Iranian Romeo & Juliet Versus Maryam Rajavi The Witch

Iranian Romeo & Juliet Versus Maryam Rajavi The Witch

Maryam Rajavi The Witch - Sanaz Bazazian Bijan KhademiGjergji Thanasi, Gazeta Impakt, Tirana, Albania, December 16 2021:… Sanaz Bazazian and Bijan Khademi are the Iranian Romeo and Juliet in Tirana. The couple were previously members of the defunct terrorist organization Mujahedin Khalq, MEK, locked up in Camp Ashraf 3 in Manez, Durres, Albania. They fell in love with each other thus violating one of the basic rules of the Rajavi cult (MEK): Love is “HARAM”! Love is forbidden because it prevents cult members from overthrowing the government of Iran! Iranian Romeo & Juliet Versus Maryam Rajavi The Witch 

Rajavi Cult Members Arrested For Drug TraffickingRajavi Cult Members Arrested For Drug Trafficking

Iranian Romeo & Juliet Versus Maryam Rajavi The Witch

Gazeta Impakt

Gjergji Thanasi, Gazeta Impakt
(Translated by Iran Interlink) 

Love is one of the best antidotes to neutralize the negative effects of a cult.

It was in Tirana that the story of Iranian Romeo & Juliet , the couple in love, was repeated, like a production from Shakespeare’s “master” pen. This time, Romeo and Juliet are not from Verona but from Iran. Fortunately, the story of the loving Iranian couple in Tirana has a “happy ending” and not a tragic end like Shakespeare’s characters!

Maryam Rajavi The Witch - Sanaz Bazazian Bijan Khademi

Sanaz Bazazian and Bijan Khademi are the Iranian Romeo and Juliet in Tirana. The couple were previously members of the defunct terrorist organization Mujahedin Khalq, MEK, locked up in Camp Ashraf 3 in Manez, Durres, Albania. They fell in love with each other thus violating one of the basic rules of the Rajavi cult (MEK): Love is “HARAM”! Love is forbidden because it prevents cult members from overthrowing the government of Iran! Those in the cult, however, have had forty short years, in which they have not yet overthrown the government in Tehran, even though they have declared “non grata” such a human feeling as love. Thankfully this time love triumphed over the wickedness of Maryam Rajavi, head of the Iranian cult of Manez. Sanaz and her brother Mehrdad were not intimidated by the threats of the cult commanders, nor were they seduced by the sums of up to 14,000 euros or the promises to be trafficked from Tirana to Europe, to Germany.

Maryam Rajavi The Witch Sanaz Bazazian and Bijan Khademi

We remind the reader that commanders of this cult were recently handcuffed by the Albanian police for human trafficking – we hope that the ‘007’ employees of the German Embassy in Tirana will take account of this trafficking of human beings destined for Germany.

Danger of Mojahedin-e-Khalq for Germany (Open letter to Chancellor Olaf Scholz)

Sanaz and her Romeo Bijan Khademi are finally living happily in Tirana. The couple even got married according to Islamic ceremony, a marriage performed by an Albanian imam. In December, the Albanian police (immigration directorate), despite the pressures and intrigues of the Rajavi cult, will start to provide ID cards to Iranians who live in Albania, but who have left the ranks of the Rajavi cult.

The ASILA Association, which protects the interests and rights of these Iranians, has undertaken to help provide our “Romeo and Juliet” with Albanian identity cards. Once provided with an identity card, the couple can complete the civil marriage formalities at the civil registration office in Tirana. Such action will provide the Iranian couple with all the necessary legal cover to protect themselves from any intrigue of the wicked woman Maryam Rajavi.

I am closing this post with my wish: Let Tirana inherit this Romeo and Juliet of Iran!

Link to the source

Original article in Albanian: 

Romeo & Xhuljeta iranian VS “shtriga” Maryam Rajavi

GJERGJI THANASI

Dashuria është një nga antidotet më të mira për të neutralizuar efektin negativ të një kulti.

Pikërisht në Tiranë u përsërit historia e Romos dhe Xhuljetës, ciftit të të dashuruarve, prodhim i pendës së “usta” Shakespeare. Romeo dhe Xhuljeta kësaj rradhe nuk janë nga Verona por nga Irani. Historia e ciftit të iranianëve të dashuaruar në Tiranë fatmirësisht pati një “happy end” dhe jo një fund tragjik si personazhet e Shakespeare-s!!!!!

Somarra dhe Bijhan Kademi janë Romeo-dhe Xhuljeta iranianë në Tiranë. Ky cift ishin më parë anëtarë të organizatës ish terroriste MEK, të mbyllur në Kampin Ashraf 3 në Manëz, Durrës. Ata u dashuruan me njëri tjetrin duke shkelur kështu një nga rregullat bazë të Kultit Rajavi (MEK): Dashuria është “HARAM”! Dashuria është e ndaluar, sepse i pengon anëtarët e kultit të rrëzojnë qeverinë e Iranit!!!! Këta të kultit ama kanë nja dyzet e kusur vjet, që nuk e kanë rrëzuar ende qeverinë në Teheran, ndonëse e kanë shpallur “non grata” ndjenjën aq njerëzore të dashurisë!!!! Fatmirësisht kësaj rradhe dashuria triumfoi mbi ligësinë e Miriam Rajavit, shefes së kultit të iranianëve të Manzës. Somarra dhe i vëllai Mehrdad-i nuk u trembën as nga kërcënimet e komandantëve të kultit dhe as u joshën me shuma deri në 14 000 euro apo me premtimet për t’i trafikuar nga Tirana në Evropë, në Gjermani.

I kujtojmë lexuesit se komandantë të këtij kulti u prangosën nga policia shqiptare për trafik qeniesh njerëzore……. Shpresojmë, që 007 nëpunës i Ambasadës Gjermane në Tiranë, ta ketë parasysh këtë trafik qeniesh njerëzore me destinacion Gjermaninë……

Më në fund Somarra dhe Romeo i saj Bihjan Kademi jetojnë të lumtur në Tiranë. Cifti madje edhe është martuar sipas ritit islam, martesë kjo e kryer nga një imam shqiptar. Policia shqiptare (drejtoria e emigracionit), megjithë presionet dhe intrigat e Kultit Rajavi, brenda dhjetorit do fillojë t’i pajisë me karta identiteti iranianët, që banojnë në Shqipëri, por që janë larguar nga rradhët e kultit Rajavi.

Shoqata ASILA, që mbron interesat dhe të drejtat e këtyre iranianëve, ka marrë përsipër të ndihmojë për të pajisur me karta identiteti shqiptare edhe “Romeon e Xhuljetën” tonë. Pasi të pajiset me kartë identiteti cifti mund të kryejë edhe formalitetet e martesës civile në zyrën e gjendjes civile në Tiranë. Një veprim i tillë do t’i siguërojë ciftit iranian të gjithë mbulesën e nevojshme ligjore për tu mbrojtur nga cdo intrigë e gruas së ligë Miriam Rajavi.

Po e mbyll këtë shkrimin tim me urimin: U trashëgofshin Romeo dhe Xhuljeta iranianë në Tiranë!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(End)

Iranian Romeo & Juliet Versus Maryam Rajavi The Witch

***

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/when-iranians-and-israelis-quarrel/

When Iranians and Israelis Quarrel

When Iranians and Israelis QuarrelGjergji Thanasi, Ashraf News, (Translated by Iran Interlink) November 30 2020:… In conditions where there is reasonable suspicion and indications are that the murder of Dr Fakhrizadeh involves not just the finger, but also the hand of the MEK (so it is practically proven that the MEK has not given up terrorism such as the killing of high-profile characters), it remains to be seen how Iran will retaliate for this assassination. I reiterate that Iran is a country that takes its national security extremely seriously, quite differently from my poor homeland, Albania. When Iranians and Israelis Quarrel

Albanian MEK and Mossad Definitely Together On AssassinationIran Reveals: Albanian MEK and Mossad Definitely Together On Assassination

GJERGJI THANASI

When Iranians and Israelis Quarrel

Gjergji Thanasi – Exclusive for Ashraf News

November 29, 2020 (Translated by Iran Interlink)

When Iranians and Israelis Quarrel

When Iranians and Israelis Quarrel

Assassination

The well-organized terrorist attack on Dr Mohsen Fakhrizadeh nearly on the outskirts of Tehran, as well as the neutralization (killed or injured) of his escort of 8-10 people in 2 cars is a very serious event.

The situation is serious because the deceased was practically the head of the Iranian nuclear program, ie the equivalent of Openheimer in the Manhattan Project, or Igor Kurcatov for the Soviets or Zholjo Kyrisw for the French. Iran is not North Korea, where when Kim says that America is the devil, tens of millions of North Koreans in the choir say that America is the devil, but when this Kim says that America is like the tens of millions of North Korean “robots” in the choir, it means America is an angel. Iran has a public opinion! It is such a public opinion that will hold the Iranian security forces accountable for this failure. The only way to avoid paying the bill of failure is for Iran (Supreme Leader Khamenei even promised strong revenge) to retaliate sufficiently for such a flagrant, public and insulting hit to national security. I emphasize that Iran is a country that takes national security extremely seriously.

Judging by open sources, the killing was carried out by Israel’s Mossad using at least preliminary US CIA intelligence. The Israelis have maintained a “No Comment” stance on the killing, while the Americans have at least formally denied involvement in the killing. More and more information is being published in various media about the involvement of the MEK (Mojahedin-e Khalq) in this murder. One of the many articles accusing the MEK of being accomplice in Dr Mohsen Fakhrizadeh’s death is also in this link: https://www.almasdarnews.com/article/new-details-revealed-about-iranian-nuclear-scientists-relationship-with-syria-hezbollah-hamas-report/. There are several dozen such articles, mainly in the minor media, accusing the MEK of such murders.

The geopolitical clash between Iran (Russia + China and possibly + Turkey) against Israel (US + Saudi Arabia + Bahrain + UAE) is a titanic clash. My homeland Albania is neither a world nor even a regional power. Albania is a small and relatively poor country, which even in the Balkans is a lightweight. To enter into a conflict of titans with a geopolitical and military weight like Albania (when neither side threatens the borders) is madness; at least an extreme megalomania! Unfortunately, my Homeland by sheltering the MEK (Camp Ashraf 3 in Manez) has become part of such a possible global clash between the two aforementioned camps.

When they came to Albania, the MEK were officially given refuge for humanitarian reasons as endangered persons. Outgoing Prime Minister Berisha, who received the first 200-300 MEK in Albania, officially promised in a conversation with the new Iranian ambassador to Albania, that these people (fewer than 200 MEK) would not be a threat to anyone. The subtext was clear that the MEK in Albania would simply take refuge, live, but would not carry out any political activity, not to mention online propaganda activities or even military sabotage! During the following years, when the Prime Minister of Albania was Edwin Rama, the MEK moved from the outskirts of Tirana (in rented premises) to Manez, where they set up a complex surrounded by a fence (a gated compound) guarded by armed guards from a private company.

The MEK spread its ‘metastases’ in Albanian politics, in the security services and to some extent in the Albanian judiciary more or less like the cancer cells which attack the healthy cells of the human body. Due to the coverage of prestigious international media, Camp Ashraf 3 in Manez immediately turned into an anti-advertisement for Albanian tourism. Then with the conversion of senior police officers up to the rank of director general, senior officials of the Albanian Secret Service (SHISH), mayors, MPs, deputy ministers and ministers (stooges) into the cell of a former terrorist (apolitical and stateless) like Maryam Rajavi, Camp Ashraf 3 became a real and present threat to the national security of my Homeland. The MEK with virulent online anti-Iran propaganda, recruiting Albanians (mostly teenagers), establishing working contacts with Wahhabi individuals (involved in recruiting Albanians to send as cannon fodder to the Jabat al Nusra Front in Syria), in conjunction with every enemy of Iran, turned Albania into a “red rag” in front of the horns of the Iranian “bull”. Segments of the Albanian government and politics, turning into servile charlatans for the former terrorist Rajavi, went so far as to carry out almost every one of her orders, from making MEK dark operations possible through Rinas, the only civilian airport in Albania, to expelling the employees of the Iranian Embassy in Tirana as many times as Rajavi likes!

In conditions where there is reasonable suspicion and indications are that the murder of Dr Fakhrizadeh involves not just the finger, but also the hand of the MEK (so it is practically proven that the MEK has not given up terrorism such as the killing of high-profile characters), it remains to be seen how Iran will retaliate for this assassination. I reiterate that Iran is a country that takes its national security extremely seriously, quite differently from my poor homeland, Albania.

As the good Christian that I am, today I will go to the Church of St. Asti in Durres and light a candle and pray to my Lord Jesus Christ to protect the lives and health of Albanians, the property, goods and the blood of Albanians from any possible revenge of Iran. I pray to God that Albanians and their property should pay zero for the inferiority complex (viz the MEK) of the collaborationist elements in Albanian politics and the administration. Albanians should not have to worry too much about paying the bills for a few dozen scum, who sit from morning to night licking the boots of a bloodthirsty former terrorist, who does not sit comfortably on her ass, but still because of the “liberation” of the people, wants to repaint her hands with blood!

I emphasize that the European Union, where we want to integrate, officially condemned the assassination of Dr Fakhrizadeh. Peter Santo, head of the Foreign Affairs Division (EU foreign ministry), on behalf of the EU, publicly denounced the act of such an assassination of a prominent scientist. Albanians have to choose between the official EU position and the bloody hands of Maryam Rajavi. I have chosen the EU for myself. I believe I have made the right choice!

Oh God, protect the lives of Albanians as well as their money, goods and property!

Link to the source (Albanian)

When Iranians and Israelis Quarrel

***

Mossad MEK Assassinated FakhrizadehMossad MEK Assassinated Fakhrizadeh

Mr Gjergji Thanasi, award winning investigative journalist, Albania:

Also read: