توضیحات آقای مالک بیت مشعل در تلویزیون مردم در رابطه با مجاهدین خلق در آلبانی

توضیحات آقای مالک بیت مشعل در تلویزیون مردم در رابطه با مجاهدین خلق در آلبانی

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و دوم ژانویه 2019:…  آقای مالک بیت مشعل عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با – توضیحاتی درباره شرایط جدا شده های فرقه مجاهدین درآلبانی و اینکه در حال حاضربرآنها چه می گذرد – افشای سدهاو موانعی که فرقه رجوی به انحاء مختلف بر سر راه افراد جدا شده ایجاد می کند اعم از جلوگیری از دریافت حقوق پناهندگی تا اجازه کار درآلبانی و … 

گاردین: تروریست، فرقه، یا قهرمانان دموکراسی ایران؟ داستان وحشی وحشی مجاهدین خلقگاردین: تروریست، فرقه، یا قهرمانان دموکراسی ایران؟ داستان وحشی وحشی مجاهدین خلق

لینک به منبع

آقای مالک بیت مشعل دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه 21 ماه ژانویه 2019 برابر با اول بهمن ماه 1397 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران

آقای مالک بیت مشعل عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با

– توضیحاتی درباره شرایط جدا شده های فرقه مجاهدین درآلبانی و اینکه در حال حاضربرآنها چه می گذرد
– افشای سدها و موانعی که فرقه رجوی به انحاء مختلف بر سر راه افراد جدا شده ایجاد می کند اعم از جلوگیری از دریافت حقوق پناهندگی تا اجازه کار درآلبانی و….
– توضیحاتی در رابطه با پروژه ای بنام “سفید سازی در آلبانی” و هزینه های گزافی که فرقه مجاهدین در این رابطه می کند
– گزارشی از شرایط درون تشکیلات فرقه مجاهدین در آلبانی که در التهاب شدیدی می باشند.

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مرگ-های-پیاپی-منتقدین-مجاهدین-خلق،-فرق/

آقای قربانعلی حسین نژاد دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، شانزدهم ژانویه ۲۰۱۹:…  آقای قربانعلی حسین نژاد درباره موضوعات زیر: ۱-‏ نگاهی به مرگ و میرهای پیاپی مخالفان درون تشکیلاتی فرقۀ رجوی در زندان اشرف ۳ آلبانی و خاطراتم با شادروانان محمد سیدی کاشانی و بهزاد مسعودی ۲-‏ بررسی فیلمهای پخش شده از طرف رسانه های فرقۀ رجوی از مراسم تشییع و تدفین تا حضور و سخنرانی مریم رجوی در قلعۀ اشرف … 

کمپ تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانی علیه کشورهای اروپایی فعال شده استدیدار بحث برانگیز عفو بین الملل از اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی

لینک به منبع

آقای حسین نژاد دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه  ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای قربانعلی حسین نژاد

مترجم ارشد عربی سابق رهبری مجاهدین درعراق

درباره موضوعات زیر:

‏۱-‏ نگاهی به مرگ و میرهای پیاپی مخالفان درون تشکیلاتی فرقۀ رجوی در زندان اشرف ۳ آلبانی و خاطراتم با شادروانان محمد سیدی کاشانی و بهزاد مسعودی
‏۲-‏ بررسی فیلمهای پخش شده از طرف رسانه های فرقۀ رجوی از مراسم تشییع و تدفین تا حضور و سخنرانی مریم رجوی در قلعۀ اشرف ۳ و سناریو چینی های دیگر برای خنثی کردن افشاگریهای جداشدگان
‏۳-‏ دست و پا زدنهای فرقۀ رجوی برای برگرداندن فضای تنفر از فرقه در آلبانی به دنبال فعالیتهای افشاگرانۀ پدر و مادر خانم سمیه محمدی.
‏۴-‏ اهداف ترفندهای تبلیغاتی و صحنه سازیها و سناریوسازیهای امنیتی تروریستی فرقۀ رجوی در اروپا و آمریکا از جمله نمونۀ اخیر آن در آلبانی

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیرتلویزیون مردم بودند.

بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه ازطریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک بطورمستقیم با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرامطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را بدیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیزپخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

(پایان)

***

شادی صدر مجاهدین خلق فرقه رجوی و عفو بین الملل نقض حقوق بشرThe Amnesty International Report Which Whitewashes The MEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/آقایان-رزاقی-و-نظری-در-برنامه-زنده-مردم/

آقایان محمد رزاقی و منصور نظری در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، هشتم ژانویه ۲۰۱۹:… روز دوشنبه هفتم ژانویه ۲۰۱۹ برابر با ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان و ساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران آقای محمد رزاقی عضو سابق فرقه رجوی از فرانسه و آقای منصور نظری عضو سابق فرقه رجوی از فرانسه در رابطه با  تاثیر اطلاعیه ها و پیامهای مریم قجر به تحصن ها و اعتصابات در داخل ایران،  هدف مریم قجر … 

گاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته استگاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته است

لینک به منبع

آقایان رزاقی و نظری در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTV.com

روز دوشنبه هفتم ژانویه ۲۰۱۹ برابر با ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان و ساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای محمدرزاقی

عضو سابق فرقه رجوی از فرانسه در رابطه با موضوعات زیر بمدت یکساعت:

۱ـ تاثیر اطلاعیه ها و پیامهای مریم قجر به تحصن ها و اعتصابات در داخل ایران
۲ ـ هدف مریم قجر از حضورش در آلبانی
۳- آینده اعضاء فرقه رجوی در آلبانی

و آقای منصور نظری عضو سابق فرقه رجوی از فرانسه در رابطه با:

۱- قطار بدون راننده فرقه رجوی
۲- چشم انداز فرقه رجوی و سرنوشت قربانیان اسیر در فرقه

بمدت یکساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیز پخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

***

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:

 • کانون آوا (مردم تی وی)، شانزدهم ژانویه 2019:…  آقای قربانعلی حسین نژاد درباره موضوعات زیر: 1-‏ نگاهی به مرگ و میرهای پیاپی مخالفان درون تشکیلاتی فرقۀ رجوی در زندان اشرف 3 آلبانی و خاطراتم با شادروانان محمد سیدی کاشانی و بهزاد مسعودی 2-‏ بررسی فیلمهای پخش شده از طرف رسانه های فرقۀ رجوی از مراسم تشییع و تدفین تا حضور و سخنرانی مریم رجوی در قلعۀ اشرف

  Read More….


 • کانون آوا (مردم تی وی)، هشتم ژانویه 2019:… روز دوشنبه هفتم ژانویه 2019 برابر با 17 دی ماه 1397 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران آقای محمد رزاقی عضو سابق فرقه رجوی از فرانسه و آقای منصور نظری عضو سابق فرقه رجوی از فرانسه در رابطه با  تاثیر اطلاعیه ها و پیامهای مریم قجر به تحصن ها و اعتصابات در داخل ایران،  هدف مریم قجر … 

  Read More….


 •  کانون آوا (مردم تی وی)، اول ژانویه 2019:… سرکار خانم زهرا معینی  از انجمن زنان ایران – آلمان در رابطه با : 1- نگاهی به صحبتهای مریم رجوی در مورد تولد مسیح 2- نشستهای درون فرقه ای اخیر مریم رجوی 3- پول شویی های فرقه رجوی و آقای سید امیر موثقی از کانون آوا – آلمان در رابطه با : 1- تبریک سال نو 2- تحریم های خودساخته آمریکا علیه ایران بمدت یکساعت صحبت کردند …

  Read More….


 •  کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و ششم دسامبر 2018:… آقایان کریم غلامی و مهرداد ساغرچی  اعضای سابق فرقه رجوی از آلمان دررابطه باموضوعات زیرصحبت کردند: 1ـ فرقه رجوی و هزاردروغ سیاسی، تشکیلاتی و اخلاقی 2 ـ برخورد فرقه رجوی با جدا شدگان وهمینطوربا اعضا و نفرات در سطوح مختلف و .. 3ــ جایگاه فعلی فرقه رجوی در اپوزسیون و داخل  کشور. مجری برنامه … 

  Read More….


 • محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و نهم نوامبر 2018:… الان تازه بعد از سالیان می خواهند عزم جزم کنند ، در این وسط تعدادی از  نفرات مسله دار هستند و از سوئی یک مشت  پیر مرد و پیر زن هستند .در این پیام دارد توصیه می کند که قبل از هر چیز باید عزم جزم کنند .برای اماده سازی ؟؟ معلوم است افراد مسله دار و مشگل دار و

  Read More….


 • کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و هفتم نوامبر 2018:…  آقای موسی دامرودی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن بعد از سالیان طولانی را بیان کردند. و آقای مالک بیت مشعل عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با: 1- اخباری ازاتفاقاتی که اخیرا درآلبانی رخ داده اعم از تعداد نفراتی از فرقه مجاهدین که در این دو سه ماهه مرده اند وافراد

  Read More….


 • محمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیست و هفتم نوامبر 2018:… در سال 74 هم که سری مانورهای به نام شیرو خورشید،امید ایران ، غرش شیر و اخرین مانور که به نام سیمرغ بود شخص مسعود رجوی برای بازدید حضور داشت …. در مانور آخر که تقریبا تمام سیستم نظامی شرکت کرده بودند.  از سال 1387  تا سال 1395 هر سال در عید نوروز یک سین دی

  Read More….


 • محمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیست و پنجم نوامبر 2018:… این پیام جوهره و پیامش اساسا ربطی به رژیم اخوندی و سرنگونی ندارد .این پیام آماده باش دور جدید از سرکوب و اختناق سیاه و به صلابه کشیدن اعضای اسیر در تشکیلات آلبانی و سپس در اروپا است….. زمزمه های فضا سازی از الان درون تشیکلات شنیده می شود ک

  Read More….


 •  کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و یکم نوامبر 2018:… آقای علی هاجری عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  موضوع پیوست به فرقه رجوی و گسستن بعد از سالیان طولانی را بمدت یکساعت بیان کردند. و آقای محمد کرمی مدیر کانون فریادآزادی و فعال حقوق بشر ازفرانسه  بمدت یکساعت دررابطه با نقد و بررسی پیام اخیر مرحوم مسعود رجوی در رابطه با اماده باش سرنگونی صحبت کردند. مجر

  Read More….


 •  کانون آوا (مردم تی وی)، چهاردهم نوامبر 2018:… روزدوشنبه  12 نوامبر 2018 برابر با 21 آبان ماه 1397 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران آقای قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد عربی سابق رهبری مجاهدین درعراق درباره موضوعات زیر: ‏1-‏ نگاهی به تناقضات و فریبکاریهای کهنه شدۀ مضحک در پیام اخیر شماره 11 به اسم ‏رجوی مفقود الاثر در … 

  Read More….


 •  کانون آوا (مردم تی وی)، ششم نوامبر 2018:…  روزدوشنبه پنجم نوامبر2018 برابر با 14 آبان ماه 1397 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران آقای محمدرزاقی عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه دررابطه باموضوعات زیر: 1ـ هدف سران فرقه رجوی از مطرح کردن کانونهای شورشی . 2 ـ چرا فرقه رجوی از حضور خانواده ها در البانی جلو گیری میک

  Read More….


 • کانون آوا (مردم تی وی)، سی ام اکتبر 2018:… روزدوشنبه 29 اکتبر 2018 برابر با هفتم آبان ماه 97 ساعت 12 ظهر بوقت نیویورک – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران . موضوع برنامه این هفته: فرار دوتن از اعضای سازمان مجاهدین از حصارتشکیلات این سازمان در آلبانی دربرنامه این هفته آقای غلامعلی میرزایی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  درمورد معرفی

  Read More….


 • Daily_Caller_Advertisment_National_Council_Of_Resistance_Saddam_Army_Terrorismمحمد کرمی، وبلاگ عیاران (مصاحبه مردم تی وی)، بیست و دوم اکتبر 2018:… قبلا ادعا شان این بود که این زن ومرد می خواستند با 500 گرم مواد منفجره گرد همائی پاریس بمبگذاری کنند .الان در این روزنامه دلی کالر ادعا کردند که این زن و مر

  Read More….