آرزوهای برباد رفته رجوی و بولتون

Follow Share on Tumblrارسال – منصور نظری، ایران اینترلینک، هشتم ژوئن 2019:… یکی از همین بیماران روانی که حرفهای مسعود رجوی گور به گور شده را قرقره میکند گفته هرکس با تحریم و جنگ مخالف است همسو با رژیم است . باید به شارلاطانهای شیادگفت غلط اضافی نکنید شما زود است که جای اون گور … Continue reading آرزوهای برباد رفته رجوی و بولتون