آژیر خطر برای مجاهدین رجوی است

آژیر خطر برای مجاهدین رجوی است

آژیر خطر برای مجاهدین رجوی استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم اکتبر 2019:… تعداد امریکائیانی که کشته میشوند بمراتب بیشتر ازایران است ویکی ازدلایل این کار، مجاز بودن حمل سلاح درآنجاست وتاکنون هیچ رئیس جمهوری جرات ممنوع کردن آن بخاطر منافع کارخانه های اسلحه سازی را ندارد!! درادامه : ” او همچنین گفت: «تا این رژیم رفتار خود را تغییر ندهد، تحریم‌ها لغو نخواهد شد، بلکه تشدید هم خواهد شد و ما در پاسخ به حمله‌ این رژیم به تأسیسات نفتی عربستان، شدیدترین تحریم‌ها را علیه بانک مرکزی رژیم اعمال کردیم “. ما منظور شما از تغییر رفتار ایران را بخوبی درک کرده ایم. شما کشورها رابه دو دسته ی نرمال ویاغی تقسیم کرده اید! نرمال انهائی هستند که به تجاوزگری ها وخونریزی های آمریکا اعتراضی ندارند واگر لازم شد، کمکی هم به وقوع این جنایت ها میکنند. آژیر خطر برای مجاهدین رجوی است 

آژیر خطر برای مجاهدین رجوی استPompeo attends meeting linked to MEK cult that murdered 6 Americans

آژیر خطر برای مجاهدین رجوی است

10/07/1398

درهمسویی شرم آور با دشمنان غدار ملت ایران، باند رجوی کماکان به انجام وظیفه ی خود مشغول است!

دریکی ازنوشته های این فرقه ی منحط وضد ملی آمده است :

” یک عنصر مهم دیگر سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا در روز سه‌شنبه بود که بیش از یک‌سوم حجم این سخنرانی به مسألهٔ ایران اختصاص داشت که در آن اولاً حساب مردم ایران را از رژیم آخوندی جدا کرد و گفت: «مردم ایران شایسته حکومتی هستند که برای آنها اشتغال بیاورد نه این‌که پولشان را به سرقت ببرد و به ترور در داخل و خارج کشور بپردازد “.

ازیک جهت که تروریزم اقتصادی این فاشیست آمریکائی بیشتر از همه مردم ایران را هدف گرفته، میتوان این ادعای اورا – جدا کردن حساب ….-  باور کرد!

اما بایدازاو پرسید که  با وجود اینکه بیشترین ظلم را درحق مردم ایران و بخصوص دهک های پایین جامعه روا میدارد ، چگونه با ما مردم ایران دوستی میکند و این تناقض را چگونه توجیه مینماید؟!

آیا با این تحریم ها وگرسنگی دادن ها ، میخواهد برای ما مردم ایران ایجاد اشتغال کند و چگونه؟!

این وحشتناک ترین نوع دوستی خاله خرسه است که ترامپ با ما میکند و موجب رضایت خاطر جنایتکارانی مانند رجوی میگردد.

ضمنا سیستم آمریکا بزرگترین مبدا ومنشا تروریزم است که ترامپ میکوشد بااین فرافکنی ها ، اذهان ساده را فریب دهد ودراین راستا نوکر سینه چاکی مانند باند رجوی کمک اش میکند.

درمورد قتل هایی که اتفاق میافتد، تعداد امریکائیانی که کشته میشوند بمراتب بیشتر ازایران است ویکی ازدلایل این کار، مجاز بودن حمل سلاح درآنجاست وتاکنون هیچ رئیس جمهوری جرات ممنوع کردن آن بخاطر منافع کارخانه های اسلحه سازی را ندارد!!

درادامه :

” او همچنین گفت: «تا این رژیم رفتار خود را تغییر ندهد، تحریم‌ها لغو نخواهد شد، بلکه تشدید هم خواهد شد و ما در پاسخ به حمله‌ این رژیم به تأسیسات نفتی عربستان، شدیدترین تحریم‌ها را علیه بانک مرکزی رژیم اعمال کردیم “.

ما منظور شما از تغییر رفتار ایران را بخوبی درک کرده ایم.

شما کشورها رابه دو دسته ی نرمال ویاغی تقسیم کرده اید!

نرمال انهائی هستند که به تجاوزگری ها وخونریزی های آمریکا اعتراضی ندارند واگر لازم شد، کمکی هم به وقوع این جنایت ها میکنند.

یاغی ها کسانی اند که حاضر نیستند امر ونهی های آمریکا را بطور کامل اجرا نمایند و راه تسلیم کامل را انتخاب کنند و ایران علیرغم کاستی های زیادی که درتمشیت امور مردم دارد،  دردسته بندی اخیر قرار گرفته است.

آنانی که دل در گرو جان بولتون و اجنبی داشتند

قلم بدست فرقه ی رجوی مینویسد:

” …در واقع آنچه که واقع شد، نتیجه منطقی تعادل‌قوای موجود بود چرا که رژیم توان برداشتن کوچکترین گامی به سمت حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران را ندارد؛ چه از طریق مذاکره و چه از هر طریق دیگر “.

علیرغم هیاهوی اولیه ، طرح فرانسه و …، همان ازآب درآمد که بود واروپای بارفتار کجدار ومریز، کاری نکرد که ایران درتنگنای بیشتری قرار گیرد.

ضمنا اجلاس سازمان ملل متحد ، اجلاس عادی سالانه ی آن بود وجلسه ی فوق العاده ی برای حل مشکلات فیمابین نبود تا شما از سخنرانی ها و … این نتیجه رابگیرید که رژیم ایران توان توان حل وفصل مناقشات راندارد.

ضمنا بازها بشما تذکر داده اند که تعادل قوا، هرگز بدین صورت بنفع جمهوری اسلامی نبوده است.

مابا قبول برجام، مشکلات اتمی خود با شورای امنیت را حل کرده ایم و خیانت ترامپ باین توافق، گناه ما نیست!

سایر مشکلات که مربوط به توان دفاعی ما ویا اقدامات خوب مان در رفع شر تروریزم درمنطقه بوده ، عیب ما نیست و دیگران باید دریابند که مشکل خودتولید کرده ی شان را خود حل کنند وگرنه مسلم است که ایران روی مسائل دفاعی وامنیت مشروع خود، مذاکره ای نخواهد کرد و تصوراینکه شورای امنیت دراین مورد ایران را زیر فشار قرار دهد، تصوری جاهلانه است!

ایرانی نماها

سپس :

“در وهلهٴ بعد موضع‌گیری قاطع سران آمریکا بود که علاوه بر رئیس‌جمهور آن کشور، توسط پمپئو، وزیر خارجه هم در جلسه‌ای که در حاشیهٔ مجمع عمومی به ابتکار سناتور لیبرمن برگزار شده بود، تکرار شد و از جمله حملهٔ رژیم به عربستان را حمله به اقتصاد جهانی توصیف کرد و گفت: «همه چیز نشان داد که من در قضاوتم که این را یک حمله جنگی توصیف کردم اشتباه نکرده بودم… برای ما مشخص است که رژیم ایران مسئول حمله به عربستان بوده و هیچ‌گونه توضیح قابل‌قبول دیگری در این رابطه وجود ندارد”.

این قاطعیت برسر دروغگویی واتهام زنی های خودشان بوده وموضوعی را عوض نخواهد کرد.

همینکه ایران اغلام میکند که در دشمنی با عربستان نفعی ندارد، اورا به شرکت دراتحادی ازکشورهای منطقه که امنیت خلیج فارس را تضمین کند و حمله به پالایشگاه های آن کشور کار ایران نبوده و مدارک محکمه پسندی درمورد این ادعای امریکا ارائه نشده ، برای ایران کفایت میکند وایران مسئول بیدار کردن کسی که نخوابیده وتنها خود را بخواب زده ، نیست !

اندیشمند ی گفته است که قانع کردن کسی که با نیت خاص خود بصرفه اش نمیداند که حرف منطقی بشنود، کار دشوار و حتی غیر ممکنی است!

این حرف درمورد سران جنگ طلب آمریکا صدق میکند.

اما باتوجه به برهم خوردن تعادل نیرو برعلیه آمریکایی که بدجوری فرتوت شده ، تحمیل واقعیات براو غیر ممکن نیست!

ازاین رو توصیه ی هموطنانه ی من به فرقه ی رجوی در قرار ندادن تمامی تخم مرغ هایشان در سبد آمریکاست که درغیر این صورت، آزیر خطر برای آنهاست بیشتر!

صابر تبریزی

آژیر خطر برای مجاهدین رجوی است

***

َAlireza Jafarzadeh NCRI MEK Saddam Private Army Alireza Jafarzadeh has already published his suicide bombing note.
Wondering at those Americans who stand under the flag of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to LOBBY for the murderers of their servicemen

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ترور-مهندسان-آمریکایی-کمپانی-راکول-ای/

ترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال توسط سازمان مجاهدین خلق

Mojahedin_Khalq_MEK_Rajavi_Cult_Terror_Americans_Tehran_1سایت مشروطه سلطنتی، سوم ژوئیه 2017:… تروریست‌های سازمان مجاهدین از چندی پیش رفت و آمد این سه کارشناس آمریکایی و خیابان‌هایی را که از آنها می‌گذشتند، کنترل می‌کردند و دریافته بودند که خودروی سبز رنگ کارشناسان آمریکایی هر روز میان ساعت هفت و هفت و بیست دقیقه از تهران پارس برخوردگاه خیابان دماوند یا سه راه تهران پارس می‌گذرد و نزدیک به سی متری … 

شاهزاده رضا پهلویCrown prince Reza Pahlavi: Mojahedin Khalq, (MKO, MEK…) a cult-type structure

لینک به منبع

ترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال دونالد اسمیت، رابرت کرونگارد و ویلیام کاترل از سوی سازمان مجاهدین خلق ۶ شهریور ۲۵۳۵ شاهنشاهی

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهران

در روز ۶ شهریور ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی سه تن از کارشناسان بلندپایه شرکت امریکایی راکول اینترنشنال[۱] به نام‌های دونالد جی. اسمیت [۲]، رابرت آر. کرونگارد[۳] و ویلیام سی. کاترِل [۴] در تهران نو، خیابان خیام، خیابان دلپذیر از سوی هفت تن از تروریست‌های مجاهدین خلق به رگبار گلوله بسته شدند و به قتل رسیدند.

تروریست‌های سازمان مجاهدین از چندی پیش رفت و آمد این سه کارشناس آمریکایی و خیابان‌هایی را که از آنها می‌گذشتند، کنترل می‌کردند و دریافته بودند که خودروی سبز رنگ کارشناسان آمریکایی هر روز میان ساعت هفت و هفت و بیست دقیقه از تهران پارس برخوردگاه خیابان دماوند یا سه راه تهران پارس می‌گذرد و نزدیک به سی متری نارمک ، از خیابان خیام یکی از خیابان‌های فرعی تهران نو به خیابان دلپذیر می‌پیچد. تروریست‌های سازمان مجاهدین پس از بررسی‌های همه سویه، خیابان دلپذیر که در آن زمین بایر نیمه خرابه‌ای وجود داشت را برای ترور سه آمریکایی برگزیدند.

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهران

ساعت ۷ بامداد روز شنبه سه مهندس آمریکایی دونالد اسمیت، رابرت کرون گارد و ویلیام کاترل از خانه خود با شورولتی سبز رنگ رهسپار کمپانی راکول اینترنشنال شدند. شهرام محمدیان باجگیران تروریست مجاهد، سوار بر موتور و غلامحسین صاحب اختیاری ترک موتور، هر دو علامت دهنده و آغاز کننده ترور با بوق و علامت دست، تیم ترور را از نزدیک شدن آمریکاییان آگاه ساختند. در این هنگام شورولت آمریکاییان به شماره ۲۶۲۶۴ تهران-ع از پیچ خیابان دلپذیر نمایان شد. حسن آلادپوش راننده فولکس واگن سرخ رنگ به شماره ۶۶۵۳۶ تهران-الف جلوی خودروی آمریکاییان پیچید و راه را بست. راننده شورلت آمریکاییان دریافت که نیرنگی در کار است، کوشش کرد به سوی راست بپیچد و از این دام رهایی یابد ولی به سبب باریکی خیابان نتوانست کاری بکند. در این هنگام، حسن آلادپوش راننده فولکس واگن و دیگر مسلسل چی‌ها، بهرام آرام و حسین سیاه کلاه و مهدی فتحی و محسن طریقت منفرد که در خرابه پنهان شده بودند، بیرون دویدند و از جلو و از دو سوی خودرو سرنشینان آمریکایی خودرو را به رگبار گلوله بستند. دونالد اسمیت و ویلیام کاترل که بر سندلی پشت نشسته بودند در دم کشته شدند و رابرت گرون گارد که جلو، کنار راننده نشسته بود به سختی زخمی شد. رابرت کرون گارد با وجود گلوله‌هایی که خورده بود پیاده شد و کوشش کرد به سوی پیاده رو برود، مسلسل چی نیز دنبال وی را گرفت و دوباره وی را به رگبار مسلسل بست. رابرت کرون گارد با وجود گلوله‌هایی که خورده بود پیاده شد و کوشش کرد به سوی پیاده رو برود، مسلسل چی نیز دنبال وی را گرفت و دوباره وی را به رگبار مسلسل بست. رابرت کرون گارد در جوی آب افتاد و مجاهد تروریست در جوی آب تیر خلاص را به وی زد و او را کشت. در این گیرو دار قاسم عابدینی به خرابه دوید و پیکانی را که در پیشتر در آنجا پارک کرده بودند، روشن کرد. دیگر مجاهدین تروریست دوان دوان همه به سوی خرابه بازگشتند و آنجا سوار بر خودروی فرار، متواری شدند. مجاهدین با مسلسل‌های کلاشینکف ساخت شوروی آمریکاییان را به رگبار گلوله بستند.

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهران

در روز ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ تیم ترور مجاهدین سیدمحسن سیدخاموشی، محمدطاهر رحیمی، محسن بطحایی و منیژه اشرف زاده کرمانی در قیطریه دو کلنل آمریکایی شفر و ترنر را به رگبار گلوله بستند. مجاهدین تروریست از کیف دستی کلنل ترنر و شفر به سندها و مدرک‌های مهمی درباره خرید هواپیماهای فانتوم و پایگاه‌های این هواپیماها، خرید دستگاه‌های تله کامیونیکشین و جاهای برنشاندن آنها و دیگر خریدهای ارتش دست یافتند. مجاهدین همه این اسناد را از ایران بیرون بردند و در پاریس به سفارت شوروی دادند و به جای آن از پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی در رساندن اسلحه به سازمان مجاهدین، برپایی فرستنده‌های رادیویی برای پروپاگاند علیه حکومت ایران و بسیاری کمک‌های دیگر مالی برخوردار شدند. این سه مهندس آمریکایی از کارشناسان زبردست سیستم‌های کنترل مرزها و سیستم‌های خبردهی از دست درازی‌ها به مرزهای کشور و گردآوری اطلاعات بودند که پروژه برپا ساختن پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی، دریایی، هوایی و زمینی و هواپیماهای آواکس و هواپیماهای فرتورنگار را در ایران پیاده می‌کردند. این پروژه قراربود در چهار گام به انجام برسد. سازمان تروریستی مجاهدین خلق که همکاری نزدیک با کا گ ب داشت، اطلاعات درباره این سه آمریکایی در ایران را از سازمان جاسوسی شوروی دریافت کرد و به دستور شوروی کارشناسان آمریکایی سیستم‌های اطلاعاتی در ایران را گلوله باران کرد.

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهران

پرزیدنت جرالد فورد که چند روزی را در کلرادو می‌گذرانید تلفنی از این رویداد تکان دهنده آگاهی یافت و بی درنگ به خانواده‌های کشته شدگان از سوی سازمان تروریستی مجاهدین خلق دل آرامی گفت. در جارنامه کاح سفید که به چاپ رسید پرزیدنت جرالد فورد از کشته شدن سه مهندس آمریکایی به دست تروریست‌ها در ایران اندوه و انزجار خود را ابراز داشت و لزوم کوشش‌های تازه برای سرکوب کردن تروریسم را یادآوری کرد. پرزیدنت فورد ابراز امیدواری کرد که تروریست‌هایی که سه آمریکایی را کشته‌اند به زودی دستگیر و به دست قانون سپرده شوند.

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهران

وزارت خارجه آمریکا نیز با چاپ جارنامه‌ای از ترور سه آمریکایی در تهران ابراز بیزاری کرد و یادآور شد که دولت ایران قول داده است که تروریست‌ها را به مجازات برساند. در این جارنامه وزارت خارجه آمریکا به آگاهی رساند که سه امریکایی کشته شده سه غیرنظامی بودند که در چارچوب یک پروژه پژوهشی در زمینه الکترونیک در تهران کار می‌کردند، آنها هنگامی که رهسپار اداره خود بودند از سوی تروریست‌ها از پای درآمدند.

کمپانی راکول اینترنشنال کارفرمای سه کارشناس آمریکایی نیز جارنامه‌ای چاپ کرد و به خانواده قربانیان ترور سازمان مجاهدین تسلیت گفت.

پرونده ترور سه مهندس آمریکایی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای تهران فرستاده شد و بازپرس این شعبه عدم صلاحیت خود را داد و پرونده را به دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی فرستاد.

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهران

در بررسی‌ها و بازجویی‌هایی که از سوی ماموران درباره فولکس واگن سرخ رنگ به شماره ۶۶۵۳۶ تهران-الف انجام یافت، ماموران دریافتند که این خودرو از سوی یکی از مجاهدین تروریست با نام دروغین « امیر کاظم کلوچه‌ای » خریداری شده بود. با فرتورهایی که به فروشندگان خودرو نشان داده شد، یکی از فروشندگان حسن آلادپوش مارکسیست اسلامی خطرناک را شناسایی کرد. آشکار شد که حسن آلادپوش با شناسنامه دروغین به نام « امیرکاظم کلوچه‌ای » فولکس واگن را خریداری کرده است. سرانجام با پیگیری‌های شبانه روزی، ماموران توانستند یکی از نهانگاه‌های حسن آلادپوش و چند تن از همدستانش را بیابند. روز پنجشنبه ۱۱ شهریور ماه ۲۵۳۵ نزدیک ساعت ۲۱ ماموران پلیس آماده دستگیری حسن آلادپوش در خیابان شهباز بودند. آلادپوش که خود را تنگنا دید با اسلحه کمری به ماموران تیراندازی کرد و کشته شد. از جسد حسن آلادپوش افزون بر اسلحه کمری یک نارنجک، دو شناسنامه یکی به نام حسن آلادپوش و شناسنامه دروغینش به نام امیرکاظم کلوچه‌ای به دست آمد.

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهران

بر پایه اطلاعاتی که ماموران از کسانی که با حسن آلادپوش آشنایی داشتند به دست آورده بودند، ماموران توانستند دیگر نهانگاه مجاهدین و چند تن از همدستانش را بیابند. بامداد آدینه ۱۲ شهریور ماه ۲۵۳۵ عباس جاودانی و یک تروریست دیگر از همدستان آلادپوش در خیابان امیرکبیر با ماموران کمیته مشترک روبرو شدند و بی درنگ به ماموران تیراندازی کردند و در این تیراندازی رویارو کشته شدند. عباس جاودانی از سال ۲۵۳۰ متواری بود و در ترورها و بمبگذاری‌های بسیاری دست داشت. از نهانگاه این تروریست‌ها ۳ قبضه اسلحه کمری، شماری نارنجک جنگی، فشنگ، دستگاه چاپ و شمار بسیاری کتابچه‌های پروپاگاند مارکسیسم اسلامی و مدرک‌ها و شناسنامه‌های دروغین به دست آمد.

روز ۲۵ آبان ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی ساعاتی پس از نیمروز بهرام آرام از رهبران سازمان تروریستی مجاهدین خلق و از برنامه ریزان و ترورکنندگان سه مهندس آمریکایی، پیرامون مخبرالدوله دیده شد که سوار تاکسی مسافرکش می‌شود، ماموران کمیته مشترک نیز دنبال تاکسی را گرفتند. در میانه خیابان شیوا در سرآسیاب دولاب، بهرام آرام دریافت که خودرویی که در آن سوار است از سوی ماموران دنبال می‌شود. بهرام آرام که تا بن دندان مسلح بود به هنگام پیاده شدن از خودرو به سوی ماموران تیراندازی کرد و پا به فرارگذاشت. در این گیر و دار بهرام آرام میان چند ساختمان بدون راه گریز، گیر افتاد و پشت انبوهی آجر و سازه‌های ساختمانی سنگر گرفت. پس از نزدیک به یک ساعت تیراندازی به ماموران پلیس، سرانجام فشنگ‌های وی تمام شد و با اینکه زخمی شده بود کوشش کرد نارنجکی را که به همراه داشت به سوی مامورین پرتاب کند. خوشبختانه نارنجک در دستش ترکید و بهرام آرام نابود شد. در کنار جسد نیمه سوخته بهرام آرام تروریست یک اسلحه کمری، یک خشاب دیگر و یک شناسنامه دروغین با فرتور وی با نام « حسن باقری » به دست آمد. بهرام آرام از سال ۲۵۳۰ شاهنشاهی متواری بود و از سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی [۱۳۵۳ تازی خورشیدی] رهبر گروه تروریستی مارکسیست اسلامی مجاهدین خلق شد. بهرام آرام به کار گرفتن و بهره کشی از زنان و دختران را در سازمان مجاهدین گستراند و آزادی جنسی و داشتن رابطه دختران و زنان با همه مردان سازمان را رواج داد و آن را عامل دلبستگی مجاهدین در کارهای تروریستی نامید.

حسن آلاد پوش

حسن آلادپوش قاتل

مهدی فتحی

مهدی فتحی قاتل

حسین سیاه کلاه

حسین سیاه کلاه آمریکاییان را با مسلسل اتوماتیک به رگبار بست

غلام حسین صاحب اختیاری

غلامحسین صاحب اختیاری سوار بر ترک موتور و علامت دهنده دوم

قاسم عابدینی

قاسم عابدینی راننده خودروی فرار

شهرام محمدیان

شهرام محمدیان باجگیران – راننده موتور و آغازکننده ترور

محسن طریقت منفرد

محسن طریقت منفرد قاتل

بهرام آرام

بهرام آرام قاتل – از سران سازمان تروریستی مجاهدین خلق

بهرام آرام بعد از کشیدن نارنجک

لاشه بهرام آرام – نارنجکی که خواست به سوی ماموران پرت کند در دستش ترکید

بهرام آرام بعد از کشیدن نارنجک

لاشه بهرام آرام – تروریست روز ۲۵ آبان ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی نابود شد

(پایان)

*** 

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهرانسرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

چند سند دیگر:
Lets create another Vietnam for America(pdf).
(Mojahedin English language paper April 1980)
Letter to Imam (Khomeini) (pdf). 
(Mojahedin English Language paper April 1980)

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائیاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیتکامل تروریسم

همچنین: