آیا تسلیت مرگ محمدعلی جابر زاده انصاری توسط مریم رجوی خطاب به رجوی دلیل زنده بودن رجوی است؟

آیا تسلیت مرگ محمدعلی جابر زاده انصاری توسط مریم رجوی خطاب به رجوی دلیل زنده بودن رجوی است؟

 mujahedin_khalq_iraq_20162حمیرا محمد نژاد، زنان ایران، آلمان، بیست و پنجم فوریه 2017:…  مرگ رجوی: اینکه رجوی زنده یا مرده است اساسا مسئله جامعه مدنی وسیاسی ایران نیست . اینکه وی زنده هست یا مرده یک کنجکاوی هست تا یک مسئله مهم، واز این بابت میشود به این گونه به آن پرداخت. چون از سال بعد از سقوط پشتیبان وی صدام رجوی مخفی شده به فراموشی سپرده شد.این مسئله … 

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدیننگاهی به پیام مریم عضدانلو بخاطر مرگ محمد علی جابر زاده

لینک به منبع

آیا تسلیت مرگ محمدعلی جابر زاده انصاری توسط مریم رجوی خطاب به رجوی دلیل زنده بودن رجوی است؟

خانم حمیرا محمدنژاد، زنان ایران، آلمان 25.02.2017

حمیرا محمد نژاد

حمیرا محمد نژاد

درحال حاضر مشکل اصلی فرقه اخراج از عراق و راندن آن به اروپاست و بقیه بدبختی های فرقه از این ناشی میشود. چیزی که همیشه رجوی از آن وحشت داشت و بالاخره این کابوس به حقیقت پیوست. همیشه ودر هر نشستی و پیامی رجوی خارجه نشینان را بی خاصیت و با لودگی خاص خودش به تمسخر میگرفت وهم اینکه تمامی اهرم های سرکوب خودش را تحت عنوان مبارزه با بورژوازی رنگ و بوی انقلابی میداد.

 و می گفت بحث “خارجه نداریم “در واقع از سال 1374 در نشست های معروف به حوض این مسئله مطرح شد. چون در آن سالها تعدادی حدود 400 نفر یا شاید بیشتر ؛ چون دقیق ترین عددی که من خودم خبر دارم این است البته تعداد خیلی بیشتر تا بحال گفته شده که طی آن همگان متوجه شدند که تعداد زیادی از دوستان ناپدید شدند وبه آنها گفته شد بعضی ها را برای عملیات داخله انتخاب کرده ایم که در حقیقت افراد را به زندان های مختلف در اشرف از جمله زندان مخوف قلعه در خیابان 400 به شکنجه و حبس بردند در نهایت هم برای اینکه این نفرات دست به افشا گری نزنند از همه آنها اعتراف اجباری گرفتند که شامل یک برگه بود با این مضمون که ” اینجانب …. به قصد نفوذ از طرف وزارت بدنام اطلاعات به سازمان مجاهدین امده ام…. ” هدف این بود که در صورت افشا گری این افراد بی اعتبار شوند.

ادامه این داستان در سال 1378 در نشست هایی که در قرارگاه بدیع در ابوغریب در اقامتگاه خود رجوی در بخشهای های مختلف و هر سری چند محور بود چون رجوی میخواست دقیقا این موضوع ر ا در ذهن نفراتش تئوریزه کند .

محتوای این نشست ها این بود که هرکس را به خارج بفرستیم توسط وزارت اطلاعات مورد بهره بردای قرار گرفته و علیه خودمان علم میشود و هر کس چه خوب چه بد که از پیش ما به خارج برود بالمحال یک طعمه وزارت اطلاعات محسوب میشود .هرکس که نمی خواهد در مناسبات بماند بعد از اعتراف در نشست بزرگ وامضاء برگه بریدگی توسط یک تیم مسلح به لب مرزهای ایران منتقل و رها میشود .اگر خیلی با رژیم مرز بندی دارید به محض رفتن به ایران اعدام میشوید( البته با لودگی و تمسخر این حرف را میزد)

در یک محل دیگر می گفت: زندان تشریف ببرید تا سرنگونی رژیم . البته تحویل به زندان ابوغریب در خیلی موارد صورت می گرفت چون عراق برای معاوضه با اسیرانی که در ایران هنوز داشت نیاز به تعداد هر چه بیشتر زندانی و اسیر داشت واز هر راهی از جمله وا داشتن گروهای مسلح مرزی به ربایش سربازان در مناطق مرزی وفروختن آنها به دولت عراق را سالها قبل هم پیش میبرد.

باید ملاحظه کرد که چقدر رجوی از اینکه حتی یک نفر به خارج کشور برسد وحشت داشت که حتی حاضر بود نفراتش را خودش تحویل دشمن بدهد ولی به خارج نرسند. اما اوج این بحث در نشست های معروف به طعمه در سالن باقرزاده در سالهای بین 1379 تا 80 گره خورد چون دیگر بحران های درون تشکیلاتی بحدی بود که امکان تحمل آن نبود و طی سلسله نشست ها ششصد نفر را در حضور رجوی به محاکمه کشانده وبرگه اعتراف واخراج جلوشان گذاشتند.

انتخاب بین زندان ابوغریب زندان مجاهدین یا مرز بود.همه درهمان نشست عربده کشی های شکنجه گران ریز ودرشت رجوی بطور خاص محمد علی جابرزاده را به یاد دارند که چطور درمحاکمه امیر موثقی که فقط یک جمله گفت “من عملیات جاری را قبول ندارم چون اجباری است” جابرزاده عربده میکشید که آی دنیا بیایید وببینید که مناسبات مجاهدین چقدر دموکراتیک هست .

 منظورش این که مناسبات وتشکیلات چقدر دموکراتیک است که اعدامش نکردیم. همین جابرزاده بود که چه درهمان نشست های عمومی به روضه خوانی وبه به و چه چه از این خط رجوی و درخواست اعدام برای بریدگان میکرد که این حق سازمان است وازآن طرف رجوی هم با ظاهر حق به جانب ومظلومی که حق وی پایمال شده با لحن پر رحمت وشفقت که بله این حق ما ومردم ایران است که اینها را اعدام کنیم ودر همه سازمان های انقلابی بریدگان را اعدام میکنند ازجمله” پ.پ.کا وهمینطورچه گوارا” هم همین کار را میکرد

ولی ما ازحق خودمان میگذریم وبه این ترتیب که محکوم مورد نظر را به اصطلاح مورد عفو ملوکانه خودش قرار میداد، بدین گونه میتوان تصور کرد که راه را برای شکنجه وکتک زدن وتحقیر افراد چقدر شرعی وتوجیه پذیر مینمود.بطورخاص افرادی مثل عباس داوری مهدی براعی و مهدی ابریشم چی وابراهیم ذاکری و محمد علی جابر زاده در نشست های تحت عنوان نشست های جانبی در سالن معروف به سالن میله ای در قرارگاه باقرزاده تمرکز روی افراد مشخص وله لورده کردنشان و وادار کردن واماده کردن آنها برای اعتراف در نشست های اصلی در حضور رجوی بودند.

از آنجا که اعضای سازمان وبدنه سازمان وبخصوص هر چه قدیمی تر همگی از قشر تحصیل کرده وآگاه جامعه بودند هرچند که رجوی زنان را در راس امور تحت عنوان “هژمونی زن ذیصلاح مجاهد خلق” گمارده بود با این وجود از سواد وتوانمندی وتجربه تشکیلاتی لازم بهره کافی نداشتند که بتوانند امام زمان بازیهای رجوی وکارکتر او را با ظلم ستیزی امام حسین وعدالت خواهی وقاطعیت امام علی وهوسرانی های او و زن بازیهاش را علاقه پیغمبر اسلام به زنان و فرار از پاسخگویی و یکه تازیهایش را نیابت ازامام زمان در عبارات وادبیاتی که در خور این سطح از افراد جامعه باشد را تحویل دهند حتی مریم رجوی هم از سواد کافی در این زمینه برخوردار نبوده و نیست چه رسد به بقیه زنان که همگی بجز معدودی نسل بعد از سال 57 بودندوبا مرگ جابرزاده میتوان تصور کرد که مریم رجوی چه کمبودی را باید تحمل کند .

مرگ رجوی: اینکه رجوی زنده یا مرده است اساسا مسئله جامعه مدنی وسیاسی ایران نیست .

اینکه وی زنده هست یا مرده یک کنجکاوی هست تا یک مسئله مهم، واز این بابت میشود به این گونه به آن پرداخت.

چون از سال بعد از سقوط پشتیبان وی صدام رجوی مخفی شده به فراموشی سپرده شد.این مسئله که رجوی مجبور شد بقول خودش در ” سایه ” برود حتی از مرگ برای وی دردآور تر است . در سال 1387 که دیگر قطعی شد پرونده سازمان وحفاظت اشرف از آمریکا به دولت عراق تحویل داده می شود کابوسی که همواره بعد از سقوط صدام ساکنان اشرف با آن مواجه بودند ، داشت به حقیقت میپیوست.

 رجوی مجبور شد خودش مستقیم وارد شود ودر ماه رمضان همان سال در یک سلسله نشست های نوشتاری تلاش داشت که مسئله را جمع و جور کند در این نشست مسئله سازمان با اخراج سازمان الفتح از لبنان در سال 1380 قیاس شد. اینجا بود که رجوی حسرت وسوز و گداز خودش را از اینکه مجبور شده مخفی شود را دیگر نتوانست در دل نگه دارد وگفت: ” ولی عرفات مجبور نشد مثلا در سایه برود ” بلکه علنی وبالای سر نیروهایش حضور داشت.

بنا بر این بعد از آخرین نشست در اسفند 1381 تا سال 1395 یعنی چهارده سال حتی اگر فرد تاثیر گزاری هم بر تحولات سیاسی جامعه بود دیگر فراموش شده بود هر چند که رجوی بعد از اتش بس بین ایران وعراق نقش جدی در صحنه سیاسی ایران نداشت.

و اما چرا ترکی فیصل درگردهم آیی سالیانه پاریس این موضوع را علنی کرد. از دست پاچه شدن گوینده برنامه ” احسان اقبال ” که به اشتباه وی را مترجم مینامند بلکه وی گوینده بود چون عربی بلد نیست ومشخص بود که آنچه را که ترکی فیصل بیان کرد خارج از متن از پیش نوشته مقابل وی بود.

از قیافه چکش خورده مریم رجوی میتوان تصور کرد که این حقیقت توسط سازمان از قبل هماهنگ وهدایت نشده بود با توجه به اینکه این قسمت از مراسم در تلویزیون سیمای فرقه در جمع اعضا در آلبانی مستقیم پخش شده بود وگرنه مثل بقیه ناصداقتی های سازمان با اعضایش، این قسمت را یک جوری از چشم وگوش افراد دور نگه میداشتند.

علت اعلام مرگ ترکی فیصل یک چیز بیشتر نبود وآن اطمینان دادن به حکومت ایران به اینکه زیاد نگران نباشد ما با یک سازمان یتیم داریم رابطه بر قرار میکنیم .بخصوص که سعودی ها به هیچ عنوان زن را به حساب نمی آورند و به تازگی در عربستان زنان را از ردیف جمادات یعنی سنگ وچوب وگچ و….. به ردیف احشام وبز وگوسفند ارتقاع داده اند که سازمان های حقوق بشری این پیشرف سعودی ها را ستودند وآن را یک گام به جلو تلقی کردند.

از اینها می توان نتیجه گرفت که سعی مریم رجوی برای اینکه وانمود کند رجوی زنده است و اینبار مرگ جابر زاده را نیز به او تسلیت گفته برای باز هم لاپوشانی مسئله و بی پدری مجاهدین است وگرنه رجوی در این مورد خود شخصا پیام تسلیت می داد بخصوص که وی همواره نقش ملیجک درباری داشت و برای شخص رجوی و مریم رجوی مجیز گوئی و ستایش می کرد.

مشکل  اصلی سازمان توجیه این است که نمی داند با فضای جدید چگونه برخورد کند. رجوی که مرده و خلاقیت فرقه ای که فقط خاص خود ایشان بود را به گور برده و شاید هم علت مرگ وی این بود که از اینکه بدترین سناریوی ممکن یعنی اخراج سازمان از عراق محقق شد یا در حال محقق شدن بود.

 موج ریزش نیرو در آلبانی به زنان هم رسیده و هرچه مریم وصله پینه میکند باز هم جوابگو نیست .ریزش نیرو یک مسئله دیگربه دنبال میاورد و آن اینکه تعداد روزافزون افراد جداشده در کشور کوچکی مثل آلبانی میتواند تهدیدی بز رگ برای سازمان باشد چون مستمرا کفه ترازو به سمت جدا شده ها میچرخد ونگرانی بزرگتر سازمان از جدا شدن نفرات و تراکم آنها در کنار پایگاهایش در آلبانی یا بقول یک پیام منسوب به رجوی که توسط جابرزاده فقید برای اعضا خوانده شد از آلبانی به عنوان “پایگاه امن استراتژیک ” یاد شد میتواند خطر جدی برای این سازمان ایجاد کند .

در این بین توافقات دولت های آلبانی و ایران سایه مرگبار دیگری بر پیکر این سازمان هست که میتوان گفت آلبانی میتواند نقطه نهایی آغاز فروپاشی سازمان باشد و این در حالی است که به هر میزان که طول بکشد مهم نیست بلکه مسیر ، مسیر به سمت فروپاشی هست.

حمیرا محمد نژاد 24.02.2017

*** 

محمدعلی جابرزاده انصاری مزدور صدام شکنجه گر رجوی مردچرا مریم قجر عضدانلو در خاک سپاری محمد علی جابرزاده شرکت نداشت؟!ا

محمد علی جابرزاده مردوقتی جابرزاده آیین نامه ارتش رجوی و صدام را توضیح می داد، مرده بود (شکنجه گر ها هم می میرند)ا

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 2Wesley Martin at a paid gathering of Mojahedin Khalq Rajavi cult promoting Saddam’s Private Army

NEW YORK, NY - JANUARY 11: President-elect Donald Trump speaks at a news cenference at Trump Tower on January 11, 2017 in New York City. This is Trump's first official news conference since the November elections. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

Trump Is At War With Iran, Not ISIS
Trump clearly has no intention of defeating terrorism.

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28257

فرقه رجوی، عوام فریبی و ترفند های تکراری

 حمیرا محمد نژاد، زنان ایران، سی ام ژانویه ۲۰۱۷:… چندین ماه است که شاهد تحلیلهای رنگارنگ وخبرهای متفاوت در باره به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و تاثیر آن بر فرقه رجوی در سایتهای موافق و یا مخالف با این فرقه ،در سطحی وسیع هستیم. اما نکته مهمی را که از آن غافلیم اینست که، اینگونه تحلیلها و تفسیرها و مانورهای تبلیغاتی که در این راستا فرقه رجوی از ماهها قبل راه انداخته … 

نامه لابی های فرقه رجوی (مجاهدین خلق) به ترامپ بوضوح نشان داد که جعبه ابزار امریکا در قبال ایران کاملا خالی است.

لینک به منبع

فرقه رجوی، عوام فریبی و ترفند های تکراری

خانم حمیرا محمدنژاد، زنان ایران، آلمان ۳۰٫۰۱٫۲۰۱۷

حمیرا محمد نژاد

خانم حمیرا محمد نژاد

چندین ماه است که شاهد تحلیلهای رنگارنگ وخبرهای متفاوت در باره به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و تاثیر آن بر فرقه رجوی در سایتهای موافق و یا مخالف با این فرقه ،در سطحی وسیع هستیم.
اما نکته مهمی را که از آن غافلیم اینست که، اینگونه تحلیلها و تفسیرها و مانورهای تبلیغاتی که در این راستا فرقه رجوی از ماهها قبل راه انداخته و با هزینه کردن پولهای هنگفت سعی بر گسترش هر چه بیشتر آن در بین رسانه های معتبر و دنیای مجازی کرده ، بیش از هر چیز مصرف داخلی دارد.

فرقه رجوی از طریق جار و جنجالهای تبلیغاتی مثل هماهنگ کردن در نوشتن نامه به دونالد ترامپ در رابطه با توجه بیشتر به این جریان توسط دولت و سیاستمداران جدید در کاخ سفید که طبق معمول توسط لابی های بازنشسته و وابسته به لابی های اسراییلی تهیه شده بود و همچنین با بزرگنمایی در رابطه با تهدید های ناشی از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و بعضی از چهرهای تند رو جمهوریخواه در دولت وی برای رژیم ایران،سعی بر ساختن یک فضا و امید خیالی مجدد برای نیروها و هواداران مایوس و سرخورده خود را دارد.

فرقه رجوی از این طریق قصد دارد ضمن بهره برداری تبلیغاتی به بهانه به قدرت رسیدن ترامپ باز با وعده سرنگونی نیروهای در حال فروپاشی خود را چند ماه دیگر مشغول و امیدوار نگهدارد.
اگر به گذشته نگاهی اجمالی بیاندازیم بعد از گذشت سه دهه حضور در عراق،تقریبأ سالی بدون وعده سرنگونی رژیم به بهانه های مختلف توسط رجوی واخیرأ مریم قجر عضدانلو سپری نشده است.اما فرقه رجوی هم اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و انتخابات امریکا،کابینه دولت و سرانجام خود ترامپ خوراک تبلیغاتی خوبی را جهت سرگرم کردن نیروها و هواداران برای دستگاه تبلیغاتی فرقه مهیا کرده است.

تضاد بین ایران و امریکا سابقه ای چهل ساله داشته که با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بوده است اما هیچگاه به یک رو در رویی نظامی تمام عیار تبدیل نشده است حتی بعد از واقعه یازده سپتامبر علیرغم حمله امریکا به دو کشور همسایه ایران ،اختلافات و شانه کشیدنهای دو طرف از مرز حرف عبور نکرد و این در حالیست که امروز رژیم ایران از لحاظ نظامی یک سر و گردن از آن دوران بالاتر رفته و به ثبات بیشتری دست یافته است.

