The scandal / Mojahedin Khalq (MEK, MKO, Rajavi cult) attack English journalists in Albania, police intervene

The scandal / Mojahedin Khalq (MEK, MKO, Rajavi cult) attack English journalists in Albania, police intervene

 LAPSI, Tirana, Albania, August 19 2018:… A crew from Channel 4, consisting of journalist Lindsey Hilsum, producer Darius Bazarghan and their companion, Albanian-Dutch Vincent Triest, were attacked by a group of Mojahedin and their private guards in Manez while filming from outside the camp facilities. The crew of English journalists, sent by Channel 4 TV, was attacked outside the camp’s fence … 

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_MukhabaratAlbanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

link to the source (Albanian)
Translated by Iran Interlink

The scandal / Mojahedin Khalq (MEK, MKO, Rajavi cult) attack English journalists in Albania, police intervene

 Muxhahedinët sulmojnë gazetarët anglezë në Shqipëri, ndërhyn policia

A crew from Channel 4, consisting of journalist Lindsey Hilsum, producer Darius Bazarghan and their companion, Albanian-Dutch Vincent Triest, were attacked by a group of Mojahedin and their private guards in Manez while filming from outside the camp facilities.

The crew of English journalists, sent by Channel 4 TV, was attacked outside the camp’s fence while filming for the preparation of a programme about the Mojahedin’s life in Albania. When the reporters were attacked they had not encroached on the camp’s territory.

Despite this, they found themselves suffering threats and violence by a group of Mojahedin and private guards, for the simple fact that they were filming in the area.

It was then necessary for the police to intervene to calm the situation. The police escorted the crew of journalists and as soon as they realized that they were just filming from a public space, let them go.

The Mojahedin also reacted to this incident by means of a media announcement. They admit that the journalists were filming outside the camp, but according to them, the journalists had been sent by Iran and as such were being used by the regime to film their camp facilities – an act that according Mojahedin is illegal.

“On Friday, August 10, 2018, a television crew of three, secretly and without prior notice, filmed and photographed within the residence of members of the Mojahedin People’s Organization of Iran (PMOI-MEK), refugees in Albania, from an adjacent spot. Local Albanian security agents, who pointed out this suspicious and unlawful act, asked not to film and surrender the footage. But team members who were introduced as Britons working for British TV Channel 4 TV disregarded this request and continued their work until the Albanian police came and escorted them to the police district, ” the Mojahedin responded.

In fact, it is not known where the Mojahedin cult – which until a few years ago was considered a terrorist organization – finds the right to determine what is lawful and what is illegal in Albania. The police itself let the journalists go free, acknowledging that they were acting within their rights to do their work. The Mojahedin cult itself admits that the team of foreign journalists was outside their camp when they were filming.

The Mojahedin describe the work of British journalists as an infiltration by Iranian agents and considers them “mercenaries”. Proof of their co-operation with the Iranian regime, they say, is the publication on Facebook of a photo by an agent of the Iranian Intelligence Ministry.

“The next day, the news of their visit to the PMOI residence and photographs there appeared on Massoud Khodabandeh’s Facebook page, a notorious agent of the Iranian Intelligence Ministry (MOIS), as well as on the website Iran-Interlink led by MOIS. Thus, it became clear that this audio-visual team from Channel 4 is in active communication with this Iranian intelligence agent and has taken the task of preparing a program to denigrate PMOI. But when MOIS realized that publication of the news and photos had tarnished her conspiracy against Mojahedin, she ordered that they be removed on August 12”, was the Mojahedin’s response.

This is not the first incident that occurred because of the Mojahedin presence in our country, but it is the first time that a group of journalists has been attacked. After taking refuge in Albania, now the Mojahedin are expanding their rules outside their camp. Meanwhile, the police are happy to escort the film crew, but have not yet launched an investigation into the attack on them.

(End)

https://lapsi.al/2018/08/19/skandali-muxhahedinet-sulmojne-gazetaret-angleze-ne-shqiperi-nderhyn-policia/ 

Skandali/ Muxhahedinët sulmojnë gazetarët anglezë në Shqipëri, ndërhyn policia

Një grup xhirimi nga Channel 4, që përbëhej nga gazetarja Lindsey Hilsum, producenti Darius Bazarghan dhe gazetari hollandez Vincent Triest janë sulmuar nga një grup muxhahedinësh dhe rojet private të tyre në Manëz, ndërsa po filmonin nga jashtë, ambjentet e kampit.

Ekipi i gazetarëve anglezë i dërguar nga Tv Channel 4 është sulmuar jashtë rrethimit të kampit, ndërsa kanë qenë duke filmuar për përgatitjen e një materiali në lidhje me jetën e muxhahedinëve në Shqipëri. Gazetarët, në momentin që janë sulmuar, nuk kishin hyrë brenda në territorin e kampit.

Pavarësisht kësaj, ata janë gjendur nën kërcënimet dhe dhunën e një grupi muxhahedinësh dhe rojeve private, për faktin e thjeshtë se po filmonin në këtë zonë.

Eshtë dashur më pas ndërhyrja e policisë që situata të qetësohej. Policia ka shoqëruar ekipin e gazetarëve dhe kur ka kuptuar se këta thjesht po filmonin nga një ambjent publik i ka lënë të lirë.

Edhe muxhahedinët kanë reaguar për këtë incident me anë të një njoftimi për mediat. Ata pranojnë se gazetarët po filmonin jashtë ambjenteve të kampit, por sipas tyre, gazetarët janë të dërguar të Iranit dhe si të tillë po përdoren nga regjimi për të filmuar ambjentet e kampit, një veprim që sipas muxhahedinëve është i jashtëligjshëm.

“Të premten, më 10 gusht, 2018, një ekip televiziv me tre persona, në mënyrë të fshehtë e pa njoftim paraprak, filmoi dhe fotografoi brenda vendbanimit të anëtarëve të Organizatës Muxhahedine të Popullit të Iranit (PMOI-MEK), refugjatë në Shqipëri, nga një vend ngjitur. Agjentë vendas shqiptarë të sigurisë, të cilët e pikasën këtë akt të dyshimtë e të jashtëligjshëm i kërkuan të mos filmonin dhe t’ua dorëzonin filmimet. Por anëtarët e ekipit, të cilët u prezantuan si britanikë që punojnë për televizionin britanik Channel 4 TV, e shpërfillën këtë kërkesë dhe vazhduan punën derisa erdhi policia shqiptare dhe i shoqëroi për në rajonin e policisë” thuhet në reagimin e muxhahedinëve.

Në fakt, nuk dihet ku e gjen të drejtën sekti i muxhahedinëve, që deri pak vite më parë konsiderohej një organizatë terroriste, të përcaktojë se çfarë është e ligjshme dhe çfarë është e paligjshme në Shqipëri. Vetë policia ka lënë të lirë gazetarët, duke pranuar se ata ishin në të drejtën e tyre për të bërë detyrën. Edhe vetë sekti i muxhahedinëve e pranon se ekipi i gazetarëve të huaj po filmonte jashtë kampit.

Muxhahedinët e përshkruajnë punën e gazetarëve anglezë si një infiltrim të agjentëve të Iranit dhe i konsiderojnë ata “mercenarë”. Si provë të bashkëpunimit të tyre me regjimin e Iranit thonë se është shpërndarja në Facebook e fotove nga një agjent i Ministrisë së Inteligjencës së regjimit iranian.

Ditën tjetër, lajmi i vizitës së tyre në vendbanimin e PMOI dhe fotografitë e bëra atje u shfaqën në faqen e Facebook-ut të Massoud Khodabandeh, një agjent famëkeq i Ministrisë së Inteligjencës së regjimit iranian (MOIS), si dhe në faqen e internetit Iran-Interlink që drejtohet nga MOIS. Kështu, u bë e qartë se ky ekip audio-vizual nga Channel 4 është në komunikim aktiv me këtë agjent inteligjence të regjimit iranian dhe ka marrë detyrën për të përgatitur një program për të denigruar PMOI. Por kur MOIS e kuptoi se publikimi i lajmit dhe fotove e kishte njollosur komplotin e saj kundër Muxhahedinëve, dha urdhër që ato të hiqen më 12 gusht” thuhet në reagimin e muxhahedinëve.

Ky nuk është incidenti i parë që ndodh për shkak të muxhahedinëve në vendin tonë, por është hera e parë që sulmohet një grup gazetarësh. Pasi janë strehuar në Shqipëri, tani muxhahedinët po i zgjerojnë rregullat e tyre edhe jashtë kampit. Ndërkohë policia është mjaftuar me shoqërimin e grupit të filmimit, por nuk ka nisur ende një hetim për sulmin ndaj tyre.

*** 

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëPandli Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianë
Pandli Majko attends the meeting of jihadists promising them Albanian Passports

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

مهران کاکاوند قاتل و شکنجه گر اعزامی از عراق به پاریسMehran Kakavand, Mojahedin Khalq agent tried to assassinate ex-member Mansour Nazari in Paris (link to the report in Persian)

French Ministry of Foreign Affairs, Paris, June 27 2014:It has no legal existence in France as an organization.  It is  violent and undemocratic

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9390

Mojahedin / The father rejected, the mother’s writes to her daughter: Come out and meet me, I want to see you before I die 

Mahbube_Rubabe_Hamza_Mohammadi_Tirana_Albania_1Shqiptarja, Tirana, Albania, August 02 2018:… The saga continues of the Iranian couple seeking to meet their daughter who is a member of the Mojahedin (MEK) who are housed in Albania. A few days ago, Somayeh accused her father of being an Iranian agent, and through a letter asked Minister Xhafaj to expel him from Albania as he posed a danger. Mostafa Mohammadi, the father of the Iranian, says his daughter is being held … 

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

Here is how the Mojahedin el-Halk (Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi cult, MEK) militants attack Mostafa Mohammady in the streets of Tirana. They try to illegally detain and later hit Mostafa, who ends up in hospital. The operation against Mostafa was directed by commander Behzad Saffari. He led bands of mojahedin to later protest against Mostafa even in Tirana’s police station number 4

Link to the source (Albanian)
Translated by Iran Interlink

Mojahedin / The father rejected, the mother’s writes to her daughter: Come out and meet me, I want to see you before I die

The saga continues of an Iranian couple who want to meet their daughter who is a member of the Mojahedin (MEK) who are housed in Albania

Mahbube_Rubabe_Hamza_Mohammadi_Tirana_Albania_1Parents of Somayeh, the Iranian woman who is held captive by MEK in Albania

Editorial

29 July 2018

TIRANA – The saga continues of the Iranian couple seeking to meet their daughter who is a member of the Mojahedin (MEK) who are housed in Albania. A few days ago, Somayeh accused her father of being an Iranian agent, and through a letter asked Minister Xhafaj to expel him from Albania as he posed a danger.

Mostafa Mohammadi, the father of the Iranian, says his daughter is being held against her will inside the Mojahedin camp in Manez, and he has lodged a complaint with the police in the city. A TV report today provided the full denunciation by the 62-year-old who says that his daughter was held in Iraq by force in the MEK organization.

Mohammadi also reveals that MEK has also held his son at Camp Ashraf in Iraq, where members of the Iranian opposition against the Iranian regime were housed. Faced with the situation where the daughter accuses her father of being an Iranian agent, today her mother, Mahboubeh (Robabe) Hamza, has written a letter asking her to agree to meet with her mother rather than her father that she accuses.

Part of Somayeh’s mother’s letter:

O you crazy radicals! You MEK have imprisoned my daughter, radicalized her and pushed her toward violent extremism, made her deny her parents, because it is not logical that a normal person who has not seen their parents for 20 years would not want to at least meet with them, telling themselves that ‘I do not want to get out of this notorious camp, I do not want to live freely in Canada, but I want to do jihad against Iran for Maryam Rajavi’…

You MEK took my boy when he was 15 and I saved him when he was 20 years old. You made my son mad and for two years he was treated by a psychiatrist in Canada because you had made him crazy and you terrorized him…

However, now I publicly invite you to meet me. If you really believe that your father is an Iranian agent – even though you’ve been isolated for 20 years and don’t know where your father has been and what your father has been doing in these 20 years – can’t we meet together?…

Let’s have dinner together so I can see you with my own eyes and kiss you, then let the MEK die from that. If you can’t leave the camp, there is still a chance! Get a phone and dial the number 112 and call the police to come and save you! Come and meet me daughter. For the sake of your mother… Be brave and come out of the MEK camp. There are no Iranian agents in Tirana who want to kill you. The Albanians are good people. They stop me daily in the street and tell us they are sorry for us and how they want you to be free. Prophet Mohammad says that Paradise is under the feet of the mother. Will you leave the MEK’s devils to meet me?

The full letter of the mother of Somayeh to MEK and her daughter

1. MEK Organization!

I, Mahboubeh (Robabe) Hamza, mother of Somayeh, am writing this letter. I am publishing this letter publicly to ask you to let my daughter go free. You know that we are in Albania and not in Saddam Hussein’s Iraq! Albania is a free European country, where issues are settled by law, not bullets, violence and war like in Saddam’s Iraq! Here you all have taken refuge on humanitarian grounds and are asylum seekers, you are not a paramilitary organization to treat your members as soldiers!

Please, stop!

Stop, writing letters in our daughter’s name!

Enough! Your constant accusation that we are Iranian agents, conspirators, and so on, is unjust since we have no such purpose, except to unite the family unfairly broken by you in 1997!

Enough that you use your agents to access any state office in Albania to prevent me, Somayeh’s mother, from meeting my daughter!

Your agents and subordinates attack us in every corner of Tirana with terror charges and physical attacks only because I want to see my daughter. You are burning because of that!

What did you do to my daughter you crazy radicals?

Why are you threatening my daughter you will kill her parents? Witnesses from your Manza camp, people who have abandoned your jihad and live in Tirana, tell us that you are mistreating my daughter. You are pressurising her to accuse us, her family, as agents. I met my daughter in Iraq in 2004 when the US Marines gave me permission to do so, and she was desperate and wanted to flee from that damned war and from the military organization that mistreated and continues to mistreat its members in front of her eyes all over the world. She was trembling with fear and I her mother embraced her constantly to calm her down. My daughter wrote more letters to me through the US Marines asking for help from your organization that only wants fighting, jihad and blood.

O you crazy radicals! You MEK have imprisoned my daughter, radicalized her and pushed her toward violent extremism, made her deny her parents, because it is not logical that a normal person who has not seen their parents for 20 years would not want to at least meet with them, telling themselves that ‘I do not want to get out of this notorious camp, I do not want to live freely in Canada, but I want to do jihad against Iran for Maryam Rajavi’.

Why do you isolate my daughter so that no one can meet her, neither we as her parents, nor our lawyers, journalists, or the Albanian public who are interested in knowing what kind of criminals you are for destroying a family, who keep our daughter hostage and want to make her a suicide bomber in Iran or Iraq? Frankly, why did you radicalize my daughter – at least in the letters you write – talking only about agents, fighters, killers, Iran, mullahs etc? Are you so crazy? Did Massoud Rajavi’s command not to marry, not to know love, become so bad that you dream only of war and blood?

You took my boy when he was 15 and I saved him when he was 20 years old. You made my son mad and for two years he was treated by a psychiatrist in Canada because you had made him crazy and you terrorized him. Now he has a family, has an education, has a profession in Canada. Yes, and now my daughter. Why can’t she come to Canada to be with her family? Why do you radicalize my daughter and keep her hostage in your camp while your leader Maryam Rajavi and her family live as royalty in Paris? Why can’t I have my daughter free in Toronto like Maryam Rajavi in Paris? Why do Maryam Rajavi and her family live in luxury, while my daughter lives in the prison camp in Manez, in Durrës? If my daughter really wants to do jihad against Iran, why not allow her at least to live freely in Tirana? How much anger do you have?

Who are you to deprive our daughter of this right? Why do you destroy our family and why do you not let our daughter have a family and a normal life like everyone else? Here we are in Albania and not in Iraq. Why are you pushing my daughter to carry out political and terrorist activities against a foreign state? My daughter is not related to Iran! Her homeland is Canada. Why do you not allow her to pursue the Canadian dream but want to lead her as a jihadist to make war on Iran? Why doesn’t Maryam Rajavi go to Jihad in Iran, but she will send my daughter?

We and the rest of her family left Iran for political asylum and we have a very good life in Canada. We do not care about what’s going on with politics anywhere. Every effort we have made to save our daughter is our legitimate right. You, MEK, unjustly denied us the right to parent her when my daughter was 17 years old. You have left my daughter without an education, without a Canadian passport, without a family, no children, no grandchildren, no life with all her friends. You do not let my daughter marry, have a friend or a life like all women, dress in beautiful clothes like her friends, but keep her dressed in military uniform all day long. Keep her isolated in your infamous prison in Manzas.

You have left my daughter without access to the internet, without TV, without education and without reading because you are all in a prison in a free country like Albania. Don’t you feel bad about what you do to our daughter, that you kidnapped our child? Do you realize that Allah will condemn this for ever and a day, even if your masters protect you from the law? Let other families understand what life is like when you have the slogan: “Families are agents of the Iranian regime,” which you say in the group a few times a day as a form of obedience to your organization.

From her friends who have left your group, I learned today how you threaten my daughter if she doesn’t do what you ask for. You do not let her leave the camp, make a free life, but keep her there as a prisoner inside walls guarded by armed guards in the middle of a European country. Why do you do this? Why do not you let her out of the camp? Why can’t I, her mother, meet my daughter oh criminals and murderers? Why do you put politics in between us when parenting is the legitimate right of anyone and nobody can deny it to anyone?

2. Somayeh! My daughter! The light of my eyes! Owner of my life!

Now I’m writing to you, since I have no other way to communicate with you, although I know that MEK may not even tell you about this letter. But I’m making it public and bringing it to the media so that maybe someone finds it and passes it on to you!

My heart Somayeh,

I am your mother Mahboubeh Robabe Hamza and I want to meet with you. I am the woman who fed you at my breast, I held you in the crook of my arm. You are my flesh and blood.

I have come to Albania. I’m in Tirana, a few miles from you and I want to see you. I want to kiss you. To hold you. I want to have you near. I love you more than my life. I want you to be happy, to be good, to enjoy life, to be with your family, sisters and brothers, to share with the moments of our lives. We have never quit asking for you and are never going to stop, not without seeing you. I’m getting old, I am getting tired, but life is not worth living without seeing you.

I know the letters you wrote against your dad were not written by you, but your jihadist commanders frightened you with threats of “agents”, “the Ministry of Intelligence”, “the Iranian regime”, “mullahs”, and so on. I know, my daughter, that you’re scared and that you do not understand what’s going on because you have not seen daylight with your own eyes outside the MEK military camp for 20 years. I know that the jihadist commanders every day punish you with their fairy tales.

However, now I publicly invite you to meet me.

If you really believe that your father is an Iranian agent – even though you’ve been isolated for 20 years and don’t know where your father has been and what your father has been doing in these 20 years – can’t we meet together?

I am not an Iranian agent and I do not even know about politics. What do you say? Let’s leave your dad on the sidelines, and Iran and Maryam Rajavi and fighting and the whole world, and just meet as mother and daughter? What do you say?

You are well aware how as your mother, who raised you with sacrifices, it plagued my heart when I saw you trembling with fear in Iraq, how I feared that your organization would kill you because you met with us, your parents.

I do not believe the accusations against your father are in your name. I do not believe you are the one who writes them, but those pseudo-letters scary charges are made against your father. The group that prevents us from meeting you attacked your father two days ago. Did they tell you? The Mojahedin beat him!

After the attack, in the middle of the day, in the middle of Tirana, your father and I ended up in the hospital and then in the police station. While we were in the police station [giving evidential statements of complaint], the Mojahedin, under the orders of Commander Behzad Saffari, attacked police station number 4 and called us terrorists and demanded the police imprison us. Do you know about this?

And the day after the attack they sent a second letter to the media in your name.

My daughter, let’s assume you do not love your dad since he’s a bastard, an agent, a murderer, etc. the slanders that staged letter. However, let’s not disown him! (Inshallah MEK does not kill us!)

Yes, your mother, will you not meet with her? I came from Canada for you and left off earning money to see you. Well, from Canada, Morteza and Mohammed ask night and day about you. I miss and love you and want to play with you as we did when you were young. Your friends from the Etobicoke Collegiate Institute are also wondering about you and wanting to meet you. What do you say, will you leave the MEK to meet me and speak on the phone with your brothers in Canada?

Please, if you are the one who wrote those letters and if the MEK would allow you to leave the camp freely, without the supervision of that dreadful commander Behzad Saffari, come and meet me. I live near the parliament in Tirana. The Albanian police will protect us! There will be no Iranian agents to kill you because there are no killers in the country because Albanian police guard us because there is peace and security here!

Let’s have dinner together so I can see you with my own eyes and kiss you, then let the MEK die from that. If they do not allow you out of the camp, there is another opportunity! Get a phone and dial the number 112 and call the police to come and save you!

Come and meet me daughter. For the sake of your mother, be brave and come out of the MEK camp. There are no Iranian agents in Tirana who want to kill you. The Albanians are good people. They stop me daily in the street and tell us they are sorry for us and how they want you to be free.

Prophet Mohammad says that Paradise is under the feet of the mother. Will you leave the MEK’s devils to meet me?

May Allah Keep you Daughter!

Your mother in flesh and blood,

Mahboubeh (Robabe) Hamza

0a606fc3-f5a2-4f0e-ba2b-8c4b6dfcc263

2bc5c59a-b7ae-4eae-acea-377ae3925e02

7bc23a52-ad7f-4849-a7db-58c03bf383da

881a8bec-5e9d-4f03-b046-63a12af5ff44

999bee87-b66e-43b0-b59a-5c8c06947aa0

photo 2018-08-01 23-58-44

fc16e14f-b513-4245-a1df-4ea8f7c2b7e2

999bee87-b66e-43b0-b59a-5c8c06947aa0

a747905f-667f-4811-baff-173f6f0b20d5

eec8cd23-b1a1-45f0-af4d-62aba0bc1310

932fa65f-c402-4864-90c1-9fd3c43a763f

Albanian text:
http://shqiptarja.com/lajm/muxhahedinet-nena-leter-vajzes-te-cmendi-meku-behu-trime-dhe-dil-dua-te-shoh-dhe-le-te-vdes

Muxhahedinët/ Refuzoi të atin, nëna letër vajzës: Dil dhe më tako mua, dua të shoh dhe le të vdes
Vijon telenovela e çiftit iranian që kërkojnë të takohen me vajzën e tyre që është pjesë e grupit të MEK, muxhahedinëve që janë të strehuar në Shqipëri.

TIRANE-Vijon telenovela e çiftit iranian që kërkojnë të takohen me vajzën e tyre që është pjesë e grupit të MEK, muxhahedinëve që janë të strehuar në Shqipëri. Pak ditë më parë vajza Sommeyes, akuzonte të atin si agjent të Iranit, ndërsa përmes një letre i kërkonte ministrit Xhafaj largimin e tij nga Shqipëria, pasi sipas saj përbënte rrezik.

Mustafa Muhammady, babai i iranianes, thotë se vajza e tij mbahet pa dëshirën e saj brenda kapit të muxhahedinëve në Manëz të Durrësit, ndërsa ka bërë kallzim në policinë e këtij qyteti. Report TV siguroi sot denoncimin e plotë të 62-vjeçarit ku thotë se vajza e tij është mbajtur në Irak me forcë në organizata MEK.

Muhammady zbulon gjithashtu se MEK i ka mbajtur edhe djalin në kampin “Liria” në Irak, aty ku ndodheshin të strehuar përfaqësuesit e opozitës iraniane që përndiqeshin nga regjimi. Përballë situatës ku vajza akuzon të atin si agjent të Iranit, sot nëna Mahbube (Rubabe) Hamza i ka drejtuar një letër duke i kërkuar, që të pranojë që të takohet ajo me të dhe jo me të atin, meqë e akuzon.

O radikalë të çmendur? Ju MEK-u ma keni cmendur vajzёn, e keni radikalizuar dhe shtyrё drejt ekstremizmit tё dhunshëm, e keni bёrё tё mohojё prindёrit, sepse njё njeri normal qё ka 20 vjet pa i parё prindёrit nuk ka mundёsi logjike tё mos dojё t’i takojё tё paktёn, t’i thotё vetё qё unё nuk dua tё dal nga ky kamp famkeq, nuk dua të jetoj e lirë në Kanada por dua të bëj xhihad për Marjam Rajavin në Iran. Djalin ma morёt 15 vjec dhe e shpёtuam kur ishte 20 vjec. Djalin ma keni çmendur dhe pёr dy vjet ёshtё trajtuar me psikiatёr nё Kanada sepse ju e kishit luajtur mendsh, e kishit terrorizuar. Megjithatë, tani publikisht unë po të ftoj që të më takosh mua.  Nëse me të vërtetë ti beson që babai yt është agjent iranian – edhe pse ti je e izoluar që prej 20 vitesh dhe nuk e di se ku ka qenë e çfarë ka bërë yt atë në këto 20 vite – a mund të takohemi bashkë?

Hajde hamë një drekë bashkë, që të shoh sytë e tu dhe të të puth, e më pas le të më vrasë MEK-u e të vdes. Nëse nuk të lënë të dalësh nga kampi, gje një mundësi! Kap një telefon dhe merr numrin 112 dhe thërrit policinë që të vijë të të shpëtojë! Hajde o bijë dhe më tako. Zbutu për hir të nënës tënde. Bëhu trime dhe dil nga kampi i MEK-ut. Në Tiranë nuk ka agjentë iranianë që duan të të vrasin. Shqiptarët janë njerëz të mirë. Mua më ndalojnë përditë në rrugë dhe u vjen keq për ne dhe duan që ty të të shohin të lirë. Profeti Muhamed thotë që xheneti është nën këmbët e nënës. A do të të lënë shejtanët e MEK-ut që të më takosh vallë?

Letra e plotë e nënës së Sommeyes për MEK-un dhe vajzën e saj
Organizata MEK!
Unë që po shkruaj këtë letër jam Mahbube (Robabe) Hamza, mamaja e Sommeyes. Po ua çoj këtë letër publike që tu kërkoj mirësisht që të lini vajzën time të lirë. Sikur edhe ju e dini kёtu ne jemi nё Shqipёri dhe jo nё Irakun e Sadam Huseinit! Shqipëria ёshtё njё vend i lirё europian, ku punët zgjidhen me ligj dhe jo me plumba, dhunë dhe luftë sikur në Irakun e Sadamit! Kёtu tё gjithё ju keni status refugjati humanitar dhe jeni azilkёrkues, nuk jeni organizatё paramilitare qё trajtoni si ushtarё anёtarёt tuaj!

Ju lutem shumё, stop!

Stop, mjaft shkruajtёt letra nё emёr tё vajzёs sonё!

Mjaft na akuzuat padrejtёsisht kudo si agjentё iranianё, si komplotistё etj, pasi ne nuk kemi asnjё qёllim tё atillё, pёrvec se tё bashkojmё familjen e ndarё padrejtёsisht nga ju qё nё 1997!

Mjaft pёrdorёt agjenturat tuaja pёr tё aksesuar çdo zyrё shteti nё Shqipёri, pёr tё mё penguar mua nёnёn e Somayehs pёr tё takuar vajzёn time!

Mjat na sulmoni nё çdo cep tё Tiranёs me vartёsit tuaj, me akuza si terroristё e deri nё sulme fizike vetёm pse dua tё shoh qё vajza ime ёshtё mirё, se po digjem nga malli!

Cfarё i keni bёrё vajzёs sime o radikalë të çmendur?

Pse e kёrcёnoni vajzёn time qё do tё tё vrasim prindёrit e tu? Dёshmitarё nga kampi juaj i Manzёs, njerëz që kanë braktisur xhihadin tuaj dhe jetojnë të lirë në Tiranë, na tregojnё qё ju po keqtrajtoni vajzёn time. Po i bёni presion qё tё na akuzojё ne familjen e saj si agjentё. Unё e kam takuar vajzёn time nё 2004 nё Irak, kur marinsat amerikanё mё dhanё leje pёr kёtё dhe ajo ishte e dёshpёruar dhe donte tё ikte nga ajo luftё e mallkuar dhe nga ajo organizatё ushtarake qё keqtrajtonte dhe vazhdon tё keqtrajtojё anёtarёt e saj para syve tё gjithё botёs. Ajo dridhej nga frika dhe unë nëna e saj e përqafoja pafund që të qetësohej. Vajza ime mё ka shkruar letra nёpёrmjet marinsave amerikan ku na kёrkonte ndihmё qё ta shpёtonim nga organizata juaj e mallkuar që do vetëm luftë, xhihad dhe gjak.

Ju MEK-u ma keni cmendur vajzёn, e keni radikalizuar dhe shtyrё drejt ekstremizmit tё dhunshëm, e keni bёrё tё mohojё prindёrit, sepse njё njeri normal qё ka 20 vjet pa i parё prindёrit nuk ka mundёsi logjike tё mos dojё t’i takojё tё paktёn, t’i thotё vetё qё unё nuk dua tё dal nga ky kamp famkeq, nuk dua të jetoj e lirë në Kanada por dua të bëj xhihad për Marjam Rajavin në Iran.

Pse e izoloni vajzёn time, pse askush nuk mund ta takojё, as ne si prindёr, as avokatёt tanё, as gazetarёt e as opinioni publik shqiptar qё janё tё interesuar tё dinё cfarё pёrbindёshash jeni ju qё shkatёrroni njё familje, që e mbani vajzën tonë peng dhe doni ta hidhni si kamikaze në erë në Iran apo Irak? Sinqerisht, pse ma keni radikalizuar vajzën e cila – të paktën në letrat që ju lëshoni – flet vetëm për agjentë, luftë, vrasës, Iran, mullahë etj? A kaq të çmendur jeni? A kaq keq u ka bërë urdhëri i Massoud Rajavit që të mos martoheni, të mos njihni dashuri, saqë ëndërroni vetëm luftë dhe gjak?

Djalin ma morёt 15 vjec dhe e shpёtuam kur ishte 20 vjec. Djalin ma keni çmendur dhe pёr dy vjet ёshtё trajtuar me psikiatёr nё Kanada sepse ju e kishit luajtur mendsh, e kishit terrorizuar. Tani ai ka familje, ka shkollё, ka profesion nё Kanada. Po vajza ime? Pse nuk mund tё vijё nё Kanada me familjen e saj? Pse ma radikalizoni vajzën dhe ma mbani peng në kampin tuaj, ndërsa udhëheqësja juaj Marjam Rajavi dhe familja e saj jetojnë si princa në Paris? Pse të mos jetoj edhe vajza ime e lirë në Toronto sikur Marjam Rajavia në Paris? Pse Marjam Rajavia dhe familja e saj të jetojnë në lluks, ndërsa vajza ime të jetoj në burgun e kampit nё fshatin Manzё tё Durrёsit? Nëse vajza ime me të vërteë do të bëj xhihad në Iran, pse nuk ma lini të paktën që jetoj e lirë në Tiranë? Kaq shumë inat e keni?

Kush jeni ju qё e privoni vajzën tonë nga kjo e drejtё ? Pse na e shkatërroni familjen dhe pse nuk e lini bijën tonë që tё ketё njё familje e njё jetё normale si gjithё tё tjerёt? Kёtu jemi nё Shqipёri e jo nё Irak. Pse e nxisni vajzёn time tё kryejё veprimtari politike dhe terroriste ndaj njё shteti tё huaj pёr tё? Vajza ime nuk ka lidhje me Iranin! Atdheu i saj është Kanadaja. Pse nuk e lini të ndjekë ëndrrën kanadeze por doni të ma çoni si xhihadiste të bëj luftë në Iran? Pse nuk shkon Marjam Rajavia të bëj xhihad në Iran por do të çojë vajzën time?

Ne familja e saj dhe ajo vetё jemi larguar nga Irani pёr arsye politike dhe kemi njё jetё shumё tё mirё nё Kanada dhe as nuk na intereson mё se cfarё bёhet me politikёn askund. Cdo pёrpjekje e jona ёshtё vetёm pёr tё shpёtuar vajzёn tonё dhe kjo ёshtё e drejta jonё legjitime. Na ёshtё mohuar e drejta e prindёrimit padrejtёsisht nga ju, MEK-u qё kur vajza ime ishte 17 vjec. Ju ma latё vajzёn pa shkollё, pa pasaportё kanadeze, pa familje, pa fëmijë, pa ёndёrra, pa gёzuar jetёn si tё gjithё moshatarёt e saj. Nuk e lini vajzën time të martohet, të ketë të dashur apo jetё si tё gjithё femrat, të vishet me rroba të bukura sikur shoqet e saj, por ma mbani skllave të veshur me rroba ushtarake uniformё gjithё ditën. Ma mbani të izoluar në burgun tuaj famëkeq tё Manzёs.

Ju ma keni lёnё vajzёn pa internet, pa TV, pa shkollë dhe të pa lexuar sepse e keni tё burgosur edhe nё njё vend tё lirё si Shqipёria. A nuk u vjen pak keq për këtë që i bëni bijës sonë që na e keni rrëmbyer që fëmijë? A e kuptoni që Allahu i madh do u dënoj për këtë një ditë, edhe nëse padronët tuaj u mbrojnë nga ligji? Le qё ku kuptoni ju çfarё ёshtё familja, çfarё ёshtё jeta, kur ju si slogan keni: “Familjet janё agjentёt e regjimit iranian” dhe kёtё e thoni nё grup disa herё nё ditё si formё bindjeje ndaj organizatёs suaj.

Nga miqtё e saj qё sot janё jashtё grupit tuaj, kam mёsuar sesi ju e kёrcёnoni vajzёn nёse ajo nuk bёn atё qё ju i kёrkoni. Ju nuk e lini tё dalё jashtё kampit, tё bёjё jetёn e saj e lirё por e mbani aty tё burgosur brenda mureve tё ruajtur nga roje tё armatosura nё mes tё njё vendi europian? Pse e bёni kёtё? Pse nuk e lini të dalë nga kampi? Pse unё, nëna e saj nuk mund ta takoj bijën time o kriminelë e vrasës! Pse na fusni politikёn nё mes kur prindёrimi ёshtё e drejtё legjitime e kujtdo dhe s’mundet as politika askush ta mohojё?

2. Summeyeh!
Bija ime! Drita e syve të mi! Pengu i jetës sime!

Tani po të shkruaj ty, meqё nuk kam mundёsi tjetёr si tё komunikoj me ty, megjithёse e di qё edhe kёtё letёr MEK-u ndoshta nuk do të ta tregoj. Por megjithatë, po e bëj publike dhe po ja çoj mediave, pse ndoshta dikush e gjen dhe ta kalon!

Zemra ime Somayeh,

unё jam nёna jote Mahbube Robabe Hamza qё dua tё takoj. Jam gruaja që të kam dhënë të pish sisë, të kam mbajtur në krah. Je mishi dhe trupi im.

Kam ardhur në Shqipëri. Jam në Tiranë, pak kilometra larg teje dhe dua tё tё shoh. Dua tё tё puth. Tё tё marr erё. Dua tё tё kem pranё. Të dua mё shumё se jetёn time qё ti tё jesh e lumtur, tё jesh mirё, tё shijosh jetёn, tё jesh pranё familjes tёnde, motrёs dhe vёllezёrve, qё tё ndajmё me ty momentet e jetёs sonё. Kurrё nuk kemi reshtur sё kёrkuari pёr ty, kurrё nuk do tё rresht, nuk mё tret dheu pa tё parё. Unё po plakem, po lodhem por prap pa tё parё ty nuk mund tё jetoj.

E di, letrat që ke shkruar kundër babit, nuk i shkruan ti por komandantёt e tu xhihadistë që të trembin me agjentë, Ministrinë e Informacionit, regjimin iranian, mullahët etj. E di o bija ime që je e trembur dhe nuk kupton se çfarë po ndodh, pasi ke 20 vite që nuk ke parë dritë dielli me sy – e lirë dhe jashtë kampit ushtarak tё MEK. E di që të trushpëlajnë përditë komandantët xhihadistë me përrallat e tyre.

Megjithatë, tani publikisht unë po të ftoj që të më takosh mua.

Nëse me të vërtetë ti beson që babai yt është agjent iranian – edhe pse ti je e izoluar që prej 20 vitesh dhe nuk e di se ku ka qenë e çfarë ka bërë yt atë në këto 20 vite – a mund të takohemi bashkë?

Unë nuk jam agjente iraniane dhe as që marr vesh fare nga politika. Si thua? Ta lëmë babin mënjanë dhe Iranin, Marjam Rajavinë, luftën dhe gjithë botën dhe të takohemi si mëmë e bijë? Si thua?

Ti e mban mirë mend sesi unё nёna jote, tё rrita me sakrifica e qё mё plaste zemra kur tё pash e kur dridheshe nё Irak nga frika se organizata jote do tё vrisnin vetёm pse ishe takuar me ne, prindёrit e tu.

Unё nuk besoj nё akuzat qё nё emrin tёnd i bëhen babait tënd. Nuk besoj qё je ti qё i shkruan, por nё ato pseudo letra thuhen akuza tё frikshme pёr babain tёnd. Grupi qё tё pengon tё na takosh e sulmoi babain tёnd para 2 ditёsh, a tё kanё treguar vallё? E rrahën moxhahedinët!

Pas sulmit nё mes tё ditёs, nё mes tё Tiranёs unё dhe babai yt pёrfunduam nё spital e mё pas rajon. Në rajon, nën komandën e komandantit Behzad Saffari moxhahedinët sulmuan rajonin e policisë numër 4 dhe ne na quanin terroristë dhe donin të na burgosin. A e di këtë?

Dhe ditёn e dytё pas sulmit ata çuan në media një letër të dytë nё emrin tёnd.

Bija ime, le të supozojmë që ti nuk e do babain tënd. Që babai yt është maskara, agjent, kriminel vrasës etj. Shpifje qё thuhen nё atё letёr tё stisur. Megjithatё, hajde ta bëjmë hasha! (Inshallah nuk na e vret MEK-u!)

Po nёnёn tёnde nuk do ta takosh? Kam ardhur që nga Kanadaja për ty dhe kam lënë një thes me para për të të parë. Mira, Mortezai dhe Mohammedi më pyesin natë e ditë për ty nga Kanadaja. I ka marrë malli dhe duan të luajnë me ty, sikur ishim të vegjël. Edhe shoqet e tua nga Etobicoke Collegiate Institute pyesin për ty dhe duan të të takojnë. Si thua, do të të lërë MEK-u që të më takosh mua dhe të flasësh ne telefon me vëllezërit e tu në Kanada?

Të lutem, nëse je ti që i shkruan ato letra dhe nëse MEK-u do të lejoj të dalësh e lirë nga kampi, pa mbikqyrjen e komandantit të frikshëm Behzat Saffarit, hajde dhe më tako. Unë jetoj pranë parlamentit në Tiranë. Do të na ruaj policia shqiptare! Nuk do ketë agjentë iranianë që të të vrasin sepse nё kёtё vend nuk ka vrasës, sepse policia shqiptare na ruan, sepse kёtu ka paqe dhe siguri!

Hajde hamë një drekë bashkë, që të shoh sytë e tu dhe të të puth, e më pas le të më vrasë MEK-u e të vdes. Nëse nuk të lënë të dalësh nga kampi, gje një mundësi! Kap një telefon dhe merr numrin 112 dhe thërrit policinë që të vijë të të shpëtojë!

Hajde o bijë dhe më tako. Zbutu për hir të nënës tënde. Bëhu trime dhe dil nga kampi i MEK-ut. Në Tiranë nuk ka agjentë iranianë që duan të të vrasin. Shqiptarët janë njerëz të mirë. Mua më ndalojnë përditë në rrugë dhe u vjen keq për ne dhe duan që ty të të shohin të lirë.

Profeti Muhamed thotë që xheneti është nën këmbët e nënës. A do të të lënë shejtanët e MEK-ut që të më takosh vallë?

Allahu të ruajtë o bijë!

Nëna jote prej gjaku dhe mishi,

Mahbube (Rubabe) Hamza

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9381

Latest news on the situation of Somayeh Mohammadi (Taken hostage as a child by Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi cult, MEK) 

Lajmet e fundit nga situata e Somayeh Mohammadit. Tirana AlbaniaGazeta Impakt, Tirana, Albania, July 31 2018:…  Maryam Rajavi, the old cult leader living in Paris, has sent a message on behalf of the mystical cult leader, Massoud Rajavi (who died long ago, but the Mojahedin members are misled into believing he is still alive) to the Mojahedin members. In this false message, the Mojahedin, who believe that Massoud Rajavi is the Imam Mahdi, have been commanded not to … 

Mohammadi_Mostafa_Somayeh_Tirana_Albania_Panorama_1The 17-year-old girl left for war, the couple from Canada are looking for her in Durres after 21 years

Link to the source

Translated by Iran Interlink

Latest news on the situation of Somayeh Mohammadi (Taken hostage as a child by Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi cult, MEK)

Gazeta Impakt – July 31, 2018

Lajmet e fundit nga situata e Somayeh Mohammadit. Tirana Albania

The struggles of the parents of Somayeh Mohammedi to free their daughter, and the public beating some Mojahedin members made against her parents have frightened the Mojahedin who are housed in Camp Ashraf 3 in Manza in Durres.

Maryam Rajavi, the old cult leader living in Paris, has sent a message on behalf of the mystical cult leader, Massoud Rajavi (who died long ago, but the Mojahedin members are misled into believing he is still alive) to the Mojahedin members. In this false message, the Mojahedin, who believe that Massoud Rajavi is the Imam Mahdi, have been commanded not to leave the camp except in urgent cases. The Mojahedin are reminded that they will win the war against Iran and overthrow the mullahs quickly.

Mojahedin commanders tell the members that they face the threat of Iranian terrorism and kidnapping if they emerge from the organization. There are full provisions inside Manza camp so that there is no excuse to go outside the camp and the Mojahedin are no longer allowed out.

The Mojahedin leadership is exercising a reign of terror against members who have secretly plugged-in phones or tablets in the camp and communicate with their families. Mojahedin members’ use of phones is strictly controlled and if someone is caught using a phone they are punished severely. If someone gets caught talking on the phone or using the Internet, they are forced to sign a document stating that the member admits to being an Iranian agent and working for the Iranian Intelligence Ministry.

The camp commanders have issued orders that anyone who, in exceptional circumstances, leaves Manza camp must be strictly controlled. Women or men who go outdoors are searched for items [photos, documents] when they leave and strip-searched when they return to the camp to check for phones or bugging devices.

The Mojahedin High Command has been fully mobilized to prevent Somayeh Mohammadi from meeting her parents. They spend all their time with Somayeh, congratulating her privately and praising her publicly in front of the Mojahedin members for rejecting her family – who are described as a family of Iranian agents. The Mojahedin members are required to cheer and praise Somayeh as a hero of the revolution and martyrdom and jihad.

Somayeh is praised as a hero who is making great sacrifices for jihad and is refusing to be seduced by Iranian agents. The jihadist command have set Somayeh up with management duties at the General Mojahedin Headquarters, in Mozhgan Parsaii’s office, in order to motivate her and make her believe she is an important jihad leader. She no longer eats meals with the other camp rank and file but is given special treatment and has lunches and dinners with the supreme command.

The Mojahedin’s comanders hold meetings every day for the rank and file members in which they denounce and condemn the presence of enemies of the revolution, Mostafa Mohammadi and Mahboubeh Hamza, Somayehs’s father and mother, in Albania. All the members are required to condemn the presence of the two parents, who are described as mullahs and terrorists. The Mojahedin tell each other that Somayeh’s mother and father have come to commit terrorist acts against them and that they are not in Albania to meet with Somayeh.

In this situation, Somayeh is confused. She is suffering from depression and mental problems. She is kept isolated from her close friends. High ranking Mojahedin have asked her to make a video recording and denounce her father and mother as Iranian agents. Yesterday, on 30 July 2018 she was finally persuaded to attend at the police station in the district in Durres, accompanied by a group of Mojahedin, where she told the police officer that her father is an enemy, a terrorist and she will not meet with him.

While making her statement to the judicial police officer at the district police commissariat, Somayeh was accompanied by a Mojahedin commander who supervised and recorded her so that Somayeh would not go wrong and say ‘yes, I want to meet my family’, and not to escape from the police commissariat.

On 30th July 2018, Somayeh’s father and mother were contacted in Tirana by a LSI activist who offered help to mediate for the family in order to meet Somayeh. However, when she contacted the staff at the Interior Ministry, they told her that this was not possible.

Prime Minister Rama is frightened by the physical assault that the Mojahedin made against Somayeh’s father. Rama has built a reputation for Interior Minister Fatmir Xhafa and has asked the police to prevent MEK and anti-MEK from having any further incidents with each other.

The Rama government is afraid of the whole situation with the Mojahedin.  As is Pandeli Majko, who is embarrassed by the exposure of the terrible terrorist cult that he supports. On one hand, the Albanian government is determined not to intervene to liberate Somayeh from the jihadist prison because it is afraid of the Americans. Sander Lleshi, Agron Sojati, and the anti-violent extremism office close to the Prime Minister seem unable to see all the jihadist scandal that has plagued the country. On the other hand, support for Somayeh’s family in public opinion has created another embarrassment for the government. Unfortunately, the Democratic Party and its leaders, who are following the situation from afar, are afraid to attack Rama’s government for abandoning Somayeh in the jihadist camp as they know that it would infuriate the Americans.

The situation seems desperate. In the days ahead, the Mojahedin may persuade Somayeh to appear in a video recording in which she will denounce her father and mother as terrorists and agents of the Iranian regime. The Mojahedin High Command is doing its utmost to stop Somayeh from meeting with her family as they fear that if this meeting does happen, Somayeh would abandon jihad and leave their Manzas jihadist prison for freedom and for Canada.

_Jila_Deyhim_MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Terrorism_AlbaniaAmerican support for MEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult) in Albania alienates Iranian public opinion

Original report in Albanian
http://gazetaimpakt.com/lajmet-e-fundit-nga-situata-e-somayeh-mohammadit/

Lajmet e fundit nga situata e Somayeh Mohammadit

Nga
 Gazeta Impakt –
July 31, 2018

Përpjekjen e prindërve të Somayeh (Sumaje) Mohammadit për të liruar vajzën e tyre, dhe rrahja publike që moxhahedinët i bën prindërve të saj i kanë trembur muxhahedinët që strehoen në kampin Ashraf 3 në Manëz të Durrësit.

Marjam Rajavi, kryetarja plakë e kultit që rri në Paris i ka çuar një mesazh në emër të udhëheqësit mistik të kultit, Massoud Rajavi (i cili ka vdekur kohë më parë, por muxhahedinët genjehen te besojnë se është i gjallë) moxhahedinëve. Në këtë mesazh të rremë moxhahedinët që besojnë se Massoud Rajavi është imam Mehdiu, janë urdhëruar që të mos dalin nga kampi, përveçse në raste urgjente. Muxhahedinët janë përkujtuar se ata do të fitojnë luftën kundër Iranit dhe do i përmbysin mullahët shpejt.

Komandantët moxhahedinë i thonë anëtarëve të tyre se ata rrezikohen nga terrorizmi i Iranit dhe rrëmbimi, nëse dalin nga organizata. Kampi i Manzës është mbushur me dyqane dhe muxhahedinët nuk lejohen më, dhe nuk kanë më justifikim për të dalë jashtë kampit.

Udhëheqja moxhahedine po ushtron terror kundër anëtarëve që kanë futur në mënyrë të fshehte telefona apo tableta në kamp dhe me ato komunikojnë me familjet e tyre. Ushtarët moxhahedinë kontrollohen në mënyrë të rreptë për telefona, dhe nëse dikush kapet me telefona ndërshkohet rreptësisht. Nëse dikush kapet duke folur në telefon apo internet, detyrohet me dhunë që të nënshkruaj një letër në të cilën shkruhet që anëtari pranon qe është agjent i Iranit dhe punon për Ministrinë e Inteligjenës Iraniane.

Komandantët e kampit kanë dhënë urdhër që kushdo që del nga kampi i Manzës në raste të jashtëzakonshme, pas kthimit të kontrollohet rreptësisht. Gratë apo burrat që dalin jashtë, kur futen në kamp zhvishen lakuriq dhe kontrollohen me imtësi për telefona apo pajisje përgjimi.

Komanda e lartë moxhahedine është mobilizuar totalisht që të mos lejoj Somajeh Mohammadin që të takoj prindërit e saj. Ata rrinë gjithë kohën me Somajen, e përgëzojnë privatisht dhe e lavdërojnë para turmave muxhahedine për refuzimin që ajo po i bën familjes së saj, e cila tregohet si familje agjente e Iranit. Moxhahedinëve u kërkohet që të brohorasin dhe lavdërojnë Somajen si heroinë të revolucionit dhe shehide e xhihadit.

Somejah lavdërohet si një heroinë që po bën sakrifica të mëdha për xhihadin dhe nuk po pranon te genjehet nga agjentura iraniane. Komanda xhihadiste e ka ngritur Somajen në detyrë, e kanë punësuar drejtuese në Shtabin e Përgjithshëm Moxhahedin, në zyrën Mozhgan Parsaee në mënyrë që ta motivojnë dhe bëjnë të besoj se është një udhëheqëse e rëndësishme e xhihadit. Ajo nuk ha më ushqim me ushtarët e tjerë të kampit por ka trajtim special dhe ha dreka e darka me komandën supreme.

Shtabi Moxhahedin dhe ushtarët, bëjnë përditë takime ku të gjithë disktutojnë dhe denojne prezencën e armiqve te revolucionit, Mostafa Mohammadit dhe Rubabe Hamzës, babait dhe mamasë së Somajes ne Shqiperi. Të gjithë anëtarëve u kërkohet që të dënojnë prezencën e dy prindërve të Somajes, të cilët tregohen si agjentë të mullahëve dhe terroriste. Moxhahedinët i thonë njëri tjetrit që mamaja dhe babai i Somajes kanë ardhur për të kryer akte terroriste kundër tyre dhe ata nuk janë në Shqipëri për të takuar Somajen.

Në këtë situatë, Somaja është e konfuzuar. Vuan nga depresioni dhe probleme mendore. Ajo mbahet e izoluar nga shoqet e saj te ngushta. Shtabi i Lartë Moxhahedin i ka kërkuar të dalë në një video-regjistrim dhe të dënoj babain dhe nënën e saj si agjentë të Iranit. Dje, më datë 30/07/2018 ajo më në fund u bind dhe shkoi në rajonin e policisë në Durrës, e shoqëruar nga një grup muxhahedinësh, ku i tha oficerit të policisë që babai i saj është armik, terrorist dhe ajo nuk do ta takoj.

Në rrëfimin e saj brenda rajonit të policisë para oficerit të policisë gjyqësore, Somaja u shoqërua nga një komandante moxhahedine e cila e mbikqyrte dhe e regjistronte në mënyrë që: Somaja të mos gabonte dhe të thoshte që po, dua të takoj familjen; dhe që të mos arratisej nga komisariati i policisë.

Në datë 30/07/2018 babai dhe mamaja e Somajes u kontaktuan në Tiranë nga një veprimare e LSI-së e cila ofroi ndihmë që të ndërmjetësojë që familja e saj të takoj Somajen. Megjithatë, pasi kontaktoi me personelin në ministrinë e brendshme, asaj i thanë që kjo gjë nuk është e mundur.

Kryeministri Rama është trembur nga rrahja që moxhahedinët i bënë babait të Somajes. Rama i ka bërë namin Fatmir Xhafës dhe policisë dhe i ka kërkuar që të mbrojnë MEK-un dhe anti-MEK-sat nga ndonje incident me njëri tjetrin.

Qeveria Rama po ndjek me frikë gjithë situatën. Moxhahedinë sikur Pandeli Majko janë vënë në siklet për ekspozimin që po i bëhet kultit të frikshëm të xhihadit që ai përkrah. Në anën tjetër qeveria shqiptare është e vendosur që të mos ndërhyjë për të çliruar Somajen nga burgu xhihadist, pasi ka frikë nga amerikanët. Sander Lleshi, Agron Sojati dhe zyra kunder ekstremizmit te dhunshem prane kryeministrise ben sikur nuk po e sheh te gjithe skandalin xhihadist qe ka plasur ne vend. Por në anën tjetër, mbështetja e opinionit publik pro familjes së Somajes e ka vënë qeverine në një tjetër siklet. Për fat të keq, Partia Demokratike dhe zarat e saj që po e ndjekin situatën nga larg, kanë frikë që të sulmojne qeverinë Rama për braktisjen e Somajes në kampin xhihadist pasi e dinë që kjo gjë do i egërsojë amerikanët.

Situata duket e dëshpëruar. Në ditët në vijim, moxhahedinët mund ta bindin Somajen që të dalë në një video-regjistrim nga ku do të denoncoj babain dhe mamanë e saj si terroristë dhe agjentë të regjimit iranian. Komanda e lartë moxhahedine po bën maksimumin që të ndalojë Somajen nga takimi me familjen e saj, pasi ajo frikësohet se nëse ky takim ndodh, Somaja mund të braktisi xhihadin dhe të largohet nga burgu xhihadist i Manzës drejt lirise dhe Kanadas

*** 

Perse e rrahen moxhahedinet iraniane Mostafa Mohammedin.Why did Iranian Mojahedin (Marmay Rajavi cult, MEK, MKO, NCRI) physically assault Mostafa Mohammadi?

O Edvini_lidhi_zagarët_Moxhahedin_Edi_Rama_MEKPM Edwin (Edi Rama), tied to the Mojahedin Khalq (aka MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult …)

Malek_Shara'i_Murdered_Albania_MEK_Maryam_RajaviOpen letter to Filippo Gerandi, United Nations, asking for investigation into the murder of Makek Sharaii in Albania

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

Here is how the Mojahedin el-Halk (Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi cult, MEK) militants attack Mostafa Mohammady in the streets of Tirana. They try to illegally detain and later hit Mostafa, who ends up in hospital. The operation against Mostafa was directed by commander Behzad Saffari. He led bands of mojahedin to later protest against Mostafa even in Tirana’s police station number 4

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9299

Iranian Mojahedin’s Accusations, Parents’ letter to Xhafaj: The girl is held hostage by Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) 

Somayeh Mohammadi, muxhahedinia 38-vjeçare që akuzon babain si agjent i qeverisë iranianeShqiptarja, July 23 2018:… One day after the media in Tirana distributed an email from the Mojahed resident Somayeh Mohammadi, addressed to Minister Xhafaj, accusing her father, Mostafa Mohammadi, of coming to Albania to carry out acts against the Iranian group, her father has reacted. A copy of a letter that the father of the girl, Mostafa Mohammadi, has sent to Interior Minister Fatmir Xhafaj was delivered to shqiptarja … 

مستندی ناتمام برای دختر سمیه (گرفتار در مجاهدین خلق، فرقه رجوی)An Unfinished documentary for my daughter – Trapped in Rajavi cult, Mojahedin Khalq

Albania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

Link to the original report (Albanian)
Translated by Iran Interlink

Editorial

23 July 2018

Iranian Mojahedin’s Accusations, Parents’ letter to Xhafaj: The girl is held hostage by Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) 

One day after the allegations by Iranian Mojahed resident in Albania, Somayeh Mohammadi, against her father, the father has reacted. Mostafa Mohammadi has sent a letter to Minister Fatmir Xhafaj asking for help to free the girl.

Somayeh Mohammadi, muxhahedinia 38-vjeçare që akuzon babain si agjent i qeverisë iraniane

One day after the media in Tirana distributed an email from the Mojahed resident Somayeh Mohammadi, addressed to Minister Xhafaj, accusing her father, Mostafa Mohammadi, of coming to Albania to carry out acts against the Iranian group, her father has reacted. A copy of a letter that the father of the girl, Mostafa Mohammadi, has sent to Interior Minister Fatmir Xhafaj was delivered to shqiptarja.com’s newsdesk.

Mostafa says he is a Canadian citizen and that the MEK organization in Tirana is holding his 38-year-old daughter hostage. The father says the charges are not made by his daughter but by MEK. Mostafa lists some of the facts he says shows that the letter that was released yesterday in the media was not written by their daughter.

In the letter, Somayeh said her father, Mostafa, is an agent of the Iranian Interior Ministry, and has used her to make money.

The girl’s father’s letter:

Letter to the Minister of Interior of Albania, Fatmir Xhafaj for the freedom of Somayeh Mohammedi

Dear Minister,

We, the parents of Somayeh Mohammadi, a Canadian citizen, are very angry and insulted by the treatment that is being given to our daughter by the media, by the competent Albanian bodies as well as the MEK organization in Albania which holds our daughter hostage. The letter they sent you on July 8, 2018 is a criminal and slanderous letter.

We came to Albania, enjoying our privileges as Canadian citizens, with the sole purpose of meeting our daughter who has been held hostage by the MEK organization since 1997. We have no political agenda or policy, we just want to meet our daughter.

But this request is not facilitated by the MEK organization that has held our daughter hostage since when she was 17 years old, who was a minor when she was taken from Canada by cheating and telling us she would go to Iraq for only 2 weeks – they showed us and the two-way ticket. We did not give any written permission nor did we write to appoint any proxy guardian. But at that time we believed that MEK was a democratic organization. After our daughter did not return, this organization deceived us with various reasons why. We were forced to seek help from the Canadian authorities and, thanks to their intervention, were able to save our son, Mohammad Mohammadi, who was a Canadian citizen and who now lives with us happily on Richmond Hill near Toronto.

We emigrated to Canada as political refugees in 1994. We left Iran and headed for Turkey and later to Canada. All the family were together. We were all resident in Canada and were granted Canadian passports under Canadian asylum law, except for our daughter Somayeh, who after gaining her residency was held hostage by the organization as a minor in 1997.

Our attempts to rescue our girl from this organization did not stop, just as the aggressive allegations of this organization against us, the various physical assaults – in Paris in 2015 and 2016 – have been documented, and we will not give up our intent to rescue our daughter from this extremist and violent group because we are parents. Because it is legitimate that you want to have your daughter at home. It is good to see that she is free, married, enjoying her life in freedom and democracy, and not under the pressure of anyone.

From various others who have managed to leave this organization, we have learned that they were subjected to pressures, threats to kill their families, threats to internally imprison and physically torture them as MEK did with other members under the same conditions when they wanted to leave this extremist organization. We have learned that the MEK’s camp is guarded by armed security companies and anyone who leaves without permission and escapes, the group leaders say they will be targeted by the guards. For these reasons, our daughter does not have the opportunity to leave this camp in Albania and does not enjoy the freedoms that a free person enjoys.

Minister Xhafaj, and other interested parties,

We do not believe that the letter that is addressed to you is our daughter’s letter for several reasons:

1. The letter is dated July 8, 2018. We arrived on July 5, 2018 in Tirana, so how did our daughter learn that we were here when we had not met anyone yet.

2. Our daughter says she had wanted to leave while she was a minor when she had gone and we have evidence of how this organization enticed her to return. That is why, when we met with her in Iraq 2003 she told us, rescue me from here but be careful they don’t kill me. Why did she write a letter to the US marines asking us to rescue her?

3. She says she wrote a book accusing us of being Iranian agents, even the Albanian media say we are getting our (her parents’) visas from Iran. How does our daughter have access to these kinds of documents that are official and personal? Or is it the organization that wrote the letter and only their cooperation with different regimes and intelligence agencies could provide them with these data. However, it is not factual to accuse us of anything politically since we do not carry out any political activity related to Iran otherwise we would have lost the right to asylum in Canada or we would have been prosecuted by the Canadian authorities.

4. If it is true that our daughter says she will remain in this organization by her own free will, how can we believe this, when there is no psychologist in the world to confirm such free will as normal or normal mental development for a person over 20 years without meeting with her family. What did MEK make out of our daughter? How has it managed to eradicate the feelings of love and care for her family? The accusations in Somayeh’s letter resemble the accusations of Enver Hoxha’s regime in Albania against the class enemies who were accused of being agents and whose children were forced to curse and renounce their parents.

5. I can provide photos before and after her membership in MEK, that show that Somayeh had a strong relationship with me as her father and with the other family members. So we cannot accept and believe that these are the true thoughts of our daughter. Our girl who is kept in isolation, fearful of Iranian bogeymen, blatantly violent with the ideas of radicalism and violent extremism, is the victim of a very dangerous sect.

6. We believe and have witnesses from the ex-Mojahedin who have left the extremist organization and live in Tirana, that our daughter lives in conditions of torture and inhuman treatment by the MEK jihadists. Therefore we request that you guarantee by law, constitution and international conventions; freedom of movement for our daughter; prohibition of torture and ill-treatment of a human being by a foreign organization within Albanian territory, as this is a legal obligation of your Ministry, as well as relieving you of the allegations of support for inhumane acts that this organization carries out within Albanian territory, in violation of all international human rights conventions signed by your state.

Mr. Minister, we ask for your help and ask this:

What is the reason we cannot meet with our daughter? Is this not deprivation of freedom of movement? Why do the Albanian authorities not prevent the violation of human rights by a foreign organization within Albanian territory? Why are we, as Canadian parents, treated as criminals and this organization is favoured by meeting at the directorate level in your ministry while we are deprived of this right? How can the pledge hold more than 2 parents? How can you tolerate a jihadist organization accusing two elderly parents of being agents, Western citizens who want to meet their own relative?

We have not carried out any political activity within your country and there are no grounds for slander against us in the hope we get frustrated and afraid so that we will leave your country without meeting our daughter.

Please allow us to meet our daughter outside the territory of these jihadist kidnappers! Allow us to exercise our legitimate right of parental responsibility guaranteed by any national and international law.

Honorably Yours,

Mostafa Mohammedi and Mahboubeh Hamza

Canadian citizens, parents of Somayeh Mohammedi

Original report in Albanian

http://shqiptarja.com/lajm/akuzat-e-muxhahedines-iraniane-prinderit-leter-xhafes-vajza-mbahet-peng-nga-mek-sreshtim-duke-e-kerkuar 

Akuzat e muxhahedines iraniane, prindërit letër Xhafës: Vajza mbahet peng nga MEK, s’reshtim duke e kërkuar


Somayeh Mohammadi, muxhahedinia 38-vjeçare që akuzon babain si agjent i qeverisë iraniane

***

http://youtu.be/CEb5-ZBuk4k

IMPAKT 114 – Why are the Iranian Mojahedeen keeping Somayeh Mohamadi as hostage in Albania?

Albanian government supports MEK keeping abducted Canadian woman hostage

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

مصطفی محمدی محبوبه محمدی تیرانا آلبانی Exclusive / Mojahed’s parents say: We are not agents, our daughter was kidnapped by Mojahedin Khalq (MEK, MKO, Rajavi cult, NCRI …)

Mostafa_Mahbube_Somayeh_Mohammadi_MEK_Maryam_Rajavi_AlbaniaWhy are the Iranian Mojahedeen keeping Somayeh Mohamadi as hostage in Albania?

***

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=6454

Our story thus far: Another Mojahedin attack on two fathers and the sister of MEK’s captives

Hurieh Mohammady, Paris, July 22 2015:… Our daughters are two of the thousands of these innocent victims. We are here to open the eyes of the French government and citizens to show them that the people in charge of the kidnapping and brainwashing of thousands of people over the years are residing …

اور سور اواز مریم رجوی Let’s stand up together and free our children from Rajavi and the MEK (Video)

https://iran-interlink.org

Our story thus far: Another Mojahedin attack on two fathers and the sister of MEK’s captives

On Monday July 13, 2015 we rented a car in Paris, France and drove to Auvers-Sur-Oise. Who are we? We are two fathers and a sister, all three in Paris doing all we can to free our daughter/sister from a cult’s terrorist camp in Baghdad, Iraq called Camp Liberty. The irony of the name of this camp is that the people kept in the camp haven’t had a glimpse of liberty or freedom for fifteen plus years. The people in charge of the camp are Maryam Rajavi, Massoud Rajavi and Mehdi Abrishamchi. They are the leaders of the Mojahedin-e-Khalq – the name of the group that fifty years ago started out as a noble group for the freedom of the Iranian people.

Today, and for the past 30 odd years, this group has become a cult in which the leaders were/are affiliated with Saddam Hussein and other known terrorist leaders in the Middle East. They prey on the simple hearted, the young and the hopeless to gain power and money. They use any deceitful tactics such as propaganda, lying, torture, threats and more to get their way. They have taken the lives of many young people and kept them captive in Iraq.

Our daughters are two of the thousands of these innocent victims. We are here to open the eyes of the French government and citizens to show them that the people in charge of the kidnapping and brainwashing of thousands of people over the years are residing in Auvers-Sur-Oise, France. This was the second time that I, Mustafa Mohammady, and my daughter Hurieh have been attacked in the streets of Auvers by the Mojahedin. We want nothing more than a meeting with the town’s mayor to explain to her our story so she will know the true colours of these people.

The first occurrence of attack was a month ago on June 12, 2015. We took the train to Auvers with our lawyer and walked to rue des Gordes in the hope of getting a meeting with a Mojahedin leader since our lawyer was with us. As we turned onto the street not taking more than five steps we saw a man and a woman running towards us from different directions of the road. They begin yelling horrible vulgar curses at us without any engagement or provocation from us. They start pulling at our camera and belongings and throwing punches at us. At this time our lawyer phoned the police and alerted them to come to our rescue immediately.

We were three people, a senior Canadian, a female student and a French lawyer, and within seconds we were cornered onto a gated driveway with dozens of people attacking us. As we were trying to protect ourselves from their terrifying blows to our bodies they succeeded in separating us from each other. They threw each one of us to the ground and five/six people at a time would attempt to steal our phones, wallets and camera while throwing kicks and punches. The police came about ten minutes after the call and pulled them off us.

That did not stop them from gathering around and yelling threats and curses at us by surrounding the police and the ambulance. As we were being taken by stretcher into the ambulance a man jumped on top of Hurieh in front of the police and attacked her to the ground breaking our camera. We was handcuffed and taken to the police station and kept in a cell for one night. We were treated in the hospital in Pontoise with many cuts and bruises all over our bodies. We were traumatized but the fire in us grew bigger as now we know how little humanity is left in them and how much we need to get our children out from their clutches.

We gave our statement to the police the day after and got a full body report of our injuries in the hospital and are filing a complaint against their actions towards us. This case is now being dealt with in the court of Pointoise but we have not given up on bringing our children home to us. We talked to different police officers of Paris and Pontoise and recounted our story to them. This brings us to last week’s events.

So we drove to Auvers-Sur-Oise, with lingering fear of what happened the first time, we went there to arrange a meeting with the mayor. We drove to just outside of the town and decided to stop and enjoy the scenery as there were large beautiful wheat fields which we wanted to take pictures of. As we were about to walk towards our parked car, a man (Mojahedin member) with a camera started coming towards us. With fear we quickly ran faster towards our car, as did he, following us and pushing Hurieh to the ground. She got up and ran into the car and locked herself in waiting for Mustafa and Ali Hossein to so the same. Mustafa was able to get in but when we looked back Ali Hossein couldn’t make it fast enough and we saw that more of the Mojahedin had arrived.

The man clutched at our car trying to grab at us through the open window but we started the car and began to drive away. Ali Hossein stopped a passing car hoping to get help and security from strangers to drive him away from the Mojahedin who, by now were more than five. The driver of the car however did not drive away and the Mojahedin opened their car door trying to pull Ali Hossein out onto the streets. We were circling the roundabout trying to figure out how to save him and to get other car drivers to phone the police. We were yelling for help and for the police as we watched them forcefully pulling him out of the car and onto the ground.

We were trying to distract them until the police came when a black car approached with speed and rammed their car into ours. With fear we had no choice but to flee the scene as the car chased us through the streets at over hundred kilometres per hour. We were calling the police unable to give our whereabouts as we were not only unfamiliar with the location but nothing seemed to be around for miles. The chase went on until we reached the town of Cergy, Pontoise and headed towards the Police station there.

Once there we told them what had happened and our anxiety about what happened to Ali Hossein, hoping the police got there in time to save him. With police cars guiding us back to the station in Auvers we found out that Ali Hossein was saved in time and taken to the station and was secure. Outside of the station the Mojahedin men and women were gathered there with cameras and still yelling curses and swear words at us. This was our second complaint file we made towards them. We did not come to Paris to be attacked and treated this way. We came here begging to see our children. Why is it that to ask for the return of our child, or just plain contact with them is threatening these people so much?

What are they so afraid of that they are not allowing families to be in contact? Somayeh Mohammady was taken from Canada 18 years ago and we haven’t been able to even make a phone call with her for more than twelve years. Murders in prison have visiting rights but these people in the camp, the ones taken away from their lives are not even allowed a letter or phone call. How are we in the wrong to ask for the safety and happiness of our children?

We ask the people of France, nay, the people of the world to see the injustice in this and to help spread the word about these captors. Help our voices be heard. We are now living in fear as they are constantly posting threatening words on their websites and have followed us to our rented home in Paris. They have come to our apartment and handed out flyers filled with lies to everyone in our neighbourhood. They call us spies and people working for the Iranian government, but all we have ever wanted was the return of our child to their home. To take them back to where they belong and have always belonged. To live their lives be with their family and be happy if they can find meaning in that feeling anymore.

The Mojahedin are threatened by a father and daughter that have put their lives on hold many times and have used the little resources they have to fly to Paris to ask for the safety of Somayeh. They call themselves an organization for the liberation of the people of Iran yet they cannot even provide freedom to the ones they call their own. We will not stop fighting for the safety of our children and this will not be over until these captives are freed.

We will go to any lengths and are begging anyone who can hear our voices to help us. Please help free our kids from their evil clutches. Help their voices be heard. Help mothers take their children back into their arms. Help children see the advancement of the world and live the rest of their lives not in fear but tranquillity and peace.

‘Together we’ll stand, divided we’ll fall’ -Pink Floyd.

Mustafa Mohammady

Ali Hossein Nejad

Hurieh Mohammady

حمله مزدوران رجوی به دختر مصطفی محمدی

حمله مزدوران رجوی به مصطفی محمدی و دخترش

حمله تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در پاریس 2015

تهدید به مرگ آن خدابنده توسط مریم رجوی مجاهدین خلقIn a democracy we don’t beg terrorists not to kill us (Open letter to President Hollande)

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=5202

Comrades in Arms, Cases of sexual abuse by MEK Leader Massoud Rajavi in Camp Ashraf

مسعود رجوی مریم رجوی تجاوز به زنان در کمپ اشرفPress TV, August 11 2014: … Batoul: At this point, Maryam Rajavi would tell us, “You women, after divorcing your husbands, you should marry Masoud.” And we always considered her words as an ideological thesis. I could never imagine that her words would be put into practice some day and I would have to sleep with Masoud. I really thought that it was merely an …

http://youtu.be/jpDUMaIntS8?list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ

(Women “rewarded” with pendants and robes after sexual ordeal)

Link to the source

Comrades in Arms, Cases of sexual abuse by MEK Leader Massoud Rajavi in Camp Ashraf

Synopsis:

People’s Mujahedin of Iran or the MEK is a terror entity responsible for thousands of civilian death in post revolution Iran. See how this group has been more of a dark CULT fraught with corruption and harassment.

“Comrades in Arms” unfolds the story of those women who fell for deceptive slogans of the MEK. Looking for a brighter future these women ended up in Camp Ashraf, where a fate worse than death awaited them. Masoud Rajavi, the leader of the organization had come up with a new idea about marital life; it was detrimental to the future of the organization. For him, marital love was a shackle that could impede the progress of his plan.

Therefore, Rajavi called for a compulsory divorce according to which all MEK members had to get divorce. But that was not the end of the story. While he forbade his men from having sexual relations with their wives, he decided to take their place. As a result, he turned Camp Ashraf into a big harem where he could have his female comrades in arms night and day. Risking their lives, however, some of the sexual victims managed to escape from the camp to show the true colors of Rajavi, once their spiritual leader and now the most lecherous man in the world they know.

Transcript:

Batoul Soltani:

I’m Batoul Soltani, a resident of Germany. I was born in Isfahan. I’ve been living in Germany for more than four years. Before that, I was in the MEK for 20 years and before that I was in Iran for 20 years.

We were pursuing more ambitious goals and looking for a better tomorrow thinking that they – according to their slogans – would bring people more democracy or a brighter future. Looking for such ideals, we fell for their slogans and joined their organization. We had passed the point of no return.

What I saw in this organization was that women were merely tools in every level I witnessed. After all, 20 years is not a short period of time. And what we witnessed from the beginning – though my marriage conformed to social norms and was not an organizational marriage – I encountered women who were devoid of emotional involvement with their husbands but the organization had made them marry. For the first time, I saw compulsory marriages in the organization. It’s very difficult to love someone by force. I think that it’s very difficult for a woman to do so.

Zahra Goini :

I’m Zahra Goini. I was born in Tehran in 1968. In November 1986 I got married. On March, 25, 1987 I left Tehran for my honeymoon till now that I’m abroad.

It was the New Year, 1987. He said that we were going on our honeymoon. I told my family, “Look! He says that he has decided to go.” He said, “No, Zahra is lying. I don’t want to go. We are going on our honeymoon. Look! This is my ticket to the south and then we’ll make a pilgrimage to Mashhad, God willing.” As we arrived in Shiraz he told me that we might not return. We arrived in Pakistan, I think a few weeks later. It was a long journey. It took us a while to get there. We were taken to the MEK’s base. All of a sudden, an official there came and said – when my husband talked to him – my husband said, “You can return to Iran.” I was stunned, “Seriously, shall I return to Iran? Why have I come here? You’re my husband. I’ve come with you. Where shall I go alone? What shall I say? No, I’ll stay; even if you go to hell I will be with you.” Meanwhile, the organization had taken all of our money and gold. Anyway, we gave the money and two days later they told us that we would go to Iraq, albeit with new passports.

Batoul Soltani:

When we arrived in Iraq we were taken to the smartest hotels the organization was using as its bases and there was not the least sign of war there. We didn’t feel the war because Saddam had given the best hotels to the organization and the organization was using one of them as a school, one as a place for taking care of children, and one as a residential place for couples to see each other. At that time, organizational marriages were on the rise for four to five years. Of course the organization would not allow raw or junior recruits but those who were at least commanders of divisions to marry women. Everything was obligatory there: organizational obligations, organizational do’s and don’ts, organizational rules, and relations that would become tense and tenser every minute.

Nasrin Ebrahimi :

I’m Nasrin Ebrahimi. I’m 31 years old. I live in Switzerland. I’ve been living here for about eight years. Before that, I lost ten years that could have been the best years of my life in Iraq, in the Mojahedin-e-Khalq, an organization which was very easy to enter and very difficult to exit from.

As for Camp Ashraf, it’s very painful to talk about it. It’s like to be in the Guantanamo Bay detention camp for years and experience the sufferings and then talk about it.

Well, at that time he completely separated men and women from each other. We women moved to another center. We would never see a man, unless in our only street called 100 Street where we would see a man in the distance or in meetings held by Masoud Rajavi or Maryam Rajavi but we were not allowed to see them. They would sit on one side and we on the other side. If we looked at them we had to explain why. That’s why when walking we had to hold our head up or down. Our eyes shouldn’t meet a comrade’s eyes.

Zahra:

Suddenly, they said that Iran’s government had accepted UNSC resolution 598. Soon after, we had to prepare ourselves. Many forces joined us from abroad. What for? We wanted to go to Tehran. “Yesterday Mehran, today Tehran” became their slogan.

Not only weren’t the women prepared but also the men were not as well. They pushed all in Operation Eternal Light by force.

In Operation Eternal Light I was hit in the arm by shrapnel and since it was wrapped up badly – they said that you would see the doctor in ten minutes and he would unwrap it – my arm went blue because it wasn’t treated on time. After the operation, the doctor came up to me and said, “Look! They had sent a letter about you saying that this arm had to be cut off and we had to have your signature. I feel sorry for you who are a young woman to have your arm cut. It’s no problem if you were a man. But you are a young woman. I don’t know why they think so. You’ll have children in the future and have to carry your children in your arms. With one arm, it’s difficult for you. I didn’t cut your arm. I did the operation on my own initiative. You have only a three-day chance of recovery.”

It used to be much bigger. In an operation in Frankfurt they made it small. They performed a skin transplant as big as this and here they had sewn this way to here. My arm was always like this.

They threw us into Operation Eternal Light by force. They forced us to get divorced. Masoud used to say, “You who got stuck behind Charzevar Canyon, you woman or you man what were you thinking about? When you got stuck in the canyon you were thinking about the opposite sex. You as a woman were thinking about your husband and you as a man were thinking about your wife. That’s why you couldn’t advance towards Tehran. Now you must divorce all including your children.”

Masoud Rajavi:

I’m well aware. You brothers, what were you thinking about? Huh? Everyone must know well. And you sisters? We asked around hundreds – am I right, Maryam? – those who were in Operation Eternal Light in person and listened to them. Let’s remove all the obstacles in the way. This is a lesson of union and unity.

Batoul:

It was a very difficult process for me as it was a mental torture for me. I was with a group of people who kept talking about divorce and hate children and mutual life. It was not accepted for them to have children. It was a sin for the people I was with to sleep with their spouses. Divorces had begun from the upper echelons of the organization. The officials were divorcing their wives according to the plan formulated by Masoud Rajavi. The first one was Maryam Rajavi who had divorced Mehdi Abrishamchi and married Masoud Rajavi. They were expanding the scope of the plan into other women and men started from the leadership to other members.

Mehdi Abrishamchi:

In the name of God; in the name of Masoud and Maryam.

As an MEK member, as a little child of the MEK I have nothing to say except to congratulate Masoud and Maryam with all my heart and soul and that I’m brimming with ideological joys.

Batoul:

Suddenly, I saw my commander come up to me and said, “Well, this sister has charge of you.” I asked, “Sister, won’t my husband come here to see his baby?” She answered, “No, your husband has got divorced and he won’t come here. Don’t ask about him anymore.” Close to tear, I asked, “Divorce?! So what about me? So what about this baby? Why …?” She interrupted me, “No why, in the army you cannot ask why.”

Nasrin:

Is it possible not to think about love?! There used to be sessions in which we talked about love, affection, husband, wife, the past, which were called “era and weekly ablution”. When people talked you could realized that they thought about those issues. Personally speaking, I had a hair clip my boyfriend had given me in Iran. I had kept the hair clip and I held it dear. One may say that a hair clip is no big deal. But for me it was so valuable that even when I was to flee Ashraf Camp the first thing I took with me was the hair clip he had given to me. And when I got Tifu, he was the first person I called.

Masoud Rajavi:

This Maryam I’m writing equals the first in charge, which equals a full payment criterion, which in turn means 100 on 100. We chose her as a role model for you, which equals the connecting ring between you and what I want.

Batoul:

At this point, Maryam Rajavi would tell us, “You women, after divorcing your husbands, you should marry Masoud.” And we always considered her words as an ideological thesis. I could never imagine that her words would be put into practice some day and I would have to sleep with Masoud. I really thought that it was merely an ideological discourse. As for Maryam Rajavi herself, I couldn’t imagine that Masoud had sexual relationship with her. I couldn’t imagine it.

Maryam Rajavi:

Let me draw it in this diagram. Look, this is a diagram for every individual with gender on top and individuality immediately below it. I’ll explain it. Immediately individuality. This diagram has a dividing line with gender on one side and individuality on the other side. Here is the highest point of individuality. Below it there are all personal problems lined up.

Nasrin:

Maryam Rajavi used to hold many meetings for us, very long meetings. She would hold many meetings especially for women. She said, “We women all have only one husband who is Masoud Rajavi.” She even said, “You have the most handsome and the best man in the world. So what’s wrong with you?”

Maryam Rajavi:

… Here, the highest value is melting into the leadership, which means a perfect union whose fruit is getting rid of all personal shackles.

Nasrin:

She said, “Since women have mostly emotional problems you consider him as your husband.” But her words cut no ice with me. Not at all. For me it was just a talk. That’s all.

Batoul:

One day a ceremony was held – it was the wedding ceremony – in which Masoud Rajavi performed the marriage ceremony and the women stood up one by one saying, “Yes.” Before the ceremony, they had insisted that everybody should be clean and tidy and take a bath etc. Their insistence on being clean aroused my suspicions that what all that insistence was for; that why we had to have a clean, hairless body. “Are we supposed to strip naked in front of someone,” I ask myself. She even told us to perform our ablutions and be clean and tidy and wear our best, new clothes and clean socks. Before the ceremony once more they told us, “Anybody who is not clean enough or haven’t taken a bath or need to wash herself go and make herself clean.”

We were in Badizadegn Camp when informed of a pool meeting exclusively for the leadership council. At that time, I was a member of the leadership council. We attended the meeting and listen to music playing there. All of a sudden, Masoud and Maryam entered the hall. Masoud was in leisure clothes; he was wearing a T-shirt and Maryam had a soft, pink, silk dress on with her hair brushed. They entered the hall. Maryam stood behind Masoud. She didn’t sit down beside him. Masoud took a look at us and said, “Maryam, why have you brought them here again?” and that moment I realized that it was not something new. Maryam answered, “They’ve come here to unite you. They are your wives. They’ve tied the knot with you and want to be united with you. And these empty seats are for them.” I asked, “Sister Maryam, why don’t you take a seat there?” She said, “This is for each and every Masoud’s wife.” I wondered what was going on. When she said so I found some women with their headscarves fallen on the ground or some with no headscarves at all. I wondered why they had taken off their headscarves in front of brother Masoud. I told one of them about her headscarf. She said, “No problem! Who’s my nearest man than Masoud? “I love him so much. There’s no one nearer to me than Masoud.” I can remember all these scenes clearly.

Zahra:

One of the women stood at the podium saying, “Ladies, feel at home. Take your headscarves off. You dance for the leader.” I said, “We dance for the leader?! I used to be reproach for letting my hair out of the headscarf. Now you tell me to take my headscarf off and put on those clothes?!” That very woman, Batouleh Rajaee told me, “Haven’t you got divorced? You gave your hand to Masoud via Maryam. Now put Maryam aside and give your hand directly to Masoud. Now you must do your best dance for him.”

Nasrin:

They would give us freedom on purpose and encourage us to dance with music when played. The commanders would say, “Be at home! He’s your brother. Don’t you call him brother? Show your love and affection towards him.” They even liked us to kiss him. They prompted us to kiss Rajavi.

Zahra:

At first, we danced in uniform. Just two days later, that is the day we were supposed to dance – no one knew – they brought us silk fabrics. Now we had to see how those fabrics would go with our faces. Could the color brighten the complexion? After all, I was one of the candidates for dancing.

Batoul:

I suddenly realized that the senior members of the leadership council began to take their dresses off. When about 25 senior members of the leadership council began to take off their dresses and stripped naked other women who were of my rank followed suit and Maryam Rajavi and others were encouraging, “This is your pool. You should dive into it. Common on! Get undressed in front of the leader.” The meeting went on this way; for about three to four hours they were dancing. Masoud, though at first pretended to be discontent over our presence there, sat comfortably eyeing up us all.

Nasrin:

I can remember that Masoud Rajavi was staring me in the eyes. I didn’t know what I had to do at that moment. I began looking at somewhere else. That’s while we were told to say something to Masoud when he would look at us; something like “I love you” and to make a fuss over him. “The brother doesn’t look everybody in the eye.”

Rajavi would choose those who were pretty. That was overt. One could see that. It was not covert. He wasn’t even-handed with all. He would really handpick certain women, chat with them in front of other women. He would talk to them to go to him.

Batoul:

Masoud would hold the so-called “liberty dance session” with the help of Maryam reasoning that, “When you see Masoud and another woman making love it will cleanse you of jealousy. It will prevent you from being jealous for other women.”

Nasrin:

Rajavi would make us a gift of underclothes and towels. Maryam Rajavi used to stand beside him. We would pass by … At that moment you had to show how much you loved your leader or husband as Marayam Rajavi used to say. He would blow into our faces making some gestures. He would stare somebody in the eye. He did such things. Most of the time, he himself gave us underclothes or things like combs, towels and suchlike. Sometimes, Maryam Rajavi would rub them to her face and then gave them to Masoud and he gave them to us.

To get closer, he would come to our dormitories. We women were located in three separate units. To stimulate us he would say, “I’m going to unit 14 to stay the night there.” And commanders would make us ask him to come to our dormitories and be with us. “Oh brother, come and sleep with us for God’s sake. Don’t go there.” It was a childish thing; the scene was disgusting for a viewer from outside. But since we were involved in it we couldn’t realize its ugliness.

Zahra:

This was his old slogan that women were open to exploitation but we were exploited most in the organization. “You are women?”, “Yes”. “The same as men?”, “Yes”. “Men clean tanks, why don’t you women?” They sexually exploited us. We women were subjected to the worst kinds of exploitation under the name of giving women independence. They claimed that they were after equality for women and whatever they were deprived of through history.

Maryam Rajavi:

Yes, we believe that women and men are equal. We even believe that an exploited woman has more potential than an exploited man to progress and can achieved competence like him, but not haphazardly.

Batoul:

When I went to the place where Masoud’s bedroom was located in … it was a building in Badizadegan Camp the first time I went there. It was in the leadership’s residence. There was a room which was Masoud’s bedroom with a double bed in it and everything was ready for … but Masoud was not there then. I was there waiting from 8 p.m. until midnight when Masoud came. It was the first night we were together until morning. That night I saw another exploitative relations and an act that I could never imagine Masoud Rajavi doing.

It used to be done in Parsian Camp until the fall of Saddam. We would even go for a swim with Masoud and do anything. After the fall of Saddam, Parsian Camp closed down. I couldn’t imagine that such a thing would continue. I was stunned thinking that such a huge number of people were killed in the war … He made me sick. That was one thing. The other thing was that I always thought that he only had such a relationship with me. I never knew that he had the same relationship with many other women. It was after the fall of Saddam that I was informed by some women that he had had the same relationship with other women.

When Maryam Rajavi called me to see Masoud at night it didn’t mean that I was in love with Masoud waiting with bated breath to see him or that I had an overwhelming urge since I had no husband. No, that was not the case. The only reason was that I couldn’t stand up against the organization when I was there. I knew that if I had fought them they would have done away with me. I couldn’t fight with them. I thought, “If I say no to them, what would happen next? Would they leave me alone? No. and this is not a subject to be discussed in the leadership council.” Then it would come to my mind that such and such a member of the leadership council who had disappeared mysteriously might have been killed or whatever. Later on, I had no doubt that they would kill anyone who disagrees with them in the leadership council. So I decided to let him do whatever he wanted waiting for a moment to save my body. There was some Naghmeh Hakami. She wasn’t ill or whatsoever. She died all of a sudden when there was a talk about melting in the ideological leader those years. There was another woman called Seddigheh. She died too. We wondered why she died since she was healthy. Zahrah Fayyaz died. Just like that. Zahra Nouri died. At that moment I thought, “Suppose Batoul Soltani died.” By dying I mean being martyred. They even exploited corpses.

Well, he plays God. I could see Rajavi’s true colors when I looked in astonishment at what he was doing. I wondered why marriage and sexual satisfaction was banned for all men while he exempted himself. The moments I was looking at him he found me bewildered and said, “You eyeballs are sexy.”

Nasrin:

It appears that Masoud Rajavi slept every night with numerous women – at least as far as I know- with numerous, different women. On average, I would go every month or every two months to his bedroom.

It makes me sick when I hear the phrase “pure Mujahedins’ relations” because we saw the reality, because we know how a blatant lie it is. There are no pure relations in the organization. I haven’t seen relations so filthy as in the organization than in everywhere else. Isolated communities always have the filthiest relations. The more isolated, the filthier.

I attempted suicide because I had lost my hope completely. I made many pleas to them to let me leave the organization but they didn’t accept. I left no stone unturned but it was not possible. That’s why I attempted suicide. I liked to die because I couldn’t stand anymore. It was a difficult moment and my whole body was trembling when I was doing it. When I took the knife … I still can hear the sound of the knife when I put it on my wrist. I put the knife on my wrist and cut it and drop the knife. I had tied on an apron. My apron became soaked with blood. Because I was frightened and had lost a lot of blood I felt faint and fell on the ground. I had locked the door … I was terribly disappointed. I had locked the door but I didn’t know that the place I was in had another door from the street’s side and that door was open so a sister – as they used to say – called Shamsi came in and as she saw the scene she began screaming and others came in and took me to hospital by car.

After I survived the attempted suicide I felt as if I had been given another hope and had a new lease of life. I guess that I fled less than 20 days after my suicide. I fled immediately.

Batoul:

To be honest, the thought of escaping struck me the day I saw Masoud doing that in 2000. Before that, I thought that Masoud wouldn’t do that – even if he was under pressure from Maryam Rajavi, as he claimed – but that night, that is the first night I went to Masoud’s bedroom and saw that the organization was not the matter and what mattered was sex and nothing else. I made my final decision to escape there.

It was November 2006. The next month that is in December I feigned a headache and illness and slept in the dormitory and didn’t go to work saying that I felt sick and had a headache etc. and then I could make my escape. I threw caution to the wind saying that either I would be caught, taken and killed or I would escape sound and safe. I couldn’t stand being there anymore.

Right now, he’s paying the hush money to those who have left him. Therefore, it’s so important for him to protect his reputation that he’s prepared to pay the highest price to keep his former people silent. I’ve seen many of them over these recent years and I know.

– By the way, what happened that we accepted what they said? The divorce thing, the separation from our children …

– Operation Eternal Light while untrained …

– Yes.

– I think the main reason was that we were cut off from the outer world. We were not in touch with our families, friends. We were not even allowed to love each other. We had learned to accept what the organization would say without objection. But poor are those who are still there.

– That’s right. I’m thinking about that because when I told Hajar, that is Kobra Tahmasebi that I would like to experience the life outside here she asked me, “Do you know what awaits you?” I answered, “I don’t care what awaits me. I want to go outside to know how much the sexuality you’re talking about is true. I want to check whatever you talk about. I want to see if a woman including myself goes out of here will pursue a simple life or … you say that I’ll be lead astray. You know, when I left there I realized that no, it depends on how one wants to live.

– How are you?

– Are you fine?

– Yes, thanks.

– Have you brought tea?

Zahra:

I’ve got two children; one daughter, one son. I’m happy and I try to have the best for my children and give them the best not because they are my children but because I want them to learn to be honest. I teach my children to draw the line at any oppression; I teach my children to be as they are before they want to be for others. Every life has its ups and downs but I’m content with them all.

Nasrin:

Since I left the MEK I haven’t just been pursuing my personal life. The guys loom large in my mind; those who we know how got stuck there and we know that none of them wants to stay there. That’s why we have been trying to help them half of our lives. We’ve talked to members of Parliament in Europe and influential figures to show them the real face of the organization.

They appear good, happy and beautiful in public but they are rotten to the core. Only we who were there know their real characters and therefore hate their appearances. It makes us sick when Maryam Rajavi delivers a speech. It taxes our patience to listen to her speech word by words because we know that she’s lying through her teeth. It makes us puke when she talks about women.

There are some people in Auvers-sur-Oise, Paris, France which is the cradle of freedom, who haven’t take one step outside Auvers-sur-Oise for 25 years and the only thing they do is cooking. There are such women here. How can we stand Maraym Rajavi when she appears in public putting on beautiful dresses and uttering beautiful words?! It’s really disgusting for us when we know the other side of the story. We told the French, “You whose country is the cradle of freedom host a cult whose members haven’t come outside this castle, this very small place for 25 years and you don’t know what’s going on inside.”

Batoul:

That’s right that I have planned for my life and I’m living my own life and work or trying to earn good income to overcome my economic problems but as part of my job or what motivates me and I’d like to have it on my list of priorities and pursue it is that I want to be the voice of those friends and help them know the realities about the leader of the MEK, Masoud Rajavi who betrayed the trust of each and every member of the organization including my own husband, a person who himself may not know what has happened to him or that Rajavi has betrayed him but it’s my duty and the duty of those like me who left the organization. I’ve designed a website and try to make my voice and other women’s heard by the members or the public and let them know what we have gone through.

Ashamed of your Leader? Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi – March 2013

Maryam Rajavi’s annual Rally in Villepinte. This year promoting ISIS, MEK, Saddamists – Everyone Loses

Massoud Khodabandeh, Iranian.com, June 29 2014: … The MEK pretend to work as mercenaries to suit western backers but have in reality simply exploited loopholes and weaknesses in western political systems purely to promote themselves and, like parasites, find a niche to exist in for a while. The MEK have infiltrated parliaments and ministries and …

Hanging to ISIS terrorists; futile struggle of MKO terrorists to survive (Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult)

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمA. Sepinoud, Nejat Bloggers, July 05 2014: … the Mujahedin Khalq terrorist group which has already been active supporting the extremists in the region or elsewhere, didn’t hesitate hailing and supporting blatantly the so called Islamic government of Iraq and the Levant(ISIL/ISIS), despite the shocking news and gruesome photos of the mass killings and savage …

International meeting for ISIL in France (Mojahedin Khalq, MKO, MEK, Rajavi cult)

Maryam Rajavi terrorist syriaVoltairenet, July 03 2014: … MEK president Maryam Rajavi seized the opportunity to violently lash out against Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki and rejoice over the progress achieved by the Islamic Emirate in Iraq and the Levant (ISIL). French politics nowadays are profoundly schizophrenic: on one hand France (as the U.S.) officially condemns the …