آشفتگی باند رجوی (مجاهدین خلق)  از برخورد معقول دکتر ظریف!

آشفتگی باند رجوی (مجاهدین خلق)  از برخورد معقول دکتر ظریف!

آشفتگی باند رجوی از برخورد معقول دکتر ظریف!صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سی ام آوریل 2019:… خانم مریم رجوی و مجاهدین خلق آلبانی و عراق!! سخنان آقای ظریف، این تناقضات را برملا کرد و نشان داد که ترامپ اگر واقعا رئیس جمهور است، باید آنطور عمل کند که وعده داده بود و تسلیم شدن دربرابر خواسته های چهار (ب) ، موقعیت او بعنوان رئیس جمهور مقتدرترین کشور جهان را خدشه دار میکند واگر میخواهد چنین نشود، این گوی واین میدان! بنظر میرسد که پختگی این برخورد دکتر ظریف ، باند رجوی را عصبانی کرده است!! آشفتگی باند رجوی (مجاهدین خلق)  از برخورد معقول دکتر ظریف!

آشفتگی باند رجوی از برخورد معقول دکتر ظریف!Bolton haunted by MEK association

https://iran-interlink.org

آشفتگی باند رجوی (مجاهدین خلق)  از برخورد معقول دکتر ظریف!

10/02/1398

آقای ظریف برحسب وظایفش که متاسفانه این روزها خطیر است، ناچاراست که ازهر تریبونی که بدست میآورد ، مشکلات تولید شده برای کشور را مطرح نموده ، افکار عمومی مثبت جهان را بسوی ایران جلب کرده وگشایشی درامور ایجاد کند.

اما این موضوع باند مجاهدین که منافع شان را درگرفتاری مردم ودولت میبنند ، خوش نیآمده واقدام به تخطئه ی اقدامات دکتر ظریف نموده وبرعلیه اش مقاله نوشته اند که قسمت هایی از آنرا خوانده و به نقدش مینشینیم:

” ظریف، سخنگوی برون مرزی آخوندها بازهم به بهانه شرکت در یک نشست مجمع عمومی ملل متحد خودش را به نیویورک رسانید تا بازهم به مماشاتگران اطمینان دهد که هنوز هم اهل معامله و مذاکره با همان متد اوبامائی است. “

او گفت که بعنوان وزیر خارجه ی ایران وبا تمام اختیارات به این نوع سفرها دست میزند وهدف ازاین سفر ها، تمشیت امور مردم ایران از بعد خارجی است !

آیا شما انتظار داشتید که او بگوید که برای کشتن مردم آمریکا و … به این مسافرت ها دست زده و باید که با زبان زور با آنها سخن میگفت که خاص نمایندگان کشورهای اشغالگر است !

 وآیا شما نمیدانید که سیاست خارجی دولت مستقر ایران که طبعا از طرف وزیر خارجه اعلام میشود ، داشتن رابطه  ی حسنه با همه ی کشورها بالحاظ استثنایی بنام اسرائیل که ایران آنرا برسمیت نمیشناسد ، میباشد؟

این سخنان وزیر خارجه ی ایران، چه تضادی با سیاست های استراتژیک دولت دارد که شما بخواهید برآن خرده بگیرید؟!

درقسمتی دیگر ازاین نوشته ی رجوی ها ، آمده است :

” آمده بود تا بازهم “چپ های صلح طلب” آمریکائی! … را ” توجیه و ارشاد” کند که “دمکراسی و آزادی” الزاما در همه جا معنی و مفهوم یکسانی ندارد و ما “حقوق بشر “را برسمیت نمیشناسیم “.

دموکراسی بمعنای حق حاکمیت اکثریت مردم توام با رعایت حقوق اقلیت مردم است و البته در دایره ی نسبیت ها قرار دارد!

آیا شما آمریکا را که هر دوحزب حاکم ، عمدتا طرفدار حفظ منافع نیم درصدی های آمریکا هستند، یک کشور دموکراتیک مینامید؟!

درست است که آزادی بیان بطور قابل توجهی درآن کشور وجود دارد ، اما این  ” بیان ” دربرابر امواج رادیو تلویزیونی ونشریات پرتیراژی که منافع این اقلیت را پاس میدارد ، گم شده وپژواکی تولید نمیکند !

دیگر اینکه تصور نمیکنم که ظریف درمورد حقوق بشر چنین حرفی را زده باشد والبته اینرا هم میدانم که درد سران واقعی آمریکا با دولت ایران ، درد حقوق بشر نیست و مسئله عبارت از تسلیم بی قید وشرطی است که آمریکا ازتمامی کشورهای جهان توقع آنرا دارد واگر غیر ازاین بود، نهیبی به عربستان که بازهم این روزها دسته گل بزرگی به آب داده ، میزد!

همچنین :

” او آمده بود تا با زبان اشهدش بگوید که نماینده مستقیم و بلا واسطه تروریستهاست و مکررا قسم بخورد و تکرار کند که برای معامله بر س رگروگانهای آمریکائی “اختیارکامل دارد  و آماده این کار است “.

خانم مریم رجوی و مجاهدین خلق !! صحبت برسر زندانیان طرفین بود و نه گروگان ها و درخواست چنین پیشنهاداتی در عرف دیپلماسی ایرادی ندارد و بهتر هم هست و میتواند ازمیزان کدورت ها بکاهد که بنفع مردم تمامی کشورهاست!

ونیز :

 “و سر انجام ظریف امده بود تا با مردرندی آخوندی با دور زدن وزیر خارجه و مشاورین ترامپ، باب مذاکره مستقیم را با خود او مطرح کند! … بخیال خودش با کپی برداری از تاکتیک برادرزاده اش کیم ایل اون میخواهد در دستگا دیپلماسی آمریکا شکاف بیاندازد و قاپ ترامپ را نیز مثل اشتون و موگرینی با چند وعده شام و دو عدد قالی بدزدد و دوباره برای برخی از سوته دلان وطنی “امیر کبیر” بشود “.

این موضوع ازلحاظ یاد آوری وعده های انتخاباتی ترامپ ، اهمیت شایانی داشت :

ترامپ ایران را کشوری نامیده بود که با تروریزم – تروریزمی که از نظر  او، آمریکا در ابداع اش نقش اساسی داشت- مبارزه میکند.

ترامپ احمقانه بودن حملات آمریکا به عراق وسوریه را برخلاف مصالح آمریکا اعلام کرده بود وقول داده بود که نیروهای نظامی آمریکا راازسراسر جهان جمع کرده وهزینه ها را صرف اشتغال وبازسازی آمریکا کرده ودرامور دیگر کشورها دخالت نکند و …

اما بعد ازمدت کوتاهی ، براثر فشار همان محافلی که اینک اطرافیان او میباشند ، او نخواست ویا نتوانست  وفا بعهد کند و اجرای  برنامه های صهیونیست هایی مثل جان بولتن را براثر فشار لابی های مربوطه ، درسرلوحه ی کارهای خود قرار داد!

سخنان آقای ظریف، این تناقضات را برملا کرد و نشان داد که ترامپ اگر واقعا رئیس جمهور است، باید آنطور عمل کند که وعده داده بود و تسلیم شدن دربرابر خواسته های چهار (ب) ، موقعیت او بعنوان رئیس جمهور مقتدرترین کشور جهان را خدشه دار میکند واگر میخواهد چنین نشود، این گوی واین میدان!

بنظر میرسد که پختگی این برخورد دکتر ظریف ، باند رجوی را عصبانی کرده است!!

(آشفتگی باند رجوی، مجاهدین خلق، از برخورد معقول دکتر ظریف!)

*** 

MEK, Iranian friends of the Far Right Spanish VOXMEK, Iranian friends of the Far Right Spanish VOX


Mojahedin-E Khalq (MEK) Threat in Albania – Parliamentary Round TableEUP APril 2018


Trump Is At War With Iran, Not ISIS
Trump clearly has no intention of defeating terrorism.
02/06/2017 01:23 pm ET | Updated Feb 16, 2017

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مایک-پمپئو-،-دست-مجاهدین-خلق-را-توی-پوست/

مایک پمپئو ، دست مجاهدین خلق را توی پوست گردو گذاشته؟!

مایک پمپئو ، دست مجاهدین خلق را توی پوست گردو گذاشتهصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم آوریل ۲۰۱۹:… خانم رجوی، مجاهدین خلق ایران!! با طرح نام یک حزب، بطور غیر مستقیم ما مردم ساکن ایران را پی نخود سیاه نفرستید که میدانیم مسائل داخلی خودمان بر همه چیز اولویت دارد! هرکس با هرطرز تفکری که این اقدام شرورانه ی آمریکا را مورد نقد قرار میدهد ، کار خوبی میکند! آمریکا حق دخالت درامور داخلی ما وآنهم باین شکل خطرناک را ندارد و هرکس چنین نظری را ارائه میدهد ، منافع ملی را در آن سطح، محترم میشمارد! – مایک پمپئو مجاهدین خلق.

مخالفت مایک پمپئو با مجاهدین خلق مریم رجوی و گزینه نظامیمخالفت پمپئو با مجاهدین خلق، مریم رجوی و گزینه نظامی

https://iran-interlink.org

مایک پمپئو ، دست مجاهدین خلق را توی پوست گردو گذاشته؟!

۸فروردین ۱۳۹۸

جریان ازاین قرار است که روزنامه ای بنام ۷صبح مقاله ی مفصلی با نام ” سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نظام حاکم بر ملت هر دو تروریستند؛ چه ترامپ تایید کند یا نکند “! ، در ۱۳ صفحه منتشر کرده و رسانه های رجوی آنرا عینا منتشر کرده اند!

من مسئولین این روزنامه را نمیشناسم و و در تعجبم که چگونه با آنها که در ایران اند با نوشتن چنین متن براندازانه برخورد نشده است!

واقعا که دنیای سیاست چه پیچ وخم هایی که ندارد!

تعجب برانگیز تر، اینکه نویسنده ی این جزوه ، بغیر از مجاهدین رجوی وشرکایش، به تمام اپوزیسیون تاخته است!

ازاین رو من چاره ای نیافتم که این نویسنده را درمیان ” تحول طلبان ” که جدیدا اختراع شده جستجو کنم!

همان براندازان شرمگینی که تصور میکنند ممکن است بتوانند از آب گل آلودی که دولت آمریکا درست کرده، ماهی هایی بگیرند!

دراین بین کار باند رجوی که دچار نوعی طرد زدگی ازطرف آمریکاست ومجبور به بهره برداری از ” تحول طلبان ” شده ، قابل تامل است!

درقسمتی از نوشته ی مورد نقد که درهرصورت باند رجوی را خوشحال نموده ، آمده است :

” تحلیلگران و نهادهای سیاسی مطالبی و بیانیه هایی نوشتند و صادر کردند تا “ترامپ” را محکوم کنند، .. الف) ضد امپریالیستها یا ضد امریکائی ها، ب) استمرار طلبان و ملی-مذهبی ها، ت) حاکمان و هواداران قدرت در کشور . این سه دسته، یاد شده در بالا، یا حافظه ضعیفی دارند و یا اولویت دیگری دارند که در آن نه منافع ملی و نه وجدان ملی معیار کارشان بوده است “.

آقای محترم!

شما با ضد آمریکائی خواندن ضد امپریالیست ها ، نشان دادید که سوادی ابتدائی در علم سیاست دارید ویا دچار شیطنت شده اید!

یک ضد امپریالیست میتواند آمریکائی باشد و او ضمن اینکه مردم آمریکا را دوست میدارد، با سرمایه داری انحصاری جنگ افروز ، مخالف ودشمن باشد وبنابراین اگر سوادتان کافی است، خلط مبحث نفرمائید وحساب اکثریت اقلا ۸۰ درصدی آمریکا را که همدرد طبیعی ما هستند ، از نیم درصدی های چپاول کننده ی جهان، جدا کنید!!

استمرار طلبان لقبی است که شما به اصلاح طلبان داده اید ومن از استعمال این واژه واظهار نظرهای دیگرتان ، ظن به ” تحول طلبی ” شما بردم!

ضمنا این سه دسته اکثریت بزرگی ازمردم ایران را تشکیل میدهند و علما ومنطقا نمیشود گفت که همگی حافظه ی ضعیفی دارند ویا مرشد بالا سری بنام مسعود رجوی دارند که افکارشان را منجمد کرده است!

ونیز، شما چه تضادی بین مبارزه با امپریالیزم ( اسوه ی جور وستم جهانی) و دفاع  از منافع ملی میبینید؟!

 همچنین :

” باور من بر این است که “مبارزان ضد امپریالیزم”، صحنه ای را برای مبارزه شان باز پیدا کردند و استمرار طلبان نظامند روزنه ای برای چانه زنی برای کسب قدرت “!

گیرم که چنین باشد، شما چرا ازمبارزه با نظام سلطه و تابعیت در سطح کلانش که همان امپریالیزم باشد، ناراضی هستید تا اقلا باند رجوی را راضی کرده باشید؟!

ضمنا شما باید از ازسران آمریکا انتقاد داشته باشید که چرا کاری میکنند که میدان این دوجریان که شما مخالف آن هستید ، باز شود؟

مجددا :

” برای روشن شدن منطق و روش بیان این دو گروه، اول موضعگیری روسیه را در مورد تصمیم ترامپ مورد بررسی قرار میدهم. از این نظر این را مطرح میکنم تا مشخص شود مواضع “چپها ضد امپریالیزم” چقدر شباهت دارد با مواضع دولت روسیه، که از روی منافع خودشان به تروریست خواندن سپاه توسط آمریکا نگاه میکنند، دارد “.

خیلی روشن است:

دراین مورد منافع مشترک دارند وامپریالیزم هر دوی آنها را تهدید میکند!

اینجا نه کسی کشته ومرده ی روسیه است ونه دولت روسیه شب و روزش را صرف خوشبختی ما میکند!

بلی دولت روسیه از سر منافع خود این کار را میکند اما بطور قانونی، منطقی ومحکمه پسند اعلام میکند که نمیشود نیروی عمده ی نظامی یک کشور رسمی ومعتبری مثل ایران را در لیست تروریستی گذاشت!

وآنهم گذاشتنی که ازطرف سر تروریست جهانی باشد!!

بازهم :

” مگر حزب چپ قادر به دیدن عامل اصلی آتش افروزی در منطقه، که جمهوری اسلامی است، نیستید “؟

من البته مدافع سیاست های حزب چپ ( فدائیان  اکثریت سابق ) نبوده و اتفاقا در مورد مواضع متزلزلش در خصوص مسائل مهمی مانند نئولیبرالیزم و … ، با آن مشکل دارم .

اما اگر آنها هم اذعان کرده اند که عامل اصلی آتش افروزی در منطقه جمهوری اسلامی نیست، کار خوبی کرده و قضاوت عاقلانه ای نموده اند!

آقای کریمیان که با سخنانش باند رجوی را به وجد آورده ، میگوید :

” فرض را بر این بگذاریم که دولت امریکا موضعگیریهای “غلط” در قبال مردم بیچاره فلسطین داشتند. خب آنرا محکوم کنید، این حق سیاسی شماست! ولی موضعگیری دولت امریکا در قبال رفتار و عملکرد تروریستی سپاه علیه ملت ایران کجایش غلط است که شما بیانیه میدهید، “محکومیت تروریست شناختن سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا”، آخر این به آن چه “؟

چراغی که به خانه رواست ، به مسجد حرام نیست؟

و شما هموطن!، و شما خانم رجوی و شما مجاهدین خلق ایران!

با طرح نام یک حزب، بطور غیر مستقیم ما مردم ساکن ایران را پی نخود سیاه نفرستید که میدانیم مسائل داخلی خودمان بر همه چیز اولویت دارد!

هرکس با هرطرز تفکری که این اقدام شرورانه ی آمریکا را مورد نقد قرار میدهد ، کار خوبی میکند!

آمریکا حق دخالت درامور داخلی ما وآنهم باین شکل خطرناک را ندارد وهرکس چنین نظری را ارائه میدهد ، منافع ملی را در آن سطح، محترم میشمارد!

مجددا :

” اگر منافع و وجدان ملی برای شان معیار میبود، … شاید بهتر میبود به ولت آمریکا پیشنهاد میدادند که در توانمند سازی ملت ایران در بدست گرفتن قدرت کمک کند. شاید بهتر میبود دستی که بدوستی دراز شده با مهر میفشارند، ولی تاکید میکردند که ملت ایران دخالت، به معنی تصمیم گیری برای منافع شان و انتخاب نظام آیند شان را نمیپذیرند “.

