Pandi Majko attends the meeting of jihadists promising them Albanian Passports

Pandi Majko attends the meeting of jihadists promising them Albanian Passports

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëGazeta Impakt, July 05 2017:… Pandi Majko, the former Albanian defense minister who backed the US aggression against Iraq in 2003 and the creation of secret CIA prisons in Europe, was invited to speak at the most recent meeting of Iranian jihadists in Paris. After expressing Rama’s agreement to sheltering Iranian jihadists in Albania, Pandi said that these Iranian jihadists are now also Albanian citizens. It is not known … 

Me Presidentin Macron, Franca mund të luajë një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet perëndimore me Iranin
Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویParlamenti Evropian: Shqipëria rrezikon integrimin në BE për shkak të muxhahedinëve (MEK)
Debate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

Pandi Majko attends the meeting of Iranian jihadists

Gazeta Impakt, July 01 2017
(Translated by Iran Interlink)
Link to the original (Albanian)

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianë

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianë

The Iranian Jihadist (Mojahedin Khalq aka MEK) terrorist organization has organized one of its meetings in Paris today (July 1st). At this meeting, the former US Secretary of State, John Bolton, declared that the Iranian state will collapse in 2019. Both Bolton and Senator John McCain are known for their support for terrorist groups in the Middle East which are destroying Syria, Iraq, etc. today.

Present at this gathering, that resembles those of Syrian terrorists across Europe, were dozens of delegations from all over the world, including the dictatorship of Saudi Arabia, which after sponsoring the destruction of Syria and Libya by terrorist groups is now bombing Yemen and has put Cairo under sanctions. An Albanian delegation at this meeting was led by Socialist Pandeli Majko – who stated that he would go to eat ice cream in Tehran after Iran was conquered by the Mojahedin – Fatmir Mediu, Gerdec’s architect and Elona Gjebrea. It is understandable that the Socialist government of Rama will not imprison Pandi Majko for participating in this jihadist Iranian gathering, nor Fatmir Mediu nor Elona Gjebrene – like they imprisoned Imam Genc Balla and Bujar Hysna in Tirana – since Iranian jihadists are still America’s beloved and are not considered to be terrorists as ISIS are.

This year’s parade in Paris, called “Free Iran” by the organizers – as previously the Syrian Jihadist Army was called the “Syrian Free Army” – has been developed to push Western governments behind the jihad in Syria, Libya, Yemen and Iraq and now also to promote a fresh jihad in Iran. The rallying cry for Iran’s Liberty has been given by the main guest, one of the Saudi Arabian dictators, who, while not giving freedom to women in their own country, now have a lesson on how to “liberate Iran.”

Just as during the Syria war, where thousands of people were convinced to perform jihad against Syria, this year at the invitation of the National Council of Iranian Resistance (front name used by the Iranian jihadist organization), tens of thousands of mercenaries have gathered from all over the world to proclaim jihad against Iran. Just as Senator John McCain went to Syria and met with Syrian terrorists this year, US gangsters like Rudy Giuliani, Howard Dean, John Bolton, Newt Gingrich and Tom Ridge participated in supporting these jihadists.

Propaganda for the war against Iran is already being sponsored, with great irony, by the absolute dictatorship of Saudi Arabia, which uses adventurers like Rudy Giuliani, John Bolton or any Albanian such as Pandeli Majko to promote “regime change” in Iran.

The most recent meeting in Paris shows that Western extremist circles with the support of people like Pandeli Majko in Albania (who several years ago protected the CIA’s torture and secret prisons in Europe) and the Wahhabi regime in Saudi Arabia are preparing for a new war in the Middle East. This war against Iran may be the last ‘Sarajevo’ before the total outbreak of the Third World War. The support of senior Albanian exponents for this new aggression in the Middle East draws Albania back into terrorist wars against the Middle East.

Pandi Majko says Iranian jihadists given Albanian passports

Gazeta Impakt, July 2, 2017
(Translated by Iran Interlink)
Link to the original (Albanian)

Pandi Majko, the former Albanian defense minister who backed the US aggression against Iraq in 2003 and the creation of secret CIA prisons in Europe, was invited to speak at the most recent meeting of Iranian jihadists in Paris.

After expressing Rama’s agreement to sheltering Iranian jihadists in Albania, Pandi said that these Iranian jihadists are now also Albanian citizens.

It is not known whether Pandi’s statement is true or is a linguistic mistake on his part.

If true, then this statement should greatly concern the European Union and the Schengen area.

If the Rama government has truly provided Iranian jihadists with Albanian passports, their free movement across Europe will allow into the European Union a new army of radicalized warriors, which would be a new threat to the West.

Above is the video where Pandi expresses his allegiance to the Iranian Mojahedin Khalq organization.

http://gazetaimpakt.com/pandi-majko-merr-pjese-ne-takimin-e-xhihadisteve-iraniane/

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianë

 Gazeta Impakt – July 1, 2017

Organizata terroriste e xhihadistëve iranianë (Muxhahedin el-Halk) sot ka organizuar një nga takimet radhës në Paris. Në këtë takim ish zv.Sekretari amerikan i shtetit, luftëdashësi John Bolton ka deklaruar që shteti iranian do të rrëzohet brenda vitit 2019. Boltoni sikur edhe McCaini njihen për mbështetjen e tyre ndaj grupeve terroriste në Lindjen e Mesme që sot djegin Sirinë, Irakun etj.

Të pranishëm në këtë tubim i cili i ngjan atyre që bëheshin me terroristët sirianë nëpër Evropë ishin edhe disa dhjetëra delegacione nga e gjithë bota, përfshirë edhe nga diktatura e Arabisë Saudite, e cila pasi sponsorizoi djegjen e Sirisë dhe Libisë me grupe terroriste tani po bombardon Jemenin dhe ka vënë nën embargo Katarin. Nga Shqipëria në këtë takim ishte një delegacion shqiptar i cili udhëhiqej nga socialisti Pandeli Majko i cili ka deklaruar se do të shkojë të hajë akullore në Teheran, pasi Irani te pushtohet nga muxhahedinet, Fatmir Mediu arkitekti i shperthimit te Gerdecit dhe Elona Gjebrea. Kuptohet që qeveria socialiste Rama nuk do e burgosë Pandi Majkon për pjesëmarrjen në këtë tubim xhihadistesh iraniane, as Fatmir Mediun dhe as Elona Gjebrene, sikur ka burgosur imam Genci Ballën dhe Bujar Hysën në Tiranë, pasi xhihadistët iranianë janë akoma të dashurit e Amerikës dhe nuk janë shpallur ende terroristë sikur u shpall ISIS-i.

Mitingu i këtij viti në Paris, i quajtur “Irani i lirë” nga organizatorët, sikur quhej më parë edhe ushtria xhihadiste siriane “Ushtria e Lirë e Sirisë” është zhvilluar për të nxitur qeveritë perëndimore që pas xhihadit në Siri, Libi, Jemen dhe Irak tanimë të nxisin edhe një xhihad të ri në Iran. Mitingu per Iranin e Lirie ka patur si te ftuar kryesore diktatoret e Arabise Saudite, te cilet ndersa nuk u japin liri as grave ne vendin e tyre, tani i ka zene halli sesi te “lirojne Iranin”.

Ashtu sikur gjatë luftës së Sirisë ku me mijëra njerëz u joshën që të shkojnë dhe bëjnë xhihad kundër Sirisë edhe sivjet me ftesë të Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (emri i butë që përdor organizata xhihadiste iraniane), me dhjetëra mijëra mercenarë janë mbledhur nga e gjithë bota për të shpallur xhihad kundër Iranit. Tamam sikur John McCaini që shkonte në Siri dhe takohej me terroristët sirianë edhe këtë vit, pushtetarë gangstere amerikanë sikur Rudy Giulianin, Howard Dean, John Bolton, Newt Gingrich, Tom Ridge kanë marrë pjesë në përkrahje të xhihadistëve.

Propaganda për luftë kundër Iranit tanimë po sponsorizohet për ironi të fatit nga diktatura absolute e Arabisë Saudite, e cila përdor aventurierë sikur Rudy Giuliani, John Bolton apo edhe ndonjë shqiptar sikur Pandeli Majkon për të promovuar “ndryshim regjimi” në Iran.

Takimi më i fundëm në Paris tregon që qarqet ekstremiste perëndimore me mbështetjen e njerëzve sikur Pandeli Majko në Shqipëri (i cili para disa vitesh mbronte torturat dhe burgjet sekrete të CIA-s në Evropë) dhe regjimit vehabist te Arabise Saudite po përgatiten për një luftë të re në Lindjen e Mesme. Kjo luftë kundër Iranit mund të jetë “Sarajeva” e fundit përpara shpërthimit total të Luftës së Tretë Botërore. Mbështetja e eksponentëve të lartë shqiptarë ndaj këtij agresioni të ri në Lindjen e Mesme e bëjnë Shqipërinë sërisht palë në luftërat terroriste kundër Lindjes së Mesme.

http://gazetaimpakt.com/pandi-majko-jep-pashaporta-shqiptare-xhihadisteve-iraniane/

Pandi Majko jep pashaporta shqiptare xhihadistëve iranianë

Gazeta Impakt – July 2, 2017

Në takimin më të fundit të xhihadistëve iranianë në Paris, ku të ftuar ishin edhe Pandeli Majko, ish ministri i mbrojtjes që mbështeti agresionin amerikan kundër Irakut në 2003 dhe krijimin e burgjeve sekrete te CIA-s në Evropë, me një anglishte të çalë, bën një deklaratë bombë.

Pasi ka shprehur besnikërinë e qeverisë Rama për të strehuar xhihadistët iranianë në Shqipëri, Pandi ka thënë se xhihadistët iranianë tani janë edhe qytetarë shqiptarë.

Nuk dihet nëse kjo deklaratë e Pandit është e vërtetë apo është gabim gjuhësor nga ana e tij.

Nëse është e vërtetë atëherë kjo deklaratë duhet ta shqetësojë shumë Bashkimin Europian dhe vendet e zonës Shengen.
Nëse qeveria Rama i ka pajisur me të vërtetë me pashaporta shqiptare xhihadistët iranianë, lëvizja e tyre e lirë nëpër Evropë do t’i sjellë Bashkimit Evropian një ushtri të re me luftëtarë të radikalizuar të cilët do të ishin një kërcënim i ri për perëndimin.

Më sipër ndodhet videoja ku Pandi me anglishten e tij mizerje i shpreh besnikërinë organizatës muxhahidine iraniane.

(END)

*** 

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=8421

Albania’s Anti-Trafficking Coordinator Elona Gjebrea praises Maryam Rajavi for keeping modern slaves in Tirana 

Elona Gjebrea_Maryam RajaviMassoud and Anne Khodabandeh, Huffpost, May 18 2017:… In Albania, Elona Gjebrea also has close ties to the United States on the issue of people trafficking and slavery. The US embassy in Tirana, Albania acknowledged the State Department’s annual Trafficking in Persons report in June 2016 by saying, “The United States appreciates the close cooperation with the Government of Albania, civil society and especially National … 

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsMojahedin Khalq, Rajavi cult, Saddam’s Private Army, were trained by Mossad to assassinate Iranian scientists 

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیShould we be afraid of Senator McCain meeting with the Mojahedin Khalq (Rajavi cult, MEK, MKO, …) in Albania?

Link to the source Huffpost

Link in Toptopic

Albania’s Anti-Trafficking Coordinator Elona Gjebrea praises Maryam Rajavi for keeping modern slaves in Tirana

Massoud Khodabandeh Director at Middle East Strategy Consultants.

Co-authored by Anne Khodabandeh

Elona Gjebrea_Maryam Rajavi

Elona Gjebrea at the March 2017 Mojahedin Khalq rally in Tirana, Albania with Maryam Rajavi

As democratic elections go, Albania’s upcoming parliamentary elections are as bad as it gets. Protests and turmoil have characterised the leadup to the June election. The official opposition is continuing a three-month boycott of parliament and is threatening to boycott the election itself. The protest is rooted in accusations of corruption and bias in the government of Prime Minister Edi Rama.

Ongoing and apparently unsolvable problems with the narco-trade and drug cartels, arms smuggling and people trafficking, add fuel to the corruption charges. Politicians from all sides appear unable to either successfully expose these crimes or escape accusations of collusion with them.

One example of the complexity of Albania’s difficulties can be found by examining the activities of Albania’s deputy Anti-Trafficking Coordinator, Dr Elona Gjebrea, who is also the Deputy Minister of the Interior. In March 2017, Gjebrea attended a Conference held by the Welsh Government and the UK Crown Prosecution Service which focused on the problem of Albanian slavery victims in the UK. More victims of modern slavery from Albania end up in the UK than from any other country – 17% of all UK cases. The introduction of the Modern Slavery Act in 2015 in the UK has greatly enabled anti-slavery groups and campaigners in confronting this problem.

In Albania, Elona Gjebrea also has close ties to the United States on the issue of people trafficking and slavery. The US embassy in Tirana, Albania acknowledged the State Department’s annual Trafficking in Persons report in June 2016 by saying, “The United States appreciates the close cooperation with the Government of Albania, civil society and especially National Anti-Trafficking Coordinator Elona Gjebrea on our shared goal of combatting the global phenomenon of Human Trafficking.”

In December 2016, the United States allocated an additional $3m funding to support Albania’s “criminal justice system in the fight against organized crime and corruption”. Deputy Interior Minister Gjebrea welcomed the agreement and the resources.

So far, so good. Albania is apparently taking a strong stance against modern slavery and the US backs these efforts. But there is another side to this story. On January 16, 2017 Gjebrea, along with some other Albanian personalities, attended a clandestine music concert in Tirana hosted by the Iranian exile Mojahedin Khalq organisation (MEK) which is now based in Albania. Gjebrea claimed the Albanian people were in “solidarity with the Mojahedin”. Then, in March, she attended the MEK’s New Year rally with 3,000 of its members and leader Maryam Rajavi. She again heaped praise on the MEK and its leader.

https://youtu.be/n878RjRMvMs

Gjebrea’s open support for the group is shocking for several reasons. Not least because the MEK is a highly controversial group with a violent background. The entire MEK was forcefully transferred from Iraq to Albania by the Americans to satisfy Iraqi demands to rid their country of the final remnants of the Saddam Hussein regime. Even up until 2016 the MEK were linked to insurgents like Al Qaida in Iraq and Daesh. America paid several million dollars to Albania’s government and promised help to de-radicalise the terrorists.

This did not happen. Instead of de-radicalisation, the organisational structure which had operated in Iraq for three decades was allowed to continue in Albania. The 3,000 MEK members were consolidated and isolated behind closed doors and shuttered windows in dedicated apartment blocks. This led to speculation about the future of the group. In rallies, such as the one Gjebrea attended, the MEK continues with its promise of regime change in Iran – which in the past the MEK has pursued through violence and terrorism. When John Bolton or Senator John McCain lobby for the MEK it is clear they are following an anti-Iran political agenda. But does Gjebrea share that agenda toward Iran? Does Albania? Politicians from both government and opposition would benefit from a more informed and thoughtful approach if they are not to antagonise Iran as a potential trading partner for their country.

But the really shocking aspect of Gjebrea’s support for the MEK can only be based either in ignorance or as a result of corruption. It is well known that the MEK operates as a mind control cult. It is organised as a totalitarian system headed by an authoritarian leader who demands total unquestioning obedience from every member at every level. The group operates outside legal, moral or cultural norms. One of the defining characteristics of this cultic state – long exposed byexpert analysis of the evidence– is that the members are held in a state of modern slavery. They endure forced labour and forced military service. In a sense, they are modern day Gladiators, fighting not for the ancient Romans but for their modern masters, those who pay for the MEK as mercenaries.

Let us remind ourselves that Elona Gjebrea is Albania’s deputy anti-trafficking coordinator. Her role is to prevent slavery and trafficking. How then does she explain her support for modern slavery in Albania itself? When she praises Maryam Rajavi is she sincerely unaware that the cheering, flag waving, applauding audience are actually slaves who have no choice but to obey Rajavi’s dictates? Is she genuinely unaware that MEK members who have worked for decades without pay are still denied their individual UNHCR refugee allowance in Albania because it is paid directly to the MEK leader? Maryam Rajavi is no other than a slave gang-master.

Maryam Rajavi Tirana Albania cult of Rajavi

Maryam Rajavi and her flag waving slaves in Tirana, Albania

Gjebrea is only one of several high-profile personalities who have recently succumbed to the persuasive lure of the MEK. But what huge irony that in her role at the Interior Ministry, she has not only failed to ensure that MEK members are de-radicalised and returned to normal life, she has endorsed and encouraged the continuation of their slavery in her own country. When such a shocking situation so openly exists, it is not hard to see why the parliamentary elections are so fraught with anger and disaffection. For a country so beholden to America for help and support, it is a shame better guidance cannot be proffered to get Albania’s democracy back on track.

— 

Albaian translation:

GAZETA IMPAKT – May 18, 2017
http://gazetaimpakt.com/elona-gjebrea-pergezon-marjam-raxhavin-per-mbajtjen-e-sklleverve-moderne-ne-tirane/ 

 
Elona Gjebrea përgëzon Marjam Raxhavin për mbajtjen e skllevërve modernë në Tiranë-

Ndërsa zgjedhjet demokratike ecin përpara, zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Shqipërisë janë aq keq sa s’bëhet. Protestat dhe trazirat kanë karakterizuar rrugën drejt zgjedhjeve të qershorit. Opozita zyrtare po vazhdon një bojkot tre mujor të parlamentit dhe po kërcënon të bojkotojë vetë zgjedhjet. Protesta është e rrënjosur në akuzat për korrupsion dhe njëanshmëri në qeverinë e Kryeministrit Edi Rama.

Problemet e vazhdueshme dhe me sa duket të pazgjidhshme me tregtinë narkotike dhe aleancat e drogës, trafikimin e armëve dhe të njerëzve, i hedhin më shumë benzinë akuzave për korrupsion. Politikanët nga të gjitha anët duken të paaftë për t’i zbuluar me sukses këto krime ose për të shpëtuar nga akuzat për bashkëpunim me to.

Një shembull i kompleksitetit të vështirësive të Shqipërisë mund të gjendet duke shqyrtuar aktivitetet e zv/Koordinatores Shqiptare kundër Trafikimit, Dr. Elona Gjebrea, e cila është gjithashtu zv/Ministre e Brendshme. Në mars të vitit 2017, Gjebrea ndoqi një konferencë të mbajtur nga qeveria e Uellsit dhe Shërbimi i Prokurorisë së Mbretërisë së Bashkuar, e cila u përqendrua në problemin e viktimave të skllavërisë shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar. Viktima të skllavërisë moderne përfundojnë në Britani të Madhe nga Shqipëria më shumë sesa nga çdo vend tjetër – 17% e të gjitha rasteve në Mbretërinë e Bashkuar. Futja e Aktit të Skllavërisë Moderne në vitin 2015 në Britani të Madhe u ka mundësuar aktiviteteve dhe grupeve kundër skllavërisë përballimin e këtij problemi.

Në Shqipëri, Elona Gjebrea ka gjithashtu lidhje të ngushta me Shtetet e Bashkuara për çështjen e trafikimit dhe skllavërisë së njerëzve. Ambasada e SHBA-së në Tiranë pranoi raportin vjetor të Trafikimit të Personave të Departamentit të Shtetit në qershor të vitit 2016,  që thoshte se “Shtetet e Bashkuara vlerësojnë bashkëpunimin e ngushtë me qeverinë shqiptare, shoqërinë civile dhe veçanërisht me Koordinatoren Kombëtare të Antitrafikimit, Elona Gjebrea, në qëllimin tonë të përbashkët të luftimit të fenomenit global të trafikimit të qenieve njerëzore”.

Në dhjetor të vitit 2016, Shtetet e Bashkuara ndanë një fond shtesë prej 3 milionë dollarësh për të mbështetur “sistemin e drejtësisë penale në Shqipëri në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit”. Zv/ministrja e Brendshme Gjebrea përshëndeti marrëveshjen dhe burimet.

Deri më tani, shumë mirë. Shqipëria duket se po mban një qëndrim të fortë kundër skllavërisë moderne dhe SHBA-ja po i mbështet këto përpjekje. Por ka një anë tjetër në këtë histori. Më 16 janar 2017, Gjebrea, së bashku me disa personalitete të tjera shqiptare, morën pjesë në një koncert muzikor klandestin në Tiranë të organizuar nga organizata iraniane Mojahedin Khalq (MEK), e cila tani është e vendosur në Shqipëri. Gjebrea pretendoi se populli shqiptar ishte në “solidaritet me muxhahedinët”. Pastaj, në mars, ajo mori pjesë në tubimin e Vitit të Ri të MEK-ut me 3.000 anëtarët e tij dhe me udhëheqësen Marjam Raxhavi. Ajo përsëri vërshoi lëvdata për MEK dhe udhëheqësen e tij.

Mbështetja e hapur e Gjebresë për grupin është tronditëse për disa arsye. Jo më pak sepse MEK është një grup shumë i diskutueshëm me një sfond të dhunshëm. I gjithë MEK u transferua me forcë nga Iraku në Shqipëri nga amerikanët për të kënaqur kërkesat e Irakut për të çliruar vendin e tyre nga mbetjet përfundimtare të regjimit të Sadam Huseinit. Deri në vitin 2016, MEK-u ishte i lidhur me kryengritësit si Al Kaeda dhe Daesh. Amerika pagoi disa miliona dollarë për qeverinë e Shqipërisë dhe premtoi ndihmë për de-radikalizimin e terroristëve.

Kjo nuk ndodhi. Në vend të de-radikalizimit, struktura organizative e cila kishte vepruar në Irak për tre dekada u lejua të vazhdonte edhe në Shqipëri. 3,000 anëtarët e MEK-ut u konsoliduan dhe u izoluan mbrapa dyerve dhe dritareve të mbyllura në blloqe banimi të dedikuara. Kjo çoi në spekulime për të ardhmen e grupit. Në tubime, të tilla si ai ku mori pjesë Gjebrea, MEK vazhdon me premtimin e ndryshimit të regjimit në Iran – gjë që në të kaluarën MEK e ka ndjekur përmes dhunës dhe terrorizmit. Kur Xhon Bolton apo Senatori Xhon Mekejn lobojnë për MEK-un, është e qartë se po ndjekin një axhendë politike anti-Iraniane. Por a e ndan edhe Gjebrea këtë axhendë ndaj Iranit? Po Shqipëria? Politikanët nga qeveria dhe opozita do të përfitonin nga një qasje më e informuar dhe e mirëmenduar nëse nuk duan të antagonizojnë Iranin si një partner tregtar potencial për vendin e tyre.

Por aspekti me të vërtetë tronditës i mbështetjes së Gjebresë për MEK-un mund të bazohet vetëm në injorancë ose si rezultat i korrupsionit. Është e ditur mirë se MEK vepron si një kult i kontrollit të mendjes. Ai është i organizuar si një sistem totalitar i udhëhequr nga një udhëheqës autoritar i cili kërkon bindje totale të padiskutueshme nga çdo anëtar në çdo nivel. Grupi vepron jashtë normave ligjore, morale ose kulturore. Një nga karakteristikat përcaktuese të këtij shteti kultik – e ekspozuar gjatë analizës së provave nga ekspertët – është se anëtarët mbahen në një gjendje skllavërie moderne. Ata durojnë punën e detyruar dhe ushtrojnë detyrën ushtarake. Në njëfarë kuptimi, ata janë gladiatorë modernë, që luftojnë jo për romakët e lashtë, por për mjeshtrat e tyre modernë, ata që paguajnë MEK-un si mercenar.

Le të rikujtojmë se Elona Gjebrea është zëvendës koordinatore e anti-trafikimit në Shqipëri. Roli i saj është të parandalojë skllavërinë dhe trafikimin. Si e shpjegon atëherë mbështetjen e saj për skllavërinë moderne në vetë Shqipërinë? Kur ajo lavdëron Marjam Raxhavin, a është sinqerisht e pavetëdijshme se tifozët të cilët tundin flamujt, auditori që duartroket janë në të vërtetë skllevër që nuk kanë zgjidhje tjetër veçse t’i binden diktateve të Raxhavit? A është vërtet e pavetëdijshme se anëtarëve të MEK-ut që kanë punuar për dekada pa pagë, ende u mohohen pagesat individuale të refugjatëve të UNHCR-së në Shqipëri, sepse ato i paguhen drejtpërdrejt udhëheqëses së MEK-ut? Marjam Raxhavi nuk është tjetër veçse mjeshtria e një bande skllevërish.

Gjebrea është vetëm një nga disa personalitetet e profilit të lartë të cilët kohët e fundit i janë nënshtruar magjisë bindëse të MEK-ut. Por ç’ironi e madhe është që në rolin e saj në Ministrinë e Brendshme, ajo jo vetëm që dështoi të siguronte që anëtarët e MEK-ut të de-radikalizoheshin dhe të ktheheshin në jetën normale, por ajo ka miratuar dhe inkurajuar vazhdimin e skllavërisë së tyre në vendin e saj. Kur një situatë e tillë tronditëse ekziston kaq haptazi, nuk është e vështirë të kuptohet pse zgjedhjet parlamentare janë aq të mbushura me zemërim dhe pakënaqësi. Për një vend aq të vëmendshëm ndaj Amerikës për ndihmë dhe përkrahje, është një turp që nuk mund të ofrohet një drejtim më i mirë për të rikthyer demokracinë e Shqipërisë në rrugën e duhur. / © Gazeta Impakt

(END)

***

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=8382

MEK’s Maryam Rajavi blackmails Albania to become the new ‘Saddam regime’ for them.

Massoud Khodabandeh, Top topic, May 08 2017:…  Rajavi then publishes these alongside letters signed by American personalities in support of the MEK. The letters from the Americans are addressed to the Albanian Prime Minister and bear the familiar hallmark of MEK authorship. (One letter published by the MEK is signed in blue ink. We can only speculate how the MEK obtained the original letter which should have been sent directly from the Americans to the Albanian PM!) … 

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultMassoud Khodabandeh, Huffington Post: Can Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe? 

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult Flaqsgrooming Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) in Tirana part of bigger agenda for Albania

Link to the source

MEK’s Maryam Rajavi blackmails Albania to become the new ‘Saddam regime’ for them.

By Massoud.khodabandeh (@Massoud.khodabandeh)

List-of-Mojahedin-Khalq-martyrs-Massoud-Maryam-Rajavi-MEK-fiction-fake

مسعود خدابنده

Massoud Khodabandeh

The forced relocation of the MEK organisation from Iraq to Albania resulted in drastic changes within the group. No longer forced to endure the extremes of heat and cold in Baghdad, living alongside ordinary family neighbours for the first time in two decades and the loss of their leader Massoud Rajavi have all profoundly affected the members. They now have the ‘luxury’ to think and their changed environment and circumstances have led them to challenge the leadership.

Defections started almost immediately and the MEK is now in the grip of a crisis of disaffection. The problem was exacerbated when Sahar Family Foundation moved its operation from Baghdad to Tirana. Sahar was created to offer support and help to families of MEK members who were trying to get in touch with their estranged loved ones in the MEK while they were based in Iraq. The MEK leaders regard families and familial relations as “poison” and have tried every way possible to prevent these families contacting their loved ones in the group.

Now that Sahar has begun its work in Albania, the new MEK leader Maryam Rajavi has panicked. Sahar began by reminding the UNHCR and Albanian authorities of the international laws governing refugees, in particular UN human rights conventions and articles, and how the MEK rejects these norms.

Maryam Rajavi reacted by shooting herself in the foot. https://www.mojahedin.org/news/197420

Maryam’s counter campaign is based on the tactics used by Massoud Rajavi in Iraq – blackmail and coercion – but it is too little and too late and has lost its potency.

Soon after Sahar started its campaign to inform Albanian authorities of the MEK’s illegal and scandalous behaviours, Rajavi announced that three disaffected individuals, Hadi Sanikhani, Gholamreza Shokri and Sarfaraz Rahimi, had made contact with their families in Iran and declared them therefore to be ‘agents of the regime’. For this reason, she said, “we will cut their refugee allowances from now”. The MEK then said that the only way for their UNHCR money to be restored was for these individuals (and others) to write whatever the MEK dictates. In Saddam’s prisons the MEK also used such coercive tactics to force compliance and silence.

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

The three individuals went to the UNHCR office and explained what had happened. The UNHCR advised them to go the MEK’s HQ and talk to them. There they were threatened and attacked by MEK operatives. Two of them have since published their account of the events, but Sarfaraz Rahimi has given in and accepted to write for them. He writes what they dictate against the other two – who are understandably complaining about having no food or money in Tirana – condemning them as agents of the Iranian regime.

Rajavi then publishes these letters of Rahimi alongside letters signed by American personalities in support of the MEK.

The letters from the Americans are addressed to the Albanian Prime Minister and bear the familiar hallmark of MEK authorship. (One letter published by the MEK is signed in blue ink. We can only speculate how the MEK obtained the original letter which should have been sent directly from the Americans to the Albanian PM!)

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

This combination of letters (forced confessions alongside Americans letters to the Albanian PM claiming Iran is operating against the MEK in Albania under the guise of cultural centres, etc) had two aims. One was to warn dissidents inside the MEK what will happen if they leave or disobey orders. The other aim was to get the Albanian government to back the MEK and replicate the role played by Saddam Hussein in the group’s survival by punishing dissent, only this time in Albania.

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

Reactions were not as Rajavi wanted or anticipated. Inside the MEK and among ex-members there has been outrage. It seems to everyone that after three decades of unpaid work for the MEK and Saddam Hussein, the day someone leaves they instantly confess, in their own writing, to being an agent of the Iranian regime. There are only two possibilities: the organisation is lying and takes forced confessions, or the organisation is a training ground for agents of the regime.

Others complain that although the Americans have the right to recruit people as mercenaries, they do not have the right not to pay them and force them to be gladiators in Albania.

Albanians themselves see this MEK presence as yet further evidence that America is using their country for any and every form of corruption and illegal activity. Albania is still notorious as a centre for narcotics, arms smuggling and people trafficking in spite of efforts to clean up the country so it can join the EU. Albanians complain that their country is reportedly being used to smuggle US arms to Syria and other places for so-called ‘moderate’ rebels, that NATO uses Albania to conduct activities it can’t perform in the US or EU and that the CIA and the Pentagon have turned Albania into an extra-judicial base for nefarious activities. And now John Bolton and Senator John McCain alongside others use Albania as a springboard to pursue unclear political agendas which may include training terrorists and providing land and logistic for groups which are to be deployed in other countries.

Along with dumping nuclear waste and Guantanamo Bay prisoners, Albania now has had the MEK dumped on it. Instead of getting advice and support to de-radicalise these fanatics the government is being blackmailed and corrupted into performing the same role as Saddam Hussein undertook to protect and deploy the MEK.

***

Mojahed Khalq Brother John Bolton has a memory lapse

افشای اعتصاب غذای دروغین مجاهدین خلق فرقه رجویSitting Down with the MEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult, NCRI, …)

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیThree members of the Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Central Council defect the group in Albania

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=8131

Trump’s MEK version of events won’t secure victory against Iran, lets ISIS off the hook 

Col. Jack Turner Col. Paul ShafferMassoud Khodabandeh, Huffington Post, February 07 2017:… He also signals that his war is not with ISIS but with the country Iran. Donald Trump rose to victory in part on the promise to take on ISIS and defeat the group. Yet ISIS cannot be defeated except by a coalition of forces that includes Iran. The facts on the ground in Syria and Iraq demonstrate unequivocally that ISIS forces in Aleppo and Mosul have been defeated largely due to the involvement of Iran. Trump clearly has no intention of defeating terrorism.

(Library of Congress. Congressional Research Service.
The People’s Mojahedin Organization of Iran, by Kenneth Katzman. Washington, Nov 1992. 6 p.
Doc. call no.: M-U 42953-1 no.92-824F)

Link to the source

Trump’s MEK version of events won’t secure victory against Iran, lets ISIS off the hook

Rudi Giuliani, Maryam Rajavi and Elaine Chao

They say actions speak louder than words. Looking behind the Twitter storm which creates a smoke and mirrors effect to disguise the Trump administration’s true intents, one fact is blindingly clear; for this government, Iranians are first in the firing line.

This, of itself, is not unexpected. On the campaign trail Trump threatened to tear up the nuclear deal with Iran. So it was already clear he’s no fan of Iranians.

His first act as president has been to issue a direct and belligerent challenge to Iran – he included Iran in the Muslim ban and then declared that Iran is “on notice” after Iran test-fired a ballistic missile which it says is defensive. Iran is clearly in the crosshairs for Trump and his team.

And the evidence stacks up. As a barometer for any individual or even government’s aggressive approach to Iran, support for the Mojahedin Khalq (MEK aka Rajavi cult) is as accurate an indicator as any. The group has advocated violent regime change against Iran for three decades. Its supporters are in doubt that this is a rallying cry for a US-led war.

Even before taking office, revelations about potential Trump administration advisers and officials giving support to the terrorist MEK cult caused concern among foreign policy experts. After all, anti-Iran pundits can choose from literally thousands of civil groups and personalities to act as advisors and partners in challenging Iran. The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialistinspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated insongs and publications. (The family of U.S. Air Force Lt. Col. Jack Turner – “We were the first victims of terror before there was ever a war on terror” – is currently seeking redress for his death.) The new president has apparently brushed aside such concerns and has chosen to surround himself with people who have advocated for the MEK.

Col. Jack Turner and Col. Paul Shaffer victims of Mojahedin Khalq terror campaign

By not denouncing the MEK Trump has done several things. One is to signal that he is at war not with Iran but with Iranians. The MEK is hated more profoundly than any of Iran’s current political leaders by Iranians inside and outside the country.

He also signals that his war is not with ISIS but with the country Iran. Donald Trump rose to victory in part on the promise to take on ISIS and defeat the group. Yet ISIS cannot be defeated except by a coalition of forces that includes Iran. The facts on the ground in Syria and Iraq demonstrate unequivocally that ISIS forces in Aleppo and Mosul have been defeated largely due to the involvement of Iran. Trump clearly has no intention of defeating terrorism.

But most importantly, this tolerance, even warmth, shown toward the MEK in American foreign policy circles is a message that can be read from afar and by everyone else in the world: the American war box is virtually empty. Aside from a handful of puny sanctions, bringing the MEK into the equation means that not only does the America not have a stick to wave at Iran, it appears foolish enough, befuddled by ideological zeal perhaps, to tie its fate to the most unlucky and doom-laden group there ever was.

Laughably, parasitically, the MEK has consistently tied its fate to whichever it assumed was the winning side. However, the choice of MEK sponsors no longer looks so astute. Ayatollah Khomeini quickly saw through the MEK’s smarmy overtures to share power and promptly exiled them from Iran. The next step was to ally with Saddam Hussein against Iran during the Iran-Iraq war – a feat of spectacular treachery for which no Iranian will ever forgive them. After Saddam’s fall the MEK believed that the chaos in Iraq which gave rise to the insurrection of Al Qaida in Iraq would somehow carry them forward. The MEK even flirted with support for ISIS and the Syrian Free Army hoping they would find a home in the new Caliphate. Instead, the MEK were evicted from their base and sent into deeper exile in Albania, a country with no axe to grind against Iran. Long term sponsors have included Israel – which tasked MEK operatives with the assassination of Iranian nuclear scientists – and the anti-Shia Saudi Arabia. Both countries are bogged down with interminable troubles of their own. And now the MEK are hoping to cosy up with the Trump administration.

The Obama administration kept the MEK at arms’ length and never entertained direct support for the group. When the government of Iraq held the US, along with the UN, responsible for removing the MEK from Iraq to a third country, the then Secretary of State Hillary Clinton was forced to agree to remove the MEK from the US terrorism list before any third country would legally be able to accept them on their territory.

Since 2001 Trump’s predecessors have built up strong homeland defences and led counter-terrorism efforts particularly against the threat of ISIS to the US and Europe. It is now likely that this legacy will be squandered by an administration with an overriding hatred of Iran. Instead of understanding the benefit of developing strategic partnerships with countries like Iran and Iraq in the global fight against terrorism, the Trump administration would rather rain down terror on the Iranian people.

But the biggest delusion would be to believe that the MEK could be a reliable or effective partner in any sense. If Donald Trump has any insight into his own modus operandi – the erratic demands and refusal to take criticism – he will have a direct view of how the MEK operates. Aligning America’s foreign policy with the whims of a mind control cult will not secure victory over Iran. Instead, it will diminish America’s standing in the world, and it will certainly not make the world a better or safer place.

(END)

*** 

Massoud Khodabandeh: The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy:
Methods of Information Manufacture

Some related documents:

Lets create another Vietnam for America(pdf).
(Mojahedin English language paper April 1980)

Letter to Imam (Khomeini) (pdf). 
(Mojahedin English Language paper April 1980)

Some questions unanswered regarding the US military invasion of Iran (pdf).
(Mojahedin English Language paper June 1980)

link to one of the Mojahedin Khalq songs
advocating terror and killing Americans

(In Persian written and distributed after the Iranian Revolution)

مریم رجوی رودی جولیانی الین چاو تروریسم قتل جنایتDonald Trump pick Elaine Chao was paid by ‘cult-like’ group that killed Americans (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=8004

Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult)’s Fake Intelligence On Aleppo Only Hinders Fact-finding Bodies Finding The Truth 

مسعود خدابندهMassoud Khodabandeh, Huffington Post, December 24 2016:… That can only happen if journalists and investigatory bodies (human rights, nuclear experts, war crimes, etc) are able to base their work on facts and not the fake and fictionalised fantasies of stooges like the MEK, which are clearly designed to misinform on these issues. The information laundry cycle is not difficult to follow – the Washington Times takes its report … 

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیAlbanian citizens fearful of radicalised Mojahedin Khalq neighbours deserve more information

Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult)’s Fake Intelligence On Aleppo Only Hinders Fact-finding Bodies Finding The Truth

Link to the source (Huffington Post)
Also on WOW.com 

Massoud Khodabandeh Director at Middle East Strategy Consultants.

An article published in the Washington Times Security section claims that (yet again) the Mojahedin Khalq (aka MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult, Saddam’s Private Army) has provided intelligence to the West on Iranian crimes and atrocities. However, in terms of actual intelligence revelations, the article should more properly have sat in the Opinion section.

In this post-truth era, it almost goes without saying that facts and fiction rub shoulders in most of the articles reporting on Syria and Aleppo from all sides. But if Western journalists had no presence in Aleppo and uncritically reported hearsay and opinion to support their own agendas, think then what the MEK’s reporting is based on.

The MEK pretends it has some kind of insider knowledge which it can apparently tap into whenever it needs to make a point. Iran, however, has made no secret of its involvement in the Syrian conflict. Newspapers and state run media probably tell us in much greater detail than the Washington Times report about the deployment of fighters and how they are funded. The dead from this conflict are mourned very publicly inside Iran. It is disingenuous of the MEK to merely recycle this information as a ‘revelation’

NCRI spokesman deceives gullible U.S. officials and journalists with misinformation

But the MEK is notorious for its role as a misinformation and propaganda outlet. Variously over the years, the MEK has been exposed for false reporting and intelligence in issues such as the P5+1 nuclear negotiations with Iran. After passing one piece of genuine intelligence in 2002 which it was given by Mossad, the MEK continued to pass fake information to the IAEA so as to disrupt the negotiation process, and to enable the US to impose severe sanctions against Iran. In 2015 the MEK ‘shock revelation’ of a secret nuclear facility in Iran – intended to derail ongoing nuclear negotiations – when subjected to just a little bit of investigatory journalism was soon revealed as sheer fabrication. The MEK similarly muddied the waters of truth during investigations into the bombing of a Jewish centre in Argentina in 1994 for which MEK supplied intelligence implicated Iran.

NCRI ‘shock revelation’ turned out to be taken from an advertising brochure

Iran and Russia’s behaviour and agendas have their own place in these issues which should be rigorously investigated and reported. But that can only happen if journalists and investigatory bodies (human rights, nuclear experts, war crimes, etc) are able to base their work on facts and not the fake and fictionalised fantasies of stooges like the MEK, which are clearly designed to misinform on these issues.

The information laundry cycle is not difficult to follow – the Washington Times takes its report from the NCRI site of Maryam Rajavi. The NCRI site then reposts its own report as though it originated in the Washington Times and both, without further verification, get taken up by Fox News.

(END)

*** 

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIIntroducing Maryam Rajavi as a human rights activist is the wrong tool for the wrong job

The Life of Camp Ashraf Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters By Anne Singleton and Massoud Khodabandeh

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=7866

National Security: Could Maryam Rajavi (Mojahedin Khalq) blackmail her friends in high places – Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich 

مسعود خدابندهMassoud Khodabandeh, Huffington Post, November 12 2016:… In particular, Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich. Putting aside their weak personalities as well as their individual neoconservative agendas, the common thread which links these names together is their decade long support for the Mojahedin Khalq terrorist organisation (also known as Saddam’s Private Army or Rajavi cult). It is certain that … 

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultMassoud Khodabandeh, Huffington Post: Can Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe? 

Link to the source (Huffington Post)
Link to the source (Top Topic)

National Security: Could Maryam Rajavi (Mojahedin Khalq) blackmail her friends in high places – Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich

John Bolton speaks at an MEK rally

As the reverberations of the American election echo and ripple across America and around the world, some of its repercussions are already being felt – demonstrations, racist attacks, global market and currency fluctuations, the Russian reaction and more. But as President-elect Trump considers who to appoint to the most influential positions in his Administration, the hopeful candidates may want to consider repercussions which may arise from their own backgrounds.

In particular, Rudi GiulianiJohn Bolton and Newt Gingrich. Putting aside their weak personalities as well as their individual neoconservative agendas, the common thread which links these names together is their decade long support for the Mojahedin Khalq terrorist organisation(also known as Saddam’s Private Army or Rajavi cult).

Newt Gingrich bows to Maryam Rajavi

It is certain that neither these three hopefuls nor the MEK believed they would make a comeback. Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich are not Republican favourites. But apparently, with the election of Donald Trump, their time has come. The MEK also didn’t think Trump could win and therefore advertised for Hillary Clinton in their websites.

Rudi Giuliani with Maryam Rajavi

In American politics, such things can be quickly glossed over, dismissed as political strategies. But Donald Trump does need to take this past into consideration. What Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich do not know is that the MEK have a full record of all their meetings, dialogue and discussions. After being tutored by Saddam’s Intelligence service the MEK learned to film and record every conversation with an external person, particularly people like Rudi Giuliani, on every occasion whether in the US, Paris or Europe, even during dinner gatherings. This means that every time they hosted speakers and supporters in Paris or America these meetings were recorded. The MEK is now in possession of hundreds of hours of audio/video recordings as well as emails and phone calls of individuals like these three who have been mingling openly over the past decade with people they took to be ordinary oppositionists, but were in fact trained agents of the MEK and Saddam. The recordings can be edited and published by the MEK to suit the time, need and place.

John Bolton with Mojahedin Khalq operatives

The MEK’s hope was, of course, that by recording these private conversations they could be used in future to pressurise or even blackmail individuals if needed. They perhaps didn’t have any hope then that these individuals would reach such high office. As such this is a national security concern for the US. No one knows what is in the tapes and no one knows how these three, who have done everything for a fee in the past, would be able to stop the MEK from exposing them.

These three entered into paid lobbying for a group such as Mojahedin Khalq knowingly (perhaps not envisaging a day which they could be back in the game) accepting the end of their careers as officials. If they are now brought back and appointed to key positions, US policy could simply be taken hostage by a notorious terrorist organisation such as the Mojahedin Khalq.

Even if these three gave assurances that the paid support they gave to Maryam Rajavi and her terrorist cult Mojahedin Khalq has been done purely on straightforward lobbying grounds, no one can be certain that a decade of recordings and document gathering by the MEK would not end up producing enough leverage to highjack the national security of the United States and or its allies across the globe.

President Trump (and security advisors) simply can’t afford to take such a risk with the future of the country.

*** 

Khodabandeh co-authored the book ‘The Life of Camp Ashraf – Victims of Many Masters’

(Massoud Khodabandeh: 4th report, Baghdad October 2014)

2015-10-29-1446141457-4261917-syria2013Aleppo.jpgMassoud Khodabandh, Huffington post Nov. 2015:
Syrian Negotiations Won’t Provide One Winner But Will Ensure Violence Is Absolute Loser

***

 • MEP Gérard Deprez with Maryam RajaviMassoud Khodabandeh,, Huffpost, June 28 2017:…  Like many statements and petitions over the years which mention the MEK this looks like fake news. Anyway, it would have been much easier to pass this off as genuine if Deprez had also published the names of the 265 signatories. As parliamentarians, it is doubtful they would feel endangered by publicly announcing their views in this way. Unless, of course, they had spotted the … 

  Massoud Khodabandeh,  Huffpost, June 27 2017:… Perhaps the time is finally ripe for a new appraisal of what zero tolerance means for France. The MEK’s messages promoting violent regime change should no longer be tolerated. President Emmanuel Macron’s new centrist movement has won a large majority in the French parliament giving him a strong hand to play. He already revealed himself to be a shrewd and … 

  Maryam Rajavi Baghdadi MEK ISIS terror TehranMassoud Khodabandeh, Iranian.com, June 20 2017:… The following piece has been written by somebody I know well. He does not want his real name to be used because that would jeopardize the sensitive nature of his current work in counter terrorism in Europe – Massoud Khodabandeh… As a former member of the Mojahedin Khalq terrorist organization (MEK), I followed the news of terrorist attacks on Tehran with shame, guilt and anger. My shame and guilt stem … 

  Massoud Khodabandeh, Huffpost, June 02 2017:… The meeting was organised by Ana Gomes, SND (Portugal) and seconded by Marietje Schaake, ALDE (Netherlands) and Michael Gahler, Christian Democrats (Germany). Two expert speakers were invited to address the meeting: Nicola Pedde, Director Institute for Global Studies, Italy and Massoud Khodabandeh, Director Middle East Strategy Consultants, UK. … 

  Elona Gjebrea_Maryam RajaviMassoud and Anne Khodabandeh, Huffpost, May 18 2017:… In Albania, Elona Gjebrea also has close ties to the United States on the issue of people trafficking and slavery. The US embassy in Tirana, Albania acknowledged the State Department’s annual Trafficking in Persons report in June 2016 by saying, “The United States appreciates the close cooperation with the Government of Albania, civil society and especially National … 

  Massoud Khodabandeh, Top topic, May 08 2017:…  Rajavi then publishes these alongside letters signed by American personalities in support of the MEK. The letters from the Americans are addressed to the Albanian Prime Minister and bear the familiar hallmark of MEK authorship. (One letter published by the MEK is signed in blue ink. We can only speculate how the MEK obtained the original letter which should have been sent directly from the Americans to the Albanian PM!) … 

  Michael Ware with MEK Mojahedin Khalq Rajavi cult NCRINational Geographic, March 04 2017:… Leading MEK members squirm under the knowing gaze of Michael Ware. Watch the shifty looks and glances as the MEK representatives try to lie about their true intentions. They admit to wanting regime change, but claim to be pacifists. Ware asks ‘Why does a political organization still need to have a para-military organization?’ He then cleverly gets them to … 

  Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIAssociated Press, February 16 2017:… The group at one point successfully infiltrated the U.S. Embassy in Tehran, according to a State Department report. And a series of bombings attributed to the MEK accompanied visits by presidents Richard Nixon and Jimmy Carter to Iran, including one to target an American cultural center. In 1973, MEK assailants wearing motorcycle helmets shot dead U.S. Army Lt. … 

  Wesley Martin Mojahedin Khlq Rajavi cult 1Iran Interlink, February 15 2017:… The following OpEd by MEK advocate Col. Wes Martin was published first in The Hill, followed by Mojahedin Khalq’s “Iran Probe” and the “NCRI” websites. Iran Interlink has published it here as indication of how hysteria has become the new normal in American published writing. A form of madness appears to have infected US politics and now all and sundry are dancing … 

  Col. Jack Turner Col. Paul ShafferMassoud Khodabandeh, Huffington Post, February 07 2017:… He also signals that his war is not with ISIS but with the country Iran. Donald Trump rose to victory in part on the promise to take on ISIS and defeat the group. Yet ISIS cannot be defeated except by a coalition of forces that includes Iran. The facts on the ground in Syria and Iraq demonstrate unequivocally that ISIS forces in Aleppo and Mosul have been defeated largely due to the involvement

  Gazeta Impakt, Albania, Translated by Iran Interlink,  January 01 2017:… According to Fatos Klosi, former director of the National Intelligence Service, the American CIA chief has warned Albania that Donald Trump will renounce support for the MEK terrorists and it will be the Albanian Government itself which must deal with internal security and must confront a group trained militarily from the time of Saddam Hussein … 

  مسعود خدابندهMassoud Khodabandeh, Huffington Post, December 24 2016:… That can only happen if journalists and investigatory bodies (human rights, nuclear experts, war crimes, etc) are able to base their work on facts and not the fake and fictionalised fantasies of stooges like the MEK, which are clearly designed to misinform on these issues. The information laundry cycle is not difficult to follow – the Washington Times takes its report …