آقای اولاند، فرانسه بخاطر مردم خودش هم که شده دست از حمایت از فرقه تروریستی رجوی بردارد

آقای اولاند، فرانسه بخاطر مردم خودش هم که شده دست از حمایت از فرقه تروریستی رجوی بردارد

انجمن فراقانجمن فراق، بیستم ژانویه 2015:…  آقای اولاند:اگر گروهک تروریستی برعلیه ملت و علی الخصوص دولت فرانسه در کشور ایران این چنین حمایت مالی و معنوی می شد، برخورد شما با دولت نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه بود؟ آیا این بزرگترین نقض حقوق بشر بشمارنمی آمد؟ پس چگونه است که شما از حقوق بشر دفاع می کنید و درمقابل، سالیان سال است که خائنان و وطن فروشان و تروریستهای ملت ایران …

گزارش سحر، ۲۰۰۹: پادگان مریم رجوی (فرانسه) از بیرون و از درون

قرارگاه اروپایی سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی شهرک حومه ای اورسورواز Auvers-sur-Oise در استان سرژی پونتواز Cergy-Pontoise در کشور فرانسه از زمان پیدایش خود با تأیید دولت وقت فرانسه نقش مقر سرفرماندهی جنگ مسلحانه این سازمان علیه جمهوری اسلامی را به اشکال مختلف ایفا کرده است.

تهدید به مرگ آن خدابنده توسط مریم رجوی مجاهدین خلقآن خدابنده (سینگلتون): در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند (نامه ای به پرزیدنت اولاند)

لینک به منبع

آقای اولاند، فرانسه بخاطر مردم خودش هم که شده دست از حمایت از فرقه تروریستی رجوی بردارد

به نام خدای یکتا و بی همتا

آقای اولاند رئیس جمهور محترم فرانسه

با سلام

خانواده های اسیران فرقه رجوی ، وقایع اخیر و ترور را در کشور فرانسه ،به شدت محکوم کرده وهمدردی خودرا با خانواده های ترور، به دست داعشیان جلاد اعلام می دارد و درخواست اشد مجازات را برمسببان اصلی این واقعه خونین دارد .

آقای اولاند ، همانطور که اطلاع دارید ، جداشدگان در کشور فرانسه و دیگر کشور ها به صورت شفاهی وکتبی ، وجود تروریست مادر، همچون مریم قجر عضدانلو را به شما و نمایندگان حقوق بشر و تمامی مجریان حقوقی و قانونی در کشور مربوطه اطلاع رسانی کرده وهم اکنون هم درسایتهای مربوط به افشای جنایات فرقه تروریستی رجوی ، فعال هستند، ولی متاسفانه هیچگونه عکس العملی در مورد این گزاراشات صورت نگرفته ، بلکه پرونده مریم قجر به علت نقض قانون در فرانسه و پولشوئی و دستور خود سوزی جلوی دادگاه فرانسه ، مختومه اعلام شد که این بزرگترین خیانت به شما وملت فرانسه بود.

آقای اولاند :

آیا می دانید: سرکردگان گروهک تروریستی منافقین در کشورشما، با پرداخت رشوه چندین هزار دلاری به اف بی آی آمریکا خودرا از لیست تروریستی خارج کردند؟

آیا می دانید: سرگردگان گروهک ترویستی منافقین که درکشور شما چندین سال است با حمایت واجازه شما حضور دارند ، خود استاد گروه تروریستی داعش هستند ؟

آیا میدانید: مریم قجر عضدانلو ،سرکرده منافقین ، تامین مالی گروهک داعش را به عهده دارد؟

آیا میدانید: همین اواخر، گروهک منافقین مجدداً با فرماندهان گروهک تروریستی داعش پیمان اخوت و برادری بسته اند؟

آیا می دانید: در پی جنایات بی سابقه گروه تروریستی داعش در سوریه وعراق، مریم قجرعضدانلو سرکرده گروهک منافقین اعلام کرد، که این گروه اسلامی است وبرای آزادی سوریه وعراق تلاش می کند؟

آیا می دانید: ساکنان گروهک تروریست منافقین 17000 ایرانی را ترور کرده اند ؟

آیا می دانید : چندین هزار نفر از گروهک تروریستی رجوی فرار کردند و تمامی جنایات این فرقه را افشا کرده و به اطلاع عموم ملت دنیا رسانده اند ؟

آیا می دانید : چندین هزار نفر دیگر در زندان اشرف در عراق به دست غاصبان رجوی کشته شده اند ؟

آیا میدانید : چندین هزار نفر دیگر اسیر ایرانی در زندان لیبرتی گرفتار چنگالهای داعشیان رجوی و مریم قجر هستند ؟

آیا میدانید: خانواده های اسیران سی سال از سرنوشت عزیزان خود در زندان اشرف هیگونه اطلاعی نداشتند ؟

آیا میدانید: سرکردگان فرقه خون خوار رجوی، خانواده های اسیران زندانی را ، چهار سال به بهانه ملاقات ، در عراق پشت درب زندان اشرف به انتظار گذاشت ؟

آیا میدانید : فرماندهان و دژخیمان فرقه رجوی با آهن پاره و میلگرد به صورت سوزنی تراشیده شده و با سنگ و آتش به خانواده هاو پدرو مادران پیر حمله می کردند؟

آیا میدانید : اکثر نفرات در اشرف را به علت جدائی از فرقه ، خود سرانه فرقه سربه نیست کرده اند؟

آیا میدانید : تمامی قوانین داعش امروزی در فرقه داعش دیروزی (فرقه رجوی) اجرا شده است از قبیل : ازدواج ممنوع، طلاق اجباری، تجاوز به ناموس اسیران ، احداث حرم سرا به عنوان رقص رهائی ، سربریدن و سلاخی کردن در بین کردهای عراقی ، دستور خودسوزی، شکنجه نفرات جداشده, قطع ارتباط با دنیای بیرون وخانواده ، حرام دانستن عشق و عاطفه و محبت ، کشتن نفرات جداشده ؟

آیا میدانید: نفرات اسیر در لیبرتی همان سربازان واسیران جبهه های جنگ ایران و عراق بودند که در زندان صدام گرفتار شده بودند و بقیه اسیران ربوده شده از کشورهای همچون ترکیه ، آلمان ، پاکستان ، که با نیرنگ فریب دژخیمان فرقه رجوی با چشمان

بسته به صورت گروهی وارد زندان اشرف کرده اند؟

آقای اولاند : ما خانواده ها و جداشدگان ، بارها به صورت کتبی به شما و علی الخصوص شهردار اورسورواز اعلام کردیم که وجودتروریست های فرقه منافقین ، همچون مریم قجر عضدانلو و ابریشمچی و دیگر سرکردگان در فرانسه باعث خطرات و ناامنیهای جبران ناپذیری در این کشور خواهد شد، ولی متاسفانه به دلایلی هیچ گونه اقدامی و یا حتی تحقیقی از ناحیه جداشدگان و خانواده های اسیران به عمل نیاوردید که این قصور باعث نا امنی و کشتار وجنایت در کشور مربوطه شد که جای بس تاسف دارد.

آقای اولاند:اگر گروهک تروریستی برعلیه ملت و علی الخصوص دولت فرانسه در کشور ایران این چنین حمایت مالی و معنوی می شد، برخورد شما با دولت نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه بود؟

آیا این بزرگترین نقض حقوق بشر بشمارنمی آمد؟

پس چگونه است که شما از حقوق بشر دفاع می کنید و درمقابل، سالیان سال است که خائنان و وطن فروشان و تروریستهای ملت ایران و دولت مردان نظام جمهوری اسلامی ایران را در کشورخود اسکان داده و حمایت می کنید؟

آقای اولاند: درحوادث اخیر کشورفرانسه ، تنها 16 نفر به دست جلادان داعشی کشته شدند واین چنین بین دولت و ملت فرانسه رعب و وحشت به وجود آمده و خانواده های داغ دیده مظلومانه ، عزیزان بیگناه خود را بی دلیل ازدست دادند، حال حساب کنید درایران همین گروهک به اسم دیگر یعنی مجاهدین خلق 17 هزار ترور، چندین هزار کشته واعدام دراشرف و … مرتکب شده اند ، به دهها نفر دستور خود سوزی داده اند ،دختران مظلوم را عقیم و زنان را درایران بی سرپرست و هزاران خانواده را از هم پاشیده اند و باز هزاران فراری و جداشده از این فرقه که سی سال عمر وهستی خودرا باختند و چندین هزار نفردیگر ،گروگان در لیبرتی عراق هستند و خانواده ها ی آنها سه ده هست که نگران وضعیت فرزندان بیگناه می باشند و شما همیشه حامی گروهک تروریست رجوی بوده اید!

حال بنگرید،ملت ایران سی سال تمام چه درد عظیمی و جانکاهی را تحمل کرده و هیچ ارگان و دولت و سازمان مللی و حقوق بشری اعمال بیشرمانه این جانیان را نه تنها محکوم نکرده بلکه بادریافت هزاران دلار ازفرقه،آنها را بیشتر ترغیب و تشویق برعلیه دولت و ملت و خانواده های مظلوم ایرانی کرده اند !!

آیا این بزرگترین نقض آشکار حقوق بشر نیست که درکشور حاکم است ؟

حمایت از تروریستی همچون مریم قجر، یعنی خیانت به ملت فرانسه

قاضی فرانسوی دستور توقف تحقیق در مورد فرقه تروریست مجاهدین خلق را صادر کرد
French judges acquit Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Terrorists


http://youtu.be/Bco3lNaxY0k

حمله مزدوران رجوی در پاریس به اعضای فرانسوی انجمن صلح
Rajavi cult attack Peace association


http://youtu.be/Un-Y8sM9U70

مریم رجوی داعش تروریسم فرانسه، مقصر یا قربانی

Maryam Rajavi terrorist syriaThe Mojahedin Khalq (Rajavi cult) and Saddam’s daughter support the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)

تهدید به مرگ آن خدابنده توسط مریم رجوی مجاهدین خلقIn a democracy we don’t beg terrorists not to kill us (Open letter to President Hollande)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15162

حقوق بشراز دیدگاه مریم رجوی در مجمع پارلمانترهای کشورهای غربی

انجمن فراقانجمن فراق، سوم ژانویه ۲۰۱۵:…  تلاش آقای هواردین برای ساختن ایران آزاد و دمکراتیک فوق العاده کار ساز بوده و واقعا” در عرض چندین سال تلاش مستمر و شبانه و روزی در کنار نماینده حقوق بشر مردم ایران یعنی مریم قجر بی عزت ، توانست ده ماده ارائه شده را به اجرا بگذارد این ده ماده عبارتند از: ۱-نشست عملیات جاری ۲- نشست برای فاکت خوانی ۳ – نشست برای تنبه نفر مورد نظری که خدای ناکرده فکری …

انحمن فراقآنکه از منطق به دور است به فحاشی وتهمت رو می آورد قسمت آخر

لینک به منبع

حقوق بشراز دیدگاه مریم رجوی در مجمع پارلمانترهای کشورهای غربی:

اظهارات هوارد دین رئیس پیشین حزب دمکرات آمریکا در رابطه با حقوق زنان “مریم رجوی اینجا حضوردارند ، و از حقوق مساوی برای زنان دفاع میکنند و میخواهم به خانم رجوی بگویم ،ما از الگویی که شما ارائه کرده اید بسیار سپاس گزاریم ، بیانیه ده ماده ای شما برای حقوق بشر ،نه تنها برای مردان بلکه برای زنان درایرانی نو،آزاده ،دمکراتیک ،این وظیفه ما وهم آمریکا و هم اروپا است که مطمئنا” واقعیت را میسازیم واین شدنی است “.

تلاش آقای هواردین برای ساختن ایران آزاد و دمکراتیک فوق العاده کار ساز بوده و واقعا” در عرض چندین سال تلاش مستمر و شبانه و روزی در کنار نماینده حقوق بشر مردم ایران یعنی مریم قجر بی عزت ، توانست ده ماده ارائه شده را به اجرا بگذارد این ده ماده عبارتند از:

۱-نشست عملیات جاری

۲- نشست برای فاکت خوانی

۳ – نشست برای تنبه نفر مورد نظری که خدای ناکرده فکری در مورد پدر یا مادر داشته باشد

۴- حمل خاک انداز و چارو به جای اسحله

۵- مبارزه با نظام ایران با اسحله پیشرفته امروزی مجاهدین (خاک اندازو جارو و شیشه شکسته و آهن پاره و تف وفحاشی)

۶- تشویق مبارزان ایرانی برای جدائی از همسران

۷- دستور طلاق اجباری

۸- دستور ازدواج ممنوع

۹- ساخت سالن برای رقص رهائی زنان به صورت عریان

۱۰- ساخت حوض رهائی و لخت عریان کردن زنان برای ذوب شدن در رهبری

این ده مورد برای ساخت ایران نوین و دمکراتیک با همکاری تمامی اعضا پارلمانترها به تصویب رسیده و اجرایی هم شده است.

سخنران بعدی آقای استرون استیو نسون می باشد که می گوید “دلیل حضور دراینجا بخاطر دفاع حقوق بشرانه مریم رجوی از مجاهدین وملت ایران است باتشکر از شماخانم مریم رجوی که سخنان الهام بخشی را ایراد کردید !!!همانطور که شما گفتید امروز روز جهانی حقوق بشر است اگر اجازه بدهید اشاره ای داشته باشیم به فعالیتهای چندین ساله خانم مریم رجوی که یکی از مدافعین حقوق بشر در ایران ، بفرمائید خانم مریم”

خ مریم :

باتشکر از شما اجازه بدهید به چند مورد اشاره واضح داشته باشم “

۱-بمب گذاری در ساختمان مجلس

۲-به شهادت رساندن ۱۷۰۰۰ایران

۳-عملهای انتحاری در بین مردم عادی ومسجد

۴- فریب دادن جوانان و انتقال آنها به شهر بزرگی همچون اشرف در عراق!!!

۵- تحصیلات عالیه دوره شکنجه گری و ترور وانتحاری در دانشگهاهی پیشرفته وبروز همچون دانشگاه انفرادی بدیع زادگان و ابوغریب و ۳۰شکنجه گاه دیگر ، فرق ندارد دانشگاه و یا شکنجه گاه در اشرف یکی است.

۶- حفر گورهای دسته جمعی ، که احیانا” زیر دست نفرات ما مثل علی بهاری و یا نریمان و مژگان پارسائی کسی کشته شد، شبانه در گورها دفن میکنیم تا بچه های دیگر نفهمند آنها کجا هستند ویا اگر کسی هم پیگیر شد میگوئیم مزدور بود اخراجش کردیم ورفتند ایران.!!

۷- تامین آسایش روحی وجسمی به صورت کاملا” حقوق بشرانه برای تمامی نفراتم دراشرف از قبیل :

-خواب دیدن ممنوع

-غسل خواب دیدن عاطفی و عشق واجب و قانونی است

-غسل فکر کردن به پدر ویا مادر .

– کارمستقل و دریافت کارمزد کاملا” ممنوع است

– بیگاری و کاشت سبزی و درو چمن و قطع شاخ وبرگ درختان برای سرنگونی یک نوع ورزش و تمرین روزانه است .

– فاکت نویسی که یکی از قانونهای حقوق بشرانه ما مجاهدین است که به این صورت به نیات درونی و فکری نفرات پی میبریم و سریعا” هم رسیدگی میکنیم !!!!

سخنران سوم ،آقای پاتریسیا تویا رئیس هیات ایتالیا در گروه سوسیال دمکرات!…!:

به طور خاص خوشحالم که شما خ مریم رجوی ،امروز اینجا در میان ما هستید ،شما!!… زن… شجاعی!…! هستید و فکر می کنم نه تنها در ایران !…! بلکه در کل منطقه(چندگرفتی اینهمه بل گرفتی)شما بی نظیر هستید !…!برای شما و مبارزه ارزشمندتان بهترین آرزوها را دارم مبارزه یی که با اعتقاد تا پایان از آن پشتیبانی خواهم کرد.

خ مریم :

من هم از شما تشکر میکنم ،این بی نظیر که فرمودید کاملا” در من صدق میکند چرا ؟؟؟؟چون تابحال کسی را سراغ دارید که یک شبه همسر و فرزند خودرا طلاق دهد و فردا به عقد دوست رفیق خود درآید ؟؟؟؟

اصلا” تاریخ نشان داده که زنی ،هزاران زن دیگر را ،خود به عقد شوهرش در آورد؟؟؟؟

بی نظیری من در این است که خودم به شوهر غیر شرعی ام دستور دادم تا حوض رهائی بسازد و دختران را لخت عریان کند و با آنها در همان حوض برقصاند ،خدایی !کدام زن این کار را می کند ، این بزرگترین شجاعت یک زن است.

این دختران به دستور من عقیم شدند ، زنان هم باز به دفاع از قانون حقوق بشری زنان ، دستور دادم همه از شوهرانشان طلاق بگیرند چون مسعود گفت: تمامی زنها و دختران همسران من و پسرها ومردهاهم شوهران تو، این یعنی هم ترازی که به تساوی یر به یر شدیم .حقوق زنان ومردان باید رعایت شود که درایران اصلا” به این حقوقها توجه ندارند!!!!!

خانمها و آقایان

باید بگویم من همیشه نگران نقض حقوق بشر درایران هستم ، درایران وقتی قاچاقچی و قاتلی را بی دلیل اعدام می کنند در رسانه ها به اطلاع عموم می رسانند که فلان قاتل در تاریخ فلان اعدام خواهد شد ، خوب این مسلما” نگرانی برای خانواده مربوطه و ملت ایران دارد که این نقض حقوق بشر است ، در اشرف اگر کسی با عقیده مسعود مخالف بود ما خودمان شب می کشتیم و یا می فرستادیم زندان ابوغریب بعد از شکنجه های ملایم با اطوی داغ وکابل می کشتند وهمانجا هم دفن می کردند کسی هم نمی فهمید

آقای تونه کلام – نماینده پارلمان اروپا :

به گرمی به مریم قجر خوش آمد می گویم،از دولت عراق میخواهیم لیبرتی از محاصره بیرون بیاد چون ۲۲نفراز دست رفتند ، ما باید مردم ایران را در اشتیاقشان برای آزادی !!!دمکراسی!!!! حمایت کنیم و مطمئنیم اگر ما امروز اینجا گرد آمده ایم این یک پیام بسیار مهم به مردم ایران می فرستد که <نترسید ما همه با هم هستیم (آفرین شعار هم یاد گرفته)

خ مریم :

خانمها و آقایان ؛ همانطور که میدانید لیبرتی درمحاصره است درب ها تماما” قفل شده و کلید آنرا نریمان برده آلبانی ، مسعود در پیام آخرش گفت هرکس می خواهد برود پیش خانواده خودش برود ما به اجبار کسی را نگاه نمی داریم ولی بچه ها قسم خوردند مجاهد بمانند ومجاهد بمیرند خوب ماچکار کنیم ،مسعود تمامی دربهای خروجی راکلا” هفت قفله کرده وبعد چراغها را خاموش کرد و پیام خیلی خیلی مهم داد که هر کس می خواهد و جرات دارد برود !!!!!خوب نرفتند یعنی فقط حاضر حاضر می گفتند وبه خاطر همین ایستادگی ۲۲ نفرمان هم از دستمان رفت برای تشیع جنازه این نفرات شب گذشته از قبرستان فرانسه بهترین گلها با گلدان وارد مقر اور کردیم که مجددا” با حضور شما عزیزانم مراسم تشیع با دنبک و ساز و آواز برگزار میکنیم به هرصورت خون این عزیزان هدر نمی رود جانشان و عمرشان نثار انقلاب مریم کردند تادر کوهستانها بجنگیم یعنی به نوعی ذوب در مس عود شد و… برای سرنگونی و یا سرتوگونی داریم تلاش میکنیم امسال نشد چهارشنبه سوری سال آینده به تهران برویم شما نماینده های محترم هم با ما بیائید نترسید ما همه با هم هستیم ، خورجین ها پره سنگ وآهنه و شیشه است ،همه را از پا درمیاریم .

جولی وارد –عضو کمیسیون زنان پارلمان اروپا از انگلستان :

من وشما حضار برای اولین بار در مورد این مبارزه خارق العاده یعنی خ مریم رجوی وسازمان بسیار شجاع مطلع میشوید امید وارم در کنار من بایستید تا از طریق سازمان خود،برای آزادی و دمکراسی تلاش کنید.

خ مریم:

خانمها و آقایان !!..!! ملت ایران به حمایت ما نیاز دارند نقض کامل حقوق بشر درایران حاکم است ، کاری کردند تمامی کارکنان با موبایل و کامپیوتر و دیجیتال کار میکنند ، میدانید ایران شده مرکزتولید انرژی هسته ای یعنی این تمامیت نقض حقوق بشر، اینها بمب اتم دارند ، تمامی ملت صاحب خانه و کارخانه و ماشینهای آنچنانی ، خانمها آقایان گوش کنید ، امسال در مسابقات جهانی و بین المللی دختران بیشتر از پسران مدال طلا گرفتند این مجازات دارد ، همه این ورزشها باید جمع شود درایران باید مردها درجنوب ایران زندگی کنند و زنها در شما ل ، تمامی زنان وارد دانشگاه شدند باهر خانمی صحبت می کنی دارای مدارک و مقامی آنچانی است این حرکت ضد دمکراسی درایران است ، درایران دفتر طلاق و ازدواج است این مسئله کلا” غیر قانونی است ، همانطورکه میدانید ما دراشرف و لیبرتی و اورسورواز احداث اینگونه دفاتر را ممنوع کردیم ، مسعود خودش همه را به عقد خود درمیآورد و نیاز ی نیست که عروسیهای آنچنانی برگزارشود با یک استخر پر آب ، میشود از این گونه ولخرجیها جلو گیری کرد .

ژرارد دپر- وزیر دولت در بلژیک ،رئیس کمیته دوستان آزاد د رپارلمان اروپا:

من به خاطر مریم اینجا هستم ،به خاطر مبارزه بی وقفه ی که به پیش می برد با اراده ،ذکاوت و ظرافتی خارق العاده ،به نظرم اونه تنها یک الگلو برای ایرانیان ،بلکه یک الگو برای تمامی کسانی است که برای آزادی و دموکراسی می جنگند و الگویی برای تمامی زنانی که به دنبال استقلال و کرامت و احترام هستند .با تشکر از شما مریم !!

