آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – قسمتهای اول و دوم

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم اوت 2019:… درقسمت قبلی سوالات متعددی را مطرح کردم.  میخواهیم ببینیم آیا غیرازحرکت مسلحانه راهها وروشهای دیگری هست و امکان داشت که به نتیجه برسد؟ بنده معتقد هستم راه های متفاوتی وجود داشت و اگر روشهای دیگر چک و آزمایش نشد دلیل اصلی آن … Continue reading آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – قسمتهای اول و دوم