آقایان میش مست و ثانی خانی میهمانان مردم تی وی

آقایان میش مست و ثانی خانی میهمانان مردم تی وی

آقایان میش مست و ثانی خانی میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، هفتم دسامبر 2019:… روزجمعه ششم دسامبر2019 برابر با 15 آذرماه 98 ساعت 12 ظهر بوقت نیویورک – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران  دربرنامه این هفته آقای محمدعظیم میش مست عضوجداشده مجاهدین در آلبانی درمورد مهمان بازی و هزینه کردن مجاهدین برای مردم آلبانی در اشرف 3 (مقر مجاهدین در اطراف تیرانا پایتخت آلبانی) و آقای هادی ثانی خانی عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  – دررابطه با شرایط کنونی جداشدگان فرقه مجاهدین درآلبانی – توطئه های مجاهدین علیه جداشدگان در آلبانی – چشم انداز آینده جداشدگان در آلبانی هریک بمدت یکساعت صحبت کردند. آقایان میش مست و ثانی خانی میهمانان مردم تی وی 

آقایان میش مست و ثانی خانی میهمانان مردم تی ویرجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

آقایان میش مست و ثانی خانی میهمانان مردم تی وی

آقایان میش مست و ثانی خانی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com  روزجمعه ششم دسامبر2019 برابر با 15 آذرماه 98 ساعت 12 ظهر بوقت نیویورک – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران  دربرنامه این هفته

آقای محمدعظیم میش مست عضوجداشده مجاهدین در آلبانی درمورد مهمان بازی و هزینه کردن مجاهدین برای مردم آلبانی در اشرف 3 (مقر مجاهدین در اطراف تیرانا پایتخت آلبانی)

و آقای هادی ثانی خانی عضوجداشده مجاهدین در آلبانی 

– دررابطه با شرایط کنونی جداشدگان فرقه مجاهدین درآلبانی
– توطئه های مجاهدین علیه جداشدگان در آلبانی
– چشم انداز آینده جداشدگان در آلبانی

هریک بمدت یکساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

Posted by Parsa Sorbi on Friday, December 6, 2019

آقایان میش مست و ثانی خانی میهمانان مردم تی وی

لینک به منبع

***

رئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهمرئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/عبدالرحمان-محمدیان-و-مالک-بیت-مشعل-میه/

عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل میهمانان مردم تی وی

عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، سی ام نوامبر 2019:… روزجمعه 29 نوامبر 2019 برابر با 8 آذرماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 19:30 بوقت ایران آقای عبدالرحمان محمدیان عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با اعتراضات اخیر درایران ونقش مجاهدین درآنها وآقای مالک بیت مشعل عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با موضوعات زیر: – تحولات اخیر در آلبانی – نقش مجاهدین در اعتراضات اخیرایران – بیانیه ایرانیان مقیم آلبانی صحبت کردند. عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل میهمانان مردم تی وی 

جداشدگان در پارلمان اروپا : نقض مستمر حقوق بشر در مجاهدین خلق ، فرقه رجویجداشدگان در پارلمان اروپا : نقض مستمر حقوق بشر در مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل میهمانان مردم تی وی

آقایان محمدیان وبیت مشعل دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل میهمانان مردم تی وی

روزجمعه 29 نوامبر 2019 برابر با 8 آذرماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 19:30 بوقت ایران آقای عبدالرحمان محمدیان عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با اعتراضات اخیر درایران ونقش مجاهدین درآنها وآقای مالک بیت مشعل عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  دررابطه با موضوعات زیر:
– تحولات اخیر در آلبانی
– نقش مجاهدین در اعتراضات اخیرایران
– بیانیه ایرانیان مقیم آلبانی

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل میهمانان مردم تی وی

لینک به منبع

***

همچنین: