آقایان بیت مشعل و محمدیان در تلویزیون مردم

آقایان بیت مشعل و محمدیان در تلویزیون مردم

 پارسا سربی مردم تی وی واشنگتن کانون آوا (مردم تی وی)، شانزدهم آوریل 2019:… در سالگرد رخداد 19 فروردین 1390 در پادگان اشرف عراق نگاهی دوباره داریم به وقایع پشت پرده این رخداد غم انگیز که در آن سران مجاهدین  36 تن ازاعضا را بکشتن دادند و بیش از 350 نفرنیز مجروح گردیدند. دراین رابطه پای صحبت دوتن از شاهدان که در این صحنه حضور داشتند، می نشینیم.  آقای مالک  بیت مشعل عضو جداشده مجاهدین در آلبانی و آقای عبدالرحمان محمدیان عضو جداشده مجاهدین در آلبانی. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

فروردین 90 مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی کمپ اشرف عراق

لینک به منبع

آقایان بیت مشعل و محمدیان در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه 15 آوریل 2019 برابر با 26 فروردین 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران

در سالگرد رخداد 19 فروردین 1390 در پادگان اشرف عراق نگاهی دوباره داریم به وقایع پشت پرده این رخداد غم انگیز که در آن سران مجاهدین  36 تن ازاعضا را بکشتن دادند و بیش از 350 نفرنیز مجروح گردیدند.

دراین رابطه پای صحبت دوتن از شاهدان که در این صحنه حضور داشتند، می نشینیم.

 آقای مالک  بیت مشعل عضو جداشده مجاهدین در آلبانی

و آقای عبدالرحمان محمدیان عضو جداشده مجاهدین در آلبانی

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

جهت ملاحظه هریک ازبرنامه ها دریوتیوب لطفا برروی تصاویر بالا کلیک نمائید!

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم نیزپخش گردید.

*** 

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-غلامرضا-شکری-دربرنامه-زنده-این-هف/

آقای غلامرضا شکری دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

بعضی از سئوالات نیمه تمام ماند،  دررابطه با: – تمهیدات سازمان مجاهدین درآلبانی وعراق جهت جلوگیری از فراراعضاء  – تبلیغ حقوق بشرتوسط سازمان مجاهدین – علت مخالفت فرقه رجوی با آمدن خانواده های اعضای فرقه به آلبانی و جلوگیری از دیدارآنها – کشتار ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ در قرارگاه اشرف عراق –  تخلیه اطلاعاتی اسرای ایرانی جنگ ایران وعراق توسط مجاهدین

غلامرضا شکری نجات یافتگان مجاهدین خلق در آلبانیآشفته بازاری است بیا و ببین – پاسخ آقای غلامرضا شکری در رابطه با جعلیات فرقه رجوی در آلبانی

لینک به منبع

آقای غلامرضا شکری دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com 

روزدوشنبه ۸ ماه آوریل ۲۰۱۹ برابر با ۱۹ فروردین ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران  آقای غلامرضاشکری عضو جداشده مجاهدین در آلبانی  درادامه برنامه ۲۵ ماه مارچ که بعضی از سئوالات نیمه تمام ماند،  دررابطه با:

– تمهیدات سازمان مجاهدین درآلبانی وعراق جهت جلوگیری از فراراعضاء 
– تبلیغ حقوق بشرتوسط سازمان مجاهدین
– علت مخالفت فرقه رجوی با آمدن خانواده های اعضای فرقه به آلبانی و جلوگیری از دیدارآنها
– کشتار ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ در قرارگاه اشرف عراق
 –  تخلیه اطلاعاتی اسرای ایرانی جنگ ایران وعراق توسط مجاهدین

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند. 

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه  جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم نیز پخش گردید.

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-حسن-حیرانی-در-برنامه-زنده-این-هفته/

آقای حسن حیرانی در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

 کانون آوا (مردم تی وی)، دوم آوریل ۲۰۱۹:…  آقای حسن حیرانی  عضو جداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با :- شرایط  و وضعیت  نفرات جدا شده یا افرادی که از فرقه رجوی جدا می شوند و می خواهند از تشکیلات مستقل باشند.- توطٔئه های فرقه رجوی برعلیه افراد جدا شده.- سنگ اندازیارگان های دولتی آلبانی علیه جدا شده ها.- گزارشی ازاکسیون های اعتراضی جداشده ها درتیرانا. صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

حسن_حیرانی_تلویزیون_4_انگلستان_مصاحبه_مجاهدین_خلق_،فرقه_رجوی_آلبانیارتش سایبری مریم پاک رهایی ـ فرقه مجاهدین خلق (قسمت دوم)

لینک به منبع

آقای حسن حیرانی در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com  روزدوشنبه اول آوریل ۲۰۱۹ برابر با ۱۲ فروردین ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران آقای حسن حیرانی  عضو جداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با :

۱- شرایط  و وضعیت  نفرات جدا شده یا افرادی که از فرقه رجوی جدا می شوند و می خواهند از تشکیلات مستقل باشند.
۲- توطٔئه های فرقه رجوی برعلیه افراد جدا شده.
۳- سنگ اندازیارگان های دولتی آلبانی علیه جدا شده ها.
۴- گزارشی ازاکسیون های اعتراضی جداشده ها درتیرانا.

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم نیز پخش گردید.

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-غلامرضا-شکری-از-آلبانی-دربرنامه-ز/

آقای غلامرضا شکری (از آلبانی) دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۹:… آقای غلامرضاشکری عضو جداشده مجاهدین در آلبانی-  دررابطه با زندانهای مجاهدین در سال ۱۳۷۳ درعراقئ-  دررابطه با دادگاهی کردن نفرات و ضرب و شتم های سال ۱۳۸۰ درعراق-  دررابطه با کشتار ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ در قرارگاه اشرف عراقئ-  دررابطه با تبلیغ حقوق بشرتوسط سازمان مجاهدینئ-  دررابطه با تخلیه اطلاعاتی اسرای ایرانی جنگ ایران وعراق توسط مجاهدین. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

غلامرضا شکری اشپیگل آلمان آلبانی مجاهدین خلق مریم رجویPrisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran

لینک به منبع

آقای شکری دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۲۵ ماه مارچ ۲۰۱۹ برابر با پنجم  فروردین ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۷ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای غلامرضاشکری

عضو جداشده مجاهدین در آلبانی

–  دررابطه با زندانهای مجاهدین در سال ۱۳۷۳ درعراق
–  دررابطه با دادگاهی کردن نفرات و ضرب و شتم های سال ۱۳۸۰ درعراق
–  دررابطه با کشتار ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ در قرارگاه اشرف عراق
–  دررابطه با تبلیغ حقوق بشرتوسط سازمان مجاهدین
–  دررابطه با تخلیه اطلاعاتی اسرای ایرانی جنگ ایران وعراق توسط مجاهدین

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه  جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

***

گاردین: تروریست، فرقه، یا قهرمانان دموکراسی ایران؟ داستان وحشی وحشی مجاهدین خلقگاردین: تروریست، فرقه، یا قهرمانان دموکراسی ایران؟ داستان وحشی وحشی مجاهدین خلق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خانم-زهرا-معینی-دربرنامه-زنده-این-هفته/

خانم زهرا معینی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم و گزارش روز زن

نجات یافتگان مجاهدین خلق فرقه رجوی روز زن پارلمان اروپاکانون آوا، مردم تی وی، دوازدهم مارس ۲۰۱۹:…  اعضای انجمن زنان  روزجمعه هشتم مارچ ۲۰۱۸ به مناسبت روز جهانی زن و همچنین ششمین سالگرد این انجمن میزگردی تحلیلی در آلمان برگزارکردند. در این میزگرد اعضای انجمن زنان مرکب ازخانمها بتول سلطانی،  حمیرامحمدنژاد و زهرامعینی شرکت داشتند.  در قسمت دوم برنامه گفتگوی زنده ای در رابطه با روز جهانی زن انجام شد با خانم زهرا معینی از انجمن زنان ایران از آلمان.

نجات یافتگان مجاهدین خلق فرقه رجوی روز زن پارلمان اروپاشرکت انجمن زنان و کانون آوا در کنفرانس “روز زن” در پارلمان اروپا

لینک به منبع

برنامه های  جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون

MardomTV.com

روزدوشنبه ۱۱ مارچ ۲۰۱۹ برابر با ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۷ بوقت آلمان وساعت ۱۹:۳۰ بوقت ایران

اعضای انجمن زنان  روزجمعه هشتم مارچ ۲۰۱۸ به مناسبت روز جهانی زن و همچنین ششمین سالگرد این انجمن میزگردی تحلیلی درآلمان برگزارکردند. در این میزگرد اعضای انجمن زنان مرکب ازخانمها بتول سلطانی،  حمیرامحمدنژاد و زهرامعینی شرکت داشتند.

