آمار دروغین مجاهدین خلق ، صورتی که با سیلی سرخ شده است

آمار دروغین مجاهدین خلق ، صورتی که با سیلی سرخ شده است

آمار دروغین مجاهدین خلق ، علی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و دوم آوریل 2020:… خطاب به مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه تروریستی بگویم که شما همانطور که در گذشته نتوانستید کسی را فریب دهید الان هم با این آمار و ارقام سازی های دروغین کسی را بفریبید و مردم ایران هم همانند گذشته فریب این آمار سازی های دروغین و اشک تمساح ریختن شیادانه شما را نخواهند خورد و حتی اکنون دیگر چنان این تاکتیک تان قدیمی و نخ نما شده است که دیگه قادر نیستید مانند گذشته نیروهای سازمان را فریب دهید و در تشکیلات نگه دارید و از فروپاشی تشکیلات پوسیده تان جلوگیری کنید و این نکته را خودتان بهتر از هر کسی می دانید بنابراین این کارها و آمار و ارقام سازی های دروغین شما فقط و فقط برای سرخ نگه داشتن صورت تان با سیلی میباشد. آمار دروغین مجاهدین خلق ، صورتی که با سیلی سرخ شده است

آمار دروغین مجاهدین خلق دروغپراکنی بیرونی مریم رجوی ، تخلیه فشارهای درونی

آمار دروغین مجاهدین خلق ، صورتی که با سیلی سرخ شده است

آیا با آمار و ارقام دروغین می توان کسی را فریب داد؟

سران  فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه همواره سعی دارند با زیر سوال بردن آمار و ارقام دیگران و آمار سازی دروغین خودشان را مطرح کنند و اینطوری به خیال خام خودشان دیگران و بخصوص مردم ایران را بفریبند. ولی زهی خیال باطل که بتوان با آمار و ارقام دروغین مردم را فریب داد. البته این شیوه همیشگی و نخ نما شده سازمان فرقه گرا بوده و هست که همواره سعی کرده و می کند با بزرگ نمایی کارهای خودش و ارائه آمار و ارقام دروغین کار های دیگران را زیر سئوال ببرد.

اعتراضات عراق و لبنان و فتوشاپ های مجاهدین

در این رابطه اگه کمی بهتر عقب برگردیم ملاحظه می فرمایید که مثلا طوری اخبار  مرتبط با خودشان را با آب و تاب بزرگ می کنند و پوشش می دهند که انگار خبر یک دنیا مسئله مجاهدین و مبارزه شان هست و یا باز در این رابطه آمار آن رژه کذایی شان را ده برابر جلوه دادند و یا در مورد دوره به اصطلاح راه گشایی که از طرف رجوی اعلام شده بود می گفت دهها هزار نفر با این کار به سازمان می پیوندند  و یا چندتا نماینده یاغی در اروپا و چندتا از ورشکستگان و بازنشستگان سیاسی از افراطی ترین جناح های جنگ طلب از حزب جمهوری خواهان آمریکا نظیر جولیانی را با صرف هزینه های هنگفت و دادن سور چرانی مفصل اسمش را می گذارد کنفرانس بین المللی و یا همه حرکات اعتراضی مردم در مورد مسائل معیشتی و مسائل اقتصادی را سیاسی کرده و مدعی می شود که توسط کانون های شورشی نداشته خودش راه اندازي شده است. الان هم که بازار ویروس کرونا و  بحث آمار هایش در جهان داغ هست؛ سران فرقه و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه با زیر سوال بردن آمار و ارقام وزارت بهداشت ایران  هر روز آمار و ارقام دروغین منتشر می کند. لابد این آمار و ارقام دروغین را از طریق کانون های دروغی خودش بدست آورده است و حتما می خواهد اینطوری اولا وانمود کند که نبض جامعه دست سازمان هست و از همه چیز خبر دارد و  ثانیا وانمود کند که ویروس کرونا و مشکلاتی دراین رابطه  مردم  ایران با آن مواجه هستند برای سازمان مهم هست و با آنها همدرد هستش و به خیال خام خودش مردم را تحریک کند .

