آیا فرقه رجوی مخالف اعدام است؟

آیا فرقه رجوی مخالف اعدام است؟

حسن پیرانسر، ایران قلم، بیستم اکتبر 2015:… اگر شما صد در صد مخالف اعدام هستید پس باید از اعدامهایی که در دهه شصت و دهه پنجاه٫ترورافسران آمریکایی به اسم اعدام انقلابی٫ انجام داده اید پشیمان باشید و از خود انتقاد کنید باید از شعارهای اعدام اعدام که در نشستهای بزرگ در حضور رهبر عقیدتی فرقه و فرست لیدی خانم مریم رجوی بر علیه ناراضیان و منتقدین داده میشد از خود انتقاد کنید باید از فرمان اعدام جداشدگان …

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRI“چه کسی میتواند یک قدیس را دار بزند؟” – اشک تمساح مریم رجوی برای حقوق بشر

لینک به منبع

آیا فرقه رجوی مخالف اعدام است؟

فرقه رجوی که خود را تنها آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی میداند به تازگی مخالفت خود را با اعدام اعلام کرده ونسبت به آن موضعگیری کرده است ولی فرقه رجوی و رهبران آن چگونه به این موضعگیری رسیده اند را مانند مابقی موضعگیریهایشان را اعلام نکرده و توضیحی هم نداده اند اینرا از این جهت میگویم چون برای بنده که متاسفانه موهایم در اینفرقه سفید شده است این قبیل موضعگیریهای کیلویی و کشک و بی محتوای رجوی ها بسیارمضحک و در عین حال چندش آور است چون با تک تک سلولهایم میدانم که این قبیل شعارها و موضعگیریهای کشک و بیمحتوا فقط جنبه تبلیغاتی برای فرقه داشته واینفرقه اساسا مخالف اعدام نیست چرا اینرا عرض میکنم چون فرقه رجوی در کارنامه به اصطلاح مبارزاتی اش بیشمار اعدام انقلابی کرده است از دهه شصت به بعد صفحات نشریه فرقه بنام مجاهد مملو از اخبار اعدامهای انقلابی بوده است آنهم اعدامهایی بدون دادگاه و قاضی و وکیل و هیئت منصفه اینجا این سوال را باید از رجویها پرسید اگر شما با اعدام مخالف هستید پس اعدامهای انقلابی را چگونه تفسیر میکنید آیا مخالفت شما با اعدام مطلق است یا نسبی اگر شما صد در صد مخالف اعدام هستید پس باید از اعدامهایی که در دهه شصت و دهه پنجاه٫ترورافسران آمریکایی به اسم اعدام انقلابی٫ انجام داده اید پشیمان باشید و از خود انتقاد کنید باید از شعارهای اعدام اعدام که در نشستهای بزرگ در حضور رهبر عقیدتی فرقه و فرست لیدی خانم مریم رجوی بر علیه ناراضیان و منتقدین داده میشد از خود انتقاد کنید باید از فرمان اعدام جداشدگان و منتقدین فرقه که توسط رهبر عقیدتی فرقه چندین باراعلام شده است از خود انتقاد کنید و از جداشدگان و منتقدین عذر خواهی کنید چون اعدام اعدام است و وقتی فردی یا گروهی و سازمانی آنهم با کارنامه ای مملو از اعدام های انقلابی چنین موضعگیری علیه اعدام میکند باید گذشته خود را نیز نقد بکند و با مردم شفاف باشد ولی اگر مخالفت شما با مقوله اعدام نسبی است مثلا با اعدام صدام حسین مخالف هستید ولی اعدام مثلا جداشده از سازمان را خیانت و اعدام او را جایز بدانید دیگر به این موضعگیری و مخالفت با اعدام نمیگویند و این یک واقعیت در همه موضعگیریهای اینفرقه در همه مقولهاست که موضعگیریها در پرده ابهام و تردید باقی میماند چون این موضعگیریها واقعی و محتوایی نیستندو فقط جنبه تبلیغاتی و پروپگندا برای فرقه رجوی دارد برای من و امثال من که درون اینفرقه پیر شدیم مثل روز روشن است که رجویها فقط برای رسیدن به قدرت روی هر موجی سوار میشوند و من با گوشت و پوست و استخوان و با تک تک سلولهایم معتقدم که رجویها نه تنها مخالف اعدام نیستند بلکه با کارنامه ای مملو از خشونت و کشتن واعدامهای انقلابی کاملا حامی اعدام میباشند مگر گذشته خود را نقد کنندپس این گوی و این میدان.

Villepinte – the real message behind Maryam Rajavi’s anti-Iran speech

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20732

نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادى

حسن پیرانسر، ایران قلم، ششم سپتامبر ۲۰۱۵:… ما با فرقه اى مواجهه هستیم که خانواده و پدر و مادران را الدنگ خطاب میکند و آزادى ملاقات و دید و بازدید بین خانواده ها و عزیزانشان اساسا وجود ندارد و هر خانواده اى که بخواهد ملاقاتى با عزیز خود داشته باشد مورد انواع و اقسام دشنامها و مارکها قرار میگیرد . بله متاسفانه آزادى بیان و عقیده در اینفرقه اساسا وجود ندارد و جالب اینجاست که اینفرقه خود را آلترناتیو …

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

لینک به منبع

نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادى

آزادى بیان و عقیده و اولیه ترین حقوق انسانى در فرقه رجوى وجود خارجى ندارد

با سلام به شما بانوى گرامى

در سایت آفتابکاران که از سایتهاى فرقه رجوى است مقاله اى علیه موضع گیرى و حمایت شما از توافق بدست آمده بین ایران و ۶ کشور بزرگ و قدرتمند جهان سر مسئله هسته اى چاپ و منتشر شده است که این واکنش و واکنشهاى دیگر اینفرقه در قبال آزادى بیان و عقیده موضوع جدید و تازه اى نیست و اساسا هر فرد و یا هر گروه و سازمان و جریان سیاسی که از آزادى بیان و آزادى عقیده خود در مواجهه با یک موضوع استفاده میکند و نظر خود را آنهم در دنیاى آزاد در رابطه با آن موضوع مطرح میکند و اگر این نظر و عقیده مطرح شده با نقطه نظر و افکار اینفرقه متفاوت باشد رهبران و گردانندگان اینفرقه واکنش آنهم واکنش هیستریک از خود نشان میدهند و ایندفعه نوبت شماست که موضوع این واکنشها قرار بگیرید که همانطور که عرض کردم این واکنش نشان دادنها از طرف اینفرقه موضوع جدیدى نیست

حمایت از توافق هسته اى بدست آمده از نظر بنده وظیفه هر ایرانى وطنپرست و مردم دوست میباشد چون این توافق راه جنگ و خونریزى و کشته شدن و آواره شدن میلیونها ایرانى را بست و یک پیروزى براى مردم ما میباشد ولى فرقه رجوى از آنجایى که یک فرقه خشونتگراست و حامى جنگ و خونریزى است از توافق بدست آمده بسیار رنجیده و افسار پاره کرده است چون اینفرقه با جنگ و خونریزى به بقاى خود ادامه داده و میدهد در جنگ ۸ ساله بین ایران و عراق فرقه رجوى در همکارى مستقیم و تنگاتنگ با صدام حسین و دولت وى و با دریافت میلیونها دلار و امکانات نظامى و امتیازات ویژه علیه کشور و مردم خویش ایستاد و دوشادوش ارتش صدام حسین با مردم ایران به جنگ پرداخت چون بقاى خود را در حمایت از صدام حسین و دولت و ارتش وى در جنگ با مردم ایران میدید چون اینفرقه بخوبى میدانست و میداند که هیچ پایگاه توده اى و مردمى نه در خاک ایران و نه در خارج از ایران ندارد و لزوم بقاى خود را از یکطرف در حمایت از جنگ طلبان و مدافعین جنگ و خونریزى و از طرف دیگر در سرکوب آزادى بیان و آزادى عقیده و قلدور بازى و لات بازى دنبال میکند و شما اولین و آخرین نفرى نیستید که سوژه مقالات اینفرقه شده اید ، و هرکس که بخواهد از آزادى بیان و عقیده خود استفاده کند باید پیه مارک خوردن و ترور شخصیت و ………….. غیره را بر تن خود بمالد و این موضوع فقط خاص افراد بیرون از اینفرقه نیست و در درون اینفرقه نیز بشدت و با تمام قوا وجود دارد بطوریکه هیچکس در درون اینفرقه از آزادى بیان و عقیده برخوردار نیست و همه باید طوطى وار هر آنچیزى را که رهبران اینفرقه میگویند را قبول و اجرا کنند در درون مناسبات اینفرقه اساسا فضاى دمکراسى و آزاد وجود ندارد و همه چیز دیکته شده و از طریق تلقینات مذهبى و شستشوهاى مغزى اداره و کنترل میشود در درون اینفرقه فقط باید در وصف رهبران اینفرقه و در ستایش از آنها صحبت کنى و حق هیچگونه انتقاد و نقدى بر رهبران اینفرقه ندارید

