آرزوهای بر‌باد‌رفته مریم رجوی پس از رفتن ترامپ

آرزوهای بر‌باد‌رفته مریم رجوی پس از رفتن ترامپ

آرزوهای بر‌باد‌رفته مریم رجوی پس از رفتن ترامپهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و سوم مارس 2021:… سران فرقه و بخصوص شخص مریم رجوی روی ترامپ بیش از آنچه که فکرش را بکنید حساب کرده بود.حتی برای ترامپ هم تبلیغات انتخابی میکرد و فکر می کرد این همان معجزه ای است که می تواند با آن به قدرت برسد،از هرکسی بیشتر تربه او نزدیک بود و خلاصه درخوابهای خیال هایش خودش را رهبر ایران می دید. دقیقا وقتی که عربستان سر ایران موضعگیری می کرد مریم رجوی و سران فرقه همین خیال و احساس را داشتندکه با صدام نشد ولی با سران عربستان دیگر قطعی است که اونجا هم عربستان به غلط کردن افتاد و از و هم آبی برای مریم قجر گرم نشد. آرزوهای بر‌باد‌رفته مریم رجوی پس از رفتن ترامپ 

آرزوهای بر‌باد‌رفته مریم رجوی پس از رفتن ترامپحمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند

آرزوهای بر‌باد‌رفته مریم رجوی پس از رفتن ترامپ 

مریم رجوی ماند و یک دنیا آرزو که دونالد ترامپ همه را نقش بر آب کرد

همایون کهزادی، انجمن یاران ایران، بیست مارس ۲۰۲۱

سران فرقه و بخصوص شخص مریم رجوی روی ترامپ بیش از آنچه که فکرش را بکنید حساب کرده بود.حتی برای ترامپ هم تبلیغات انتخابی میکرد و فکر می کرد این همان معجزه ای است که می تواند با آن به قدرت برسد،از هرکسی بیشتر تربه او نزدیک بود و خلاصه درخوابهای خیال هایش خودش را رهبر ایران می دید.

دقیقا وقتی که عربستان سر ایران موضعگیری می کرد مریم رجوی و سران فرقه همین خیال و احساس را داشتندکه با صدام نشد ولی با سران عربستان دیگر قطعی است که اونجا هم عربستان به غلط کردن افتاد و از و هم آبی برای مریم قجر گرم نشد.

وقتی که دیدند ترامپ هم رفت دست از پا درازتر مثل برادرشان صدام به همان موقعیت قبلی ولی خیلی عقب تر، سران فرقه فکر میکردند با چاله میدانی بازی ترامپ و تحریم ها می تواند مردم ایران را تسلیم کنند و در این میان وطن فروشان ایران و ایرانی را غارت کنند.

دقیقا تمام حرفها و تحلیل های این فرقه مثل مسعود رجوی یکی درست از آب بیرون نیامد که مجبور می شد دروغ دیگری را سرهم کند تا اسیران  به خیال خام این فرقه باور کنند و باز به اسارت خود ادامه دهند.

حالا باید ببینیم مریم رجوی چه حیله ای در سر دارد که با آن می تواند چند روز دیگری سر اسیران را شیره بمالد بی گمان یکی را پیدا می کند و مثل مسعود چند ماهی سره آن نشست و بحث و عبور و از این حرفها تا آن موقع هم خدا بزرگ است راه دیگری را  پیدا می کند.

راستی چرا سران فرقه نمی توانند مثل ترامپ با بایدن رفتار کنند؟

وبراش تدارک ببینند شاید از ترامپ بهتر باشد برایشان حداقل این است که تا مدتی میتوانند اعضای ناراضی را فریب دهند اما اینبار دیگر نمی شود با این شوخی کرد سران فرقه برای به قدرت رسیدن به هر خس و خاشاکی چنگ میزنند بیگمان حتما اقدام کرده اند ولی سرشان به سنگ خورده است.

مریم قجر می داند که نه با تحریم و نه با شاخ و شنه کشیدن کسی نمی تواند با اراده مردم ایران شوخی کند اگر هم کسی بخواهد به ایران و ایرانی چپ نگاه کند جوابش مشت اهنی مردم ایران است و به همین خاطر فرقه رجوی هم سکوت کرده اند تا شاید فرجی حاصل شود.

عربستان روزهای اول هارت و پورت میکرد و میزنم ومی گیرم اما بعدش دید خواب بوده سازمان هم شیر شده بود و سنگ عربستان را به سینه میزد ولی دیری نگذشت که باد چرخ عربستان و فرقه هم خالی شد.

دیدن که کار هر خر نیست خرمن کوفتند،  گاو نر می خواهد و مرد کهن

که هیچ کدام از اینها را ندارند و مجبور شدن دوباره مثل کرم در لانه های خود بخزند البته باید به این فرقه گفت که خیالتان خام است بیستر از این نه خودتان و نه اعضای ناراضی را اذیت کنید زیرا شدنی نیست و این آرزو را به گور خواهید برد که روزی در ایران قدرت را به دست بگیرید.

لینک به منبع

آرزوهای بر‌باد‌رفته مریم رجوی پس از رفتن ترامپ

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حقوق-بشر-در-مجاهدین-خلق-از-عراق-تا-آلبان/

حقوق بشر در مجاهدین خلق از عراق تا آلبانی 

حقوق بشر در مجاهدین خلق از عراق تا آلبانیهمایون کهزادی و سعید ناصری، انجمن یاران ایران، پاریس، هجدهم سپتامبر 2019:… بیست و هفتمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه ژوئن 2019 – به زبان فرانسه به نام  Qui se RessembleS’assemble (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در 8 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود. حقوق بشر در مجاهدین خلق از عراق تا آلبانی 

حقوق بشر در مجاهدین خلق از عراق تا آلبانیزنان داعش و مجاهدین خلق ، قربانی فرقه های مخرب

حقوق بشر در مجاهدین خلق از عراق تا آلبانی

1- درج مطلبی از یک روزنامه‌ نگار: که آیا در سازمان مجاهدین حق و حقوق مساوی است؟

سعید ناصری انجمن یاران ایران

سعید ناصری پاریس

سعید ناصری پاریس

سازمان مجاهدین در همه گردهمایی‌ها ومراسم ها وجشن های خود حرف اول واخرش این است که در سازمان ما حقوق زن ومرد برابر است وجدید وقدیم برای این سازمان یکی است حتی در سازمان ما درجه ورتبه نداریم وبر اساس صلاحیت وایدئولوژیکی هرکس به او مسئولیت داده می‌شود اگر واقعاً اینطور است وهمه از یک حق وحقوق برخوردار هستند خیلی خوب است اما سؤال اینجاست چرا بیشتر اعضای خودش که همگی آن‌ها فرزندان خودشان هستند در کشور های دیگر هستند چرا نباید آن‌ها هم در سازمان خودشان ودرکنار خودشان در کشور البانی نباشند آیا مورد خاصی دارد یا این‌ها خاص هستند آیا سختی فقط برای دیگران است یا باید بطور مساوی برای همه باشد چرا فرمانده هان وافراد قدیمی این سازمان خارج از البانی ودر کشورهای دیگر زندگی میکنند سازمان مجاهدین میگوید برای آزادی در ایران مبارزه میکند سازمان مجاهدین میگوید برای اجرای عدالت مبارزه میکنیم جدایی دین از دولت برابری زن ومرد بطور مساوی

خوب اینجا سؤال است آیا اگر روزی این سازمان در ایران به قدرت برسد آیا مثل همین فرزندان خودشان هم با مردم رفتار میکنند آیا به نظر شما فرمانده هان وافراد رده بالای سازمان در راس حکومت قرار میگیرند یا انتخابات آزاد وبا رأی مردم آیا واقعاً برابری وحقوق مساوی در ایران پایه اصلی قرار میگیرد ولی به نظر میرسد که اینگونه نباشد زیرا وقتی که خودش این فرق را بین فرزندان خودش ودیگر اعضای خودش میداند امکان چنین چیزی هم در ایران وجود نخواهد داشت باید این سازمان اول از درون خودش این چیزها را رعایت وپایه ریزی کند تا بتواند برای دیگران هم به اجرا بگذارد نکته بسیار جالبی که ذهن مرا به خود مشغول کرده این است که این سازمان با چه انگیزه‌ای مبارزه میکند زیرا همین کارهایی را که میکند حتماً مردم ایران در جریان هستند وبه همین خاطر پایگاه مردمی خودش را از دست داده است البته بیساری از اعضای همین سازمان طی سالیان گذشته از این سازمان جدا شده وواقعیتهایی را از درون این سازمان به مجامع بین‌المللی بیرون داده‌اند وبه نظر میرسد آنچه که خود سازمان به بیرون از خود نشان میدهد با آنچه که هست زمین تا آسمان فرق میکند وچیزهایی را از مردم ایران پنهان میکنند به نظر من بخاطر همین است که سازمان مجاهدین نمیگذارد کسانی که نمیخواهند ادامه مبارزه بدهند از این سازمان جدا شوند زیرا واقعیتهای درون سازمان که مخفی مانده را افشا میکنند.

