آقایان همایون کهزادی و حمید رضا سلمانی میهمانان این هفته مردم تی وی

آقایان همایون کهزادی و حمید رضا سلمانی میهمانان این هفته مردم تی وی

کانون آوا، سوم ژوئن 2013: …. شرکت کنندگان در برنامه جمعه 31 ماه مه 2013 برابر با دهم خرداد 1392 ساعت 18 بوقت اروپا بمدت دوساعت آقایان همایون کهزادی و حمیدرضا سلمانی  فعالین حقوق بشر از انجمن یاران فرانسه در مورد آخرین وضعیت کمپ لیبرتی در عراق بعد ار انتقال اولین گروه از اعضای مجاهدین به آلبانی، میتینگ تبلیغاتی مجاهدین در 22 ژوئن امسال در ویلپنت فرانسه و بازگشایی دفتر مجاهدین درآمریکا ورابطه آن با شعارهای ضدامپریالیستی …

افشای راز مراسم ۲۳ ژوئن به صورت مستند و مصوّرشکست بزرگ مریم رجوی در ویلپنت

لینک به منبع

کانون آوا برگزارکرد: برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیونMardomTV.com

شرکت کنندگان در برنامه جمعه 31 ماه مه 2013 برابر با دهم خرداد 1392 ساعت 18 بوقت اروپا بمدت دوساعت آقایان همایون کهزادی و حمیدرضا سلمانی فعالین حقوق بشر از انجمن یاران فرانسه در مورد آخرین وضعیت کمپ لیبرتی در عراق بعد ار انتقال اولین گروه از اعضای مجاهدین به آلبانی، میتینگ تبلیغاتی مجاهدین در 22 ژوئن امسال در ویلپنت فرانسه و بازگشایی دفتر مجاهدین درآمریکا ورابطه آن با شعارهای ضدامپریالیستی صحبت کردند.

لینک ویدیوی این برنامه در یوتیوب:
مصاحبه همایون کهزادی و حمیدرضا سلمانی

همچنین:
آقایان جعفر ابراهیمی و محمد کرمی میهمانان این هفته مردم تی وی
خانم بتول سلطانی و آقای محمد کرمی میهمانان این هفته مردم تی وی

متن مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با فرزاد فرزین فر – ۲۶ آوریل
برنامه جدیدآقای بهزادعلیشاهی درتلویزیون مردم تی وی
متن مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با محمدکرمی درباره قتلهای درون سازمانی -بخش
مصاحبه بهزادعلیشاهی با مهندس علی اکبرراستگو درباره فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) – بازپخش در تلویزیون مردم تی وی ۱۲ آوریل


(Rajavi, Saddam and the Mojahedin Khalq logo)


(مریم رجوی فرمانده مستقیم عملیات کشتار اکراد عراقی در سال ۱۹۹۱)