آقای غلامرضا شکری دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

آقای غلامرضا شکری دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

 پارسا سربی مردم تی وی کانون آوا (مردم تی وی)، نهم آوریل 2019:…  آقای غلامرضا شکری عضو جداشده مجاهدین در آلبانی  درادامه برنامه 25 ماه مارچ که بعضی از سئوالات نیمه تمام ماند،  دررابطه با: – تمهیدات سازمان مجاهدین درآلبانی وعراق جهت جلوگیری از فراراعضاء  – تبلیغ حقوق بشرتوسط سازمان مجاهدین – علت مخالفت فرقه رجوی با آمدن خانواده های اعضای فرقه به آلبانی و جلوگیری از دیدارآنها – کشتار 10 شهریور 1392 در قرارگاه اشرف عراق –  تخلیه اطلاعاتی اسرای ایرانی جنگ ایران وعراق توسط مجاهدین

غلامرضا شکری نجات یافتگان مجاهدین خلق در آلبانیآشفته بازاری است بیا و ببین – پاسخ آقای غلامرضا شکری در رابطه با جعلیات فرقه رجوی در آلبانی

لینک به منبع

آقای غلامرضا شکری دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com 

روزدوشنبه 8 ماه آوریل 2019 برابر با 19 فروردین ماه 98 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران  آقای غلامرضاشکری عضو جداشده مجاهدین در آلبانی  درادامه برنامه 25 ماه مارچ که بعضی از سئوالات نیمه تمام ماند،  دررابطه با:

– تمهیدات سازمان مجاهدین درآلبانی وعراق جهت جلوگیری از فراراعضاء 
– تبلیغ حقوق بشرتوسط سازمان مجاهدین
– علت مخالفت فرقه رجوی با آمدن خانواده های اعضای فرقه به آلبانی و جلوگیری از دیدارآنها
– کشتار 10 شهریور 1392 در قرارگاه اشرف عراق
 –  تخلیه اطلاعاتی اسرای ایرانی جنگ ایران وعراق توسط مجاهدین

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند. 

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه  جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم نیز پخش گردید.

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-حسن-حیرانی-در-برنامه-زنده-این-هفته/

آقای حسن حیرانی در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

 کانون آوا (مردم تی وی)، دوم آوریل ۲۰۱۹:…  آقای حسن حیرانی  عضو جداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با :- شرایط  و وضعیت  نفرات جدا شده یا افرادی که از فرقه رجوی جدا می شوند و می خواهند از تشکیلات مستقل باشند.- توطٔئه های فرقه رجوی برعلیه افراد جدا شده.- سنگ اندازیارگان های دولتی آلبانی علیه جدا شده ها.- گزارشی ازاکسیون های اعتراضی جداشده ها درتیرانا. صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

حسن_حیرانی_تلویزیون_4_انگلستان_مصاحبه_مجاهدین_خلق_،فرقه_رجوی_آلبانیارتش سایبری مریم پاک رهایی ـ فرقه مجاهدین خلق (قسمت دوم)

لینک به منبع

آقای حسن حیرانی در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com  روزدوشنبه اول آوریل ۲۰۱۹ برابر با ۱۲ فروردین ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران آقای حسن حیرانی  عضو جداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با :

۱- شرایط  و وضعیت  نفرات جدا شده یا افرادی که از فرقه رجوی جدا می شوند و می خواهند از تشکیلات مستقل باشند.
۲- توطٔئه های فرقه رجوی برعلیه افراد جدا شده.
۳- سنگ اندازیارگان های دولتی آلبانی علیه جدا شده ها.
۴- گزارشی ازاکسیون های اعتراضی جداشده ها درتیرانا.

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم نیز پخش گردید.

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-غلامرضا-شکری-از-آلبانی-دربرنامه-ز/

آقای غلامرضا شکری (از آلبانی) دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۹:… آقای غلامرضاشکری عضو جداشده مجاهدین در آلبانی-  دررابطه با زندانهای مجاهدین در سال ۱۳۷۳ درعراقئ-  دررابطه با دادگاهی کردن نفرات و ضرب و شتم های سال ۱۳۸۰ درعراق-  دررابطه با کشتار ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ در قرارگاه اشرف عراقئ-  دررابطه با تبلیغ حقوق بشرتوسط سازمان مجاهدینئ-  دررابطه با تخلیه اطلاعاتی اسرای ایرانی جنگ ایران وعراق توسط مجاهدین. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

غلامرضا شکری اشپیگل آلمان آلبانی مجاهدین خلق مریم رجویPrisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran

لینک به منبع

آقای شکری دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۲۵ ماه مارچ ۲۰۱۹ برابر با پنجم  فروردین ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۷ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای غلامرضاشکری

عضو جداشده مجاهدین در آلبانی

–  دررابطه با زندانهای مجاهدین در سال ۱۳۷۳ درعراق
–  دررابطه با دادگاهی کردن نفرات و ضرب و شتم های سال ۱۳۸۰ درعراق
–  دررابطه با کشتار ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ در قرارگاه اشرف عراق
–  دررابطه با تبلیغ حقوق بشرتوسط سازمان مجاهدین
–  دررابطه با تخلیه اطلاعاتی اسرای ایرانی جنگ ایران وعراق توسط مجاهدین

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه  جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

***

گاردین: تروریست، فرقه، یا قهرمانان دموکراسی ایران؟ داستان وحشی وحشی مجاهدین خلقگاردین: تروریست، فرقه، یا قهرمانان دموکراسی ایران؟ داستان وحشی وحشی مجاهدین خلق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خانم-زهرا-معینی-دربرنامه-زنده-این-هفته/

خانم زهرا معینی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم و گزارش روز زن

نجات یافتگان مجاهدین خلق فرقه رجوی روز زن پارلمان اروپاکانون آوا، مردم تی وی، دوازدهم مارس ۲۰۱۹:…  اعضای انجمن زنان  روزجمعه هشتم مارچ ۲۰۱۸ به مناسبت روز جهانی زن و همچنین ششمین سالگرد این انجمن میزگردی تحلیلی در آلمان برگزارکردند. در این میزگرد اعضای انجمن زنان مرکب ازخانمها بتول سلطانی،  حمیرامحمدنژاد و زهرامعینی شرکت داشتند.  در قسمت دوم برنامه گفتگوی زنده ای در رابطه با روز جهانی زن انجام شد با خانم زهرا معینی از انجمن زنان ایران از آلمان.

نجات یافتگان مجاهدین خلق فرقه رجوی روز زن پارلمان اروپاشرکت انجمن زنان و کانون آوا در کنفرانس “روز زن” در پارلمان اروپا

لینک به منبع

برنامه های  جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون

MardomTV.com

روزدوشنبه ۱۱ مارچ ۲۰۱۹ برابر با ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۷ بوقت آلمان وساعت ۱۹:۳۰ بوقت ایران

اعضای انجمن زنان  روزجمعه هشتم مارچ ۲۰۱۸ به مناسبت روز جهانی زن و همچنین ششمین سالگرد این انجمن میزگردی تحلیلی درآلمان برگزارکردند. در این میزگرد اعضای انجمن زنان مرکب ازخانمها بتول سلطانی،  حمیرامحمدنژاد و زهرامعینی شرکت داشتند.

ویدیوی کامل این جلسه روز دوشنبه ۱۱ مارچ ۲۰۱۹ بمدت یکساعت از کانال تلویزیون مردم پخش گردید.

د رقسمت دوم برنامه گفتگوی زنده ای دررابطه با روز جهانی زن انجام شد با خانم زهرامعینی از انجمن زنان ایران از آلمان

توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه هاهمزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش گردیدند.
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

 ***گاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته استگاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته است

مسعود خدابنده لوبلاگ: مجاهدین خلق فرقه رجوی به آخر خط رسیده اندتارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

روز جهانی زن مجاهدین خلق شورای ملی مقاومت ایران مریم رجوی خشونت علیه زنانAre The MEK And Regime Change Finally Running Out Of Road?

گزارش اشپیگل آلمان از کمپ تروریستی مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در آلبانی و تمرین قتل و جنایت و ترورPrisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-حسن-حیرانی-مهمان-برنامه-زنده-این-ه/

آقای حسن حیرانی مهمان برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، ششم مارس ۲۰۱۹:… آقای حسن حیرانی عضو جداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با بررسی واکنش هراس الود فرقه مجاهدین نسبت به روشنگری روزنامه اشپیگل صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند. ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. 

حسن حیرانی: واکنش هراس آلود مریم رجوی مجاهدین خلق ایران به افشاگری اشپیگل در آلبانیواکنش هراس آلود مریم رجوی به روشنگری اشپیگل آلمان از زندان فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

لینک به منبع

آقای حسن حیرانی مهمان برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه چهارم مارچ ۲۰۱۹ برابر با ۱۳ اسفند ماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای حسن حیرانی عضو جداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با بررسی واکنش هراس الود فرقه مجاهدین نسبت به روشنگری روزنامه اشپیگل صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

(پایان)

***

Spiegel_MKO_MEK_Rajavi_Cult_in_Albania_horrific_trainingPrisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقایان-غلامرضا-شکری-و-حسن-حیرانی-دربرن/

آقایان غلامرضا شکری و حسن حیرانی در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۹:…  آقایان غلامرضاشکری و حسن حیرانی اعضای جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی. موضوعات برنامه: ۱- از پیوستن به فرقه رجوی تا گسستن از آن ۲- چه شد که این دوتن به مصاحبه با مجله اشپیگل رسیدند؟ در مصاحبه چه گفته اند که فرقه رجوی یقه دریده و افسارگسسته به آنها تهاجم می کند؟ 

حسن حیرانی: واکنش هراس آلود مریم رجوی مجاهدین خلق ایران به افشاگری اشپیگل در آلبانی

واکنش هراس آلود مریم رجوی به روشنگری اشپیگل آلمان از زندان فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

لینک به منبع

آقایان شکری و حیرانی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ برابر با ششم اسفند ماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان و ساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران  آقایان غلامرضاشکری و حسن حیرانی اعضای جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی

موضوعات برنامه:

۱- از پیوستن به فرقه رجوی تا گسستن از آن
۲- چه شد که این دوتن به مصاحبه با مجله اشپیگل رسیدند؟ درمصاحبه چه گفته اند که فرقه رجوی یقه دریده و افسارگسسته به آنها تهاجم می کند؟

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-حسن-شهباز-دربرنامه-زنده-این-هفته-ت/

آقای حسن شهباز دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، نوزدهم فوریه ۲۰۱۹:… آقای حسن شهباز عضو جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی   موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن از آن را بیان کرد. مجری برنامه آقای پارسا سربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

از پیوستن به مجاهدین خلق فرقه رجوی تا جدایی در آلبانیقرنطینه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در آلبانی، همان زندان است

لینک به منبع

آقای حسن شهباز دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

حسن شهباز نجات یافتگان مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانی

آقای حسن شهباز

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۱۹ برابر با ۲۹ بهمن ماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای حسن شهباز

عضو جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی

موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن از آن را بیان کرد.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

***

حسن شهباز از پیوستگی تا جدایی از مجاهدین خلق در آلبانی ـ قسمت پنجم

شستشوی مغزی در سازمان مجاهدین خلقCanadian family asks Top Channel’s “Fiks Fare for help: “MEK mujahedeens took our daughter”

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-هادی-ثانی-دربرنامه-زنده-این-هفته-ت/

آقای هادی ثانی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، دوازدهم فوریه ۲۰۱۹:… این هفته بازهم یکی دیگر از اعضای فرقه مجاهدین موفق به فرار از تشکیلات این فرقه در آلبانی شد. تلویزیون مردم تی وی مصاحبه جالبی با ایشان انجام داده است. آقای هادی ثانی خانی  عضو جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی  موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن از آن بعد از ۱۵ سال را بیان کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

اعلام جدایی آقای هادی ثانی خانی از تشکیلات فرقه مجاهدین در آلبانیاعلام جدایی آقای هادی ثانی خانی از تشکیلات فرقه مجاهدین در آلبانی

لینک به منبع

آقای هادی ثانی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

این هفته بازهم یکی دیگر از اعضای فرقه مجاهدین موفق به فرار از تشکیلات این فرقه در آلبانی شد. تلویزیون مردم تی وی مصاحبه جالبی با ایشان انجام داده است.

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ برابر با ۲۲ بهمن ماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران  آقای هادی ثانی خانی  عضو جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی  موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن از آن بعد از ۱۵ سال را بیان کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

(پایان)

***

MKO_MEK_Maryam_Rajavi_Cult_Sorvivors_Tiran_Albaniaبندهای دام برده داری نوین فرقه رجوی هر روز با ریزش نیرو بیشتر شل میشود

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-حیدرزاده-دربرنامه-زنده-این-هفته-ت/

آقای حیدرزاده دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

 کانون آوا (مردم تی وی)، هشتم فوریه ۲۰۱۹:… این هفته یکی دیگر از اعضای فرقه مجاهدین موفق به فرار از تشکیلات این فرقه در آلبانی شد. کانون آوا ورود آقای پرویزحیدرزاده را بدنیای آزاد خیرمقدم می گوید.  آقای پرویزحیدرزاده  عضو جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن از آن بعد از ۳۰ سال را بیان کرد.

پرویز حیدرزادهاعلام جدایی آقای پرویز حیدرزاده از فرقه مجاهدین در آلبانی با سابقه ۳۰ سال عضویت ـ ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۷

لینک به منبع

آقای حیدرزاده دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

این هفته یکی دیگر از اعضای فرقه مجاهدین موفق به فرار از تشکیلات این فرقه در آلبانی شد. کانون آوا ورود آقای پرویزحیدرزاده را بدنیای آزاد خیرمقدم می گوید.

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com  روزدوشنبه چهارم فوریه ۲۰۱۹ برابر با ۱۵ بهمن ماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای پرویزحیدرزاده  عضو جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن از آن بعد از ۳۰ سال را بیان کرد.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:

https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-عبدالرحمان-محمدیان-دربرنامه-زند/

آقای عبدالرحمان محمدیان دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۹:… برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com. آقای عبدالرحمان محمدیان  عضو جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن از آن بعد از سالیان طولانی را بیان کرد.مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند. ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم … 

عبدالرحمان مجمدیانآقای عبدالرحمن محمدیان با سابقه ۲۸ سال فعالیت تشکیلاتی از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی جدا شد

لینک به منبع

آقای محمدیان دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹ برابر با ۸ بهمن ماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای عبدالرحمان محمدیان  عضو جدیدا جداشده مجاهدین در آلبانی موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن از آن بعد از سالیان طولانی را بیان کرد.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:

https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

(پایان)

*** 

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:

 • کانون آوا (مردم تی وی)، شانزدهم ژانویه ۲۰۱۹:…  آقای قربانعلی حسین نژاد درباره موضوعات زیر: ۱-‏ نگاهی به مرگ و میرهای پیاپی مخالفان درون تشکیلاتی فرقۀ رجوی در زندان اشرف ۳ آلبانی و خاطراتم با شادروانان محمد سیدی کاشانی و بهزاد مسعودی ۲-‏ بررسی فیلمهای پخش شده از طرف رسانه های فرقۀ رجوی از مراسم تشییع و تدفین تا حضور و سخنرانی مریم رجوی در قلعۀ اشرف

  Read More….


 • کانون آوا (مردم تی وی)، هشتم ژانویه ۲۰۱۹:… روز دوشنبه هفتم ژانویه ۲۰۱۹ برابر با ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان و ساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران آقای محمد رزاقی عضو سابق فرقه رجوی از فرانسه و آقای منصور نظری عضو سابق فرقه رجوی از فرانسه در رابطه با  تاثیر اطلاعیه ها و پیامهای مریم قجر به تحصن ها و اعتصابات در داخل ایران،  هدف مریم قجر …

  Read More….


 •  کانون آوا (مردم تی وی)، اول ژانویه ۲۰۱۹:… سرکار خانم زهرا معینی  از انجمن زنان ایران – آلمان در رابطه با : ۱- نگاهی به صحبتهای مریم رجوی در مورد تولد مسیح ۲- نشستهای درون فرقه ای اخیر مریم رجوی ۳- پول شویی های فرقه رجوی و آقای سید امیر موثقی از کانون آوا – آلمان در رابطه با : ۱- تبریک سال نو ۲- تحریم های خودساخته آمریکا علیه ایران بمدت یکساعت صحبت کردند …

  Read More….


 •  کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و ششم دسامبر ۲۰۱۸:… آقایان کریم غلامی و مهرداد ساغرچی  اعضای سابق فرقه رجوی از آلمان دررابطه باموضوعات زیرصحبت کردند: ۱ـ فرقه رجوی و هزاردروغ سیاسی، تشکیلاتی و اخلاقی ۲ ـ برخورد فرقه رجوی با جدا شدگان وهمینطوربا اعضا و نفرات در سطوح مختلف و .. ۳ــ جایگاه فعلی فرقه رجوی در اپوزسیون و داخل  کشور. مجری برنامه …

  Read More….


 • محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و نهم نوامبر ۲۰۱۸:… الان تازه بعد از سالیان می خواهند عزم جزم کنند ، در این وسط تعدادی از  نفرات مسله دار هستند و از سوئی یک مشت  پیر مرد و پیر زن هستند .در این پیام دارد توصیه می کند که قبل از هر چیز باید عزم جزم کنند .برای اماده سازی ؟؟ معلوم است افراد مسله دار و مشگل دار و

  Read More….


 • کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۸:…  آقای موسی دامرودی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن بعد از سالیان طولانی را بیان کردند. و آقای مالک بیت مشعل عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با: ۱- اخباری ازاتفاقاتی که اخیرا درآلبانی رخ داده اعم از تعداد نفراتی از فرقه مجاهدین که در این دو سه ماهه مرده اند وافراد

  Read More….


 • محمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۸:… در سال ۷۴ هم که سری مانورهای به نام شیرو خورشید،امید ایران ، غرش شیر و اخرین مانور که به نام سیمرغ بود شخص مسعود رجوی برای بازدید حضور داشت …. در مانور آخر که تقریبا تمام سیستم نظامی شرکت کرده بودند.  از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۳۹۵ هر سال در عید نوروز یک سین دی

  Read More….


 • محمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیست و پنجم نوامبر ۲۰۱۸:… این پیام جوهره و پیامش اساسا ربطی به رژیم اخوندی و سرنگونی ندارد .این پیام آماده باش دور جدید از سرکوب و اختناق سیاه و به صلابه کشیدن اعضای اسیر در تشکیلات آلبانی و سپس در اروپا است….. زمزمه های فضا سازی از الان درون تشیکلات شنیده می شود ک

  Read More….


 •  کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و یکم نوامبر ۲۰۱۸:… آقای علی هاجری عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن بعد از سالیان طولانی را بمدت یکساعت بیان کردند. و آقای محمد کرمی مدیر کانون فریادآزادی و فعال حقوق بشر ازفرانسه  بمدت یکساعت دررابطه با نقد و بررسی پیام اخیر مرحوم مسعود رجوی در رابطه با اماده باش سرنگونی صحبت کردند. مجر

  Read More….


 •  کانون آوا (مردم تی وی)، چهاردهم نوامبر ۲۰۱۸:… روزدوشنبه  ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران آقای قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد عربی سابق رهبری مجاهدین درعراق درباره موضوعات زیر: ‏۱-‏ نگاهی به تناقضات و فریبکاریهای کهنه شدۀ مضحک در پیام اخیر شماره ۱۱ به اسم ‏رجوی مفقود الاثر در …

  Read More….


 •  کانون آوا (مردم تی وی)، ششم نوامبر ۲۰۱۸:…  روزدوشنبه پنجم نوامبر۲۰۱۸ برابر با ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران آقای محمدرزاقی عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه دررابطه باموضوعات زیر: ۱ـ هدف سران فرقه رجوی از مطرح کردن کانونهای شورشی . ۲ ـ چرا فرقه رجوی از حضور خانواده ها در البانی جلو گیری میک

  Read More….


 • کانون آوا (مردم تی وی)، سی ام اکتبر ۲۰۱۸:… روزدوشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸ برابر با هفتم آبان ماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت نیویورک – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران . موضوع برنامه این هفته: فرار دوتن از اعضای سازمان مجاهدین از حصارتشکیلات این سازمان در آلبانی دربرنامه این هفته آقای غلامعلی میرزایی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  درمورد معرفی

  Read More….


 • Daily_Caller_Advertisment_National_Council_Of_Resistance_Saddam_Army_Terrorismمحمد کرمی، وبلاگ عیاران (مصاحبه مردم تی وی)، بیست و دوم اکتبر ۲۰۱۸:… قبلا ادعا شان این بود که این زن ومرد می خواستند با ۵۰۰ گرم مواد منفجره گرد همائی پاریس بمبگذاری کنند .الان در این روزنامه دلی کالر ادعا کردند که این زن و مر

  Read More….