser!

I promise you that I will carefully investigate and make public in detail the procedure for obtaining permission from the Albanian authorities for the installation of antennas for such radio transmitters!

I have photographed in my mind the types, brands and license plates of the transport which conveys Albanian employees into and out of the camp. Such details are important to understanding MEK-Albanian relations.

I also fixed in my memory such details as the type and brand of telescopic mirror, which was used to check the underneath of the car chassis entering and leaving the MEK residence. Congratulations, yours are better quality than the ones used by the Vehicle Inspection Guard at the entrance of the Prime Ministry (SIC!).

While on the subject of the Prime Minister, my brother Edwin, the famous leader: Wait, wait, you haven’t seen anything yet. I assure you, oh you wretched MEK, that in the second part of my answer you will be treated to such topics as: 1) Ashraf Camp 3 or George Orwell’s Animal Farm. 2) Edwin ‘the Believer’ hopes to use MEK as a master key to open the Oval Office door. 3) Details of how I will accompany other foreign journalists to the gate of Madam Rajavi’s “Animal Farm”. 4) The public outcry against the MEK and the rule of hearing two bells in journalism. 5) Albanians generally do not endure foreign boils and do not allow them to command in Albania. 6) From Ruskik Haza! Fuck off MEK, this is dialectical!

Oh you MEK, all this story about you started from my writing in this link here:

https://www.cna.al/2017/11/24/kryeministri-edvin-do-strehoje-ne-shqiperi-familjaret-e-terroristeve-te-isis-it/

MEK tomorrow! And tomorrow! / IMPACT GAZETTE

GJERGJI_THANASI_On_MKO_MEK_Rajavi_Cult_Tirana_Albania

GJERGJI_THANASI_On_MKO_MEK_Rajavi_Cult_Tirana_Albania

GJERGJI_THANASI_On_MKO_MEK_Rajavi_Cult_Tirana_Albania

– 
http://gazetaimpakt.com/muxhahedinet-iraniane-ngaterrojne-letren-higjenike-me-leter-zumpara/

Muxhahedinët iranianë ngatërrojnë letrën higjenike me letër zumpara

GAZETA IMPAKT –
August 21, 2018

NGA GJERGJI THANASI

Nga një shkrim i z.Muhamed Veliu për Gazetën Shqiptarja.com mësuam se përfaqësuesit e grupacionit, organizatës, kultiti të Madam Rajavi-t me seli (kamp, kazerma) në Manzë të ndodhur gjithnjë e më shumë nën prozhektorët e medias ndërkombëtare (TV, gazeta, agjensi lajmesh etj.) ndër më prestigjozet kanë vendosur të kundërsulmojnë mediatikisht. Në kundërsulmin e tyre janë marrë edhe me mua personalisht. Në këtë shkrim do të kenë parathënien e përgjigjes time.

Pleqve dhe plakave MEK ish terroristë aktualisht të pa Atdhe (apolidë), të cilët janë strehuar në Shqipëri si persona të mbrojtur për arsye humanitare u kujtoj me modesti se duke më sulmuar mua me gjtihfarë shpifjesh, përrallash e idiotësira thjesht më kujtuan Shqipërinë komuniste të para vitit 1990. Këta pleq e plaka ish kriminelë aktualisht të pa Atdhe në mënyrë të sintetizuar dhe figurativisht mund të them se duke u gërricur me mua kanë ngatërruar letrën higjenike me letrën zumpara!

Për publikun po sqaroj një nga një akuzat e tyre idiote, jo vetëm për t’i hedhur poshtë ato, por edhe për të gicilitur paranojën e këtyre “fosileve” të kriminalizuara, të mbetura ende në qarkullim nga një epokë e shkuar.

 • MEK-sa mos gënjeni trashë për incidentin e 22 marsit 2018, kur segmente kuislinge të policisë shqiptare të urdhëruara nga ju (keni lënë dhe gjurmë si xhahilë, që jeni), ndaluan 2 gazetarë iranianë. Brenda 3-4 orëve i liruan dhe u kërkuan falje (dokumentuar me regjistrim audio në shqip, anglisht e me ndonjë frazë në gjuhën Farsi). Si ka mundësi që policia shqiptare liron terroristët dhe u kërkon falje?!?!? Jeni në metro o pleq ish kriminelë aktualisht të pa Atdhe?!?!?!? Këta 2 “terroristët” iranianë erdhën në Shqipëri me ftesën me shkrim të Kryegjyshit Botëror të Bektashinjve, Baba Mondit. A besoni ju more të mjerë, që Baba Mondi është bashkëpunëtor me terroristët iranianë?!??!?! Dy “terroristët” u ndaluan gjatë festimeve të festës së bektashinjve, Sulltan Novruzit në ambientet e Kryegjyshatës në Tiranë, nja 30 Km larg kampit, kazermës, vendbanimit tuaj në Manzë. Mos vallë këta terroristë me prezencën e tyre në këtë ceremoni donin të kryenin akt terrorist kundra mikpritësit të tyre Baba Mondit apo edhe Presidentit të Republikës së Shqipërisë, që ishte pjesëmarrës në këtë ceremoni?!??!?! Dy “terroristët” iranianë hynë në Shqipëri me vizë të rregullt të lëshuar nga Kryekonsullata e Shqipërisë në Stamboll madje pa pagesë (gratis). Mos vallë ore mjeranë, diplomatët tanë në Stamboll janë bërë jatak për terroristët iranianë?!??!?!?! Kërkjoni kuislingëve tuaj jo inteligjentë pjesë e shërbimit iteligjent shqiptarë, që për informacione të mëtejshme të lexojnë shkrimin tim në linkun:
  https://www.cna.al/2018/03/26/dy-terroristet-iraniane-aprofesionalizem-ulerites-apo-thjesht-false-flag-operation/
 • MEK-sat shprehen se gazetari dhe shtetasi anglez Arron Reza Merat është iranian famëkeq i lidhur me regjimin iranian. U bëj apel diplomatëve britanikë në Tiranë, që urgjentisht të lajmërojnë MI 5 dhe MI6, për këtë spiun të rrezikshëm iranian, që na e zbuluan MEK-sat tanë në Tiranë. Me që jemi këtu diplomatët britanikë në Tiranë urgjentisht të informojnë shërbimin inteligjent anglez se MEK-sat e Manzës kanë zbuluar edhe një spiune të rrezikshme iraniane (shtetase britanike) të quajtur Anne Singleton, me të cilën unë kam qenë pjesëmarrës nëntorin e shkuar (jo dhjetor sic kanë informuar gabimisht shikasit tanë kuislingë dhe aspak inteligjentë) në një aktivitet publik, seminar, uork shop në Tiranë, aktivitet ky i pasyruar në mediat elektronike, të shkruara, me filmime në You tube, dhe me foto në Facebook-un tim personal. Për lexuesit shqiptar po ofroj linkun e shkrimit më të fundit (me bashkëpunëtor) të këtij Arron Merat, “spiunit” iranian për gazetën më serioze britanike “The Guardian”. Linku:
  https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/30/rudy-giuliani-mek-iran-paris-rally
 • Pleqve dhe plakve ish terroriste aktualisht të pa Atdhe (apolidë) po u sqaroj se unë në Manzë shkova si përkthyes me gazetarin britanik, jo si bashkëautor i shkrimit të tij. U kujtoj MEK-save të mjerë, që kuislingët e tyre shqiptarë të shkojnë të verifikojnë në Fakultetin Histori Filologji në Tiranë, për të parë se realisht jam diplomuar për anglisht në vitin 1988, ndër të tjera edhe për të kryer rolin e përkthyesit profesionist me gojë dhe me shkrim (interpreter&translator). Nuk e fsheha identitetin tim, sepse u paraqita MEK-save një dokument identifikimi legal timin, pasaportën ndërkombëtare. Me vete kisha edhe kartën e identitetit, edhe lejen e drejtimit të automjetit edhe kartën e gazetarit edhe leje për hyrje në Portin e Durësit. U dhashë pasaportën, se si dokument përmban më shumë info dhe kisha dyshim se trajnimi, që u kanë dhënë thuajse 30 vjet më parë djemtë e Abdul Al-Bajati-t të Drejtorisë së 9-të të Mukhabaratit të Sadam Hysejnit ka qenë i cekët, i mangët dhe tepër rudimentar. MEK-sat në mënyrë shumë aprofesionale fotografuan dhe u dokumentua nga ana ime,  jo vetëm faqen e pasaportës me të dhënat e mija personale, por edhe cdo faqe pasaporte, ku kishte vula hyrje dalje të mijat sa herë kisha udhëtuar jashtë shtetit nga dhjetori 2010! U kujtoj MEK-save se jo ata, jo e jo por edhe punonjësit e kompanisë së sigurisë dhe ruajtjes fizike “Argon” nuk kanë juridiksion të kontrollojnë dokumente identiteti të shtetasve shqiptarë apo të huaj jashtë rrethimit të kampit, kazermave, vendstrehimit te MEK-save në Manzë. Dokumentin tim dhe të personit, që ngiste makinën në pronësi të sime shoqeje ua dhashë si për të testuar profesionalizmin e këtyre ish terroristëve edhe për hir të punonjësit të  Kompanisë “Argon”, i cili është njeri pozitiv, që me atë punë ushqen familjen!
 • Te kampi juaj në Mnzë nuk erdha si reporter, por si përkthyes, gjithsesi meqenëse unë sipas “zëdhënëses” suaj: “Ai bën pjesë në rrjetin e shqiptarëve, që punojnë me ambasadën iraniane.”, publikisht do tiu gicilis paranojën tuaj të skajshme. Përderisa ende kam një kujtesë shumë të mirë thuajse fotografike, gjatë qëndrimit jashtë kampit tuaj, jashtë portës (gate), shpesh edhe në asfaltin e rrugës publike, po ju informoj publikisht se vura re ndër të tjera këto gjëra:
 1. Punimet në kampin tuaj po i kryen Kompania “Victoria Invets” me pronar z. Fatmir Kuqin”. Kam thuajse të fotografuar në mendje, llojet, markat dhe targat e mjeteve të kësaj kompanie, që hynin e dilnin në kamp.
 2. Ndër nënkontraktorët e punimeve vura re tre firma të ndryshme. Për të mos menduar se po bllofoj po përmend njerën prej tyre Kompania “Beton 5”.
 3. Fiksova llojet dhe markat e armëve të brezit të punonjësve të kompanisë “Argon” si edhe tipin dhe markën e radiove të tyre të dorës (Ëalkie-talkie).
 4. Fiksova markën e tipin e radiove të dorës të përdorur nga dy prej MEK-save, që ishin si bicim shefash, njëri prej tyre në vitin 1991 si tankist me “Assad Babilon” i ka pas lyer zinxhirët e tankut të vet me gjak grash, fëmijësh, pleqsh e plakash shiitë në fshtrat në zonën ligatinore afër Basrës dhe deri thuajse në periferi të Portit iraken Um-Qasser!
 5. Ju premtoj se do ta investigopj me kujdes e do ta bëj publike në detaje procedurën e marrjes së lejeve nga autoritetet shqiptare për vendosjen e antenave për të tilla radio marrëse-dhënëse!
 6. I kam të fotografuara në mendje llojet, markat dhe targat e mejteve të transportit, që i conin jashtë kampit punonjësit shqiptarë. Hollësi të tilla janë të rëendësishme për të kuptuar marëdhëniet MEK-se-shqiptare
 7. Kam të fiksuar në kujtesë edhe detaje të tilla si tipin dhe markën e pasqyrës teleskopike, që shërbente për kontrollin nga poshtë të shasisë së automjeteve, që hynin e dilnin në vendbanimin e MEK-save. Urime e keni më cilësore sesa ajo, që përdor garda për kontrollin e automjeteve në hyrjen anësore të Kryeminsitrisë (SIC!).

Duke huazuar nga kryeministri dhe kryerilindasi im Edvin batutën famose: Prisni, prisni, se nuk keni parë gjë akoma, ju siguroj o MEK-sa të mjerë se në pjesën e dytë të përgjigjes sime do të trajtohen tema të tilla si: 1) Kampi Ashraf 3 ose Ferma e Kafshëve e Xhorxh Oruellit. 2) Kryerilindasi Edvin shpreson të përdorë MEK-sat si celsa kopilë (master key) për të hapur derën e Zyrës Ovale. 3) Hollësi sesi do t’i shoqëroj të tjerë gazetarë të huaj deri te porta e “Ferëms së Kafshëve” të Madam Rajavi-t. 4) Surrati publik i MEK-ut dhe rregulli i dëgjimit të dy këmbanave në gazetari . 5) Shqiptarët përgjithsisht nuk i durojnë cibanët e huaj dhe nuk i lejojnë të komandojnë në Shqipëri. 6) Nga Ruskik Haza! Në Shporruni MEK-sa kjo është dialektike!

E gjithë kjo histori me ju o MEK-sa filloi nga shkrimi im në këtë linkun këtu: 

https://www.cna.al/2017/11/24/kryeministri-edvin-do-strehoje-ne-shqiperi-familjaret-e-terroristeve-te-isis-it/

MEK-sa nesër avazi! Nesër avazi!/ GAZETA IMPAKT

(End)

*** 

MEK members residing in Albania hit British journalist, local media reports (Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi Cult, NCRI …)

MEK members residing in Albania hit British journalist, local media reports (Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi Cult, NCRI …)

Albanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )Albanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9418

Albanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat 

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat_1Massoud Khodabandeh, Iranian.com, August 09 2018:… Afamily drama playing out in Albania has caught the attention of media and public opinion. But this is no ordinary drama. It is the story of Iranian born Mostafa and Mahboubeh Mohammadi, who are Canadian citizens and their twenty-one-year struggle to rescue their daughter from a dangerous terrorist cult. In 1997, Somayeh and … 

Mahbube_Rubabe_Hamza_Mohammadi_Tirana_Albania_1Mojahedin / The father rejected, the mother’s writes to her daughter: Come out and meet me, I want to see you before I die 

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

Link to the source

Albanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

Massoud Khodabandeh

Albanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

Afamily drama playing out in Albania has caught the attention of media and public opinion. But this is no ordinary drama. It is the story of Iranian born Mostafa and Mahboubeh Mohammadi, who are Canadian citizens and their twenty-one-year struggle to rescue their daughter from a dangerous terrorist cult.

In 1997, Somayeh and her brother Mohammad, were deceptively recruited into the violent extremist group, Mojahedin-e Khalq (MEK). Somayeh was seventeen. They travelled to Iraq for a two week visit to the MEK training camp, and never returned home. Their parents were supporters of Mujahedin Khalq MEK  and at first simply appealed directly to the group’s leaders for their children’s return to their studies and family. MEK ignored their requests.

It wasn’t until the fall of Saddam’s regime in 2003 that Mostafa was able to travel to Iraq independently of MEK and reach out to his children. He managed to rescue Mohammad and bring him back to Canada. But Somayeh was under constant supervision by MEK commanders who used coercive control to confuse and intimidate the girl. She was afraid to leave, even though she had written several times to the US Marines guarding the camp asking for help.

Albanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

Somayeh and Mohammad Mohammadi in Camp Ashraf Iraq

Her parents made repeated attempts to meet freely with Somayeh, so they could reassure her of her future with them in Canada. Mujahedin Khalq MEK  closed all doors to them and in doing so, alienated a whole family which had been ardent supporters. Mostafa had even volunteered to take part in the MEK orchestrated self-immolations in 2003 to protest the arrest in Paris of MEK leader Maryam Rajavi. He was only saved when a friend snatched the lighter from his hand after Mostafa had doused himself in petrol. Now, instead of returning Somayeh to Canada and having a family of active supporters for their cause, MEK has destroyed the life of a young woman and broken the hearts of her family.

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat

Mostafa and Mahboubeh Mohammadi interviewed by Albanian media

Somayeh was brought to Albania with another 3,000 MEK after Iraq expelled the terrorist group. From their first arrival in Tirana in 2013, Mujahedin Khalq MEK  members frightened ordinary citizens with theirintimidatory behaviour. Intense and forceful but somehow disengaged, MEK members swept through the capital like a plague. In place of a de-radicalization programme, the Americans in charge of them allowed them to retreat behind the closed walls of a purpose-built terrorist training camp in a rural town, Manez in the district of Durres. In spite of this, over four hundred have managed to escape the group and are willing to endure hardship rather than continue to associate with MEK. One recent escapee described conditions inside MEK as “slavery”.

In this context, Mostafa and Mahboubeh are now in Tirana making another attempt to meet their daughter. This time, without the presence of MEK minders. They have appealed to the Albanian authorities to help them. They refused.

Instead, MEK has been allowed to go berserk, instigating a campaign of propaganda and intimidation that has created a real crisis for the country; for its citizens, its government and its security and law enforcement services.

Albanian media presents this as a family dispute. But there is no equivalence between the ordinary parents from Canada and the people who are surrounding Somayeh. These are people whose background reveals how dangerous they are. So that when the Albanian police are called to an incidence of public disorder, they are not expecting nor are they quipped through training or resources to deal with radicalised violent extremists trained by Saddam Hussein’s Republican Guards, many with blood on their hands. Yet this is what the government has imposed on them. Even the security and intelligence services of Albania are inadequately prepared to deal with the criminal unpredictability and unaccountability of MEK.

The MEK commanders and agents involved in delivering MEK’s version of Somayeh’s story are as follows:

The female commander, Jila Deyhim, was recruited as a student at Manchester University in the UK at the time of Iran’s 1979 Revolution. Her husband Ahmad Shadbakhti was killed in an armed clash with security forces in Tehran. Jila left their daughter in the UK to be raised by her brother Khosro Deyhim (aka Haji) in Newcastle Upon Tyne while she went to join MEK in Iraq.

Jila is the head of MEK Operations in Tirana. As well as being present when two MEK operatives publicly assaulted Mostafa in a street in Tirana, she organised for over 60 MEK to surround Police Station 4 in Tirana while two arrested MEK members were being questioned by police. Afterwards, JIla sent the 60 MEK to spread through the city to hunt down and intimidate and beat up ex-MEK members. (Local police officers, used to dealing with ordinary crimes and criminals, were so shocked by the MEK behaviour that they wrote to the Interior Ministry saying they are not equipped to deal with sixty potential suicide bombers and to ask that the security forces in charge of MEK make sure the police will not have to deal with these ‘guests of the state’ again.)

Historically, Jila served as a commander during the Kurdish massacres – Operation Morvarid (Pearl) in 1991 – as well as many other operations. Witnesses have given further testimony of her torturing and killing disaffected members in MEK/Saddam Hussein prisons in Camp Ashraf. Jila ‘graduated’ as a highly trained intelligence officer under Saddam Hussein’s security service. In addition, she undertook field training, tank driving, basic combat and SWAT command.

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat

Jila Deyhim in Iraq and in Albania

Homayoun Deyhim – in the pink shirt assaulting Mostafa Mohammadi – is a brother of Jila. He studied Electrical Engineering in Newcastle University in the UK just before the Revolution. During the Revolution he went to India to study for an MSC. In India he worked for MEK, but was later recruited by Jila to go to Iraq.

Homayoun never achieved any significant rank, working mostly in the technical and repair departments. But he is famous inside MEK for agreeing to do anything to get promoted. Hence, on many occasions he was involved in punitive beating and humiliating of other members in Camp Ashraf. Homayoun undertook basic military training and Republican Guards operations training.

In Police Station 4 in Tirana after his arrest for assaulting Mostafa, Jila instructed Homayoun to claim that Mostafa had attacked him. They did not know at that time that there was videoed evidence from the scene which shows what actually happened.

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat

Homayoun Deyhim in Iraq and Albania

Behzad Saffari from Isfahan went to the UK to study dentistry He was recruited by MEK and sent to Iraq after Rajavi moved there. He was injured in operation Eternal Light (Forough Javidan) in 1988 and brought back to London to recover before being sent back to Iraq. Witnesses allege that Behzad was involved in beatings in MEK prisons. Behzad cheated his family out of their life savings – which he gave to MEK – by falsely claiming to have left the organisation. His father sent money to family members in Canada, but it ended up in Mujahedin Khalq MEK  accounts in the UK.

Behzad was involved in liaising with the UNHCR during the transfer process from Iraq to Albania. Former members recount how the UNHCR gave each individual 100 USD for the journey and after their arrival. When the members arrived in Tirana airport, Behzad took the $100 from each one of them and gave them one hundred Albanian LEK as local currency (around one US dollar).

Behzad is currently involved with the teams harassing ex-members and journalists in Tirana. Behzad Saffari is liaising with the MEK lawyer and answers to Jila Deyhim.

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat

Behzad Saffari in Iraq and Albania

Ahmad Taba (aka Akbar), was a student in UMIST (Manchester) at the time of the Iranian Revolution in 1979. He was recruited by MEK to work in London and was then transferred to Iraq after Massoud Rajavi went there.

Ahmad was trained as a helicopter pilot by the Iraqi Army. He graduated from training by Saddam’s Republican Guards, which included guerrilla war and SWAT tactics. He also underwent a 9-month course with Saddam’s Mukhabarat, from which he graduated as an Intelligence officer. He killed many civilians in the Kurdish attacks and there are witnesses connecting him to the torture of prisoners in Camp Ashraf.

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat

Ahmad Taba in Albania and Iraq

Somayeh Mohammadi herself has not left the Mujahedin Khalq MEK  camps in Iraq or Albania for twenty-one years. She has no idea about what is happening in the outside world. It is incomprehensible that a woman who claims to be freely pursuing a political struggle for violent regime change against Iran is incapable of meeting alone with her parents to tell them face to face of her decision. Her parents, who know her so well, say it is clear she is afraid and not acting freely when she speaks out against them. Surrounded by the above MEK characters, it is clear that she is under control and is unable to speak or act for herself in any meaningful way. This is not a family dispute, Somayeh is a hostage.

Under the pressure of coercive control, experts can easily recognise in Somayeh a victim who, in the hands of MEK, has been forced to the edge of a cliff over which she may be pushed or fall. If it is subsequently reported that she has disappeared, committed suicide, drowned in a reservoir or otherwise come to harm, there can be no doubt that the government of Albania must be held accountable. She cannot save herself from harm, yet the possibility of MEK harming her is very high. She is in great danger.

Albania may be a failed state, but it is not a rogue state like Saddam’s Iraq. It is a state with pretensions to joining the European Union. The government can and should be held accountable for whatever happens to Somayeh Mohammadi. The way to prevent such an outcome is to step in and separate her from her captors.

(End)

Also read: