آنانی که دل در گرو جان بولتون و اجنبی داشتند

Follow Share on Tumblrارسال – میر باقر صداقی، سایت وطنم، هفدهم سپتامبر 2019:… حال با رفتن جان  بولتون خبرنگاران می‌گویند اوضاع دفتر مشاور امنیت ملی در کاخ سفید بغرنج است و بولتون سعی دارد نسخه اخراج توئیتری خود را کم رنگ جلوه دهد. باید باور کرد دیگر دوران آن گذشته که آمریکا بتواند تنها با … Continue reading آنانی که دل در گرو جان بولتون و اجنبی داشتند