آگاهی در درون مجاهدین از نظر رجوی و مریم عضدانلو ( از سلسله دروغ های مجاهدین )ا

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم فوریه 2019:… علی رغم صحبت رجوی درباره آگاهی اما در درون حرکت به سمت آگاهی جرم بود آگاهی از مطالعات و تجربه بدست میاید.. ولی یکی از مسولین و فرماندهان بمن گفت تو چرا اینقدردنبال کتاب خوندن هستی و به این وسیله از بحث … Continue reading آگاهی در درون مجاهدین از نظر رجوی و مریم عضدانلو ( از سلسله دروغ های مجاهدین )ا