خانم مریم رجوی و سازمان مجاهدین خلق ایران ! براساس کدام شواهد وسوابق، فکر میکنید که سیستم آمریکائی قابلیت کمک به ایرانی ها و هرکدام از ملت های جهان را دارد؟

تجارب تلخ دویست سال اخیری که آمریکا وارد صحنه ی جهانی شده ، نشان میدهد که او این کاره نیست!

راست آنست که اگرسیستم  آمریکا بحق خود قانع شده و در سرزمین خودشان بمردم خودشان خدمت کرده و باطی هزاران کیلومتر راه به اقصی نقاط جهان لشکر کشی نمیکرد ، مردم جهان زندگی سعادتمندانه ای را تجربه میکردن واحتیاج باینهمه دشمنی ها نبود!

به امید آن روز

صابر  تبریزی

*** 

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_TerrorismTrump, Saudi Arabia and the Khashoggi Murder (U.S. also backs Mojahedin Khalq MEK Terrorists)

ماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایرانماهیگیری فرقه رجوی و کفتربازان دنیای مجازی از درد و رنج مردم ایران در سیلاب

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شناسایی-مجاهدین-خلق-ایران،-فرقه-رجوی-ب/

شناسایی مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی، بعنوان تنها آلترناتیو عملی نیست

مسعود و مریم رجوی از مبارزه با امپریایسم تا مزدوری صدام و عربستان سعودیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم آوریل ۲۰۱۹:… این مرید حقیر مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران  پس ازاینکه به تحریم سپاه قانع نشده ، توصیه ی انجام این کار برعلیه وزارت اطلاعات را هم کرده و هدف خود ازطرح این لاطائلات را در پاراگراف زیر، بروشنی مطرح ساخته است :” اخراج نیروهای رژیم در سوریه، عراق، لبنان و یمن همزمان با آن حق شناسایی مجاهدین خلق ایران بعنوان تنها آلترناتیو مشروع صحیح ترین و مقبول ترین راه برای سرنگونی  می باشد “.

مسعود و مریم رجوی از مبارزه با امپریایسم تا مزدوری صدام و عربستان سعودیمریم رجوی: تحریم خواست مردم و مقاومت ایران بوده

https://iran-interlink.org

آقای رضا محمدی! برسمیت شناختن حق مردم است و نه سران خونریز آمریکائی!

(شناسایی مجاهدین خلق ایران بعنوان تنها آلترناتیو به نفع مردم نیست)

۰۴/۰۲/۱۳۹۸

این بچه مرشد رجوی که مخاطب من است ، طی نوشته ای کوشیده است که برخورد غیر قانونی سران آمریکا با سپاه را بمنزله ی ورود رژیم به آخرین فاز سرنگونی جلوه دهد و مسئولیت تصمیم جهانخواران را برگردن رجوی گذاشته  وبا افتخار برآن بنویسد :

” ورود رژیم به آخرین مرحله از فاز سرنگونی، نه امری خود بخودی که ما حصل سیاستی اصولی و ایستادگی و فعالیتهای شبانه روزی زنان و مردانی صادق در جبهه مقاومت علیه حکومت ضد انسانی ملایان حاکم بر میهنمان بود “.

روند موجود اگر ادامه یابد ، با توجه به موازنه ی قوای موجود اگر امریکا را ازکرده ی خود پشیمان نسازد، ممکن است که به جنگ های داخلی ومنطقه ای بدل شود که باند رجوی بلحاظ موقعیت لرزانش، قدرت بهره وری از آن را نخواهد داشت واظهار خوشحالی ای که آقای محمدی وهمفکرانش میکنند، نابخردانه است!

سرنگونی زمانی اتفاق میافتد که اقلا ۲۰ میلیون ازمردم بالغ ایران درکف خیابان ها این درخواست را داشته باشند و حکومت هم قدرت برخورد با معترضینی که این بار بزعم رجوی ها قهرآمیز وارد میدان شده اند ، نداشته باشد!

داداشی!

بجان هرکه دوست داری  ودارم قسم که با وجود نابسامانی های شدید درایران- که ریشه اش توسعه نیافتگی، تک محصولی بودن و پاره ای اشتباهات برنامه ریزی و تحریم های ظالمانه میباشد که گریبانگیر اغلب کشورهاست-  چنین وضعیتی درایران – که پایینی ها نخواهند وبالایی ها نتوانند- وجود ندارد!

” حامیان و مزدوران رژیم که طی این سالها با زبان و قلمهای خود در حمایت از سپاه بعنوان نیرویی مردمی و در تخطئه افشا گری های مقاومت خونین یاوه ها می بافتند و اراجیف سر هم می کردند، اینک بمانند سوته دلان به صف دنائت و رذالت ایستاده اند “.

صحبت ازنیروی مردمی ویا غیر مردمی نیست دراینجا ، تنها مسئله عبارت از تحریم یک نیروی نظامی عمده ی کشوری بزرگ  و یکی از اعضای ارشد وبنیانگذار سازمان ملل متحد است که برخوردی کاملا غیر قانونی با آن شده ومضرات این برخورد خبیثانه ، شامل دولت و ملت ایران هم خواهد شد!

دیگر اینکه اگر سپاه ضدمردمی است ، چرا دولت آمریکا با تروریست نامیدن آن واعمال تحریم ها ، سبب شد که تعداد زیادی از مردم عادی و یا نمایندگان مجلس و … ، ازسپاه حمایت کرده واین نهاد باصطلاح ضدمردمی را تقویت کنند و آیا اگر این فرضیات درست باشد و سخنان شما نیز، شما برعلیه مردم اقدام نکرده اید؟؟!!

ضمنا موضع خونخوارانی مانند هیئت حاکمه ی آمریکا برای کسی افتخار یا حقارت نمیآفریند که “سوته دلانی ” هم دراین بین مطرح باشند!

این مرید حقیر مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران  پس ازاینکه به تحریم سپاه قانع نشده ، توصیه ی انجام این کار برعلیه وزارت اطلاعات را هم کرده و هدف خود ازطرح این لاطائلات را در پاراگراف زیر، بروشنی مطرح ساخته است :

” برسمیت شناختن حق مردم برای ارجاع پرونده جنایات رژیم آخوندی به شورای امنیت و اخراج آن از سازمان ملل همچنین اخراج نیروهای رژیم در سوریه، عراق، لبنان و یمن قدمی مهم در به شکست کشاندن سیاستهای خرابکارانه این رژیم درمانده و مفلوک و همزمان با آن حق شناسایی مقاومت خونین مردم ایران بعنوان تنها آلترناتیو مشروع این حکومت ضد انسانی و ضد ایرانی، صحیح ترین و مقبول ترین راه برای سرنگونی و نیل به هدف آزادی واقعی در میهنمان می باشد “.

اولا مردم چنین درخواستی از شورای امنیت ندارند و توازن قوا درشورای امنیت هم طوری نیست که این درخواست های رجوی ها- ونه مردم – به تصویب برسد!

ثانیا ضمن آنکه موضوع یمن ، مسئله ی حادی برای ایران نیست و حضوری درآنجا ندارد – که حق آن بود بعنوان همسایه حضور پررنگ تری نسبت به آمریکای بیگانه داشته باشد – حضور ایران درسایر جاها قانون مدارانه است وشورای امنیت با آن ترکیب اش ، چنین درخواستی را نمیپذیرد!

اما هدف اصلی آقا رضا طرح همین سطور آخر بوده وصاف وپوست کنده گفته که ایران را تصرف کرده وبدست رجوی بدهند!

ثالثا اگر آزادی ودموکراسی مورد هدف است ، این کار ازدست رجوی بر نمیآید وبنابراین منطقا نباید به او بدهند!

طفلک رضا!

شاید بهتر است بخوابی وخواب های رنگین ببینی وآنگاه اختیار دست توست که لپ لپ یا دانه دانه بخوری!

صابر  تبریزی

(شناسایی مجاهدین خلق ایران بعنوان تنها آلترناتیو به نفع مردم نیست)

(پایان)

***

شادی وپایکوبی مریم رجوی از تهدیدات همدستانش برای ایرانتارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

همچنین: