آقای ایلیر متا، دروغهای مریم رجوی را باور نکنید

Follow Share on Tumblrارسال – زنان ایران، پنجم اکتبر 2019:… آقای رئیس جمهور، بجای اتلاف وقت شما با یک سخنرانی الکن انگلیسی بهتر بود مریم رجوی از این می گفت که اعضای مجاهدین چگونه سالهای سال است که دسترسی به خانواده و فامیل، مطبوعات، تلفن و اینترنت و یا هر گونه وسیله ارتباطی ندارند و … Continue reading آقای ایلیر متا، دروغهای مریم رجوی را باور نکنید