آهای فرقه رجوی ! به کجا چنین شتابان

غلامرضا شکری، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و یکم ژانویه 2020:… آمریکا در ظاهر  آنچنان دست دم دنبالچه های فرقه رجوی را با اطلاعیه پمپئو  قطع کرد که فکر بکنم رجوی و سران آنها هنوز دارند گیج میزنند، هر چند که بعد از چند روز می گویند پشیمان شده اند. در هر صورت وقتی که خدا بخواهد پس گردنی بزند اینجوری میزند بیصدا چون خوب میدانند که خائن و خیانت کار چه کسی است و چه کسی دنبال ریختن خون مردم بیگناه است. در یک کلام فرقه رجوی و سران آنها با مصاحبه های تکراری با خودشان و تحلیل های آب دوغ خیاری رجوی باز هم سرشان به سنگ خورد . سنگی که باور نمی کردند چنین سخت است و  چنین ضربه هولناکی بخورند . رجوی همان خط کار چلبی را در پیش گرفت که در مورد عراق پیش برده شد و همیشه بعد سرگونی صدام خود رجوی میگفت که دروغهای که چلبی به امریکا گفته بود باعث جنگ و سرنگونی برادر خوانده رجوی شد. حالا هم دیگر همه فهمیدند رقص میمون وار برای لابی های امریکایی و پول خرج کردن برای انها فایده ای ندارد… آهای فرقه رجوی ! به کجا چنین شتابان