ویدیوی کامل این جلسه روز دوشنبه ۱۱ مارچ ۲۰۱۹ بمدت یکساعت از کانال تلویزیون مردم پخش گردید.

د رقسمت دوم برنامه گفتگوی زنده ای دررابطه با روز جهانی زن انجام شد با خانم زهرامعینی از انجمن زنان ایران از آلمان

توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه هاهمزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش گردیدند.
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

 ***گاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته استگاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته است

مسعود خدابنده لوبلاگ: مجاهدین خلق فرقه رجوی به آخر خط رسیده اندتارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

روز جهانی زن مجاهدین خلق شورای ملی مقاومت ایران مریم رجوی خشونت علیه زنانAre The MEK And Regime Change Finally Running Out Of Road?

گزارش اشپیگل آلمان از کمپ تروریستی مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در آلبانی و تمرین قتل و جنایت و ترورPrisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-حسن-حیرانی-مهمان-برنامه-زنده-این-ه/

آقای حسن حیرانی مهمان برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، ششم مارس ۲۰۱۹:… آقای حسن حیرانی عضو جداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با بررسی واکنش هراس الود فرقه مجاهدین نسبت به روشنگری روزنامه اشپیگل صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند. ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. 

حسن حیرانی: واکنش هراس آلود مریم رجوی مجاهدین خلق ایران به افشاگری اشپیگل در آلبانیواکنش هراس آلود مریم رجوی به روشنگری اشپیگل آلمان از زندان فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

لینک به منبع

آقای حسن حیرانی مهمان برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه چهارم مارچ ۲۰۱۹ برابر با ۱۳ اسفند ماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای حسن حیرانی عضو جداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با بررسی واکنش هراس الود فرقه مجاهدین نسبت به روشنگری روزنامه اشپیگل صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

(پایان)

***

Spiegel_MKO_MEK_Rajavi_Cult_in_Albania_horrific_trainingPrisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقایان-غلامرضا-شکری-و-حسن-حیرانی-دربرن/

آقایان غلامرضا شکری و حسن حیرانی در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۹:…  آقایان غلامرضاشکری و حسن حیرانی اعضای جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی. موضوعات برنامه: ۱- از پیوستن به فرقه رجوی تا گسستن از آن ۲- چه شد که این دوتن به مصاحبه با مجله اشپیگل رسیدند؟ در مصاحبه چه گفته اند که فرقه رجوی یقه دریده و افسارگسسته به آنها تهاجم می کند؟ 

حسن حیرانی: واکنش هراس آلود مریم رجوی مجاهدین خلق ایران به افشاگری اشپیگل در آلبانی

واکنش هراس آلود مریم رجوی به روشنگری اشپیگل آلمان از زندان فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

لینک به منبع

آقایان شکری و حیرانی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ برابر با ششم اسفند ماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان و ساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران  آقایان غلامرضاشکری و حسن حیرانی اعضای جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی

موضوعات برنامه:

۱- از پیوستن به فرقه رجوی تا گسستن از آن
۲- چه شد که این دوتن به مصاحبه با مجله اشپیگل رسیدند؟ درمصاحبه چه گفته اند که فرقه رجوی یقه دریده و افسارگسسته به آنها تهاجم می کند؟

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-حسن-شهباز-دربرنامه-زنده-این-هفته-ت/

آقای حسن شهباز دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، نوزدهم فوریه ۲۰۱۹:… آقای حسن شهباز عضو جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی   موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن از آن را بیان کرد. مجری برنامه آقای پارسا سربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

از پیوستن به مجاهدین خلق فرقه رجوی تا جدایی در آلبانیقرنطینه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در آلبانی، همان زندان است

لینک به منبع

آقای حسن شهباز دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

حسن شهباز نجات یافتگان مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانی

آقای حسن شهباز

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۱۹ برابر با ۲۹ بهمن ماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای حسن شهباز

عضو جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی

موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن از آن را بیان کرد.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

***

حسن شهباز از پیوستگی تا جدایی از مجاهدین خلق در آلبانی ـ قسمت پنجم

شستشوی مغزی در سازمان مجاهدین خلقCanadian family asks Top Channel’s “Fiks Fare for help: “MEK mujahedeens took our daughter”

همچنین: