آقایان کریم قصیم و محمد رضا روحانی کار بسیار بجا و درستی کردند ولی جای نگرانی از وضعیت گروگانهای رجوی در این اطلاعیه خالی است

آقایان کریم قصیم و محمد رضا روحانی کار بسیار بجا و درستی کردند ولی جای نگرانی از وضعیت گروگانهای رجوی در این اطلاعیه خالی است

قربانعلی حسین نژاد، پاریس، ششم ژوئن 2013: … در رابطه با اطلاعیه مشترک این دو بزرگوار فقط یادآور می شوم که جای مساله مبرم روز جنبش آزادیخواهانه مردم ایران یعنی سرنوست بهترین فرزندان این مردم که در خاک عراق در معرض توطئه نابودی توسط رژیم جنایتکار آخوندی و باندهای تروریستیش در عراق قرار دارند در این اطلاعیه خالی است و تنها تاکید کلی و در اساس و ظاهر درست و بحق روی حق آزادی در اشرف و لیبرتی صحه گذاشتن …


(مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار)

لینک به منبع (صفحه فیسبوک آقای حسین نژاد)

اعلام جدایی دو شخصیت مهم و دو رییس کمیسیون آقایان محمد رضا روحانی و کربم قصیم از شورای ملی مقاومت

بسیار کار بجا و درستی کردند ما همیشه در اشرف این سالهای اخیر برایمان سوال بود که وقتی اینجا مسعود رجوی به ما می گوید ضربه خلع سلاح موجب رشد اپورتونیسم یعنی منظورش مخالفت با خطوط رهبری در شما شده و نباید هم پرسید مسول ضربه کیست؟! الآن شرایط مناسب جواب دادن نیست! حالا به شوراییها چه می گوید به آنها که نمی تواند بگوید سوال نکنید اصلا آنها که در فضای آزاد هستند چرا اعتراض نمی کنند و استعفا نمی دهند؟ اکنون این اعلام جدایی دو شخصیت مهم و کلیدی شورا که هر دو رییس کمیسیون در آن بودند حجتی است برای بقیه که استعفا داده و همچون ما جداشدگان از سازمان حقایق موجود و ضربات رجوی به کل جنبش آزادیخواهانه ایران را که در خدمت به بقای سی ساله این رژیم بوده افشا کنند. اکنون از وقاحت رهبری فرقه بعید نیست مثل موارد مشابه بگوید ما خودمان اخراجشان کردیم همراه با انواع ناسزا و تهمت به این دو شخصیت ملی مبارز.

در رابطه با اطلاعیه مشترک این دو بزرگوار فقط یادآور می شوم که جای مساله مبرم روز جنبش آزادیخواهانه مردم ایران یعنی سرنوست بهترین فرزندان این مردم که در خاک عراق در معرض توطئه نابودی توسط رژیم جنایتکار آخوندی و باندهای تروریستیش در عراق قرار دارند در این اطلاعیه خالی است و تنها تاکید کلی و در اساس و ظاهر درست و بحق روی حق آزادی در اشرف و لیبرتی صحه گذاشتن بر اشتباه دهساله رهبری مجاهدین در نگهداری این نیروها در عراق ترور و بحران که عملا خواست رژیم هم می باشد به شمار می رود. حیی وقتی خانه شخصی فرد هم خطرناک می شود همه عاقلان فرد را به ترک خانه فرا می خوانند و اینجا صحبت از حق و حقوق بازی با جان فرد است بگذریم از اینکه نه زمین اشرف و نه موجودی آن حق و دارایی مجاهدین نیست و من به عنوان ساکن بیش از ببست سال در اشرف و مترجم تمام نوشته ها و اسناد و نامه ها و بیانبه ها و نشریه و سایت سازمان به عربی از جمله اسناد و قراردادها و نامه های رهبری سازمان به سران رژیم سابق عراق شاهد بودم که درآمد عمده سازمان از فروش کوپنهای نفت بود که دولت وقث عراق به سازمان می داد به علاوه سرمایه گذاری این پولها در کشورهای مختلف به نام افراد که منبع درآمد سازمان تا کنون می باشد. طبق این اسناد که خودم ترجمه می کردم سهمیه سازمان از نفت عراق در ماه سه میلیون بشکه بود. همه اشرفیان قدیم و حدید هم می دانند که تمام فضای سبز و ساختمانها اساسا به دست کارگران و مهندسین ومعماران و بناها و آهنگران و دروپنجره سازان عراقی که برخی هم به همین علت به دست عوامل رژیم ترور شده و به شهادت رسیدند و عکسها و بنای یادبودشان در مزار شهدا در اشرف بود ساخته شده اند که دستمزدهایشان هم از پول نفت خود این عراقیان توسط مجاهدین پرداخت شده و تمام ماشینها و وسایل موجودهم با همین پول عراق خریداری شده اند لذا حق مردم بیچاره عراق هستند بگذریم از دهها هزار سلاح و مهمات این ملت بیچاره که تسلیم دشمنشان یعنی اشغالگران آمریکایی کردند. بله قبولش سخت و تلخ است ولی عین واقعیت است که نوشتم.

قربانعلی حسین نژاد عضو جدا شده یک سال پیش از سازمان مجاهدین و با خروج از کمپ لیبرتی با سی سال سابقه تشکیلاتی مترجم ارشد بخش روربط خارجی سازمان در فرانسه و عراق بیش از بیست و پنج سال همسر مجاهد شهید فریده کریم زاده (طیبه) مسول اداره امور مقر شورا (پایگاه شکری) در پاریس تا سال 67.

همچنین:
متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران
از «ویروس سبز» تا «ویروس کشور ثالث»!! (پس رئیس جمهور برگزیده مجاهدین خلق، فرقه رجوی، چه شد؟)
نامۀ علی حسین نژاد به آقای کوبلر در مورد ضرورت دیدارهای خانوادگی در کمپ لیبرتی و انتقال ساکنان آن به کشورهای ثالث
از خاطراتم با شادروان دکتر شریعتی در زندان و حسینیه ارشاد و علت شریعتی ستیزی