Well done Mr Prime Minister for holding an MEK grandfather hostage!

Well done Mr Prime Minister for holding an MEK grandfather hostage!

Albanian_American_MEK_Ramavi_Cult_Terrorists_Hostages_Camp_Tirana_1Gjergji Thanasi, Gazeta Impact, April 06 2019:… During the years of Prime Minister Rama several thousand members of this organization (from 2000 to 4000) came to Albania from Iraq, but also from other countries such as Bulgaria. The organization claims that from its Albanian base called Camp Ashraf 3 it continues to carry out a fierce fight against the legitimate government of Iran, which the MEK calls the mullah’s regime of Tehran. Several dozen MEK members have deserted the ranks of the organization citing the case that Rama’s government supports MEK, the cult of Madam Rajavi which supported Saddam Hussein in Iraq.

GJERGJI_THANASI_On_MKO_MEK_Rajavi_Cult_Tirana_AlbaniaGjergji Thanasi: Iranian Mojahedin Khalq confuse toilet paper with sandpaper (MEK, MKO, Rajavi Cult, NCRI …)

Link to the source (Albanian)
Translated by Iran Interlink

Well done Mr Prime Minister for holding an MEK grandfather hostage!

Gazeta Impakt – April 5, 2019

Gjergji Thanasi

Gjergj_Thanasi_Albania

Gjergji Thanasi

Mr Manoucher Abdi is an Iranian citizen, who many years ago became a part of the MEK (Mojahedin-e Khalq), a revolutionary, formerly terrorist, organization currently characterised as a cult. After many vicious conflicts with various powers in Iran (the Pahalvi monarchy and later the Islamic Republic of Iran) this organization was removed from the list of terrorist organizations. In 2013, in the last months of Berisha’s government, several hundred fighters from this organization came from Iraq, where they were accommodated as allies of the dictator Saddam Hussein in Albania with the official status of UN-protected persons. During the years of Prime Minister Rama several thousand members of this organization (from 2000 to 4000) came to Albania from Iraq, but also from other countries such as Bulgaria. The organization claims that from its Albanian base called Camp Ashraf 3 it continues to carry out a fierce fight against the legitimate government of Iran, which the MEK calls the mullah’s regime of Tehran. Several dozen MEK members have deserted the ranks of the organization citing the case that Rama’s government supports MEK, the cult of Madam Rajavi which supported Saddam Hussein in Iraq. These frustrated, disenchanted MEK survivors continue to live in Albania and the UNCHR pays some money for their survival. Some of them, often financially supported by the MEK itself, have managed to leave Albania and illegally enter various EU countries.

One of the MEK defectors is Mr Abdi Manoucher, born in 1963. For Manoucher the ideals and aspirations of the MEK cult belong to the past. He simply wants to spend the remaining years of his life with his daughter, whom he has not seen for 15 years.

Albanian_American_MEK_Ramavi_Cult_Terrorists_Hostages_Camp_Tirana_1

Albanian_American_MEK_Ramavi_Cult_Terrorists_Hostages_Camp_Tirana_1

Albanian_American_MEK_Ramavi_Cult_Terrorists_Hostages_Camp_Tirana_1

Despite Manoucher’s past, the Iranian authorities have officially stated that they will not hinder his return to his family home in Iran. We remind readers that in September 2013 PM Berisha in a meeting with the then Iranian ambassador in Tirana, Majid Mozafari, emphasized the fact that the Albanian government guarantees that any of them (Mojahedin), who have the full guarantee of the Iranian authorities and wants to return to his country, will face no obstacle from the Albanian authorities. (more can be consulted link: http://arkiva.km.gov.al/?fq=brenda&m=neës&lid=18617).

Berisha’s successor, the current Prime Minister Edwin Rama, is doing exactly the opposite. The Albanian authorities are hindering Manoucher’s return to the bosom of his family in Iran. Despite his repeated requests, Manoucher is prevented from returning to his homeland just to fulfil a whim of Maryam Rajavi, leader of the MEK cult organization. To this arbitrariness of the Albanian government, Manoucher has responded with the only tool that he has: a hunger strike. With a letter to the UNHCR, the Foreign Ministry of Albania, the Albanian Interior Ministry and Prime Minister Rama on 1 April 2019 he has informed them of his decision to start a hunger strike in order to persuade the Albanian government to allow him to return to his family home in Iran.

Such a servile attitude of the Rama Government towards Madam Rajavi goes well beyond the servile positions of the Libohiva quisling government versus Jacomoni, the Emperor King Vittorio Emanuele III. Albania was then a country occupied by fascism, and today it is a free, sovereign country, a NATO member and an aspirant for EU membership, but unfortunately with a prime minister, both myopic and servile.

Counterproductive action of Rama Government

Holding the grandfather Abdi (Manoucher) hostage in Albania is not only a cowardly and disgusting act by Rama’s government against a stateless man on behalf of Madam Rajavi, but is also completely counterproductive and with negative consequences for the Rama Government.

I hope that Mrs Fu-Fu, who covers public relations for the prime minister, will explain to Prime Minister Edvin what a “debacle” regarding public relations it will be for the Albanian Government as Abdi’s hunger strike, among other things, is reflected in foreign and world media, starting with the Danish Dagens Naeringsliv, France’s Le Monde, Italy’s RAI and the US’s Wall Street Journal.

Prime Minister Edwin must also be aware that unlimited servility towards Madam Rajavi will not be enough for the well-paid lobbyists of these stateless people’s efforts to get Mr Rama a 3-4 minute meeting with President Trump at the Oval Office. Such a “coup de main” at the height of the electoral campaign will simply remain a pipe dream which does not even have the slightest chance of becoming reality.

In my article I am not appealing to the human feelings of my country’s prime minister, but merely his sound judgment. Keeping an Iranian grandfather hostage in Albania will not bring any benefit to the prime minister but will be a source of endless trouble in the field of public relations. I humbly remind Mr Edvin that the words of MP Majko or ex-professor Klosi, Grida, Salianji & Co, that do not even go down the toilet, make his own cruel decisions for grandfather Abdi bad news for Prime Minister Edvin!

(End)

Original (Albanian)
http://gazetaimpakt.com/z-kryeminister-boll-e-mbajtet-peng-gjyshin-iranian/?fbclid=IwAR3YQCp5F1fOjHMFN4oWlMOlikYBwI6TAMs0Ox06GeuG3-R58HF1VFnWKBU

Opinion

Z. kryeministër boll e mbajtët peng gjyshin iranian

GJERGJI THANASI

Z. Manoucher Abdi është një shtetas iranian, i cili shumë vjet më parë u bë pjesë e MEK-ut (Muxhahedinët e Popullit Iranian), një organizatë revolucionare, ish terroriste, aktualisht me tiparet e një kulti fetar. Kjo organizatë mbas shumë peripecish në luftë me pushtetet e ndryshme në Iran (Monarkinë Pahlevi e më pas me Republikën Islamike të Iranit) u crregjistrua nga lista e organizatave terroriste. Në vitin 2013 në muajt e fundit të pushtetit të Berishës disa qindra luftëtarë të kësaj organizate erdhën nga Iraku, ku ishin strehuar si aleatë të diktatorit Sadam Husejn, në Shqipëri me statusin zyrtar të personave të mbrojtur nga OKB-ja. Gjatë viteve të kryeministrit Rama disa mijëra anëtarë të kësaj organizate (nga 2000-4000) erdhën në Shqipëri nga Iraku, por edhe nga vende të tjera si psh. Bullgaria. Organizata pretendon se nga baza e saj shqiptare e quajtur Kampi Ashraf 3 vazhdon të kryejë një luftë të rreptë kundra qeverisë legjitime të Iranit, që nga MEK-u quhet rregjimi i mullahëve të Teheranit. Disa dhjetra pjesëtarë të MEK, kanë dezertuar nga rradhët e organizatës duke shfrytëzuar rastin, që qeveria Rama e përkrah MEK-un, organizatën kult të Madam Rajavit më pak, sesa e përkrahte Sadam Husejni në Irak. Këta të arratisur, dezertorë, të zhgënjyer të MEK vazhdojnë të qëndrojnë në Shqipëri dhe u paguhet nga UNCHR-ja një sasi parash për të mbijetuar.Disa prej tyre shpesh edhe të përkrahur financiarisht nga vetë MEK-u kanë arritur që në mënyrë të kundraligjshme të largohen nga Shqipëria duke u futur ilegalisht në vende të ndryshme të BE-së.
Njëri prej defektorëve, të arratisurve të MEK është edhe z. Abdi Manoucher i datëlindjes 1963. Për z. Manoucher idealet e aspiratat e kultit të MEK i përkasin së kaluarës. Ai thjesht do që pjesën e jetës, që i ka mbetur, ta kalojë me vajzën e tij, të cilën ka 15 vjet pa e parë me sy. E bija e ka gëzuar z. Manoucher edhe me një nipce.

Albanian_American_MEK_Ramavi_Cult_Terrorists_Hostages_Camp_Tirana_1

Albanian_American_MEK_Ramavi_Cult_Terrorists_Hostages_Camp_Tirana_1

Albanian_American_MEK_Ramavi_Cult_Terrorists_Hostages_Camp_Tirana_1

Autoritetet iraniane pavarësisht nga e kaluara e z. Manoucher janë shprehur zyrtarisht se nuk do pengojnë kthimin e tij në gjirin e familjes në Iran. I kujtojmë lexuesit që kryeministri Berisha në shtator 2013 në takim me ambasadorin e atëhershëm iranian në Tiranë z. A. Majid Mozafari theksoi faktin se qeveria shqiptare garanton cilido prej tyre (muxhahedinëve), që do të ketë garancinë e plotë të autoriteteve Iraniane dhe dëshiron të kthehet në vendin e tij, nuk do të ketë asnjë pengesë nga autoritetet shqiptare. (për më shumë mund të konsultohet linku: http://arkiva.km.gov.al/?fq=brenda&m=neës&lid=18617).
Pasardhësi i Berishës kryeministri aktual Edvin Rama po bën pikërisht të kundërtën. Autoritetet shqiptare po e pengojnë z. Manoucher të kthehet në gjirin e familjes në Iran. Pavarësisht nga kërkesat e përsëritura të tija, z. Manoucher nuk i lejohet kthimi në Atdheun e vet, thjesht për të përmbushur një tekë të Madam Rajavi-t udhëheqëses së organizatës tip kulti MEK. Këtij arbitrariteti të qeverisë shqiptare z. Manoucher i është përgjigjur me të vetmin mjet, që ka: grevën e urisë. Ai me një letër (shiko faksimilen) drejtuar UNHCR-së e për dijeni Ministirië së Jashtme të Shqipërisë, Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dhe kryeministrit Rama në datën 1 prill 2019 i informon ato, se ka vendosur të hyjë në grevë urije, me qëllim që të bindë Qeverinë Shqiptare ta lejojë të kthehet në gjirin e familjes në Iran.

Një qëndrim i tillë servil i Qeverisë Rama ndaj Madame Rajavit shkon edhe përtej qëndrimeve më servile të Qeverisë kuislinge Libohiva kundrejt Jakomonit , Luogotenentit te Mbretit Perandor Vittorio Emanuele III. Atëhere Shqipëri ishte një vend i pushtuar nga fashizmi, ndërsa sot është një vend i lirë, sovran, anëtar i NATO-s dhe aspirant për anëtar të BE-së, por fatkeqësisht me një kryeministër sa miop aq edhe servil.
Veprim kundërproduktiv i Qeverisë Rama
Mbajtja peng e gjysh Abdiut (Manoucher) në Shqipëri është jo vetëm një veprim servil dhe i pështirë i qeverisë Rama ndaj një plake të pa Atdhe (Apolide) si Madam Rajavi, por edhe komplet kundërproduktiv e me pasoja negative për Qeverinë Rama.

Unë shpresoj që “zonjusha” Fu-Fu, që mbulon marëdhëniet me publikun në kryeministri, do t’ia shpjegojë kryeministrit Edvin, se cfarë “debacle” për sa i përket marëdhënieve me publikun do të jetë për Qeverinë Shqiptare pasqyrimi ndër të tjera edhe i grevës së urisë së z.Abdi në media të jashtme e botërore duke filluar nga media daneze “Dagens Naeringsliv” te francezja “Le Monde”, nga RAI italian te “Ëall Street Journal” amerikan.
Kryeministri Edvin për më tepër duhet të ketë mirë parasysh se servilizmi pa kufi ndaj Madam Rajavi-t nuk do të mjaftojë aspak, që lobistët e mirëpaguar të kësaj plake apolide (të paatdhe), t’i sigurojnë z. Rama një takim 3-4 minutësh me Presidentin Trump në Zyrën Ovale. Një “coup de main” i tillë në kulmin e fushatës elektorale thjesht do mbetet një ëndërr në diell, që nuk ka as shansin më të vogël për t’u shndërruar në realitet.
Në shkrimin tim nuk po i bëj apel ndjenjave njerëzore të kryeministrit të vendit tim, por thjesht gjykimit të shëndoshë të tij. Mbajtja peng e gjyshit iranian në Shqipëri, nuk do i sjellë asnjë përfitim kryeministrit, por do të jetë për të një burim telashesh pa fund në fushën e marëdhënieve me publikun. Modestisht i kujtoj z. Edvin se me fjalën e deputetit Majko apo ishave si prof. Klosi, Grida, Salianji & CO, nuk shkohet as në tualet jo më të merren vendime të ti, mizore për gjysh Abdiun dhe telashndjellëse për Kryeministrin Edvin!/ Gazeta Impakt

(End)

*** 

O Edvini_lidhi_zagarët_Moxhahedin_Edi_Rama_MEKPM Edwin (Edi Rama), tied to the Mojahedin Khalq (aka MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult …)

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/mek-minister-of-the-diaspora-pandeli-majko/

Pandeli Majko prefers to  get paid by Mojahedin Khalq (Rajavi cult MEK), leaving Tirana to burn

Gazeta Impakt, December 19 2018:… On December 15, 2018, at a time when all Albania is protesting demand that the Rama government be dismissed, Rama’s Minister of the Diaspora Pandeli Majko has gone to the annual meeting of Maryam Rajavi with her jihadists at the Mojahedin Camp in Manzas. At this meeting, Pandeli has attacked the government of Iran and has expressed his support for the Iranian terrorist group … 

Pandeli Majko plays a Paid speaker role in Mojahedin Khalq (Rajavi cult) Carnival Pandli Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianë
Pandli Majko attends the meeting of jihadists promising them Albanian Passports

Link to the source (Albanian)
Translated by Iran Interlink

Pandeli Majko prefers to  get paid by Mojahedin Khalq (Rajavi cult MEK), leaving Tirana to burn

Gazeta Impakt

December 18, 2018

On December 15, 2018, at a time when all Albania is protesting against the corrupt regime of the Resurgence government of Rama, and the Albanian people demand that the Rama government be dismissed, Rama’s Minister of the Diaspora instead of solving the Albanian students’ problems who are protesting against the government, has chosen to resolve Iran’s problems. Together with a bunch of international opportunists, Pandeli has gone to the annual meeting of Maryam Rajavi with her jihadists at the Mojahedin Camp in Manzas.

At this meeting, Pandeli has attacked the government of Iran and has expressed his support for the Iranian terrorist group that the corrupt Rama government harbors and enables with better conditions than Albanians in the jihadist camp in Manzas. Pandeli, who was cheered on by Iranian terrorists and the old terrorist old woman Rajavi, spoke in the jihadist tone, “Thank you very much”. Very excited and talking in broken English he said among other things:

“It’s a great honor as always to talk to you. Not as a minister or a former prime minister, but primarily as your friend. I know, as Mr Patrick Kennedy said earlier, it is a question why Albania has an Iranian official embassy in Tirana, and at the same time we host you. Why both? It’s a simple and honest question. And my answer is that we have had the official Tehran Embassy here for years, and they are here because of international law. But you are here for another cause. The Iranian Embassy represents the country today, while the MEK represents the Iran of the future.

“I am very proud that I and many of my friends are in the hands of Maryam Rajavi, one of the few women who will, with her leadership, change not only the future of Iran but also of the Middle East.

“I know that much news exists that says MEK is a terrorist group, they have done this and have done that. But this does not bother me at all! Because we know you, you came here under the umbrella of the UN and UNHCR. You and terrorism are two different things. You do not have diplomats who use diplomatic status to hide behind as terrorists. But some Iranian officials have done so. And acting like a terrorist while pretending to be a diplomat is a contradiction. But this is not up to me or Albanians, Iranian officials must give their full explanation. Things have changed, and times will change quickly. It is certain that the time is coming, and this piano melody that is playing here in Tirana will be sung throughout Iran as a song.

“I will not speak much, for many reasons, since today I did not know I even had to give a speech. But when you have friends like Hassan, who just said to me: ‘Pandeli, it’s your turn to talk’, believe me when I stand before you myself, a government official, but now that I have met you I know you very well and I’m sure that you and your families now understand that you are not just refugees like a few years ago, but you are now in your land. You have done in less than a year, performed a miracle by building a city. We Albanians say in Albanian: my home is my homeland. Albania is your homeland.

“Thank you”

Pandeli’s speech was one of several at this meeting held by Maryam Rajavi – who along with the others cried over the problems of the Iranian people, people whom she, her husband and her jihadists have killed over the years. Maryam Rajavi’s lips did not mention anything about Albania, which is blocked by protesters demanding regime change. The whole problem for the old terrorists, but also Minister Pandeli Majko who eats Albanian bread, has been Iran.

Pandeli’s speech above, which broke international law and domestic law by saying ‘I do not care that you are terrorists, etc.’, tells of Rama’s arrogance, bribery and thievery. At a time when Tirana and all of Albania are consumed by protest, Pandeli and Maryam Rajavi have chosen to pretend to be a whore when a village burns.

Video of Pandi’s speech, Maryam Rajavi and her followers can be seen here:

Original article (Albanian)
http://gazetaimpakt.com/ndersa-tirana-digjet-pandeli-majko-mbeshtet-terroristet-iraniane/?fbclid=IwAR2_V4dJ4s3-6PsvjW1CX13ivadWkoVSGSfDhDDnWNT9Mxi_pUV466yKPPE

Ndersa Tirana digjet, Pandeli Majko mbeshtet terroristet iraniane
 Gazeta Impakt –
December 18, 2018
Në datë 15 dhjetor 2018, në një kohë që e gjithe Shqipëria është në protestë kundër regjimit të korruptuar të qeverisë së Rilindjes, Rama, dhe populli shqiptar kërkon rrëzimin e qeverisë Rama, ministri i Diaspores se qeverise Rama në vend që të zgjidhi hallet e studentëve shqiptarë që protestojnë kundër regjimit të qeverisë së tij, ka zgjedhur të zgjidhë hallet e Iranit. Sëbashku me një tufë aventurierësh ndërkombëtarë, Pandi ka shkuar në takimin vjetor që plaka Marjam Rajavi bën me xhihadistët e saj në kampin muxhahedin të Manzës.

Në këtë takim Pandi, ka sulmuar qeverinë e Iranit dhe ka shprehur mbështetjen e tij për grupin terrorist iranian që qeveria e korruptuar Rama strehon dhe trajton me kushte me të mira sesa shqiptarët në kampin xhihadist të Manzës. Pandi i cili është brohoritur nga terroristët dhe terroristet plaka iraniane të cilët i thonin me ritëm xhihadist “Falemnerit shumë”, i ngazëllyer dhe duke folur një anglishte të çalë ka thënë ndër të tjera:

Është nder i madh si gjithmonë që flas para jush. Jo si ministër apo ish-kryeministër, por në radhë të parë si miku juaj. Unë e di sikur z. Patrick Kenedi tha më parë, është një pyetje pse Shqipëria ka një ambasadë të Iranit zyrtar në Tiranë. Dhe në të njëjtën kohë ne u strehojmë ju. Pse të dy? Është një pyetje e thjeshtë dhe e sinqertë. Dhe përgjigja ime është se ne kemi ambasadën e Teheranit zyrtar këtu prej vitesh, dhe ata janë këtu për shkak të ligjit ndërkombëtar. Por ju jeni këtu për një shkak tjetër. Ambasada e Iranit përfaqëson vendin e sotëm, ndërsa MEK-u përfaqëson MEK-un e të ardhmes.

Unë jam shumë krenar që unë dhe shumë miq të mi jemi në duart e Marjam Rajavit, një prej pak grave që me udhëheqjen e saj do të ndryshojë jo vetëm të ardhmen e Iranit, por edhe të Lindjes së Mesme.

Unë e di që shumë lajme ekzistojnë që thonë se MEK-u është terrorist, kanë bërë këtë e kanë bërë atë. Por mua nuk më plas fare! Sepse ne u dimë ju, keni ardhur këtu nën umbrellën e OKB-së dhe UNHCR-së. Ju dhe terrorizmi jeni dy gjëra të ndryshme. Ju nuk keni diplomatë që përdorin statusin e diplomatit si terroristë. Por disa zyrtarë të Iranit e kanë bërë këtë. Dhe të sillesh si terrorist por të hiqesh si diplomat është kontraditë. Por sulucioni i kësaj nuk më takon mua apo shqiptarëve, por Irani zyrtar duhet të japi sqarim të plotë. Gjërat kanë ndryshuar dhe kohët do ndryshojnë shpejt. Është e sigurtë se koha që po vjen, dhe kjo melodi pianoje që po bie këtu në Tiranë do të këndohet në të gjithë Iranin si një këngë.

Nuk po flas shumë, për shumë arsye. Por edhe nga që sot nuk e dija që duhej të mbaja fjalim. Por kur ke miq sikur Hasani, i cili sapo më tha: Pandeli, është radha jote të flasësh, më besoni që kur qëndroj para jush vetja më duket si një zyrtar i qeverisë, por tani që u njoh ju shumë mirë jam i sigurtë që ju dhe familjet tuaja e kuptoni tani që ju nuk jeni vetëm refugjatë si disa vite më parë, por tani ju jeni në tokën tuaj. Ju keni bërë për më pak se një vit, mrekulli duke ndërtuar një qytet që ne shqiptarët i themi në shqip: shtëpia ime është atdheu im. Shqipëria është atdheu juaj.

Ju faleminderit”

Fjalimi i Pandit ka qënë një nga disa fjalime që janë mbajtur në këtë tubim nga Marjam Rajavi e cila qante ndër të tjera hallet e popullit të Iranit, popull të cilin ajo, burrat e saj dhe xhihadistët e saj e kanë vrarë ndër vite. Marjam Rajavia dhe zarat e saj nuk kanë përmendur asgjë rreth Shqipërisë e cila është e bllokuar nga protestat dhe kërkojnë ndryshim regjimi. I gjithë halli i terroristes plakë por edhe i ministrit Pandeli Majko, që ha bukën e shqiptarëve ka qenë Irani.

Fjalimi i Pandit më sipër, ku ai thyen ligjin ndërkombëtar dhe ligjin shqiptar e thotë; mua nuk më intereson që ju jeni terroristë, etj, tregon arrogancën, banditërinë dhe kusarinë e qeverisë Rama. Në një kohë që Tirana dhe gjithë Shqipëria janë në protestë, Pandi dhe plaka Marjam Rajavi kanë zgjedhur që të krihen sikur kurva që krihet kur fshati digjet.

Video-fjalimi i Pandit, Marjam Rajavi dhe zarave te saj mund te shihet ketu:

(End)

*** 

 پاندلی مایکو علی اکبر راستگو آلبانی مجاهدین خلق مریم رجوی نقض حقوق بشر
Open Letter to the Albanian Minister of State for Diaspora, Pandeli Majko

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëPandli Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianë
Pandli Majko attends the meeting of jihadists promising them Albanian Passports

ابراهیمی نیکبخت صداقی
Open letter from Setaregan Association to Pandeli Majko ( Albanian Prime Minister 1999 – 2002)

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

افشای اعتصاب غذای دروغین مجاهدین خلق فرقه رجویSitting Down with the MEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult, NCRI, …)

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/eduard-kukan-mep-refutes-iranian-mojahedin-claim-aka-mko-mek-rajavi-cult/

Eduard Kukan MEP refutes Iranian Mojahedin claim (aka MKO, MEK, Rajavi cult)

Gazeta Impakt, Tirana, Albania, October 21 2018:… The Mojahedin organization of former Iranian terrorists has managed to publish FAKE NEWS in the Albanian media. MEK’s false news claims that a group of European MPs are concerned about the fate of MEK in Albania and have written an open letter in which they seek their protection. This false news which is published here and has been distributed to Albanian media by a fake Mojahedin … 

Eduard Kukan MEP refutes Iranian Mojahedin MKO, MEK Maryam Rajavi cult claim

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

Link to the source (Albanian)
Translated by Iran Interlink 

Eduard Kukan MEP refutes Iranian Mojahedin claim (aka MKO, MEK, Rajavi cult)

from Impact Newspaper – October 20, 2018

The Mojahedin organization of former Iranian terrorists has managed to publish FAKE NEWS in the Albanian media. MEK’s false news claims that a group of European MPs are concerned about the fate of MEK in Albania and have written an open letter in which they seek their protection. This false news which is published here and has been distributed to Albanian media by a fake Mojahedin account is refuted by Member of the European Parliament, Eduard Kukan. Asked by an Albanian journalist, Kukan says he has not signed the letter and is not aware of the content of a letter of this kind.

This is not the first time the Mojahedin have published false news. Al-Jazeera and other international media have shown in recent weeks this organisation’s cultic and criminal nature and the Fake News activity they produce from their jihadist camp in Manze. Several days ago, they had a letter to the online media published, a letter which was also published by the Albanian print newspaper, claiming that MP Dashamir Shehi had visited the Mojahedin camp and stated that Iranian agents were threatening the MEK. Mr Dashamir Shehi has told journalists who contacted him that he has not written any such letter or made any statement of this kind.

But the ultimate claim from the Iranian mujahideen – which claims that 9 Members of the European Parliament made a statement supporting them – is one of the latest scandals that prove the extremist nature and slanderous nature of the Iranian Mojahedin. Misuse of the names of European MPs is a scandal that is not well received in the European Parliament, but unfortunately some of this manipulation has also reached some Albanian media. Below is the false news that MEK has spread in the name of Eduard Kukan, while the above serves as the answer that Mr Kukan has given to returned to the investigative journalist who is investigating the MEK’s manipulation of European MPs:

E-mail sent from the office of MEP Eduard Kukan, which testifies that he did not sign any letter on behalf of MEK.

Eduard Kukan MEP refutes Iranian Mojahedin MKO, MEK Maryam Rajavi cult claim 1

“Situation of Iranian dissidents in Albania

October 16, 2018

Brussels- 16 October 2018

Eduard Kukan MEP refutes Iranian Mojahedin MKO, MEK Maryam Rajavi cult claim 3(Link to the fake news by Mojahedin Khalq MEK Maryam Rajavi cult)

We are concerned about the Iranian regime’s terrorist plans against its main opposition. They include plots to blow up the Persian New Year gathering of Iranian refugees, members of the PMOI/MEK, in Tirana in March 2018, and the Free Iran Grand Gathering in Paris on June 30, 2018, as well as an intelligence gathering operation against PMOI members in the U.S. by two agents of Iran’s Ministry of Intelligence and Security (MOIS) arrested in August 2018.

By plotting to blow up the Paris gathering attended by some 100,000 people as well as hundreds of European and U.S. dignitaries, including several members of the European Parliament, the regime crossed all red lines. An Iranian diplomat in Vienna personally handed the explosives to other agents. German police arrested him on 1 July and he was handed over to Belgium on 9 October to face trial. On 2 October, French officials announced that the plot to attack the Paris gathering had been organized by Tehran’s intelligence services. France has seized assets belonging to the Iranian Intelligence Ministry. As such, the efforts by the regime and its lobbies trying to attribute this plot only to rogue elements within the regime to save the so called “moderates” in the government, failed.

The new wave of terrorism reflects the regime’s inability to deal with a nationwide uprising that began in

late 2017 and has continued to date. Tehran blames the PMOI for organizing the protests and strikes. The ongoing strikes in the Tehran Bazaar and many other cities as well as the continuing strike by hundreds of thousands of truck drivers, are the latest in the series of protests.

Coupled with crackdown at home and terrorism abroad, the Iranian regime has stepped up its sinister

campaign of demonization against the Iranian opposition by using the services of its operatives, who have

infiltrated several western media outlets. The aim is to portray the opposition as an insular and dangerous sect, which would be worse than the current regime if it were to assume power in Iran.

Iranian dissidents in Albania are the primary focus of this demonization campaign. The regime is furious

over the safe and secure relocation all PMOI members to Albania as it failed to annihilate them in Iraq or

force them to surrender and return to Iran. By concocting absurd lies such as claiming that the PMOI has set up a government within a government or that it is holding its members against their will, Tehran is clearly setting the stage for further terrorist actions against them.

We are fully aware of the falsity of these claims, disseminated in a well-orchestrated and simultaneous

chorus in some media outlets.

Since 2005 several European Parliament delegations travelled to Camp Ashraf, Iraq, privately met with

Ashraf residents and published their own reports on the visits. Some of us have also visited the new PMOI site in Albania and have met its members personally.

Our two-decade-long experience with this opposition makes it clear that this movement is a genuinely

democratic, responsible and reliable movement, whose only aim is to establish democracy and human

rights in Iran. It deeply respects the people and laws of Albania and has forged amicable relations with the host nation. As acknowledged by Albanian leaders, by accepting these refugees, Albania has found a new standing within the European Union and around the world. The members of the PMOI are working to free their homeland voluntarily and freely. No one is being kept in Albania against his/her own will.

Back in 2004 at the European Parliament, Iranian opposition leader Maryam Rajavi, declared that the only solution regarding the Iranian problem is a changing of the regime by the Iranian people and the Resistance. She has called on the international community to end the policy of appeasement and to adopt a firm policy vis-à-vis the regime. We have endorsed Mrs. Rajavi’s ten-point-plan for the future free Iran, which coupled with this movement’s proven commitment to democratic principles gives us enormous hope about the future.

Accordingly, we underscore the following:

1. Given its undisputed role in terrorism, the Iranian Intelligence Ministry should be placed on the European Union’s terrorism list and the U.S.’s Foreign Terrorist Organisations list.

2. Consistent with the Council of European Union ratification in April 1997, “visas [should] not be granted to Iranians with intelligence and security functions” and “Iranian intelligence personnel from European Union Member States should be expelled.”

3. The regime’s agents pose a major threat to Iranian dissidents in Albania. These agents work under various pretexts, especially as journalists. The most urgent step in protecting these refugees is to expel Tehran’s intelligence operatives by the Albanian Government. Experience has shown that when the spies and agents of Iran are tolerated, the host countries’ security would be jeopardised.

Signatories:

1. Tunne Kelam, Member of European Parliament from Estonia

2. Eduard Kukan, MEP, Former Minister of Foreign Affairs of Slovakia

3. Jozo Radoš, MEP, Former Minister of Defence of Croatia

4. Heinz Becker, Member of European Parliament from Austria

5. José Bové, Member of European Parliament from France

6. Julie Ward, Member of European Parliament from UK Labour Party

7. Anthea McIntyre, MEP, Vice Chair of UK Conservative Party

8. Petri Sarvamaa, Member of European Parliament from Finland

9. Ryszard Czarnecki, MEP, former Minister of Europe of Poland

10. Jan Zahradil, Member of European Parliament from Czech Republic”

Original in Albaniain

http://gazetaimpakt.com/eksluzive-eduard-kukani-pergenjeshtron-muxhahedinet-iraniane/

Eksluzive: Eduard Kukani pergenjeshtron muxhahedinet iraniane

Eduard Kukan MEP refutes Iranian Mojahedin MKO, MEK Maryam Rajavi cult claim

Nga
 Gazeta Impakt –
October 20, 2018

Organizata ish-terroristeve e muxhahedineve iraniane, ka arritur qe te botoje nje FAKE NEWS ne Gazeten Shqiptare. Lajmi i rreme i MEK-ut pretendon sikur nje grup deputetesh evropiane jane te shqetesuar per fatin e MEK-ut ne Shqiperi dhe kane bere nje leter te hapur ku ata kerkojne mbrojtjen e tyre. Ky lajm i rreme i cili eshte botuar ketu  dhe i eshte shperndare mediave shqiptare nga nje akount i rreme i moxhahedineve eshte pergenjeshtuar nga Euro-Deputeti Eduard Kukan. I pyetur nga nje gazetar shqiptar, z. Kukan thote se ai nuk ka shkuar dhe nuk ka firmosur dhe nuk eshte ne dijeni te nje letre te ketille.

Kjo nuk eshte hera e pare qe muxhahedinet hapin lajme te rreme. Al-Jazeera dhe media te tjera nderkombetare kane treguar ne javet e fundit natyren okulte dhe kriminale te kesaj organizate dhe aktivitetin e Fake News qe ata bejne nga kampi i tyre xhihadist ne Manze. Disa dite me pare ata cuan nje leter ne media, leter e cila u botua po ashtu nga Gazeta Shqiptare, ku pretendonin se deputeti Dashamir Shehi kishte vizituar kampin e muxhahedineve dhe kishte deklaruar qe agjentet iraniane kercenojne MEK-un. Edhe z. Dashamir Shehi i ka dekluar gazetareve qe e kane kontaktuar qe ai nuk ka bere ndonje leter apo deklarim te ketille.

Por pretendimi me i fundem nga muxhahedinet iraniane, te cilet pretendojne se 9 euro-deputete kane bere deklarate per ata, eshte nje nga skandalet e fundit qe vertetojne natyren ekstremiste dhe shpifesve te muxhahedineve iraniane. Manipulimi me emrin e deputeteve evropiane, eshte nje skandal i cili nuk pritet mire ne parlamentin evropian, por qe per fat te keq pjese e ketij manipulimi po behen edhe disa media shqiptar. Me poshte eshte lajmi i rreme qe MEK-u ka shperndare ne emer te Eduard Kukanit, ndersa me larte eshte pergjigja qe zyra e z. Kukan i ka kthyer gazetarit investigativ i cili po heton manipulimin e MEK-ut me deputetet evropiane:

Emaili i derguar nga zyra e eurodeputetit Eduard Kukan, ku Kukani deshmon qe ai nuk ka bere dhe nuk ka firmosur ndonje leter ne emer te MEK-ut

Eduard Kukan MEP refutes Iranian Mojahedin MKO, MEK Maryam Rajavi cult claim 1

Deklarata e Eduard Kukan dhe 9 eurodeputetëve të tjerë: Shqetësim për planet terroriste ndaj MEK

Jemi të shqetësuar për planet terroriste të regjimit iranian kundër opozitës së tij kryesore. Këtu përfshihen komplotet për të hedhur në erë mbledhjen e refugjatëve iranianë, anëtarë të PMOI/MEK, për festimin e Vitit të Ri Pers, në Tiranë, në mars 2018, dhe Tubimin e Madh Free Iran në Paris, më 30 qershor 2018, si dhe një operacion i mbledhjes së informatave kundër anëtarëve të PMOI në Sh.B.A nga dy agjentë të Ministrisë iraniane të Inteligjencës dhe Sigurisë (MOIS), të arrestuar në gusht 2018.

Me komplotin për të hedhur në erë tubimin e Parisit ku ishin të pranishëm rreth 100,000 njerëz si dhe qindra personalitete europiane e amerikane, duke përfshirë disa anëtarë të Parlamentit Europian, regjimi i ka shkelur të gjithë kufijtë. Një diplomat iranian në Vienë ua ka dorëzuar personalisht eksplozivët agjentëve të tjerë. Policia gjermane e arrestoi atë më 1 korrik dhe më pas ai iu dorëzua Belgjikës më 9 tetor për t’u hedhur në gjyq. Më 2 tetor, zyrtarët francezë shpallën se komploti për të sulmuar tubimin e Parisit ishte organizuar nga shërbimet e inteligjencës së Teheranit. Franca ka ngrirë asetet që i përkasin Ministrisë iraniane të Inteligjencës. Kështu, përpjekjet e regjimit dhe të lobuesve të tij për t’ua hedhur fajin për këtë komplot vetëm elementëve negativë brenda regjimit për të shpëtuar të ashtu-quajturit “të moderuar” në qeveri, dështuan.

Kjo valë e re terrorizmi pasqyron paaftësinë e regjimit për t’u përballur me një kryengritje mbarëkombëtare që ka filluar në fund të 2017-ës dhe vazhdon edhe sot. Teherani fajëson PMOI-në për organizimin e protestave dhe grevave. Grevat e vazhdueshme në Pazarin e Tehranit e në shumë qytete të tjera, si dhe greva e qindra mijëra shoferëve të kamionëve, janë më të fundit në këtë seri protestash.

Së bashku me shtypjen brenda vendit dhe terrorizmin jashtë tij, regjimi iranian e ka zgjeruar fushatën e tij keqdashëse të denigrimit të opozitës iraniane duke përdorur shërbimet e operativëve të tij, të cilët kanë infiltruar disa media perëndimore. Qëllimi i tyre është ta protretizojnë opozitën si një sekt mendje-ngushtë e të rrezikshëm, i cili do të ishte më i keq sesa regjimi aktual po të merrte pushtetin në Iran.

Disidentët iranianë në Shqipëri janë fokusi kryesor i kësaj fushate denigruese. Regjimin e ka xhindosur zhvendosja e sigurtë e të gjithë anëtarëve të PMOI-së në Shqipëri, pasi kishte dështuar në përpjekjen për t’i asgjësuar ata në Irak apo për t’i detyruar të dorëzohen e të kthehen në Iran. Duke sajuar gënjeshtra absurde si pretendimi se PMOI ka krijuar një qeveri brenda një qeverie apo se po i mban anëtarët e saj kundër vullnetit të tyre, është e qartë se Teherani po krijon terrenin për veprime të mëtejshme terroriste kundër tyre.

Ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për pavërtetësinë e këtyre pretendimeve, të cilat shpërndahen në një kor të mirë-orkestruar e të njëkohshëm në disa media.

Që nga viti 2005, disa delegacione të Parlamentit Europian kanë shkuar në Kampin Ashraf, Irak, janë takuar privatisht me banorët e Ashrafit dhe kanë publikuar raportet e tyre mbi këto vizita. Disa nga ne kanë vizituar gjithashtu vendbanimin e ri të PMOI-së në Shqipëri dhe janë takuar personalisht me anëtarët e saj.

Përvoja jonë prej dy dekadash me këtë opozitë e bën të qartë se ajo është një lëvizje vërtet demokratike, e përgjegjshme dhe e besueshme, qëllimi i vetëm i së cilës është të themelojë demokracinë dhe të drejtat njerëzore në Iran. Ajo respekton thellësisht popullin dhe ligjet e Shqipërisë dhe ka krijuar marrëdhënie miqësore me kombin që e ka mirëpritur. Siç njihet edhe nga udhëheqësit shqiptarë, duke i pranuar këta refugjatë, Shqipëria e ka ngritur pozitën e saj brenda Bashkimit Europian si dhe në mbarë botën. Anëtarët e PMOI-së po punojnë për të çliruar atdheun e tyre vullnetarisht dhe në liri të plotë. Askush nuk po mbahet në Shqipëri kundër vullnetit të tij/saj.

Në vitin 2004, në Parlamentin Europian, udhëheqësja e opozitës iraniane, Maryam Rajavi, deklaroi se e vetmja zgjidhje për problemin iranian është ndryshimi i regjimit nga populli dhe Rezistenca iraniane. Ajo i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që t’i japë fund politikës së paqësimit dhe të ndërmarrë një politikë të ashpër ndaj këtij regjimi. Ne e kemi miratuar planin me dhjetë pika të Znj. Rajavi për Iranin e lirë të së ardhmes, i cili, së bashku me përkushtimin e vërtetuar tashmë të kësaj lëvizjeje ndaj parimeve demokratike, na jep një shpresë shumë të madhe për të ardhmen.

Prandaj, ne theksojmë si vijon:  

Për shkak të rolit të saj të padiskutueshëm në terrorizëm, Ministria iraniane e Inteligjencës duhet të përfshihet në listën e terrorizmit të Bashkimit Europian dhe në listën e Organizatave të Huaja Terroriste të Sh.B.A.-së.
Në përputhje me ratifikimin e Këshillit të Bashkimit Europian në prill 1997, “nuk duhet t’u jepen viza iraninaëve me funksione inteligjence dhe sigurie” dhe “Anëtarët e personelit iranian të inteligjencës në Shtetet Anëtare të Bashkimit Europian duhet të përjashtohen.”
Agjentët e regjimit janë një kërcënim i madh për disidentët iranianë në Shqipëri. Këta agjentë punojnë nën pretekste të ndryshme, sidomos si gazetarë. Hapi më urgjent në mbrojtjen e këtyre refugjatëve është përjashtimi i operativëve të inteligjencës së Teheranit nga Qeveria Shqiptare. Përvoja ka treguar se kur tolerohen spiunët dhe agjentët e Iranit, siguria e vendit mikpritës vihet në rrezik.
Nënshkruesit:

Tunne Kelam, Anëtar i Parlamentit Europian nga Estonia

Eduard Kukan, Anëtar i Parlamentit Europian, ish Ministër i Punëve të Jashtme i Sllovakisë

Jozo Radoš, Anëtar i Parlamentit Europian, ish Ministër i Mbrojtjes i Kroacisë

Heinz Becker, Anëtar i Parlamentit Europian nga Austria

José Bové, Anëtar i Parlamentit Europian nga Franca

Julie Ëard, Anëtare e Parlamentit Europian nga Partia Laburiste e Mbretërisë së Bashkuar

Anthea McIntyre, Anëtare e Parlamentit Europian, Zëvendës Kryetare e Partisë Konservatore të Mbretërisë së Bashkuar

Petri Sarvamaa, Anëtar i Parlamentit Europian nga Finlanda

Ryszard Czarnecki, Anëtar i Parlamentit Europian, ish Ministër për Europën i Polonisë

Jan Zahradil, Anëtar i Parlamentit Europian nga Republika Çeke

(End)

*** 

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaMEK in Albania—Potential Implications and Security Concerns for Albania

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9664

Kastriot Myftaraj: Maryam Rajavi calls for uprising, should be arrested

Gazeta Impakt, Tirana, Albania, September 28 2018:… Article 221 of the Criminal Code of Albania imposes imprisonment for 15 to 25 years, while the head of the insurgency can be sentenced to life imprisonment for such demands. Article 211 carries a sentence of imprisonment for not less than 15 years for incitement to commit war, in this case by the Iranian Mojahedin leader … 

MEK_troll_factory_in_Albania_modern_slavesSecret MEK troll factory in Albania uses modern slaves (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI ,Rajavi cult)

Link to the source

Kastriot Myftaraj: Maryam Rajavi calls for uprising, should be arrested

Gazeta Impakt – September 26, 2018

In the latest issue of “Moscow Speaking” in Ora News, Kastriot Myftaraj commented on the recent threat of war that Iranian Mojahedin dictator Maryam Rajavi has made against Iran.

Kastriot Myftaraj: Marjam Rajavi ben thirrje per kryengritje, duhet arrestuarMyftaraj comments on the recent call by Maryam Rajavi for an uprising in Iran that was made from the Mojahedin camp in Manzas, citing the Criminal Code of the Republic of Albania to denounce Rajavi’s terrorist demand.

Article 221 of the Criminal Code of Albania imposes imprisonment for 

15 to 25 years, while the head of the insurgency can be sentenced to life imprisonment for such demands.

Article 211 carries a sentence of imprisonment for not less than 15 years for incitement to commit war, in this case by the Iranian Mojahedin leader.

Myftaraj notes that calls by Maryam Rajavi and the Iranian jihadists in Manzas for war against Iran provokes the latter to attack Albania with its missile system.

For this reason, Myftaraj denounces these calls for war and uprising by the Iranian jihadists sheltered in Manzas.

Albanian report:
http://gazetaimpakt.com/kastriot-myftaraj-marjam-rajavi-ben-thirrje-per-kryengritje-duhet-arrestuar/

“Ju flet Moska”: Nga Shqipëria, thirrje zyrtare për kryengritje në Iran

Kastriot Myftaraj: Marjam Rajavi ben thirrje per kryengritje, duhet arrestuar
Nga
Gazeta Impakt –
September 26, 2018

Ne emisionin e fundit “Ju flet Moska” ne Ora News, Kastriot Myftaraj ka komentuar thirrjen e fundit luftarake qe diktatorja e muxhahedineve iraniane, Marjam Rajavi ka bere kunder Iranit. Myftaraj komenton thirrjen e fundit te Marjam Rajavit per kryengritje ne Iran qe ajo ka bere nga faqja e muxhahedineve te Manzes, duke u mbeshtetur ne Kodin Penal te Republikes se Shqiperise i cili denon thirrjet terroriste te Rajavit. Neni 221 i Kodit Penal te Shqiperise denon thirrjet per kryengritje me burgosje nga 15 deri ne 25 vjet, ndersa kryetarja e kryengritjes denohet me burgosje te perjetshme.

Neni 211 mbi provokimin e luftes e denon me burgim me jo me pak se 15 vjet thirresin e luftes, ne rastin konkret diktatoren e muxhahedineve iraniane. Myftaraj ve ne dukje se thirrjet e Marjam Rajavit dhe xhihadisteve iraniane te Manzes per lufte kunder Iranit, e provokon kete te fundit qe te sulmoj Shqiperine me sistemin e tij raketor. Per kete arsye Myftaraj denoncon thirrjet per lufte dhe kryengritje nga xhihadistet iraniane te strehuar ne Manze.

(End)

***

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9624

MEK brings American bomber L. Todd Wood to Albania to show that it is not a terrorist organization but is a baker’s organization

Gazeta Impakt, September 22 2018:… MEK recently deployed, Ali Safavi, who is the MEK’s liaison with the Trump administration, to show that MEK is a human and not a terrorist organization. Commander Ali Safavi, who has previously headed Saddam Hussein’s military operations against Iraqi Kurds in which thousands of Kurds were killed, recently brought American ex-bomber pilot L. Todd Wood to Albania … 

Ali_Safavi_Baghdad_Washington_Terrorism_NCRI_MEKAli Safafi  Saddam’s Private Army commander, wanted for war crime in Iraq now harboured and protected by CIA in Washington DC

Link to the source (Albanian)
Translated by Iran Interlink 

MEK brings American bomber L. Todd Wood to Albania to show that it is not a terrorist organization but is a baker’s organization

Gazeta Impakt – September 21, 2018

Impact Newspaper

American bomber L. Todd Wood Mojahedin Khalq MEK AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

The MEK terrorist organization, which recently faced a series of national and international allegations about the totalitarian way that it keeps its members isolated, is spending a lot of money recently to show it is not a terrorist organization but is a baker’s organization.

MEK recently deployed its high-level commander in America, Ali Safavi, who is the MEK’s liaison with the Trump administration, to show that MEK is a human and not a terrorist organization. Commander Ali Safavi, who has previously headed Saddam Hussein’s military operations against Iraqi Kurds in which thousands of Kurds were killed, recently brought American ex-bomber pilot L. Todd Wood to Albania. American Wood, who hosts neocon warmongering and anti-Russian warfare site Tsarizm.com and writes for the Christian fundamentalist media Washingtontimes.com, an outlet founded by false Korean messiah, founder of the Moonie religion Sun Myung Moon, came to the Manzas jihadist camp to inspect the “democrats” that the Trump administration has sheltered in Albania.

As a man trusted by MEK, L. Todd Wood in an internet video he produced, calls Manzas camp a residential complex – like Sunny Hill or the Malaysian palaces in Tirana. Unlike other journalists who were beaten, expelled, treated as Iranian agents and attacked by Argon’s private armed police, L. Todd Wood gives the impression that the terrorist camp of Manzas is a five-star resort where some angels sleep and not the devils of jihad. The idea is given that the camp is open and anyone can enter there.

In the video, under the supervision of Commander Ali Safavi, elderly Iranian jihadists are shown as bakers, scribes, playing with computers, playing music, fixing their teeth, and being totally peaceful. The video also shows the terrifying commander Behzad Saffari, who led the Mojahedin gangs in Tirana several weeks ago in beating Canadian citizen Mostafa Mohammadi. The video also shows Mostafa’s daughter Somayeh, who tells the US bomber L. Todd Wood about the documents MEK has fabricated against her father and gives the idea that Somayeh is free to meet anyone, anywhere.

To give the impression of normality, the Iranian terrorists invited some Manzas villagers to their camp to eat cakes and drink Fanta, and in the background watch and listen to folk songs. The Manzas villagers, who eat sponge cakes, are divided into separate tables where the women sit with elderly terrorist women, while the men sit with the terrorist men. Bomber L. Todd Wood looks happy as he tries the food and sees the MEK’s terrorist military squads cooking. L. Todd Wood looks happy when he has a Mojahedin cake along with fearsome commander Behzad Saffari.

However, L. Todd Wood’s video shows one of the many rooms where daily the Iranian terrorists produce fake news and troll the internet to spread fake news against Iran. In the terrorist’s internet attack hall hang photographs of the MEK’s supreme leaders, Maryam Rajavi and her husband Massoud Rajavi, killed by the Americans. The Mojahedin tell Wood how they deal with spies from their internet rooms and how they use secret apps to deal with terrorist activity around the world.

To show that they are not a cult of jihadists and terrorists, the Mojahedin show Wood some music videos that MEK made. They convey the idea that you are not in a terrorist camp where women are separated from men and live alone and ageing under the Manzas sun and live isolated in the camp in the hope of waging war against Iran one day, but as if you are in an Iranian bubble. The video ends with a jihadist who seems to be a member of the Roma community, who falls into an Iranian stupor while above his head sits the lion holding a sword – the emblem of MEK.

L. Todd Wood’s visit is one of the MEK’s recent desperate moves to fix its image in Albania and the world. In recent weeks, the MEK High Command has visited many newspapers and media in Albania where, under the leadership of Commander Zhila, journalists and various owners are “respected” by MEK in order to remain silent and not talk about them anymore. The campaign of intimidation visits by the high terrorist command is silencing many Albanian media who are no longer talking or reporting about the MEK’s lies which the international media are reporting. Commander Zhila controls MEK’s money and money pisses upward, as the Albanian people say.

Had MEK been a baker’s organization living in a residential complex where Iranians eat rice, fix their teeth and listen to music, Somayeh Mohammadi’s father and all Albanians would flood into Manzas and meet with Somayeh and the hundreds of other terrorists who are not allowed to meet their families. They would meet with the MEK’s ordinary members and ask why they are not free and why they live inside this idiotic military camp where Maryam Rajavi feeds them like rabbits with bread and rice, sterilizes them so as not to have sex and keeps them like mice to be thrown to death and jihad one day? But MEK does not allow any such thing.

në:

http://gazetaimpakt.com/mek-u-sjell-ne-shqiperi-bombardierin-amerikan-l-todd-wood-per-te-treguar-qe-nuk-eshte-organizate-xhihadiste-por-eshte-organizate-bukepjekesish/

MEK-u sjell në Shqipëri bombardierin amerikan L. Todd Wood për të treguar që nuk është organizatë xhihadiste, por është organizatë bukëpjekësish

Nga
 Gazeta Impakt –

September 21, 2018
Gazeta Impakt

Organizata xhihadiste e MEK-ut e cila në kohët e fundit po përballet me një seri akuzash kombëtare dhe ndërkombëtare mbi mënyrat totalitare që ajo mban të izoluar anëtarët e saj, së fundmi po shpenzon shumë para për të treguar që nuk është një organizatë xhihadiste, por është një organizatë bukëpjekësish.

Së fundmi MEK-u ka vënë në lëvizje komandantin e saj suprem në Amerikë, Ali Safavi i cili është kryelobisti i MEK-ut pranë administratës Trump për të treguar që MEK-u është një organizatë njerëzore dhe jo xhihadiste. Komandant Ali Safavi i cili ka drejtuar operacionet ushtarake të Sadam Huseinit kundër kurdëve në Irak ku janë vrarë me mijëra kurdë, së fundmi solli në Shqipëri kambistin dhe ish-bombarduesin amerikan L. Todd Wood. Amerikani Wood i cili mban portalin neokon dhe luftënxitës anti-rus Tsarizm dhe shkruan në portalin fundamentalist kristjan Washingtontimes.com, portal i themeluar nga mesia i rremë korean apo themeluesi i fesë Mooniste, Sun Myung Moon, u fut në kampin xhihadist të Manzës për të inspektuar “demokratët” që administrata Trump ka strehuar në Shqipëri.

Si njeri i besuar nga MEK-u, L. Todd Woodi në një video që ka prodhuar në internet, e quan kampin e Manzës një kompleks rezidencial – sikur është fjala bier Kodra e Diellit apo pallatet e malajzianëve në Tiranë. Përndryshe nga gazetarët e tjerë të cilët janë rrahur, dëbuar, trajtuar si agjentë të Iranit dhe sulmuar nga policia e armatosur private Argon, L. Tood Woodi të jep përshtypjen sikur kampi xhihadist i Manzës është një resort me pesë yje ku flejnë disa engjëj dhe jo shejtanër të xhihadit. Të jepet ideja sikur kampi është i hapur dhe aty mund të hyjë kushdo.

Në filmin e bërë nën mbikqyrjen e komandantit Ali Safavi xhihadistët pleq iranianë tregohen si bukëpjekës, pilafbërës, që luajnë me kompjutera, luajnë muzikë, rregullojnë dhëmbët dhe janë totalisht paqësorë. Në video shihet edhe komandanti i frikshëm Behzad Saffari i cili drejtoi bandat e muxhahedinëve në Tiranë disa javë më parë të rrahin shtetasin kanadez Mostafa Mohammady. Në video tregohet edhe vajza e Mostafait, Sommayeh e cila i tregon bombarduesit amerikan L. Todd Wood dokumentet që MEK-u ka vjedhur e sajuar kundër babait të saj dhe ideja të jepet sikur Sommayeh është e lirë të takohet me këdo dhe kudo.

Për të dhënë ndjenjën e normalitet, xhihadistët iranianë kanë ftuar në kampin e tyre për të ngrënë disa fshatarë nga Manza, të cilët hanë ëmbëlsira, pinë fanta dhe në sfond shohin e dëgjojnë këngë e vallë popullore. Katundarët e Manzës që hanë ëmbëlsira qyl janë të ndarë në tavolina veç e veç ku gratë ulen me plakat xhihadiste, ndërsa burrat ulen me burrat xhihadistë. Bombardieri L. Todd Wood duket i lumtur ndërsa provon ushqimet dhe sheh kusitë ushtarake më të cilat xhihadistët e zinj të MEK-ut gatuajnë. L. Todd Woodi duket i lumtur kur sëbashku me komandantin e frikshëm Behzad Saffari ha simite muxhahedinësh.

Megjithatë, videoja e L. Todd Woodi tregon një nga shumë dhoma ku xhihadistët iranianë prodhojnë përditë fake news dhe trolls për të përhapur lajme të rreme kundër Iranit. Në sallën e sulmit internetik xhihadist qëndrojnë fotot e diktatorëve suprem të MEK-ut, Marjam Rajavit dhe burrit të saj të vrarë nga amerikanët Massoud Rajavi. Muxhahedinët i tregojnë Woodit sesi ata merren me spiunazh nga sallat e tyre të internetit dhe sesi përdorin app-e sekrete për tu marrë me aktivitet xhihadist nëpër botë.

Që të tregojnë se nuk janë një kult xhihadistësh dhe terroristësh, muxhahedinët i tregojnë Woodit disa video muzikore që MEK-sat bëjnë. Ideja të jepet sikur nuk je në një kamp xhihadi ku femrat ndahen nga meshkujt dhe jetojnë të izoluar e piqen nën diellin e Manzës dhe rrojnë të izoluar në kamp me shpresën për të bërë xhihad kundër Iranit një ditë, por sikur je në një disko kullerash iranianë. Videoja mbyllet me një xhihadist që duket sikur të jetë anëtar i komunitetit rom, i cili i bie një sazeje iraniane ndërsa mbi kokën e tij qëndron luani me shpatën e xhihadit – emblema e MEK-ut.

Vizita e L. Todd Woodit është një nga lëvizjet e fundit që MEK-u po bën nga dëshpërimi për të rregulluar imazhin e tij në Shqipëri dhe në botë. Në javët e fundit komanda e lartë e MEK-ut po viziton shumë gazeta dhe media në Shqipëri ku nën udhëheqjen e komandantes Zhilla, gazetarë dhe pronarë të ndryshëm “po respektohen” nga MEK-u në mënyrë që të heshtin dhe të mos flasin më për ata. Fushata e frikshme e vizitave nga komanda e lartë xhihadiste, po hesht shumë media shqiptare të cilat nuk flasin dhe nuk po raportojnë më për zullumet e MEK-ut të cilat mediat ndërkombëtare po i tregojnë. Komandante Zhilla kontrollon paratë e MEK-ut dhe paraja hedh shurrën përpjetë, thotë populli shqiptar.

Sikur MEK-u të ishte një organizatë bukëpjekësish e cila jeton në një kompleks rezidencial ku xhihadistët iranianë hanë pilaf, rregullojnë dhëmbët dhe dëgjojnë muzikë, babai i Sommayeh Mohammadyt dhe të gjithë shqiptarët do të vërshonin drejt Manzës dhe do takonin Sommayehn dhe qindra xhihadistë të cilët nuk lejohen të takojnë familjet e tyre. Ata do takonin anëtarët e thjeshtë të MEK-ut dhe do i pyesnin pse nuk janë të lirë dhe pse jetojnë brenda këtij kampi idiot ushtarak ku Marjam Rajavi i ushqen si lepuj me bukë dhe me pilaf, i sterilizon që të mos bëjnë seks dhe i mban si kavie për ti hedhur në vdekje dhe xhihad një ditë? Por MEK-u nuk e lejon një gjë të këtillë.

Më poshtë është videoja e L. Todd Woodit dhe bukëpjekësve e pilafbërësve xhihadistë iranianë:

(End)

*** 

ali safavi_National_Council_Of_Resistance_Of_Iran_NCRI_Saddam_Torturer_terrorist_camp_iraqMEK doesn’t look like a legitimate group (Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Maryam Rajavi cult, …)

Am I a conman? asks MEK Spokesman Ali Safavi. Either I am right or you are wrong, there is nothing in between

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9585

Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018The Listening Post, Aljazeera, September 16 2018:…”Our orders would tell us the hashtags to use in our tweets in order to make them more active,” says Hassan Shahbaz, another former MEK member. “It was our job to provide coverage of these protests by seeking out, tweeting and re-tweeting videos while adding our own comments.”MEK keyboard warriors would also target journalists, … 

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Link to the source

Faking the online debate on Iran

How keyboard warriors target journalists, academics and activists who favour dialogue instead of war with Iran.
15 Sep 2018 15:27 GMT

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Last month, Google, Facebook and Twitter announced the shutdown of pages and accounts they say were linked to Iran. While the effectiveness of Iran’s online disinformation networks is far from established, the Islamic Republic has now joined Russia in the popular consciousness as another government using the internet to destabilise its adversaries.

Meanwhile, a widespread campaign of social media manipulation by actors who are opposed to the government in Tehran has had many analysts eyeing Iran’s enemies for clues to who might be behind the project.

“The turning point was really [Donald] Trump’s election,” says journalist and New America fellow Azadeh Moaveni. “Once it became clear that there would be heightened hostility with Iran, there was a profusion of new accounts, anonymous accounts who were single-mindedly and purposefully going after people who wrote about, talked about Iran with nuance.”

While Twitter did not respond directly to questions about the methodology it used to detect organised manipulation of its platform, lecturer in Middle East history at Exeter University, Marc Owen Jones, shared with us how he uses freely available Twitter metadata to detect the presence of bots.

“If you want to use bots to be effective you need a lot of accounts, which means you might create a lot of accounts on a specific day or week or month,” explains Jones. “The majority of the accounts tweeting on the #FreeIran and #Iran_Regime_Change hashtag from late December up to May, were created within about a four-month window. What that would suggest is that a lot of the activity on those hashtags came from bots.”

Most of the accounts identified had only a few dozen or a few hundred followers and used generic profile pictures. The vast majority tweet almost exclusively in opposition to the Islamic Republic with many exhibiting sympathies with an exiled Iranian dissident group, the Mujahedeen-e Khalq (MEK).

The MEK was instrumental in Iran’s 1979 revolution but turned to violent attacks on civilian targets after being sidelined by Ayatollah Khomeini. A violent backlash forced the group into Iraqwhere they allied with Saddam Hussein during the Iran-Iraq war.

In 2013, the MEK moved to Albania at the behest of the United States. The group has long lobbied for policies to overthrow Iran’s government.

The MEK declined our request for an interview citing, “terrorist threats of Iranian regime and mobilising the agents of Iranian Ministry of Intelligence under the guise of journalist”.

However, former MEK members still stranded in the Albanian capital, Tirana, having left the group, described how the MEK uses thousands of fake Twitter accounts to both promote their organisation and to boost online calls for regime change.

“Overall I would say that several thousand accounts are managed by about 1,000-1,500 MEK members,” former MEK member, Hassan Heyrani, told The Listening Post. “It was all very well organised and there were clear instructions about what needed to be done.”

The MEK online unit was especially active during several weeks of protests beginning in December 2017. Members were ordered to emphasise the anti-regime character of the demonstrations.

“Our orders would tell us the hashtags to use in our tweets in order to make them more active,” says Hassan Shahbaz, another former MEK member. “It was our job to provide coverage of these protests by seeking out, tweeting and re-tweeting videos while adding our own comments.”

MEK keyboard warriors would also target journalists, academics and activists who favour dialogue rather than confrontation with Iran.

“Because of my platform, I have received a significant amount of Twitter attacks of this kind, but I am nowhere near being alone,” Trita Parsi, author of, Losing an Enemy: Obama, Iran, and the Triumph of Diplomacy, said. “This is actually a very pervasive phenomena, the big victim of this is that we don’t have a rational conversation about policy towards Iran.”

Since access to Iran for journalists is restricted, social media can become a proxy for where the debate is going, leaving open the possibility that both state and non-state actors can use platforms like Twitter to create and manipulate trends in ways that suit their agenda.

“It’s not like what happens on social media stays there any more,” Marc Owen Jones said. “It filters its way into mainstream media. There is so much propaganda, so much fake news that it would take very little to create a wave of what looks like popular Iranian opinion against the government that’s not necessarily real.”

Contributors

Trita Parsi – Author, Losing an Enemy – Obama, Iran and the Triumph of Diplomacy’
Azadeh Moaveni – Fellow, New America
Marc Owen Jones – Lecturer in Middle East History, Exeter University
Hassan Heyrani – Former MEK member
Hassan Shahbaz – Former MEK member

***

Rudy_Giuliani_Maryam_Rajavi_Terrorists_MEK_Albanian_Mafia_The MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

Also read: