آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، سیزدهم می 2013: … اما سئوال این است : آقای رجوی شما بعنوان یک نیروی متشکل مدعی, که خود را یگانه آلترناتیو میداند؛ بغیر از دل بستن به این امیدها و سحر و جادو و توهم * آیا تاکنون خودتان منشاء تاثیری هم بوده اید ؟ آیا اصلا برای این سرنگونی که میگویید استراتژی خاصی هم دارید ؟ آیا این استراتژی شما چیزی است که به سه هزار نفر در میان سالی و کهنسالی با انواع …

لینک به منبع
همچنین در وبلاگ حسن زبل

آقای مسعود رجوی به تأسی از ایرج مصداقی پیامی برای آقایان خامنه ای و رفسنجانی در یوتیوب ارسال کرده , شاید فکر میکرده که ارسال پیام از طرف او,همانند پیام آقای مصداقی بسیارسرو صدا خواهد کرد و از این راه بسیار مطرح خواهد شد , چنین نشد چرا که پیام ایشان نه مستدل بود و نه منطقی به همراه داشت و حتی درانشاء هم ,گاه مخاطب را فراموش کرده و بجای آن دو , مردم یا لیبرتی نشینان مورد خطاب قرارمیگرفتند .

اما محتوای اصلی پیام بعد از سالیان سال شعار سرنگونی , این بود که رفسنجانی چه انتخاب شود و چه نشود به سود مجاهدین است و با شدت یافتن جنگ و دعواها در داخل جمهوری اسلامی سرنگونی محقق , و مجاهدین به تهران رفته و خواهر مریم به تخت خواهد نشست و برادر مسعود ار خفا بیرون جهیده و نیابت امام زمان را عهده دار خواهد شد.

رجوی سعی کرده بود که بعنوان یگانه اپوزسیون بلاجایگزین جمهوری اسلامی دست روی دست نگذاشته و در تغییر شرایط به سوی سرنگونی تاثیر گذار باشد , او با رو کردن برخی مسائل بین آقایان رفسنجانی و خامنه ای مثل قرض گرفتن سی و پنج تومان توسط آقای خامنه ای از رفسنجانی و برخی نکات دیگر به اصطلاح این اختلافات را دامن زده و با همین حرفها, دعوا و در نهایت سرنگونی را محقق کند , ظاهرا مثل اینکه آقای رجوی از حمله آمریکا ویا اسرائیل به ایران نا امیده شده و امروز تمرکزش را روی دعواهای داخل جمهوری اسلامی و به اصطلاح خودش دو سره شدن رژیم گذاشته , البته در دوران خاتمی هم آقای رجوی با شعار سه سره شدن رژیم مدعی شد که همان سال اول دولت خاتمی , جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد و یکبار هم در دولت احمدی نژاد مدعی شد که با یکسره شدن رژیم همان سال اول سرنگونی حتمی است .

یکسره , دوسره یا سه سره و یا حتی حمله نظامی آمریکا و اسرائیل یا تظاهرات در داخل ایران و بی آبی و زلزله وسیل , چیزهایی است که تا امروز مجاهدین خلق و آقای رجوی بعنوان منشاء سرنگونی روی آن سوار شده و سعی کرده اند آن را در بوق و کرنا کنند .

اما سئوال این است :

آقای رجوی شما بعنوان یک نیروی متشکل مدعی, که خود را یگانه آلترناتیو میداند؛ بغیر از دل بستن به این امیدها و سحر و جادو و توهم * آیا تاکنون خودتان منشاء تاثیری هم بوده اید ؟ آیا اصلا برای این سرنگونی که میگویید استراتژی خاصی هم دارید ؟ آیا این استراتژی شما چیزی است که به سه هزار نفر در میان سالی و کهنسالی با انواع و اقسام بیماری و درد و رنج نیاز داشته باشد؟

اگر فعلا استراتژی خاصی ندارید و چشمتان به همان امیدهاست یا اگر دارید و به این افراد نیازی نیست لطف کرده آنها را رها کنید بروند دنبال زندگی خودشان .

توهم* – رجوی گاه در نشست ها مطالب خنده داری را بعنوان دلیل برای سرنگونی رژیم در همان سال عنوان میکرد مثلا یکسال میگفت چون عید فطر و نوروز با هم افتاده دلیلی بر سرنگونی در همانسال است یا مثلا از قول یک شاعر زیرخاکی میخواندند که گفته وقتی یک زن قد بلند کند ایران تغییر میکند و آن زن مریم است و بسیار از این چیزها

همچنین:
فرهنگ خواهر کشی در سازمان مجاهدین (فرقه رجوی)
تحسین و تاسف بابت یک نامه
برنامه جدیدآقای بهزادعلیشاهی درتلویزیون مردم تی وی
درخواست از آقای مسعود رجوی برای نجات جان مجاهدین خلق مستقر در لیبرتی


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)