ما با فرقه اى مواجهه هستیم که خانواده و پدر و مادران را الدنگ خطاب میکند و آزادى ملاقات و دید و بازدید بین خانواده ها و عزیزانشان اساسا وجود ندارد و هر خانواده اى که بخواهد ملاقاتى با عزیز خود داشته باشد مورد انواع و اقسام دشنامها و مارکها قرار میگیرد

بله متاسفانه آزادى بیان و عقیده در اینفرقه اساسا وجود ندارد و جالب اینجاست که اینفرقه خود را آلترناتیو دمکراتیک آنهم تنها آلترناتیو میداند زمانیکه در درون خود اساسا از آزادى و دمکراسى خبرى نیست و حقوق اولیه انسانى در آن رعایت نمیشود و بنده که خودم از قربانیان اینفرقه هستم و مدت ۲۰ سال در اینفرقه عمر تباه کرده ام با گوشت و پوست و استخوان تمامى نقض حقوق بشر و عدم آزادیهاى اولیه را در مدتى که در اینفرقه بوده ام را لمس کرده ام و اگر امکانى باشد که حضورا بتوانم با شما صحبت کنم تا بیشتر شما را در جریان نقض اولیه ترین حقوق انسانى در اینفرقه قرار دهم بسیار ممنون خواهم شد

با تشکر

حسن پیرانسر

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20432

آقای رجوی گناه آقای حسین نژاد و آقای مصطفی محمدی چیست

حسن پیرانسر، ایران قلم، بیست و یکم اوت ۲۰۱۵:… آقای رجوی واقعا از چه میترسید که وقتی پای عشق و عاطفه و جوهره پاک انسانی به میان میآید شما اینچنین افسار پاره میکنید و مانند یک سگ هار به گرفتن پاچه افراد عاشق مشغول میشوید اگر عشق و عاطفه شما را می هراساند لطفا توضیح دهید که چگونه شما میخواستید ایران را آزاد کنید و چگونه میخواستید دردها را التیام دهید و جامعه بی طبقه توحیدی را محقق کنید جایی که …

مسعود رجوی قبل از فرار چرا رجوی مخفی است؟

لینک به منبع

آقای رجوی گناه آقای حسین نژاد و آقای مصطفی محمدی چیست

حسن پیرانسر ـ ۲۱٫۰۸٫۲۰۱۵ آقای مصطفی محمدی و آقای حسین نژاد ۲ پدر میباشند که هر کدام یک دختر در لیبرتی در مجاهدین دارند ۲ پدر با عشق و عاطفه ۲ پدر با قلبی پر از عشق به فرزندان خود آنها در هراسند که لیبرتی یک قتلگاه است و خواهان خروج فوری فرزندان خود از این قتلگاه میباشند آقای رجوی چرا آنها را بواسطه عشق و عاطفه نرمال که در هر پدری یافت میشود مورد ضرب و شتم قرار میدهید مگر شما خود یک پدر نیستید و یک انسان اگر شما در وضعیت و موقعیت آقای محمدی و یا آقای حسین نژاد بودید چکار میکردید آ یا برای نجات فرزندان خود از چنگال مرگ هر تلاشی را میکردید اگر نمیکردید دیگر انسان نبودید پس چرا پدران و مادران را بواسطه عشق و عاطفه آنها به فرزندان خود مورد ضرب و شتم قرار میدهید اگر شما انسان بودید و بویی از انسانیت برده بودید به خواست این ۲ پدر لبیک میگفتید و اگر انقلابی بودید و به جوهره انسانی احترام و ایمان داشتید این ۲ پدر را به جای ضرب و شتم در آغوش میگرفتید و اجازه میدادید که این ۲ پدر با فرزندان خود آزادانه و بدون مراقب دیدار داشته باشند آقای رجوی واقعا از چه میترسید که وقتی پای عشق و عاطفه و جوهره پاک انسانی به میان میآید شما اینچنین افسار پاره میکنید و مانند یک سگ هار به گرفتن پاچه افراد عاشق مشغول میشوید اگر عشق و عاطفه شما را می هراساند لطفا توضیح دهید که چگونه شما میخواستید ایران را آزاد کنید و چگونه میخواستید دردها را التیام دهید و جامعه بی طبقه توحیدی را محقق کنید جایی که عشق و عاطفه نباشد جایی که محبت و دلسوزی نباشد حتما به جای آن شقاوت و کینه و خشونت جایگزین خواهد شد شما که خانواده را خانواده الدنگ مینامید و همه پدران و مادران را که خواهان دیدن فرزندان خود هستند مامور و الدنگ مینامید بویی از انسانیت و آدمیت نبرده اید بعد با پر رویی تمام دم از آزادی و دمکراسی و جامعه بی طبقه توحیدی میزنید در جامعه بی طبقه توحیدی شما عشق و عاطفه در آن به صلابه کشیده میشود و انسانیت و جوهره انسانی سنگسار میشود.

بله این ۲ پدر از دید شما گناه کارند و مامور و الدنگ هستند چون آنها پدر هستند و عاشق فرزندان خود آنها متضاد شما هستند آنها طیف عشق و محبت را نمایندگی میکنند و شما چه طیفی را نمایندگی میکنید طیف قدرت طلبی و خشونت را.

آقای رجوی واقعا ترس شما از چیست آیا از این در هراسید که مبادا آتش عشق و عاطفه انسانی ریش و ریشه مغزشویی و تلقینات مذهبی شما را بسوزاند و انسانهای ربات شده را مجددا به جوهره انسانی خویش باز گرداند.

بله اگر منهم جای شما بودم میترسیدم چون عشق و عاطفه انسانی را نمیشود از بین برد شاید بشود آن را برای مدتی مهار کرد ولی در نهایت این عشق و عاطفه است که دودمان دیکتاتورهایی مانند شما را به باد خواهد داد.

آقای رجوی شما با پدیده و عنصر سر سختی به نام عشق و عاطفه آنهم عشق و عاطفه پدر به فرزندش گلاویز شده اید که امکان برد شما صفر است چون فرزندان این ۲ پدر پاره تن آنها و از پوست و گوشت و خون آنها میباشند من یک پدر نیستم ولی اگر منهم پدر بودم برای نجات فرزندم هر کاری میکردم چون قدرت عشق و عاطفه حدی نمیشناسد و بالاخره این پدران و مادران که تو بواسطه شعور کم آنها را الدنگ مینامی پیروز صحنه نبرد خواهند بود.

همچنین:
iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20355

نامه ای به دخترم سمیه در هفدهمین سال اسارتش ( پخش فیلم اعترافات اجباری اسیر سمیه محمدی)

مصطفی محمدی، ریچموند هیل، کانادا، هفدهم اوت ۲۰۱۵:…  فیلم ۴ دقیقه ایت را با مادرت محبوبه و مرتضی و محمد و حوریه دسته جمعی تماشا کردیم . خوشحال شدیم . راستی در ان لباس زیبا تر شده بودی . عین لباسی بود که مریم رجوی از بوتیک های شانزه لیره برای خودش می خرد. یعنی نشان می دهد که رجوی چقدر از خروج تو از سازمان و زندان لیبرتی در عراق نگران هست که لباس های نظامی را از تن تو در می اورد …

حمله تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در پاریس 2015قربانعلی حسین نژاد:  سخنی با منتقدین رجوی. چرا در برابر شکنجۀ یک پدر و دختر جلوی مقر مریم رجوی سکوت کرده اید؟

لینک به منبع

نامه ای به دخترم سمیه در هفدهمین سال اسارتش در عراق توسط مسعود رجوی

سلام دخترم

فیلم ۴ دقیقه ایت را با مادرت محبوبه و مرتضی و محمد و حوریه دسته جمعی تماشا کردیم .

خوشحال شدیم . راستی در ان لباس زیبا تر شده بودی . عین لباسی بود که مریم رجوی از بوتیک های شانزه لیره برای خودش می خرد. یعنی نشان می دهد که رجوی چقدر از خروج تو از سازمان و زندان لیبرتی در عراق نگران هست که لباس های نظامی را از تن تو در می اورد و با لباس تلویزیونی و محفلی ، به تلویزیون می اورد که یکی از شیوه ها برای فریب افکار عمومی فرانسه هست .

**

گفتی: شنیده ای که من به اور امده بودم و در انجا فحاشی کرده ام

سمیه جان شنیدن کی بود مانند دیدن . من و خواهرت حوریه به اورسوراز پاریس امده بودیم که چشمت روز بد نبیند ده ها چماقدار رجوی مانند مور وملخ بر سر من و حوریه و وکیل ما ریختند . جرم ما این بود که یک پلاکارد در خواست دیدار و ازادی تو را داشتیم .

الف

ایکاش بجای شنیدن از راه دور و از طریق مسولین که دروغگو هستند ، تقاضا کنی فیلمهای ان روز و ان حمله غیر انسانی و غیر سیاسی مجاهدین را که با دهها دوربین مداربسته پایگاه مریم رجوی ضبط شده است ، به تو و همه نشان بدهند تا مشخص شود چه کسی دروغ می گوید . ؟

میزان تحمل و ازادی خواهی رجوی چقدر است ؟

و اگر ژاندارمها نرسیده بودند معلوم نبود چه بلایی سر ما می آوردند .

سمیه جا ن ، با مقامات کشور فرانسه و پلیس در این زمینه سوال کرده بودم و انها گفته بودند داشتن پلاکارد و اعتراض مدنی حق تضمین شده یک شهروندهست . چیزی که در تشکل مجاهدین و رجوی مفهوم ندارد .

بنابران ما کار غیر قانونی نکرده بودیم . کسانی که تورا در گروگان دارند ، به ما حمله کردند .

بابا جان

در ضمن اگر فحاشی کردم ، که نکردم ، منهم سالها د رمجاهدین بودم و اتفاقا هم صحبت جلال گنجه ای

و مجاهدین از زمان شاه تا امروز بوده ام . بنابراین معلم های خوبی نداشته ام . تو سعی کنی از اینها یاد نگیری.

ب – گفتی : خودت نمی خواهی از پیش مجاهدین درپایگاه لیبرتی بغداد بروی

سمیه جان ، مگر پاسپورت برات صادر شده است ؟ مگر برگه عبور سازمان ملل به توداده اند

دخترم اگر مدرک داشتید و رجوی در روند صدور مجوز برای برگشت به کانادا در سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ کارشکنی نکرده بود که تو هم الان مانند محمد در کنار ما بودی ومانند گذشته اخر هفته ها با هم توی حیاط و یا پارکی جمعمان جمع بود و نه ما نگران تو و سلامتی ات بودیم و نه تو زیر فشار زیاد مسولان برای تلویزیون امدن قرار می گرفتی . مصاحبه های تکراری که توسط مسولین نوشته شده و تو مجبوری انرا بخوانی و چه دلیلی بر درستی حرف ما که هیچ کدام از این برنامه ها زنده نیست .

دفعه بعد که تورا خواستند به تلویزیون بیاورند حتما درخواست کن که اولا برنامه زنده باشد

دوما -شماره تلفن همراهت را روی صفه تلویزیون بنویس که اگر کسی خواست با تو تماس بگیرد بتواند .

سوما – یک ای میلی از خودت بگو که اگر خبرنگار مستقلی یا سازمان صلیب سرخی و یا نهاد حقوق بشری مستقلی خواست با تو تماس بگیرد مجبور نشود از طریق مجاهدین تماس بگیرد و انها از طرف تو جواب بدهند . در مصاحبه ات گفتی که ۳۵ سالت شده است و خودت تصمیم می گیری . . حیف که سالهای جوانی تورا ندیدیم ولی چطوری این زن ۳۵ ساله نه تلفن همراه دارد نه ای میل نه به اینترنت دسترسی دارد و نه کسی می تواند وی را خارج از مقرهای مجاهدین بدون همراه تشکیلاتی ملاقات و گفتگو کند .

اینها هست که هر کسی می فهمد نگاه تو در ان مصاحبه ها نشا ن از اجبار تشکیلات به مصاحبه ها علیه من و مادرت هست .

دخترم سمیه

یک بار از خودت پرسیده ای که برای رجوی که میلیونها دلار برای تظاهرات در پاریس و اوردن سیاستمدارانی که همه قبلا کاره ای بوده اند و حالا مثل رجوی هیچ کاره هستند ، هزینه می کند چرا از بردن تو به فرانسه وحشت دارد ؟ چرا ؟ اگر تو واقعا ادمی هستی که به این تشکیلات غیر انسانی مافیایی رجوی باورداری ، خوب در پاریس و یا اروپا و یا در کانادا هم می توانی برای انها عضو باشی

جواب ساده هست . رجوی می داند هر کس از اعضای اسیر نگهداشته شده مجاهدین و بقول رجوی اشرفی ها با دنیای ازاد تماس داشته است ، از رجوی جدا شده است . زیرا یک انسان مسول و با شرف می فهمد که نگاه داشتن شما ها در اشرف و لیبرتی یک بازی ضد ایرانی رجوی برای گرفتن پول ازخارجی ها هست .

دخترم سمیه

من ۲ سال دم در پایگاه اشرف بودم برای ازادی تو و دیگر اسرا تلاش کردم . تو می گویی که وزارت اطلاعات دم در اشرف بوده است .آیا از رجوی پرسید ه ای که مگر قرار نبود رجوی ایران را ازاد کند و رژیم اخوندی را سرنگون ؟

پس چه اتفاقی افتاده است که در سال ۲۰۱۴ پادگان اشرف که قرار بود از انجا به ایران حمله شود ، ازاد شد ه است ومسعود رجوی سرنگون شده و هیچ اثری از وی در این ۱۲ سال نیست . یعنی من اینقدر سوپر من هستم . یا اینکه همین سیاست های ضد خانواده ضد مردمی ضد ایرانی و قدرت پرستی رجوی بود که باعث بسته شدن اشرف شود. خون ان افرادی که هم دراشرف کشته شدند گردن رجوی هست .

ادمی که رهبر هست و نمی تواند از نیروهایش حفاظت کند شکر زیادی می خورد که چنین ادعایی را در ۳۷ سال بعد از انقلاب می کند .

دخترم یک روزی ازاد خواهی شد و به نزد ما و مردم ایران بر خواهی گشت . د رکانادا به فرزندت خواهی گفت که پدربزرگ مصطفی برای نجات تو و دیگر جوانانی که خودش با دست خودش و بخاطر اعتمادش به رجوی به عراق فرستاده بود ، در بیابانهای نا امن اشرف و عراق چه شبهایی را تا صبح چشم به هم نگذاشت .

سمیه وقت ان رسید ه است که یک بار در خلوت خود فکر کنی اگر پدر خونیت مصطفی اینقدر قدرت دارد که اشرفی را که قرار بوده کوه ها بجنبد نجبند را با چند تا بلندگو مانند منارجنبان اصفهان خودمان به لرزه و جنبیدن واداشته است . بنابراین لیبرتی که مانند نواختن رقص بابا کرم هست .

دخترم

من با حوریه حتما به فرانسه بر خواهیم گشت و تا وقتی تو را به اورسوراز نیاورند در انجا خواهم بود .

اگر می بیینی داداشهایت و مامانت هم به اینجا نمی ایند بر ای این است که ما مانند رجوی کسی به ما پول یا مفتی نمی دهد . انها باید در کانادا زندگی را اداره کنند تا ما بتوانیم در عراق و فرانسه برای ازادی تو تلاش کنیم .

در ضمن به رجوی ۳ دلیلی که چرا رجوی و مجاهدین شکست خورده اند را یاداوری می کنم زیرا انها با ادب و فرهنگ ما بیگانه شده اند .

.۱- -این تنها مسعود رجوی هست که بر خلاف سنت کهن ایرانی که احترام به پدرو مادر و بزرگترها واجب است ، به شما ها بی احترامی به پدر و مادر ها را یاد می دهد . این پسندیده یک دختر ایرانی نیست

۲- رجوی در عراق شما ها را دور از مردم عراق نگهداشت زیرا اعراب هم به پدر و مادر خود احترام شدید می گذارند . بنابرای

۳- این چه ادعای مسلمانی هست که رجوی می کند که تورا و شما ها را وادار می کند بر خلاف قران و سنت حضرت محمد به پدر و مادر خود بی ادبی و بی حرمتی کنید . پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید؛ هرگاه یکی از آنها یا هر دوی آنها نزد تو به پیری برسند، کم ترین اهانتی به آنها روامکن و بر سر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف، سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو. بال های تواضع خویش را در برابرشان از محبت و لطف فرد آر، و بگو پروردگارا! همان گونه که آنها مرا در کودکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده. پروردگار شما آگاه است. هرگاه صالح باشید، او توبه کنندگان را می بخشد

سوره اسرا -ایه ۲۳٫

رضایت خدا با رضایت والدین است.

حضرت محمد

سمیه جان

من و مادرت ازتوراضی هستیم زیرا تو در اسارت هستی ودر اسارتگاه گفتار و کردارش ازادی عمل وجود ندارد .

برای دیدن و در اغوش کشیدن تو در کانادا همچنان منتظر فعال خواهیم بود .

پدر و مادرها می فهمند چرا من و مادرت برای ازادی تو به هر کاری دست می زنیم . اگر رجوی کمی انسانیت داشت حاضر نبود هیچ پدر ومادری چشم براه فرزندانش باشد .

ای نامه که می روی به سویش از جانب ما ببوس رویش

پدرت مصطفی محمدی

۱۶ اگوست ۲۰۱۵ – ریچموندهیل – کانادا

لینک فیلم که در سایتهای مجاهدین نیامده است و با زیر نویس فرانسه توسط شورای ضد خلق ایران رجوی تولید شده است اوت ۳ -۲۰۱۵

(پایان)

اور سور اواز مریم رجوی گزارش ویدئویی از تحصن آقایان محمدی و حسین نژاد. شهرک اور سور اواز، مقر فرماندهی مجاهدین خلق

پزشک قانونی ضرب و جرح توسط مزدوران رجوی را تایید کردتایید ضرب و جرح دو پدر توسط ایادی رجوی در پزشکی قانونی – اطلاعیه شماره ۵

مصطفی محمدی لینک به مجموعه مطالبی از خانواده محمد در مورد سمیه محمدی که توسط رجوی در عراق بعنوان گروگان ممنوع الملاقات است

سمیه محمدی

LET SOMAYEH CHOOSE IN A FREE COUNTRY

مستندی ناتمام برای دختر سمیه (گرفتار در مجاهدین خلق، فرقه رجوی)Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi

محموبه حمزه محمدی دلتنگی های بی پایان برای دخترم سمیه (محبوبه: همیشه دلهره با من است)

***

همچنین:

خانواده، عشق و عاطفه پاشنه آشیل تشکیلات مافیایی-پلیسی فرقه رجوی

حسن پیرانسر، ایران قلم، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۵:… شعارهای آزادی و دمکراسی در این فرقه هیچگونه پایه مادی و عملی ندارد و فقط جهت تبلیغات و فریب اذهان مورد استفاده قرار میگیرد اگر تحلیل من اشتباه است از فردا خانم رجوی و مسئولین فرقه هیچ ممانعتی در دیدار خانواده ها با اعضای فرقه ایجاد نکنند و با دست باز اجازه دهند تا ملاقاتها بصو

تبریک به مناسبت آغاز بکار سایت نجات یافتگان در آلبانی

حسن پیرانسر، ایران قلم، پاریس، بیست و سوم آوریل ۲۰۱۵:… فرقه رجوی از تجارب ضدبشری خود در عراق در حفظ تشکیلات مافیایی – پلیسی خود در آلبانی هم استفاده کرده و میکند که میتوان به ممانعت از دیدار اعضای خود با دوستان و آشنایان و خانوادهایشان چه در لیبرتی و چه در آلبانی اشاره کرد و با مزدورو مامور خواندن خانواده ها که خواستار دید

تیف تفی بر استبداد رجوی – قسمت اول

حسن پیرانسر، پاریس، دوازدهم آوریل ۲۰۱۵:…  در سال ۱۳۸۴ برابر با ۲۰۰۴ از قرارگاه اشرف فرار کردم و به کمپ تیف رفتم هیچوقت لحظه ورودم به کمپ آمریکا ، تیف، را فراموش نمیکنم ،لحظه ای رهایی از قوانین فرقه ای ،از قوانین خشک و غیر انسانی، از فضای مرده و منجمد،از ترورو خرد شدن شخصیت ، از خاک پاشیدن بر روی احساسات و عواطف ، از نفس عمیق

جدا شدگان، منشعبین، و منتقدین فاکتور و عنصر حیاتی در مبارزه علیه بنیادگرایی

حسن پیرانسر، پاریس، بیست و نهم مارس ۲۰۱۵:… یکی از این تشکلات بنیادگرا و فرقه ای سازمان مجاهدین یا فرقه رجوی است که در کشور فرانسه ساکن میباشد اینفرقه در کارنامه خود خیانت به اعضای خود و خیانت به آرمانها و اهداف بنیان گذارهای سازمان مجاهدین ، خیانت به مردم ایران در همدستی با قاتل ودیکتاتور معدوم صدام حسین ، همدستی با اسرائی