خ مریم :

خانمها و اقایان “منهم از حضور شما نمایندگان در این جلسه تشکر میکنم

من و مسعود برای ساخت یک ایران آزاد و دمکراسی سالیان سال است که تلاش میکنیم ، با قدرت خارق العاده ای از لحاظ نظامی و ورزمی که داریم و حتی نیروهای آموزش دیده ، ما که به نام ارتش آزدی بخش که سی سال تمام در حال آموزش هستند ، توانتسیم بعد از سی سال توسط همین نیروها از اشرف خارج و در لیبرتی جایگزین شویم ، یعنی همان ذکاوتی که شما فرمودید توانستیم اشرف را مثل قارچ تکثیر کنیم و همانطور که اطلاع دارید این اواخر ، با انتقال ششصد نفربه آلبانی در همین کشور پیشرفته هم مقر دیگری زدیم که نیروهای جوان ما که سن آنها از شصت به بالا است وبعضی از این نفرات هم کمی بیشتر مریض حال هستند که نیاز مبرم به عمل جراحی دارند ،در حال تمرین برای سرنگونی هستند ، چند صد نفری اعلام جدائی کردند که ما خودمان میخواهیم آنها را کلا” اخراج کنیم ، چون بعد از سی سال آنها مزدور شدند و میخواهند در کنار خانواده باشند ، خانمها و آقایان : خانواده منبع فساد است ، و ما باید بجد از این خانواده ها دوری کنیم چرا که باعث اصلی جنبیدن اشرف همین خانواده ها وبلندگوهای آنها شد ما باید با کمک شما با این پدران و مادران مقابله کنیم ویکی از ناقضان حقوق بشر درایران همین خانواده است باید خانواده از هم پاشیده شود تا ایران را به سوی دمکراسی آزاد حرکت دهیم ، میدانید عشق و علاقه و عاطفه وقت گیر است ،همه این نیروها باید برای مبارزه تبدیل شود ، هدف اصلی ما حرکت از مهران به تهران است یعنی پیمودن قلعه سعود است که اینبار به جای مسعود، در کنار شما تمامی نمایندگان و شهردارها میخواهم قلعه را بالا بروم (سوت وتشویق و هاهوی نمایندگان حاضر درجلسه پارلمان خ مریم )و(خ مریم هم با آن لبخند زیبای مونالیزایای خود ودستی به عنوان اتحاد ، تکان میدهد و تشکر میکند .)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=5941

اظهارات «تام ریج و هواردین» در حمایت از فرقه رجوی، با مشتی دلار

جمیل بصام، انجمن نجات، تهران، چهاردهم اوت ۲۰۱۳: …  جهت‌گیری سیاسی رجوی برای جذب سیاستمداران آمریکا و غرب بخصوص بعد از برگزاری ویلپنت شتاب بیشتری بخود گرفته است. درحالیکه آمریکا عامدانه به فعالیتهای فرقه میدان داده و از آن حمایت می‌کند ولی بیشتر از هر چیز منافع خودش را در نظر دارد. آمریکا برای پیش بردن اهداف خود در منطقه نه تنها با فرقه رجوی بلکه با تمام جریانها و گروه‌های تروریستی دیگر نیز …


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به منبع

جهت‌گیری سیاسی رجوی برای جذب سیاستمداران آمریکا و غرب بخصوص بعد از برگزاری ویلپنت شتاب بیشتری بخود گرفته است.

درحالیکه آمریکا عامدانه به فعالیتهای فرقه میدان داده و از آن حمایت می‌کند ولی بیشتر از هر چیز منافع خودش را در نظر دارد. آمریکا برای پیش بردن اهداف خود در منطقه نه تنها با فرقه رجوی بلکه با تمام جریانها و گروه‌های تروریستی دیگر نیز بصورت تاکتیکی هر از گاهی همسویی نشان داده تا منافع خودش را در منطقه تثبیت کند. تعجب اینجاست که رجوی این همه در ضدیت با آمریکا خود را یکه تاز و جلودار می‌دانست چگونه حاضر شده به تمام آن اصول و شعارها پشت کند و اینگونه خود را همسو نشان دهد. فرقه رجوی از آمریکا کم آسیب ندیده است. در بمبارانهای ابتدای اشغال عراق که توسط هواپیماهای آمریکایی بر قرارگاه اشرف انجام گرفت ده‌ها تن از ساکنین قرارگاه جان خود را از دست دادند. آنها سپس سازمان را کاملاً خلع سلاح نمودند. در جریان جابجایی از قرارگاه اشرف نمی‌توان گفت صرفاً کوبلر در هماهنگی با عراق دست به این جابجایی زد، آمریکا هم یک طرف قضیه بود و با تضمینهای دروغینی که به رجوی داد رضایت او را برای جابجایی جلب نمود. رجوی ولی همه کاسه و کوزه‌ها را بر سر کوبلر خراب کرد. درحالیکه آمریکایی‌ها نقش جدی در این جریان داشتند. حالا اگرچه تعدادی از فرماندهان و سیاستمداران آمریکایی با پول دریافتی از خزانه‌ی رجوی یا بدون پول، تقریباً به نوبت و مرتب به مذمت این داستان می‌پردازند و حتی از خود انتقاد کرده و خواهان بازگردان ساکنان از زندان لیبرتی به کمپ اشرف می‌شوند، ولی در اصل داستان هیچ تغییری حاصل نشده است.

بنابراین آیا نمی‌شود گفت با خصوصیاتی که از آمریکا سراغ داریم، رجوی بزرگترین ریسک زندگیش را انجام داده است. اگر صحنه سیاسی ایران بصورت تاکتیکی در مصالحه با آمریکا قرار گیرد. اگر آمریکا احساس کند حمایت بیشترش از فرقه رجوی ممکن است تمام پلهای پشت سرش را خراب کند و دیگر حرف زدن از آشتی با ایران برایش مشکل و بلکه غیرممکن می‌شود. آنوقت چه خواهد شد. آیا دفع و مغضوب قرار دادن فرقه رجوی برای آمریکا زحمتی دارد؟ آیا آمریکایی که شدیداً ضد رادیکالیسم و تغییر است از سر ناآگاهی به رجوی میدان داده و نام سازمان را از فهرست سازمانهای تروریستی خارج و اجازه داده در آمریکا دفتر شورا را بازگشایی و پولهای بلوکه شده آنها در آمریکا آزاد شود ؟ اگر صرفاً بی‌تحرکی و انفعال دولت اوباما را در قبال وقایع جهانی از یکطرف و هزینه‌های چند ده میلیون دلاری فرقه رجوی برای برگزاری نمایشات و آکسیونها و خریدن آدمهای دستگاه قدرت آمریکا را از طرف دیگر در نظر بگیریم شاید به نتیجه‌ای واقعی نرسیم. چرا که علیرغم تمام این موارد، واقعیت ماهیت حسابگرانه آمریکا است که در قبال وقایع جهانی دست به انتخاب و دستچین مهره‌های مورد نظرش می‌زند و هرکاری لازم بداند برای حیات سرمایه‌داری انجام می‌دهد ولو قربانی کردن یک دولت و حکومت چه برسد به یک سازمان تحت فشار و گیرافتاده در زندان لیبرتی. دلیل آگاه بودن دولت آمریکا از اقداماتش در قبال فرقه رجوی از مواضع رسمی آنها بخوبی مشهود است. وزارت خارجه آمریکا وقتی سازمان را از لیست تروریستی خارج می‌کند مطرح می‌سازد که سابقه فعالیتهای تروریستی آنها را بخوبی واقف و همواره در نظر می‌گیرد. وقتی آنها را از لیست تروریستی خارج می‌سازد که به فریب، آنها را به مکانی بی دفاع و حفاظ و با بدترین شرایط زیستی- محیطی بنام لیبرتی زندانی می‌کند. از مارتین کوبلر درحالیکه زیر آماج حملات فرقه رجوی قرار دارد به انحا مختلف تشکر و قدردانی می‌کند. در این میان هر وقت عراق خواست محل استقرار آنها را زیر موشکباران قرار می‌دهد. آمریکا غیرمستقیم به رجوی می‌گوید یا موشک بخورید یا به آلبانی، کشور ایزوله و بی‌آب و علفی در اروپا بروید آنهم به این صورت قطره چکانی درحالیکه نمایندگان و سیاستمدارانش دائم در حمایت از مجاهدین داد سخن سر می‌دهند. آمریکا می‌گوید اگر می‌خواهید جای بهتری بروید باید دست از فرقه بردارید و مستقل زندگی کنید. پس به این ترتیب می‌بینیم آمریکا کاملاً آگاهانه دارد بصورتی دوگانه با فرقه رجوی برخورد می‌کند. چرا که می‌خواهد با سیاستِ فشار–امتیاز، رجوی را هر چه بیشتر به دنبال خود بکشاند. دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی آمریکا که حتی از شنود شهروندان خودش غافل نیست و احتمال دشمن دانستن آنها را هم می‌دهد چطور راجع به سازمانی که یک موقع در لیست تروریستیش قرار داده بود هیچ کار اطلاعاتی نکرده باشد. آنها با اکثر جداشدگان فرقه مصاحبه کرده و از اوضاع و احوال درونی فرقه خبر دارند. آنها از طریق تشکلهای گوناگون و کارشناسان خود از جمله موسسه رند اعلام کرده‌اند که:

– این فرقه به خاطر ترورهای زیادی که در ایران داشته و همچنین اتحادی که با صدام در زمان جنگ ایران وعراق بسته بود مورد انزجار اکثر مردم در داخل ایران است.

– در کشورهای منطقه بخصوص کشورهای عربی هیچگونه شاخه و بازویی ندارد.

بنابراین مسئله سیاستهای آمریکا دقیقاً مصلحتی است. برخورد آمریکا با جریان القاعده نمونه بارز آن است. این جریان که در جنگ روسیه در افغانستان توسط آنها تقویت و زنده گشت. بعدها هدف اصلی حملات آنها در هر نقطه دنیا قرار گرفت. طالبان هم به همین نحو. آمریکا بعد از چند بار دشمنی و دوستی اکنون خواهان مذاکره با آنهاست تا بعد سیاست‌های میدانی چگونه اقتضا کند.

بنابراین سیاستمداران آمریکایی که در حمایت از فرقه داد سخن می‌دهند باید به این نکته واقف باشند که دولت آمریکا علیرغم تمام انعطافهایی که رجوی از خود نشان داده هنوز به این سازمان اعتمادی ندارد. برای همین هم است که تاکنون حتی یک ملاقات رسمی با این سازمان نداشته و هیچگاه بطور رسمی از آنها حمایت نکرده است.

نمونه‌ای از این نوع فعالیت‌های سیاستمداران آمریکایی می‌توان به مقاله تام ریج و هوارد دین اشاره کرد. گذشته از این که آیا این دو نفر هم مثل خیلی‌های دیگر برای شرکت در مراسم فرقه رجوی چقدر پول گرفته‌اند، باید بدانند که گرفتاری کنونی سازمان در درجه اول زندان لیبرتی است. اگر سازمان، از قدرتهای دولتی، منطقه‌ای و یا جهانی از جمله خود آمریکا دوست و متحدی واقعی داشت خیلی وقتها پیش از این محل به یک کشور سوم رفته بود و یا حداقل به اشرف بازگردانده می‌شد و اینگونه در مخمصه و تنگنا در تهدید موشکباران در زندانی تنگ بنام لیبرتی قرار نمی‌گرفت. نیروهای مستقر در لیبرتی برای حفظ انسجام و یکپارچگی خود و از همه مهمتر مشروط بودنشان به رجوی سالهاست که در نشستهای سنگین انتقاد از خود و غسل محروم از هرگونه علائق خانوادگی از جمله همسر، فرزند، پدر، مادر، خانواده در ذهنشان یک چیز به تدریج حک کرده‌اند که بودنشان اگر ارزش دارد فقط به خاطر رجوی است و لاغیر. بنابراین آقایان تام ریچ و هوارد دین، این افراد که به این صورت همه عواطف انسانی خود را به نفع جای دیگری قطع کرده‌اند و به خاطر صرفاً یک نفر نفس می‌کشند، سازمان و تشکیلات یا فرقه‌ای را شکل داده‌اند که اصلا در این مقطع نمی‌تواند بطور استراتژیک مورد حمایت رسمی دولت آمریکا قرار گیرد، چرا که ماهیت و بنیادش ضد آمریکایی است. و اینجاست که باید بقول مثلِ قدیمی گفت کار شما همانند آب کوبیدن در هاون است.

جمیل بصام

(خانواده ها نگران فرزندان به گروگان گرفته شده خود در بیابانهای عراق)

Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen

همچنین:

رجوی به پول تو جیبی اعضا در آلبانی هم رحم نمی کند!

حسینی، انجمن نجات، مرکز تهران، سی و یکم دسامبر ۲۰۱۴:…  بر اساس اطلاعات موثق رسیده از آلبانی – تیرانا ، سران تشکیلات فرقه ای رجوی تمام پول تو جیبی ای که به اعضا خود درحین انتقال از عراق به آلبانی داده بودند را بازپس گرفتند . در پی افشاگری های جداشده ها مبنی بر عدم استیفای حقوق شخصی ا

افاضات کشک و آبکی مسعود رجوی رهبر فرقه مجاهدین در مورد عملیات باصطلاح فروغ جاویدان

سایت فرقه ها، سی و یکم دسامبر ۲۰۱۴:… عراق هم ادعای گرفتن تهران را نکرده است اما ما می‌خواهیم برویم تهران را بگیریم. (با طنز:) خوب، چه میشه کرد دیگه! بعضی وقت‌ها این طور پیش میاد دیگه! {دوباره به نقشه اشاره می‌کند.} ما به ترتیب به قصرشیرین، سرپل ذهاب، اسلام آباد

از “سفری که رجوی ندید” تا “کلاغی که قار قار کردن یادش رفت”

سایت مجاهدینمجاهدین دات کام، تهران، سی ام دسامبر ۲۰۱۴:… در همه دیدارهای لاریجانی مقامات عراقی بر گسترش روابط با ایران تاکید و از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی در عراق تشکر کردند. شاید درست به همین دلیل بود که این سفر و حاشیه‌‌ها و بازتاب های آن در خبرگزاری‌