MEK brings American bomber L. Todd Wood to Albania to show that it is not a terrorist organization but is a baker’s organization

MEK brings American bomber L. Todd Wood to Albania to show that it is not a terrorist organization but is a baker’s organization

Gazeta Impakt, September 22 2018:… MEK recently deployed, Ali Safavi, who is the MEK’s liaison with the Trump administration, to show that MEK is a human and not a terrorist organization. Commander Ali Safavi, who has previously headed Saddam Hussein’s military operations against Iraqi Kurds in which thousands of Kurds were killed, recently brought American ex-bomber pilot L. Todd Wood to Albania … 

Ali_Safavi_Baghdad_Washington_Terrorism_NCRI_MEKAli Safafi  Saddam’s Private Army commander, wanted for war crime in Iraq now harboured and protected by CIA in Washington DC

Link to the source (Albanian)
Translated by Iran Interlink 

MEK brings American bomber L. Todd Wood to Albania to show that it is not a terrorist organization but is a baker’s organization

Gazeta Impakt – September 21, 2018

Impact Newspaper

American bomber L. Todd Wood Mojahedin Khalq MEK AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

The MEK terrorist organization, which recently faced a series of national and international allegations about the totalitarian way that it keeps its members isolated, is spending a lot of money recently to show it is not a terrorist organization but is a baker’s organization.

MEK recently deployed its high-level commander in America, Ali Safavi, who is the MEK’s liaison with the Trump administration, to show that MEK is a human and not a terrorist organization. Commander Ali Safavi, who has previously headed Saddam Hussein’s military operations against Iraqi Kurds in which thousands of Kurds were killed, recently brought American ex-bomber pilot L. Todd Wood to Albania. American Wood, who hosts neocon warmongering and anti-Russian warfare site Tsarizm.com and writes for the Christian fundamentalist media Washingtontimes.com, an outlet founded by false Korean messiah, founder of the Moonie religion Sun Myung Moon, came to the Manzas jihadist camp to inspect the “democrats” that the Trump administration has sheltered in Albania.

As a man trusted by MEK, L. Todd Wood in an internet video he produced, calls Manzas camp a residential complex – like Sunny Hill or the Malaysian palaces in Tirana. Unlike other journalists who were beaten, expelled, treated as Iranian agents and attacked by Argon’s private armed police, L. Todd Wood gives the impression that the terrorist camp of Manzas is a five-star resort where some angels sleep and not the devils of jihad. The idea is given that the camp is open and anyone can enter there.

In the video, under the supervision of Commander Ali Safavi, elderly Iranian jihadists are shown as bakers, scribes, playing with computers, playing music, fixing their teeth, and being totally peaceful. The video also shows the terrifying commander Behzad Saffari, who led the Mojahedin gangs in Tirana several weeks ago in beating Canadian citizen Mostafa Mohammadi. The video also shows Mostafa’s daughter Somayeh, who tells the US bomber L. Todd Wood about the documents MEK has fabricated against her father and gives the idea that Somayeh is free to meet anyone, anywhere.

To give the impression of normality, the Iranian terrorists invited some Manzas villagers to their camp to eat cakes and drink Fanta, and in the background watch and listen to folk songs. The Manzas villagers, who eat sponge cakes, are divided into separate tables where the women sit with elderly terrorist women, while the men sit with the terrorist men. Bomber L. Todd Wood looks happy as he tries the food and sees the MEK’s terrorist military squads cooking. L. Todd Wood looks happy when he has a Mojahedin cake along with fearsome commander Behzad Saffari.

However, L. Todd Wood’s video shows one of the many rooms where daily the Iranian terrorists produce fake news and troll the internet to spread fake news against Iran. In the terrorist’s internet attack hall hang photographs of the MEK’s supreme leaders, Maryam Rajavi and her husband Massoud Rajavi, killed by the Americans. The Mojahedin tell Wood how they deal with spies from their internet rooms and how they use secret apps to deal with terrorist activity around the world.

To show that they are not a cult of jihadists and terrorists, the Mojahedin show Wood some music videos that MEK made. They convey the idea that you are not in a terrorist camp where women are separated from men and live alone and ageing under the Manzas sun and live isolated in the camp in the hope of waging war against Iran one day, but as if you are in an Iranian bubble. The video ends with a jihadist who seems to be a member of the Roma community, who falls into an Iranian stupor while above his head sits the lion holding a sword – the emblem of MEK.

L. Todd Wood’s visit is one of the MEK’s recent desperate moves to fix its image in Albania and the world. In recent weeks, the MEK High Command has visited many newspapers and media in Albania where, under the leadership of Commander Zhila, journalists and various owners are “respected” by MEK in order to remain silent and not talk about them anymore. The campaign of intimidation visits by the high terrorist command is silencing many Albanian media who are no longer talking or reporting about the MEK’s lies which the international media are reporting. Commander Zhila controls MEK’s money and money pisses upward, as the Albanian people say.

Had MEK been a baker’s organization living in a residential complex where Iranians eat rice, fix their teeth and listen to music, Somayeh Mohammadi’s father and all Albanians would flood into Manzas and meet with Somayeh and the hundreds of other terrorists who are not allowed to meet their families. They would meet with the MEK’s ordinary members and ask why they are not free and why they live inside this idiotic military camp where Maryam Rajavi feeds them like rabbits with bread and rice, sterilizes them so as not to have sex and keeps them like mice to be thrown to death and jihad one day? But MEK does not allow any such thing.

në:

http://gazetaimpakt.com/mek-u-sjell-ne-shqiperi-bombardierin-amerikan-l-todd-wood-per-te-treguar-qe-nuk-eshte-organizate-xhihadiste-por-eshte-organizate-bukepjekesish/

MEK-u sjell në Shqipëri bombardierin amerikan L. Todd Wood për të treguar që nuk është organizatë xhihadiste, por është organizatë bukëpjekësish

Nga
 Gazeta Impakt –

September 21, 2018
Gazeta Impakt

Organizata xhihadiste e MEK-ut e cila në kohët e fundit po përballet me një seri akuzash kombëtare dhe ndërkombëtare mbi mënyrat totalitare që ajo mban të izoluar anëtarët e saj, së fundmi po shpenzon shumë para për të treguar që nuk është një organizatë xhihadiste, por është një organizatë bukëpjekësish.

Së fundmi MEK-u ka vënë në lëvizje komandantin e saj suprem në Amerikë, Ali Safavi i cili është kryelobisti i MEK-ut pranë administratës Trump për të treguar që MEK-u është një organizatë njerëzore dhe jo xhihadiste. Komandant Ali Safavi i cili ka drejtuar operacionet ushtarake të Sadam Huseinit kundër kurdëve në Irak ku janë vrarë me mijëra kurdë, së fundmi solli në Shqipëri kambistin dhe ish-bombarduesin amerikan L. Todd Wood. Amerikani Wood i cili mban portalin neokon dhe luftënxitës anti-rus Tsarizm dhe shkruan në portalin fundamentalist kristjan Washingtontimes.com, portal i themeluar nga mesia i rremë korean apo themeluesi i fesë Mooniste, Sun Myung Moon, u fut në kampin xhihadist të Manzës për të inspektuar “demokratët” që administrata Trump ka strehuar në Shqipëri.

Si njeri i besuar nga MEK-u, L. Todd Woodi në një video që ka prodhuar në internet, e quan kampin e Manzës një kompleks rezidencial – sikur është fjala bier Kodra e Diellit apo pallatet e malajzianëve në Tiranë. Përndryshe nga gazetarët e tjerë të cilët janë rrahur, dëbuar, trajtuar si agjentë të Iranit dhe sulmuar nga policia e armatosur private Argon, L. Tood Woodi të jep përshtypjen sikur kampi xhihadist i Manzës është një resort me pesë yje ku flejnë disa engjëj dhe jo shejtanër të xhihadit. Të jepet ideja sikur kampi është i hapur dhe aty mund të hyjë kushdo.

Në filmin e bërë nën mbikqyrjen e komandantit Ali Safavi xhihadistët pleq iranianë tregohen si bukëpjekës, pilafbërës, që luajnë me kompjutera, luajnë muzikë, rregullojnë dhëmbët dhe janë totalisht paqësorë. Në video shihet edhe komandanti i frikshëm Behzad Saffari i cili drejtoi bandat e muxhahedinëve në Tiranë disa javë më parë të rrahin shtetasin kanadez Mostafa Mohammady. Në video tregohet edhe vajza e Mostafait, Sommayeh e cila i tregon bombarduesit amerikan L. Todd Wood dokumentet që MEK-u ka vjedhur e sajuar kundër babait të saj dhe ideja të jepet sikur Sommayeh është e lirë të takohet me këdo dhe kudo.

Për të dhënë ndjenjën e normalitet, xhihadistët iranianë kanë ftuar në kampin e tyre për të ngrënë disa fshatarë nga Manza, të cilët hanë ëmbëlsira, pinë fanta dhe në sfond shohin e dëgjojnë këngë e vallë popullore. Katundarët e Manzës që hanë ëmbëlsira qyl janë të ndarë në tavolina veç e veç ku gratë ulen me plakat xhihadiste, ndërsa burrat ulen me burrat xhihadistë. Bombardieri L. Todd Wood duket i lumtur ndërsa provon ushqimet dhe sheh kusitë ushtarake më të cilat xhihadistët e zinj të MEK-ut gatuajnë. L. Todd Woodi duket i lumtur kur sëbashku me komandantin e frikshëm Behzad Saffari ha simite muxhahedinësh.

Megjithatë, videoja e L. Todd Woodi tregon një nga shumë dhoma ku xhihadistët iranianë prodhojnë përditë fake news dhe trolls për të përhapur lajme të rreme kundër Iranit. Në sallën e sulmit internetik xhihadist qëndrojnë fotot e diktatorëve suprem të MEK-ut, Marjam Rajavit dhe burrit të saj të vrarë nga amerikanët Massoud Rajavi. Muxhahedinët i tregojnë Woodit sesi ata merren me spiunazh nga sallat e tyre të internetit dhe sesi përdorin app-e sekrete për tu marrë me aktivitet xhihadist nëpër botë.

Që të tregojnë se nuk janë një kult xhihadistësh dhe terroristësh, muxhahedinët i tregojnë Woodit disa video muzikore që MEK-sat bëjnë. Ideja të jepet sikur nuk je në një kamp xhihadi ku femrat ndahen nga meshkujt dhe jetojnë të izoluar e piqen nën diellin e Manzës dhe rrojnë të izoluar në kamp me shpresën për të bërë xhihad kundër Iranit një ditë, por sikur je në një disko kullerash iranianë. Videoja mbyllet me një xhihadist që duket sikur të jetë anëtar i komunitetit rom, i cili i bie një sazeje iraniane ndërsa mbi kokën e tij qëndron luani me shpatën e xhihadit – emblema e MEK-ut.

Vizita e L. Todd Woodit është një nga lëvizjet e fundit që MEK-u po bën nga dëshpërimi për të rregulluar imazhin e tij në Shqipëri dhe në botë. Në javët e fundit komanda e lartë e MEK-ut po viziton shumë gazeta dhe media në Shqipëri ku nën udhëheqjen e komandantes Zhilla, gazetarë dhe pronarë të ndryshëm “po respektohen” nga MEK-u në mënyrë që të heshtin dhe të mos flasin më për ata. Fushata e frikshme e vizitave nga komanda e lartë xhihadiste, po hesht shumë media shqiptare të cilat nuk flasin dhe nuk po raportojnë më për zullumet e MEK-ut të cilat mediat ndërkombëtare po i tregojnë. Komandante Zhilla kontrollon paratë e MEK-ut dhe paraja hedh shurrën përpjetë, thotë populli shqiptar.

Sikur MEK-u të ishte një organizatë bukëpjekësish e cila jeton në një kompleks rezidencial ku xhihadistët iranianë hanë pilaf, rregullojnë dhëmbët dhe dëgjojnë muzikë, babai i Sommayeh Mohammadyt dhe të gjithë shqiptarët do të vërshonin drejt Manzës dhe do takonin Sommayehn dhe qindra xhihadistë të cilët nuk lejohen të takojnë familjet e tyre. Ata do takonin anëtarët e thjeshtë të MEK-ut dhe do i pyesnin pse nuk janë të lirë dhe pse jetojnë brenda këtij kampi idiot ushtarak ku Marjam Rajavi i ushqen si lepuj me bukë dhe me pilaf, i sterilizon që të mos bëjnë seks dhe i mban si kavie për ti hedhur në vdekje dhe xhihad një ditë? Por MEK-u nuk e lejon një gjë të këtillë.

Më poshtë është videoja e L. Todd Woodit dhe bukëpjekësve e pilafbërësve xhihadistë iranianë:

(End)

*** 

ali safavi_National_Council_Of_Resistance_Of_Iran_NCRI_Saddam_Torturer_terrorist_camp_iraqMEK doesn’t look like a legitimate group (Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Maryam Rajavi cult, …)

Am I a conman? asks MEK Spokesman Ali Safavi. Either I am right or you are wrong, there is nothing in between

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9585

Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018The Listening Post, Aljazeera, September 16 2018:…”Our orders would tell us the hashtags to use in our tweets in order to make them more active,” says Hassan Shahbaz, another former MEK member. “It was our job to provide coverage of these protests by seeking out, tweeting and re-tweeting videos while adding our own comments.”MEK keyboard warriors would also target journalists, … 

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Link to the source

Faking the online debate on Iran

How keyboard warriors target journalists, academics and activists who favour dialogue instead of war with Iran.
15 Sep 2018 15:27 GMT

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Last month, Google, Facebook and Twitter announced the shutdown of pages and accounts they say were linked to Iran. While the effectiveness of Iran’s online disinformation networks is far from established, the Islamic Republic has now joined Russia in the popular consciousness as another government using the internet to destabilise its adversaries.

Meanwhile, a widespread campaign of social media manipulation by actors who are opposed to the government in Tehran has had many analysts eyeing Iran’s enemies for clues to who might be behind the project.

“The turning point was really [Donald] Trump’s election,” says journalist and New America fellow Azadeh Moaveni. “Once it became clear that there would be heightened hostility with Iran, there was a profusion of new accounts, anonymous accounts who were single-mindedly and purposefully going after people who wrote about, talked about Iran with nuance.”

While Twitter did not respond directly to questions about the methodology it used to detect organised manipulation of its platform, lecturer in Middle East history at Exeter University, Marc Owen Jones, shared with us how he uses freely available Twitter metadata to detect the presence of bots.

“If you want to use bots to be effective you need a lot of accounts, which means you might create a lot of accounts on a specific day or week or month,” explains Jones. “The majority of the accounts tweeting on the #FreeIran and #Iran_Regime_Change hashtag from late December up to May, were created within about a four-month window. What that would suggest is that a lot of the activity on those hashtags came from bots.”

Most of the accounts identified had only a few dozen or a few hundred followers and used generic profile pictures. The vast majority tweet almost exclusively in opposition to the Islamic Republic with many exhibiting sympathies with an exiled Iranian dissident group, the Mujahedeen-e Khalq (MEK).

The MEK was instrumental in Iran’s 1979 revolution but turned to violent attacks on civilian targets after being sidelined by Ayatollah Khomeini. A violent backlash forced the group into Iraqwhere they allied with Saddam Hussein during the Iran-Iraq war.

In 2013, the MEK moved to Albania at the behest of the United States. The group has long lobbied for policies to overthrow Iran’s government.

The MEK declined our request for an interview citing, “terrorist threats of Iranian regime and mobilising the agents of Iranian Ministry of Intelligence under the guise of journalist”.

However, former MEK members still stranded in the Albanian capital, Tirana, having left the group, described how the MEK uses thousands of fake Twitter accounts to both promote their organisation and to boost online calls for regime change.

“Overall I would say that several thousand accounts are managed by about 1,000-1,500 MEK members,” former MEK member, Hassan Heyrani, told The Listening Post. “It was all very well organised and there were clear instructions about what needed to be done.”

The MEK online unit was especially active during several weeks of protests beginning in December 2017. Members were ordered to emphasise the anti-regime character of the demonstrations.

“Our orders would tell us the hashtags to use in our tweets in order to make them more active,” says Hassan Shahbaz, another former MEK member. “It was our job to provide coverage of these protests by seeking out, tweeting and re-tweeting videos while adding our own comments.”

MEK keyboard warriors would also target journalists, academics and activists who favour dialogue rather than confrontation with Iran.

“Because of my platform, I have received a significant amount of Twitter attacks of this kind, but I am nowhere near being alone,” Trita Parsi, author of, Losing an Enemy: Obama, Iran, and the Triumph of Diplomacy, said. “This is actually a very pervasive phenomena, the big victim of this is that we don’t have a rational conversation about policy towards Iran.”

Since access to Iran for journalists is restricted, social media can become a proxy for where the debate is going, leaving open the possibility that both state and non-state actors can use platforms like Twitter to create and manipulate trends in ways that suit their agenda.

“It’s not like what happens on social media stays there any more,” Marc Owen Jones said. “It filters its way into mainstream media. There is so much propaganda, so much fake news that it would take very little to create a wave of what looks like popular Iranian opinion against the government that’s not necessarily real.”

Contributors

Trita Parsi – Author, Losing an Enemy – Obama, Iran and the Triumph of Diplomacy’
Azadeh Moaveni – Fellow, New America
Marc Owen Jones – Lecturer in Middle East History, Exeter University
Hassan Heyrani – Former MEK member
Hassan Shahbaz – Former MEK member

***

Rudy_Giuliani_Maryam_Rajavi_Terrorists_MEK_Albanian_Mafia_The MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9505

The Most Dangerous Cult In Albania (Albania for Albanians. Not for Terrorist MEK) 

No_to_ME__MKO_NCRI_Maryam_Rajavi_Cult_In AlbaniaEuro Timers, August 28 2018:… Behzad Saffari from Isfahan went to the UK to study dentistry He was recruited by MEK and sent to Iraq after Rajavi moved there. He was injured in operation Eternal Light (Forough Javidan) in 1988 and brought back to London to recover before being sent back to Iraq. Witnesses allege that Behzad was involved in beatings in MEK prisons. Behzad cheated his family out of … 

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Link to the source

The Most Dangerous Cult In Albania

No_to_ME__MKO_NCRI_Maryam_Rajavi_Cult_In Albania

Albania for Albanians not for terrorist MEK

Albania for Albanians not for Rajavi Terrorists

*** 

***
Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult in Iraq No more
اتمام قائله مجاهدین خلق، فرقه رجوی در عراق
The End of the Path – Teaser 1
پایان یک راه – تیزر اول

Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult in Iraq No more
اتمام قائله مجاهدین خلق، فرقه رجوی در عراق
The End of the Path – Teaser ۲
پایان یک راه – تیزر دوم 


https://youtu.be/yt-rXbs8014
 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9418

Albanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat_1Massoud Khodabandeh, Iranian.com, August 09 2018:… family drama playing out in Albania has caught the attention of media and public opinion. But this is no ordinary drama. It is the story of Iranian born Mostafa and Mahboubeh Mohammadi, who are Canadian citizens and their twenty-one-year struggle to rescue their daughter from a dangerous terrorist cult. In 1997, Somayeh and … 

Mahbube_Rubabe_Hamza_Mohammadi_Tirana_Albania_1Mojahedin / The father rejected, the mother’s writes to her daughter: Come out and meet me, I want to see you before I die 

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

Link to the source

Albanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

Massoud Khodabandeh

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat

Afamily drama playing out in Albania has caught the attention of media and public opinion. But this is no ordinary drama. It is the story of Iranian born Mostafa and Mahboubeh Mohammadi, who are Canadian citizens and their twenty-one-year struggle to rescue their daughter from a dangerous terrorist cult.

In 1997, Somayeh and her brother Mohammad, were deceptively recruited into the violent extremist group, Mojahedin-e Khalq (MEK). Somayeh was seventeen. They travelled to Iraq for a two week visit to the MEK training camp, and never returned home. Their parents were supporters of MEK and at first simply appealed directly to the group’s leaders for their children’s return to their studies and family. MEK ignored their requests.

It wasn’t until the fall of Saddam’s regime in 2003 that Mostafa was able to travel to Iraq independently of MEK and reach out to his children. He managed to rescue Mohammad and bring him back to Canada. But Somayeh was under constant supervision by MEK commanders who used coercive control to confuse and intimidate the girl. She was afraid to leave, even though she had written several times to the US Marines guarding the camp asking for help.

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat

Somayeh and Mohammad Mohammadi in Camp Ashraf Iraq

Her parents made repeated attempts to meet freely with Somayeh, so they could reassure her of her future with them in Canada. MEK closed all doors to them and in doing so, alienated a whole family which had been ardent supporters. Mostafa had even volunteered to take part in the MEK orchestrated self-immolations in 2003 to protest the arrest in Paris of MEK leader Maryam Rajavi. He was only saved when a friend snatched the lighter from his hand after Mostafa had doused himself in petrol. Now, instead of returning Somayeh to Canada and having a family of active supporters for their cause, MEK has destroyed the life of a young woman and broken the hearts of her family.

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat

Mostafa and Mahboubeh Mohammadi interviewed by Albanian media

Somayeh was brought to Albania with another 3,000 MEK after Iraq expelled the terrorist group. From their first arrival in Tirana in 2013, MEK members frightened ordinary citizens with their intimidatory behaviour. Intense and forceful but somehow disengaged, MEK members swept through the capital like a plague. In place of a de-radicalization programme, the Americans in charge of them allowed them to retreat behind the closed walls of a purpose-built terrorist training camp in a rural town, Manez in the district of Durres. In spite of this, over four hundred have managed to escape the group and are willing to endure hardship rather than continue to associate with MEK. One recent escapee described conditions inside MEK as “slavery”.

In this context, Mostafa and Mahboubeh are now in Tirana making another attempt to meet their daughter. This time, without the presence of MEK minders. They have appealed to the Albanian authorities to help them. They refused.

Instead, MEK has been allowed to go berserk, instigating a campaign of propaganda and intimidation that has created a real crisis for the country; for its citizens, its government and its security and law enforcement services.

Albanian media presents this as a family dispute. But there is no equivalence between the ordinary parents from Canada and the people who are surrounding Somayeh. These are people whose background reveals how dangerous they are. So that when the Albanian police are called to an incidence of public disorder, they are not expecting nor are they quipped through training or resources to deal with radicalised violent extremists trained by Saddam Hussein’s Republican Guards, many with blood on their hands. Yet this is what the government has imposed on them. Even the security and intelligence services of Albania are inadequately prepared to deal with the criminal unpredictability and unaccountability of MEK.

The MEK commanders and agents involved in delivering MEK’s version of Somayeh’s story are as follows:

The female commander, Jila Deyhim, was recruited as a student at Manchester University in the UK at the time of Iran’s 1979 Revolution. Her husband Ahmad Shadbakhti was killed in an armed clash with security forces in Tehran. Jila left their daughter in the UK to be raised by her brother Khosro Deyhim (aka Haji) in Newcastle Upon Tyne while she went to join MEK in Iraq.

Jila is the head of MEK Operations in Tirana. As well as being present when two MEK operatives publicly assaulted Mostafa in a street in Tirana, she organised for over 60 MEK to surround Police Station 4 in Tirana while two arrested MEK members were being questioned by police. Afterwards, JIla sent the 60 MEK to spread through the city to hunt down and intimidate and beat up ex-MEK members. (Local police officers, used to dealing with ordinary crimes and criminals, were so shocked by the MEK behaviour that they wrote to the Interior Ministry saying they are not equipped to deal with sixty potential suicide bombers and to ask that the security forces in charge of MEK make sure the police will not have to deal with these ‘guests of the state’ again.)

Historically, Jila served as a commander during the Kurdish massacres – Operation Morvarid (Pearl) in 1991 – as well as many other operations. Witnesses have given further testimony of her torturing and killing disaffected members in MEK/Saddam Hussein prisons in Camp Ashraf. Jila ‘graduated’ as a highly trained intelligence officer under Saddam Hussein’s security service. In addition, she undertook field training, tank driving, basic combat and SWAT command.

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat

Jila Deyhim in Iraq and in Albania

Homayoun Deyhim – in the pink shirt assaulting Mostafa Mohammadi – is a brother of Jila. He studied Electrical Engineering in Newcastle University in the UK just before the Revolution. During the Revolution he went to India to study for an MSC. In India he worked for MEK, but was later recruited by Jila to go to Iraq.

Homayoun never achieved any significant rank, working mostly in the technical and repair departments. But he is famous inside MEK for agreeing to do anything to get promoted. Hence, on many occasions he was involved in punitive beating and humiliating of other members in Camp Ashraf. Homayoun undertook basic military training and Republican Guards operations training.

In Police Station 4 in Tirana after his arrest for assaulting Mostafa, Jila instructed Homayoun to claim that Mostafa had attacked him. They did not know at that time that there was videoed evidence from the scene which shows what actually happened.

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat

Homayoun Deyhim in Iraq and Albania

Behzad Saffari from Isfahan went to the UK to study dentistry He was recruited by MEK and sent to Iraq after Rajavi moved there. He was injured in operation Eternal Light (Forough Javidan) in 1988 and brought back to London to recover before being sent back to Iraq. Witnesses allege that Behzad was involved in beatings in MEK prisons. Behzad cheated his family out of their life savings – which he gave to MEK – by falsely claiming to have left the organisation. His father sent money to family members in Canada, but it ended up in MEK accounts in the UK.

Behzad was involved in liaising with the UNHCR during the transfer process from Iraq to Albania. Former members recount how the UNHCR gave each individual 100 USD for the journey and after their arrival. When the members arrived in Tirana airport, Behzad took the $100 from each one of them and gave them one hundred Albanian LEK as local currency (around one US dollar).

Behzad is currently involved with the teams harassing ex-members and journalists in Tirana. Behzad Saffari is liaising with the MEK lawyer and answers to Jila Deyhim.

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat

Behzad Saffari in Iraq and Albania

Ahmad Taba (aka Akbar), was a student in UMIST (Manchester) at the time of the Iranian Revolution in 1979. He was recruited by MEK to work in London and was then transferred to Iraq after Massoud Rajavi went there.

Ahmad was trained as a helicopter pilot by the Iraqi Army. He graduated from training by Saddam’s Republican Guards, which included guerrilla war and SWAT tactics. He also underwent a 9-month course with Saddam’s Mukhabarat, from which he graduated as an Intelligence officer. He killed many civilians in the Kurdish attacks and there are witnesses connecting him to the torture of prisoners in Camp Ashraf.

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_Mukhabarat

Ahmad Taba in Albania and Iraq

Somayeh Mohammadi herself has not left the MEK camps in Iraq or Albania for twenty-one years. She has no idea about what is happening in the outside world. It is incomprehensible that a woman who claims to be freely pursuing a political struggle for violent regime change against Iran is incapable of meeting alone with her parents to tell them face to face of her decision. Her parents, who know her so well, say it is clear she is afraid and not acting freely when she speaks out against them. Surrounded by the above MEK characters, it is clear that she is under control and is unable to speak or act for herself in any meaningful way. This is not a family dispute, Somayeh is a hostage.

Under the pressure of coercive control, experts can easily recognise in Somayeh a victim who, in the hands of MEK, has been forced to the edge of a cliff over which she may be pushed or fall. If it is subsequently reported that she has disappeared, committed suicide, drowned in a reservoir or otherwise come to harm, there can be no doubt that the government of Albania must be held accountable. She cannot save herself from harm, yet the possibility of MEK harming her is very high. She is in great danger.

Albania may be a failed state, but it is not a rogue state like Saddam’s Iraq. It is a state with pretensions to joining the European Union. The government can and should be held accountable for whatever happens to Somayeh Mohammadi. The way to prevent such an outcome is to step in and separate her from her captors.

(End)
*** 

Albanian Translation:

Policia shqiptare nuk matet dot me komandantët e MEK-ut të stërvitur nga muhabaratët e Sadamit

Një dramë familjare që po shfaqet në Shqipëri ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe opinionit publik. Por kjo nuk është një dramë e zakonshme. Është historia e çiftit iranian Mostafa dhe Mahboubeh Mohammadi, të cilët janë qytetarë kanadezë dhe prej  njëzet e një vitesh luftojnë për të shpëtuar vajzën e tyre nga një kult i rrezikshëm terrorist.

Në vitin 1997, Somayeh dhe vëllai i saj Mohammad, u rekrutuan në mënyrë mashtruese në grupin e dhunshëm ekstremist, Mojahedin-e Khalq (MEK). Somayeh ishte shtatëmbëdhjetë vjeç. Ata udhëtuan për në Irak për një vizitë dyjavore në kampin e trajnimit të MEK-ut dhe kurrë nuk u kthyen në shtëpi. Prindërit e tyre ishin përkrahës të MEK-ut dhe së pari thjesht iu drejtuan drejtuesve të grupit për kthimin e fëmijëve të tyre në familje. MEK i shpërfilli kërkesat e tyre.

Deri në rënien e regjimit të Sadamit në vitin 2003, Mostafa ishte në gjendje të udhëtojë në Irak pavarësisht nga MEK dhe të arrijë tek fëmijët e tij. Ai arriti të shpëtojë Muhammedin dhe ta çonte atë në Kanada. Por Somayeh ishte nën mbikëqyrje të vazhdueshme  nga komandantët e MEK që përdorën kontrollin shtrëngues për të ngatërruar dhe frikësuar vajzën. Ajo kishte frikë të largohej, megjithëse kishte shkruar disa herë marinës amerikane që ruanin kampin duke kërkuar ndihmë.

Somayeh dhe Mohammad Mohammadi në Kampin Ashraf, Irak

Prindërit e saj bënin përpjekje të përsëritura për t’u takuar lirshëm me Somayeh dhe për ta rikthyer atë në familjen e tyre në Kanada. MEK i mbylli të gjitha dyert dhe duke vepruar kështu, tjetërsonte një familje të tërë që kishte qenë përkrahës i zjarrtë. Mostafa madje  vullnetarisht mori pjesë në MEK-un në vitin 2003 për të protestuar kundër arrestimit në Paris të liderit MEK Maryam Rajavi. Por edhe pas kësaj sakrifice të Mostafa, MEK nuk e ktheu Somayeh në familjen e saj, por e mban mbyllur duke i shkatërruar jetën dhe duke thyer zemrat e familjarëve të saj.

Somayeh u soll në Shqipëri nga MEK pasi Iraku dëboi grupin terrorist. Që nga ardhja e tyre e parë në Tiranë në vitin 2013, anëtarët e MEK-ut i frikësuan qytetarët me  sjelljen e tyre intimidatore dhe menjëherë ata u përhapën në qytet si një murtajë .

Në vend të një programi de-radikalizimi, amerikanët përgjegjës për to i lejuan të tërhiqen prapa mureve të mbyllura të një kampi stërvitjeje të ndërtuar në një qytet rural të Durrësit, Manëz. Përkundër kësaj, më shumë se katërqind njerëz kanë arritur të shpëtojnë nga grupi dhe janë të gatshëm të përballojnë vështirësitë në vend që të vazhdojnë të lidhen me MEK. Një i arratisur i kohëve të fundit përshkroi kushtet brenda MEK si “skllavëri”.

Mostafa dhe Mahboubeh janë tani në Tiranë duke bërë një përpjekje tjetër për të takuar vajzën e tyre. Ata u janë lutur autoriteteve shqiptare për t’i ndihmuar. Ata refuzuan.

Në vend të kësaj, MEK-u është lejuar të nxisë një fushatë të propagandës dhe frikësimit që ka krijuar një krizë të vërtetë për vendin, për qytetarët e saj, qeverinë e saj, sigurinë e saj dhe shërbimet e zbatimit të ligjit.

Mediat shqiptare e paraqesin këtë si një mosmarrëveshje familjare . Por nuk ekziston ekuivalenca mes prindërve të zakonshëm nga Kanadaja dhe njerëzve që po rrethojnë Somayeh. Këta janë njerëz, prejardhja e të cilëve zbulon sa të rrezikshëm janë. Kështu që kur policia shqiptare është thirrur në një incident të çrregullimit publik, ata as nuk janë përfshirë në trajnime apo burime për t’u marrë me ekstremistët e dhunshëm të radikalizuar të trajnuar nga rojet republikane të Saddam Husseinit, shumë prej të cilëve me gjak në duart e tyre. Megjithatë, kjo është ajo që qeveria u ka imponuar atyre. Edhe shërbimet e sigurisë dhe të inteligjencës së Shqipërisë nuk janë të përgatitur në mënyrë adekuate për t’u marrë me paparashikueshmërinë dhe mosgndërgjegjshmërinë kriminale të MEK.

Komandantët dhe agjentët e MEK-ut të përfshirë në dorëzimin e versionit të MEK-ut për historinë e Somayeh janë si më poshtë:

Komandantja femër, Jila Deyhim, u rekrutua si studente në Universitetin e Manchesterit në Mbretërinë e Bashkuar në kohën e Revolucionit të Iranit në 1979. Burri i saj Ahmad Shadbakhti u vra në një përleshje të armatosur me forcat e sigurisë në Teheran. Jila la vajzën e tyre në Britani të Madhe për t’u rritur nga vëllai i saj Khosro Deyhim (aka Haji) në Neëcastle Upon Tyne ndërsa ajo shkoi të bashkohej me MEK në Irak.

Jila është kreu i Operacioneve të MEK-ut në Tiranë. Përveç faktit se dy oficerë të MEK-ut e sulmuan publikisht Mostafën në një rrugë në Tiranë, ajo organizoi për më shumë se 60 MEK që rrethonin Stacionin e Policisë 4 në Tiranë, ndërsa dy anëtarë të arrestuar të MEK-ut u pyetën nga policia. Më pas, JIla dërgoi 60 MEK për tu përhapur nëpër qytet për të ndjekur, frikësuar dhe rrahur ish-anëtarët e MEK. (Zyrtarët e policisë lokale, të përdorur për t’u marrë me krimet e zakonshme dhe kriminelët, u tronditën aq shumë nga sjellja e MEK-ut dhe ata i shkruan Ministrisë së Brendshme duke thënë se nuk janë të pajisur për t’u marrë me gjashtëdhjetë vetë sulmues vetëvrasës potencialë”.)

Historikisht, Jila shërbeu si komandante gjatë masakrave kurde, në Operacionin Morvarid (Pearl) në 1991, si dhe shumë operacione të tjera. Dëshmitarët kanë dhënë dëshmi të mëtejshme për torturimin dhe vrasjen e anëtarëve të pakënaqur në burgjet e MEK. Jila ‘u diplomua’ si një oficere e inteligjencës  e trajnuar nën shërbimin e sigurisë së Sadam Huseinit. Përveç kësaj, ajo ndërmori trainim në terren, vozitje tank, luftë bazë dhe komandë SWAT.

Jila Deyhim në Irak dhe në Shqipëri

Homayoun Deyhim, që sulmoi Mostafa Mohammadin është vëllai i Jilas. Ai studioi Inxhinieri Elektrike në Universitetin e Neëcastle në Mbretërinë e Bashkuar vetëm para Revolucionit. Gjatë Revolucionit ai shkoi në Indi për të studiuar për një MSC. Në Indi punoi për MEK, por më vonë u rekrutua nga Jila për të shkuar në Irak.

Homayoun kurrë nuk ka arritur ndonjë gradë të rëndësishme, duke punuar kryesisht në departamentet teknike dhe të riparimit. Por ai është i famshëm brenda MEK-ut për të rënë dakord të bëjë diçka për t’u promovuar. Prandaj, në shumë raste ai ishte i përfshirë në rrahjen dhe poshtërimin e anëtarëve të tjerë në Kampin Ashraf. Homayoun ndërmori trajnimin bazë ushtarak dhe trajnimin e operacioneve të rojave republikane.

Në Stacionin Policor 4 në Tiranë, pas arrestimit të tij për sulm ndaj Mostafës, Jila e udhëzoi Homayoun të pohonte se Mostafa e kishte sulmuar atë. Ata nuk e dinin në atë kohë se kishte prova video nga skena që tregon se çfarë ndodhi në të vërtetë.

Homayoun Deyhim në Irak dhe Shqipëri

Behzad Saffari nga Isfahan shkoi në Mbretërinë e Bashkuar për të studiuar stomatologji. Ai u rekrutua nga MEK dhe u dërgua në Irak pasi Rajavi u transferua atje. Ai u plagos në operacion Dritën e Përjetshme (Forough Javidan) në vitin 1988 dhe u kthye në Londër për t’u rimarr para se të kthehej në Irak. Dëshmitarët pohojnë se Behzad ishte i përfshirë në rrahje në burgjet e MEK. Behzad mashtroi familjen e tij nga kursimet e tyre të jetës, të cilën ai i dha MEK duke pretenduar në mënyrë të rreme që të kishte lënë organizatën. Babai i tij i dërgoi paratë anëtarëve të familjes në Kanada, por ajo përfundoi në llogaritë e MEK në Britani të Madhe.

Behzad ishte i përfshirë në kontakt me UNHCR-në gjatë procesit të transferimit nga Iraku në Shqipëri. Anëtarët e mëparshëm tregojnë se si UNHCR-ja i dha çdo individi 100 dollarë për udhëtimin dhe pas mbërritjes së tyre. Kur anëtarët arritën në aeroportin e Tiranës, Behzad mori 100 $ nga secili prej tyre dhe u dha atyre njëqind Lek Shqiptar si monedhë vendase (rreth një dollar amerikan).

Behzad aktualisht është i përfshirë me ekipet që kërcënojnë ish-anëtarë dhe gazetarë në Tiranë. Behzad Saffari po bashkëpunon me avokatin e MEK dhe përgjigjet ndaj Jila Deyhim.

Behzad Saffari në Irak dhe Shqipëri

Ahmad Taba (aka Akbar), ishte student në UMIST (Manchester) në kohën e Revolucionit iranian në 1979. Ai u rekrutua nga MEK për të punuar në Londër dhe më pas u transferua në Irak, pasi Massoud Rajavi shkoi atje.

Ahmedi u trajnua si një pilot helikopteri nga Ushtria Irakiane. Ai u diplomua nga rojet republikane të Sadamit, ku përfshiheshin luftërat guerile dhe taktikat SWAT. Ai gjithashtu pbëri një kurs 9-mujor me Mukhabaratin e Sadamit, nga i cili u diplomua si oficer i inteligjencës. Ai vrau shumë civilë në sulmet kurde dhe ka dëshmitarë që e lidhin atë me torturimin e të burgosurve në Kampin Ashraf.

Ahmed Taba në Shqipëri dhe Irak

Somayeh Mohammadi vetë nuk ka lënë kampet e MEK në Irak apo Shqipëri për njëzet e një vjet. Ajo nuk ka asnjë ide se çfarë po ndodh në botën e jashtme. Është e pakuptueshme që një grua që pretendon se po ndjek lirisht një luftë politike për ndryshimin e dhunshëm të regjimit kundër Iranit, është e paaftë të takohet me prindërit e saj për t’iu treguar ballë për ballë vendimin e saj. Prindërit e saj, të cilët e njohin atë aq mirë, thonë se është e qartë se ajo ka frikë dhe nuk vepron lirshëm kur flet kundër tyre. I rrethuar nga personazhet e MEK-ut të mësipërm, është e qartë se ajo është nën kontroll dhe nuk është në gjendje të flasë ose të veprojë për vete në ndonjë mënyrë kuptimplotë. Kjo nuk është një mosmarrëveshje familjare, Somayeh është një peng.

Nën presionin e kontrollit shtrëngues, ekspertët lehtë mund të njohin në Somayeh një viktimë e cila, në duart e MEK, është detyruar në buzë të një shkëmbi mbi të cilin mund të shtyhet ose të bjerë. Nëse më vonë raportohet se ajo është zhdukur, ka kryer vetëvrasje, është mbytur në një rezervuar, nuk ka dyshim se qeveria shqiptare duhet të mbajë përgjegjësi. Ajo nuk mund të shpëtojë veten nga dëmtimi, por mundësia e dëmtimit të MEK-ut është shumë e lartë. Ajo është në rrezik të madh.

Shqipëria mund të jetë një shtet i dështuar, por nuk është një shtet bandit si Iraku i Sadamit. Është një shtet me pretendime për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian. Qeveria mundet dhe duhet të mbajë përgjegjësi për çfarëdo që ndodh me Somayeh Mohammadi. Mënyra për të parandaluar një rezultat të tillë është ndarja e saj nga MEK.

Burimi: The Iranian/ Gazeta impakt

Albanian report

http://www.newsbomb.al/paralajmerimi-nga-irani-policia-shqiptare-e-paafte-muxhahedinet-te-trajnuar-nga-garda-e-saddamit-130548

PARALAJMËRIMI NGA IRANI: POLICIA SHQIPTARE E PAAFTË, MUXHAHEDINËT TË TRAJNUAR NGA GARDA E SADDAMIT
Publikuar tek: AKTUALITET, më 20:11 08-08-2018

Prej disa ditësh në mediat shqiptare qarkullon historia e një gruaje muxhahedine me banim në Shqipëri, e cila refuzon të bashkohet me prindërit e mbërritur nga Kanadaja në Tiranë.
Somayeh i quan prindërit e saj “agjentë iranianë”, ndërsa i ka bërë disa herë thirrje publike shtetit shqiptar t’i vijë në ndihmë.

Nga ana tjetër, prindërit Mostafa dhe Mahboubeh Mohammadi thonë se vajza e tyre është pjesë e një kulti të rrezikshëm terroristësh, MEK apo Mojahedin-e Khalq.

Faqja “online” iranian.com tregon versionin tjetër të historisë dhe ngre alarmin për rrezikshmërinë që paraqesin muxhahedinët që strehohen në Shqipëri.

“Iranian” identifikon disa prej muxhahedinëve për të cilët thotë se janë trajnuar nga Garda e diktatorit Saddam Hussein me taktika lufte të avancuara. Në artikull thuhet se ata dhunojnë dhe intimidojnë muxhahedinët që braktisin kampin në Shqipëri.

“Në rast mosbindje apo revlotë”, policia shqiptare por edhe shërbimet inteligjente shqiptare “janë të paafta përballë këtij rreziku të madh që i kanoset”, shkruhen ndër të tjera në artikull.

***

The Iran Protests, Regime Change, And The MEKThe Iran Protests, Regime Change, And The MEK

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9120

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members 

Maryam Rajavi MEK rebrands by assassinating unwanted membersMassoud and Anne Khodabandeh, Balkans Post, June 22 2018:… The mysterious disappearance of a member of the Mojahedin Khalq (MEK) terrorist group in Albania has once again drawn attention to this controversial group. Malek Sharaee, 47, originally from Khuzestan Province in Iran, was reportedly drowned in the Rrotull village irrigation water reservoir. After three days, divers have not found his body even though the … 

Maryam Rajavi MEK rebrands by assassinating unwanted members

Link to the source

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Massoud Keshmiri: Killed Iran’s PM and President – last seen in Germany after escaping MEK

The mysterious disappearance of a member of the Mojahedin Khalq (MEK) terrorist group in Albania has once again drawn attention to this controversial group. Malek Sharaee, 47, originally from Khuzestan Province in Iran, was reportedly drowned in the Rrotull village irrigation water reservoir. After three days, divers have not found his body even though the water channel is only 3.5 meters deep. However, a MEK representative and three MEK witnesses say his clothes were found at the water’s edge. Police are now investigating this as a possible criminal offense. Even so, unless they gain access to Camp Ashraf Three, the MEK’s purpose-built training camp in Manez, they are unlikely to unearth the truth – MEK impunity is far greater than this small country can deal with or penetrate.

MEK (aka Saddam’s Private Army) was unknown in Albania until they arrived after 2013. Their bizarre behavior and controversial activitiessoon became the focus of media attention.

But the MEK’s dark history began long before this. Along with well-publicised military-style terrorist attacks on Iran since the 1980s, the MEK was also trained by Saddam Hussein’s Mukhaberat (Secret Services) and later by Israel’s MOSSAD, in intelligence gathering and secret operations. As a result, MEK has also conducted many covert terror acts and assassinations over the years. Several of these were deliberately staged to make it look like Iran was involved. Such as the 1994 bombing of the Jewish community center in Buenos Aires. In spite of extensive investigation, the primary evidence linking Iran came from four high ranking intelligence officers from MEK.  In 2011, a man connected to Mexican drug dealers was arrested for the attempted murder of the Saudi Ambassadorto America. The US quickly accused Iran, but after two weeks the perpetrator was linked to MEK. In 2013, Israel arrested a Swedish Iranian man, Ali Mansouri, who ‘confessed’ to be spying for Iran in Tel Aviv. He turned out to be a MEK member.

The underlying pattern behind these events is of deception and callous, cynical murder. These examples are not unique. MEK has a long history of highly sophisticated and brutal undercover activity. However, the reported death of Malek Sharaee in Albania this week also points to a new phase in MEK covert activity. This time individual MEK members who were previously involved in known acts of violence are now themselves becoming victims of their own organization.

Internal assassinations are not new – Commander Ali Zarkesh was deliberately killedduring a military operation in 1988 because he had become critical of the leadership. There have been hundreds of reports of suspicious deaths and actual murders over the last three decades committed against critics and rivals.

In 2013, former MEK member Massoud Dalili was identified as the 53rd victim of a massacre at Camp Ashraf in Iraq. MEK only acknowledged his death when the Iraqi authorities formally identified him via his DNA. Dalili’s body had been deliberately disfigured (his face and hands burned) to hide his identity. Massoud Dalili had been one of the personal security personnel for leader Massoud Rajavi. He had undergone training with Saddam’s Republican Guards and the MEK’s own specialist training. Before coming to Iraq, Dalili had headed a small MEK team in Gilan Province where he was responsible for scores of deaths, including civilians.

Massoud Dalili: Wanted for terrorism in Gilan Province – killed in Camp Ashraf, Iraq

 

Another victim killed during the same attack was Zohreh Ghaemi, She had commanded the assassination of General Sayad Shirazi in 1999. Of the other victims that day, at least ten are known to have participated in known acts of violence for MEK. No one claimed responsibility for the attack on Camp Ashraf.

Zohreh Ghaemi: Responsible for the assassination of General Shirazi – shot in Camp Ashraf, Iraq

In 2015, in the Netherlands, Mohamad Reza Kolahi was killed by a criminal gang on the order of MEK. Investigators confirmed that Kolahi was responsible for the 1981 bombing of the headquarters of the Islamic Republic Party in Tehran in which 72 high-ranking politicians and party members were killed.

Mohammad Reza Kolahi: Bombed Party headquarters in Iran – shot by gang members in
the Netherlands while in hiding from MEK

Another MEK member, Massoud Keshmiri, responsible for the bombing which killed PM Bahonar and President Rajai in 1981, was last seen with MEK in Germany some years ago. He has since vanished and could be dead. Although these deaths cannot be said to be directly linked, there is a common thread whose purpose becomes clear when we remember 2016 when Prince Turki al-Faisal, former Saudi Intelligence chief, announced the death of MEK leader Massoud Rajavi. It is clear from this that MEK is being purged from top to bottom of all the individuals who have had involvement or are associated with its violent past – rebranding by assassination to make the group legally acceptable.

MEK has become the pattern for how other defeated terrorist groupings can be reinvigorated, rebranded and reused. The controversy following the Bulgarian PM’s announcement that “Albania will become a coordination center for fighters returning from ISIS to the Balkans” may die down soon – Prime Minister Rama later dismissed this as fantasy, but he is not convincing.Instead, the history of the MEK in Albania indicates that the same scenario will be repeated. As ISIS fighters arrive and settle, the process will start just as it did with MEK. Expect more mysterious murders, suicides, disappearances, bizarre interventions to prevent investigations. And, of course, the involvement of Albanian citizens, politicians, and personalities for and against. Plus, not only abandoning any hope of joining the EU, but suffering more restrictions on the borders with the EU and Balkan countries.

Hossein Abrishamchi: Responsible for torture and destroying bodies, known as ‘the Engineering Project’ in MEK –
died in suspicious circumstances during a mortar attack on Camp Liberty, Iraq
Javad Ghadiri: Wanted for terrorism, including a failed assassination attempt against Ayatollah Khamenei –
whereabouts unknown, possibly in Camp Ashraf Three, Albania

MASSOUD AND ANNE KHODABANDEH

Massoud Khodabandeh is the Director of Middle East Strategy Consultants and has worked long-term with the authorities in Iraq to bring about a peaceful solution to the impasse at Camp Liberty and help rescue other victims of the Mojahedin-e Khalq cult. Khodabandeh co-authored the book ‘The Life of Camp Ashraf – Victims of Many Masters’ with his wife Anne Singleton.

(End)

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9052

Albania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe 

Massoud Khodabandeh i pergjigjet shpifjeve te MEK-ut ne Gazeta TemAMassoud Khodabandeh, Huffpost, November 21 2017:… But a more sinister turn of events is taking place right now. The MEK is moving over 2,500 members to a remote camp in the north of Albania far away from any local communities. This desperate act serves several purposes. One is to recreate the isolation the cult enjoyed in Iraq where coercion and brainwashing were a daily occurrence – the new camp is called ‘Ashraf Three’…

OLSI JAZEXHI AlbaniaDr Olsi Jazexhi: Double standards in Albania’s fight against terrorism 

American servicemen killed by Mojahedin Khalq MEK MKO Rajavi Cult in IranThe MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Link to the source

Albania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

11/20/2017 10:30 am ET

PHOTO: ANNE KHODABANDEH (SINGLETON)
Anne Khodabandeh with recently escaped MEK slaves in Tirana

Modern Slavery is usually a hidden phenomenon, it goes on behind closed doors and can be hard to detect. Victims are often isolated individuals – domestic servants or cannabis ‘farmers’ – locked away behind closed doors. Nobody knows of their existence because they have been illegally trafficked. Even those more openly kept in brothels for sexual exploitation are unable to escape for fear of reprisals against themselves and their families back home.

But there is another form of slavery hidden in plain sight: political slavery. This is not difficult to detect because the kinds of groups which practice it actively seek publicity and influence over worldwide politics. The exiled Iranian Mojahedin Khalq organisation (MEK aka MKO, NCRI, Rajavi cult) is one such group. It describes itself as a democratic political organisation, the main opposition to the Islamic Republic of Iran. But the life of the members speaks of a very different story.

A year ago, the last of nearly three thousand MEK members were finally expelled from Iraq where they had been operating under the patronage of Saddam Hussein. America paid millions of dollars to the UN and the Albanian government to have the group to settle there. Part of the deal was to establish a de-radicalization programme to return the members to normal life. This did not happen.

Instead, the group closed ranks and over the past year, several high-profile US politicians and former officials opportunistically visited Albania to heap praise on the MEK for its anti-Iran stance. John Bolton, Senator John McCain, among others have unabashedly promoted the group by meeting its leader Maryam Rajavi there.

Of greater concern was that during this same period the families of these MEK members in Albania complained to the UNHCR and the Albanian government about the treatment of their loved ones. They said that many, perhaps the majority of MEK members want to leave the group but have nothing – no money, no place to go, no officially recognised status and no language skills – to help them do so. They are effectively being held in a state of modern slavery.

report by an Albanian lawyer (acting for MEK members who managed to separate from the group) after meeting with the UNHCR in Tirana reveals that under a secret agreement struck between the Americans, the government of Albania and the MEK leader, the UNHCR supervised the transfer of approximately 3,000 MEK from Iraq to Albania not as refugees but on a ‘humanitarian basis’. In other words, they have no official status in the country.

According to this agreement, all the expenses for the MEK members are to be doled out by the MEK itself. This means that members are totally dependent on the MEK leadership for their subsistence. Those who have expressed their desire to separate from the group, for whatever reason, must continue to obey MEK rules and restrictions, they must accept MEK imposed conditions so that they are given accommodation and food.

As such, they are forced to pay lip service to a belief system they no longer believe in. They are forced to give allegiance to a pseudo-political terrorist entity. Under these conditions, they are modern political slaves, trapped in plain sight in a circle of fear, coercion and isolation.

PHOTO: ANNE KHODABANDEH (SINGLETON)
Bahman Azami, Adel Azami and Sadollah Seyfi talk about their ordeals
with Albanian media (Nov. 2017)
The stories of those who do escape are harrowing. (See videos below.) In the MEK, any word of dissent is punished. How? By public humiliation, beatings, solitary confinement and ultimately death. More poignantly, in the MEK contact with your family is a punishable sin against the leader. Your devotion must solely focus on Maryam Rajavi to the exclusion of all others. This is a disturbing addition to the ways and reasons that individuals are enslaved. It is known as cultic abuse because of the involvement of a belief system. The MEK are political pawns whose minds have been hijacked for a cause most of them no longer believe in. Urgent action is needed to rescue them. But at present there is little hope of that. Even Albania’s deputy anti-trafficking coordinatorDr Elona Gjebrea, who is also the deputy minister of the interior, has bowed down in the Court of Maryam Rajavi.

When counter-terrorism expert Anne Khodabandeh visited Tirana on 5-7 November to investigate the plight of former members, several media interviews she gave were pulled from broadcast due to MEK and Albanian Mafia intimidation when she revealed that the MEK are actively recruiting Albanian youth to their cause.

But a more sinister turn of events is taking place right now. The MEK is moving over 2,500 members to a remote camp in the north of Albania far away from any local communities. This desperate act serves several purposes. One is to recreate the isolation the cult enjoyed in Iraq where coercion and brainwashing were a daily occurrence – the new camp is called ‘Ashraf Three’. Another reason is to prevent families from reaching their loved ones and prevent members from escaping. The other is to empty the old university buildings in Tirana to make way for a new round of political slaves to take up residence. This time, families of Daesh fighters who have fled Iraq and Syria are rumoured to be ready to move to Albania on ‘humanitarian grounds’.

While America turns a blind eye to political slavery, the European Union takes a very different view. Not only have Albania’s efforts to accede to the EU been completely stymied by the MEK’s activities there, the group’s alignment with the Albanian Mafia and the threat of a new wave of political slaves means Albania is now regarded as a security threat on the border of Europe rather than a potential partner country.

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 1)

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 2)

https://youtu.be/9tWjpDHPktE

(END)

Albanian Translation
http://gazetaimpakt.com/problemi-i-skllaverise-moderne-ne-shqiperi-armiqeson-evropen/

Problemi i skllavërisë moderne në Shqipëri poshtëron Evropën

nga Massoud Khodabandeh.

Një raport i Britanisë së Madhe mbi skllavërinë moderne identifikon raste nga m të ndryshmit si shfrytëzimi seksual, shfrytëzimi në punë dhe robërimi në vend, duke dalë në përfundimin se rritja e ndërgjegjësimit rezulton në rritjen e zbulimeve dhe raportimeve të rasteve. Por trafikimi njerëzor si pjesë e skllavërisë moderne është një fenomen mbarëbotëror, i cili nuk mund të kufizohet në perëndim apo në ndonjë vend tjetër.

Skllavëria Moderne është zakonisht një fenomen i fshehur i cili ndodh prapa dyerve dhe është i vështirë për t’u zbuluar. Viktimat shpesh janë individë të izoluar, shërbyes shtëpish ose fermerë kanabisi të cilët qëndrojnë të mbyllur padrejtësisht mbrapa dyerve të kycura. Askush nuk di për ekzistencën e tyre, sepse ata janë të trafikuar ilegalisht. Edhe ata që mbahen më hapur nëpër shtëpi publike për shfrytëzim seksual, nuk janë në gjendje të shpëtojnë nga frika që kanë prej hakmarrjes dhe dëmtimit që mund tu shkaktohet familjeve të tyre.

Por ekziston edhe një formë skllavërie e fshehur nga syri normal: skllavëria politike. Kjo nuk është e vështirë për t’u zbuluar, sepse grupet që e praktikojnë atë në mënyrë aktive kërkojnë publicitet dhe ndikim mbi politikat mbarëbotërore. Organizata iraniane në mërgim, Mojahedin Khalq (MEK aka MKO, NCRI, kulti Raxhavi) është një grup i tillë. Ai e përshkruan veten si një organizatë politike demokratike, opozita kryesore e Republikës Islamike të Iranit. Por jeta reale e anëtarëve tregon një histori shumë më ndryshme.

Një vit më parë, pjesa e mbetur e rreth tre mijë anëtarëve të MEK u dëbuan nga Iraku ku ata kishin vepruar nën patronazhin e Sadam Huseinit. Amerika pagoi miliona dollarë për OKB-në dhe qeverinë shqiptare për ta vendosur grupin në Shqipëri. Një pjesë e marrëveshjes mbi dërgimin në Shqiperi ishte krijimi i një programi de-radikalizues për ti kthyer anëtarët në jetën normale. Kjo nuk ndodhi.

Në vend të kësaj, grupi i mbylli radhët dhe u izolua edhe më tej. Gjatë vitit të kaluar, shumë politikanë të nivelit të lartë amerikan vizituan Shqipërinë për të falenderuar dhe përgëzuar MEK-un për qëndrimin e tij kundër Iranit. John Bolton dhe Senatori John McCain e kanë promovuar pa masë grupin duke u takuar edhe me udhëheqësen e tij Merjem Raxhavin.

Një shqetësim më i madh gjatë kësaj periudhe ishte se familjarët e anëtarëve të MEK-ut u ankuan në UNHCR dhe tek qeveria shqiptare për trajtimin e të afërmve të tyre. Ata thanë se shumë prej tyre, ndoshta edhe shumica e anëtarëve të MEK duan të largohen nga grupi, por nuk munden sepse nuk kanë asgjë, as para, as vend ku të shkojnë, as status të njohur zyrtarisht dhe nuk kanë edhe aftësi gjuhësore për t’i ndihmuar që të largohen. Ata në këtë mënyrë po mbahen në një gjendje të skllavërisë moderne.

Një raport i një avokati shqiptar (që vepron për anëtarët e ndarë të MEK) pas takimit me UNHCR-në në Tiranë zbuloi se në marrëveshjen sekrete të arritur mes amerikanëve, qeverisë shqiptare dhe udhëheqësit të MEK, UNHCR do mbikëqyrte transferimin e rreth 3,000 anëtarëve të MEK nga Iraku për në Shqipëri, por jo si refugjatët e zakonshëm por si persona të klasifikuar në ‘baza humanitare’. Me fjalë të tjera, ata nuk kanë asnjë status zyrtar në këtë vend.

Sipas kësaj marrëveshjeje, të gjitha shpenzimet për anëtarët e MEK-ut duhet të përcaktohen nga vetë MEK-u. Kjo do të thotë se anëtarët janë krejtësisht të varur nga udhëheqja e MEK-ut për jetesën e tyre. Ata që kanë shprehur dëshirën e tyre për t’u ndarë nga grupi, për çfarëdo arsye, duhet të vazhdojnë t’i binden rregullave dhe kufizimeve të MEK-ut. Ata duhet të pranojnë kushtet e vendosura nga MEK në mënyrë që t’u jepet strehimi dhe ushqimi.

Prandaj, ata janë të detyruar ti ofrojnë shërbimin e tyre një sistem besimi të cilin ata nuk e besojnë më. Ata janë të detyruar ti japin besnikëri një entiteti terrorist pseudo-politik. Në këto kushte, ata janë bërë skllevërit modernë politikë, të bllokuar nga syri i lirë, të rrethuar nga frika, forca dhe izolimi.

Tregimet e atyre që janë arratisur janë tronditëse. (Shih videot më poshtë.) Në MEK, çdo fjalë kundërshtuese dënohet. Si? Me poshtërim publik, rrahje, izolim dhe vdekje. Më shumë prekës në këtë histori është se kontaktimi me familjen konsiderohet një mëkat i dënueshëm që i bëhet liderit. Përkushtimi duhet të përqëndrohet vetëm tek Merjem Raxhavi duke përjashtuar cdo njeri tjetër. Kjo është dicka shqetësuese për mënyrat dhe arsyet se si këta individë janë skllavëruar. Kjo njihet si abuzimi i kultit për shkak të përfshirjes në një sistem besimi. Njerzit e MEK janë pengje politikë, mendjet e të cilëve janë rrëmbyer për një kauzë që shumica e tyre tani nuk po e besojnë më. Urgjentisht nevojitet ndihmë për t’i shpëtuar këta njerëz. Por aktualisht nuk ka shumë shpresë për këtë gjë. Madje zëvendës koordinatorja e antitrafikimit në Shqipëri, Dr Elona Gjebrea, e cila është gjithashtu zëvendës ministre e brendëshme, i është gjunjëzuar Merjem Raxhavit.

Ekspertja e anti terrorizmit, Anne Khodabandeh vizitoi Tiranën në datat 5 dhe 7 nëntor për të hetuar gjendjen e vështirë të ish-anëtarëve. Disa intervista që ajo dha për mediat shqiptare u tërhoqën nga transmetimi për shkak të kërcënimit nga MEK dhe nga mafia shqiptare pasi ajo zbuloi se MEK ishte duke rekrutuar në mënyrë aktive të rinjtë shqiptarë.

Por kthesa më e keqe e ngjarjeve po ndodh tani. MEK po transferon 2,500 anëtarë të saj në një kamp të largët në veri të Shqipërisë, larg nga çdo komunitet vendas. Ky akt i dëshpëruar shërben për disa qëllime. Njëra është rikrijimi i izolimit që kulti ka pasur dhe gëzuar në Irak ku imponimi dhe lavazhi i trurit ishin dukuri e përditshme. Kampi i ri quhet ‘Ashraf tre’. Një arsye tjetër është parandalimi i familjeve nga vizitat e të afërmve të tyre dhe parandalimi i arratisjes së anëtarëve. Arsyeja tjetër është që të boshatisin ndërtesat e vjetra universitare në Tiranë për ti hapur rrugën një raundi të ri të skllevërve politikë për tu siguruar atyre akomodim të ri. Këtë herë thuhet se familjet e luftëtarëve të ISIS-it që janë larguar nga Iraku dhe Siria janë gati që të lëvizin në Shqipëri për ‘arsye humanitare’.

Ndërkohë që Amerika bën një sy qorr ndaj skllavërisë politike, Bashkimi Evropian po mban një qëndrim krejt ndryshe. Jo vetëm që përpjekjet e Shqipërisë për të hyrë në BE janë pezulluar tërësisht si pasoje e aktiviteteve të MEK-ut, por përafrimi i grupit Mek me mafian shqiptare dhe kërcënimi nga vala e re e skllevërve politikë nënkupton se Shqipëria tani po konsiderohet më shumë si një kërcënim për sigurinë e kufijve të Evropës sesa një vend partner potencial.

IMPAKT 97: Xhihadi 2.0? Cfarë po bëjnë xhihadistët iranianë (MKO, kulti Raxhavi) në Shqipëri? (Pjesa 1)

IMPAKT 97: Xhihadi 2.0? Cfarë po bëjnë xhihadistët iranianë (MKO, kulti Raxhavi) në Shqipëri? (Pjesa 2)

https://youtu.be/9tWjpDHPktE

burimi:huffingtonpost/ Gazeta Impakt

*** 

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

آن خدابنده سینگلتون در مورد فرقه ها و تروریسم و مقابله با آ«Radicalisation Awareness (Presentation at the ICSA Conference, Bordeaux, July 2017)

رجوی ویلپنت مجاهدین خلق اول ژوئیه 2014Which occasion is Maryam Rajavi celebrating in Paris? (letter to Emmanuel Macron)

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult Flaqsgrooming Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) in Tirana part of bigger agenda for Albania

List-of-Mojahedin-Khalq-martyrs-Massoud-Maryam-Rajavi-MEK-fiction-fakeThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend…

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=8004

Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult)’s Fake Intelligence On Aleppo Only Hinders Fact-finding Bodies Finding The Truth 

مسعود خدابندهMassoud Khodabandeh, Huffington Post, December 24 2016:… That can only happen if journalists and investigatory bodies (human rights, nuclear experts, war crimes, etc) are able to base their work on facts and not the fake and fictionalised fantasies of stooges like the MEK, which are clearly designed to misinform on these issues. The information laundry cycle is not difficult to follow – the Washington Times takes its report … 

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیAlbanian citizens fearful of radicalised Mojahedin Khalq neighbours deserve more information

Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult)’s Fake Intelligence On Aleppo Only Hinders Fact-finding Bodies Finding The Truth

Link to the source (Huffington Post)
Also on WOW.com 

Massoud Khodabandeh Director at Middle East Strategy Consultants.

An article published in the Washington Times Security section claims that (yet again) the Mojahedin Khalq (aka MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult, Saddam’s Private Army) has provided intelligence to the West on Iranian crimes and atrocities. However, in terms of actual intelligence revelations, the article should more properly have sat in the Opinion section.

In this post-truth era, it almost goes without saying that facts and fiction rub shoulders in most of the articles reporting on Syria and Aleppo from all sides. But if Western journalists had no presence in Aleppo and uncritically reported hearsay and opinion to support their own agendas, think then what the MEK’s reporting is based on.

The MEK pretends it has some kind of insider knowledge which it can apparently tap into whenever it needs to make a point. Iran, however, has made no secret of its involvement in the Syrian conflict. Newspapers and state run media probably tell us in much greater detail than the Washington Times report about the deployment of fighters and how they are funded. The dead from this conflict are mourned very publicly inside Iran. It is disingenuous of the MEK to merely recycle this information as a ‘revelation’

NCRI spokesman deceives gullible U.S. officials and journalists with misinformation

But the MEK is notorious for its role as a misinformation and propaganda outlet. Variously over the years, the MEK has been exposed for false reporting and intelligence in issues such as the P5+1 nuclear negotiations with Iran. After passing one piece of genuine intelligence in 2002 which it was given by Mossad, the MEK continued to pass fake information to the IAEA so as to disrupt the negotiation process, and to enable the US to impose severe sanctions against Iran. In 2015 the MEK ‘shock revelation’ of a secret nuclear facility in Iran – intended to derail ongoing nuclear negotiations – when subjected to just a little bit of investigatory journalism was soon revealed as sheer fabrication. The MEK similarly muddied the waters of truth during investigations into the bombing of a Jewish centre in Argentina in 1994 for which MEK supplied intelligence implicated Iran.

NCRI ‘shock revelation’ turned out to be taken from an advertising brochure

Iran and Russia’s behaviour and agendas have their own place in these issues which should be rigorously investigated and reported. But that can only happen if journalists and investigatory bodies (human rights, nuclear experts, war crimes, etc) are able to base their work on facts and not the fake and fictionalised fantasies of stooges like the MEK, which are clearly designed to misinform on these issues.

The information laundry cycle is not difficult to follow – the Washington Times takes its report from the NCRI site of Maryam Rajavi. The NCRI site then reposts its own report as though it originated in the Washington Times and both, without further verification, get taken up by Fox News.

(END)

*** 

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIIntroducing Maryam Rajavi as a human rights activist is the wrong tool for the wrong job

The Life of Camp Ashraf Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters By Anne Singleton and Massoud Khodabandeh

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=7866

National Security: Could Maryam Rajavi (Mojahedin Khalq) blackmail her friends in high places – Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich 

مسعود خدابندهMassoud Khodabandeh, Huffington Post, November 12 2016:… In particular, Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich. Putting aside their weak personalities as well as their individual neoconservative agendas, the common thread which links these names together is their decade long support for the Mojahedin Khalq terrorist organisation (also known as Saddam’s Private Army or Rajavi cult). It is certain that … 

Massoud Khodabandeh: The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy:
Methods of Information Manufacture

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultMassoud Khodabandeh, Huffington Post: Can Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe? 

Link to the source (Huffington Post)
Link to the source (Top Topic)

National Security: Could Maryam Rajavi (Mojahedin Khalq) blackmail her friends in high places – Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich

John Bolton speaks at an MEK rally

As the reverberations of the American election echo and ripple across America and around the world, some of its repercussions are already being felt – demonstrations, racist attacks, global market and currency fluctuations, the Russian reaction and more. But as President-elect Trump considers who to appoint to the most influential positions in his Administration, the hopeful candidates may want to consider repercussions which may arise from their own backgrounds.

In particular, Rudi GiulianiJohn Bolton and Newt Gingrich. Putting aside their weak personalities as well as their individual neoconservative agendas, the common thread which links these names together is their decade long support for the Mojahedin Khalq terrorist organisation(also known as Saddam’s Private Army or Rajavi cult).

Newt Gingrich bows to Maryam Rajavi

It is certain that neither these three hopefuls nor the MEK believed they would make a comeback. Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich are not Republican favourites. But apparently, with the election of Donald Trump, their time has come. The MEK also didn’t think Trump could win and therefore advertised for Hillary Clinton in their websites.

Rudi Giuliani with Maryam Rajavi

In American politics, such things can be quickly glossed over, dismissed as political strategies. But Donald Trump does need to take this past into consideration. What Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich do not know is that the MEK have a full record of all their meetings, dialogue and discussions. After being tutored by Saddam’s Intelligence service the MEK learned to film and record every conversation with an external person, particularly people like Rudi Giuliani, on every occasion whether in the US, Paris or Europe, even during dinner gatherings. This means that every time they hosted speakers and supporters in Paris or America these meetings were recorded. The MEK is now in possession of hundreds of hours of audio/video recordings as well as emails and phone calls of individuals like these three who have been mingling openly over the past decade with people they took to be ordinary oppositionists, but were in fact trained agents of the MEK and Saddam. The recordings can be edited and published by the MEK to suit the time, need and place.

John Bolton with Mojahedin Khalq operatives

The MEK’s hope was, of course, that by recording these private conversations they could be used in future to pressurise or even blackmail individuals if needed. They perhaps didn’t have any hope then that these individuals would reach such high office. As such this is a national security concern for the US. No one knows what is in the tapes and no one knows how these three, who have done everything for a fee in the past, would be able to stop the MEK from exposing them.

These three entered into paid lobbying for a group such as Mojahedin Khalq knowingly (perhaps not envisaging a day which they could be back in the game) accepting the end of their careers as officials. If they are now brought back and appointed to key positions, US policy could simply be taken hostage by a notorious terrorist organisation such as the Mojahedin Khalq.

Even if these three gave assurances that the paid support they gave to Maryam Rajavi and her terrorist cult Mojahedin Khalq has been done purely on straightforward lobbying grounds, no one can be certain that a decade of recordings and document gathering by the MEK would not end up producing enough leverage to highjack the national security of the United States and or its allies across the globe.

President Trump (and security advisors) simply can’t afford to take such a risk with the future of the country.

*** 

 

2015-10-29-1446141457-4261917-syria2013Aleppo.jpgMassoud Khodabandh, Huffington post Nov. 2015:
Syrian Negotiations Won’t Provide One Winner But Will Ensure Violence Is Absolute Loser

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیAlbanian citizens fearful of radicalised Mojahedin Khalq neighbours deserve more information

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=7471

Maryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Services For Iran’s Enemies 

Maryam RajaviMassoud Khodabandeh, Huffington Post, July 08 2016:… Clearly this message is not aimed at Iranians. The clamour for regime change in Iran does not emanate from inside the country in spite of its many social, civic and political problems. Who then is Maryam Rajavi’s constituency? From whom is she hoping to garner support?Many constituencies outside Iran wish fervently for its destruction. It is enlightening that Maryam Rajavi’s … 

What does it mean when we say ISIS operates as a mind control cult?

Link to the source

Maryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Services For Iran’s Enemies

Co-authored by Anne Khodabandeh

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpg

The Middle East is in turmoil. Deaths and destruction are a daily occurrence throughout the region. Families flee their homes in fear, forced into an uncertain future. No end is in sight. Yet into this calamitous scenario a slick, sophisticated terrorist recruiter’s advert has popped up which ISIS itself could learn from.

The National Council of Resistance of Iran (NCRI) website carries a glamorous advertising campaign for a Grand Gathering. Surrounded by glitzy pictures of flag-waving youth, the central focus of this gathering is ‘Our pledge: regime change’.

Well, we all know what that means. Don’t we? Apparently not. Because this advertising doesn’t reflect the destruction wrought in Iraq, Libya, Syria, Yemen. Here is no promise of jihad and the caliphate. It looks very much like a carnival. Which is exactly what it is – a show. So, what is meant by the promise of regime change?

The first port of call is to understand that the NCRI is just another name for the Mojahedin-e Khalq (MEK) which was also known as the National Liberation Army of Iran (NLA).

Back in 1994, MEK leader Massoud Rajavi tasked his wife Maryam to leave Iraq for America in order to regain political recognition of the Mojahedin Khalq as ‘the’ Iranian opposition which had been lost when he refused to abandon Saddam Hussein during the First Gulf war.

Refused entry to the USA as the leader of a terrorist entity Maryam instead took up residence in France as a refugee. But instead of meeting politicians to talk about how the MEK could overthrow the Iranian regime, she discovered she could simply create the illusion of support by paying both audience and speakers. She discovered a talent for dressing up, holding fancy dinner parties and talking about her cult ideology.

To create the appearance of a willing audience for her views, she recruited a rag-tag following of Iranian economic refugees who would happily turn up when paid for their services. She paid for feminists from North America, Europe and Scandinavia to visit Auvers-sur-Oise and attend dinner parties. She posed in her hijab to speak about her version of feminism to these western women; carefully spelling it out for them that they would never really understand what feminism is until they understood her husband Massoud Rajavi.

When Massoud recalled her to Iraq in 1997 she had spent a third of the total MEK budget and had no political support to show for it. She had lost around half the loyal MEK members who had defected whilst in Europe. With morale at an all-time low, Maryam was forced to retreat to Iraq with what remained of her personnel and leave the western bases in the hands of largely uneducated paid ‘supporters’.

2016-06-30-1467308618-4601806-MaryamRajaviTerrorist.jpg

When allied forces next invaded Iraq in 2003 Maryam Rajavi again fled to France. This time, as luck would have it, western politics was focused on curtailing Iran’s nuclear programme which it insisted was aimed at creating a nuclear weapon. The MEK’s services as propaganda experts were just what was needed, ensuring the MEK’s ostensible survival as an opposition group.

But in reality the MEK was already in terminal decline. Its fighting forces, disarmed in 2003, are currently being transferred from Iraq to Albania by the UNHCR to begin a process of de-radicalisation and reintegration back into normal society. Nobody expects veterans with an average age of sixty to wage the terrorism of thirty years ago. Disarmament also allowed American experts to investigate years of complaints about human rights and cultic abuses inside the MEK. As long as the MEK was being used to muddy the waters of the nuclear negotiations, such details could be glossed over. But since last year when agreement was reached, the MEK’s murky past can no longer be dismissed.

The main reason, of course, is that the new theme for challenging Iran in the international community is based on the country’s dismal human rights record. But Maryam Rajavi has her own well documented human rights abuse dossier to answer for. The MEK, under whatever name it is used, is simply the wrong tool to use to demonise Iran.

Beyond this, the MEK is not the popular opposition its own advertising claims it to be. The group is almost universally despised among Iranians both inside the country and in the diaspora. Not only did the MEK fight alongside Saddam Hussein’s army during the devastating eight-year Iran-Iraq war, but the MEK’s anti-Iran role in the nuclear negotiations hit a nerve with most ordinary Iranians who regarded support for their country’s right to nuclear technology as an issue ofnationalism rather than politics.

Maryam Rajavi cannot get support from Iranians unless it is paid for. Nor can Maryam Rajavi deign to share a platform with any other Iranian opposition personality. So this year Maryam Rajavi will again do what she does best; pay audience and speakers alike to give the illusion of support.

So, back to the recent advertising campaign. Any publicity campaign will be successful if it is newsworthy. Maryam, however, simply churns out the same scenario ad infinitum. Starting with describing a terrible situation in Iran – based on news items that can be gleaned from any serious reporting outlet – she then proposes a ten-point plan for Iran, approved this year by Italian parliamentarians. And then she promises regime change.

Clearly this message is not aimed at Iranians. The clamour for regime change in Iran does not emanate from inside the country in spite of its many social, civic and political problems. Who then is Maryam Rajavi’s constituency? From whom is she hoping to garner support?

Many constituencies outside Iran wish fervently for its destruction. It is enlightening that Maryam Rajavi’s websites are home to a bizarre mixture of anti-Shia, anti-Iran, anti-Syria, items which reflect very closely the views of neocons, Israel and Saudi Arabia.

Maryam Rajavi is not promising regime change, she is advertising her services as a propaganda queen.

***

Also read:

 • Massoud Khodabandeh, Balkans Post, July 23 2017:… Although the MEK are experts at intimidation and propaganda, in reality the expulsion of the MEK from Europe should be neither controversial nor unexpected. No government in Europe supports the presence of extremists in their midst and the MEK has a long history of extremist behaviour and messaging. The self-immolations in western capitals are an example of their actual behaviour … 

  Anne_Khodabandeh_Singleton_On_Radicalisation_Cults_TerrorismAnne Khodabandeh (Singleton), Open minds, July 08 2017:… Anne Khodabandeh. After twenty years in the terrorist cult Mojahedin-e Khalq, Anne (with her husband Massoud Khodabandeh) established the English language www.iran-interlink.org website in 2001 to expose the group as a cult and support former members. Anne works with families of MEK campaigning to rescue their loved ones. Anne has written extensively … 

  MEP Gérard Deprez with Maryam RajaviMassoud Khodabandeh,, Huffpost, June 28 2017:…  Like many statements and petitions over the years which mention the MEK this looks like fake news. Anyway, it would have been much easier to pass this off as genuine if Deprez had also published the names of the 265 signatories. As parliamentarians, it is doubtful they would feel endangered by publicly announcing their views in this way. Unless, of course, they had spotted the … 

  Massoud Khodabandeh,  Huffpost, June 27 2017:… Perhaps the time is finally ripe for a new appraisal of what zero tolerance means for France. The MEK’s messages promoting violent regime change should no longer be tolerated. President Emmanuel Macron’s new centrist movement has won a large majority in the French parliament giving him a strong hand to play. He already revealed himself to be a shrewd and … 

  Maryam Rajavi Baghdadi MEK ISIS terror TehranMassoud Khodabandeh, Iranian.com, June 20 2017:… The following piece has been written by somebody I know well. He does not want his real name to be used because that would jeopardize the sensitive nature of his current work in counter terrorism in Europe – Massoud Khodabandeh… As a former member of the Mojahedin Khalq terrorist organization (MEK), I followed the news of terrorist attacks on Tehran with shame, guilt and anger. My shame and guilt stem … 

  Massoud Khodabandeh, Huffpost, June 02 2017:… The meeting was organised by Ana Gomes, SND (Portugal) and seconded by Marietje Schaake, ALDE (Netherlands) and Michael Gahler, Christian Democrats (Germany). Two expert speakers were invited to address the meeting: Nicola Pedde, Director Institute for Global Studies, Italy and Massoud Khodabandeh, Director Middle East Strategy Consultants, UK. … 

  Elona Gjebrea_Maryam RajaviMassoud and Anne Khodabandeh, Huffpost, May 18 2017:… In Albania, Elona Gjebrea also has close ties to the United States on the issue of people trafficking and slavery. The US embassy in Tirana, Albania acknowledged the State Department’s annual Trafficking in Persons report in June 2016 by saying, “The United States appreciates the close cooperation with the Government of Albania, civil society and especially National … 

  Massoud Khodabandeh, Top topic, May 08 2017:…  Rajavi then publishes these alongside letters signed by American personalities in support of the MEK. The letters from the Americans are addressed to the Albanian Prime Minister and bear the familiar hallmark of MEK authorship. (One letter published by the MEK is signed in blue ink. We can only speculate how the MEK obtained the original letter which should have been sent directly from the Americans to the Albanian PM!) … 

  Michael Ware with MEK Mojahedin Khalq Rajavi cult NCRINational Geographic, March 04 2017:… Leading MEK members squirm under the knowing gaze of Michael Ware. Watch the shifty looks and glances as the MEK representatives try to lie about their true intentions. They admit to wanting regime change, but claim to be pacifists. Ware asks ‘Why does a political organization still need to have a para-military organization?’ He then cleverly gets them to … 

  Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIAssociated Press, February 16 2017:… The group at one point successfully infiltrated the U.S. Embassy in Tehran, according to a State Department report. And a series of bombings attributed to the MEK accompanied visits by presidents Richard Nixon and Jimmy Carter to Iran, including one to target an American cultural center. In 1973, MEK assailants wearing motorcycle helmets shot dead U.S. Army Lt. … 

  Wesley Martin Mojahedin Khlq Rajavi cult 1Iran Interlink, February 15 2017:… The following OpEd by MEK advocate Col. Wes Martin was published first in The Hill, followed by Mojahedin Khalq’s “Iran Probe” and the “NCRI” websites. Iran Interlink has published it here as indication of how hysteria has become the new normal in American published writing. A form of madness appears to have infected US politics and now all and sundry are dancing … 

  .

  Col. Jack Turner Col. Paul ShafferMassoud Khodabandeh, Huffington Post, February 07 2017:… He also signals that his war is not with ISIS but with the country Iran. Donald Trump rose to victory in part on the promise to take on ISIS and defeat the group. Yet ISIS cannot be defeated except by a coalition of forces that includes Iran. The facts on the ground in Syria and Iraq demonstrate unequivocally that ISIS forces in Aleppo and Mosul have been defeated largely due to the involvement

  Gazeta Impakt, Albania, Translated by Iran Interlink,  January 01 2017:… According to Fatos Klosi, former director of the National Intelligence Service, the American CIA chief has warned Albania that Donald Trump will renounce support for the MEK terrorists and it will be the Albanian Government itself which must deal with internal security and must confront a group trained militarily from the time of Saddam Hussein … 

  مسعود خدابندهMassoud Khodabandeh, Huffington Post, December 24 2016:… That can only happen if journalists and investigatory bodies (human rights, nuclear experts, war crimes, etc) are able to base their work on facts and not the fake and fictionalised fantasies of stooges like the MEK, which are clearly designed to misinform on these issues. The information laundry cycle is not difficult to follow – the Washington Times takes its report … 

  مسعود خدابندهMassoud Khodabandeh, Huffington Post, November 12 2016:… In particular, Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich. Putting aside their weak personalities as well as their individual neoconservative agendas, the common thread which links these names together is their decade long support for the Mojahedin Khalq terrorist organisation (also known as Saddam’s Private Army or Rajavi cult). It is certain that … .

   mek_albania_June2013Iran Interlink, October 30 2016:… Local observers in Tirana are reporting that the Mojahedin Khalq cultic terror group (MEK) is buying and creating several sandwich and kebab shops in the city and is using the MEK members to work in these fast-food businesses. On the surface this may look like a positive move. In an article titled ‘Albania: What would a de-radicalization program for the Mojahedin Khalq involve’, it was … 

  mojahedin-khalq-albania-pm-ramaAnne and Massoud Khodabandeh, Iran Interlink, October 16 2016:… In spite of American promises, no de-radicalisation programme is in place to deal with over 2500 members of the Mojahedin Khalq terrorist group who have relocated to Tirana from Iraq. The MEK has a long history of violent and criminal activity. This has not stopped now they are in Tirana. Unless the Albanian government introduces its own programme, it must accept … 

  Radicalised Mojahedin Khalq from Iraq to AlbaniaAnne and Massoud Khodabandeh, Huffington post (and Top Topic), October 09 2016:… For the local citizens, mystery surrounds their arrival and their lifestyle. Should these secretive and covert neighbours be treated with suspicion or kindness? At a local level, the first thing neighbouring families need to be aware of is that among all MEK members, sexual relations have been banned for over 25 years. This means there are no marriages or children or young people in the organisation. More troubling … 

  Massoud & Anne Khodabandeh, Huffington Post, July 14 2016:… Whether Rajavi is already dead or now killable is not known – only he can answer this – but he and his whole organisation are certainly now, body and soul, in the capable hands of the Saudi Prince. If he is still alive, Rajavi’s only role is to act as go-between to instruct his wife what she must do on behalf of the Saudis. If he is dead

  Maryam RajaviMassoud Khodabandeh, Huffington Post, July 08 2016:… Clearly this message is not aimed at Iranians. The clamour for regime change in Iran does not emanate from inside the country in spite of its many social, civic and political problems. Who then is Maryam Rajavi’s constituency? Fro

  Maryam Rajavi, leader of the Council of Resistance of Iran (NCRI), takes part in a rally in Villepinte, near ParisMassoud Khodabandeh, Toptopic, July 03 2016:… So, back to the recent advertising campaign. Any publicity campaign will be successful if it is newsworthy. Maryam, however, simply churns out the same scenario ad infinitum. Starting with describing a terrible situation in Iran – based on news items that can be gleaned from any serious report

 

Copyright © 2022 Iran Interlink MEK Rajavi Cult