همچنین رژیم ایران با توافقی که در زمینه فعالیتهای هسته ای با امریکا ، اروپا ، سازمان ملل ، شورای امنیت ، روسیه و چین بدست آورد موفق شد که اتحاد جهانی ایجاد شده در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما علیه خود را شکسته و به یک پیروزی بزرگ سیاسی دست پیدا کند،توافقی که خشم اسراییل ،عربستان وجنگ طلبان امریکایی را موجب شد.
از طرف دیگر اظهار نظرهای متفاوت و متناقض خود آقای ترامپ در زمینه های مختلف من الجمله توافق هسته ای نشاندهنده سردر گمی ایشان و سایرسیاستمداران جدید کاخ سفید است.
مهمترین متحد استراتژیک امریکا در اروپا یعنی دولت انگلستان نیز خواهان حفظ برجام است.بتازگی نیز شرکتهای بیمه اروپایی بدون پشتوانه امریکا بطور مستقل اقدام به بیمه کردن نفتکش های ایران کرده اند.

بهر حال دولت ترامپ و کابینه وی هر چقدر هم که تند رو باشند نمیتوانند فشاری را که امریکا در دوره باراک اوباما و توسط تحریم های فلج کننده به ایران وارد کرده بود را مجددأ احیا کند،همچنین عدم رغبت دونالد ترامپ به خاورمیانه و ورود به یک در گیری نظامی به نفع دشمنان ایران آنهم از جیب دولت امریکا امری بسیار دور از ذهن است و این در حالیست که آقای ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات دیگر صحبتی در باره پاره کردن برجام نکرده است،صحبتی که اگر هم به واقعیت بپیوندد بدون همراهی اروپا ،سازمان ملل،شورای امنیت وسایر قدرتهای جهانی پیشاپیش محکوم به شکست است.

فرقه رجوی نکات فوق را، که بصورتی بسیار خلاصه در بالا به آنها اشاره شد را بخوبی میداند اما بطورمستقیم و غیر مستقیم توسط انجمن های پو ششی خود ویا از زبان شخصیتهای به ظاهر مستقل به این تبلیغات دامن میزند و با صرف هزینه های کلان مالی دو هدف را دنبال میکند در وهله اول سعی بر مطرح کردن خود را دارد و دوم و مهمتر از آن تهیه خوراکی برای تبلیغات بیشتر و سرگرم کردن نیرو هایش در آلبانی. 

*** 

رودی جولیانی و دونالد ترامپ مجاهدین خلف قرفه رجویAmbassador Daniel Benjamin: I was at State when we took the MeK (Mojahedin Khalq, Saddam’s Private Army) off the terrorist list. But team Trump’s ties to the group still worry me.

Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult)’s Fake Intelligence On Aleppo Only Hinders Fact-finding Bodies Finding The Truth

Shqipëri: John Kerry sjell terroristët, John Bernnan paralajmëron rrezikun e tyreAlbania: John Kerry brought terrorists (Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult), John Brennan warns of their risk

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیAlbanian citizens fearful of radicalised Mojahedin Khalq neighbours deserve more information

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24816

نامه سرگشاده به سیلویا پانتل و کارین هالش نمایندگان پارلمان 

mohammadnejad_homeiraحمیرا محمد نژآد، زنان ایران، آلمان، بیست و هشتم آوریل ۲۰۱۶:…  در آن زمان سن من هنوز قانونی نشده بود، وعده هائی به من دادند و من را از ایران دزدیده و به عراق کمپ اشرف وارد کردند. آنها ارتباط من را با خانواده‌ام قطع کردند حتی اجازه یک تماس را به من نداند. من را سعی کردند بسرعت با تفتیش عقاید و شستشوی مغزی در خودشان جذب کنند و با توجه به نوجوانی ام بسرعت به من رده های تشکیلاتی بالاتر دادند بطوریکه … 

کودکان سرباز در قرارگاههای مجاهدین خلق و صدام حسین

لینک به منبع

نامه خانم حمیرا محمد نژاد به خانم سیلویا پانتل عضو دمکرات مسیحی مجلس فدرال آلمان و خانم کارین هالش نماینده ایالتی

خانم پانتل و خانم هالش با سلام و تقدیم احترام

در آن زمان سن من هنوز قانونی نشده بود، وعده هائی به من دادند و من را از ایران دزدیده و به عراق کمپ اشرف وارد کردند. آنها ارتباط من را با خانواده‌ام قطع کردند حتی اجازه یک تماس را به من نداند.من حمیرا محمدنژاد یکی از شهروندان کشور شما (آلمان ) هستم، که مدت ۲۰ سال است که تحت حمایت دولت و مردم شما هستم قبل از اینکه در کشور شما باشم، در عراق توسط رهبران و سران مجاهدین یا نام دیگر آن شورای ملی مقاوت دزدیده شدم .

من را سعی کردند بسرعت با تفتیش عقاید و شستشوی مغزی در خودشان جذب کنند و با توجه به نوجوانی ام بسرعت به من رده های تشکیلاتی بالاتر دادند بطوریکه در نشریه خودشان مرا بعنوان یکی از اعضای شورای مرکزی معرفی کردند و بهمراه مریم رجوی به خارج از عراق اعزام کردند.

تمام کسانیکه در کمپ اشرف بودند از دنیا خارج قطع کامل شده بودیم به دستور مستقیم مسعود رجوی ومریم رجوی به اجبار اول دختران را به ازدواج وادار میکردند و بعد از مدتی به همان اجبار میبایست از همسرانشان جدا میشدند.

این طلاقها برای افراد متاهل نبود بلکه در افراد مجرد هم این حکم صادق بود به دستور رهبری و بعد از جنگ اول خلیج فارس من را برای کار وتبلیغات وجذب نیرو به خارج عراق آوردند و به ما میگفتند که باید به زور از مردم پول بگیریم، چونکه مردم اروپا شعور این را ندارندکه فکر کنند و عقل آن‌ها به چشمهاشون هست.

وقتی که به آلمان آمدم با واقیعتهائی روبرو شدم از جمله که فرقه رجوی دائماً میگفتند که در جامعه‌ای ایرانی از جایگاه خاصی برخوردار هستند اما وقتی که دیدم به ایرانیان خارج از ایران با وعده پول آن‌ها را به نمایشهای پوچ می آوردند با این دورغها روبرو شدم و وقتی دیدم تمام اون پولها برای خرید سلاح خرج می‌شود نتوانستم با آن‌ها ادامه بدهم.

وقتی می دیدم که ما در تنگنا و هزار آسیب جسمی و روحی هستیم و خانم مریم رجوی و خود رجوی در کاخهای مجلل زندگی می کنند و با تفتیش عقاید فقط ما را برای قربانی کردن خودشان می خواهند فرار کردم و تمام مشاهدات خودم را به اطلاع دولت آلمان رساندم. با توجه به نزدیک شدن جولای این فرقۀ تروریستی برای شرکت در مراسم سالانه خود در ماه جولای در پاریس از شما و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس فدرال دعوت کرده است که در برنامه آنها شرکت کنید.

بیشتر افرادیکه برای این شوها آورده می‌شوند ایرانی نیستند آنها از کشورهای افعانستان ، آفریقا ، سوریه ، وعرب که پناهنده در کشورهای اروپائی هستند با وعده های مختلف از قبیل گردش در پاریس و هتل چند ستاره و دادن پول به آن‌ها به این برنامه ها آورده می‌شوند. فرقه رجوی در جامعه‌ ایرانی چه در خارج ایران چه در داخل ایران هیچ جایگاهی ندارد.

آنها به شیوه های مختلف منتقدین خودشان را وادار به سکوت می کنند، همسر مریم رجوی درچند پیام ویدیویی حکم مرگ ما را صادر کرده است. ماهیت مریم رجوی همان ماهیت تروریستی از نوع داعش می باشد. حضور شما در این جلسات به آینده سیاسی خودتان خدشه وارد میکند. از این رو اجازه ندهید که از نام شما و سمت شما سوء استفاده بکنند.

من مایلم در دیداری حضوری با شما خیلی واضح تر برای شما از تجربیات آلپ ترام خودم در زمان گرفتار بودن در این فرقه بگویم و با کمال میل حاضر به شهادت در مورد گفته هایم در هر دادگاهی هستم و این فرقه رجوی و مشخصا مریم رجوی است که از مناظره تلویزیونی و رسانه های عمومی و مواجه شدن با منتقدین خودش وحشت دارد.

حمیرا محمد نژاد، آلمان ۲۷٫۰۴٫۲۰۱۶

سمینار منتقدین فرقه رجوی در مرکز شهر کلن آلمان به مناسبت هشتم مارس ۲۰۱۶ روز جهانی زن

قسمت اول

https://youtu.be/qm83fuC5xNE

قسمت دوم

https://youtu.be/FcQ-nP69szo

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22589

مریم رجوی همدست و همسر و شریک رجوی جنایتکار خود را حامی حقوق بشر جا می زند 

حمیرا محمد نژادحمیرا محمد نژاد، زنان ایران، چهاردهم دسامبر ۲۰۱۵:…  خانم رجوی تو که خود مادر خوانده تروریسم هستی چطور دم از آزادی می‌زنید آیا برای صحبتهای خود ارزش قائل هستی آیا شرم نمیکنی تو که باور به حقوق بشر نداری ؟؟ از کدام حقوق بشر حرف میزنی ،از کدام برابری از کدام آلترناتیو حرف میزنی اگر برحق بودی وبودید چرا روزانه این افرادت به هر شگلی که شده دائماً در حال فرار هستنداز سازمانی که تو خودت را …

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیافشای مزدوران اعزامی ارتش خصوصی صدام، مجاهدین خلق، در کشور البانی (افشین ابراهیمی، علی رئوسان، سید حمید ملکی، عطا حسینی، …. )

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

لینک به منبع

مریم رجوی همدست و همسر و شریک رجوی جنایتکار خود را حامی حقوق بشر جا می زند

این روزها در سایتهای وابسته به فرقه رجوی میبینیم که مریم رجوی رئیس جمهور مادالعمر صحبت از حقوق بشر میکنند و خود را حامی حقوق بشر تلقی می کند

تبلیغات پوچ مریم رجوی بخصوص وقتی که به آن سس داعیه دفاع هم از زن هم می زند برای ما زنانی که سالهائی بواسطه شخص خودش شاهد شکنجه روح و روان زنها بوده ایم تهوع آور است

خانم رجوی تو که خود مادر خوانده تروریسم هستی چطور دم از آزادی می‌زنید آیا برای صحبتهای خود ارزش قائل هستی آیا شرم نمیکنی تو که باور به حقوق بشر نداری ؟؟

از کدام حقوق بشر حرف میزنی ،از کدام برابری از کدام آلترناتیو حرف میزنی اگر برحق بودی وبودید چرا روزانه این افرادت به هر شگلی که شده دائماً در حال فرار هستنداز سازمانی که تو خودت را رئیس جمهورش میدانی و به چه دلیلی به خودت این اجازه را میدهی که خانوادها را مزدور بنامی چرا چونکه حقشون را میخواهند چرا برای افراد خودت که سالها برای تو وشوهر فراریت کار کردند ، و تمام داریهای آن‌ها را ازشون گرفتید کاری نمیکنید.

چرا تلاش برای نجات آن‌ها از منجلاب عراق دست به دامن هیچ کشوری نمیشوید و دائماً در کار یونامی سنگ اندازی میکنید با لابی های که دارید تمام تلاش خودتون را میکنید اون افراد نگون بخت را در عراق نگه بدارید و دائماً هم میخواهید که دوباره مسلح شوید یکبار که شما را خلاح سلاح کردند چرا یه جای یک راه حل درست دست به دامن خشونت می‌شوید تا تک به تک آن‌ها را به کام مرگ بکشانید و ازخون آن‌ها سواستفاده کنید آیا شما برای اون افرادت حقوقی به جز مرگ میخواهید

چرا میترسید که اون افرادنگونبخت را به جای امن ببرید میترسید که اگر اون افراد را به جای امن ببرید و چشم و گوششان باز شود شما را بیشتر روسوا کنند

خانم رجوی هرگز فراموش نمیکنیم که با چه ترفندی و چه دروغهائی جوانان این مرز وبوم را به عراق کشاندید و در آنجا زندانی کردید اولین کار شما این بود که هویت ما را گرفتیداز خانه و خانواده دور کردید و در آنجا دنیائی برای ما ساختید مداربسته. انگار دنیا برای زن هیچ ارزشی قائل نیست به جز شما عجبا ،عجبا !!!! و هر کسی که با شما مخالف بود را به کام مرگ کشانیدی

یادتان میاد خانم رجوی در نشستی که داشتیم میگفتید این ما هستیم که ارتش آزادیبخش تشکیل دادیم و در این ارتش از یگانها زن برخوردار هستید و ما برای زنها ارزش قائل هستیم آیا ارزش شما به زنان نگونبخت این بود که زیبائی و لطافت آنها را در بیابانهای عراق و گرما و سرما و کار طاقت فرسا خراب کردید..

آن‌ها را به زور اول وارد ازدواج کنید و بعد از مدتی به زور وارد طلاقها بکنید وفرزندان آن‌ها را به دنیا نامعلوم بفرستید و دست آخر هم رحم آن‌ زنها را در بیاورید و با رجوی همبستر کنید و اگر کسی مخالف آن بود زندانی و سر به نیست میشد به راستی چرا مینو فتعلی و مهر موسوی کشته شدند ؟؟

پدر و مادرها و خانواده هائیکه بعد از سالها خواهان دیدار با عزیزانشان هستند و این حق را تو واون همسر فراریت از آن‌ها گرفتید مزدور هستند ؟؟؟چرا گوشهاتون را گرفتید و چشمهاتون را بستید که بخواهید حقیقت ها واقعیتها را ببینید وبشنوید وبخواهید از آن واقعیتها حرفی بزنید

چرا شما میترسید با ما که زمانی در برای هدف به قول خودت والای تو میجنگیدیم و وقتی که با دورغهای و پلیدیهای تو و اون شوهر فراریت پی بردیم و منتقدین شما شدیم میترسید که با ما روبرو شوید از چه چیز ما هراس دارید؟؟؟

حمیرا محمدنژاد آلمان ۱۳٫۱۲٫۲۰۱۵

***

زنان ایران ملاقات انجمن زنان با خانم یولیا گلوکنر معاون حزب CDU در آلمان

ابولحسن بنی صدر زنان دیدار و گفتگوی اعضای انجمن زنان با آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقOpen Letter to Susana Klien and Caroline Haworth of Womankind Worldwide

پارلمان بریتانیا علیه تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجویتابلوی ورود ممنوع پارلمان انگلیس مقابل منافقین

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20616

شانتاژ و زهر چشم گرفتن رجوی برای مهار نیروهای باقیمانده لیبرتی

حمیرا محمد نژادحمیرا محمد نژاد، زنان ایران، اول سپتامبر ۲۰۱۵:…  آقای رجوی بجای اینکه منتقدین خود راتهدید کنید و افرادی را برای این کار مشخص کنید که وظیفه اصلی شان شانتاژ و سرکوب منتقدین شما باشد، بهتر نیست که کمی گوشهایتان را باز کنید و به حرفهای این منتقدین کمی گوش کنید. همان منتقدانی هست که روزی در کنار خودشما و به عنوان نیروهای شما و به نوعی سرسپرده گان خودتان بودند، اما بعد از اینکه جدا شدند و …

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

لینک به منبع

شانتاژ و زهر چشم گرفتن رجوی برای مهار نیروهای باقیمانده لیبرتی

آقای رجوی بجای اینکه منتقدین خود راتهدید کنید و افرادی را برای این کار مشخص کنید که وظیفه اصلی شان شانتاژ و سرکوب منتقدین شما باشد، بهتر نیست که کمی گوشهایتان را باز کنید و به حرفهای این منتقدین کمی گوش کنید.

همان منتقدانی هست که روزی در کنار خودشما و به عنوان نیروهای شما و به نوعی سرسپرده گان خودتان بودند، اما بعد از اینکه جدا شدند و انتقاداتی به شما داشتند آنها را دشمن و مزدور وزارت اطلاعات وکسانی که خون شهدا را پایمال میکنند خطاب کردید

بدترین القاب و دشنامها را به انها دادید تنها جرم آنها انتقاد به شما است به راستی آقای رجوی چه چیزی اینقدر شما را ترسانده که اینطور وحشت کردید بهتره کمی با هم این وحشت شما را مرور کنیم شاید گذاشته شما یادتان بیادقبل از ۱۹ بهمن وکشته شدن موسئ خیابانی و اشرف ربیعی شما از آنجا خارج شده بودید

تا اینکه از ایران فرار کردید و به فرانسه رفتید بعد از گذاشت مدتی دولت وقت فرانسه شما را از فرانسه اخراج کرد چونکه هیچ کشوری پذیرای شما نبود با لابیهای که داشتید تصمیم گرفتید به عراق بروید در آن زمان به جای اینکه به روشنی بخواهید با مردم موضوع را در میان بگذارید

باز هم فرار کردید بهترین فرصت برای شما بود که از دست افرادیکه مخالف شما بودند وهستند بخواهید خلاص شوید و به همه ای افراد ونیروهاتون گفتید منطقه ای مرزی ایران وعراق اگر یادتون باشه در آن زمان ایران وعراق در حال جنگ بود و در آن شرایط یادتان افتاده بود که فقط سرنگونی از داخل خاک عراق انجام می‌شود نه در اروپا !!!! البته به نیروهاتون نگفتتید که برسر چه چیزی شما با دولت عراق وارد مذاکره شدیدو با آن‌ها چه معامله ای کرده‌اید یادتون میاد آقای رجوی با رفتن به عراق وفروختن اطلاعات مرزی به دولت عراق( صدام حسین) پول مزدوری دریافت کردی و در همانجا کسانیکه مخالف شما واستراتژیک شما بود را سرکوب ونابود کنید مثل آقای علی زرکش و مهدی افتخاری، مینو فتعلی ، مهری موسوی و …… دیگر اسیران

هر بار یک فیل هوا میکردید مثل عملیات فروغ جاویدان یادتان هست که گفتید در عرض ۲۴ ساعت در تهران هستیم به راستی چی شد که اون سرنگونی انجام نشد آیا به واقع در زمان جنگ و ریر گلوله وآتش کسی به فکر زن وشوهر ….هست که همیشه میگفتید شما نیروی ارتش آزادیبخش مقصر هستید که اون عملیات با شکست انجام شد و بعد از آن عملیات مروارید یا همان کردکشی و بعدازآن طلاقهای اجباری جداکردن فرزاندان از پدر ومادرشان وسپردن به یک آینده‌ای تاریک

و بعد از آن تمام نیروها را وارد اون نشستها کردید که باید از خودشون وافکارشون انتقاد میکردند و هر روز یک بند به اون بندها اضافه میشد وشما پاسخگوی اشتباهات خودتون نبودید همه ای اون افراد مقصر بودند به جز خودتون آیا راه سرنگونی از اتاق خواب شما میگذاشت شما که در مزدوری ، خیانت و جنایت دست تمام دیکتاتورها را از پشت بسته اید تو که به زنان بهترین یارانت خیانت کردید و آن‌ها را مجبور به این کار کردید و اگر کسی به این خواسته‌ای شما تن نمیداد با مرگش روبرو میشد

به واقع شما کجا هستید وما منتقدین کجا آقای رجوی شما از کدام مردم و ملت صحبت میکنید مگر شما خانوادههای که برای دیدار عزیزانشان آمده بودند را میخواستند وهنوز هم میخواهند آن‌ها را مزدور الدنگ و….خطاب نکردید از چه کسی مایه میگذارید

آیا شما به راستی ارزشی برای همان خانوادهها دارید چرا اون افراد اسیر در لیبرتی حقی برای دیدار ندارند چقدر در خارج از عراق به لابیهای اسرائیل خودتون پول دادید که مذاکرات هستی انجام نشود چقدر به جنگ افروزی اشتیاق داشتید به قول خودتان در سخنانرانی اخیرتان در عید فطر امسال علیرغم جاسوسی ها و فروختن اطلاعات به آمریکایها در حال حاضر خودتون افسردگی گرفتید که چرا علیرغم آمریکا در مذاکرات هستی اینقدر امتیاز به رژیم ایران داده

کجای کار اشتباه کردی ، ودر کجا استراتژیک سرنگونی شما به گل نشست بهتر نیست که کمی بجای اینکه قایم شوید و به روی منتقدین خودتون چنگ بزنید به روی خودت چنگ بزنی و به خودت انتقاد کنی.

حمیرا محمد نژاد آلمان

۳۱ آگوست ۲۰۱۵

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17539

مصاحبه سایت نیم نگاه با خانم حمیرا محمد نژاد – قسمت سوم

حمیرا محمد نژادآزش رضایی، نیم نگاه، سی و یکم مارس ۲۰۱۵:… در یک رژه بزرگ بعد از عملیات فروغ یک دوربین که یادم نیست از کجا بدست آوردم و به هرحال دست من افتاد من با اشتیاق از بچه ها عکس می گرفتم فرمانده ام هم خودش اکی کرده بود. روزی که نگاتیو را به فرمانده ام دادنم که چاپش کنند هم اکی بود. ولی چند روز بعد فرمانده ام با عصبانیت گفت : ما اینجا هیچ چیز خصوصی نداریم بهتر است عکس ها را فراموش کنی!! …

گفتگوی انجمن زنان و خانم حمیرا محمد نژاد

لینک به منبع

لینک به قسمت اول
لینک به قسمت دوم

مصاحبه سایت نیم نگاه با خانم حمیرا محمد نژاد (عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ـ ساکن آلمان) ـ قسمت سوم

خانم حمیرا محمد نژاد عضو سابق مجاهدین و ارتش آزادیبخش در سال ۷۳ از مجاهدین جدا شد. انگیزه ی جدایی او از مجاهدین خلق حکایت تلخ و درخوری ست از سالها زیست و تنفس در فضای اختناق آمیز حاکم بر مناسبات تشکیلاتی و قرون وسطایی مجاهدین. نفی فردیت ، سلب و انکار حق آزادی انتخاب آدمییکی از مشخصه های بارز و آشکار دستگاه اعتقادی و اندامواره فکری و ایدئولوژیک مجاهدین است.

دنیای تاریک و سیاه مجاهدین در واقع متعلق به عصر توحش و بربریت است که متاسفانه در دنیای مدرن و عصر تحولات دموکراتیک در اشکال گوناگون و در گروهها و فرقه های تبهکاری چون القاعده ، طالبان ، داعش ، بوکو حرام ، مجاهدین خلق و … بازتولید می شود. در تفکر فرقه ای و تلقی فاشیستی مجاهدین از دین ، “زن” موجود دوپایی تلقی می گردد که “شر و شیطانی” قلمداد شده و بایستی برای رهایی از این وسوسه شیطانی و شر ذاتی … او را با کلمات و واژه های فریبنده ای چون آرمان انقلابی ، حفظ اصالت و پاکی و … در اسارت و تحت سیطره ی همیشگی و مداوم قرار داد و در خوشبینانه ترین شکل زنان را در مسیر بهره کشی جنسی ، تولید مثل و اقدامات تروریستی و انتحاری بکار گرفت تا بدین ترتیب کابوس تاریخی استفاده ابزاری از زن را به انحاء گوناگون به نمایش گذاشت.

تامل و دقت در سخنان و نقطه نظرات خانم محمد نژاد در این گفتگو در حقیقت بازخوانی یک فاجعه و تراژدی تکراری تاریخی ست. زن حق انتخاب ندارد ، زن بایستی در محدودیت بسر برد ، مردان به جای زنان تصمیم گیرنده باشند و حقوق انسانی زن در قالب توجیهات مضحک ، گاه فریبنده و مشمئز کننده ی ایدئولوژیک به سخره گرفته شود و در بسیاری موارد انکار و نفی گردد که نشانه ی یک ذهن بیمار است که گاه در شکل و هیئت موجود تبهکاری چون ملاعمر رهبر طالبان ، ابوبکر بغدادی رهبر داعش یا مسعود رجوی رهبرعقیدتی مجاهدین و … خود را به نمایش می گذارد. نمایشی که مشمئز کننده است و پالس روشنی از پلشتی و پلیدی یک تفکر متعلق به عصر توحش و بربریت … نگرش غیرانسانی ذهن بیمار که زن را به مثابه نیمه دیگر انسان و نیمی از جمعیت فعال و خلاق جهان در اعماق ذهن خود باور ندارد …

آرش رضایی ـ عضو تیم مدیریت سایت نیم نگاه

Homeyra Mosahebe Matn 2

نیم نگاه :

در باره محدودیت ها و تنگناها در تشکیلات رجوی موقعی که در عراق بودید خاطره ای برایمان تعریف کنید؟

خانم حمیرا محمد نژاد :

در یک رژه بزرگ بعد از عملیات فروغ یک دوربین که یادم نیست از کجا بدست آوردم و به هرحال دست من افتاد من با اشتیاق از بچه ها عکس می گرفتم فرمانده ام هم خودش اکی کرده بود. روزی که نگاتیو را به فرمانده ام دادنم که چاپش کنند هم اکی بود. ولی چند روز بعد فرمانده ام با عصبانیت گفت : ما اینجا هیچ چیز خصوصی نداریم بهتر است عکس ها را فراموش کنی!! معلوم بود که از بالا به فرمانده ام خط داده بودند. به هرحال این بود زندگی سازمانی و آزادی هایی که سران مجاهدین از آن دم میزدند…. یکی از خاطرات دیگری که الان یادم آمد شگردهای خاص سران مجاهدین بود از طریق رقابت انداختن بین بچه‌ها برای گوش کردن به نوار های تفسیر مسعود رجوی ، که مبادا وقت خالی بین کارهایمان بیافتد و بچه ها به اصطلاح محفل بزنند که رفتاری ضذتشکیلاتی و ضد انقلابی محسوب می شد.

نیم نگاه :

در باره سوال دومم دوست دارم بیشتر حرف بزنیم زنان مجاهد و زنان اروپایی ، آیا تفاوتی احساس می کنید؟

خانم حمیرا محمد نژاد :

جامعه ای که الان در آن هستم در اروپا و کشور آلمان ، درسته آزادیهای زیادی وجود دارد ولی مهمترین ویژگی آن حق انتخاب در نهایت به دست خود آدم است.

میشه همگام با مردان کار کرد می شود جوک گفت و خندید میشه گاها غمگین بود میشه مریض شد بدون اینکه بترسید و بلرزید میشه با افراد حرف زد ، انتقاد کرد ولی نترسید. زن نباید حتما اخم کند که بگویند زن خوبی است. میتونی ریاست یک شرکت را به عهده بگیری مهم تحصیلاتت است و عرضه کاریت. گروهها و جامعه هایی مثل تشکیلات رجوی که در آن بیچاره زنها را در تشکیلات میترسانند و آنها حق انتخابی ندارند جز اینکه دستور تشکیلات و رهبری آن را اطاعت کنند. در جامعه آلمان و اروپا خیلی بیشتر از تشکیلات رجوی بهت حق انتخاب میدهند و زنان آزادی دارند در قیاس با تشکیلات دگم رجوی

در دوره تحصیلاتم اینجا تنها خارجی بودم که در کلاس بودم. با این حال این جا با رسپکت respect و احترام با من برخورد می شد همپای همه کار میکردیم و آخر ماه هم حقوق مان را می گرفتیم.

زن در جامعه اروپا حق انتخاب دارد اگر کار می کند برای ساختن زندگی بهتر است کسی مثل من یا شما را سازمانی مثل مجاهدین خلق مجبورش نمی کند که یک روز ازدواج با کسی که تشکیلات انتخاب می کند و اصلا عشقی در کار نیست ازدواج کند و روز بعد طلاق بنا به مصلحت تشکیلات طلاق بگیرد!!

در جامعه اروپا انتخاب دست خود ما است. میتونی یک مادر باشی بدون اینکه بچه ات را از تو با فریبکاری و دروغگویی بگیرند رفتاری که در تشکیلات مجاهدین مرسوم و رایج است. میتونی یک سیاستمدار باشی بدون اینکه مجبورت کنند همانند تشکیلات رجوی برای سالهای طولانی از خانواده ات دور باشی. میتونی یک ورزشکار باشی بدون اینکه کسی به زور تو را مجبور کند. میتونی آرزو داشته باشه بدون اینکه کسی تو را از آرزوهایت منع کند. میتونی هر عطری را که دوست داری بزنی بدون اینکه بترسی که مسئله دار خطابت کنند همانند تشکیلات رجوی..

ادامه دارد …

***

زنان_مجاهدین خلق_فرقه رجوینقد و بررسی استثمار زنان توسط اعضای سابق تشکیلات رجوی

پاریس ژوئن 2014سخنان خانم حمیرا محمد نژاد و آقای حسین نژاد در جلسه قربانیان فرقه مجاهدین در پاریس

Anne Khodabandeh (Singleton): Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi

خانم نسرین ابراهیمی: زندگی ما در پادگان مخوف اشرف و زندگی مریم رجوی ! خود قضاوت کنید

مریم رجوی ملکه ترور مجاهدین خلق فرقه رجویمصاحبه خانم مریم سنجابی با مسعود خدابنده. وضعیت روحی روانی مسعود و مریم رجوی

همچنین:

کنفرانس حقوق بشر انجمن زنان منتقد تشکیلات رجوی در روزجهانی زن هشتم مارس ۲۰۱۵

زنان ایران،آلمان، هشتم مارس ۲۰۱۵:…  به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن روز گذشته انجمن زنان منتقد تشکیلات رجوی در شهر دوسلدرف آلمان برگزار گردید چند تن از اعضای علنی انجمن زنان منتقد تشکیلات رجوی در این سخنرانی حضور یافتند. خانم ها بتول سلطانی ، خانم ز
 
 
حمیرا محمد نژادحمیرا محمد نژاد، زنان ایران، نهم نوامبر ۲۰۱۴:… یکدفعه بعد از تمام شدن سوره برگشت به ما گفت سلیطه ها چه خبرتونه؟ انتظار نداشتیم مسعود رجوی چنین کلمه زشتی را واسه ما انتخاب کنه و بگه ما همه جا خوردیم . گفت شماهنوز حالیتون نیست چرا اینجا هستید گفت خیلی وضعتون خرابه شماها هنوز
 
 
زنان_مجاهدین خلق_فرقه رجویزنان ایران، پانزدهم مارس ۲۰۱۴: …  می خواهم اینجا از خانم رجوی سوآل کنم و امیدورام که بدون پاسخ نگذارید، آیا ما هم جزو همان زنان هستیم که شما ازش دم می زنید ماها یک روز در کنار شما بودیم و بعد منتقدین شمام شدیم چرا از ما دعوت نمی کنید به جلسه شما بیائیم حتی با