Should we be afraid of Senator McCain meeting with the Mojahedin Khalq (Rajavi cult, MEK, MKO, …) in Albania?

Should we be afraid of Senator McCain meeting with the Mojahedin Khalq (Rajavi cult, MEK, MKO, …) in Albania?

Gazeta Impakt, Tirana Albania, April 16 2017:… information blackout on his meeting with the Mojahedin, throws a  great deal of doubt on the US Senator’s visit to Albania. Another question is why Maryam Rajavi remains in our country at the same time that Congress met in Tirana.  Why are the Mojahahedin’s activities met with a huge media silence? Has Maryam Rajavi made investments to earn status in our country or has the Albanian government given in to the Americans ,,, 

McCain Is the MEK’s Newest Fan (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult Flaqsgrooming Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) in Tirana part of bigger agenda for Albania

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Albania

Did John McCain visit Albania to mobilize Iranian MEK terrorists?

Link to the original (Albanian)
Translated by Iran Interlink

A erdhi John McCaini ne Shqiperi qe te mobilizoje terroristet iraniane?

McCain Mojahedin Khalq Maryam Rajavi Terrorism Albania

The belligerent US Senator John McCain’s visits in Kosovo and Albania are portrayed with positive colour by Albanian and Kosovan media. McCain despite his record as a warmonger and aggressor is treated as a person who will bring peace and democracy to the world. Since Albanian and Kosovan civil society is dead, McCain has not met with protests and demonstrations as he would have expected in Europe and throughout the West. And the media, which is controlled by owners who deal in drugs or are connected to power, have only spoken with positive tones about the visit.

However, during his visit to Tirana Senator McCain lost no time in having a special meeting with the 3500 Iranian jihadists which the Rama government housed in Albania. At a time when the law enforcement authorities of Albania and Kosovo, in order to ensure security for McCain’s visit, frightened the public with hysterical news that there would be terrorist attacks, and Kosovo arrested a Wahhabi psychopath for a song that he had made, all the media and police panic surrounding the visit was apparently something of a cover to hide the true reason for McCain’s visit to Albania.

He met with Iranian jihadists and their leader Maryam Rajavi. In the conditions that are running our world today in which the Americans are in open conflict with China, Korea, Russia, Syria, Turkey and Iran and the Third World War is expected to start at any moment, McCain’s visit to the Iranian jihadist camp was apparently intended to instruct the Iranian jihadis for their next fight.

Maryam Rajavi, while she Tweeted photos of the meeting between her jihadists with McCain, openly declares that her group is mobilized for war. But where will the cast of the Rajavi group be fighting? In Russia, Syria, Korea, China or Iran?

According to the Albanian civil code, Maryam Rajavi, should be arrested and punished for these statements in the same way that the Albanian Imams Genci Balla and Bujar Hysa were arrested and sentenced before. But in Albania Albanian jihadists are imprisoned, while Iranian jihadis are privileged to do jihad at the behest of John McCain.

Here are some photos from the event:

——

Albania

Should we be afraid of Senator McCain meeting with the Mojahedin Khalq (Rajavi cult, MEK, MKO, …) in Albania?

Link to the original (Albanian)
Translated by Iran Interlink

A duhet të kemi frikë nga takimi i senatorit McCain me muxhahedinët ne Shqipëri?

مزدوران فرقه رجوی مجاهدین خلق در خدمت جنگ و امریکا

Yesterday, US Senator John McCain visited our country. The agenda for his meeting was not at all clear.

The media and the US Embassy in our country, claimed the senator’s visit was part of an official visit to Albania. This was revealed as a lie by the leader of the Mohahedin, Maryam Rajavi, who still remains in our country, when she posted a picture on Twitter which shows the meeting she had with US Senator McCain yesterday.

This refutes the claim of an official agenda published in different media and raises big questions about what Maryam Rajavi spoke about with the US Senator in ​​our country.

McCain is a person who has driven tens of wars around the world, and meets with Rajavi precisely on the threshold of another world war where tensions between the US, Korea, Russia and allied countries are significantly increased.

This, and the information blackout on his meeting with the Mojahedin, throws a  great deal of doubt on the US Senator’s visit to Albania.

Another question is why Maryam Rajavi remains in our country at the same time that Congress met in Tirana.  Why are the Mojahahedin’s activities met with a huge media silence?

Has Maryam Rajavi made investments to earn status in our country or has the Albanian government given in to the Americans and the Mojahedin?

— 

Shqiperia
A erdhi John McCaini ne Shqiperi qe te mobilizoje terroristet iraniane?

http://gazetaimpakt.com/erdhi-john-mccaini-ne-shqiperi-qe-te-mobilizoje-terroristet-iraniane/

Vizita e senatorit luftenxites amerikan John McCain ne Kosove dhe ne Shqiperi eshte portretizuar me ngjyra pozitive nga mediat e Shqiperise dhe Kosoves. McCaini perndryshe rekordit te tij luftedashes dhe agresor eshte trajtuar si nje person i cili do paqen dhe demokracine ne bote. Meqe ne Shqiperi dhe Kosove shoqeria civile eshte e vdekur, mediat kontrollohen nga pronare qe merren me droge apo jane te lidhur me pushtetin, McCaini nuk eshte pritur me protesta dhe demostrata sikur ai pritet ne Evrope dhe te gjithe Perendimin dhe mediat kane folur vetem me nota pozitive rreth tij.
Megjithate, gjate vizites se tij ne Tirane senatori McCain nuk paska humbur kohe qe te kete nje takim special me 3500 xhihadistet iraniane qe qeveria Rama strehon si diversante ne Shqiperi. Ne nje kohe qe organet e rendit te Shqiperise dhe Kosoves, per te siguruar viziten e McCainit frikesuan publikun me lajme histerike sikur do te kishte sulme terroriste dhe ne Kosove arrestuan nje psikopat vehabist per nje kenge qe ai kishte bere, i gjithe paniku mediatik dhe policor i vizites mesa duket paska qene nje mbulese per te fshehur arsyen e vertete te vizites se McCainit ne Shqiperi.
Ai eshte takuar me xhihadistet iraniane dhe emiren e tyre Marjam Rajavi. Ne momentet qe po kalon bota jone sot ku amerikanet jane ne konflikt te hapur me Kinen, Korene, Rusine, Sirine, Turqine dhe Iranin dhe Lufta e Trete Boterore pritet te filloje nga momenti ne moment, vizita e McCainit ne kampin e xhihadisteve iraniane mesa duket eshte bere per ti instruktuar xhihadistet iraniane per luften e tyre te ardhshme.
Marjam Rajavi ne postimet e saj ne twitter ndersa ka vene foto nga takimi i xhihadisteve te saj me McCainin, deklaron hapur qe grupi i saj po mobilizohet per lufte. Por ku do te hidhet grupi i Rajavit te luftoje? Ne Rusi, Siri, Kore, Kine apo Iran?
Sipas kodit civil shqiptar, Marjam Rajavi do te duhej te arrestohej dhe denohej per keto deklarata ashtu sikur edhe imamet shqiptare Genci Balla dhe Bujar Hysa u arrestuan dhe denuan me pare. Por ne Shqiperi xhihadistet shqiptare burgosen, ndersa xhihadistet iraniane jane te privilegjuar meqe bejne xhihadin e John McCainit.

Shqiperia
A duhet të kemi frikë nga takimi i senatorit McCain me muxhahedinët ne Shqipëri?

http://gazetaimpakt.com/duhet-te-kemi-frike-nga-takimi-i-senatorit-mccain-muxhahedinet/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Ditën e djeshme senatori amerikan John McCain vizitoi vendin tonë me një axhendë jo fort të qartë takimesh.
Mediat në vend si dhe Ambasada Amerikane në vendin tonë, gënyen mbi axhendën “zyrtare” të senatorit në vendin tonë, pasi kjo gënjeshtër  u zbulua nga udhëheqësja e Muxhahedinëve, e cila qenka akoma në vendin tonë, Maryam Rajavi ku në një foto të postuar në twitter Rajavi tregon mbi takimin që ka patur dje me senatorin amerikan McCain.
Kjo gjë hedh poshtë axhendën zyrtare të publikuar në media të ndryshme dhe ngre pikëpyetje të mëdha mbi atë që foli senatori amerikan me Marjam Rajavi në vendin tonë.
McCain është një person i cili ka nxitur dhjetra luftëra nëpër botë, dhe takohet pikërisht me Rajavinë në pragun e një lufte tjetër botërore ku tensionet mes SHBA-së, Koresë, Rusisë dhe vendeve aleate janë shtuar ndjeshëm.
Vizita e senatorit amerikan hedh mjaft dyshim mbi vizitën e tij në Shqipëri, dhe mbi terrin informativ mbi takimin e tij me muxhahedinët,
Tjetër pikëpyetje është se pse Maryam Rajavi vazhdon të qëndrojë në vendin tonë që kur u mbajt kongresi i muxhahedinëve në Tiranë që përsëri u kalua me një heshtje të madhe mediatike?
A ka investuar Maryam Rajavi për të fituar statusin e azilantes në vendin tonë apo shteti shqiptar është dorëzuar para amerikanëve dhe muxhahedinëve?

*** 

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice

Anne Singleton: Key to de-radicalization of MEK hostages in Albania are their families

IMPAKT 55 – Muxhahedinet iraniane ne Shqiperi. Interviste eksluzive me Anne Singleton

https://youtu.be/8v-Q7UWfN3M

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=7854

Albania: Toxic Waste, Cannabis and the Iranian Mojahedin Khalq (Rajavi cult) are part of the same equation under the devilish Justice Reform 

mojahedin-khalq-terrorism-albaniaIran Interlink, Tirana, Albania, November 07 2016:… The author of this equation – as expressed in the title of the analysis – is Soros, who lobbied Washington to support this scheme, aiming to provide income to finance the activities of his Foundation in the Balkans and beyond Europe. In coming years, Albania will be known for the import of Mojahedin Khalq organisation, imported toxic waste and the mass cultivation of cannabis. Time will tell how the ‘reformed’ justice system will deal with this challenge. In conclusion, Myftaraj forecasts that Rama’s ‘Justice Reform’ will not affect the progress of this hellish business.

mojahedin-khalq-radicalisation-maryam-rajaviMojahedin khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) the ending stage of the radicalization process

https://iran-interlink.org 

Albania: Toxic Waste, Cannabis and the Iranian Mojahedin Khalq (Rajavi cult) are part of the same equation under the devilish Justice Reform

مجاهدین خلق زباله شیمیایی و مواد مخدر در آلبانی

kastriot-myftaraj-mojahedin-khalqIn October, City News published an article by Kastriot Myftaraj criticising Prime Minister Edi Rama’s Justice Reforms. The article outlines what Myftaraj calls a black market deal with Washington to bring thousands of Iranian members of the Mojahedin Khalq organisation to Albania. This is a large number in relation to Albania’s own population and its place amongst other NATO countries. What may have been profitable for some is very harmful for the country and its inhabitants.

Rama’s government is accused of covertly striking other harmful deals. First to transform the country into a large plantation of cannabis production. Second, to transform the country into a centre for processing trash and hazardous waste from Europe and beyond. Both deals earning multi-billion euros for a minority of people.

In order to push these deals, Myftaraj says Prime Minister Rama invented the idea of ‘Justice Reform’, but argues that it doesn’t take a genius to realise that ‘reformers’ of justice are not really interested in making the justice system functional or independent because if this were so, judges and prosecutors would reveal and punish the authors of the above three schemes.

An independent prosecutor would ascertain what agreement there was to allow the introduction of the Mojahedin Khalq organisation in Albania. According to Albania’s constitution, any such agreement should have been passed to Parliament for approval. An independent court, therefore, would prosecute the Prime Minister and the Minister of the Interior as criminals.

An independent prosecutor would only need to chart the chronology of events to understand the connection implicit in the title of the article. It is no coincidence that the bill for the arrival of garbage and hazardous waste before the Assembly came after the massive influx of Mojahedin.

The author of this equation – as expressed in the title of the analysis – is Soros, who lobbied Washington to support this scheme, aiming to provide income to finance the activities of his Foundation in the Balkans and beyond Europe.

In coming years, Albania will be known for the import of Mojahedin Khalq organisation, imported toxic waste and the mass cultivation of cannabis. Time will tell how the ‘reformed’ justice system will deal with this challenge. In conclusion, Myftaraj forecasts that Rama’s ‘Justice Reform’ will not affect the progress of this hellish business.

http://www.citynews.al/2016/09/nga-kastriot-myftarajplehrat-kanabisi-muxhahedinet-iraniane-dhe-e-ashtuquajtura-reforme-ne-drejtesi-i-perkasin-te-njejtit-ekuacion-djallezor/1

Nga Kastriot MYFTARAJ/Plehrat, kanabisi, muxhahedinët iranianë dhe e ashtuquajtura reformë në drejtësi i përkasin të njëjtit ekuacion djallëzor

NDAJE ME MIQTË?

Qeveria e Edi Ramës, duke pranuar në Shqipëri të gjithë organizatën e muxhahedinëve iranianë, me mijëra njerëz, dhe jo vetëm një numër të vogël sipas përpjestimit që i takonte Shqipërisë në një ndarje të tyre në vendet e NATO-s, cfarë ishte marrëveshja e qeverisë paraardhëse, bleu në tregun e zi politik të Washingtonit, dy leje sa fitimprurëse për të, aq të dëmshme për vendin dhe banorët e tij.
Leja e parë është ajo për ta shndërruar vendin në një plantacion të madh të prodhimit të cannabis sativa. Leja e dytë është ajo për ta shndërruar Shqipërinë në një vend-kosh plehrash dhe mbetjesh të rrezikshme të Europës dhe më gjerë. Të dy këto leje sjellin të ardhura prej shumë miliardë eurosh për një pakicë njerëzish.
Për të mashtruar shqiptarët, në ndërkohë që përgatiteshin dhe bëheshin këto, u sajua teatri i reformës në drejtësi. Nuk është nevoja që një njeri të jetë shumë i mencur që të kuptojë se “reformatorët” e Drejtësisë nuk janë të interesuar vërtet për një reformë që ta bëjë Drejtësinë funksionale, të pavarur, sepse nëse do të ndodhte kështu, gjyqtarët dhe prokurorët do të zbulonin dhe ndëshkonin autorët e skemës së mësipërme.
Sepse një Prokurori e pavarur do të kërkonte nga qeveria marrëveshjen për ardhjen e muxhahedinëve në Shqipëri, dhe kur të konstatonte mungesën e marrëveshjes, e cila për më tepër nëse ekzistonte duhet të kalonte në Kuvend për miratim, sipas Kushtetutës, do t’ i dërgonte në Gjykatë si të pandehur Kryeministrin dhe Ministrin e Punëve të Brendshme. Dhe Gjykata e pavarur do t’ i dënonte si kriminelë.
Një Prokurorie të pavarur do t’ i mjaftonte të ndërtonte kronologjinë e ngjarjeve për të kuptuar lidhjen që kam bërë në titullin e kësaj analize. Sepse nuk është rastësi që projekt-ligji për ardhjen e plehrave dhe mbetjeve të rrezikshme erdhi në Kuvend pas ardhjes masive të muxhahedinëve .
Autori i ekuacionit të shprehur në titullin e kësaj analize është Sorosi, i cili loboi në Washington për ta mbështetur këtë skemë, me synim që të sigurojë të ardhura për financimin e veprimtarive të fondacionit të tij në Ballkan dhe më gjerë Europë.
Në vitet e ardhshme Shqipëria do t’ ua shikojë të keqen muxhahedinëve, plehrave të importuara, kultivimit masiv të kanabisit. Koha do të tregojë se sa do të jetë e aftë Drejtësia e reformuar për t’ u përballur me këtë sfidë. Nuk e quaj veten për parashikues të madh nëse them se Drejtësia e reformuar as që do ta cënojë mbarëvajtjen e këtij biznisi djallëzor.

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=7832

Iranian Mojahedin (Rajavi cult) seek sexual stimulation by touching children in the streets of Tirana 

paedophile-rajavi-cult-in-tiranaIran Interlink, Tirana, Albania, October 27 2016:… Impact Newspaper has revealed that a paedophile stalking the streets of Tirana is a member of the Iranian Mojahedin Khalq terrorist group, which the US, with the help of Albanian Prime Minister Edi Rama, brought to Albania. There are a growing number of films and images of these radicalised people who now walk the streets of Tirana. Many nationalities use the overcrowded … 

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultMassoud Khodabandeh, Huffington Post: Can Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe? 

https://iran-interlink.org 

Iranian Mojahedin (Rajavi cult) seek sexual stimulation by touching children in the streets of Tirana

 Impact Newspaper has revealed that a paedophile stalking the streets of Tirana isمریض جنسی مجاهدین خلق فرقه رجوی در تیرانا a member of the Iranian Mojahedin Khalq terrorist group, which the US, with the help of Albanian Prime Minister Edi Rama, brought to Albania.

There are a growing number of films and images of these radicalised people who now walk the streets of Tirana. Many nationalities use the overcrowded and energised urban streets, especially women, but it is also observable that the behaviour of some is quite distinct.

Pedofili muxhahedin iranian ngacmon vajzat e mitura ne Tirane

https://youtu.be/DXnY4SmMW-Y

It seems as if this man is in a hurry to get somewhere, but no. In fact he is moving quickly because his goal is to brush excitedly against and inappropriately touch women and young girls as he passes them on the pavement.

The story was first reported by Bold News and Jetaoshqejf news outlets. An observer had seen this man act the same way several times, so one day he decided to follow the man and film him. The video apparently shows this perverse paedophile deliberately making contact with young girls while making it look like an inadvertent passing touch.

Impact newspaper garnered information from various sources of Tirana which indicate that this person is a member of the Iranian Mojahedin Khalq. This fact is very disturbing for residents of Tirana because in addition to their terrorist activity, it now emerges that the Iranian Mojahedin are seeking sexual stimulation in the street. Other cases of similar harassment by a group of Mojahedin have been reported. 

– 

Muxhahidinët iranianë kapin me zor femrat rrugëve të Tiranës

http://www.gazetaimpakt.com/lajm/14464/muxhahidinet-iraniane-kapin-me-zor-femrat-rrugeve-te-tiranes/

Gjithnjë e më shumë po publikohen pamje të manjakëve që shëtisin rrugëve të Tiranës. Shumica shfrytëzojnë vendet e mbipopulluara sidomos urbanët për të ngacmuar femra, por ka nga ata që gjestet i bëjnë edhe në rrugës, siç është edhe ky rasti.
Duket sikur ky burrë po nxiton për të shkuar diku, por jo. Në fakt ai ecën shpejt, pasi synimi i tij është të ngacmojë vajzat e vogla teksa shkëmbehen me të në trotuar.

Raportuesi e ka parë disa herë atë të veprojë në të njëjtën mënyrë, ndaj një ditë ka vendosur ta ndjekë që ta filmojë. Siç duket në video, ky pervers pedofil ngacmon vajzat e vogla qëllimisht teksa bën sikur i prek ato padashje.

Në redaksinë e Gazetës Impakt kanë ardhur disa mesazhe nga qyetarë të Tiranes ku tregojnë se ky person eshte pjesë e muxhahedinëve iranian te cilët SHBA me ndihmën e kryeministrit shqiptar Edi Rama i strehuan në Shqipëri. Ky ështe fakt shume shqetesues për banorët e Tiranës, sikur te mos mjaftonte aktiviteti i tyre terrorist, tani  del ne pah që muxhahedinët iranian janë edhe ngacmues seksual, edhe më par ka patur raste të tjera ngacmimi nga grupi i muxhahedinëve./ Gazeta Impakt

(END)

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=7804

Albania: Radicalized MEK member convicted for attempted rape of 11-year-old boy 

mek_albania_June2013Iran Interlink, Tirana (ALbania), October 11 2016:… An Iranian man, Mousa Jaberifard, was sentenced to three years in prison by the Court of Tirana, Albania after being convicted for the offense of sexual harassment and attempted rape of a minor. He was arrested in March this year after the parents of an 11-year-old boy called the police. Jaberifard arrived in Albania in 2014 as one of the Mojahedin Khalq members from Iraq. A local family became friends with him. The family’s 11-year-old son told police … 

mek_albania_June2013The list of transfers from Baghdad to Tirana includes Jaberifard, No. 30 (May 20114 in Persian).  

https://iran-interlink.org 

Albania: Radicalized MEK member convicted for attempted rape of 11-year-old boy

An Iranian man, Mousa Jaberifard, was sentenced to three years in prison by the Court of Tirana, Albania after being convicted for the offense of sexual harassment and attempted rape of a minor. He was arrested in March this year after the parents of an 11-year-old boy called the police.

Jaberifard arrived in Albania in 2014 as one of the Mojahedin Khalq members from Iraq. A local family became friends with him. The family’s 11-year-old son told police that after going to the market with Jaberifard to buy bread, they arrived back at his apartment where Jaberifard undressed and tried to have sex with him. After many attempts, the boy managed to escape and inform his family who immediately called the police.

Jaberifard is one of over 2500 radicalised Mojahedin Khalq members who have arrived in Albania since 2013. Iran-Interlink warned last week:

“For the local citizens, mystery surrounds their arrival and their lifestyle. Should these secretive and covert neighbours be treated with suspicion or kindness? At a local level, the first thing neighbouring families need to be aware of is that among all MEK members, sexual relations have been banned for over 25 years. This means there are no marriages or children or young people in the organisation. More troubling are the obligatory confessional meetings in which members are required to admit any sexual thoughts or feelings and be punished for them. With this emphasis on sexual matters, it is not known how such people may react when they come in contact with ordinary people and their children.”

Even though the group arrived in Albania under the auspices of the UNHCR, there is no programme to deradicalise members of the group. This means that even if they separate from the MEK, the members remain radicalised and can still pose a threat.

Samples of reports from Albanian media:

http://durreslajm.com/kronike/tentoi-të-përdhunonte-11-vjeçarin-shqiptar-burg-për-iranianin 

Tentoi të përdhunonte 11- vjeçarin shqiptar, burg për iranianin

Postuar: 28/09/2016 – 15:28

 

۳ vjet burg ka qenë dënimi që ka dhënë Gjykata e Tiranës për shtetasin iranian Mousa Jaberibar, i cili u shpall fajtor për veprën penale të ngacmimit seksual ndaj minorenëve. Ai ranoi akuzën e ngritur dhe për këtë arsye ndaj tij u zhvillua gjykim i shkurtuar dhe përfundimisht dënimi u reduktohet në ۲ vjet burgim.

Mousa Jaberibar u arrestua nga policia në mars të këtij viti, pas denoncimit nga prindërit e një djali 11-vjeçar. Iraniani i cili banonte në Fushë-Mzez, i kishte kërkuar 11-vjeçarit B.S, i cili banon pranë tij, që të shkonte në market të blinte bukë dhe t’ia sillte në apartament. 11-vjeçari u ka treguar familjarëve dhe policisë se pasi është futur në banesën e iranianit, ai e ka zhveshur dhe ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me të. Pas shumë përpjekjeve, 11-vjeçari ka arritur të largohet dhe të lajmërojë familjen, e cila ka kryer menjëherë kallëzimin në polici.

Shtetasi iranian Mousa Jaberibar ka mbërritur në Shqipëri me një grup muxhahedinësh, por nuk është pjesë e tyre.

** 

http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=336517&fundit

Tiranë, ngacmoi seksualisht një të mitur; 2 vite burg iranianit
 
Tiranë, ngacmoi seksualisht një të mitur; 2 vite burg iranianit

Gjykata e Tiranës ka dënuar me 3 vjet burg shtetasin iranian Mousa Jaberibar, i cili u shpall fajtor për veprën penale të ngacmimit seksual ndaj minorenëve.

Për shkak se iraniani e ka pranuar akuzën, ndaj tij u zhvillua gjykim i shkurtuar dhe përfundimisht dënimi ndaj tij reduktohet në ۲ vjet burgim. Mousa Jaberibar u arrestua nga policia në mars të këtij viti, pas denoncimit nga prindërit e një djali 11-vjeçar, i cili e ka identifikuar iranianin si personin që e kishte ngacmuar dhe kishte tentuar të kryente marrëdhënie seksuale.

Shtetasi iranian ka mbërritur në Shqipëri me një grup muxhahedinësh, por nuk është pjesë e tyre.

** 

ahttp://www.kohajone.com/2016/09/28/probleme-me-muxhahedinet-ngacmoi-seksualisht-nje-te-mitur-2-vite-burg-iranianit/ 

Probleme me muxhahedinët/ Ngacmoi seksualisht një të mitur 2 vite burg iranianit

Probleme me muxhahedinët/ Ngacmoi seksualisht një të mitur 2 vite burg iranianit

Gjykata e Tiranës ka dënuar me 3 vjet burg shtetasin iranian Mousa Jaberibar, i cili u shpall fajtor për veprën penale të ngacmimit seksual ndaj minorenëve.

Për shkak se iraniani e ka pranuar akuzën, ndaj tij u zhvillua gjykim i shkurtuar dhe përfundimisht dënimi ndaj tij reduktohet në ۲ vjet burgim. Mousa Jaberibar u arrestua nga policia në mars të këtij viti, pas denoncimit nga prindërit e një djali 11-vjeçar, i cili e ka identifikuar iranianin si personin që e kishte ngacmuar dhe kishte tentuar të kryente marrëdhënie seksuale.

Shtetasi iranian ka mbërritur në Shqipëri me një grup muxhahedinësh

***

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=7794

Albanian citizens fearful of radicalised Mojahedin Khalq neighbours deserve more information 

Radicalised Mojahedin Khalq from Iraq to AlbaniaAnne and Massoud Khodabandeh, Huffington post (and Top Topic), October 09 2016:… For the local citizens, mystery surrounds their arrival and their lifestyle. Should these secretive and covert neighbours be treated with suspicion or kindness? At a local level, the first thing neighbouring families need to be aware of is that among all MEK members, sexual relations have been banned for over 25 years. This means there are no marriages or children or young people in the organisation. More troubling … 

Albanian citizens fearful of radicalised Mojahedin Khalq neighbours deserve more information

Albanian citizens fearful of radicalised Mojahedin Khalq neighbours deserve more information

Link to the original (Huffington Post)
Link to the same article (Top Topic)
Link to the translation (Albanian) 

Albanian citizens fearful of radicalised Mojahedin Khalq neighbours deserve more information

By Anne and Massoud Khodabandeh

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانی

When the MEK were finally expelled from Iraq in August 2016, the Iraqi Foreign Ministry voiced its “deep satisfaction” with the relocation of the MEK in Albania. International efforts to solve the crisis were met with “outstanding success,” a statement read.

‘Deep satisfaction’ is an understatement. Since 2003, the MEK – known asSaddam’s Private Army – has been linked to the insurrectionists which included former Saddamists and Al Qaida in Iraq and later Daesh whom the MEK called ‘revolutionary brothers’. In 2009 serious efforts began to expel the group. The MEK refused to cooperate, issuing credible mass suicide threats against any interference. In 2011, the government of Iraq signed a Memorandum of Understanding with the UN to facilitate this effort. The MEK still refused to cooperate.

Neither was it straightforward to relocate an entire terrorist group. In 2013 Romania refused to take them. Instead, a $9m deal was struck by the US with the government of Albania to take an initial 210. In March 2013, the Obama Administration urged the MEK leadership to “accept the government of Albania’s humanitarian offer immediately, and urges the residents of Camp [Liberty] to resume participation in resettlement interviews to ensure that individuals avail themselves of safe and secure relocation opportunities outside Iraq”. The MEK rejected the offer. The transfer process slowed and often stalled over the next three years.

It was only over the summer of 2016 when it became clear that Daesh and the Saddamists would be flushed out of Mosul and Daesh’s dream of establishing its abhorrent Caliphate in Iraq had been crushed, that the MEK finally accepted to leave. By this time the MEK had sustained 200 deaths and even more injuries as their camp was repeatedly attacked by enemies. For sure the Iraqis had good reason to be glad to see the back of them.

Now in Albania many questions surround the arrival of the MEK. Since 2013, when the government announced publicly that 210 MEK would be accepted in the country, there has been no official communication with the citizenry about the numbers or the purpose of this influx, even though the government’s resettlement package has reached $20m. With upward of 2500 terrorists now located in Tirana, what does this mean for Albania and Albanians? What is the missing backstory and where lies a credible explanation for the MEK’s deviant behaviour?

The first thing we can state is that there is no programme in Albania to de-radicalisethese people. They were transferred as an intact group and there are no plans to disband them. Although international law forbids the UN from granting asylum to terrorists or even to a political group, this is what apparently has happened here.

Evidence that this group is not going to be de-radicalised is not difficult to obtain. Some members when interviewed have already said they only intend to stay in Albania “until the Iranian regime is toppled”. Journalists would only then need to ask why the members are denied any form of family life – marriage and children are banned in the MEK – to elicit the answer ‘so we can focus fully on our struggle’. It is an overt admission that they are not about to abandon their activities as a terrorist group. They are not willing to submit to de-radicalisation.

https://youtu.be/SjeRiz2YcwI

But how do we know they are radicalised at all? What threat, if any, do these people pose to Albanian society?

For the local citizens, mystery surrounds their arrival and their lifestyle. Should these secretive and covert neighbours be treated with suspicion or kindness? At a local level, the first thing neighbouring families need to be aware of is that among all MEK members, sexual relations have been banned for over 25 years. This means there are no marriages or children or young people in the organisation. More troubling are the obligatory confessional meetings in which members are required to admit any sexual thoughts or feelings and be punished for them. With this emphasis on sexual matters, it is not known how such people may react when they come in contact with ordinary people and their children.

Local people will notice that the behaviour, body language and appearance of the MEK are not normal. They will intuitively understand that there is something deviant in these people but will not, without further knowledge, have the means to explain it.

In short it is the result of radicalisation. This is a process of ongoing brainwashing which suppresses the authentic self and emotions and replaces them with the zealous ideological mindset of terrorists.

These people dress, walk and hold themselves differently. Their utilitarian, beggar-like clothes are easily identifiable as thinly disguised uniforms. They do not readily engage with outsiders. Most of them remain isolated behind closed doors and curtains. Those who do come outside are the trusted members who have been successfully re-charged with fresh ideological zeal. They come outside for specific missions such as buying mobile phones, not for enjoyment or leisure. More senior members, travelling covertly in vehicles, will be involved in other more secretive and troubling activities.

In public, the MEK may appear friendly and confident, condescending even, since they feel themselves superior to outsiders. However, because they are very much focused on their own self-preservation and that of their group, this means they cannot engage on a more personal level or talk about everyday issues and will become agitated if pressed beyond their capacity and knowledge.

As a result of radicalisation they have a black and white world view, operate with a very narrow range of emotions and are reluctant to question or be questioned. They display a phobic response to the outside world. Indeed, the MEK do not have an ‘outside’ to which they want to return. Their whole lives revolve around obedience to their group and its leaders.

Radicalisation makes them obedient to orders. The MEK know themselves as ‘living martyrs’ which means they accept death at any time if ordered by their leaders to kill or perform a suicide mission.

What the Albanian authorities are dealing with is not only radicalised combatants but combatants who have been fully trained in terrorism and security tactics by Saddam Hussein’s Republican Guard and Mokhabarat (secret services). They may be old and some may be sick, but they remain programmed to obey orders and are prepared to die or kill for their beliefs. They are trained to dissemble. They can operate easily using two or three false identities. (Complicated by the fact many arrived in Albania using false identities.) They can set people up, obscure their tracks and hide in plain sight. Transferring these people from Iraq to Albania is the equivalent of moving terrorists from Syria to Europe. The challenges posed by these facts cannot be ignored or minimised.

https://youtu.be/QKu4Tm7-J3A

So, if the MEK are not going to be disbanded and de-radicalised, what will they be doing in Albania?

The MEK has a long history of terrorist activity, and its belief system is rooted in violence, but the MEK’s modern role is not military. While in Iraq, the group fulfilled vital facilitating functions for Saddam Hussein, mostly in Europe, doing what he couldn’t do under international sanctions: selling oil under the UN oil-for-food programme; procuring weapons and military equipment; purchasing chemical components for WMDs; money laundry; people trafficking; intimidation and murder of opponents; and undertaking public relations work in the West, including corrupting politicians.

It is anticipated that the MEK will perform a similar facilitating function in Albania, but this time serving modern terrorist groups like Daesh and smaller groups. (The MEK is in part funded by Saudi Arabia.) Albania’s location and historic problems with organised crime and corruption still render the country vulnerable to exploitation by groups like the MEK. It is known that over the past three years, the MEK have already developed relations with criminal gangs and corrupt government officials.

The danger lies in the MEK’s sophisticated capacity to propagandise and deceive political and public opinion, while at the same time performing outrageously damaging activities for the host country. Not only are the MEK fully trained by Saddam’s Intelligence service, but radicalisation means they have no moral, social or religious boundaries whatsoever. For them, all criminal activity is justified by their ideological belief that they can and must do anything for their cause.

Just as the MEK hosted Al Qaida and other insurgents in Iraq, the group is now fully placed to act as a hideout and training provider for the jihadis and terrorists who currently threaten the security of the whole Middle East.

If Albania fails to de-radicalise these people, the consequences could be severe. It is up to the Albanian people to demand a satisfactory explanation from their government. Is this really the humanitarian mission that Albania signed up for?

Qytetarët shqiptarë të frikësuar nga grupi Muxhahedin Halk i radikalizuar meritojnë më shumë informacion

ID:13831
Published08 Tetor 2016

Kur muxhahedinët e Iranit (MEK) u dëbuan përfundimisht nga Iraku në gusht 2016, Ministria e Jashtme e Irakut shprehu ‘kënaqësi të thellë’ për zhvendosjen e MEK në Shqipëri. Përpjekjet ndërkombëtare për të zgjidhur krizën takuan një ‘sukses të jashtëzakonshëm’, lexohet në deklaratë.

‘Kënaqësi e thellë’ është pak. Që nga viti 2003, MEK – të njohur si Ushtria Private e Sadamit – kanë qenë të lidhur me shokë të tjerë rebelë ku përfshhen ish-sadamistët dhe Al Kaeda në Irak, dhe më vonë Daesh(ISIS), të cilët MEK i ka quajtur ‘vëllezër revolucionarë’. Në vitin 2009 filloi përpjekja serioze për ta dëbuar grupin. MEK nuk pranoi të bashkëpunojë,duke lëshuar kërcënime masive për vetëvrasje kundër çdo ndërhyrjeje. Në vitin 2011, qeveria e Irakut ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me OKB-në për të lehtësuar këtë përpjekje. MEK sërish nuk pranoi të bashkëpunojë.

As zhvendosja e tërë grupit terrorist nuk ishte e thjeshtë. Në vitin 2013 Rumania nuk pranoi t’i marrë ata. Kështu, në vend të kësaj, SHBA lidhi një marrëveshje prej 9 milionë dollarësh me qeverinë e Shqipërisë për të marrë një grup fillestar prej 210 personash. Në mars të vitit 2013, administrata Obama i bëri thirrje udhëheqësit të MEK ‘të pranojë menjëherë ofertën humanitare të qeverisë Shqiptare, dhe t’u bëjë thirrje banorëve të Kampit që të rifillojnë pjesëmarrjen në intervistat e risistemimit, për t’u siguruar që individët të përfitojnë nga mundësitë e sigurta të zhvendosjes jashtë Irakut’. MEK e refuzoi ofertën. Procesi i transferimit është ngadalësuar dhe shpesh penguar gjatë tre viteve të ardhshme.

Vetëm gjatë verës së vitit 2016, kur u bë e qartë se Daesh dhe sadamistët do të nxirreshin jashtë nga Mosuli, dhe se ëndrra e Daesh për krijimin e Kalifatit të pështirë në Irak ishte shtypur, MEK më në fund pranoi të largohet. Në këtë kohë MEK kishte pësuar 200 të vdekur dhe akoma më shumë të plagosur pasi kampi i tyre u sulmua vazhdimisht nga armiqtë. Sigurisht që irakenët kishin arsye të forta për të qenë të lumtur për zbrapjsen e tyre.

Tani ardhjen e MEK në Shqipëri e rrethojnë shumë pyetje. Që nga viti 2013, kur qeveria njoftoi publikisht se 210 pjestarë të MEK do të pranohen në vend, nuk ka pasur asnjë komunikim zyrtar me qytetarët në lidhje me numrat apo qëllimin e këtij fluksi, edhe pse paketa zhvendosëse e qeverisë ka arritur në 20 milionë dollarë. Më shumë se 2500 terroristë ndodhen tani në Tiranë; çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë dhe shqiptarët? Cila është prapaskena që mungon dhe ku mund të gjendet një shpjegim i besueshëm për sjelljen devijante të MEK?

Gjëja e parë që mund të themi është se nuk ka asnjë program në Shqipëri për të de-radikalizuar këta njerëz. Ata u transferuan si një grup i paprekur dhe nuk ka asnjë  plan për t’i shpërndarë. Edhe pse ligji ndërkombëtar e ndalon OKB-në nga dhënia e azilit për terroristët apo qoftë edhe për një grup politik, kjo është ajo që me sa duket ka ndodhur këtu.

Prova se ky grup nuk do të de-radikalizohet nuk është e vështirë për t’u siguruar. Disa anëtarë tashmë të intervistuar kanë thënë se ata kanë për qëllim vetëm të qëndrojnë në Shqipëri , ‘derisa regjimi iranian të rrëzohet’. Pra gazetarëve do t’u duhet vetëm t’i pyesin se pse anëtarëve iu është mohuar çdo formë e jetës familjare – martesa dhe fëmijët janë të ndaluara në MEK – për të marrë përgjigjen: ‘kështu ne mund të përqëndrohemi plotësisht në luftën tonë’. Është një pohim i hapur se ata nuk kanë ndërmend t’i braktisin aktivitetet e tyre si një grup terrorist. Ata nuk janë të gatshëm për t’u paraqitur për de-radikalizim.

Por si e dimë ne se ata janë totalisht të radikalizuar? Çfarë kërcënimi, nëse ekziston, këta njerëz paraqesin për shoqërinë shqiptare?

Për qytetarët lokalë, ardhja dhe mënyra e jetesës së tyre mbetet mister. Këto fqinjë sekretë dhe të fshehtë duhet të trajtohen me dyshim apo mirësi? Në nivel lokal, gjëja e parë që familjet fqinje duhet të dinë është se në mesin e të gjithë anëtarëve të MEK, marrëdhëniet seksuale janë ndaluar për më shumë se 25 vjet. Kjo do të thotë se nuk ka martesa, fëmijë ose të rinj në organizatë. Më shqetësuese janë takimet e detyrueshme konfesionale në të cilat anëtarët duhet të pranojnë ndonjë mendim apo ndjenjë seksuale dhe të dënohen për to. Me këtë detyrim në çështjet seksuale, nuk mund ta dimë se si mund të reagojnë njerëz të  tillë, kur vijnë në kontakt me njerëzit e zakonshëm dhe fëmijët e tyre.

Vendasit do të vënë re se sjellja, gjuha e trupit dhe pamja e muxhahedinëve nuk janë normale. Ata në mënyrë intuitive do ta kuptojnë se ka diçka të devijuar në këta njerëz, por nuk do munden, pa njohuri të mëtejshme, të gjejnë mënyrën për ta shpjeguar.

Me pak fjalë ky është rezultat i radikalizmit. Ky është një proces i vazhdueshëm ndërrimi pikëpamjesh që shtyp veten dhe emocionet dhe i zëvendëson ato me mendimin e zellshëm ideologjik të terroristëve.

Këta njerëz vishen, ecin dhe e mbajnë veten ndryshe. Veshjet e tyre modeste, si veshje lypësi, janë lehtësisht të identifikueshme si uniforma maskuese. Ata nuk janë të gatshëm të angazhohen me të huajt. Shumica e tyre mbeten të izoluar prapa dyerve të mbyllura dhe perdeve. Ata që dalin jashtë janë anëtarë të besuar të cilët e kanë përvetësuar me sukses zellin e freskët ideologjik. Ata dalin jashtë për misione të veçanta të tilla si blerja e telefonave celularë, jo për kënaqësi apo kohë të lirë. Anëtarë më të lartë, që udhëtojnë fshehurazi në automjete, janë të përfshirë në aktivitete të tjera më të fshehta dhe më shqetësuese.

Në publik, muxhahedinët mund të duken miqësorë dhe të sigurt, mospërfillës madje, pasi ata e ndjejnë veten më superiorë se të jashtmit. Megjithatë, për shkak se ata janë shumë të përqendruar në ruajtjen e vetes dhe të grupit të tyre, sigurisht që nuk mund të angazhohen në një nivel më personal apo të flasin për çështje të përditshme, dhe madje do të bëhen nervozë nëse i shtyn përtej kapacitetit dhe njohurive të tyre.

Si rezultat i radikalizmit ata kanë një pamje bardhë e zi për botën, veprojnë me një gamë shumë të ngushtë emocionesh dhe janë ngurrues për të pyetur apo për t’u pyetur. Ata shfaqin një përgjigje të frikësuar ndaj botës së jashtme. Në të vërtetë, muxhahedinët nuk kanë një ‘jashtë’ te e cila ata duan të kthehen. Gjithë jeta e tyre sillet rreth bindjes ndaj grupit të tyre dhe udhëheqësve të tij.

Radikalizimi i bën ata të bindur ndaj urdhrave. MEK e dinë veten si ‘dëshmorë të gjallë’ që do të thotë se ata e pranojnë vdekjen në çdo kohë, nëse urdhërohen nga udhëheqësit e tyre për të vrarë ose për të kryer një mision vetëvrasës.

Ajo me të cilën po përballen autoritetet shqiptare nuk janë vetëm luftëtarët e radikalizuar, por luftëtarët të cilët janë plotësisht të trajnuar në taktikat e terrorizmit dhe të sigurisë nga Garda e Republikës së Sadam Huseinit dhe Mokhabarat (shërbime sekrete). Ata mund të jenë të vjetër dhe disa mund të jenë të sëmurë, por ata mbeten të programuar që t’u binden urdhrave dhe janë të përgatitur për të vdekur apo për të vrarë për bindjet e tyre. Ata janë të trajnuar për t’u fshehur. Ata mund të operojnë lehtë duke përdorur dy ose tre identitete të rreme. (E komplikuar nga fakti se shumë prej tyre kanë mbërritur në Shqipëri duke përdorur identitete të rreme.) Ata mund të krijojnë identitete, të fshehin gjurmët e tyre dhe të fshihen sy për sy. Transferimi i këtyre njerëzve nga Iraku në Shqipëri është ekuivalent me lëvizjen e terroristëve nga Siria në Evropë. Sfidat e paraqitura nga këto fakte nuk mund të injorohen apo të minimizohen.

Pra, në qoftë se MEK nuk do të shpërbëhen dhe de-radikalizohen, çfarë të jenë duke bërë në Shqipëri vallë?

MEK ka një histori të gjatë të veprimtarisë terroriste, si dhe sistemi i tij i besimit është i rrënjosur në dhunë, por roli modern i MEK nuk është ushtarak. Në Irak, grupi përmbushte funksionet vitale lehtësuese për Sadam Huseinin, dhe kryesisht në Evropë, ata bënin atë që ai nuk mundi të bëjë nën sanksionet ndërkombëtare: shitjen e naftës nën programin e OKB-së naftë-për-ushqim; sigurimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake; blerjen e komponentëve kimikë të Shkatërrrimit në Masë; larjen e parave; trafikimin e njerëzve; frikësimin dhe vrasjen e kundërshtarëve dhe ndërmarrjen e marrëdhënieve publike në Perëndim, duke përfshirë edhe korruptimin e politikanëve.

Është parashikuar që MEK do të kryejë një funksion të ngjashëm lehtësues në Shqipëri, por këtë herë duke u shërbyer grupeve moderne terroriste si Daesh dhe grupeve më të vogla. (MEK është pjesërisht i financuar nga Arabia Saudite.) Vendndodhja e Shqipërisë dhe problemet historike me krimin e organizuar dhe korrupsionin ende bëjnë që vendi të jetë i pambrojtur ndaj shfrytëzimit nga grupet si MEK. Është e njohur se gjatë tre viteve të fundit, muxhahedinët kanë zhvilluar tashmë marrëdhënie me bandat kriminale dhe zyrtarët e korruptuar të qeverisë.

Rreziku qëndron në kapacitetin e sofistikuar të MEK për të propaganduar dhe mashtruar opinionin politik dhe publik, e duke kryer në të njëjtën kohë aktivitete të dëmshme të patolerueshme për vendin pritës. Jo vetëm që muxhahedinët janë plotësisht të trajnuar nga shërbimi Inteligjencës së Sadamit, por radikalizimi do të thotë se ata nuk kanë kufij moralë, socialë, fetarë apo cfarëdoqofshin. Për ata, i gjithë aktiviteti kriminal është i shfajësuar nëpërmjet besimit të tyre ideologjik që ata mund dhe duhet të bëjnë cdo gjë për kauzën e tyre.

Ashtu sic priti Al Kaedën dhe kryengritësit e tjerë në Irak, MEK tashmë është vendosur plotësisht për të vepruar si një vend i izoluar dhe trajnues për xhihadistët dhe terroristët, të cilët aktualisht kërcënojnë sigurinë e të gjithë Lindjes së Mesme.

Nëse Shqipëria nuk arrin të de-radikalizojë këta njerëz, pasojat mund të jenë të rënda. Është në dorë të popullit shqiptar për të kërkuar një shpjegim të kënaqshëm nga qeveria e tyre. A është ky me të vërtetë misioni humanitar për të cilin Shqipëria ka nënshkruar? / Gazeta Impakt

Burimi: Huffington

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=7770

Mojahedin khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) at war with each other, seek help from PM Edi Rama 

mojahedin-khalq-albania-pm-ramaImpact newspaper, Tirana (Albania) September 30 2016:… Estranged families of Mojahedin Khalq members seek PM Rama’s help to meet loved ones The arrival of the Mojahedin-e Khalq in our country has exposed the divisions between the members and their leaders, and now it seems their only hope is to find help from Albania’s Prime Minister Edi Rama. Some family members of the members of the terrorist organization Mojahedin-e Khalq from the province of Ilam in western Iran have sent a letter … 

احسان بیدی سیاوش رستارFamilies open letter to United Nations High Commissioner for Refugees (Albania)

(Translated by Iran Interlink)
Link to the original (Albanian)

Mujahidin khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) at war with each other, seek help from PM Rama

Estranged families of Mojahedin Khalq members seek PM Rama’s help to meet loved ones

مجاهدین خلق در آلبانی به جان هم افتاده اند

The arrival of the Mojahedin-e Khalq in our country has exposed the divisions between the members and their leaders, and now it seems their only hope is to find help from Albania’s Prime Minister Edi Rama.

Some family members of the members of the terrorist organization Mojahedin-e Khalq from the province of Ilam in western Iran have sent a letter to Prime Minister Rama. They have asked him to help them meet with their loved ones because the leaders of the MEK do not allow such meetings.

The text of the letter is as follows:

Dear Prime Minister, Mr Edi Rama

We are some families of Mojahedin-e Khalq members. We live in Ilam Province, Iran. The names of our loved ones are listed at the end of this letter. These are people who, some years ago, were deceived by the empty promises of MEK leaders Massoud and Maryam Rajavi. Our loved ones were thus sent to Iraq and each of them have, for over 20 years, been separated from their families and placed under physical and mental captivity and are living under severely restrictive measures.

They are also deprived of any contact with their families by telephone or through correspondence. Many times we went to Iraq to make contact with our loved ones. We faced all the difficulties of travelling to Iraq and the dangerous situation in that country and have gone to the gates of MEK camps Ashraf and Liberty. We asked that our loved ones could meet with us. But, unfortunately we were faced with insults, curses and abuse on the part of the Mojahedin-e Khalq leaders. Each time we returned to our homes disappointed, without meeting with our loved ones.

Now we ask you, the honourable Prime Minister of Albania, to help us by creating opportunities to meet with our loved ones. We hope that this letter will be read personally by you, the Prime Minister of Albania and that you will enable us to rejoice with our children. It is in your power to help us and grant us our request.

We express our sincere appreciation.

Families:

Satar Khejri

Hamid Khejri

Ali Mahdavi

Akbar Çaraghi

Ali Asghar Barani

Nasiri Irexh

Jari Kuçeki

Morad Xhalilian

Zaher Gholamhuseini

Nemat Pirani

Muxhahedinët në luftë me njëri-tjetrin: kërkojnë ndihmën e Edi Ramës

http://www.gazetaimpakt.com/lajm/13447/muxhahedinet-ne-lufte-me-njeri-tjetrin:-kerkojne-ndihmen-e-edi-rames/

Ardhja e muxhahedinëve në vendin tonë ka sjellur edhe përçarjen me njëti-tjetrin dhe me krerët e tyre, dhe siç duket tanimë shpëtimin e vetëm e gjejnë tek kryeministri ‘dashamirës’ shqiptar Edi Rama.

Disa familje të anëtarëve të organizatës terroriste Moxhahedine Khalk nga provinca Ilam në perëndim të Iranit në një letër dërguar kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, kanë kërkuar që të takohen më bijtë e tyre, sepse ata në letër kanë përmendur se krerët e këtyre organizatave nuk ua lejojnë atyre takimin me familjarët e tyre.

Teksti i letrës është si në vijim:

Kryeministri i nderuar i Shqipërisë

Z. Edi Rama

Përshëndetje

Ne jemi disa familje të anëtarëve të grupit Moxhahedine Khalk nga Irani, provinca Ilam, që emrat e tyre po i shënojmë në fund të kësaj letre. Këta bijë tanë disa vite më parë janë mashtruar me premtimet boshe të Marjam Ghaxhar Ezodanlu dhe të Masud Raxhavi, liderit të Organizatës Moxhahedine Khalk. Fëmijët tanë janë dërguar në Irak dhe secili prej tyre kanë mbi 20 vjet që janë ndarë nga familjet e tyre dhe janë futur nën robërinë mentale dhe fizike dhe po jetojnë nën masa të ashpra kufizuese. Ata janë privuar edhe nga çfarëdo lloj kontakti me familjet e tyre me anë të telefonit ose nëpërmjet letërkëmbimit. Ne, shumë herë kemi shkuar në Irak për tu takuar me fëmijët tanë duk përballuar të gjitha vështirësitë e rrugës dhe situatës së rrezikshme në atë vend dhe kemi shkuar pranë kampit të Organizatës Moxhahedine Khalk në Ashraf dhe Liberti ku kemi thirrur fëmijët tanë nga afër, mirëpo për fat të keq jemi përballur me fyerje, sharje dhe keqtrajtime nga ana e krerëve të Organizatës Moxhahedine Khalk. Çdo herë jemi kthyer mbrapa në shtëpitë tona pa u takuar me fëmijët tanë dhe të zhgënjyer. Tani kërkojmë nga kryeministri i respektuar i Shqipërisë që të na bëjë një të mirë neve duke krijuar mundësitë që të takohemi me fëmijët tanë! Ne shpresojmë që këtë letër do ta lexojë personalisht kryeministri i Shqipërisë dhe të na mundësojë të çmallemi dhe gëzohemi me fëmijët tanë, sepse ne e dimë që kryeministri i Shqipërisë ka të gjitha mundësitë që të na plotësojë kërkesën tonë!

Shprehim falënderimet tona më të sinqerta për kryeministrin e respektuar të Shqipërisë!

Familjet e:

Satar Khejri
Hamid Khejri
Ali Mahdavi
Akbar Çaraghi
Ali Asghar Barani
Irexh Nasiri
Jari Kuçeki
Morad Xhalilian
Zaher Gholamhuseini
Nemat Pirani

*** 

Also read:

Open Letter to Susana Klien and Caroline Haworth of Womankind Worldwide

A number of survivors of Rajavi cult,  August 31 2015:… This summer, your charity floated an engaging invitation on its Facebook page for women to nominate their ‘women’s rights idol’. Sadly, perhaps inevitably, Womankind was then inundated with nominations and praise for Maryam Rajavi. The effect has been to hijack the page and spoil its intent. The Mojahedin are …
 
 
Family Survival Trust, May 24 2015:…Anne Khodabandeh, representative of The Family Survival Trust, was in a unique position to brief M. Blisko and the audience about this issue. She explained that it is possible to construct a model for describing and analysing the use of cultic abuse by terrorist entities without mentioning religion. Anne then went on to describe …
 
 
Anne Khodabandeh (Singleton), Iran Interlink, April 14 2015:… It will come as some surprise to you therefore, that a group of Iranian war-mongering regime change proponents, the terrorist Mojahedin Khalq (MEK), claim to have your support. In an astounding act of hubris, the MEK has not only appropriated your good name and …
 
 
Iran Interlink, February 04 2015:… A review authored by Massoud and Anne Khodabandeh has been published in Asian Politics and Policy, Media Reviews. The article titled ‘The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture’ looks at the MEK’s historical manipulation of various media over thirty years …
 
 
Anne Khodabandeh (Singleton) , Iran Interlink, January 24 2015:… Albania’s efforts to improve its human rights and bring them into line with European and international standards could be seriously undermined if it does not take action to curtail the activities of the terrorist Mojahedin Khalq cult organisation in that country. There is strong evidence that …
 
 
Anne Khodabandeh (Singleton), Iran Interlink, January 14 2015:…  Whether delusional or corrupt, this gang – listed below and now posing as the International Committee in Search of Justice (ISJ) – says the residents of Camp Liberty should have their “personal protection weapons returned to them for self-defence following serious threats and attacks [sic] as the …