آزادی در فرقه مجاهدین (1)

آزادی در فرقه مجاهدین (1)

حمیرا محمدنژاد - آزادی در فرقه مجاهدین حمیرا محمدنژاد، کانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی، بیست و هفتم آوریل 2021:… اینجا صحبت از افرادی میباشد که به طور داوطلبانه وارد یک جریان سیاسی برای مبارزه با ظلم و ستم شده اند و اکنون حتی حق حتی فکر کردن به خانواده خود را هم ندارند.براستی چگونه و چه تحلیلی بر این اعمال و کرده های فرقه رجوی می‌شود کرد.بر چه مبنای ایدولوژیکی و یا حتی سیاسی باید افردا از دیدن عزیزان خود محروم باشند.بر چه مبنایی زنان و مردان حق ازدواج و تشکیل خانواده را نباید داشته باشند.با کدام اصول یک جامعه می‌توان این اعمال فشارهای روحی و روانی را می‌توان تفسیر کرد. آزادی در فرقه مجاهدین 

زنان در سازمان مجاهدین خلقعبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

آزادی در فرقه مجاهدین

حمیرا محمدنژاد پارلمان اروپا

خانم حمیرا محمدنژاد

خانم حمیرا محمدنژاد  آلمان 25.آوریل 2021

سالیان سال می‌گذرد و ما همچنان در جستجوی معنای آزادی در فرقه رجوی می‌باشیم.

سازمان مجاهدین که خود را پیرو جامعه بی طبقه توحیدی می‌داند و شعار آزادی بیان سر می‌دهد، همچنان به در بند کشیدن اعضای خود ادامه می‌دهد.

نگاهی کوتاه به گذشته این فرقه نشان دهنده دیکتاتوریه این فرقه بیشتر از بیش بیان می‌کند.

آنچه که همه شاهدان بیان می‌کنند نشان از عدم انتقاد و آزادی بیان و پوشش در این فرقه میباشد، و در اینجا صحبت از افرادی میباشد که به طور داوطلبانه وارد یک جریان سیاسی برای مبارزه با ظلم و ستم شده اند و اکنون حتی حق حتی فکر کردن به خانواده خود را هم ندارند.

براستی چگونه و چه تحلیلی بر این اعمال و کرده های فرقه رجوی می‌شود کرد.

حمیرا محمدنژاد - آزادی در فرقه مجاهدین

بر چه مبنای ایدولوژیکی و یا حتی سیاسی باید افردا از دیدن عزیزان خود محروم باشند.

بر چه مبنایی زنان و مردان حق ازدواج و تشکیل خانواده را نباید داشته باشند.

با کدام اصول یک جامعه می‌توان این اعمال فشارهای روحی و روانی را می‌توان تفسیر کرد.

صبحت ما از یک سال و دو سال نمی‌باشد بلکه صحبت ما روی سالیان میباشد.

بمانند اسیران جنگی که در دست دشمن اسیر می‌شوند ونه راه پیش دارند و نه پس.

فرقه رجوی و سران این فرقه بدون هیچ منطق قابل درک و فهمی هزاران نفر را در بند انداخته و همچنان در بدور نگه داشتن این افراد از آزادی‌هایه معمول انسانی سر باز می‌زند.

حمیرا محمدنژاد - آزادی در فرقه مجاهدین

افرادی که امید خود را بر همه چیز باخته و گاها آرزوی مرگ را می‌کنند، زیرا که دیگر هیچ روزنه  امیدی بر خود نمی‌بینند.

به طور مثال یکی از شاخص های دیکتاتوری در فرقه رجوی انتخاب به اصطلاح رئیس‌جمهور مادام‌العمر این فرقه میباشد. 

و این در حالیست که 

از اصلی‌ترین روندهای موجود در دموکراسی‌های ممتاز می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می‌دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند.

از دیدگاه تقلیل گرایی یا مینیمالیسم، دموکراسی سیستم حکومتی است که در آن شهروندان به گروهی از رهبران سیاسی حق حکومت را از طریق انتخابات دوره‌ای اعطا می‌کنند. این نظریه حکومت چند تنی و پلیارشی (Polyarchy) نیز نامیده می‌شود و اما آنچه که ما در فرقه رجوی شاهد آن می‌باشیم تمامی انتخابات این فرقه اعم از انتخاب رئیس‌جمهور و یا مسئول اول این فرقه همه در طبقه بالای این فرقه صورت گرفته و در اتمام کار اعلام گردیده.

بحث آزاد فلسفی، پایۀ فکری پیشرفت اجتماعی و دموکراسی است. اما در دیکتاتوری‌های کمونیستی، مشکل نقض آزادی، هم به نام عدالت و هم به بهای آن، برابری و صلح بود. تاریخ ثابت کرد است که هیچ‌کدام از آرمان‌های اجتماعی در دیکتاتوری‌ها تحقق 

نیافته است.

و بدین ترتیب شاهد فاجعه تاریخی در فرقه رجوی می‌باشیم که متاسفانه هنوز به اتمام نرسیده……..

ادامه دارد.

لینک به منبع

آزادی در فرقه مجاهدین 

***

بزرگداشت روز جهانی زن - زهرا معینی حمیرا محمد نژاد هشتم مارس، روز زن، زنان مجاهدین خلق و مریم رجوی!

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آنچه-بر-اسیران-فرقه-رجوی-میگذرد/

آنچه بر اسیران فرقه رجوی میگذرد

حمیرا محمدنژاد : آنچه بر اسیران فرقه رجوی میگذردحمیرا محمدنژاد، کانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی، هفتم آوریل 2021:… حال چگونه از چنین سازمان و فرقه ای می‌توان توان آزادی ملت رنجدیده ایران را داشت. آیا می‌توان چنین سازمانی که تبدیل به یک فرقه شده را وارث درد و رنج مردم دانست.آیا می‌شود فرقه ای را که آزادی بیان را در درون تشکیلات خود ممنوع کرده را زبان رسای ملت ایران دانست.آیا می‌شود فرقه ای که رئیس‌جمهور خود را بدون انتخابات آزاد بر سر کرسی نشانده را به عنوان یک سازمان دمکرات دانست. آنچه بر اسیران فرقه رجوی  میگذرد 

حمیرا محمدنژاد : آنچه بر اسیران فرقه رجوی میگذرد۸ مارس «روز زن» و وضعیت زنان در سازمان مجاهدین 

آنچه بر اسیران فرقه رجوی میگذرد

آزادی در فرقه مجاهدین 

خانم حمیرا محمدنژاد  * 7  آوریل 2021

حمیرا محمد نژاد، آلمان

حمیرا محمد نژاد، آلمان

سال جدید فرا رسید و متاسفانه سران فرقه رجوی هنوز تنها هم و غمشان در چگونگی فرو نپاشیدن فرقه خود بوده و هست  و در همین راستا فشارهای بیشتری هرروز  بر افراد اسیر اعمال  میکنند .

از سرنوشت تعدادی از جدا شدگان تا به امروز اخباری در دسترس نمی‌باشد و آنانی که هنوز در فرقه رجوی بسر می‌برند هر روز با مرگ روحی خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

سازمانی که شعار آزاد کردن مردم رنجدیده ایران زمین را سر می‌دهد، در حالی که حتی توان رشد درونی افراد خود را ندارد.

سازمانی که سالیان سال دیگر توان جذب هیچ نیروی جدیدی را نداشته و حتی تنفر را در دل افراد درون و بیرونی کاشته و دیگر کاری بجز تهمت و زجه های  بی هدف ندارد.

سازمانی که هیچ استراتژی درستی برای مقابله با مشکلات خود نداشته و هر روز رو به عقب می‌رود.

حال چگونه از چنین سازمان و فرقه ای می‌توان توان آزادی ملت رنجدیده ایران را داشت. آیا می‌توان چنین سازمانی که تبدیل به یک فرقه شده را وارث درد و رنج مردم دانست.

آیا می‌شود فرقه ای را که آزادی بیان را در درون تشکیلات خود ممنوع کرده را زبان رسای ملت ایران دانست.

آیا می‌شود فرقه ای که رئیس‌جمهور خود را بدون انتخابات آزاد بر سر کرسی نشانده را به عنوان یک سازمان دمکرات دانست.

و سوالات بسیار دیگری که از هر بچه دبستانی بشود جوابش معلوم است.

و اما فرقه رجوی با پروگری همچنان به سرکوب افراد درون خود ادامه می‌دهد و منتقدان خود را به عنوان مزدور می‌خواند.

آنچه که در فرقه همیشه باید وجود داشته باشد مطيع بودن تام و تمام بدون هیچ سوال و انتقاد میباشد.

حمیرا محمدنژاد : آنچه بر اسیران فرقه رجوی میگذرد

با گذشت زمان گاها به خود می‌گویم، راستی چگونه توانستم آن روزها را تحمل کنم. البته قابل ذکر میباشد که در زمانی که من هنوز در قرارگاه اشرف در عراق بودم، هنوز اختناق درونی سازمان به این حد نبود و ما می‌توانستیم به نحوی گاها از فشارهای روحی خود را محفوظ نگه داریم و اما با گذشت زمان سازمان تنگه را بر افراد خود تنگتر کرد شاید که از فروپاشی خود جلوگیری کرده باشد.

امروز علی رغم  گذشت سالیان  مرور آن خاطرات هنوز که هنوز است بر قلبم فشار می‌آورد و اینکه بر آنانی که هنوز مجبور به ماندن و از دست دا دن عمر باقیمانده خود هستند، چه می‌گذرد.

به خوبی میتوانم این درد را حس کرده و در عین حال حسرت جدایی سالیان از خانواده را درک کنم.

به خوبی به یاد دارم که خیلی وقتها خواب پدر و مادرم را می‌دیدم که جلوی در خانه نشسته‌اند و منتظر من هستند.

همیشه بعد از دیدن این خواب که بارها تکرار میشد مجبور به خوردن بغضهای درونم بودم چون گریه برای خانواده امری ممنوعه بود.

هیچ کسی اجازه بردن نام از خانواده را نداشت و تمامی عشق ما فقط و فقط باید برای رهبری این فرقه نثار میشد.

حمیرا محمدنژاد : آنچه بر اسیران فرقه رجوی میگذرد

خدارا شکرگزاری میکنم که بعد از جدایی از سازمان توانستم پدر و مادرم را به آلمان دعوت کرده و ملاقاتشان کنم. الان که هر دوی آنها  چشم از جهان فرو بسته اند، با خود میاندیشم چه درد بزرگی بود اگر سعادت دیدنشان را نداشتم.

به خوبی به یاد دارم که مادرم وقتی به آلمان رسید تمامی راه سرم را در آغوشش گرفته بود و دو ساعتی که به منزل رسیدیم رهایم نمی‌کرد و اشک می‌ریخت و خدا را شکر می‌کرد. شاید می‌توان گفت که آنروز بهترین روز زندگی من تا به امروز بوده و است.

و به همین ترتیب هم درد میشوم با آنانی که تا بحال  محروم از این نعمت بوده‌اند و آرزو دارم که همه اسیران بزودی طعم آزادی را تجربه کنند.

لینک به منبع

آنچه بر اسیران فرقه رجوی میگذرد

آزادی در فرقه مجاهدین 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/صدای-لرزان-مسعود-رجوی-علیه-عشق/

صدای لرزان مسعود رجوی علیه عشق

صدای لرزان مسعود رجوی علیه عشقحمیرا محمدنژاد، کانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی، بیست و دوم مارس 2021:…  اما در این میان باز سالی بدون آینده برای افراد باقیمانده این فرقه می‌ماند. آنانی که سالها از دیدن خانواده خود محروم شده و چه بسا که در این مدت بدون دیدن عزیزانشان، آنها را از دست داده باشند. پدران و مادرانی که حسرت یک لحظه دیدار با جگر گوشه هایشان که سالها در اسارت این فرقه می‌باشند، دار فانی را وداع گفته و غمی بی‌پایان را در دل خاک پنهان کردند. صدای لرزان مسعود رجوی علیه عشق

صدای لرزان مسعود رجوی علیه عشقپیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی

صدای لرزان مسعود رجوی علیه عشق

خانم حمیرا محمدنژاد * 20 مارس 2021

در امید شروعی دیگر

حمیرا محمدنژاد

خانم حمیرا محمدنژاد

ساعاتی چند به تحویل سال جدید خورشیدی نمانده و این در حالیست که هنوز حدود 2000 نفر در سلطه فرتوت و دیکتاتوریه فرقه رجوی اسیر می‌باشند.

مسعود رجوی باری دیگر با صدای لرزان که ناشی از تشدد مریضیه دیابت ایشون میباشد همه منتقدان خود را مزدور نامید و باری دیگر به مانند همیشه از اشتباهات تا به امروزش شانه خالی کرد.

و اما در این میان باز سالی بدون آینده برای افراد باقیمانده این فرقه می‌ماند.

آنانی که سالها از دیدن خانواده خود محروم شده و چه بسا که در این مدت بدون دیدن عزیزانشان، آنها را از دست داده باشند.

پدران و مادرانی که حسرت یک لحظه دیدار با جگر گوشه هایشان که سالها در اسارت این فرقه می‌باشند، دار فانی را وداع گفته و غمی بی‌پایان را در دل خاک پنهان کردند.

به خوبی به یاد دارم که روزهای عید بدترین روزهایی بود که می شد در چشم و نگاه همه غم دوری از عزیزان را احساس کرد و اما فرقه رجوی به جای پرورش عشق به ما تنفر از عزیزانمان را می‌آموخت.

در فرقه رجوی صحبت از عشق به خانواده دشمنی با آقای رجوی که خود را رهبر ایدولوژیک سرسپردگانش می‌دانست بود، افراد فرقه همواره بدون هیچ اعتراض و بحثی  باید کورکورانه هر آن چه آقای رجوی میگفت را  تائید میکردند و هرگز دهان به انتقاد نمی گشودند.

حال که سالهای سال از جدایی من از فرقه میگذرد از خودم میپرسم کجای دنیا عشق به خانواده محکوم میباشد. براستی که بدون عشق به مام وطن، مامی که پدر و مادر و خانواده ما را در خود جای داده، چگونه می‌شود عاشق آزادی وطن بود.!

براستی آیا می‌شود 9 ماه در انتظار بدنیا آمدن فرزندت باشی و اما بعد از بدنیا آمدن او، از او منتفر باشی، مگر اینکه ذهن بیماری داشته باشی!؟

صدای لرزان مسعود رجوی علیه عشق

آیا می‌شود آزادی وطن را در دل پروراند و اما مردم را مزدور نامید.

در واقع بدون اینکه حتی نیاز به نگاه عمیقی داشته باشیم، می‌توان به وضوح مشاهده کرد که مسعود رجوی بویی از عشق نبرده و از خود خدایی  ساخته که خودشیفته تمام عمام خود میباشد.

در این لحظات که ساعاتی پیش به آغاز سال جدید خورشیدی نمانده است از فرصت استفاده میکنم و سال جدید را سالی پربار همرا ه با تندرستي برای هموطنان عزیزم آرزومندم.

آرزو دارم که اسیران فرقه رجوی توان آنرا پیدا کنند که خود را از ایدولوژیه خفقان فرقه رجوی برهانند و وارد دنیایی آزاد بدور از هر گونه فشارهای روحی بشوند.
سال جدید را بر همه تبریک گفته و

اگر چه گاها در جریان فشارهای زندگی یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است

اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد.

نوروزتان مملوء از عشق

صدای لرزان مسعود رجوی علیه عشق

آزادی در فرقه مجاهدین 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/زنان-و-بردگی-مدرن/

زنان و بردگی مدرن

زنان و بردگی مدرن در سازمان مجاهدین خلقحمیرا محمدنژاد، کانون زنان ایران علیه فرقه گرایی، دهم مارس 2021:… اگر یادتان باشد در سال ۱۳۷۲ که مریم و نفرات همراه تحت عنوان خودخوانده رئیس جمهور به اروپا آمد و قصد فعال کردن دیپلماسی سازمان تحت عنوان شورای ملی مقاومت را داشت موضوع روسری و دست ندادن زنان در ملاقات ها و برخوردها بحث جدی بود و مریم در نشستی با شدت به این دو موضوع واکنش نشان داد و گفت روسری زن مجاهد هویت وی است همچنین دست ندادن میخواهد کارمان پیش برود میخواهد نرود به درک!!! زنان و بردگی مدرن 

زنان در سازمان مجاهدین خلقزنان در سازمان مجاهدین خلق

زنان و بردگی مدرن

خانم حمیرا محمدنژاد 8 مارس 2021     

اگر بخواهیم به نقش زنان در سازمان مجاهدین یا بهتر است بگوئیم فرقه رجوی بپردازیم بایستی برگردیم به سال ۱۳۶۴ یعنی طلاق مریم عضدانلو از شوهر اولش مهدی ابریشمچی و ازدواج به مسعود رجوی به عنوان سومین همسر ایشان.

بعد از ضربات پی در پی در سال ۱۳۶۰ و بخصوص ضربه ۱۹ بهمن همان سال و ۱۱ اردیبهشت سال ۶۱  و به دنبال آن متلاشی شدن سازمان رجوی مثل همیشه در پی راهی برای شانه خالی کردن  از پاسخگویی و همچنین توجیه فرار ش از ایران بود آخر آن موقع رجوی هنوز بازیهای  رهبر عقیدتی  و امام زمان و اینها را راه نینداخته و امکان حسابرسی توسط دفتر سیاسی وجود داشت و دلیل منحل کردن دفتر سیاسی هم همین بود، از طرف دیگر امکانی مثل اشرف تحت دیکتاتوری صدام نداشت که هر بلائی سر اعضاء بیاورد و در نتيجه دست باز داشته باشد که هرچه شکست ها و عقده ها  و حسرت های نرسیدن به قدرت را سر آنها خالی کند بنابراین مترسک بی اراده ای به نام مریم را باصطلاح در رهبری آورد که از یک طرف مارک یکه تازی نخورد و از طرف دیگر هم بعد از جدا شدن فیروزه بنی صدر سرش بی کلاه نماند وگرنه چه نیازی به ازدواج بود این همه زنان در مناصب مختلف همدوش مردان کار می‌کنند،  در کدام فرهنگ و یا کشوری شرط همکاری سالم  زن و مرد  ازدواج  است به قول معروف، آن کس را که حساب پاک است چه باک، مگر فتنه ای در خود داشته باشد، و از طرف دیگر رجوی بالا آوردن مریم را رهایی زن در بوق کرنا کرد در حالیکه کاملا سو استفاده از وی به عنوان یک زن بود همچنین برای مریم هم منافعی داشت از یک عضو گمنام شد همردیف مسئول اول با شوهری در رده بالاتر، بنا بر این خیمه شب بازی به نام انقلاب ایدئولوژیک و رهایی زن از اساس سو استفاده و در بند کشیدن زنان بود البته با پز رهایی زن.

زنان و بردگی مدرن در سازمان مجاهدین خلق

اگر یادتان باشد در سال ۱۳۷۲ که مریم و نفرات همراه تحت عنوان خودخوانده رئیس جمهور به اروپا آمد و قصد فعال کردن دیپلماسی سازمان تحت عنوان شورای ملی مقاومت را داشت موضوع روسری و دست ندادن زنان در ملاقات ها و برخوردها بحث جدی بود و مریم در نشستی با شدت به این دو موضوع واکنش نشان داد و گفت روسری زن مجاهد هویت وی است همچنین دست ندادن میخواهد کارمان پیش برود میخواهد نرود به درک!!!

اما در سال ۱۳۸۲ بعد از سقوط صدام و خلع سلاح توسط آمریکا ناگهان نفرات در اشرف شاهد دست دادن  مریم با مردان بودند و حتی به رسم احترام مردان به زنان، شاهد دست بوسی مریم توسط مردان بودند همین خانم مریم که در نشست فریاد میزد که زن مجاهد به هیچ وجه مجاز به دست دادن با مردان نیست آخر آن موقع ۱۲ قرار گاه تا دندان مسلح در  عراق بود و پشتیبانی به نام صدام که یکباره در عرض چند  روز همگی بر باد رفت.

 البته دست دادن یا ندادن زنان با مردان امری عادیست اما برای یک.فرقه ارتجاعی و عقب مانده البته شکننده و بنیاد بر کن.

حالا ببینیم بعد از دست دادن و دست بوسی مردان با مریم چه شد؟ بلافاصله مسعود در یک تماس  با مسئولین مرد بشدت انتقاد کرد که چرا جلو چنین اعمال و رفتار های مریم  را نگرفته اند. همچنین در  پروسه جابجایی نفرات اشرف به خارج بارها همینکه مریم نشانه ای از موافقت میداد بشدت از طرف رجوی  سرکوب میشد حالا ببینید این مریم است با اینهمه اسماء و القاب، حال تو  خود  بنگر حال بقیه را که حتی اجازه تردد تنهایی در  اشرف نداشتند مادران اجازه داشتند در سال دوبار یکی عید نوروز و دیگری عید مریم در هفته باصطلاح   سیمرغ با فرزندانشان دیدار کنند ان هم در حضور یک یا چند بپا، چرا که فرزند میتوانست حامل پیامی از طرف پدر باشد  و حتی این زنان  اختیار  یک سلام احوالپرسی ساده را هم با مردان نداشتند و در  همه جا و همه حال میبایست یک نفر همراه به نام تضمین (به  معنای تضمین سلامتی ایدئولوژیک) در واقع نفر بپا مراقبه خواهر مجاهد شورای رهبری ضمانت کند که خواهر مربوطه دچار لغزش ایدئولوژیک نشود و همه این اقدامات اعم از جوسازیهای جنسیتی و محدودیت ها تحت عنوان “ظوابط انفلاب” بی جهت نبود چرا که به  دلیل کمبود محبت و عاطفه و از طرف دیگر گرسنگی جنسی ناشی از طلاقها هر جا که تشکیلات غافل می ماند یک رابطه بین زنان و مردان شکل می گرفت و بخصوص در زمانیکه تعداد زیادی در  خارج بودند و بالاجبار آزادی بیشتری نسبت به اشرف وجود داشت و و تیغ تشکیلات هم برایی نداشت به اوج رسید.

زنان و بردگی مدرن در سازمان مجاهدین خلق

همچنین در دوره بعد سقوط صدام که دیگر اتوریته ناشی از حمایت دیکتاتور ی صدام فروریخته بود بار دیگر ی رابطه ها  اوج گرفت  و در نهایت درالبانی مجبور به جداسازی کامل و ایزوله کردن زنان در قسمت دیورا های بلند شد و تنها زنانی مثل مهوش سپهری یا زهرا مریخی اجازه نشست  با برادران را داشتند‌

آری پدیده ” جنسیت” که رجوی در کتاب تبیین جهان خودش از آن به عنوان یک مرحله تکاملی در تنوع حیات و  تکامل انسان  سخن میبرد ناگهان در سال ۱۳۶۸ کشف دیگری از آن کرد و شد ایدئولوژی جنسیت که همانا ایدئولوژی ارتجاعی و ضد تکاملی خمینی است و باید از تن و روان هر مجاهد زدوده شود.

پس روشن شد که  حذف مردان از مواضع تشکیلاتی و جایگزین کردن زنان فقط برای سواستفاده از آنان بدلیل بی ارادگی و فعل پذیری بود که بتواند برای یکه کاریهای خودش جاده صاف کند و همکاری داشته باشد و از طرف دیگر پز رهایی زن و احقاق حقوق زنان را بدهد وگرنه ابتدایی ترین حق هر انسان آزادی پوشش است که با یک نگاه ساده به  چهره و ظاهر این زنان میتوان به همه قید و بند های موجود در دست  و پای آنان پی برد.  و در اینجا می‌توان گفت  اما با دروغ و صحنه سازی و نقش بازی کردن ممکن است چند سالی حقایق را پنهان کرد اما سر یک خلق و تاریخ را نمیشود شیره مالید و از تعداد فالورهای اینها در دنیای مجازی براحتی میتوان به جایگاه اینها  در  جامعه ایران پی برد.

زنان و بردگی مدرن

آزادی در فرقه مجاهدین 

***

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018Secret MEK troll factory in Albania uses modern slaves (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI ,Rajavi cult)

همچنین: