آرزوی قدرت رجوی 66 ساله و شوهر غایبش 

Follow Share on Tumblrارسال – بتول سلطانی، زنان ایران، هشتم می 2019:… به نظر می رسد تمام هزینه های هنگفتی که فرقه رجوی از حق افراد خودش که خیلی ها بیمار و احتیاج مبرم به رسیدگی های پزشکی داشتند گرفت و در حلقوم این لابی ها ریخت به ثمر و نتیجه نخواهد رسید. نه تنها آرزوی … Continue reading آرزوی قدرت رجوی 66 ساله و شوهر غایبش