لینک به منبع

2- آیا عراق دیروز و آلبانی امروز میتواند مثل هم باشند

همایون کهزادی – انحمن یاران ایران

همایون کهزادی پاریس

همایون کهزادی پاریس

در آن زمان که سران فرقه به عراق آمده وبعد از مدتی ارتش وتشکیلات را بنا کردند و برادرشان صدام حسین به آن‌ها اختیاراتی داد تا بتواند از آن‌ها کار واطلاعات وطن فروشی برای خود دست وپا کند در کنار این اختیارات دست مزد خوبی هم میگرفتند البته این دست مزد بخاطر کورد کشی وکشتن مخالفین صدام بود اما بعد از سقوط برادرشان صدام همان ادمهایی که روزی مخالف صدام بودند وسازمان انهارا از بین میبرد شدند دوست وبردار و همیشه شب نشینی داشتیم وبگو بخند دوست وبرادر سران عشیره برای آوردن هر نفر به اشرف 50 دولار  دریافت میکرد البته پول شیخ عشیره جدا فقط این بابت جمع کردن ادمها میگرفت دعوتهای آنچنانی خرج کردن پولهای کلان فقط وفقط برای دخالت کردن درکشور عراق بود یعنی شیوخ عراق را میخرید تا بتواند روی آن‌ها هژمونی داشته باشد و هر کاری که سران فرقه میخواستند بشود تا جایی این کار ادامه داشت که باعث جنگهای درونی عراق بین شیعه وسنی شد با جمع‌آوری وگرفتن امضا از این شیوخ برای خودش یارگیری میکرد تا بتواند روزی آن‌ها را به جان حکومت عراق انداخته واز آب گل آلود ماهی بگیرد

اما حکومت عراق خیلی زرنگتر از این حرفها بود به حیله گریهای فرقه پی برد وانها را از عراق اخراج کرد البته تا یک جاهایی کار خودش را پیش برد ولی به اهداف اصلیش نرسید و امروز میخواهد همان ریل کار را در البانی اجرا کند ومیبینید این روزها با کمک کردن به سالمندان و کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند میخواهد درمیان مردم البانی برای خودش جاباز کند تا شاید بتواند مثل عراق برای خودش قطب شده وخط خودش را پیش ببرد در عراق ودرهمسایگی اشرف یکی دو روستا بود که شام ونهار ودیگر امکاناتی را که نیاز داشتند را دراختیار آن‌ها میگذاشت البته نه به عنوان کمک ومردم دوستی ودر راه خدا بلکه آن‌ها را نمک گیر خودش کرده بود تا برایش خبرچینی کنند که همین کار را در البانی میکند و فکر میکند مردم البانی شیوخ وعشایر عراق هستند که بتواند آن‌ها را خرید تا برایش کار کنند البته حتی اینطور هم باشد دیگر دیر شده وفرصتی برای این کارها نیست زیرا دیگر هیچ کاری را نمیتوانید از پیش ببرید نمیتوانید با درست کردن دوتا دندان سالمند ومقداری شیرینی ومهمانی آن تشکیلات وبرو بیای عراق را درست کرد

لینک به منبع

3- بیست و هفتمین شمارۀ مجلۀ فصل انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

یاران ایران

بیست و هفتمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه ژوئن 2019 – به زبان فرانسه به نام  Qui se RessembleS’assemble (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در 8 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز فرانسه» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.

شمارۀ بیست و هفتم این مجله (شمارۀ ماه ژوئن 2019) شامل مطالب زیر می باشد:

مقالۀ «زنان در داعش و مجاهدین قربانیان فرقه های ویرانگر» در مورد وضعیت زنان در فرقۀ رجوی با نقل قولهای متعدد از زنان جدا شده از فرقه و زندان و شکنجه و قتل داخل تشکیلات این فرقه علیه زنان مخالف که خواستار بیرون رفتن از آن بودند و اعمال انواع محدودیتها علیه آنان.
قسمت دوم از مقالۀ مجلۀ فرانسوی «گلوبال سکوریتی» با عنوان «شناختی از سازمان مجاهدین خلق» حاوی دنبالۀ تاریخچه و خلاصه ای از گذشته و حال سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) و در این قسمت شرح انفجارها و بمب گذاریهای دهۀ شصت به دست این فرقه در ایران و دیگر اعمال تروریستی آن در ایران و عراق و حملۀ پلیس فرانسه به مقر مریم رجوی در پاریس و دستگیری او و عواملش به اتهام تروریسم و پول شویی و سپس شرح لابی سازیهای فرقۀ رجوی در آمریکا با توزیع پولهای کلان بین سیاستمداران سابق آمریکایی و اعترافات آنها به گرفتن پول از فرقۀ رجوی. قسمت سوم و پایانی این مقاله در شمارۀ آیندۀ مجلۀ فرانسوی انجمن یاران ایران منتشر خواهد شد.

دانلود شمارۀ 27مجلۀ فرانسوی زبان انجمن «یاران ایران» (ماه ژوئن 2019)‏

(پایان) 

حقوق بشر در مجاهدین خلق از عراق تا آلبانی

آرزوهای بر‌باد‌رفته مریم رجوی 

قتل خاشقجی، معیاری جهت سنجش ارزش هاقتل خاشقجی، معیاری جهت سنجش ارزش ها

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Iranian Cult The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

***

همچنین: