آشی بنام مسعود رجوی و نعناع داغی بنام هادی مظفری

آشی بنام مسعود رجوی و نعناع داغی بنام هادی مظفری

آشی بنام مسعود رجوی و نعناع داغی بنام هادی مظفریصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم فوریه 2020:… خیلی از مریدهای رجوی درباره ی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندان شاه رجزخوانی وقیحانه ای کردند، اما بنظر میرسد که مداحی هادی مظفری وقیحانه تر از بقیه باشد. قسمت هایی ازمتن این مدیحه سرایی رسوا را با هم بخوانیم : ” فقط چهار روز از فرار شاه خائن سپری شده بود که ماه کنعانی ملت ایران در تاریخ سی ام دی ماه پنجاه و هفت، از زندان آزاد شد. مشیت الهی بر این بود تا او اینک در میدانی بسا سخت تر و هولناک تر از میدان مبارزه با شاه، در مقابله با شیخ، سکان فرماندهی و عبور از امواج سهمگینِ آزمایشاتِ سخت و طافت فرسا را با پذیرش توهین و تهمتهای بی شمار و تقدیم فدیه های فراوان از عزیزترینِ عزیزان خویش و یاران و همرزمانش را، به دست بگیرد، و همچون نخستین بت شکن تاریخ، ابراهیم وار قدم در میان شعله های سرکش آتش بنهد، که این کمترین بها و پرداخت هزینه برای کسی بود که می خواست با بت اعظم در افتد و او را در هم بشکند و فرو بریزد “. آشی بنام مسعود رجوی و نعناع داغی بنام هادی مظفری 

آشی بنام مسعود رجوی و نعناع داغی بنام هادی مظفریمریدان فرقه رجوی ، شعار یا حسین یا مسعود پس از تایید رسمی مرگ رهبر

آشی بنام مسعود رجوی و نعناع داغی بنام هادی مظفری

هادی مظفری نعناع داغ آشی بنام مسعود رجوی را صد چندان کرده است!

14بهمن 1398

خیلی از مریدهای رجوی درباره ی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندان شاه رجزخوانی وقیحانه ای کردند، اما بنظر میرسد که مداحی هادی مظفری وقیحانه تر از بقیه باشد.

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلق

قسمت هایی ازمتن این مدیحه سرایی رسوا را با هم بخوانیم :

” فقط چهار روز از فرار شاه خائن سپری شده بود که ماه کنعانی ملت ایران در تاریخ سی ام دی ماه پنجاه و هفت، از زندان آزاد شد. مشیت الهی بر این بود تا او اینک در میدانی بسا سخت تر و هولناک تر از میدان مبارزه با شاه، در مقابله با شیخ، سکان فرماندهی و عبور از امواج سهمگینِ آزمایشاتِ سخت و طافت فرسا را با پذیرش توهین و تهمتهای بی شمار و تقدیم فدیه های فراوان از عزیزترینِ عزیزان خویش و یاران و همرزمانش را، به دست بگیرد، و همچون نخستین بت شکن تاریخ، ابراهیم وار قدم در میان شعله های سرکش آتش بنهد، که این کمترین بها و پرداخت هزینه برای کسی بود که می خواست با بت اعظم در افتد و او را در هم بشکند و فرو بریزد “.

آقای مظفری!

ماه کنعانی بهتر است یا مهر تابان که مسعود رسما مریم را بدین لقب مفتخر کرده است؟

لطف کرده هریک را که بنظرتان ارجح تراست ، روشن کنید تا ما تکلیف خودمان را دراین مورد روشن کنیم!

یا ” شق القمر ” شده وهر قسمتی از خواص ماه به این زوجین تعلق گرفته و هردوقسمت از اعتبار یکسانی برخوردارند؟

خاطرات بهمن بازرگانی: مسعود رجوی گریه کرد چون به مرکزیت راهش ندادند

به مسعود رجوی هم که میرسیم ، باید گفت که کار او دراین فداکردن ها بمنزله ی سنگ مفت، گنجشگ مفت عمل کرده و خود هزینه ای نپرداخته و تغییرات حاصل شده ی بعدی در زندگی او، ازدست دادن یک همسری که رها کرده بود وبدست آوردن همسران  دیگری بود که این آخری ابتدا معشوقه اش  وهمسر نزدیک ترین همرزم اش؟؟!! بود و سپس همسرخودش!

این همسر سوم ، مریم نام دارد که طی پروسه ای سخت وطاقت فرسا، به زنان دیگر سازمان تحمیل کرد که ضمن رها کردن همسر وفرزندان خود، همسر مشترک- هووی خود او- باشند!

اوبا صدای نکره اش فریاد میزد که زنان دیگر به رقابت بااو پرداخته ومسعود را ازچنگ او درآورند!!

او با کار اولش- جداکردن همسران ازهمدیگر – مرض سادیسم خود را بنمایش گذاشت و ازاین بابت که درخواست مینمود که مسعود را ازچنگ  خود او درآورند، مرض ” مازوخیزم= خود آزاری” را معلوم میگردانید: ” نشان از دو شه دارد این نامور “.

رجوی با بتی درنیافتاد ودرعوض خودش را به بتی تبدیل کرد که هر حرفی درمخالفت با او ، عقوبتی سخت ودردناک داشت ودارد!

او هزاران انسان قرن بیست ویکمی را به بت پرستان وخرافه گرایان  غیر قابل علاج که تو آقا هادی یکی ازآنها هستی ، تبدیل کرده و درمقابل سیر روبه پیشرفت تاریخ که یک حقیقت علمی است، قرار گرفت!

مجددا :

” امروز پس از نزدیک به چهار دهه مقاومت و رزم بی امان بر علیه حکومت ولایت فقیه، صدای دلنشین و رسای شیر همیشه بیدار میهنِ به پا خاسته، بیش از هر زمان دیگر، مژدۀ سقوط و سرنگونیِ حاکمانِ جبار، خونریز و غارتگرِ عمامه به سر را، در گوشِ جانِ ملت ایران، طنین انداز گردیده است. دیر نیست که سرزمین شیر و خورشید در مقدم او و کاوۀ ضحاک ستیز میهن، مزیّن به گوهر ناب و بی بدیلِ آزادی گردد. «شیر همیشه بیدار…رسیده وقت دیدار “.

ما که درطی این 4دهه، از این وعده های او ثمری ندیدیم .

وعده هایی که از سر جهالت وعدم آشنائی به تطورات تاریخی وآرایش قوای مدام تغییر یابنده  وبغایت پیچیده ی داخلی وخارجی داده شده است.

نوار مرحوم مسعود رجوی از کمیت تا کیفیت + اعتراف به انزوا

خودمانیم ها آقا هادی!

این شیر تو عجب خواب زمستانی ویا بهتر بگویم خواب 4 فصل طولانی دارد و حسن کار این است که  تو ازاین بابت میتوانی اورا بعنوان یک استثنای انسانی که مراد توست ، معرفی کرده و حتی باو افتخار هم بکنی بخاطر استثنائی بودنش!

صابر  تبریزی

آشی بنام مسعود رجوی و نعناع داغی بنام هادی مظفری

*** 

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائیاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/توقع-اجازه-ی-یک-راهپیمایی-درتهران/

توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی

توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهرانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم دسامبر 2019:…ذبا  انجام یک معامله چطورید؟! مثلا اینکه به 2400 خانواده اجازه دهید که بدون انجام هیچ تظاهرات و برگزاری میتینگی دردهکده ی مانز آلبانی حضور یافته وبا حضور خبرنگاران معتبر وحقوق دانان بدون مرز، با بچه های خود به گفتگو بنشینند. اگر با این پیشنهاد موافقت کنید، عمو صابرتان زمین وزمان را بهم خواهد ریخت تا برای شما میتینگی در تبریز فراهم کند تا نتیجه اش را ببینید! منتظر جوابتان میمانم! توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی .

وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.

توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی!

16آذر 1398

پیام شماره ۱۷ مسعود رجوی با عنوان ” شورش ادامه دارد – تنها جواب شیخ، آتش آتش شعله برکش “در12صفحه که اغلب نقل وقول های متناقض ازاین وآن است وچاشنیهایی ازدروغ های بزرگ که تخصص اش دراین مورد میباشد، منتشر شد که درقسمت های کوچکی ازآن آمده است :

” مردم ایران از خمینی و خامنه‌ای و دم و دنبالچه‌ها نپذیرفتند و نمی‌پذیرند که مجاهدین و کانون‌های شورشی مزدبگیر آمریکا باشند. وانگهی آمریکا در خط سرنگونی نیست که برای آن به ما پول بدهد. ۶۰۰میلیون دلار داراییها و اموالمان در اشرف و لیبرتی را که حاصل هزاران هزار ساعت کار مجاهدین طی ۳۰سال بود به حکومت دست‌نشانده عراق خیرات کرد. اطلاعیه‌های رسمی کمیساریای عالی پناهندگان ملل ‌متحد هم موجود است که از مجاهدین به‌خاطر این‌که همه هزینه‌های انتقال به آلبانی را خودشان دادند چند بار قدردانی کرده است “.

چه کسی درمزار یا سوراخ موشی تان این خبر را بشما رسانده است مسعود؟!

توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران

تمامی نوشته ها وعملکرد سازمان استحاله شده ی مجاهدین خلق ،  بخصوص بعد از سقوط صدام وهم پیاله شدن با آمریکاوعربستان ، جایی برای ارائه ی سند بیشتر درمورد مزدوری شما بنفع امریکا و دنبالچه هایش باقی نمیگذارد.

مگر حمایت خستگی ناپذیر از اقدام بغایت ضدبشری آمریکا درمورد تروریزم عریان اقتصادی که برعلیه ملت ایران انجام داده ، که به کار اصلی تبلیغی- ترویجی شما تبدیل شده ، چیزی جز مزدوری نام دارد ویا این کارها را بخاطر جلب رضایت خدا انجام میدهید؟!

حتی در زمان اوباما که بازرنگی خاص سر میبرید، مگر محمد البرادعی بعنوان رئیس وقت آژانس بین المللی نگفت که موضوعات هسته ای بهانه است و هدف اصلی آمریکا ازاین دودوزه بازی ها، سرنگونی حکومت ایران است .

حالا که آمریکا دولتی رک گوتر دارد، این مسئله را در شکل عریانتر مطرح کرده ومیگوید با فشارهای وارده ی حداکثری، مردم ایران را بزانو در خواهد آمد تا مثلا ازحکومت خود بکاهند که درمقابل آمریکا تسلیم محض شود که دستآوردهایی مانند برسمیت شناختن اسرائیل و … را هم دارد که این کار حکم خودکشی برای جمهوری اسلامی رادارد وتحقق اش ناممکن!

البته آمریکا هنوز سندرم عراق را دارد وجرات حمله ی تمام عیار نظامی به ایران- با این جمعیت زیاد، سلسله جبال های مرتفع وخود اتکایی نسبی نظامی- را ندارد وبجای آن درتلاش تجزیه ی ایران وایجاد اسرائیل بزرگ است که البته کاری فاجعه آمیز وبا نتایج خطرناک غیر قابل پیش بینی خواهد بود!

دراین میان، کدام استان و ولایت بشما داده خواهد شد آقا مسعود؟!

به دارائی های شما که میرسیم، روشن است که شما محل درآمدی نداشتید که بتوانید اینهمه ثروت تهیه کنید. تمامی دارائی های شما ازمحل حاتم بخشی های صدام تامین میشد که  با رفتن او، بزودی عربستان جایگزین سخاوتمند او شد ودولت جدید عراق هم این اموال نامشروع وعمدتا متعلق به مردم عراق را بشما پس نداد.

ضمنا، خانواده های ذیربط ، درمورد این مسئله بشما پیشنهاد کرده بودند که هیئتی از خانواده ها ووکلای مبرز وشریف دردادگاه عراق حضور یافته واگر توانستند حقی را برای اعضای مجاهدین- نه شخص شما- اثبات کنند ، این اموال دراختیار مرجعی ذیصلاح قرار گیرد تا درموقعی که اعضای نگون بخت سازمان که هیچ مالکیتی بر چیزی ندارند ، بعد از رفع مشکلات مربوطه وبازگشتن به زندگی آزادانه ، به آنها برگردانده شود واینطور نباشد که رجوی بتواند اینهمه اموال را بالا بکشد!

شما آقا یا خانم رجوی ، اگر درد اعضای سازمان راداشتید، چرا باین پیشنهاد خانواده ها گردن نگذاشتید؟!

ضمنا، شما خود با کمک آمریکا باعث خلع ید ازکمیساریای پناهندگان شدید تا اعضای نگون بخت را تحت سیطره ی اقتصادی خود داشته باشید تا کماکان برده ی شما باقی بمانند!

شما با این کار، مانع برگشتن اعضای خود به ماهیت اصلی انسانی شان شده وظلم غیرقابل توصیفی درحق آنها روا داشتید!

همچنین :

” لعنت بر دروغگو و هرآنکس که مدعیست ۳۴مجاهد مرتبط با عربستان و اسراییل و انگلیس را دستگیر کرده است. یا عجبا، مگر این مجاهدین تمام نشده بودند؟! حالا چه تعداد دوباره پیدا شدند که یک قلم ۳۴نفر از آنها در ارتباط با عربستان و اسراییل و انگلیس بودند “؟!

ازیک طرف درست است که مجاهدینی که خط مشی وافکار بنیانگذاران خود را داشتند ، تمام شده اند.

باند رجوی اما که جای آنها را گرفته ودردشمنی تمام با بنیانگذاران متوفی خود عمل میکند و به دنبالچه ی امپریالیزم وارتجاع جهانی تبدیل شده ، مانند دیگر باند های مافیایی ، همواره میتواند چند دوجین ازافرادی که تخریب و … را بلد باشند ، داشته باشد واین برای یک سازمان سابقا سیاسی ، درحد مرگ است و افتخاری ندارد!

همینطور :

” ریختن حاصل خونها و مقاومت تاریخی ۴۰ساله به حساب شاه نه فقط ضدتاریخی و ارتجاعی بلکه آب در هاون کوبیدن است “.

ازاین بابت دلواپس نباشید . هردو مرتجعید و وطن فروش واز طرف ارباب بزرگ ، سرمایه گذاری های زیادی بر روی شما انجام نخواهد شد و حسادت بیهوده نکرده واعصابتان را بیش ازاین خراب نکنید!

وایضا :

” به رژیم و هرکس که در جبهه رژیم و هم‌سو با رژیم مدعی پایگاه مجاهدین و مقاومت ایران در داخل کشور است می‌گوییم اگر نمی‌بینید، هم‌چنانکه رئیس‌جمهور برگزیده این مقاومت از سال‌ها پیش گفته است، برای ما هم یک راهپیمایی در خیابانهای تهران تأمین کنید “.

با  انجام یک معامله چطورید؟!

مثلا اینکه به 2400 خانواده اجازه دهید که بدون انجام هیچ تظاهرات و برگزاری میتینگی دردهکده ی مانز آلبانی حضور یافته وبا حضور خبرنگاران معتبر وحقوق دانان بدون مرز، با بچه های خود به گفتگو بنشینند.

اگر با این پیشنهاد موافقت کنید، عمو صابرتان زمین وزمان را بهم خواهد ریخت تا برای شما میتینگی در تبریز فراهم کند تا نتیجه اش را ببینید!

منتظر جوابتان میمانم!

صابر  تبریزی

توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی!

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حمایت-عربستان-از-رجوی-متوقف-شده-است/

حمایت عربستان از رجوی متوقف شده است

حمایت عربستان از رجوی متوقف شده استابراهیم خدابنده، انجمن نجات، ششم دسامبر 2019:… در این پیام، آنچه ظاهرا بیشترین حساسیت را در رجوی ایجاد کرده “تأمین هزینه های مجاهدین خلق توسط عربستان سعودی” می باشد که آن را “داستانسرایی و یاوه گویی” خوانده است. تلویزیون ایران اینترنشنال متعلق به سعودی هم این میان بی نصیب نمانده و مورد بازخواست رجوی قرار گرفته است که چرا با مسعود خدابنده و ایرج مصداقی مصاحبه داشته و آنان به حمایت مالی سعودی از رجوی اشاره کرده اند. حمایت عربستان از رجوی متوقف شده است 

رجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کردرجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

حمایت عربستان از رجوی متوقف شده است

ظاهراً سعودی دیگر حاضر به حمایت از رجوی نیست

توسط ابراهیم خدابنده آخرین بروزرسانی ۱۴ آذر ۱۳۹۸

پیامی با عنوان “پیام شماره 17 مسعود رجوی” مورخ 4 آذر 1398 از رسانه های سازمان مجاهدین خلق قرائت گردید که جدا از خالی بندی ها و رجز خوانی های معمول و وعده و وعیدهای توخالی همیشگی برای روحیه دادن به نیروهای روحیه باخته در آلبانی، دارای یک نکته جالب بود.

حمایت عربستان از رجوی متوقف شده است

ابراهیم خدابنده مدیرعامل انجمن نجات

ابراهیم خدابنده مدیرعامل انجمن نجات

در این پیام رجوی سؤال می کند: “دستگاه های امنیتی غربی کجا و از چه موقع در فکر سرنگونی رژیم بوده اند؟” و بعد ادامه می دهد: “عربستان سعودی اگر می توانست به حملات موشکی و پهبادی رژیم به تأسیسات نفتی خودش و به سلسله حملات زنجیره ای به فرودگاه ها و شهرهایش، پاسخی در خورد می داد”. سپس سعودی برای دادن “پوشش تبلیغاتی برای بقایای شاه و ریزشی های شیخ” مورد نکوهش قرار می گیرد.

در این پیام، آنچه ظاهرا بیشترین حساسیت را در رجوی ایجاد کرده “تأمین هزینه های مجاهدین خلق توسط عربستان سعودی” می باشد که آن را “داستانسرایی و یاوه گویی” خوانده است. تلویزیون ایران اینترنشنال متعلق به سعودی هم این میان بی نصیب نمانده و مورد بازخواست رجوی قرار گرفته است که چرا با مسعود خدابنده و ایرج مصداقی مصاحبه داشته و آنان به حمایت مالی سعودی از رجوی اشاره کرده اند.

یک سؤال، که پاسخ آن برای هر کسی که مختصر آشنایی با مجاهدین خلق و خصوصاً سوابق شخص رجوی داشته باشد کاملاً روشن است، اینست که آیا رجوی معذوریتی برای گرفتن پول از عربستان سعودی دارد؟ کسی که همه گونه همکاری نظامی و اطلاعاتی با دشمن متجاوز به خاک میهن داشته و طی بیش از دو دهه زیر چتر حمایتی صدام حسین بوده است، اگر سعودی یا هر کس دیگری به او پول بدهد آیا منعی در دریافت آن می بیند؟

این که از یک طرف تلویزیون ایران اینترنشال تحت حمایت سعودی با دو جداشده از سازمان مجاهدین خلق مصاحبه می کند و این که از طرف دیگر رجوی در این پیام به سعودی حمله می نماید و عدم پاسخگویی درخور به موشک و پهباد را به رخش می کشد و از پوشش تبلیغاتی سایرین شکایت دارد به چه معناست؟ به غیر از اینست که ظاهراً پول و تبلیغ و حمایت قطع شده است؟

خبرگزاری ها اعلام کردند که وزیر خارجه عمان یوسف بن علوی برای سومین بار جهت میانجیگری به تهران آمد و با رئیس جمهور دیدار داشت و روحانی به وی گفت که هیچ مشکلی برای تجدید روابط با عربستان سعودی ندارد.

به دنبال سقوط صدام حسین یعنی تنها حامی دولتی رجوی، او به دنبال جایگزینی این بار در غرب می گشت که همه جا دست رد به سینه اش خورد و نهایتاً به سراغ سعودی رفت. حالا حتی برای آن ها هم مسجل شده است که رجوی به آخر خط رسیده و تمام شده و به تاریخ پیوسته است و لذا ترجیح داده اند تا کمک به رجوی را قطع کرده و به دنبال عادی سازی روابط با ایران باشند.

اما آنچه این میان دغدغه اصلی ما در انجمن نجات و زجرآور است وضعیت اسیران ذهنی و عینی رجوی در اردوگاه فرقه ای رجوی در تیرانا می باشد که خانواده های دردمند و رنج کشیده آنان در فراق عزیزان خود روزمره شکنجه می شوند و دستشان کوتاه است.

رجوی بهتر است کمی واقعیات را بپذیرد و دست از سر کسانی که سالیان سال است آنان را از ارتباط با دنیای خارج خصوصاً خانواده و دوستانشان محروم کرده بردارد و اجازه بدهد بیش از این عمرشان بیهوده تلف نشود و آنان را با این گونه رجزخوانی ها مشغول نگه ندارد.

به امید روزی که تمامی قربانیان فرقه رجوی در اردوگاه آلبانی بتوانند با خانواده های خود ارتباط برقرار نموده و پا به دنیای آزاد بگذارند.

ابراهیم خدابنده

حمایت عربستان از رجوی متوقف شده است

لینک به منبع

***

همچنین: