آماده باش سرنگونى مريم رجوى براى سال ٢٠١٩

آماده باش سرنگونى مريم رجوى براى سال ٢٠١٩

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و سوم ژانویه 2019:… طبق گفته هاى دوستان مان در آلبانى، وضعيت بسيار دشوارى در تشكيلات آلبانى مستقر در پادگان به اصطلاح اشرف ٣ برقرار است. جنب و جوش مريم رجوى و سرانش از ترس فروپاشى و مشغوليت دادن افراد و سرگرم كردن آن ها به پروژه هاى سايبرى و از طرف ديگر بكارگيرى ظرفيت مزدورى دستگاه به اصطلاح ديپلماسى فرقه، همه … 

حسن_حیرانی_تلویزیون_الجزیره_مصاحبه_مجاهدین_خلق_،فرقه_رجوی_آلبانیحسن حیرانی، تیرانا، آلبانی: مجاهد خلق یا اسیر جنگی؟

لینک به منبع

آماده باش سرنگونى مريم رجوى براى سال ٢٠١٩

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 22.01.2019

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

بهمن ماه هم از راه رسيد و از وعده ولايت فقيه فرقه مجاهدين و رهبر مادام العمر آن(مسعود رجوى) مبنى بر سرنگونى و تعيين و تكليف حكومت ايران بدست كانون هاى نداشته شورشى اش در داخل كشور، همچون دروغ ها و فريب هاى هزار باره گذشته اش خبرى نشد.

اين بار، ديگر مثل گذشته نيست و نخواهد بود كه تشكيلات محصور در چنگال رهبرى و سران آن  قرار گيرد و ديكتاتورمآبانه آن را هدايت كرده و جلو ببرد، بلكه همه چيز فرق كرده است.

اولا اين كه تشكيلات در عراق تحت قيمومت صدام حسین و بعث، نيست كه مسعود و مريم رجوى، هر دروغ و حيله و فريب و هر جنايت و خيانتى را بدون كم و كاست و با  استبداد منشى و زور در تشكيلات، جارى و سارى كرده و خط خيانت و مزدورى خود را پيش ببرند و همه بدون استثناء كوركورانه  آن را اجرا و هيچگونه نداى ضديت و مخالفتى بيرون نزند.

ثانياً اين كه الان تشكيلات رجوى در قلب بورژوازى یعنی در اروپای شرقی قرار دارد، كابوسى كه رجوى از آن بعنوان نقطه پايان مبارزه مجاهدين و بن بست تشكيلاتى فرقه، یاد می کرد و از آن به شدت واهمه داشت و وقتى هم كه در عراق بود نفرات خود را كه احتمال مي داد ذهناً سمت و سوى بورژوازى و زندگى طلبى به خود بگيرند، با برگذارى نشست هاى وحشتناك موسوم به طعمه و بورژوازى و خارجه گرايى، اكثر افراد را زير شكنجه روحى و روانى و جسمى، برد كه بسيارى روانه زندان هاى صدام حسین در ابوغريب كرد، بسيارى را روانى و روان پريش نمود و بسيارى را شكنجه و مجبور به خودكشى كرد يا بدست سران رجوى لعنتى سر به نيست شدند.

اما ببينيد وضعيت زار اين روزهاى سران رجوى در آلبانى كه چگونه قافيه را باخته مي بينند و به هر ترفندى از خيانت و دروغ و خودفروشى و مزدورى، دست مي زنند تا شايد يك روز بر عمر مزدورى خود بيفزايند.  ببينيد كه چگونه تمام عيار و آشكارا مزدور دستگاه جنگ و ديپلماسى دونالد ترامپ و اذناب ملت ايران شده اند و خودشان را به آب و آتش مي زنند تا با فريب و حیله  سر افراد تشكيلات را شيره بمالند و سرفصل وعده سرنگونى رجوى تا ٢٢ بهمن ١٣٩٧ از سر  بگذرانند.

طبق گفته هاى دوستان مان در آلبانى، وضعيت بسيار دشوارى در تشكيلات آلبانى مستقر در پادگان به اصطلاح اشرف ٣ برقرار است. جنب و جوش مريم رجوى و سرانش از ترس فروپاشى و مشغوليت دادن افراد و سرگرم كردن آن ها به پروژه هاى سايبرى و از طرف ديگر بكارگيرى ظرفيت مزدورى دستگاه به اصطلاح ديپلماسى فرقه، همه و همه حكايت از اين دارد كه مريم رجوى خوب مي داند كه ريزش و روى ميز افتادن افراد تشكيلات در اين سرفصل( وعده سرنگونى در ٢٢ بهمن) بسيار جدى است و نخواهد توانست جلوى اين واقعيت را بگيرد، بنابراين تمام ظرفيت مالى، ديپلماسى و تشكيلاتى فرقه را بكار گرفته است تا بتواند با فريب و دروغ گويى، ترفند جديدى را براى بعد از آن بيابد. به همين دليل با بهره بردارى از هيأت حاكمه جنگ طلب آمريكا و با سوءاستفاده از برگذارى نشست ضد ايرانى دونالد ترامپ در كشور لهستان، مي خواهد نشان دهد كه هنوز هم نفس مي كشد و ابراز وجود ميكند.

 دوستى كه به تازگى از تشكيلات مجاهدین در آلبانى، جدا شده گفته است که در درون تشكيلات بحثى را باز كرده اند به اسم آماده باش تمام عيار در سال ٢٠١٩ كه اين خود معضلى شده است جلوى پاى مريم رجوى و سرانش و اين روزها بحث محفل و پچ پچ كردن و نارضايتى افراد و امتناع آنان از شنيدن چنين بحثى است و نيز طلبكارى از وعده سرنگونى رجوى در سال ٩٧، ترس و دلهره وصف ناپذيرى در وجود مريم رجوى و سرانش انداخته است و كسى در تشكيلات بدرستى به مسئوليتى كه بهش سپرده مي شود، عمل نمي كند و انجام نمي دهد به قول تشكيلاتى كار را ماستمالى كرده و از سر خود بر مي دارد كه عمده كار افراد در ساخت و ساز و فضاى سايبرى است. اين دوست ادامه داد كه مريم رجوى، بهزاد نظيرى را جلو انداخته و با براه انداختن يك كال كنفرانس در كشورهاى اسكانديناوى و.. دفاتر خودش در اين كشورها، آن ها را توجيه كرده و تشريح نموده است كه با توجه به فشارهاى آمريكا بر مردم ايران، امسال يعنى سال ٢٠١٩، سال آماده باش تمام عيار و سال پيشرفت مقاومت و سرنگونى است. بنابر اين، تكليف كرده و از مسئولان اين دفاتر خواسته است كه مي خواهند براى ٨ فوريه امسال در پاريس، يك تظاهرات راه بيندازند و تمام إمكانات مالى و نيرويى فرقه بكار گرفته شود و به جمع آورى اتباع خارجى براى اين تظاهرات مبادرت نمايند.

بايد به مريم رجوى اين جرثومه خيانت و جنايت يادآور شد كه در واپسين هاى عمرتان( عمر تشكيلات) به هر ترفندى رو بياوريد، دردى از فروپاشى تشكيلاتت دوا نخواهد كرد. شما ابتدا بايد به افراد سالخوره  در آلبانى جواب بدهيد كه چى شد وعده سرنگونى شوهر مفقود شده تان به افراد؟ لطفا ابتدا اين تناقض را از ذهن افراد پاك كنيد، بعد رو به سال ٩٨ و آماده باش سرنگونى بياوريد.

اي چوپان دروغگو، فكر كرديد اينجا هم عراق است؟ از دست روى ميز بودن افرادت دق مرگ خواهيد شد. بيش از اين به خودت فشار نياورید كه گند خواهيد زد. شما كه طبق گفته ارباب تان هيچ پايگاه اجتماعى در ميان مردم ايران نداريد، اين همه فيل هوا كردن هايتان براى چيست؟

نكند مي خواهيد با پرداخت پول و آوردن افراد افريقايى و عربى و افغانى به تظاهرات پاريس مشروعيت به چهره منفورتان نزد مردم ايران بدهيد؟

زهى خيال باطل، نه افراد تشكيلاتت ديگر فريب ترفندها و مزدروى و خيانت پيشگى شما را خواهند خورد و نه مردم ايران وقعى به چرنديات و اعمال شما خواهند گذاشت، مثل شوهرت به فكر سوراخ موش باش كه خربزه آب است.

„پایان“

*** 

حسن حیرانی تلویزیون کانال چهار انگلستانThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Mojahedin_Khalq_MKO_MEK_Maryam_Rajavi_MerceariesInside the MEK: The Secluded Group Scheduled to Overthrow the Iranian Regime (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/تشکیلات-مجاهدین-خلق-فرقه-رجوی-راه-حلی-ج/

تشکیلات رجوى (مجاهدین خلق) راه حلى جز  فروپاشى ندارد

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهاردهم ژانویه ۲۰۱۹:… مریم رجوى باید بفهمد که در کالبد مٓرده دمیدن دردى از دردهاى لاعلاج اش دوا نخواهد کرد و با هر ترفندى  که براى انحراف افکار افرادش از جدا شدن و فرار از تشکیلات بکار ببرد، دیگر نخواهد توانست این روند رو به فزونى را علاج کند و گذشت زمانى که سنگ ضد بورژوازى را به سینه میزد و با این ترفند نیرو را … 

فروپاشی محتوم مجاهدین خلق فرقه رجویاز مرام بیگاری در مجاهدین خلق تا گاف جدید مریم رجوی

لینک به منبع

تشکیلات رجوى (مجاهدین خلق) راه حلى جز  فروپاشى ندارد

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۱۴٫۰۱٫۲۰۱۹

وعده رجوى مبنى بر سرنگونى و اتمام زمان تعهد افراد تشکیلات در بهمن ماه امسال  و اینکه اگر این امر اتفاق نیفتاد اعضاء می توانند مسیر زندگى خود را آزادانه انتخاب کنند( البته باید یاد آور شد که در تشکیلات رجوى آزادى و انتخاب آزادانه معنى ندارد و بطور مطلق حق انتخاب و حتى حق زنده بودن هم از افراد گرفته شده است)  رو به اتمام است و نیروى تشکیلات در حالت طلبکارى و به اصطلاح تشکیلاتى روى میز افتادن همگانى است و این وعده سر خرمن رجوى از جنس هزاران بار دروغ سرنگونى وعده دادن هاى گذشته است که در پایان مهلت آن ترفندى را پیدا کرده و ذهن افراد را از روى وعده و قول خود منحرف می کردند.

اما این بار مثل گذشته نیست و قرار گرفتن تشکیلات در قلب بورژوازى که کابوس رجوى در طى سى سال گذشته بوده است  و نیز با ریزش و فرار نیرو و افشاگری هاى جدا شده ها، ضربه کارى را به تار و پود رجوى و سران جنایتکارش وارد کرده و باعث شده که رجوى تیرهاى آخر خود را رها کند و با بستن دامن از رو شنیع ترین رفتارها و موضع گیری ها با خرج هاى هنگفت و در ضدیت با مردم ایران، مقدارى حمایت  صورى کسب نماید و بر علیه ملت ایران روى آنتن تبلیغاتى خود ببرد و خود را آشکارا در معرض فروش و خیانت به کشور خود به بیگانگان و دشمنان قسم خورده ایران، قرار دهد و طرح داعشیزه کردن مجدد منطقه  با اربابان جنگ و تروریسم خود بعد از نابودى داعش در عراق و سوریه با به میدان آوردن خود و خود را آشکارا در خدمت این طرح آمریکایى/ اسرائیلى/ عربستانى، قرار دادن  است که سرنخ هاى این پیوند در عراق و پاکستان و برخى کشورهاى عربى با تحرکات ضد ایرانى حکام کاخ سفید، بروز پیدا کرده است و شایعاتى مطرح است که با توجه به تحرکات مخرب  کاخ سفید در منطقه و همپیمانانش اسرائیل و عربستان و همچنین بحران درون تشکیلات رجوى از إتمام وعده سرنگونى در بهمن ماه، بعید نیست که حیله گرى و فتنه رجوى با اربابانش جنبه واقعى داشته باشد، لذا با توجه به تجربه بیست و پنج ساله از رهبرى و سران تشکیلات رجوى براى فرار از بحران دامنگیر در درون تشکیلات و حل کردن تاکتیکى مسئله بقاء خود  و به قول معروف از این ستون به آن ستون الفرج، این بار رجوى هم می خواهد که اذهان افراد را گل گرفته و آن ها را به این امر مشغولیت دهد و بار دیگر از طوفان سهمگین ریزش نیرو و فروپاشى جلوگیرى نماید. اما باید بداند که خوابش براى بحران آفرینى در أطراف ایران دیگر محقق نخواهد شد. مردم منطقه از جنایات آمریکا و اسرائیل و عربستان و نوچه هایشان از جمله داعش و رجوى، کاملا آگاهند و هیچ وقت خواب شیطانى این جانیان محقق نخواهد شد. بلکه روز به روز زوال این تفکر و متحدان آن، در منطقه خانورمیانه و کشورهاى همجوار ایران قابل رؤیت بوده و هست و دیگر پتانسیلى مانند داعش در منطقه محال است ساخته و پرداخته شود که بخواهند بازیکن اصلى آن رجوى و پیر و پاتال هاى زوار در رفته آن باشند.

مریم رجوى باید بفهمد که در کالبد مٓرده دمیدن دردى از دردهاى لاعلاج اش دوا نخواهد کرد و با هر ترفندى  که براى انحراف افکار افرادش از جدا شدن و فرار از تشکیلات بکار ببرد، دیگر نخواهد توانست این روند رو به فزونى را علاج کند و گذشت زمانى که سنگ ضد بورژوازى را به سینه میزد و با این ترفند نیرو را در چنگال خود اسیر نگه می داشت، الان  تشکیلات در دل بورژوازى قرار دارد و تزریق نوشادر در کالبد مٓرده، راهگشا نخواهد بود و هیچ کس از افراد تشکیلات دیگر تره براى رجوى و سرانش، خورد نخواهد کرد و هر ترفندى بکار ببرند و هر خودفروشى و مزدورى داشته باشند، نمی توانند ذهن نیروى در بندشان را امیدوار به وعده سرنگونى دروغى  کنند، بلکه ذهن ها  معطوف به رهایى و زندگى آزادانه است. به امید رهایى تمام دوستان از چنگ اختاپوس زمان و به عدالت سپردن رجوى و سرانش.

„پایان“

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/توهم-رهبری-مجاهدین-خلق-مریم-رجوی-این-با/

توهم رهبرى مجاهدین مریم رجوی، این بار با گاوچرانان آمریکایی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هجدهم دسامبر ۲۰۱۸:… رجوی در واپسین تنفس هاى تشکیلات از دست رفته اش میخواهد با اهرم ترامپ و دل بستن به امام زاده بولتون، توهم سرنگونى را در سر خود دارد و این را میخواهد به اندک افراد پیر و پاتال تشکیلات نداشته اش تزریق نماید اما دیگر بعد از مرگ سهراب، نوشدارو بیفایده است و کسى وقعى براى خانم توهم زده رجوى قائل نیست … 

مجاهدین خلق مریم رجوی از ترور امریکایی تا لاس زدن با گاوچرانهاTerrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

لینک به منبع

توهم رهبرى مجاهدین این بار با گاوچرانان آمریکایی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۱۸٫۱۲٫۲۰۱۸

مسعود رجوى فردى خودپسند و خود بزرگ بین بود و چنان کیش شخصیت داشت که هیچوقت این خصلت به او اجازه نمی داد که انتخاب درستى بر اساس شرایط و واقعیت های موجود داشته باشد. همیشه خود را برتر از دیگران می دانست، حتى در رابطه با اقاى خمینى که توده مردمى را پشت خود داشت و در روزهاى انقلاب ضد سلطنتى، مجاهدین ترانه سرود اى مجاهد اى مظهر شرف و خمینى اى امام، برایش درست کرده بودند و می خواست بر کرسى اقاى خمینى تکیه کند، رجوى بنا بر خصلت خودبزرگى بینى اش ادعاى رهبرى جامعه را داشت و بجز مرد اول جامعه، به هیچى قانع نبود. در پیوند بنى صدر هم هیچ وقت با وجود اینکه خود شخص رجوى او را فریب داده و از حکومت جدا کرده  و به پاریس آورده بود اما جایگاهى برایش قائل نبود و از بنى صدر می خواست زیر قباى او رفته و ولایت رجوى را بپذیرد.

بنابرین، وقتى هم که به عراق رفت در توهم این آرزو  براى رسیدن به اریکه قدرت  با دشمن در حال جنگ با ایران، عهد اخوت بست و تمام عیار در خدمت صدام و امنیت عراق، قرارگرفت، این همپیمانى، رجوى را چنان سرمست کرده بود که فکر میکرد نه تها کشور پهناور ایران را زیر تسلط خود در خواهد آورد بلکه این توهم در ذهن رجوى وجود داشت که با همپیمانى با دیکتاتور عراق حتما خاورمیانه را در چنگ خودشان خواهند گرفت. بر همین اساس، رجوى هر کارى در مزدورى و خود فروشى و جنایت و خیانت در چنته داشت، در اختیار اداره امنیت عراق قرار داد تا جایى که در سال ١٣۶۵ با تشکیل ارتش به اصطلاح آزادیبخش، بزرگ ترین خدمت را به ماشین جنگى عراق که در حال جنگ با ایران بود کرد و به اربابش ثابت نمود که یار غار او در هر شرایطى است. ارتش به اصطلاح آزادیبخش رجوى که در محافل عراقی و درونى تشکیلات، ارتش خصوصى صدام لقب گرفته بود، بازوى اطلاعاتى و امنیتى و رزمى صدام و اداره امنیت آن بود و صدام از هیچ رسیدگى و کمکى و تهیه اقلام نظامى براى آن کوتاهى نمیکرد و هر چى لازم داشت به وفور تهیه میشد تا جایى که خود نظامیان عراقی که مستقیما با قرارگاه اشرف ارتباط داشتند، إذعان میشد که بیشتر از گارد ریاست جمهورى صدام، توجهات صدام به قرارگاه اشرف است.

رجوى هم به این دلیل از باده سرمست شده بود و توهم میزد و فکر میکرد پشتش به کوه وصل است و سرنگونى را در دسترس خود میدید و با فریب آنهمه خیانت و جنایت در حق افراد تشکیلات خود مرتکب شد و بى مهابا به کشتن و سربه نیست کردن و شکنجه افراد می پرداخت و با به راه انداختن جو پلیسى،  شدیدترین محدودیت هاى تاریخ را روى افراد اعمال میکرد و با دروغ و ریا و تشکیل نشست هاى ایدئولوژیکى ذهن، روح و جسم افراد را در اختیار خود میگرفت و تهدیدات را چنان بالا می برد که ناچاراً همه کورکورانه ذهن و ضمیر خود را به او سپرده و بدون چون و چرا اراده رجوى در تشکیلات اعمال میشد و رجوى هم از این وضعیت سوءاستفاده میکرد، سرکوبهاى وحشیانه را در نشستهاى گوناگون پیش میبرد و آن جنایات که بارها توسط جدا شده ها از تشکیلات رجوى به زبان رانده شده یا به رشته تحریر در آمده است، مرتکب میشد.

رجوى وقتى که سرمست از حمایت و پشتیبانى دیکتاتور عراق و اداره امنیت آن بود، هیچ خدایى را بنده نبود و فکر نمیکرد روزى به این وضعیت زار امروزى بیفتد و مانند موش در سوراخ پنهان شود یا به قول معروف وقتى که جیک جیک مستانش بود فکر زمستانش نبود و همیشه بهار در تصور خود میدید و حال همان خط و همان روش این بار از خانم فرنگ نشسته اش که دیگر هیچ کرک و پشمى برایش باقى نمانده، در واپسین تنفس هاى تشکیلات از دست رفته اش میخواهد با اهرم ترامپ و دل بستن به امام زاده بولتون، توهم سرنگونى را در سر خود دارد و این را میخواهد به اندک افراد پیر و پاتال تشکیلات نداشته اش تزریق نماید اما دیگر بعد از مرگ سهراب، نوشدارو بیفایده است و کسى وقعى براى خانم توهم زده رجوى قائل نیست و روز بروز بر جدایى و فرار افراد از تشکیلات افزوده شده و به مریم رجوى باید یادآور شد، چشم و گوش ات را باز کن و ببین  آرزوى شوهرت در خاورمیانه عکس تعبیر شد. نه تنها عراق و سوریه جان گرفتند بلکه مردم پا برهنه و مظلوم و فقیر یمن سیلى محکمى به بناگوش اربابت آلسعود نواختند و سرنوشتى همچون صدام در انتظارشان خواهد بود و نیز  غرب را بنگر و اروپا را هم ببین، فرانسه میزبانت را ببین. تا قبل از اینکه شلوارت را خیس نکردى، پیش نهاد میشود پیش شوهرت در سوراخ موش تشریف ببری که وضعیتت زار است. راهى جز این در جلوى پاى شما وجود ندارد، پس زودتر گورت را گم کن.

„پایان“

*** 

Saddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

The Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/آرزوهاى-بر-باد-رفته-رجوى/

آرزوهاى بر باد رفته و کشتى بر گل نشسته رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و یکم نوامبر ۲۰۱۸:… در این میان، رجوى مانده است با خروارها مشکل و تضاد لاینحل تشکیلات که همین الان هم از پس آن ها بر نیامده و کشتى اش به گل نشسته است، با سیلى روى خودش را سرخ نگه میدارد و مریم رجوى دیگر آرزوى هاى گذشته و حمایت هاى بی دربغش از  داعش و سرنگونى حکومت سوریه خبرى نیست و سرگرمى براى تشکیلات خود ندارد … 

آروزهای برباد رفته مریم رجوی مجاهدین خلق ایرانThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

لینک به منبع

آرزوهاى بر باد رفته و کشتى بر گل نشسته رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۲۰٫۱۱٫۲۰۱۸

مسعود و مریم و سران تشکیلات جهنمى رجوى که خواب و خیال و توهمات و آرزوهاى خود را در جهان و بخصوص خاورمیانه، براى رسیدن به تخت و تاج، از دل بستن و مزدورى براى آمریکا و به خدمت گرفتن جانیان جنگ طلبِ بازنشسته براى لابیگرى این فرقه تا افول أیده هاى جنون آمیز ترامپ براى جهان به خصوص خاورمیانه و بطور اخص در رابطه با ایران تا چسپیدن به دامان نتانیاهو این گراز وحشى و کودک کش که آرزویش در وارد آوردن ضربه و فشار به مردم ایران بود و تا حکام عربستان سعودی و خواب هاى پنبه اى شان براى  مردم و سرزمین ایران که با اهرمى به اسم داعش و در خدمت منافع آمریکا و اسرائیل، می خواستند در خاورمیانه پیاده کنند و فرقه رجوى تمام دار و ندار و هم و غم خود را صرف این ها کرد تا بلکه گشایشى در آرزوى رسیدن به قدرت برایش مهیأ شود اما می بینیم که از دو سال پیش تمام این عوامل براى رسیدن به آن خواسته هاى جهنمى و ضد انسانى و ضد بشرى،  البته با دادن بهایى سنگین از مردم مظلوم عراق و سوریه و یمن و افغانستان، کشتى شان به گل نشسته و به جاى پیشروى و تحقق آرزوى به گور برده شان، قدرت و تاج و تخت و موقعیت شان در معرض زوال قرار گرفته است، از شکست طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا تا شکستن شاخ قدرت اسرائیل در کودک کشى و تجاوز و تا زوال حکومت سعودى که سرنوشتى بهتر از صدام حسین، در تقدیر ندارد و نابودى اهرم هاى پیش برنده آنان از جمله داعش در عراق و سوریه و تعیین سرنوشت کشور سوریه به دست مردم خود آن کشور و إذعان به شکست ناکارامدى حملات سعودى به مردم فقیر یمن و اذعان ارباب قدرت و ثروت به این واقعیت که مسئله یمن راه کار نظامى ندارد و عربستان باید تا یکماه دیگر جنگ در یمن را متوقف کند، نشاندهنده این است که ترامپ آمریکایى بد جورى در مخمصه تصمیم گیری هاى دیوانه وار و غیر اصولى خود گیر افتاده و اهرم هایش در خاورمیانه نه تنها براى أیده هاى آمریکایى – اسرائیلى، پیشرفتى نداشته بلکه خود نیز در حال منقرض شدن و محیط و اجتماع آنان به یک ریسک بزرگ در مقابل آن ها قرار خواهد گرفت و باید در نهایت ارباب در خاورمیانه یک بتمرگ جانانه نوش جان کند و تاریخ آینده گواه آن خواهد بود که آمریکا نه تنها آرزوى خاورمیانه بزرگ خواست خود را بگور خواهد برد، بلکه  جاى پایش هم در این منطقه از جهان قطع خواهد شد و دیگر نمیتواند ثروت ملى برخى از این کشورها که  سران آن ها غلام حلقه به گوش آمریکا هستند، به یغما ببرند چرا که چهره این حکام براى مردم آن کشورها نمایان شده و نفرت مردمش را به دنبال دارد و در سراشیب سقوطى همچون دیکتاتورهاى دیگر،  قرار دارند و این روند برگشت ناپذیر خواهد بود.

در این میان، رجوى مانده است با خروارها مشکل و تضاد لاینحل تشکیلات که همین الان هم از پس آن ها بر نیامده و کشتى اش به گل نشسته است، با سیلى روى خودش را سرخ نگه میدارد و مریم رجوى دیگر آرزوى هاى گذشته و حمایت هاى بی دربغش از  داعش و سرنگونى حکومت سوریه خبرى نیست و سرگرمى براى تشکیلات خود ندارد. دست و پا زدن هاى بى نتیجه این روزهاى مریم رجوى، هم حاکى از این است که یأس و ناامیدى بر نیروهاى وفادارش مستولى گشته و روزنه امیدى براى آینده خود نمی بینند. به زودى اتفاق خواهد افتاد معاش بادآورده از طرف اربابان سعودى و آمریکایى و اسرائیلى شان، قطع شود. آنگاه است که عدالت بر ظلم و ستم رجوى، فائق شده و روزگار این ضحاک زمان و خانمش چنان تیره و تار شود که بهترین راه حل آن ها آرزوى مرگ خودشان است، آن وقت است که آه خسته دلان و زجر کشیده شدگان و قربانیان این جانیان، به ثمر نشسته و شادى و سرور مردم ایران و جدا شده هاى از جهنم رجوى را به دنبال دارد. بنابراین، نابود باد دستگاه جهل و فریب رجوى و اربابانش.

„پایان“

*** 

مصطفی رجوی فرزند مسعود رجوی امامزاده ای که امام نشد

… 

Farid_Totounchi_Mahoutchi_Hostage_Taker_Tirana_Albania_MEK_Saddam_Private_Army_1Farid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania

No_to_ME__MKO_NCRI_Maryam_Rajavi_Cult_In AlbaniaThe Most Dangerous Cult In Albania (Albania for Albanians. Not for Terrorist MEK)

مسعود رجوی و موسی خیابانی در دیدار امام خمینیمجاهدین خلق از تأسیس تا احتضار

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Services For Iran’s Enemies

همچنین:

 • عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهاردهم ژانویه 2019:… مريم رجوى بايد بفهمد كه در كالبد مٓرده دميدن دردى از دردهاى لاعلاج اش دوا نخواهد كرد و با هر ترفندى  كه براى انحراف افكار افرادش از جدا شدن و فرار از تشكيلات بكار ببرد، ديگر نخواهد توانست اين روند رو به فزونى را علاج كند و گذشت زمان

  Read More….


 • خبرگزاری مهر، هفتم ژانویه 2019:…  این اقدام همزمان با عقب نشینی نظامیان آمریکایی از سوریه صورت گرفته است و پادگان های نظامیان آمریکایی در شمال عراق ده ها تن از این تروریستها را آموزش می دهند. البلداوی تاکید کرد: آمریکا تلاش دارد تا باردیگر منطقه را بعد از عقب نشینی از سوریه متشنج کرده و ای

  Read More….


 • عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و یکم نوامبر 2018:… در اين ميان، رجوى مانده است با خروارها مشكل و تضاد لاينحل تشكيلات كه همين الان هم از پس آن ها بر نيامده و كشتى اش به گل نشسته است، با سيلى روى خودش را سرخ نگه ميدارد و مريم رجوى ديگر آرزوى هاى گذشته و حمايت هاى بي دربغش از  داعش و سرنگونى حكومت

  Read More….


 • abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سیزدهم نوامبر 2018:… فرقه تبهكار و خود فروش رجوى، با سوء استفاده از شرايط سخت اقتصادى و تحميلى بر مردم ايران، به صورت شيادانه اى مي خواهد اولا افكار اسيران در بندش را مثل گذشته به سرنگونى دروغين مشغول نمايد و ذهن آن ها را به اين مشغوليت دهد و از طرف ديگر دم تكان دادن هاى اساسى براى ارباب، مي خواهد

  Read More….


 • No_to_ME__MKO_NCRI_Maryam_Rajavi_Cult_In Albaniaعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفتم نوامبر 2018:… سازمان مجاهدين خلق كه مسعود و مريم رجوى رهبرى آنرا بر عهده دارند و در ظاهر مدعى برابرى حقوق زن  و مرد و حمايت حقوق زنان بطور مضاعف هستند و به قول خودشان در برنامه دولت آينده ايران حقوق اين قشر از جامعه تضمين شده است! آيا در عمل و در مناسب

  Read More….


 • Maryam Rajavi news of Massoud Rajavi deathعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و نهم اکتبر 2018:… اما جالب ترين نكته در اين بين تبليغات شيطان سازى مريم رجوى است كه براى انحراف افكار ديگران تمام هم و غم خود را بر ضد جدا شدگان و به ستوه آمده هاى تشكيلاتش گذاشته و اصطلاح مزدور وزرات اطلاعات، براى آن ها تزريق مينمايد و اطلاعيه پشت اطلاعيه

  Read More….


 •  ÙØ±ÙˆØº جاویدانعبدالکریم ابراهیمی و کریم غلامی، ایران فانوس، پانزدهم اکتبر 2018:… اى شياد و حيله گر و دروغگو(مريم رجوى) شما و شوهر مفقودتان، ديگر بايد بدست خودتان فاتحه همديگر را بخوانيد. دستتان براى همه رو شده است. از طرف ديگر، تناقض و گسست و فرار و جدا شدن در تشكيلاتت در البانى، نفس شما و اربابان جانى تان را بند آو

  Read More….


 • جداشدگان مجاهدین خلق فرقه رجوی در کنگره سکولار دموکراتهای ایران 20185پیوند رهایی، بیست و پنجم سپتامبر 2018:… هیأتی از جداشدگان سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) از اعضا و مسئولان و فرماندهان سابق این سازمان از کشورهای آلمان و فرانسه شامل آقایان 

  Read More….


 • abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دهم سپتامبر 2018:… مدتى است كه اين پير عجوزه و روباه مكار(مريم رجوى) در آلبانى تشريف دارند و از ترس عواقب اين ضربات به نشست هاى شستشوى مغزى روى آورده است. اما طبق خبرهايى كه از دوستان به بيرون رسيده است، جو بدبينى و نارضايتى در بين افراد تشكيلات شدت يافته است و هر چه نشست ها كش داده 

  Read More….


 •  abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سوم سپتامبر 2018:… اينجانب عبدالكريم ابراهيمى، عضو جدا شده از سازمان مجاهدين كه مدت ربع قرن در اين تشكيلات بوده ام با خواندن مقاله اى از آقاى جرج ثاناسى مترجم شما در البانى، متوجه شدم شما به عنوان يك خبرنگار با وجدان و حقيقت ياب، که اصل و نسب ایرانی نیز دارید در صدد شناخت از اين س

  Read More….


 • abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهاردهم اوت 2018:… مرحله اول تحريمهاى اقتصادى آمريكا كه هدف آن فشار مضاعف بر مردم ايران است تا شايد بتواند از اوضاع نابسامان موجود اقتصادى و از اين آب گلالود شده ماهى صيد كند و مردم ايران را به زانو درآورده و مطيع و فرمانبردار خود كند به اجرا درآمد، اما غافل از اينكه مردم ايران از

  Read More….


 •  abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، اول اوت 2018:…  پدر و مادرى كه فرزند دلبندشان در فرقه رجوى و تشكيلات بغايت ضد انسانى آن اسير است همچنان اميدوار براى ديدار دخترشان تلاش ميكنند و عشق و عاطفه شان براى اين ديدار هر بار فزونتر از بار قبل است و هيچوقت شقاوت هاى رجوى و آزار و اذيت كردنهاى اين فرقه مافيايى و پدرخوانده 

  Read More….


 •  Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، شانزدهم ژوئیه 2018:… بنابر اين، شركت آقاى پاندولى مايكو كه وزير مهاجرين در كابينه دولت شما كه در گردهمايى اين سازمان كه ٣٠ ژوئن در حومه پاريس توسط مريم رجوى برگزار شد شركت كرده است! براى من جاى بسى تعجب است كه يك مقام

  Read More….


 • The-Cult-of-Rajavi-Maryam-Rajavi-eu-European-Parliament-2017-2ایران فانوس، دهم دسامبر 2017:… روز چهارشنبه ششم دسامبر، گروهی از جداشدگان از فرقه رجوی به دعوت پارلمان اروپا در سمیناری تحت عنوان پناهندگان و حقوق بشر، حضور یافتند. جلسه از ساعت شانزده الی هفده و سی دقیقه به طول انجامید. پس از اتمام سمین

  Read More….