ولی باید خطاب به مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه تروریستی بگویم که شما همانطور که در گذشته نتوانستید کسی را فریب دهید الان هم با این آمار و ارقام سازی های دروغین کسی را بفریبید و مردم ایران هم همانند گذشته فریب این آمار سازی های دروغین و اشک تمساح ریختن شیادانه شما را نخواهند خورد و حتی اکنون دیگر چنان این تاکتیک تان قدیمی و نخ نما شده است که دیگه قادر نیستید مانند گذشته نیروهای سازمان را فریب دهید و در تشکیلات نگه دارید و از فروپاشی تشکیلات پوسیده تان جلوگیری کنید و این نکته را خودتان بهتر از هر کسی می دانید بنابراین این کارها و آمار و ارقام سازی های دروغین شما فقط و فقط برای سرخ نگه داشتن صورت تان با سیلی میباشد.

لینک به منبع

مریم قجر عضدانلو رجوی ،  دست خر کوتاه

آمار دروغین مجاهدین خلق ، صورتی که با سیلی سرخ شده است

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/دوست-و-دشمن-از-دیدگاه-فرقه-رجوی/

دوست و دشمن از دیدگاه فرقه رجوی

دوست و دشمن از دیدگاه فرقه رجویعلی جهانی، وبلاگ آیینه، دوازدهم آوریل 2020:… بر  اساس اندیشه فرقه گرایانه مسعود رجوی که معتقد هست هر که با ما نیست بر ماست؛ دوستان و دشمنان در این فرقه اینگونه ارزیابی می شوند. لذا بر اساس این تفکر تروریستی و فرقه گرایانه دشمنان این فرقه عبارتند از:  کانون خانواده بخصوص خانواده های نیروهای نگونبخت سازمان که خواستار ملاقات با عزیزان شان هستند و بخشی از همان خلق قهرمانی  هستند که سازمان به دروغ خود را حامی سینه چاک آنها می پندارد. ولی رجوی علیه این دشمن کتاب نوشته و خانواده ها را الدنگ خطاب کرده و مریم عضدانلو خانواده را کانون فساد می داند و یا مهدی ابریشم چی شوهر سابق مریم عضدانلو می گفت کانون خانواده را باید منفجر کرد. دوست و دشمن از دیدگاه فرقه رجوی 

دوست و دشمن از دیدگاه فرقه رجویمجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

دوست و دشمن از دیدگاه فرقه رجوی و آمار دروغین مجاهدین خلق

بر  اساس اندیشه فرقه گرایانه مسعود رجوی که معتقد هست هر که با ما نیست بر ماست؛ دوستان و دشمنان در این فرقه اینگونه ارزیابی می شوند. لذا بر اساس این تفکر تروریستی و فرقه گرایانه دشمنان این فرقه عبارتند از:  کانون خانواده بخصوص خانواده های نیروهای نگونبخت سازمان که خواستار ملاقات با عزیزان شان هستند و بخشی از همان خلق قهرمانی  هستند که سازمان به دروغ خود را حامی سینه چاک آنها می پندارد. ولی رجوی علیه این دشمن کتاب نوشته و خانواده ها را الدنگ خطاب کرده و مریم عضدانلو خانواده را کانون فساد می داند و یا مهدی ابریشم چی شوهر سابق مریم عضدانلو می گفت کانون خانواده را باید منفجر کرد.

دشمن دیگر سازمان نیروهای  جداشده از این سازمان هستند که چهره فرقه گرایانه و تروریستی سازمان را افشا می کنند و رجوی فتوای قتل شان را صادر کرده و همیشه به فدایی هایش می گفت اگر شکست خوردیم  بروید این جدا شدگان را بکشید و بعد همانجا بمانید تا پلیس بیاد و شما را دستگیر کند و اصلا نترسید چون زندان های اروپا مثل هتل می باشد. دشمن دیگر سازمان اپوزیسیون داخل و خارج کشور هستند که خط مشی مبارزه مسلحانه سازمان را قبول ندارند و معتقد به مبارزه مسالمت آمیز و راه حل های سیاسی هستند و سازمان وبطور خاص رهبری سازمان نه تنها آنها را به رسمیت نمی شناسد بلکه به آنها مارک خائن و سازشکار می و بدلیل اندیشه تمامیت خواهی که دارد در حالیکه به خاطر جنایات و خیانت های بیشماری که علیه مردم ایران در طی این سالیان مرتکب شده است و به شدت مورد تنفر  و انزجار آحاد مردم ایران قرار دارد خودش را تنها آلترناتیو می پندارد. و از دیگر دشمنان این سازمان اقشار مختلف جامعه ایران مانند کارگران و دانش جویان و دانش آموزان و معلمان و زنان و جوانان هستند که خط و استراتژی مبارزه مسلحانه سازمان را قبول ندارند و  در حالی که سازمان خودش را همواره مدافع حقوق همه اقشار زحمتکش جامعه می داند ولی  نه تنها این ادعا دروغی بیش نیست بلکه سازمان همه این قشر ها را به چشم دشمن می نگرد  در این رابطه بطور مثال رجوی همیشه می گفت این دانشجویان سوسول را بایستی گذاشت گوشه دیوار و تیر باران کرد. و یا می گفت در فردای پیروزی اگر حمام خون را بیندازیم تعجب نکنید خوب مشخص هست که این حمام خون را با کشتن همین اقشار مختلف جامعه که مخالف افکار قرون وسطایی سازمان هستند می خواهد راه بیندازد. چون که این سازمان هنوز تو دهه شصت زندگی می کند و از جامعه کنونی ایران هیچ تصویری ندارد و مسعود رجوی یک کوتوله سیاسی هست که از سال شصت تا الان نه تنها رشد نکرده بلکه پس رفته و از همه چیز عقب مانده است و با افکار جامعه جهانی و بطور خاص جامعه ایرانی همخوانی ندارد و بروز نیست لذا به خاطر رجوی می خواهد به فرض پیروزی برای به کرسی نشاندن افکار پلیدش از زور استفاده کرده و بقول خودش حمام خون راه بیندازد.

حالا با دشمنان سازمان آشنا شدیم ببینیم دوستان سازمان چه کسانی تلقی میشوند. از نظر  سران سازمان و بطور خاص رهبری سازمان دوستان عبارتند از:   دولت ترامپ و افراطی ترین جناح های جنگ طلب و ضد ایرانی حزب جمهوری خواه آمریکا همان آمریکایی که روزی از نظر بنیان گزاران سازمان سرکرده امپریالیست جهانی بود و آنرا ببر کاغذی می دانستند و سرود« آمریکایی بیرون رو خونت روی زمینه» را علیه اش ساخته بودند. و از دوستان دیگه سازمان متحدین منطقه ای آمریکایی نظیر دولت تجاوز گر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی و دولت اردن می باشند و از دیگر دوستان سازمان می توان از گروههای تروریستی سوریه تحت عنوان ارتش آزاد سوریه و گروه تروریستی داعش و بقایای حزب بعث عراق تحت عنوان عشایر انقلابی عراق نام برد. و خلاصه اینکه وجه مشترک همه دوستان این فرقه تروریستی و عقب ماندگی شان هست و وجه مشترک همه دشمنان سازمان مترقی بودن و ضد خشونت و ترور هست و میزان نزدیکی و دوری افراد  و گروهها به سازمان اینگونه سنجیده می شود.

لینک به منبع

دوست و دشمن از دیدگاه فرقه رجوی وآمار دروغین مجاهدین خلق

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نگاهی-به-فعالیت-های-فرقه-رجوی-در-سال-98/

نگاهی به فعالیت های فرقه رجوی در سال 98

نگاهی به فعالیت های فرقه رجوی در سال 98علی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و هشتم مارس 2020:… اما بنظرم  بزرگترین دروغ سال گذشته تحت عنوان فعالیت های به اصطلاح مقاومت آماده باش سرنگونی بود که از اواخر سال 97 همزمان با کنفرانس ضد ایرانی ورشو توسط آمریکا بود که در این رابطه سازمان با خوش خدمتی به اربابان آمریکایی و منطقه ای شان بهزاد نظیری را به صحنه آورده بود تا قول سرنگونی قریب الوقوع بدهد و در سال 98 همین آماده باش را می خواست با کانون های شورشی که وجود خارجی ندارند و توهم و دروغی بیش نیست و در واقع همان ستاد داخله هست که قبلا در اشرف برای عملیات داخله وجود داشت که تعدادشون از انگشتان دست کمتر بود. نگاهی به فعالیت های فرقه رجوی در سال 98 

نگاهی به فعالیت های فرقه رجوی در سال 98جشن کرونای مریم رجوی – تنوره های اژدهای مرده

نگاهی به فعالیت های فرقه رجوی در سال 98

دوست و دشمن از دیدگاه فرقه رجوی 

با آغاز سال 98 رهبر مفقودالثر فرقه طی پیامی از دیار  باقی سال گذشته را سال سرافرازی نامید و خبری از سرنگونی نبود و استراتژی سال را با برگزاری تظاهرات در کشورهای مختلف مشخص کرد.  لذا در این رابطه ما شاهد چند تظاهرات نمایشی این گروه در آمریکا و بلژیک و آلمان بودیم چون فرانسه اجازه برگزاری تظاهرات نمایشی را به این فرقه تروریستی نداد. از دیگر فعالیت های این فرقه تروریستی در سال گذشته کنفرانس به اصطلاح بین المللی مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه بود که در مقر جدید خودش در تیرانا برگزار کرد. این بزرگترین هیاهوی سازمان بود که در ماه ژوئن برگزار شد که در آن کهن سالترین و بازنشستگان و ورشسکتگان سیاسی نظیر جولیانی شرکت داشتند که تا با سخنرانی تکراری شان به ارتش سالمندان مریم خانم کمی روحیه  تزریق کنند  ولی علی رغم هیاهوی زیاد این به اصطلاح کنفرانس بین المللی رونقی نداشت چون که اولا فرانسه اجازه برگزاری چنین نمایش مسخره ای را نداد و مجبور شدند در کشور آلبانی برگزار نمایند و ثانیا از جان مکین و جان بولتون خبری نبود. یکی دیگه از فعالیت های خانم عضدانلو این رئیس جمهور مادام العمر برگزاری جلسه زنانه بود که در آن خودش سخنران اصلی بود و زنان را هم از نزدیک نشان نمی دادند تا چهره پیر و فرتوت شان نمایان نگردد.

اما بنظرم  بزرگترین دروغ سال گذشته تحت عنوان فعالیت های به اصطلاح مقاومت آماده باش سرنگونی بود که از اواخر سال 97 همزمان با کنفرانس ضد ایرانی ورشو توسط آمریکا بود که در این رابطه سازمان با خوش خدمتی به اربابان آمریکایی و منطقه ای شان بهزاد نظیری را به صحنه آورده بود تا قول سرنگونی قریب الوقوع بدهد و در سال 98 همین آماده باش را می خواست با کانون های شورشی که وجود خارجی ندارند و توهم و دروغی بیش نیست و در واقع همان ستاد داخله هست که قبلا در اشرف برای عملیات داخله وجود داشت که تعدادشون از انگشتان دست کمتر بود.

نکته  جالب اینست که همه این نمایشات مسخره تحت عنوان فعالیت های به اصطلاح مقاومت نه برای سرنگونی بلکه برای سرپا نگه داشتن تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی و جلوگیری از ریزش روز افزون نیرویی بود. ولی علی رغم همه این تلاش های مذبوحانه مریم عضدانلو در سال گذشته مال ما شاهد ریزش روزافزون نیرویی بودیم که این امر به مشکل اصلی سازمان تبدیل شده است و این تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است.

نگاهی به فعالیت های فرقه رجوی در سال 98

لینک به منبع

***

جشن کرونای مریم رجوی - تنوره های اژدهای مردهمجاهدین خلق ویروس کرونا و مخفی کاری رهبران فرقه – نامه خانواده ها به سازمان بهداشت جهانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اندیشه-زن-ستیز-فرقه-رجوی/

اندیشه زن ستیز فرقه رجوی

اندیشه زن ستیز فرقه رجویعلی جهانی، وبلاگ آیینه، نهم مارس 2020:… بطور مثال غسل هفتگی زنان روزانه بوده و زنان نه تنها حق آرایش نداشتند بلکه بایستی در  گرما و زیر آفتاب سوزان عراق کار می کردند تا چهره شان سوخته شود و از زیبایی بیفتند و یا رجوی تحت عنوان شورای رهبری از عده ای از زنان برای خودش حرمسرا باز کرده بود و آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار مي داد که در این رابطه روی ناصرالدین شاه را سفید کرده است.  و همچنین زنانی معترض بودند انقلاب کذایی و زن ستیزانه مسعود و مریم را قبول نداشتند بطور مشکوکی کشته می شدند زنان دلیر آزاده ای مانند مینوفتعلی لادن محمدی هما بشردوست و دهها زن دیگر که حاضربه تمکین  نشدند  و بلهوسی رجوی  نه گفتند  سر به  نیست شدند. بله دوستان چنین سازمان فرقه گرا و تروریستی با اوصافی که بطور مختصر توضیح دادم نه تنها نمی تواند دم از حمایت از حقوق شهروندی زنان و رهایی زنان  و حمایت از جنبش آزادی خواهی زنان بزند بلکه با این افکار زن ستیزانه اش کاملا صد و هشتاد درجه عکس خواسته های زنان هست و در ضدیت کامل با حقوق شهروندی زنان هست اندیشه زن ستیز فرقه رجوی 

اندیشه زن ستیز فرقه رجویافشاگری تکان دهنده گاردین از بهره کشی جنسی در کمپ مجاهدین خلق در آلبانی

نگاهی به اندیشه زن ستیز فرقه رجوی

دوست و دشمن از دیدگاه فرقه رجوی 

علی جهانی

آقای علی جهانی آلمان

در  آستانه هشتم مارس روز جهانی زن هستیم و زنان  در همه کشور های جهان این روز را گرامی می دارند.  اما در این میان سران زن ستیز فرقه رجوی و بطور خاص رهبری این فرقه تروریستی سعی دارد همه ساله با بر پایی یک مراسم خیمه شب بازی این روز را همانند همه مناسبت های مذهبی و ملی مصادره کند و در حالیکه دارای اندیشه زن ستیزانه هست خودش را مدافع حقوق شهروندی زنان می داند ولی همه می دانند که این فرقه تروریستی و بطور خاص رهبری اش تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیکی بیشترین ستم را بر زنان روا داشته است. زوج رجوی ها با تبدیل سازمان مجاهدین خلق که توسط بنیان گزاران در 44تاسیس شده بود به سازمان مسعود و مریم و با اندیشه عقب مانده و واپسگرای فرقه گرایانه خودشان بیشتر ین ستم را بر نیرو های سازمان و بطور خاص زنان نگونبخت که یک سوم نیرو های سازمان را تشکیل می دهند روا داشته است. رهبری سازمان با شعار پر طمطراق رهایی زنان و بر داشتن ستم مضاعف بر زنان و گذاشتن آنها  بطور  فرمالیستی در کادر رهبری نظیر مسئول اول و شورای رهبری و سطوح بالای فرماندهی در حالیکه به اندازه یک سرباز صفر هم اطلاعات نظامی نداشتند می خواست وانمود کند که دارای یک اندیشه مترقی در بر خورد با مسائل زنان هست ولی در عمل مشاهده می کنید که زنان همانند مردان در سازمان نه تنها از اولیه ترین حقوق انسانی و شهروندی مانند تشکیل خانواده و داشتن فرزند و حق ازدواج و ملاقات با خانواده محروم بودند بلکه  در بعضی موارد بیشتر از مردان تحت اذیت و آزار جنسی و جسمی هستند.

بطور مثال غسل هفتگی زنان روزانه بوده و زنان نه تنها حق آرایش نداشتند بلکه بایستی در  گرما و زیر آفتاب سوزان عراق کار می کردند تا چهره شان سوخته شود و از زیبایی بیفتند و یا رجوی تحت عنوان شورای رهبری از عده ای از زنان برای خودش حرمسرا باز کرده بود و آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار مي داد که در این رابطه روی ناصرالدین شاه را سفید کرده است.  و همچنین زنانی معترض بودند انقلاب کذایی و زن ستیزانه مسعود و مریم را قبول نداشتند بطور مشکوکی کشته می شدند زنان دلیر آزاده ای مانند مینوفتعلی لادن محمدی هما بشردوست و دهها زن دیگر که حاضربه تمکین  نشدند  و بلهوسی رجوی  نه گفتند  سر به  نیست شدند. بله دوستان چنین سازمان فرقه گرا و تروریستی با اوصافی که بطور مختصر توضیح دادم نه تنها نمی تواند دم از حمایت از حقوق شهروندی زنان و رهایی زنان  و حمایت از جنبش آزادی خواهی زنان بزند بلکه با این افکار زن ستیزانه اش کاملا صد و هشتاد درجه عکس خواسته های زنان هست و در ضدیت کامل با حقوق شهروندی زنان هست. بنابراین رجوی ها با این انقلاب کذایی ایدئولوژیکی و با این ژست های مدره نمایی در رابطه با حقوق شهروندی زنان نمی توانند کسی را فریب دهند  و حتی نیروهای سازمان  از  جمله زنان  عضو هم این اراجیف تحت عنوان رهایی زنان را قبول ندارند  . لذا ما شاهد زنان زیادی همانند مردان که در سطوح شورای رهبری بودند هستیم که از این تشکیلات زن ستیز فرار کرده و رهایی یافته اند و اکنون به افشاگری از جنایاتی که این سازمان و بطور خاص مریم و مسعود با اهرم زن ستیزانه  تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیکی  که در حقیقت همان طلاق های اجباری بود  بر آنها روا داشته اند مشغول هستند.

نگاهی به اندیشه زن ستیز فرقه رجوی

نگاهی به فعالیت های فرقه رجوی در سال 98

لینک به منبع

***

همچنین: