آقای ایلیر متا ، رئیس جمهور کشور آلبانی – نامه سرگشاده

Follow Share on Tumblrارسال – کریم غلامی، ایران فانوس، دهم اکتبر 2019:… مجاهدین خلق، خود ناقض تمامی این 10 ماده هستند و می توانم برای هر کدام از آن صدها فاکت بیاورم، اما این نامه گنجایش این موضوع را ندارد. چگونه سران سازمان مجاهدین مدعی اند که به قانون احترام می گذارند در حالی که … Continue reading آقای ایلیر متا ، رئیس جمهور کشور آلبانی – نامه سرگشاده