آموزش مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در نوادا: سیمور هرش ، کمک های ایالات متحده امریکا برای قتل دانشمندان ایران

آموزش مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در نوادا: سیمور هرش ، کمک های ایالات متحده امریکا برای قتل دانشمندان ایران

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، نهم نوامبر 2013: … مجری برنامه در حین صحبت کردن عکس های از سران سازمان مجاهدین را دارد نشان می دهد و عمل کرد آنها را توضیح می دهد.در ادامه عکس های نشان می دهد که نیروهای ارتش امریکا در سایت 12 در جال آموزش به تعدادی افراد هستند و سپس با آقای سیمون هرش مصاحبه را شروع می کند. دولت جرج دبلو بوش در منقطه نوادا در 70 کیلومتری لاست وگاس در سایت 12 …

مجاهدین خلق، فرقه رجوی، مردان ما در ایران؟


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به منبع

آموزش مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در نوادا: سیمور هرش ، کمک های ایالات متحده امریکا برای قتل دانشمندان ایران

شخصیت های امریکائی که با مجاهدین همکاری می کنند و در کنفرانس ها و میتنگ های مجاهدین شرکت می کنند . آنها لابی های اسرائیلی هستند، دولت اسرائیل به این لابی ها ماموریت می دهد که از مجاهدین حمایت کنند….نیروهای از سازمان مجاهدین در این منطقه 12 تحت آموزش های نظلامی مشخصی قرار می گرفتند ، در داخل ایران وارد عمل می شدند…..

آقای سیمور هرش روزنامه نگاری است که نشان می دهد دولت بوش مخفیانه یک گروه اپوزسیون ایرانی آموزش می دهد.

خلاصه مصاحبه اقای هرش شبکه تلویزونی دموکراسی برای به شرح زیر است مجری برنامه در حین صحبت کردن عکس های از سران سازمان مجاهدین را دارد نشان می دهد و عمل کرد آنها را توضیح می دهد.در ادامه عکس های نشان می دهد که نیروهای ارتش امریکا در سایت 12 در جال آموزش به تعدادی افراد هستند و سپس با آقای سیمون هرش مصاحبه را شروع می کند.

دولت جرج دبلو بوش در منقطه نوادا در 70 کیلومتری لاست وگاس در سایت 12 ( سایت 12 منطقه محرمانه ای است که بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان منطقه آزمایشات هسته ای دولت امریکا استفاده می کرده است .در این منطقه هیچ هواپیمائی حق عبور ندارد بجز هواپیماهای مشخصی که در همان رابطه کار می کنند . منطقه پرواز ممنوع است.)

نیروهای از سازمان مجاهدین در این منطقه 12 تحت آموزش های نظلامی مشخصی قرار می گرفتند ، در داخل ایران وارد عمل می شدند…..

شخصیت های امریکائی که با مجاهدین همکاری می کنند ودر کنفرانس ها و میتنگ های مجاهدین شرکت می کنند . آنها لابی های اسرائیلی هستند، دولت اسرائیل به این لابی ها ماموریت می دهد که از مجاهدین حمایت کنند …..

ترور د انشمدان ایرانی توسط بمب های از بین رفته اند که نوع خاصی است ، این نوع بمب ها را امریکا و اسرائیل دارند . این نوع بمب ها را نیروهای ویژه تفنگداران امریکائی در عملیات های که برعلیه کشتی های جنگی است استفاده می کنند. چون خاصیت این بمب ها طوری است ، وقتی عمل می کند تمام انفجار به سمت داخل می باشد.این دانشمدان ایرانی که کشته شده اند ، تمام سرنشینان این خودرو ها که کشته شده اند نگاه کنید تمام موج انفجار به سمت داخل بودوهمه سرنشینان کشته شده اند . این نشان می دهد که این ها از آن نوع بمب های اسرائیلی ، امریکائی استفاده  می کنند

http://youtu.be/0LPRwMDD47k

* قابل توجه هموطنان : در روزهای آ ینده این مصاحبه با کمک آقای حسن پیرانسر ترجمه صوتی به فارسی می شود و سپس به نوشتاری تبدیل می شود تا تمام هموطنان بتوانند از آن استفاده کنند

Link to the full description of MKO Logo (pdf file)


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan Stevenson )

همچنین:

حمایت رجوی از تروریست های جیش العدل

2013/11/07 by

محمد علوی، آریا ایران، هفتم نوامبر ۲۰۱۳: …  سازمان مجاهدین به رهبری مریم و مسعود رجوی که مقر فرماندهی آنان در اورسوراواز فرانسه قرار دارد، ضمن حمایت علنی از آن عملیات تروریستی، گروه جیش العدل را تشویق به ترورهای بیشتری در داخل ایران نمود.خبرهای موثقی در این باره وجود دارد که رهبران سازمان مجاهدین با […]

من توسط علی منصوری مامور دستگیر شده رجوی (مجاهدین) در اسرائیل عضو گیری شدم

2013/11/06 by

حمید رضا سلمانی، انجمن یاران، پاریس، ششم نوامبر ۲۰۱۳: …  علی منصوری سرپل سازمان در ترکیه برای جذب نیرو بود و خود من توسط علی منصوری عضوگیری شدم و تشکیلات جهنمی سازمان فرستاده شدم.. تمامی پناهندگانی که در ترکیه بوده اند شخصی به نام علی منصوری را میشناسند که در سالهای دهه ۹۰ میلادی سعی […]

شبکه جاسوسی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) و اسرائیل

2013/10/27 by

مزدا پارسی، انجمن نجات مرکز فارس، بیست و هفتم اکتبر ۲۰۱۳: …  ظاهراً بیانیه ی مجاهدین در واکنش به آن چه در روزنامه ی بلژیکی لوسوار درج شده است ،منتشر شد. این روزنامه نوشته بود که علی منصوری ، جاسوس دستگیر شده در اسرائیل از هواداران مجاهدین خلق بوده است . دستگاه تبلیغات مجاهدین خلق […]