آیا باند رجوی ، فوکو یاما را می شناسد؟!

آیا باند رجوی ، فوکو یاما را می شناسد؟!

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهاردهم نوامبر 2016:… فرقه ی رجویه که اهل مطالعات عمیق و دنبال کشف روابط علت ومعلول ها نبوده وبا هدف گیری  قسمت های ناآگاه جامعه ، به شعار دادن مشغول است ، درجریان انتخاب ترامپ سخت دچار سردرگمی شده و ه رنوشته ای را که انتخاب این سوپر میلیاردر مستقل آمریکائی را هدف بگیرد، در رسانه های خود درج میکند! … 

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسماول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

https://iran-interlink.org

آیا باند رجوی ، فوکو یاما را می شناسد؟!

24/08/1395شمسی

محافل گوناگون چه درخارج وچه در داخل ایران، به بررسی انتخاب شوک آفرین ترامپ پرداخته اند و بدلایل روشن وناروشنی، به کنه قضیه نپرداخته و برخورد های سطحی درجریان مبارزات انتخاباتی را ، درایام بعد ازانتخابات هم پیشه کرده وتلاش برای دررفتن از عوارض تحلیل مشخص ازاوضاع معین میکنند!

فرقه ی رجویه که اهل مطالعات عمیق و دنبال کشف روابط علت ومعلول ها نبوده وبا هدف گیری  قسمت های ناآگاه جامعه ، به شعار دادن مشغول است ، درجریان انتخاب ترامپ سخت دچار سردرگمی شده و ه رنوشته ای را که انتخاب این سوپر میلیاردر مستقل آمریکائی را هدف بگیرد، در رسانه های خود درج میکند!

فوکو یاما  هم بعنوان یکی از نظریه پردازان نئولیبرالیزم اقتصادی ، ازشمول این قاعده خارج نشده و باند رجوی بدون اینکه بداند اوچه میگوید وچه میخواهد ویا لااقل موضع خودش درباره ی این مرد جنجالی تئوریزه کننده ی جهان تک قطبی به سرپرستی آمریکا را روشن کند ، به نقل نوشته ای ازاو پرداخته ومن مطمئنم که این فرقه ی منحط، ابدا سری ازموضوع برنیآورده وخواسته است بگوید که انتخاب ترامپ- بدون اینکه من قضاوت نهائی خود را درمورد عملکرد آتی اش داشته باشم- بی فایده بوده وبه تبع آن مردم آمریکا بهتر بود که هیلاری کلینتون صهیونیست را انتخاب میکردند!

 توضیح مختصر این مسئله لازم است که فوکو یا ماها نظریاتی میدهند وسپس میگویند که این نظریات قابل اثبات نیست و باید که بصورت ایمانی پذیرفته شود!!

 با این القای ذهنی، وقتی یک نظریه ی این جماعت درخدمت یک درصدی های مرفه جهان ، درعمل به شکست منتهی میشود، با پررویی زیاد جواب میدهند که مشکل از تئوری های آن نبوده بلکه این مجریان بودند که نتوانستند ، نظریات غیر قابل نقد آنها را تمام وکمال اجرا نمایند!

نوشته ی فوکو یاما  درمورد انتخاب ترامپ که رجویه آنرا با خوشحالی تمام رسانه ای کرده، برهمان سبک وسیاق معمول این نظریه پردازان استوار است و خلاصه ی کلامش این است که برنامه های ترامپ بحد کافی روشن نیست وسبب مشکلاتی درعین اجرا خواهد شد!

این نطریه پرداز برجسته و همواره طلبکار که سینه چاکان زیادی درمحافل روشنفکری بریده ی ما ایرانی ها دارد، درتحلیل دلیل انتخاب ترامپ نگفته است که غلط بودن نظریات امثال او بوده که هیلاری معتقد به این نظریه ها را باین روزانداخت!

کسانی که مبارزات انتخاباتی آمریکا را با دقت درخور پیگیری میکردند، بخوبی مشاهده نمودند که ورود برنی سندرز ازحزب دموکرات وکشاندن جوانان به مبارزات انتخاباتی که با وعده های شبه سوسالیستی همراه بود ، علت اصلی پرشور بودن این انتخابات بود!

حزب دموکرات اما، در اواخر کار زیر اورا خالی نمود ونگذاشت که نهضت بزرگش را که شروع کرده بود به پایان برساند و باو اجازه ی محک خورده شدن با رای مردم نداد!

با انتخاب ترامپ که بطور زیرکانه شعارهای برنی سندرز را پی گرفت ، معلوم شد که درصورت همکاری حزب دموکرات تحت چنبپره ی خانواده ی کلینتون ، این برنی سندرز بود که انتخاب میشد ونه هیلاری که ابدا اعتراضی به وضع موجود نداشت و درشکل وشمایل یک عضو مهم حکومتی ظاهر می شد!

با این وجود، چه انتخاب ترامپ درست باشد وچه نادرست واینکه آیا او مانند اوباما که با شعار ” امید ” مردم را بنفع خود پای صندوق ها آورد ودرنهایت امر، ازقدرت خود برای نجات بانک ها-  ونه مردمی که خانه هایشان بنفع بانک ها مصادره شد – استفاده کرد وبه  ” امید ” خیانت کرد- عمل میکند یانه – درآینده روشن خواهد شد.

اما نیت باند رجوی از دخول دراین مباحثات، کم وبیش قابل فهم بوده وتاحد زیادی میتوان به دلواپسی آن درانتخاب ترامپ پی برد با توجه به خبرزیر که میتواند آلترناتیو اخبار رسمی ومسلط جهانی باشد:

” میزگرد در مسکو، پس از پیروزی ترامپ: روسیه با کدام دیدگاه هابه استقبال پیروزی ترامپ رفت؟- ترجمه – نعمت بوستانی – چهارشنبه شب، (پس اعلام نتایج انتخابات امریکا) تلویزیون “روسیه امروز”

میزگردی را با شرکت چند خبرنگار داخلی، دو خبرنگار امریکائی، چند تن از نمایندگان مجلس دوما، زوگانف دبیراول حزب کمونیست روسیه، مسئول رابطه فرهنگی آمریکا و روسیه، یک نماینده از جامعه یهودیان روسیه و… تشکیل داد که بمدت 2 ساعت ادامه داشت. رئوس مطالبی که دراین میزگرد مطرح شد را می خوانید:

1-  آمریکا با بدهی 32 تریلیون دلاری، بدهکار ترین کشور جهان است.

2- سیر فقیر شدن طبقات متوسط در آمریکا از سال 70 تا به امروز ادامه دارد.

3 – امریکا در این سالها توجه به پیشرفت ساختار صنعت و کشاورزی نکرد. به عنوان مثال در 30 سال گذشته در بزرگترین شهر این کشور، نیویورک حتی یک پل و یا تونل ساخته نشده است.

4- نئولیبرالیسم و یا جهانی شدن نه تنها مردم آمریکا را بلکه جوامع اروپایی را نیز به سیر قهقرایی کشانده است.

5- ترامپ فردی است عملگرا و زندگی گذشته او نشان داده که به تولید و ایجاد کار برای دیگران توجه داشته است.

6 – او بر این باور است که باید برای تولید داخلی، صنعت این کشور به روز شود و برای زحمتکشان شغل فراهم شود.

7- در سخنرانی های انتخاباتی خود همواره تاکید کرد که او خواهان تغییر حکومت ها در جهان نخواهد بود و به جای توسل به روش های نظامی با دولت های جهان راه گفتگو را در پیش خواند گرفت.

8- از این به بعد دولت های اروپایی روی حمایت های آمریکا نباید حساب کنند.

9 – ما با نظر مردم کریمه و الحاق آن به روسیه احترام خواهیم گذاشت و آن را به رسمیت خواهیم شناخت.

10- اکثریت مردم آمریکا با انتخاب ترامپ به سیاست جنگ و خون ریزی که کلینتون وعده می داد “نه” گفتند. مردم آمریکا سیاست های جنگی کلینتون را تجربه کرده بودند.

11- ترامپ بعد از پیروزی قول داده تا عوض مالیات گرفتن از طبقات ورشکسته و فقیر این کشور قانون مالیات بر ثروت را اجرا کند.

12 – آیا می دانید ترامپ بیش از بیست کتاب تالیف کرده است و تعدای از کتاب های او در ایران هم به زبان فارسی ترجمه شده است؟

13- ما باید از فرصت پیش آمده برای احیای اقتصادی کشور خودمان به بهترین وجه بهره بگیریم. بودجه لازمه را برای برداشتن فشار از شانه های مردم و مستحکم کردن روابط اجتماعی اختصاص بدهیم .

https://kprf.ru/party-live/cknews/160068.html

صابر

*** 

National Security: Could Maryam Rajavi (Mojahedin Khalq) blackmail her friends in high places – Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich

Bolton and the MEK

mojahedin-khalq-radicalisation-maryam-rajaviMojahedin khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) the ending stage of the radicalization process

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultMassoud Khodabandeh, Huffington Post: Can Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe? 

مجاهدین خلق در آلبانی به جان هم افتاده اندAlbania: What would a de-radicalization program for the Mojahedin Khalq (Rajavi cult) involve

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیMassoud and Anne Khodabandeh: Albanian citizens fearful of radicalised Mojahedin Khalq neighbours deserve more information

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26620

بهمراه مریم، روزنامه ی قطری هم چیزی از مسعود رجوی مطرح نکرد! 

 prince Turki Saudiصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سی و یکم اوت ۲۰۱۶:… شما که با سوء استفاده ی کامل از مذهب وگذاشتن رجوی بجای انبیا ، شهره ی آفاق هستید ، چگونه خواهید توانست این کارهای برضد خودتان را انجام دهید! اگر واقعا تغییر راه داده اید ،تعارف را کنارگذاشته وموضع جدیدتان را با وجود عدم حضور مسعود رجوی ، اعلام کنید وبگویید که چه تحولاتی درشما روی داده که مردمی … 

کتمان فرار زبونانه، احتیاج به اینهمه پرگویی هم دارد!

https://iran-interlink.org

بهمراه مریم، روزنامه ی قطری هم چیزی از مسعود رجوی مطرح نکرد!

۱۰ شهریور ۱۳۹۵ خورشیدی

مریم رجوی با روزنامه ی الشرق قطر مصاحبه کرده ورسانه های رجوی آنرا پوشش داده اند که مفصل است ومن با آوردن قسمت های اساسی این مصاحبه و با حذف شعار دهی های مکرر، نظری بدان انداخته و نقد جانانه ای از آن میکنم تا اگر حجب وحیایی درایشان مانده باشد؟! ، در انجام اینگونه مصاحبه ها کمی درنگ کرده وحرف های مفت نزده واتهامات دروغین کمتری مطرح کند!

او میگوید:

” مرحله سرنگونی رژیم را شروع کرده ایم و به هر بهایی که باشد از آن عقب نشینی نخواهیم کرد”.

شما که عزیز برادر باشی، دهه هاست که دست به این کار زده وهمواره مثل موش آب کشیده ازصحنه خارج شده اید !

آیا با این حرف میخواهید بگویید که سرنگونی نوع شما، با سرنگونی خاص رجوی فرق دارد و زمانی که رجوی با شدت وامکانات زیاد مشغول به این کار بود، شما به انجام وظیفه ی حرمسراداری خود مشغول بودید و وقتی برای فکر کردن به سخنان مسعود نداشتید؟!

شما راسا چیز باارزشی دراین مورد ندارید که بخواهید هزینه کنید وآیا این هزینه را ازجیب عربستان ، قطرو اسرائیل تامین خواهید کرد ؟!

آنها درست است که پول وامکانات میتوانند دراختیار شما بگذارند، اما از گذاشتن نیروی اصلی ( نیروی انسانی) دراختیارتان معذورند!!

مریم خانم میگوید:

“هدفمان سرنگونی دیکتاتوری و برقرای ایرانی دمکراتیک صلح جو و غیر اتمی است ” .

نوع دموکراسی تان را در کمپ های مختلف تان درعراق وکردستان دیده وشنیده ایم. لطفا روی این یکی خط بزنید.

ترورهای بیش از ده هزار نفری شما، نشان از غیر صلح جو بودن شما دارد وهچنین شرکت فعال تان درجنگ عراق برعلیه ایران!

آیا ازاین کارهایتان شرمنده شده اید؟!

اگر جواب مثبت است، طی اطلاعیه ای آنرا اعلام کرده و علت این توبه کردن وشرمندگی خود را به ” خلق قهرمان ” توضیح دهیدا!
مثلا میتوانید بگوییدکه تمامی این خیانت ها زیر سر رجوی ملعون ازحیز استفاده افتاده بوده وشما درحکم مامور معذور کاری ازدست تان بر نمیآمده وحالا که بدست شاهزاده ی عربستانی آزادتر شده اید، اعلام موضع میکنید! !

درضمن شما روشن نکرده اید که آیا با داشتن انرژی اتمی هم مخالف هستید وبرخواهید چیدش، یا همانطور که جمهوری اسلامی عملا میکند بمب نخواهید ساخت ؟!

همچنین:

” پیام ما به تمام کشورهای منطقه این است… دشمن مشترکی بنام رژیم ایران در جلوی ما قرار دارد.. که باید آن را از بین برد “.

یعنی عربستان، قطر وامثالهم ، قادر به انجام این مهم هستند ویا پس از استفاده ازکارت ضعیفی بنام باند رجوی ، شما را رها خواهند کرد!

آخر زن حسابی! حکومتی که با دست عربستان سرنگون شود- درحالی که عربستان دریمن به آن کوچکی غرق باتلاق شده- چگونه میتواند دوست مردم ایران باشد وبتبع آن مردم ایران از شما بخاطر تحقق این امر ناممکن حمایت کنند؟!

دوباره میخوانیم:

” رژیم ایران بعد از اینکه جلوی رشد اقتصادی را گرفت, از جانب تمام ایرانیان منفور شده است “.

جلوی رشد اقتصادی به چه شکلی گرفته شد؟!

نظریه پردازان اقتصادی ، رای واحدی دراین مورد ندارند.

دسته ای میگویند که دولت تاجر خوبی نیست وهمه چیز را باید بدست بحش خصوصی بسپارد که بانک جهانی ، مبلغ این ایده است .

درمقابل ، دسته ی دیگری میگویند که دولت باید مراقبت کاملی بر برنامه ریزی های اقتصادی داشته وکارش در مسیر ترویج عدالت اجتماعی باشد. ازبخش خصوصی صنعتی حمایت کرده ودرمقابل، مالیات قابل توجهی از آن گرفته وبه زخم های مردم ودولت بزند!

شما نگفته اید که کدام یک ازاین الگوها را میخواهید درایران فردای موهوم پیاده کنید؟!

ونیز:

” برنامه ما برای اداره کشور بعد از رفتن رژیم آماده است و مردم دست بالا را خواهند داشت”.

چگونه؟

شبیه همان که درمناسبات داخلی خود اجرا کرده واحدی غیر از رجوی حق اظهار نظر نداشت ویا چیزی شبیه عربستان؟؟!!

بازهم:

” شیعه های واقعی کسانی هستند که اهل سنت را برادران و خواهران خود میدانند “.

وکسانی که ریختن خون شیعیان را مباح میدانند ونام شان “وهابیون ” است وبر عربستان حکم می رانند چطور؟!

مریم گفته است:

” جنگ شیعی و سنی ساخته و پرداخته رژیمی است که با آن بر دخالتهایش و اشغال کشورها سرپوش می گذارد “.

نه بابا!

اتفاقا ایران بیشترین تلاش را برای وحدت بین سنی وشیعه میکند واین طرف مقابل است که به هیچ صراطی مستقیم نیست!

عربستان درحمایت از یک دولت مستعفی – ودراصل صدور بحران های ساختاری اش- دست به آدم کشی هایی در یمن زده که ایران هرگز توانائی وجرات آن را درخود نمی بیند!

تلاش های دولت منتخب ایران درایجاد روابط حسنه با مسلمانان وهمسایه ها ، دروغ بودن این ادعای شما را بطور کامل ثابت میکند!

عربستان قسمتی ازخاک یمن را دراشغال خود دارد وتازه یک قورت ونیمش هم باقی است چنانکه مال مریم خانم هم باقی میباشد!!

واما اصل قضیه وگاف بزرگی که مریم داده است:

” حضور امیر ترکی در کنفرانسمان نشان دهنده دوستی و برادری بین عربستان و مردم ایران است ” .

یعنی این شاهزاده ی فتنه گر واطلاعاتی حکومت مرتجع عربستان، نماینده ی مردم عربستان است که حضورش در شوی اخیر شما، برادری مردم دوکشور را تداعی کند؟

شما اینگونه به مسائل می نگرید؟! پس وای به حال تان و به حال اسرایتان!!

کسانی که در درجه ی اول خود باید محاکمه شوند ، توقع محاکمه ی دیگران را دارند:

” پیگیرانه برای محاکمه رهبران این رژیم به اتهام کشتن ۳۰هزار زندانی سیاسی تلاش می کنیم “.

اصلا درنگ نکنید!

مطمئن باشید که اگر محاکمه ی عادلانه ای درکار باشد، رجوی بعنوان متهم ردیف اول درصندلی اتهام قرار میگیرد ومردم ضرری ازاین کار نمیکنند.
اما این حرف مریم نگذاشت من بعنوان برادر کوچک یکی اززندانیان ۶۷ ، سّری را برای همیشه نگه دارم وخواستم با افشای آن به کشف قسمتی ازحقایق کمک کنم.

۱- قبل از عملیات فروغ جاویدان، برنامه ی رهبری مجاهدین اعلام توابیت درزندان ها بود تا بدینوسیله در نهادهای مربوط به زندان و … ، نفوذ کنند.
این مسئله درزندان تبریز، با بدست گرفتن فروشگاه مرکزی زندان بود وتوابین میتوانستند تحت شرایط راحتی به بیرون رفته و اجناس فروشگاه را تهیه کنند.

دراثنای این رفت وآمدها با عناصر سازمان در شهر ارتباط برقرار میشد و برنامه ریزی هایی انجام میگردید.

مسئولین زندان ، زمانی متوجه شدند که کمپوت های آورده شده به این فروشگاه ، صرفا توسط بعضی ازوابستگان مجاهدین خلق خریداری وبجای مصرف، انبار میشوند که موجب شک وشبهه میگردد.

با بررسی کمپوت ها معلوم میگردد که درداخل آنها مواد منفجزه جا سازی شده است!

مواد جاسازی شده بقدری بوده که می توانست یک دیوار بزرگ زندان را منفجر کرده وسبب فرار همه ی زندانیان باشد.

بعد از بازپرسی های زیاد از مظنونین ، روشن شد که بدنبال انفجار زندان، قرار بوده که زندانیان مجاهد شرکت کننده دراین عملیات، هر پاسدار وحتی عضو زندانی هر گروه غیر خودی را کشته وبا ضبط سلاح مامورین ، شورش عمومی درداخل شهر برپا سازند!

۲- توسط این عوامل نفوذی درفروشگاه بود که رادیوی قوی وارد زندان شده ودریک صندوق یخ وبا استفاده از قیر( برای جلوگیری از نفوذ آب به گیرنده) جاسازی شده بود.

این رادیو برروی موج صدای مجاهد تنظیم وهمیشه باز بود وتوسط سیم هایی ظریف به زیر بالشت گروهی از معتمدین مجاهدین وصل بود!
آنها به بهانه ی خواب، این صداها را با گوشی دریافت کرده و خلاصه نویسی هایی از اخبار پخش شده و … نوشته وبه مسئولین بشدت مخفی خود میدادند!

مسئول مربوطه ، بعد ازخواندن تمامی این برداشت اشخاص ازخبرها، بولتنی تهیه میکرد که تقریبا تمامی سخنان رادیو را بازتاب می داد!
این بولتن بنام سازمان و درسطح شهر به واسطه ی کارکنان فروشگاه زندان وهسته های بیرونی پخش میشد وکسی نمی دانست که هسته های سازمان درداخل شهر، بدون همکاری زندانیان یاد شده، قادر بانجام این کار نیستند.

این کارها، عملیات فروغ جاویدان، جمع شدن تعداد زیادی از هوادران سازمان درپای تلویزیون درزندان که با هیجان زیاد خبر عملیات فروغ جاویدان را تعقیب میکردند ، کمک بزرگی میتوانست به اعدام های سال ۶۷ بکند که صد متاسفانه کرد.

هیچ انسان شرافتمندی حق ندارد ، با بیان قسمتی از قضیه و پوشاندن قسمت دیگر، همه ی گناهان را برگردن تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی بگذارد!

حتی دربین ملاقات کنندگان از خانواده ها، کسان ره گم کرده و هوادارساده لوحی هم وجود داشتند که از پشت شیشه ی ملاقات، خبر های مربوط به عملیات فروغ جاویدان را بر روی مقوا نوشته وبه زندانی مجاهد نشان داده وآنها را تحریک میکردند وطبیعی بود که این حوادث، که من شمه ی کوچکی را ازآن بیان کردم، برآرای دادگاه هایی که بطور اضطراری برگزار شد، تاثیر منفی زیادی میگذاشت.

البته هدف از نقل این ماجرا ها، ابدا حمایت از اعدام های مربوطه نیست ومن هنوز موفق به کسب آگاهی ازتمام وجوه قضایا نشده ام که نظر قطعی دراین مورد داشته باشم وتنها اظهار تاسف زیادی است که دراین مورد میتوانم ابراز دارم!!

یک دروغ بی گنجایش:

” … مقاومت ما در روزهای آینده برای سازماندهی و گسترش فعالیتهای خود و شبکه هایش در داخل در وضعیتی که دو تغییر قابل توجهی در داخل ایران وجود دارد تلاش خواهد کرد “.

از پیام رسانی های موبایلی تان اطلاع دارم.

عجیب این است که من نیز ازبینندگان سیمای ضد آزادی شمابوده و اتفاقا بادیدن هر برنامه ی کینه توزانه ووطن فروشانه ی آن، بیشتر پی میبرم که رجوی به همراه شما سرکار خانم، درتبدیل سازمان به یک فرقه ی لاف زن، وطن فروش ومستبد، چه نقش خبیثانه ای بازی کرده است!

ازاین راه طرفی نخواهید بست ومردم ایران آگاه تر ازآن هستند که دوستانی؟! بنام باند رجوی و جکومت سوپر ارتجاعی عربستان را نشناسند!!

دوباره میخوانیم:

” …نفی هرگونی دولت دینی در ایران و برقراری جمهوری کثرت گرا, برابری زن و مرد, دادن حقوق ملیت های مختلف ایرانی, احترام به حقوق بشر, نفی هرگونه تبعیض دینی. …”.

شما که با سوء استفاده ی کامل از مذهب وگذاشتن رجوی بجای انبیا ، شهره ی آفاق هستید ، چگونه خواهید توانست این کارهای برضد خودتان را انجام دهید!

اگر واقعا تغییر راه داده اید ،تعارف را کنارگذاشته وموضع جدیدتان را با وجود عدم حضور مسعود رجوی ، اعلام کنید وبگویید که چه تحولاتی درشما روی داده که مردمی تر شده و ودرعین حال با حکومت عربستان نرد عشق میبازید؟!

آخر دوری ازخشونت با نزدیکی اینهمه شدید به حکومت خشن عربستان، چه ارتباط منطقی میتوانند با هم داشته باشند؟!

آیا جز این است که صرفا شعار داده و دنبال دروغ گویی های قبلی هستید ومیخ آهنین برسنگ خارای مغزهای فسیل شده ی شما ها نخواهد رفت؟!

صابر

*** 

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی از “مراسم تدفین رجوی توسط شازده سعودی” تا “سیدالرئیس و ستون پنجمش”

طناب صدامبعد از خوابیدن این گرد وغبارها، رجوی خواهد ماند وحوضش 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26430

دلواپسی شدید باند رجوی و دوستان ازاحتمال تغییر تناسب قوا درمنطقه!

prince Turki Saudiصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هجدهم اوت ۲۰۱۶:…  چند ماهی پیش وزمانی که حکومت بشار اسد به کمک متحدین خود، کار گروه های تکفیری را زار کرده وآنها را درآستانه ی شکست قرار داده بود، وزیر خارجه ی آمریکا با عجله وارد مذاکره با لاورف شد تا اورا به قبول آتش بس درسوریه قانع کند و پوتین بصورت عجیبی دچار این توهم شد که بهتر است به آمریکا اعتماد کند وپیشنهاد اورا بپذیرد!! قبول این پیشنهاد، فرصت … 

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی وعده “سرنگونی” پس از صدام و جولیانی و … این بار توسط ترکی الفیصل (+ الفیصل: مسعود رجوی مرده است)

https://iran-interlink.org

دلواپسی شدید باند رجوی و دوستان ازاحتمال تغییر تناسب قوا درمنطقه!

۲۸/۰۵/۱۳۹۵

 چند ماهی پیش وزمانی که حکومت بشار اسد به کمک متحدین خود، کار گروه های تکفیری را زار کرده وآنها را درآستانه ی شکست قرار داده بود، وزیر خارجه ی آمریکا با عجله وارد مذاکره با لاورف شد تا اورا به قبول آتش بس درسوریه قانع کند و پوتین بصورت عجیبی دچار این توهم شد که بهتر است به آمریکا اعتماد کند وپیشنهاد اورا بپذیرد!!

قبول این پیشنهاد، فرصت طلائی ای به آمریکا ومتحدین اش داد تا گروه های تکفیری مشغول به قتل عام مردم سوریه را به میلیون ها تن اسلحه مجهز نموده ومجددا وارد میدان نماید!

ارتش آزاد باصطلاح میانه رو سوریه ، آتش بس را نقض نمود که البته سازمان های جهانی تحت سیطره ی آمریکا، اعتراضی به این عهد شکنی نکردند!

گفته می شود که ایران به این عقب نشینی بشدت اشتباه روسیه اعتراض کرده بود که سیر وقایع نشان داد که دولتیان ایران تحلیل واقع بینانه تری نسبت به روسیه داشته است.

این کسب آمادگی که با استفاده  از خام اندیشی روسیه مقدور افتاد ، تکفیری ها ومیانه روهای قاتل مردم سوریه را تشویق به تشدید جنگ وبدست آوردن پیروزی های مقطعی وبشدت شکننده کرد و برای کسب این پیروزی ها، دست به استفاده از سلاح شیمیایی هم زدند که امریکا و نوکران ومتحدین اش، موضوع را زیر سیبیلی رد کردند!!

روسیه ی بیدار شده از خواب غفلتی که با اعتماد کردن ساده لوحانه به آمریکا دچار آن شده بود، تصمیم گرفت که مانند ماه های قبل ازآین آتش بس  با حقه بازانی که دردام آن گرفتار شده بود ، فعال تر وارد صحنه شده وبه تمامیت ارضی سوریه وتحمیل صلح پایدار به تکفیری ها واربابانش ، کمک نماید ودراین رابطه است که مجبور به همکاری با جمهوری اسلامی ایران  وکسب اجازه ی استفاده موقت از پایگاه هوائی همدان شده است که با دلواپسی شدید باند رجوی مواجه شده وخبری را بشکل زیر دربالای صفحه ی اینترنتی اش منتشر کرده است:

” آمریکا: استفاده روسیه از پایگاه‌های هوایی ایران نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، از اقدام روسیه برای استفاده از پایگاه‌های هوایی ایران در انجام حملات خود در سوریه ابراز تاسف کرد و آن را ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ را به تصویب رساند. این قطع‌نامه در عین لغو بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش، محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نظامی این کشور اعمال کرده است “.

روسیه هم درمقابل میتواند بگوید که آمریکا عهد شکنی کرده ودرایام آتش بس دشمنان مردم ودولت سوریه – دولت سوریه ای که قانونی بوده ومتحد روسیه است – با شدت هرچه تمام تر تسلیح ومجهز کرده است!

وانگهی ، آمریکا قدرت جلوگیری ازاستفاده ی روسیه از استفاده ی قانونی ومحدود وموقت ازپایگاه های این یا آن کشور را ندارد وهرتصمیم اش دراین مورد با وتوی روسیه وچین، کار بجایی نخواهد برد وبنابراین مجاهدک های ما دراین مورد قولی به معده ی شریف ندهند وکماکان دلواپس حضور داشته باشند!

روسیه قبلا هم ازفضای ایران و دریای مشترک خزر استفاده کرده و آسمان ها به زمین نیآمده بود!

آمریکا که اتفاقا در ماه های انجام توافق با روسیه ، مرزهای ناتو را تا نزدیکی قلب مسکو گسترش داده، ابدا توان حقوقی طرح این مسائل را ندارد!!

کشوری که حدود ۱۰۰۰ پایگاه نظامی درسراسر جهان وازجمله دربیخ گوش ما وروسیه دارد، نمیتواند به تفاهم مشترک دو کشوری که منافع مشترکی در سرکوب تروریزم ودفع تجاوز در سوریه دارند ، اعتراضی داشته باشد وباید بداند که ” کسی که درخانه ی شیشه ای نشسته، بسوی دیگران سنگ پرتاب نمیکند”!

اعتراض این چنینی آمریکا تنها سبب آگاه تر شدن مردم به وجود ۱۰۰۰ پایگاه نظامی درجهان است واین امر به هیچ وجه ، نتیجه ی خوبی برای این جاه طلب و سلطه گر ندارد!

روسیه وایران درعدم نابودی سوریه و تحقق نیت پلید ” خاورمیانه ی بزرگ ” – که اینک راه آ ن ازسوریه میگذرد- منافع استراتژیک مشترکی دارند و تصور نمی رود که با این تهدیدات و چاشنی هایی که جریاناتی مثل باند رجوی برآن می افزایند ، ازمنافع مشترک خود عدول کنند!

درست است که آمریکا میتواند تهدیدات خود را بیشتر کرده و بخاطر حفظ وتوسعه ی منافع یک درصدی های  متنعم جهان دست به حماقت های اتمی بزند، اما اقدام متقابل را هم نوش جان خواهد کرد و نتیجه ی این تشبثات، زمستان اتمی ای خواهد بود که این یک درصدی های نازپرورده را هم شامل خواهد شد!

ماها- بعنوان اکثریت مردم مظلوم وحقوق پایمال شده ی جهان –  که چیزی برای ازدست دادن نداریم- جان سخت تر از این یک درصدی ها هستیم ودرصورت مرگ چیز زیادی ازدست نمیدهیم ودرمقابل این یک درصدی ها ، زندگی مرفه وکره ی زمین را که عمد تا مال آنهاست، ازدست میدهند وبیشتر ضرر میکنند!!

اقدامات آمریکا ونوچه های عربی اش واسرائیل ، مردم سوریه، ایران وروسیه را به کارد استخوان رسیده تبدیل  کرده و این نازپروردگان یک درصدی، باید ازاین موضوع وحشت داشته باشند!

دربرنامه ی دیشب صدای آمریکا هم هموطنان خائنی وجود داشتند که بنفع آمریکا و تکفیری ها گلو پاره میکردند و برای ازدست رفتن استقلال ایران ، سینه چاک میکردند که فرد معقولی ندا داد که اگر آمریکا ۱۰۰۰پایگاه نظامی درسراسر جهان دارد، معنی آن این است که اراضی این پایگاه های وسیع مال آمریکا بوده و آمریکا بطور متوسط ۶قطعه از سرزمین های دیگران را درهر کشور به تصرف خود درآورده ودولت های این کشورها، قدرت واجازه ی اعمال حاکمیت براین قطعه از سرزمین های خود را ندارند که این مسئله درمورد پایگاه هوائی همدان که ایران آنجا را به روسیه واگذار نکرده، تفاوت ماهوی دارد وشما که اینهمه برای استقلال ایران  داد وفریاد میکنید، دراصل میخواهید که ترویزم منطقه ، در همکاری موثرتر ایران وروسیه، ضربه ای نبیند ودراصل شما دفاع ازتروریزم را با بانک بلند و از صدای آمریکا  برزبان میآورید!

جالب اینکه مجری باطرف برنامه، به این فرد  اجازه ی صحبت کمتری داد وخود بعنوان یک طرف قضیه –  حامی تروریست های مورد تهاجم روسیه وایران- حضوری برخلاف اخلاق ژورنالیستی داشت!

صابر

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26177

آقای محدثین، اول ازهمه، خودتان به انتخابات گردن بگذارید! 

 صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، اول اوت ۲۰۱۶:… انتخابات؟! واقعا درست شنیدم؟! شما که درعرض این ۴۰ سال وحتی شاید درتمام دوران حیات تان ، برای یک بار هم انتخابات درون تشکیلاتی برگزار نکردید ، به چه علت باید ملتزم به برگزاری انتخابات شوید؟! انتخابات درطرز تفکر شما جایی ندارد و لطفا ازاین دروغگویی ها دست بردارید!! اگر برصحت ادعای خود تاکید دارید، لطفا یک بار انتخابات درون … 

تک گویی و تک صدایی. نقدی بر مصاحبه محدثین با العربیه (قسمت اول)

https://iran-interlink.org

آقای محدثین، اول ازهمه، خودتان به انتخابات گردن بگذارید!

آقای محمد محدثین که چند روز پیش هم با تلویزیون العربیه مصاحبه کرده بود وما مواضع مان درمورد گفته های اورا روشن کرده بودیم، این بار مصاحبه ی طولانی با این فرستنده ی عربستانی کرده که اینجانب برای جلوگیری از اطاله ی کلام ، ازآوردن سئوال خبرنگار مربوطه پرهیز کرده ونظری به گوشه های مهم مصاحبه ی این نماینده ی باند رجوی در شاخه ی اشاعه ی”ایران هراسی ” میپردازم:

” …کسی نمی‌گوید که وضعیت اقتصادی رژیم از قبل از توافق اتمی بدتر شده است ولی این توافق نتوانست رژیم را کمک کند تا مشکلات اقتصادی‌اش را حل کند. چرا که مشکلات اقتصادی رژیم ایران ناشی از ماهیت رژیم ولایت فقیه است. این رژیمی متعلق به قرون وسطی است و به هزار سال پیش تعلق دارد و نمی‌تواند که مشکلاتش را حل کند. پول‌هایی که بعداز توافق اتمی بدست آورده را برای تروریسم و سوریه صرف می‌کند “.

درجواب این ادعا باید گفت که ، این توافق دستآوردهای مهمی داشته وازمدت انجام آن فقط ۶ ماه میگذرد که درهیچ جای دنیا نمیتوان مشکلات باین بزرگی را که هم ریشه ی تاریخی دارد وهم دست دخالت سلطه گران درکار است ، حل کرد.

شما ابدا تعریفی که بتوان نام علمی برآن گذاشت ، ازجمهوری اسلامی ندارید  ومن دراین مورد تنها میتوانم بگویم که رژیم حاکم برایران ، ازنظر ساختار سیاسی- اقتصادی ، یک رژیم قرون وسطایی که نه، بلکه یک رژیم پارلماتاریستی بشمار میآید ومیدانیم که درقرون وسطی پارلمان وانتخاباتی وجود نداشته وروابط اقتصادی غالب ، یک رابطه ی فئودالی بوده مجموعا و کسی نمیتواند بگوید که درایران روابط فئودالی حاکم است!

شما اگر اطلاع متوسطی ازتطورات تاریخی داشته باشید، میتوانید وجود اشکال مختلف سیسستم های اجتماعی منقرض شده را در سیستم های جدید مشاهده کنید که البته بقایای این اشکال حذف شده، حالت تعیین کننده ندارند!!

همچنین شمارا آگاه میسازم که دربررسی پدیده ها، شکل غالب مناسبات موجود را مورد توجه قرار میدهند که شما ابدا توجهی باین موضوع نکرده وبه مسائل درجه چندم پرداخته ایم!

شما دربرابر کسی از حکومت قرون وسطایی ایران صحبت میکنید که اهل عربستان است که بازهم حکومت آنرا نمیتوان قرون وسطایی تام نامید اما ازنظر وجودعلائم قرون وسطائی درروبناها ورفتارها  ، صدها بار بیشتر ازهرکشور جهان ، نمونه وارتر است!!!

دیگر اینکه شما ابدا مدرکی دال بر خرج پول توسط دولت ایران  و بنفع تروریزم ارائه نداده وحرف مفتی است که زده اید وطرف عربستانی شما با سوء نیت خاص خود، ابدا دلیلی از شما نخواسته است!

درمورد سوریه باید گفت که هزینه ی اصلی این جنگ تحمیل شده برمردم بد شانس این کشور، عمدتا توسط همین مردم تامین میشود  و متحدان دولت وملت سوریه ، هریک به فراخور حال وموقعیت جهانی وحتی داخلی خود، متقبل هزینه هایی میشوند که اجتناب ناپذیر بنظر می رسد !

دولت وملت سوریه به کشوری تجاوز نکرده که حمایت قانونی ازآن کراهت داشته باشد ، بلکه مورد تجاوز قرار گرفته وایران هم با رعایت تعهدات اخلاقی خود، کمک هایی میکند که اگر این کمک های کم را حالا نکند، بعد ها باید هزینه های هنگفتی درمقابل این غفلت خود بپردازد!

سوریه درحال حاضر مانع اولیه ی امپریالیزم ، صهیونیزم و ارتجاع منطقه برای ایجاد خاورمیانه ی بزرگ است وایران عقلا نمیتواند دربرابر وقایع آنجا بیطرف باشد ومنافع ملی اش ، کمک به دولت قانونی سوریه ودفع ضرر ازابتداست!!

درادامه:

” … ما بعنوان مردم ایران با مردم سوریه هم سنگر هستیم مردم ایران از همان دیکتاتوری رنج می‌برند که مردم سوریه رنج می‌برند … “.

شما ومردم ایران؟!

مطایبه که نمیکنید محدثین گرامی!

شما به پابوس کسانی رفته اید که دشمن مردم ایران بشمار میروند و سخن گفتن ازمردم ایران ازطرف شما، احتیاج به پرروئی وشارلاتانیزم خاصی دارد که خوشبختانه شما بهمراه همکاران خود، ازاین مزیت بزرگ برخوردارید!

 همنطور:

” …, ما با اپوزیسیون سوریه مشارکت سیاسی داریم و این بهترین کمک به آن‌هاست, ما سربازان خودمان را داریم, آن‌ها هم سربازان خودشان را دارند و به سربازان آن‌ها نیاز نداریم, آن‌ها هم به سربازان ما نیاز ندارند “.

سردسته ی اپوزیسیون سوریه داعش و جبهه النصره است وآیا شما ازاین ها حمایت میکنید که عربستان هم بطور آشکار واسرائیل بطور پنهان میکند؟!

آیا نمیدانید که این گروه های تکفیری ، چه حیات خلوت وامنیت بزرگی برای اسرائیل تجاوزگر تهیه کرده اند ؟!

یک ادعای بی شرمانه:

” … ما اپوزیسیون خارجی نیستیم. بخش اصلی جنبش ما در داخل ایران است. ثانیاً مشکل به کشورهای غربی برمی گردد نه سیاستمداران غربی. کشورهای غربی به دلیل تجارت و پول و منافع سیاسی‌شان از رژیم ایران بهره می‌گیرند.  ولی حکومت‌های غربی بخوبی می‌دانند که این رژیم بی آینده است و جهت اطلاع شما بعد از گذشت یک سال از توافق اتمی, هیچ بانک جهانی بزرگ و شرکت بزرگی وجود ندارد که آماده کار با رژیم ایران باشد “.

قدرت تشکیلاتی شما ، دروجود همان هزارو چند صد نفری است که در لیبرتی زمنگیرش کرده اید تا بمیرند و برای شما مدرک حقوق بشری تهیه کنند تا برای کشورتان؟! ایجاد مزاحمت کنید!

به داخل کشور که نگاه میکنیم، شما را منفورترین تشکیلات میدانند که سازمان حنیف نژاد ها را به استحاله برده وبلعیدید وبا این وصف، صحبت از وجود پایگاه و تشکیلات داخلی ، بی شرمانه است!!

اگر بانک وموسسه ای جلو نمیآید که کاملا هم اینطور نیست، ازفشار لابی گری قدرتمند اسرائیل بر دولت آمریکاست وگرنه دراین واویلای اقتصاد جهانی، چه کسی از عدم همکاری با ایران سود می برد؟!

دروغی که گفته شده با دروغ های دیگر توجیه میشود :

” مجری: بنابراین آینده پناهندگان در ارودگاه لیبرتی چیست؟ – محمد محدثین: رژیم ایران مجاهدین لیبرتی را یا می‌خواهد به قتل برساند  … امیدوارم که در یک کشور اروپایی یا در یک مکان امن مستقر شوند “.

شما تا آخرین نفس وامکان، تلاش برای نگهداشتن این افراد نگون بخت در لیبرتی عراق کردید و تنها درمقابل فشار افتخار آفرین خانواده ها و دولت عراق که برابر قوانین اش شما را تروریست می شناسد ، حاضر شده اید که این کار انتقال را بصورت قطره چکانی انجام دهید!!

اگر براستی هم معتقدید که رژیم ایران میخواهد آنها را بکشد، اینهمه تعلل وطومار جمع کنی برای قبول دائمی آنهادرعراق برای چه بود؟!

راست آنست که شما منتظر حمله ی نظامی بودید ومیخواستید این بدبخت ها را درعراق نگه دارید وهمراه ارتش متجاوز بیگانه وارد کشور شوید که معادلات جهانی اجازه ی این کار را به اربابان و خود شما نداد.

این اصلی ترین دلیل تعلل شما بود!

محدثین گفته است:

” … استاد حسن ما اولین سازمان در ایران بودیم که در ابتدای این رژیم در سال ۷۹ خواستار اصلاحات بودیم. اما این رژیم یعنی رژیم ولایت فقیه اصلاح پذیر نیست. ولایت فقیه مبتنی بر سرکوب مطلق و تروریسم و افراطی گری است و این دو اصل قابل تغییر نیستند و با وجود این دو اصل اصلاح این رژیم امکانپذیر نیست “.

دریکی دوسال اولیه ی انقلاب، درظاهر هم که شده، سازمان شما دست به خشونت نمیزد ولی درکنار آن با اشغال ادارات مهم دولتی و ایجاد ستادهای مختلف ، بطور مسلحانه ازاین ستادها محافظت کرده و دولتی کوچک درداخل دولت تشکیل داده بودید که امری تحریک کننده بود وهرآن بیم درگیری وجود داشت که سرانجام این بیم وسوء ظن تبدیل به درگیری فیزیکی وسپس مسلحانه شد!

سازمان شما درایامی که حالت حمایت از حکومت جدید را بخود گرفته بود، سرگرم تشکیل هسته های مسلح ومخفی بود ودرخیابان های تهران به ابراز قدرت نظامی می پرداخت که ابدا درخدمت این هدف ظاهری شما نبود!

دوباره:

” … اگر به مردم ایران نظری بیفکنیم خواهیم دید که ما دارای ریشه‌هایی گسترده در ایران هستیم و در ایران یک شبکه مخفی داریم. همچنین ما دارای ارتباطات مختلف با برخی افراد در آنجا هستیم. ما حتی در داخل این رژیم چه در سپاه پاسداران یا در دفتر رهبری این رژیم شبکه ای داریم و اطلاعات بسیاری در رابطه با این رژیم از طریق این منابع در اختیارمان هست “.

دروغ میگویید آقای محدثین!

دراوان انقلاب، نیروهای بینابینی عمدتا جوان ونوجوان جذب سازمان شما شد وچرا؟

بافت اجتماعی ایران آنروز وهمچنین شعارهای پوپولیستی شما این امکان را برای جذب نیرو میداد:

هم دراین دنیا جامعه ی بی طبقه وعاری از تبعیض را وعده میدادید وهم درآن دنیا مردم را به سعادت وبهشت میرسانیدید!!

بلی خدا وخرما، تواما به خورد این نوجوانان وجوانان کم تجربه داده میشد ، عشق سلاح بازی خاص این ایام از سن آنها و مجبور نبودن آنها به تحقیق ومطالعه وتحمل صبر وبردباری ، جذبه های زیادی میتوانست برای کسانی که  کار مبارزه را اینقدر ساده دانسته  وبه شما روی آوردند، دربر داشته باشد!

اما دنیای این رویا و جامعه ی موعود اتوپیایی شما، دربرخورد با واقعیات سرسخت زندگی درهم ریخت ودیگر افراد زیادی پیدا نشدند که به شما روی آورند و از طریق آن دارای پایگاه گسترده شوید!

ازشبکه های مخفی شما و دنیای فتو شاپ بازی تعدادی اندک هم اطلاع داریم ولازم نیست این مسئله را اینقدر به رخ بکشید!

ونیز:

” مجری: آیا این تظاهرات که میگویید حتی یک تیر هم در آن شلیک نشد به عملیاتی مانند عملیات انفجار در مقر حزب جمهوری اسلامی منتهی نشد؟ محمد محدثین: این نوعی عکس العمل از جانب مردم ایران بود چرا که رژیم حاکم بر ایران در دوسال اول تعداد زیادی از مردم را در خیابان‌ها کشت و بعد از انقلاب ایران آزادی‌های ما را در جامعه ایران از بین برد. انقلاب ما علیه رژیم شاه هم برای آزادی بود ولی خمینی همان روش شاه و چه بسا بدتر از آنرا را در پیش گرفت، لذا این عکس العمل مردم بود “.

 از صداقت آقای محدثین همین بس که انفجار بشدت مرموز وخائنانه ای که احتمالا بدست سروبس های اطلاعاتی آمریکا واسرائیل وبا همکاری سازمان مجاهدین انجام گرفت ، به مردم نسبت داده میشود!!

انفجاری که طی اظهار نظر کارشناسان وقت، ازنظر فنی ازنوع پیشرفته اش بوده وکار مردم که سهل است، کار تنهای یک گروه ( بدون کمک فنی سرویس ها) ممکن نمیتوانست باشد!!

فرقه ی رجوی درطی این ۳۵ سال مسئولیت رسمی آنرا بعهده نگرفته ودرعین حال مزورانه کوشیده است که خیال هم نشود که کار او نبوده است.!!

بدین ترتیب، این فرقه ی منحوس درمورد این انفجار، میان دوصندلی نشسته تا به فراخور زمان ، دستآوردی ازآن داشته باشد و ضمنا طوری نشود که اتهام تروریزم برآنها زده شود!!

درادامه ی این صحبت مفصل آمده است:

” … برپایی یک جمهوری دمکراتیک و … جدایی دین از دولت و هر کس که این سه اصل را تأیید کند ما با او هستیم و این اصول منحصر به ما نیست بلکه جهانی است”.

شما درچهار چوب مناسبات تنگ وتاریک فرقه ی رجوی، یک حکومت تمام عیار فرقه ای ( مذهبی- سیاسی) تشکیل داده اید وطی آن دین را به آلت سیاست های مالیخولیایی مسعود رجوی تبدیل کرده ونشان داده اید که اعتقادی به جدایی دین وسیاست ندارید و حالا چگونه به چیزی که اعتقاد ندارید وخود را متعهد به آن اعلام میکنید ، عمل خواهید کرد؟!

یک دروغ دیگر ازطرف این بچه مرشد رجوی:

” …جنبش ما یک جنبش دمکراتیک و اصیل و مبتنی بر انتخابات است. دیدگاه ما در رابطه با آینده بسیار روشن و واضح است و هیچ چیز مخفی نداریم و بسیاری در زمانیکه قرارگاه اشرف به روی مردم باز بود به آنجا رفته‌اند البته آنموقع وضعیت با الان متفاوت بود و اکنون همه وضعیت اشرف و لیبرتی را می‌دانند. جنبش ما طرح و برنامه‌های مخفی ندارد”.

انتخابات؟!

واقعا درست شنیدم؟!

شما که درعرض این ۴۰ سال وحتی شاید درتمام دوران حیات تان ، برای یک بار هم انتخابات درون تشکیلاتی برگزار نکردید ، به چه علت باید ملتزم به برگزاری انتخابات شوید؟!

انتخابات درطرز تفکر شما جایی ندارد و لطفا ازاین دروغگویی ها دست بردارید!!

اگر برصحت ادعای خود تاکید دارید، لطفا یک بار انتخابات درون سازمانی وتحت نظر سازمان های حقوق بشری واپوزیسیون ایرانی واحزاب مترقی خارجی برگزار کنید تا نتیجه اش را ببینیم!!

دیگر اینکه بما نمیتوانی ازمناسبات درونی اشرف صحبت کنی!

ساده ترین کار درآنجا انجام ملاقات خانواده ها با اسرای رجوی بود که اگر عملی میشد، با حضور چندین جاسوس ونگهبان انجام می گرفت و همراهان فرد ملاقات شونده با طرح مسائل متفرقه وتلاش برای اخاذی ، اجازه ی صحبت به قربانی رجوی را که ملاقات شونده نام داشت، نمیدادند واین ملاقات های ابتر هم ، بزودی وبرای همیشه برچیده شد!!

درقسمت دیگر این مصاحبه میخوانیم:

” … ایران باید یک حکومتی دمکراتیک باشد جدا از اینکه ما در دینمان یک قانون دمکراتیک وجود دارد و بنا بر آنچه از اسلام فراگرفته‌ایم حکومت اسلامی یا دینی را مورد تأیید قرار نمی‌دهد. دولت را باید مردم یا نمایندگان آن انتخاب کنند. مشروعیت آینده ایران باید از طریق پارلمان و انتخابات باشد “.

اگر چنین آرزویی دارید ، ابتدا این دموکراسی را درتشکیلات خود تسری داده وما ودیگران را برای دیدن این الگویی که میخواهید درایران پیاده کنید، دعوت کنید.

مشاهدات ما ، فعلا خلاف اظهارات شما را نشان میدهد ودروغگوی تان میشناسیم!

پیشنهاد مشخص مرا قبول کنید ،  تا عملا ” سیه روز شود هرکه دراو غش باشد ” !!!

صابر

*** 

محمد سید المحدثین مجاهدین خلق فرقه رجویهذیان گویی های محدثین

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26060

این رجوی که نامش مترادف آزادی است ، زنده است یا مرده؟! 

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و یکم ژوئیه ۲۰۱۶:…  اینکه کدام بار بود که کوه وآسمان قدرت برداشتن آنرا نداشت ومسعود داشت ، بازهم معلوم نیست! من فعلا تشکیل بزرگترین حرمسرا و اقامت در قصر پارسیان ، مقر ۴۹ که مشابهش را تعداد کمی از روسای جهان دارند و … را رنج آور نمیدانم وبنابراین نمیتوانم بپذیرم که مسعود که این کارها … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشTurki al-Faisal, Saudi chief spy anounced the death of fugitive terrorist Massoud Rajavi.

https://iran-interlink.org

این رجوی که نامش مترادف آزادی است ، زنده است یا مرده؟!

۲۹/۰۴/۱۳۹۵

هادی مظفری از چهره های فعال رسانه های رجوی است و بمناسبت توجیه افتصاحات گردهم آئی ۱۹ تیر فرقه ی رجوی وارد میدان شده ودر یک نوشته ی شبیه مدح نویسان درباری با عنوان ” چهرۀ زیبا و مصمم یک مقاومت “ مدعی شده است:

” … پوشش خبری گردهمایی امسال در خارج از کشور نیز، هم در میان کشورهای منطقه و هم در غرب تفاوت های چشمگیری با سال های گذشته داشته است. پخش تلویزیون های مختلف در سراسر جهان بصورت زنده از این رویداد بزرگ سیاسی نیز تائید و تاکیدی بر این مدّعاست “.

وقتی که چهره های معروف نمایندگان سلطه گر خارجی و مرتجعین پول دار منطقه در اجلاس ویا حتی شویی حضور داشته باشند، مسلم است که تلویزیون های مربوطه بخاطر این افراد، مجبور به پوشش دادن این گردهم آی هستند که مهم نیست. مهم آنست که شما ازتلویزیون ورسانه ای نام ببرید که دوست مردم ایران بوده ویا اقلا بی تفاوت باشد واین اجلاس را پوشش داده باشد که البته قادر به این کار نخواهید بود!!

به دروغی بیشرمانه از این پادوی مسعود رجوی که اینک مثل سایر پادوهای او ، بلاتکلیفی وصبر وانتظار کشنده ای را تجربه میکنند، توجه شود:

” … شکست فاحش در یمن را می توان در همین مقوله گنجاند و به این نتیجه رسید که حکومت در بن بستی گرفتار آمده که برای بیرون رفت از آن هیچ راهی متصور نیست. دو گزینۀ موجود نیز از بد روزگار به شاهراه نجات و سلامت ختم نخواهند شد “.

ایران و شکست در یمن؟!

بازی گر اصلی مسائل یمن خود مردم آن وحکومت عربستان سعودی است ونقش ایران دراین مسئله دست چندم بوده و پیروزی وشکست طرفین برای ایران ازاهمیتی برخوردار نیست که برای عربستان اهمیت دارد.

عربستان بود که حامی صالح – رئیس جمهور اسبق یمن- بود و بازهم عربستان بود که اورا ازقدرت برکنار کرد . رئیس چمهور استعفا داده ی یمن ، ازطرف عربستان بود که مجبور شد دوباره اعلام ریاست جمهوری بکند و….

اساسا مسائل یمن جزو استراتژی های جمهوری اسلامی ایران نیست وبا کنار کشیدن عربستان وقطع کشتار ویرانی، مردم یمن قادر خواهند بود که به این نابسامانی ها پایان داده ومشکلات خود را بتدریج وبا دستان خود حل کنند.

اساسا مشکل اصلی مردم یمن، دخالت های حکومت عربستان درامور این کشور است واین دخالت ها بارها به برهم زدن خطوط جغرافیایی و یا تعویض حکومت منجر شده وحال آنکه ایران چنین سابقه ای دریمن ندارد و این عربستان و دوستان ونوکران او هستند که با طرح بیقواره ی نام ایران، میخواهند که شکست های خود را توجیه نموده و مار مقصر جلوه دهند!!

آقای مظفری مینویسد:

” … آنسوی قضیه و رو در روی این حکومت جنایتکار و غاصب، مقاومتی قرار دارد که با ایستادگی و فداکاری و گذشت و البته پرداخت بها توانسته است کفۀ ترازو را به نفع خویش و ملت ایران سنگین نماید. گردهمایی بزرگ «بورژه» در پاریس در واقع پیام فرو رفتن در حضیض ذلّت حکومت و در نقطۀ مقابل اوج عزت و شکوه و عظمت مقاومت را به سراسر جهان مخابره نمود “.

اگر برهم زده شدن تعادل قوایی درکار است، شکل آن بصورتی نخواهد بود که این بچه مرشد به تصویر کشیده است. چرا که مردم ومقاومت- که این یکی ازنامهای متعدد باند رجوی است- دو مقوله ی متضاد هم هستند وپیروزی یکی، شکست دیگری است.

و نتیجه ی گردهم آیی بی فروغ بورژه اعلام قطره چکانی مرگ یا کنار گذاشته شدن رجوی بود ویا آغاز توطئه ای مرموز که من قاعدتا باین زودی نمیتوانم ازآن سر دربیآورم.

نتیجه ی شاخص این خیمه شب بازی، اعلام شراکت حکومت عربستان در رهبری فرقه ی رجوی بود و آشکار نمودن یک صیغه ی عقد اقتصادی- سیاسی بین طرفین بود!!

همچنین :

… پیام روشن و واضح بود. خانم رجوی گفت: «…پس امروز، پرسش این نیست که آیا حکومت ولایت فقیه در شرایط سرنگونی هست یا خیر؟ پرسش این است که از چه راه‌هایی می‌توان زودتر به این هدف رسید. پاسخ ما، برپایی هزار اشرف است. یعنی هزار کانون نبرد علیه استبداد مذهبی»……. معنای دیگر این جملات این است که معادلات منطقه ای و جهانی به سود مردم و مقاومتشان چرخیده است و رژیم درمانده و مستاصل چاره ای جز فرو افتادن از یابوی قدرت نخواهد داشت “.

خود اشرف برمبنای استبداد مذهبی برپا شده بود ونمیتوانست با استبداد مبارزه کند که خود مروج ومشوق استبداد فردی بود!

واژه ی هزار اشرف ازحمله چرندیاتی بود که به بار ننشست ودرعوض ” یک اشرف ” هم متلاشی شد و….

ونیز:

” حضور شاهزادۀ سعودی و اعلام حمایت علنی اش از مردم و مقاومت ایران نیز ظاهرا مزید بر علت شده و بر حال و احوال خیلی ها در داخل و خارج از کشور تاثیرات نامطلوب گذارده و از خود بیخودشان کرده است … “.

مزید بر کدام علت؟!

اگر گروه ها وشخصیت های اپوزیسیون ازحضور این مرتجع وتطئه گر بزرگ عربستانی حمایت نکرده و ازاین عمل انتقاد کرده اند، خواسته اند که دامن شان را به این لکه ی ننگ آلوده نکنند وبا عربستانی همسفره نباشند که سرانش درتمام توطئه های یکصد سال اخیر منطقه وجهان حضوری فعال داشته و مدام از ساکنین سنگرهای انحطاط وارتجاع بوده است!

هادی مظفری می نویسد:

” قدر مسلم اینکه شرکت ترکی الفیصل در گردهمایی و اعلام حمایتش را باید در همان مقولۀ ضعف مفرط رژیم و اقتدار مقاومت خستگی ناپذیر مردم ایران مورد ارزیابی قرار داد “.

این حضور بمعنی آشکار تر شدن استحاله ی سازمان مجاهدین خلق از یک طرف وقصد عربستان برای جمع کردن نیرو ومزدور برای درتنگنا قرار دادن ایران استکه خواهیم داد، مانند حباب موقتا ایجاد شده، فروکش خواهد کرد!

آقای مظفری چنین ادامه میدهد:

” … اگر درمانده و وامانده و مستاصل به کنج عزلت نخزیده ایم و غر زدن و ایراد گرفتن پیشه نکرده ایم، همه و همه به خاطر وجود خجستۀ مردی است که نامش را مترادف آزادی و ایستادگی در لغت نامۀ مقاومت برای خویش ثبت کرده ایم “.

مسعود که نامش با اکراه ذکر میشود وآزادی؟!

کسی که از ۳هزار عضو تشکیلات اش میخواهد که ابدا فکر نکرده وهمواره منتظر فرامین او باشند ، چه سنخیتی با آزادی دارد.

فکر نمیکنی که تهمت بزرگی به این ” شادروان ویا بازنشسته “ میزنی وآیا حدومرزی برای دروغ گویی نداری؟!

” مسعود که بار امانتی را که کوه و آسمان از برداشتن آن عاجز بودند بر دوش خویش گذاشت و با تمامی رنجها و زخمها و خنجرهای ناجوانمردانه و تهمتها و توهین هایی که نثارش کردند یک لحظه حتی باز نایستاد … “.

اینکه کدام بار بود که کوه وآسمان قدرت برداشتن آنرا نداشت ومسعود داشت ، بازهم معلوم نیست!

من فعلا تشکیل بزرگترین حرمسرا و اقامت در قصر پارسیان ، مقر ۴۹ که مشابهش را تعداد کمی از روسای جهان دارند و … را رنج آور نمیدانم وبنابراین نمیتوانم بپذیرم که مسعود که این کارها را کرده ، دچار ضربت خنجر و … شده وبه بقا ودوام آزادی کمک کرده است!

آنچه میتوان پذیرفت ، عبارت ازاین است که تمامی کارهای مسعود رجوی درخدمت منافع خودش- ومتاسفانه اغلب ازنوع حیوانی اش – بوده ونمیتواند منتی برسر آزادی وایستادگی بزند!

صابر

*** 

یا خودش می آید یا خبرش

خبر مرگ مزدور مسعود رجوی توسط قلاده بدستان سعودیحدیث مریم قجر- ترکی الفیصل، و مرحوم مسعود رجوی

*** 

همچنین:
 
 
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دهم می ۲۰۱۵:…  تسلط بر منابع خاورمیانه توسط دیگرانی که تلفات انسانی ومالی ناشی این حماقت وخیانت رهبران ودولتمردان خود را متقبل میشوند وحرکت راحت تر برای گشودن دروازه های شرق که اینک نقش مهم تری در جهان ایفا میکند! فرقه ی رجوی با هزار زجمت
.
.
 

کسی به آمدن مجاهدین فکر هم نمیکند!

 
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم آوریل ۲۰۱۵:… انتشار نوشته هایی ازباند رجوی که عمدتا درصدد تولید نفرت بین اسرا وخانواده ها میباشد وطی آن با لحن تندی باشما برخورد میشود، ابدا نباید شما را به خشم آورده و با تسلیم شدن به یاس وبیعملی، سرنوشت فرزندان خود را که مسلوب الاختیار بوده وموقعیتی کمتر ازصغا
 

جان بولتون جزو منتصبان شِلدون گرَی اَدلسون هاست!

 
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، سیزدهم آوریل ۲۰۱۵:… جریان ازاین قرار است که گویا دریکی ازرسانه های فارسی زبان مطلبی نوشته شده که طی آن این سناتور نئوکونسراتیو وصهیونیست امریکائی به پیشنهاد بمباران ایران متهم شده و رسانه های رجوی بعنوان وکیل مدافع او وارد معرکه شده و با درج م
 
 
مریم رجوی مزدور عربستان صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دوم آوریل ۲۰۱۵:…  فرقه ی رجوی که منافع ننگین وگذرای خود را درهمراهی وهمکاری با این مرتجعین واربابان بزرگتر نئو کان آنها دانسته به تکاپو افتاده وعلاوه برتکرار شبانه روزی اخبار دروغین رسانه هایی که تحت تسلط وال استریت ، صهیونیست ها ونئو کان ها هستند، خود نی
 
 
مریم رجوی، حجاب اجباریصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و ششم مارس ۲۰۱۵:…  باندازه ی طرف مقابل هم قابل اعتماد نیستند ؟ آیا فراموش کرده اید که جورج بوش بعد از اشغال افغانستان وعراق و علیرغم مشاهده ی اینکه ایران هیچ کمکی به رژیم های غیر نرمال این کشورها نکرد و بخاطر این برخوردش میبایست مورد تک
 
 
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و سوم مارس ۲۰۱۵:…  اصلا چرا جای دوری برویم ، همینکه درسازمانی موسوم به مجاهدین خلق ایران ، عوامل عینی وذهنی معینی سبب شد که این سازمان ازنفی سیستم سرمایه داری مترقی تر ، به قبول روابط برده داری درمناسبات خود روی آورد ، نشان میدهد
 
 
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، هشتم مارس ۲۰۱۵:…  وبسایت رسمی مجاهد نماهای خلق ایران نوشته است : “خانم خوله دنیا سخنگوی ائتلاف ملی سوریه: ریشه اصلی مشکلات منطقه رژیم ایران است ” جواب ساده وقاطع این ادعای سرتاپا دروغ این است که این ایران نبوده ونیست که نقشه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ را د