آنانکه هم از گندم ری افتادند و هم از خرمای بغداد

آنانکه هم از گندم ری افتادند و هم از خرمای بغداد

آنانکه هم از گندم ری افتادند و هم از خرمای بغدادمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هشتم دسامبر 2019:… باید به این شارلاطانها و شاگردان بن سلمان آدمکش گفت ما مخالف بسیاری ساختارهای این حکومت هستیم  و برای دگوگونی این ساختارها در راستای آزادی وعدالت و برابری از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهیم کرد اما نخواهیم گذاشت که مشتی شارلاطان ومزد بگیر بن سلمان و تفاله های سرویس های امریکائی واسرائیلی کشور ما را ویران کنند. ما از تبار ستارخان وباقرخان هستیم و نه مثل شما کرم هائی که در دیسکو و قمارخانه ها زاد و ولد میکنند و در آخر اینکه از گندم ری نخواهید خورد. مردم ایران علیرغم هر مخالفتی با حکومت وظلم وستم آن، نخواهند گذاشت سرزمین مان ایران را ویران کنید. آنانکه هم از گندم ری افتادند و هم از خرمای بغداد .

آنانکه هم از گندم ری افتادند و هم از خرمای بغدادمریم رجوی شکر میخورد از امریکا برای جنگ دعوت می کند

سازمان مجاهدین خلق در روزگاری نه چندان دور ونه چندان نزدیک ویا به تعبیری قریب 40 سال پیش برای تصاحب گندم ری وقدرت در ایران دست به مبارزه مسلحانه زدند وموجبات کشتار هزاران انسان از هر طرفی شدند و پس از ناکامی در بدست اوردن قدرت بوسیله جنگ مسلحانه  رو به خانه پدری شان در بغداد کردند و زیر سایه صدام حسین دیکتاتور رفتند. هم او که جنگ ضد مردمی وضد ایران وایرانی را آغاز کرد. سازمان مجاهدین در عراق بعنوان چشم و گوش و سرباز برای صدام حسین بودند و نقش ستون پنجم دشمنان ایران را بازی میکردند. سازمان مجاهدینی که گندم ری را از دست رفته می دید به خرمای بغداد روی آورد تا از آن بهره مند شوند. اما دیری نپائید که صدام حسین به تاریخ پیوست و مسعود رجوی که پیمان خون و برادری با او بسته بود خرمای بغداد را هم از دست داد. و اینک بعنوان سربازان  دنیای مجازی به دشمنان ایران پیوسته اند تا شاید از این نمد کلاهی برای خودشان بدوزند. 

تجربه چهل ساله مردم ایران برای تحقق رویاهایشان که همانا عدالت و آزادی و برادری بوده است نشان از نقش مخرب سازمان مجاهدین خلق وهمدستان نوظهورشان دارد. همانها که با همدستی با دشمنان تاریخی سرزمین ما ایران در تلاش هستند تا مردم ایران وجنبش مدنی مردم ایران به سرانجام نرسد. همانها که برای تکه پاره کردن سرزمین ما همچون کفتار به کمین این سرزمین واین مردم نشسته اند.  شارلاطانهائی که دیگر علنا میگویند میخواهند سرنوشت لیبی را بر سرمردم ایران بیاورند. مردم ایران باید هوشیار باشند. لاشخورها و کفتارهائی که برای رسیدن به رویای ویرانی ایران از هیچ کثافتکاری فرو گذار نکرده و نمیکنند.

رجوی و لاف در غربت

مجاهدین خلق داعش جنایتچند هفته پیش تروریستهای داعش در عراق یا به تعبیر مجاهدین خلق نیروهای انقلاب مردمی ، همانها که در موصل ودیگر شهرهای عراق از کشته ها پشته ساختند وبا شمشیر گردن میزدند ، جوان شانزده ساله ای را پس از مصله کردن از تیربرق اویزان کردند ، صحنه ای که هیچ حیوان وحشی و درنده ای مرتکب نمیشود. اما اینان چرا. همزمان با این واقعه سازمان مجاهدین خلق که تجربه بسا شگرفی در مخفی کردن مقاصدش دارد سکوت پیشه کرد. همان سازمانی که پیاپی پیام رهبر گوربه گور شده اش را برای انقلابیون عراق یعنی همان تروریستهای بازمانده از صدام حسین  که مصله میکنند ومیکشند میداد و به آنها خط میداد و میگفت آتش جواب آتش، این است جواب شورشی ها.  بله اینها در برابر این عمل ضد انسانی و ضد بشری که تاریخ فقط از تروریستهای وهابی به چشم دیده سکوت میکنند و دم برنمی آورند. آخر اینکه خود از همان جنس هستند واگر نمیکنند دستشان نمیرسد والا اینها شناگران ماهری هستند وتجربه زیادی هم در این زمینه دارند.

از دیگر سو تعدادی شیاد وشارلاطان که خود را مدافع حقوق بشر مینامند  و دست در جیب بن سلمان دارند و از سرویس های اجنبی فرمان میگرند نیز سکوت کردند. اما در پروپاگاندای رسانه ای یشان کم نبودند آنانی که این گونه جنایات و وحشی گری ها را به مردم ایران پیشنهاد میکردند و البته سازمان مجاهدین خلق بی نام و نشان نیز اقدام به تبلیغ این نوع وحشی گری ها میکرد. در کنار مجاهدین،  سلطنت طلبها هم وارد این میدان شده بودند واینک هم همان شارلاطانها تبلیغ لیبیائی کردن ایران را میکنند. تفاله هائی که برای بدست آوردن قدرت دست به هر لوش و لجنی میزنند. نباید از یاد ببریم که تمام این جانوران و وحوش همانها هستند که خواستار تحریم مردم ایران بودند و به تحریم کنندگان سفارش کرده بودند که در اثر تحریم مردم گرسنه و زجر کشیده از گرسنگی وکمبود دارو و درمان به خیابانها خواهند ریخت. همچنین پیشنهاد بمباردمان ایران توسط همین وحوش در خفا انجام شده است که جدیدترین وعلنی ترین آن را اعلام کرده اند که ایران باید مسیر لیبی شدن را برود. 

کانون های شورشی ، از میلیشیا تا پیاده نظام امپریالیسم در ایران

مجاهدین خلق سوریهباید به این شارلاطانها و شاگردان بن سلمان آدمکش گفت ما مخالف بسیاری ساختارهای این حکومت هستیم  و برای دگوگونی این ساختارها در راستای آزادی وعدالت و برابری از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهیم کرد اما نخواهیم گذاشت که مشتی شارلاطان ومزد بگیر بن سلمان و تفاله های سرویس های امریکائی واسرائیلی کشور ما را ویران کنند. ما از تبار ستارخان وباقرخان هستیم و نه مثل شما کرم هائی که در دیسکو و قمارخانه ها زاد و ولد میکنند و در آخر اینکه از گندم ری نخواهید خورد. مردم ایران علیرغم هر مخالفتی با حکومت وظلم وستم آن، نخواهند گذاشت سرزمین مان ایران را ویران کنید.

دولت ها و حکومت ها می آیند و میروند، اما سرزمین ما ایران پایدار و جاودان خواهد مان.د به گور خواهید برد خواب  ویرانی ایران را .

پایان

*** 

محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی ویمحمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی وی

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

حسرت به دلی رجوی برای قدرترئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم

تظاهرات مردمی عراق نهایتا به ضرر اربابان رجوی استمرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوال

سی دیماه 1379 آزادی مسعود رجوی از زندان ساواک-5اشرف، چه پایان بد فرجامی!

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted membersAlbania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویThe Proof of US Cold shoulder to Maryam Rajavi

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کدام-آپوزیسیون-و-مخالف-با-چه؟/

کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟

کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟ منصور نظری، ایران اینترلینک، سیزدهم نوامبر 2019:… مدتی پیش  وزیر خارجه امریکا پمپئو اعلام کرد: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند» جایگاه وزیر خارجه امروز و رئیس سازمان سیای دیروز امریکا، میزان حقوقش و ملیتش مشخص است. این فارسی زبانان بادمجان دور قاب صهیونیست چین ها کجا ایستاده اند؟ کجای وزارت خارجه یا سازمان سیا و با چه حقوقی؟ بدنبال چه هستند؟ منافع ایران؟ منافع ایرانیان؟ یا خیر، سینه زدن زیر علم “فشار حداکثری” گرگهای واشنگتن برای مجبور کردن ایران به قبول پوئن دادن به ترامپ؟ بکار گرفتن دو هزار برده در آلبانی برای تبلیغ تویتری و کلیک کردن و کم کردن فشار جو عمومی علیه ضدانسانی ترین تحریم های تاریخ معاصر جهان علیه کودکان و غیر نظامیان؟ خداوند ایرانیان را از گزند جنگ و بیماری و قحطی و ایضا این ضد انسانهایی که به فارسی هم تکلم می کنند در امان بدارد. کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟

کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟ اتحاد زندانیان سیاسی ایران – مجاهدین خلق ، عالیجناب پمپئو و تحریم ها

کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟

هزار نکته باریکتر ز مو این جاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند

منصور نظری پاریس

منصور نظری ، پاریس

اعتراضات مردم ایران به افزایش قیمت بنزین و به طبع آن موج خشونتی که در بیشتر نقاط ایران شکل گرفت ناشی از عوامل بسیاری بود. از یکطرف عدم درک دولت فاسدی که به فکر منافع مردم ایران نیست  و در کنار آن با نادیده گرفتن قانون اساسی برای اعتراضات مدنی مردم  و توجه نکردن به اینکه مردم حق اعتراض و مخالفت دارند راه این اعتراضات مدنی را بسته و با خشونت با مردم معترض برخورد میکند و راه را برای اپوزسیون قلابی که مردم را دعوت به خشونت لجام گسیخته میکنند بازمیکند که از جمله آنها تروریستهای تجزیه طلب ، فرقه تروریستی رجوی وسلطنت طلبان افراطی که زیر خط فرمان بن سلمان آدمکش واسرائیل وامریکا  میباشند. این دو در حقیقت مانند چکش و سندان مردم ایران را زیر ضرب گرفته اند. علاوه بر همه اینها و در کنار اینها، فساد نهادینه شده ای است که جامعه ایران را به سمت فقیرتر شدن پیشتر سوق میدهند. 

اپوزسیون قلابی یعنی همانها که با اندیشکده های اسرائیلی و متفکرین دکترین های ضد ایرانی رفت و آمد دارند  و این جمع ها  بر علیه منافع کشور و مردم سرزمین خودشان سخن میگویند و از صهیونیست ها و دشمنان خاک ایران میخواهند که جرقه جنگ ویرانگر بر علیه کشوررا بزنند و یا فرقه تروریستی رجوی که جلوی کاخ سفید بست مینشینند تا از امریکا بخواهند که باید مردم ایران را هر چه بیشتر تحریم کنند و همزمان با همراهی با مرتجع ترین حکومت های تاریخ و بالاخص حکومت عربستان آرزوی این را دارند و که ایران را ایرانستان کنند. سعودی ها ، ولینعمتان رجوی و مجاهدین خلقش به دهها زبان گفته اند که کشوری به نام ایران را نمی پذیرند ، (کما این که ویلنعمت سابقش صدا حسین  میگفت نسل فارس و یهود باید از بین بروند) و این امر نه مربوط به دیروز یا امروز بلکه  ریشه در تاریخ تمدن بزرگ ایران زمین دارد. تاریخی چند هزار ساله با تمدن وفرهنگی بزرگ که همیشه خار چشم مرتجعین عرب ، امریکا و اسرائیل بوده و آنها نمیخواهند این حقیقت بزرگ را باور کنند و نمیتوانند وجود این تمدن بزرگ را تحمل کنند.  تمدنی که مزاحم سلطه مطلقشان بر خاورمیانه شده، میشود و خواهد شد. 

همانگونه که گفته شد اپوزسیون قلابی و وطن فروش در بیرون مرزهای ایران تمام تلاش خود را کرده تا امریکائی ها با شدید ترین تحریم های ضد بشری تاریخ  مردم ایران را گرسنگی بدهند ،همچنین همدستی با کسانی که مردم ایران را به رنج وگرسنگی کشانده اند بخشی از جنایات جنگیست که این وطن فروشان مرتکب شده اند والبته شریک جرم آنها خائنین داخلی هستند که با چپاول مردم ایران ، به مثابه چکش و سندان عمل کرده اند. از یک سو تحریم های ضد انسانی برعلیه مردم ایران و از سوی دیگر چپاول و غارت. 

میخوانیم هر روز تعدادی به جرم کلاهبرداری چند هزار میلیاردی از درون دولت و یا وابستگانشان دستگیر میشوند اما گویا پایانی ندارد و این داستان همچنان بصورت روزمره تکرار میشود  و طبقه ضعیف جامعه ایران هر روز فقیر تر از قبل میشوند و فاصله طبقاتی بیشتر وبیشتر.

علاوه بر همه اینها تروریستها از تجزیه طلب و فرقه ضد انسانی فرقه رجوی و سلطنت طلبان افراطی که آنها هم دست کمی از دو گروه اول ندارند با تبلیغ واعمال خشونت های افسار گسیخته تلاش کردند تا جامعه را به سمت خشونت ویرانگر بکشانند و زیر ساخت های کشور را نابود کنند . هیچ تردیدی وجود ندارد که هیچ کدام از این اپوزسیونهای قلابی به تنها چیزی که فکر نمیکنند کشور ومردم ایران است  و الا کدام اپوزسیون یا ایرانی وطن پرستی حقیقی زیرساخت های کشورش را ویران میکند؟ در کشور فرانسه یکسال است تظاهرات جلیقه زردها در جریان است اما هیچگاه مردم فرانسه شعار ویرانی کشورشان را نمیدهند . مردم وطن پرست فرانسه هیچگاه شعار تجزیه فرانسه را نداده اند. هیچگاه زیرساخت های کشورشان را ویران نکرده اند . اگر اوباشی هم در مقاطعی دست به ویران کردن زیرساخت ها زده اند توسط مردم دفع شده اند. 

تفاوت اینجاست که متاسفانه در کشورما اپوزسیون قلابی و وطن فروشان از امریکا میخواهند که مردم ایران را گرسنگی و رنج بدهند میخواهند کاری کند که دارو بدست مردم نیازمند نرسد تا از این رنج مردم مجبور به خیابان آمدن شوند.

مدتی پیش  وزیر خارجه امریکا پمپئو اعلام کرد:

«ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند»

جایگاه وزیر خارجه امروز و رئیس سازمان سیای دیروز امریکا، میزان حقوقش و ملیتش مشخص است. این فارسی زبانان بادمجان دور قاب صهیونیست چین ها کجا ایستاده اند؟ کجای وزارت خارجه یا سازمان سیا و با چه حقوقی؟ بدنبال چه هستند؟ منافع ایران؟ منافع ایرانیان؟ یا خیر، سینه زدن زیر علم “فشار حداکثری” گرگهای واشنگتن برای مجبور کردن ایران به قبول پوئن دادن به ترامپ؟ بکار گرفتن دو هزار برده در آلبانی برای تبلیغ تویتری و کلیک کردن و کم کردن فشار جو عمومی علیه ضدانسانی ترین تحریم های تاریخ معاصر جهان علیه کودکان و غیر نظامیان؟ خداوند ایرانیان را از گزند جنگ و بیماری و قحطی و ایضا این ضد انسانهایی که به فارسی هم تکلم می کنند در امان بدارد. 

بله. همه اینها دست پخت همین اپوزسیون قلابی  است که امروز با شیادی دم از مردم گرسنه ایران میزند و به هر بهانه ای تلاش میکنند با اعمال خشونت امیز جامعه ایران را با بحران مواجه کنند و البته نتیجه همه اعمالی که این خائین با همدستی خائنین داخلی انجام داده اند منجر به خانه نشین شدن مردم شده است وقتی مردم ایران این میزان خشونت را از هر طرفی میبینند چاره ای بجز بن بست وبرگشت به خانه ندارند. بن بستی که فرقه رجوی از سی خرداد سال شصت به جامعه ایران تحمیل کرد. 

تنها راه برای مردم ایران این است که صف خود را از صف خائنین وطن فروش و مزدوران اجنبی  جدا کنند وهمچنان بخواهند که تغئیرات بزرگ و ساختاری در جامعه ایران توسط مردم ایران انجام شود. مردم ایران هیچ تکیه گاهی جز خودشان در داخل ایران برای تغئیرات بزرگ وساختاری ندارند. این تجربه چهل ساله مردم ایران است. بی شک مردم ایران در داخل ایران میتوانند روی پای خودشان و با دست خودشان ایران را بسازند و به خواستهای برحق شان برسند. 

پایان

کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟

زار نکته باریکتر ز مو این جاست ، نه هر که سر بتراشد قلندری داند

*** 

از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپاز توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

همچنین: