آلبانی مانع دیدار خانواده ها با بستگان خود در اردوگاه مجاهدین خلق می شود. چرا؟

Follow Share on Tumblrارسال – انجمن نجات، مرکز تهران، پنجم می 2020:… دکتر اولسی یازچی موضوع یک طومار که از جانب یک سازمان مردم نهاد ایرانی به اسم انجمن نجات خطاب به ادی راما نخست وزیر این کشور به امضا گذاشته شده است را با خانم آن سینگلتون (خدابنده) به بحث می گذارد. این طومار … Continue reading آلبانی مانع دیدار خانواده ها با بستگان خود در اردوگاه مجاهدین خلق می شود. چرا؟