آلبانی كابوس فرقه رجوی ، هشدار به مردم و دولت آلبانی

Follow Share on Tumblrارسال – حسن حیرانی، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و پنجم ژوئن 2019:… اين خبر هنگامي كه در فضايي خبري آلباني منتشر شد نگرانيهايي رو براي نفراتي كه در ارتباط با فرقه مجاهدین خلق  و مديريت لجستيكي كشيش قلابي و قاچاقچي معروف بهروز قرباني در آستانه خروج غير قانوني از كشور آلباني … Continue reading آلبانی كابوس فرقه رجوی ، هشدار به مردم و دولت آلبانی