آیا این شرایط الان مجاهدین همان شرایطی است که مسعود رجوی در نشست های انحلال ارتش آزادیبخش . خودکشی فیزیکی برای خودش تعین کرد ؟

آیا این شرایط الان مجاهدین همان شرایطی است که مسعود رجوی در نشست های انحلال ارتش آزادیبخش . خودکشی فیزیکی برای خودش تعین کرد ؟

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، بیست و ششم اوت 2013: …  در نشست های موسوم به انحلال ارتش آزادیبخش مسعود رجوی بعد از یک سری بحث ها از خودکشی فیزیکی خود حرف زد که طبق معمول یک سری شروع کردن که ای وای مصیبتا و…… که رجوی اینقدر از تحلیل سیاسی خود مطمئن بود یا باز طبق معمول دغل بازیش  شرایطی که الان بر سازمان مجاهدین   حاکم است گفت در این صورت  اگر این اتفاقات بیفتد تنها راه برای من خودکشی است نه سیاسی …

لینک به منبع

در نشست های موسوم به انحلال ارتش آزادیبخش مسعود رجوی بعد از یک سری بحث ها از خودکشی فیزیکی خود حرف زد که طبق معمول یک سری شروع کردن که ای وای مصیبتا و…… که رجوی اینقدر از تحلیل سیاسی خود مطمئن بود یا باز طبق معمول دغل بازیش شرایطی که الان بر سازمان مجاهدین حاکم است گفت در این صورت اگر این اتفاقات بیفتد تنها راه برای من خودکشی است نه سیاسی بلکه خودکشی فیزیکی .

حال سوال این است که این شرایط همان شرایطی است که رجوی برای خودکشی خودش تعیین کرد که شرف اعضا را حفظ کند ورستگاری اعضا را تضمین کند وهمه مسئولیت ها را بعهده بگیرد آیا رجوی شهامت این کار را داشت واقدام به خودکشی کرد ؟

یا آیا در آینده اینکار را خواهد کرد؟

در صورتی که رجوی شهامت این کار را داشته واقدام کرده آیا این احتمال هم وجودندارد که مریم رجوی هم دست به این اقدام بزند . چون عامل تمام شکست های این سازمان هر دی اینها بودن مریم و مسعود واز طرفی هم عامل دیکتاتوری زندان وشکنجه در سازمان مجاهدین مریم رجوی بود وتعداد زیادی بدستور مریم عضدانلو زندانی شکنجه شدن وحال که بتدریج این اعضا دارند از عراق خارج می شوند فردا در دنیای آزاد جواب می خواهند ودر حال حاضر فرماندهان در صحنه جوابگوی تناقضات اعضا نیستند وحنای آنها دیگر برای نیروها رنگی ندارد .

بیش از ۳۰ سال سکوت سرکوب سوال های زیادی اعضا دارند که در این ۳۰ سال بدلیل دیکتاتوری حاکم بر سازمان سکوت کردن سوالهای که دیگر نمی تواند بی پاسخ بماند سوالهای از قبیل / چرا عراق /چرا همکاری با صدام در جنگ/ چرا زندان شکنجه/چرا دیکتاتوری/ چرا طلاق های اجباری /چرا جدا کردن کودکان از والدین/چرا دخالت در امور شخصی از طریق نشست های فرقه ای عملیات جاری غسل هفتگی وچرا چرا چرا چ……..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

البته ا‍ر زنده باشه لمپنیزم اخیرش هم به نوعی رذالت های همیش‍‍گیش است برای فرار از پاسخگوی وفرار بجلو

پاسخ به کشتن دادن هزاران نفر از بهترین وتحصیل پرده ترین جوان های مملکت واز همه بدتر همکاری با صدام در جن‍گ وکشتار سربازان ایرانی آیا پاسخی برای این جنایات دارد رجوی

طلاق های اجباری جدا پردن کودکان از والدین که تعدادی از این کودکان یا ناپدید شدن یا طعمه گروه های مافیایی شدن

با این جنایات رجوی بفکر آخرت خودش باشد نه بفکر آخرت و رستگاری اعضا

نادر نادری / فرانسه

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=6100

تطهیر و غسل دادن فرقه رجوی (مجاهدین خلق ایران) به بهای خیانت به قلم به چه بهای؟

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، بیست و سوم او ۲۰۱۳: …  در کتابی که سفارشی بودن آن ودیکته شده بودن آن از همان ابتدای صفحه روشن و واضع است  اما غافل از اینکه با این کتاب جنایات فراموش شده این فرقه را دوباره پرونده آن را مفتوح کرده از قبیل ترورمستشاران امریکائی  عدم دخالت در گروگانگیری سفارت امریکا در ایران و…….. آقای بلومفیلد من شما رابه یک مناظره تلویزیونی دعوت  میکنم تا با اسناد ومدارک غیر قابل انکار ومستند …

لینک به منبع

در کتابی که سفارشی بودن آن ودیکته شده بودن آن از همان ابتدای صفحه روشن و واضع است  اما غافل از اینکه با این کتاب جنایات فراموش شده این فرقه را دوباره پرونده آن را مفتوح کرده

از قبیل ترورمستشاران امریکائی  عدم دخالت در گروگانگیری سفارت امریکا در ایران و……..

آقای بلومفیلد من شما رابه یک مناظره تلویزیونی دعوت  میکنم تا با اسناد ومدارک غیر قابل انکار ومستند برای شما خقایق را روشن کنم من بیش از بیست سال در این فرقه در عراق بودم واز اول انقلاب هم در کنار این فرقه بودم شما اگر بدنبال حقایق هستید باید با منتقدین این فرقه هم به بحث وگفتگو می نشستید نه رونویسی از داده های آن فرقه . برای نمونه ابتدا از عدم دخالت در گروگانگیری سفارت امریکا با اسناد ومدارک .

در همان جریان سفارت امریکا اگر نگاهی به تاریخ وحوادث آنزمان بیندازید می بینید که تحت اسم انقلاب فرهنگی دانشگاههای ایران تعطیل شد اما واقعیت این نبود واقعیت این بود که دانشگاه تهران محلی وومرکزی شده بود برای حرکت های خودسرانه انجمن ها و…. بخصوص فرقه مجاهدین ودر اصل خیلی از حرکت های سیاسی مثل جریان سفارت امریکا یک حرکت از طرف مجاهدین بود شما به نشریه های آن تاریخ مجاهدین مراجعه کنید ببینید آیا غیر از مجاهدین کسی دیگر شعار مبارزه با امپریالیست را می داد البته آن هم برای منگنه کردن دولت وقت بود وداستان سفارت امریکا اصلا یک تصمیم دولتی یا از جریان های اصلی  نبود چون ساختار دولت وقت ساختاری نبود که دست  به این اقدام بزند دولتی با ترکیب ملی مذهبی ها لیبرل ها و….

درحقیقت خود شخص خمینی هم با این کار موافق  نبود  ولی در یک کار انجام شده قرار گرفت که آنهم اگر حمایت نمی کرد با فضای سیاسی که در آن زمان بود همه شعار مبارزه با امریکا وو…. میدادن بهای سنگین سیاسی باید پرداخت میکرد  اما بعد از آن برای جلوگیری از این قبیل جریانها وحرکت های خودسرانه که مرکز آن دانشگاه تهران بود اقدام به تعطیلی دانشگاه نمود تحت اسم انقلاب فرهنگی حال گوشه های از عدم دخالت مجاهدین را در این فیلم مشاهده کنید

http://youtu.be/M4aLWH-Srmk

فیلم بعدی که از فرماندهان ‍‍‍گروگانگیری است ایشان آقای اسدالله مثنی هستند از فرماندهان بالای مجاهدین خلق ایران که در حال حاضر در عراق ودر کمپ لیبرتی ساکن هستند لطفا با یک مترجم بی طرف به صحبت های ایشان توجه کنید  آنوقت خودتان قضاوت کنید

http://youtu.be/jx6M0qporwc

البته فعلا به دلیلی از ارسال تمامی مدارک معذورم  در مطالب بعدی باز با اسناد ومدارک بیشتری با شما روبرو خواهم شد آقایبلومفیلد حرمت قلم وقداست آن را باید محترم شمرد

نادر نادری .فرانسه

همچنین:

پیامی به خانم معینی

۲۰۱۳/۰۸/۱۸ by

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، هجدهم اوت ۲۰۱۳: … وقتی از زنده بودن شما با خبر شدم ابتدا باورم نمی شد وواقعا خوشحال بودم از آن ‍گزارشی  که  از اتاق مهری حاجی نژاد کش رفتم و جریان زندانهای سال ۷۳ فکر نمی کردم شما را زنده گذاشته باشند  همیشه عذاب وجدان داشتم که ای کاش […]

رجوی نه سرنوشت اوج آلان را دارد نه سرنوشت استالین . سرنوشت رجوی سر نوشت یزید است

۲۰۱۳/۰۸/۱۷ by

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، هفدهم اوت ۲۰۱۳: … اول از اینکه اوج آلان آنقدر شهامت داشت که یک سری اشتباهات را بپذیرد  وبا درک صحیح از انتقادات را پذیرفت  و با شهامت و سر بلندی  عذر خواهی کرد  و با درک و فهم صحیح و درایت  از شرایط . خط و استراتژی سیاسی و حتی […]

بیان قطره ای از دریایی خیانت ها و چنایات رجوی در زیر مانیتورهای خارج کشور که در مصاحبه آقای قصیم بصورت سر بسته مختصر بیان شد .

۲۰۱۳/۰۸/۰۵ by

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، پنجم اوت ۲۰۱۳: …  آقای قصیم هم شما میدانید و هم ما که اعتراض های دیگر در افراد دیگر هم وجود دارد آما بدلیل دیکتاتوری رجوی  از بیان آن سر باز می زنند حتی اعتراض های پنهان ی در اعضای  مجاهد شورا هر کدام بدلیلی  اما از بعضی از اعضای […]

(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)