MEK Trial In Albania

MEK Trial In Albania

MEK Trial In Albania Behzad Saffari DehkordCity News Albania, October 11 2019:… Journalist Gjergji Thanasi has sued for libel and slander an Iranian Mojahed (a member of the so-called MEK cult organization) named Behzad Saffari Dehkord the son of Mohammad and Rezvan born in 1961 in the city of Esfahan, Iran. When MEK were under the protection of Iraqi dictator Saddam Hussein, Behzad has an identification document (an ID card) with the number: 468 and national code: 1283574101. It is understood that the Iraqi national archives are quite damaged after two wars (1991 and 2003), and after several years of civil war and an armed insurgency and attacks by the bloody Islamist terrorist group DAESH, led by the so-called Caliph Al-Baghdadi. We must be extremely grateful to Iraqi colleagues for this information and some other authentic documents about the now displaced Iranian previously named as Behzad. MEK Trial In Albania 

Shahin Gobadi MEK ParisSitting Down with the MEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult, NCRI, …)

(Translated by Iran Interlink)

MEK Trial In Albania

Espionage defamation trial – Albanian journalist against the Iranian Mojahedin

10 October 2019

On October 7, the Durrës District Court held the first hearing of a case of a type that has been handled in the Albanian courts only twice during these 29 years of transition. Journalist Gjergji Thanasi has sued for libel and slander an Iranian Mojahed (a member of the so-called MEK cult organization) named Behzad Saffari Dehkord the son of Mohammad and Rezvan born in 1961 in the city of Esfahan, Iran. When MEK were under the protection of Iraqi dictator Saddam Hussein, Behzad has an identification document (an ID card) with the number: 468 and national code: 1283574101. It is understood that the Iraqi national archives are quite damaged after two wars (1991 and 2003), and after several years of civil war and an armed insurgency and attacks by the bloody Islamist terrorist group DAESH, led by the so-called Caliph Al-Baghdadi. We must be extremely grateful to Iraqi colleagues for this information and some other authentic documents about the now displaced Iranian previously named as Behzad.

Olsi Jazexhi : MEK Helping Albania Slide Toward Authoritarianism

Introducing himself as the legal adviser to the Iranian Mojahedin (MEK) in Albania, Behzad Saffari has accused Albanian journalist Thanasi of being a lowly Iranian spy. He made this allegation in a letter to Mr. Amund Dewve, editor-in-chief of the Norwegian newspaper Dagens Naeringsliv. You can read more at the link: https://www.ncr-iran.org/en/neës/iran-resistance/26246-the-letter-of-pmoi-s-legal-advisor-to-editor-of -chief-of-norwegian-dn. Behzad Saffari’s allegations against journalist Thanasi have also been echoed by other exponents of the Iranian Mojahedin (MEK) resident outside of Albania such as one Jubin Katiraie , whose writing can be read at this link: https://www.iranfocus.com/en/terrorism-mainmenu-31/33565-iran-launches-yet-another-misinformation-campaign-against-opposition. Saffari’s allegations are echoed in an anonymous article published at the following link: http://isjcommittee.com/2019/06/journalism-at-the-service-of-democracy-or-a-weapon-against-democracy/

I can buy Albanian President for a thousand dollars; Maryam Rajavi

An ethnic Iranian resident in Norway named Parviz S. Khazai, echoing Behzad Saffari’s allegations, has labeled journalist Gjergji Thanasi a lowly Iranian spy engaged in espionage activities against the Iranian People’s Mojahedin (MEK). He has sent a letter of protest to the Minister of Justice of the Kingdom of Norway, Joran Kallmyr, attacking Thanasi and Norwegian journalist Eskil Engdal of the Dagens Naeringsvil newspaper.

MEK Trial In Albania Behzad Saffari Dehkord

An ethnic Iranian resident in Norway named Parviz S. Khazai, echoing Behzad Saffari’s allegations, has labeled journalist Gjergji Thanasi a lowly Iranian spy engaged in espionage activities against the Iranian People’s Mojahedin (MEK). He has sent a letter of protest to the Minister of Justice of the Kingdom of Norway, Joran Kallmyr, attacking Thanasi and Norwegian journalist Eskil Engdal of the Dagens Naeringsvil newspaper.

Journalist Gjergji Thanasi, offended by such defamation (as he himself told Gazetta Impact Newspaper), sued Behzad Saffari in court for libel and slander and has requested compensation for non-material damage. The first court session was a preliminary hearing, where it nevertheless appeared that Mojahed Behzad Saffari was defended by one of Tirana’s most prominent and well-paid lawyers Genc Gjokutaj.

Cult of Rajavi MEK , The Swamp of Political Dogmatism

Inside the courthouse, but not in the courtroom, were two Iranian Mojahedin. One of them was Shahin Ghobadi (pictured in the blue shirt), who in terms of public relations plays a role in the Iranian Mojahedin (MEK) similar to that of Endri Fugai for the prime minister. The other Mojahed (pictured wearing a black jacket) is named Bahram Hassanzadeh. This Hassanzadeh is known to Durres reporters for his over-active role when they were covering the drowning in the reservoir of the village of Rrotull of Mojahed Malek Shara’i in June 2018. Both of these Mojahedin tried to identify the journalists who followed the court hearing as well as the media for which these journalists work. This Hassanzadeh even explained to reporters in pidgin Albanian that the MEK has friends in the media newsrooms where the journalists who covered the hearing work. The next session of this very special transnational-impact trial (spying for Iran SIC!) will be on October 26, 2019.

MEK Trial In Albania Shahin Gobadi

Inside the courthouse, but not in the courtroom, were two Iranian Mojahedin . One of them was Shahin Ghobadi (pictured in the blue shirt), who in terms of public relations plays a role in the Iranian Mojahedin (MEK) similar to that of Endri Fugai for the prime minister. The other Mojahed (pictured wearing a black jacket) is named Bahram Hassanzadeh. This Hassanzadeh is known to Durres reporters for his over-active role when they were covering the drowning in the reservoir of the village of Rrotull of Mojahed Malek Shara’i in June 2018

Link to the source City News Albania

Link to the source Gazeta Impact

(Translated by Iran Interlink)

MEK Trial In Albania

(End)

Original report in Albanian:

Durrës gjyq për spiunazh: gazetari shqiptar kundra muxhahedinëve iranianë

Në datën 7 tetor në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës u zhvillua séance e parë për një cështje gjyqësore, që në gjykatat shqiptare është trajtuar vetëm 2 herë gjatë këtyre 29 viteve tranzicion. Gazetari Gjergji Thanasi ka paditur për fyerje dhe shpifje një muxhahedin iranian (anëtar i së ashtuquajturës organizatë/kult MEK) të quajtur Behzad Saffari Dehkordi i biri i Mohammad-it dhe i Rezvan-es i lindur më 1961 në qytetin Esfahan të Iranit. Behzad-i, kur MEK-u strehohej në Irak nga diktatori Saddam Husejn kishte një dokument identifikimi (si bicim letërnjoftimi) me Nr. 468 dhe me numër kodi kombëtar: 1283574101. Kuptohet arkivat irakene janë mjaft të dëmtuara pas dy luftrash (1991 dhe 2003), pas vitesh të tëra lufte civile dhe një rebelimi të armatosur e të përgjakshëm terroristësh islamikë të DAESH-it të udhëhequr nga I ashtuquajturi Kalifi Al-Baghdati. Duhet t’u jemi jashtëzakonisht mirënjohës kolegëve irakenë për këtë info dhe disa dokumente të tjera autentike për iranianin tashmë apolid të quajtur Behzad.

Behzad Saffari duke u prezantuar si këshilltar ligjor i Muxhahedinëve Iranianë (MEK) në Shqipëri e ka akuzuar gazetarin shqiptar Thanasi si spiun të ulët të Iranit. Këtë akuzë e ka bërë me shkrim në një letër drejtuar z. Amund Djuve, kryeredaktor i gazetës norvegjeze Dagens Naeringsliv. Për më shumë mund të lexoni në linkun: https://www.ncr-iran.org/en/neës/iran-resistance/26246-the-letter-of-pmoi-s-legal-advisor-to-editor-of-chief-of-norwegian-dn. Akuzave të Behzad Saffari-t kundra gazetarit Thanasi i kanë bërë jehonë edhe eksponentë të tjerë të Muxhahedinëve Iranianë (MEK) rezidentë jashtë Shqipërisë si psh. një farë Rubin Katiaie, shkrimin e të cilit mund ta lexoni në këtë link: https://www.iranfocus.com/en/terrorism-mainmenu-31/33565-iran-launches-yet-another-misinformation-campaign-against-opposition. Akuzat e Saffarit kanë gjetur jehonë në një shkrim pa emër të publikuar në linkun në vazhdim: http://isjcommittee.com/2019/06/journalism-at-the-service-of-democracy-or-a-weapon-against-democracy/

Një iranian etnik resident në Norvegji i quajtur Parviz S. Khazai duke përsëritur ndër të tjera akuzat e Behzad Saffarit e ka etiketuar gazetarin Gjergji Thanasi si spiun të ulët iranian, të angazhuar në veprimtari spiunazhi kundra Moxhahedinëve të Popullit Iranian (MEK). Ai ka dërguar një letër proteste Ministrit të Drejtësisë së Mbretërisë së Norvegjisë Sh.T. Joran Kallmyr, ku sulmohet gazetari Thanasi si edhe gazetari norvegjez Eskil Engdal i Gazetës Dagens Naeringsvil. Shkrimi i plotë gjendet në këtë link: https://english.mojahedin.org/i/the-letter-ncri-rep-norways-justice-minister

Gazetari Gjergji Thanasi i ndjerë i fyer nga të tilla shpifje (sic u shpreh vetë ai për Gazetën Impakt) e paditi të quajturin Behzad Saffari në gjykatë për fyerje dhe shpifje duke kërkuar madje edhe dëmshpërblim për shkaktim dëmi jo pasuror. Seanca e parë e gjyqit ishte seancë paraprake, ku gjithsesi ra në sy që muxhahedinin Behzad Saffari mbrohej prej një nga avokatëve më të shquar e më të mirëpaguar të Tiranës z. Genc Gjokutaj.

MEK Trial In Albania Shahin Gobadi

Brenda ambienteve të ndërtesës së gjykatës, por jo në sallën e gjyqit u vu re prania e dy muxhahedinëve iranianë. Njëri prej tyre ishte Shahin Ghobadi (në foto është personi me këmishe në ngjyrë të kaltërt), që përsa i përket marëdhënieve me publikun luan në gjirin e muxhahedinëve iranianë (MEK) një rol të përafërt me atë të Endri Fugës në Kryeministri. Muxhahedini tjetër (në foto i veshur me xhaketë të zezë) quhet Baharm Hassanzadeh. Ky Hassanzadeh-ja ra nësy të gazetarëve të Durrësit për rolin e tij tepër aktiv, kur ata po mbulonin mediatikisht mbytjen në rezervuarin e fshatit Rrotull të muxhahedinit Malek Shara’i në qershor 2018. Të dy këta muxhahedinë u përpoqën të identifikojnë gazetarët, që ndoqën seancën gjyqësore si edhe mediat për të cilët punonin këta gazetarë. Ky Hassanzadeh-ja madje u shpjegoi gazetarëve me një shqipe të calë se MEK-u kishte miq në redaksitë e mediave, ku punonin gazetarët, që mbuluan seancën gjyqësore. Seanca tjetër e këtij gjyqi kaq të vecantë e me impakt transnacional (spiunazh në favor të Iranit SIC!) do të jetë në 26 tetor 2019./ Gazeta Impakt

***

Nobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEKNobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEK

Behzad Saffari in Iraq and AlbaniaBehzad Saffari in Iraq and Albania

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Cult in Iranians in AlbaniaMojahedin Khalq MEK Rajavi Cult Iranians in Albania

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Iranian Cult The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

MEK_Maryam_Rajavi_Terrorists_Thugs_Tirana_AlbaniaMEK assault parents then send tens of thugs to hunt down ex-members in Tirana

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted membersAlbania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud KhodabandehThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018Secret MEK troll factory in Albania uses modern slaves (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI ,Rajavi cult)

Are The MEK And Regime Change Finally Running Out Of RoadIt’s a mistake to treat the MEK as a normal opposition group

Also read: