آیا فرقه مجاهدین خلق میتواند مثل سال گذشته باشد (+ خوابهای پنبه دانه مریم رجوی)ا

آیا فرقه مجاهدین خلق میتواند مثل سال گذشته باشد (+ خوابهای پنبه دانه مریم رجوی)ا

همایون کهزادی و سعید ناصری، یاران ایران، پاریس، چهارم آوریل 2019:… مردم ایران میدانند که این فرقه نه تنها دوست مردم ایران نبوده و نیست بلکه بزرگترین دشمن اصلی ایران و ایرانی است زیرا اگر این چنین نبود این همه اطلاعات این همه دروغ این همه پول برای جنگ افروزی در ایران خرج نمیکرد. اگر غیر از این بود با دشمنان ایران دست به یکی نمیشد اگر غیر از این بود زمان جنگ ایران وعراق نیروی اصلی صدام برای سرکوب و کمک به عراق نمی شدند مردم ایران این را میدانند که مریم رجوی وسازمانش دشمن اصلی ایران وایرانی بوده و این پیامها تنها دروغی بیش نبوده و نیست.

مریم رجوی و سیل زدگان ایران مجاهدین خلق مزدوری وطن فروشی خیانت علیه ملت“مجاهدین خلق؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن”

1- خوابهای پنبه دانه مریم رجوی

سعید ناصری انجمن یاران ایران
لینک به منبع

سعید ناصری

سعید ناصری

مریم رجوی فکر میکند با پیام دادن های الکی ودروغین خود به مردم ایران وبخصوص سیل زدگان میتواند در دل مردم ایران جایی باز کند وخود را از این همه جنایات مبرا سازد اما قافل از اینکه نه جایی دارد ونه میتواند خودش را مبرا سازد زیرا جنایاتی که این فرقه انجام داده است بخصوص در رابطه با مردم ایران وایرانی در هیچ جایی قابل بخشش نبوده ونیست واین پیامها فقط بخاطر به قدرت رسیدن خودش میباشد زیرا نه ایران ونه ایرانی برای این فرقه مهم نبوده ونیست زیرا اگر مهم بود برای نابودی ایران وایرانی این همه دروغ وتلاش و دادن پولهای کلان خرج تحریم های بیشتر و اطلاعات دروغین به دشمنان ایران وایرانی نمیکرد پیامهای دروغین ودلسوزیهای سوری برای مردم ایران تنها یک هدف دارد وانهم به قدرت رسیدن واستفاده از نام ایران وایرانی است تا بتواند به هدف شوم خود برسد استفاده از سیل طبیعی که شاید دامن گیر خیلی‌ها شود ودر همه جای جهان اتفاق می‌اوفتد برای این فرقه دیدگاه دیگری دارد همانطور که از خون اعضای خودش که بانی کشتن آن‌ها خودش است استفاده سیاسی میکند واز خون آن‌ها سکویی برای بالا رفتن خودش میسازد اما مردم ایران میدانند که این فرقه نه تها دوست مردم ایران نبوده و نیست بلکه بزرگترین دشمن اصلی ایران و ایرانی است زیرا اگر این چنین نبود این همه اطلاعات این همه دروغ این همه پول برای جنگ افروزی در ایران خرج نمیکرد. اگر غیر از این بود با دشمنان ایران دست به یکی نمیشد اگر غیر از این بود زمان جنگ ایران وعراق نیروی اصلی صدام برای سرکوب وکمک به عراق نمیشدند مردم ایران این را میدانند که مریم رجوی وسازمانش دشمن اصلی ایران وایرانی بوده واین پیامها تنها دروغی بیش نبوده ونیست وکسی فریب  حیله گریهای این فرقه را نخواهد خورد پیامهای مریم رجوی و دلسوزی برای ایران و ایرانی فریب و دروغ بوده و هست و هدفش تنها به قدرت رسیدن است زیرا ماهیت این فرقه از روز اول این را به تمام دنیا نشان داده که فرقه رجوی یک سازمان تروریستی بوده و هست که میخواهد با استفاده از اسم مردم ایران به اهداف خود برس واین را بدانند که شتر در خواب بیند روزی این فرقه به قدرت برسد واز ایران وایرانی استفاده کند تا مثل زمان صدام بعنوان پاداش قسمتی از شهرهای ایران را بعنوان کادو به صدام ببخشد وخاک ایران را به تارج دهد

سعید ناصری انجمن یاران ایران

2- آیا فرقه رجوی حتی میتواند مثل سال گذشته باشد یا خیر؟

همایون کهزادی، انجمن یاران ایران
لینک به منبع

همایون کهزادی

همایون کهزادی

 اگر به یاد داشته باشید واخبار وموضوعات این فرقه را دنبال کرده باشید میدانید که هر ساله این فرقه با دروغ ونیرنگ در ورود به سال جدید پیشرفتها وکارها خود را با دروغی چند برابر به بیرون منتشر میکنند البته جنایات وخیانتهایی که به مردم ایران کرده وطوری وانمود میکند که هیچ مشکلی ندارد وهمه کارها طبق مراد آن‌ها پیش می‌رود هرچند که بطور واقعی فعالیتهای زیادی برای جنگ وخونریزی وهرچه بیشتر تر کردن تحریمها علیه ایران کرده است اما هیچ‌گاه حتی برای یکبار هم هیچ اسم واخبار وگزارشی از ریزشهای درونی نبرده وهمه چیز را خوب آرام جلوه میدهد اما باید گفت هر سال نسبت به سال گذشته تعداد ریزشها در این فرقه دوبرابر می‌شود بخصوص سال جدید که سران فرقه دادشان درآمده است ونمیتوانند جلوی این ریزشها را بگیرند اما به بیرون از خود وبخصوص به همدستانشان طوری وانمود میکنند که گویی حتی یک نفر هم از این فرقه جدا نشده است اما امروزه وبخصوص همین روزها شاهد ریزشهای بیشتری هستیم وهر روزه تعدادی از دوستانمان از این فرقه جدا می‌شوند بطوری که حتی حیله‌های رجوی هم سران فرقه نمیتواند کاری از پیش ببرد وعده‌های عربستان وامریکا هم نتوانست جلوی ریزشها را بگیرد که مریم رجوی مجبور شد دروغ دیگری برای آن‌ها سرهم کند وانهم مثل همیشه امسال همه چیز تموم می‌شود وسال سرنگونی رژیم است وبه وطن خودمان برمیگردیم دروغهایی که بیست سال پیش مسعود رجوی برای فریب ما هرساله اعلام میکرد وتا همین امروز ادامه دارد وهیچ خبری نشد این دروغهای همیشگی این فرقه بوده وهست وتا زمانی که این فرقه وجود دارد باز هم ادامه دارد سران فرقه چونکه نمیتوانند کاری کنند مجبور هستند به آن‌ها مارک مزدو وخائن بزنند تا با این کار شاید بتوانند جلوی فرار وریزشها را بگیرد اما اسیران دربند دیگر گوششان بدهکار این حرفها نیست ومیدانند هم مردم ایران وهم مجامع بین‌المللی میدانند این فرقه پایه هایش روی دروغ ونیرنگ سوار است وسران فرقه باید بدانند که دیگر نمیتوانند مثل قبل با این اسیران برخورد کنند وباید بدانند دیگر آن دوران گذشت وتاریخ مصرفشان تمام شده است ودیگر نمیتوانند به این وضع ادامه دهند زیرا دیگر کسی حاضر نیست تحت هیچ شرایطی در این فرقه بماند وبه حرفهای دروغین این فرقه گوش دهد بطوری که بعضی از شخصیتهای سیاسی هم این را به زبان آورده که دیگر پایان این فرقه نزدیک است وبه زودی اشرف سه تعطیل خواهد شد وفقط سران فرقه باقی خواهند ماند پس بنابراین این فرقه دیگر نمیتواند مثل سابق باشد وهیچگاه به آن دوران باز نخواهد گشت

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

(پایان)

*** 

ماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایرانماهیگیری فرقه رجوی و کفتربازان دنیای مجازی از درد و رنج مردم ایران در سیلاب

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نوکری-و-خوش-رقصی-فرقه-رجوی-به-عربستان-بر/

نوکری و خوش رقصی فرقه رجوی به عربستان برای چیست؟

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_Terrorismسعید ناصری، یاران ایران، پاریس، پنجم نوامبر ۲۰۱۸:…  سازمان مجاهدین فرقه رجوی از روز اول برای بقای خود جبور بود که حمایت مالی وهم حمایت نظامی داشته باشد نوکری وخوش رقصی بهترین شیوه برای این فرقه بود وتنها شرط این خوش خدمتی ونوکری گرفتن سر سلاح به سمت ایران ایران بود زمان صدام حسین را که همگی به یاد دارید ونیازی به گفتن نیست وبعد از آن برای آمریکا واسرائیل … 

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_TerrorismTrump, Saudi Arabia and the Khashoggi Murder (U.S. also backs Mojahedin Khalq MEK Terrorists)

لینک به منبع

نوکری و خوش رقصی فرقه رجوی به عربستان برای چیست؟

سعید ناصری انجمن یاران ایران پنجم نوامبر ۲۰۱۸ 

سازمان مجاهدین فرقه رجوی از روز اول برای بقای خود جبور بود که حمایت مالی وهم حمایت نظامی داشته باشد نوکری وخوش رقصی بهترین شیوه برای این فرقه بود وتنها شرط این خوش خدمتی ونوکری گرفتن سر سلاح به سمت ایران ایران بود زمان صدام حسین را که همگی به یاد دارید ونیازی به گفتن نیست وبعد از آن برای آمریکا واسرائیل وحال عربستان عربستانی که علنأعالیترین رهبران مذهبیش  مردم  ایران را غیر مسلمان،کافر و واجب القتل میدانند. واز آن طرف همین فرقه خودشان را ایرانی وایرانی میدانند پس چطور این فرقه کافِر وواجب القتل نیستند.

بعد از پوچ در آمدن تمامی تحلیلهای این فرقه در عراق و شکست و به بن بست رسیدن تحلیلها و معادلاتشان در عرصه نظامی ،بنظر میرسد در سیاستها و خط مشی خود در معادلات منطقه ای نیز دچار ورشکستگی شده اند و در عر صه سیاسی نیز با حمایتهای خود از جنایتهای دولت عربستان و گروهای تروریستی دست ساز آل سعود ،همچون داعش در منطقه نه تنها در عرصه بین المللی بلکه در نزد افکار عمومی وهموطنان ایرانی چه در داخل و چه در خارج از ایران نیزبیش از بیش مورد تنفر و انزجار قرار گرفته اند. وفکر میکنند با این کارهای وطن فروشی به جایگاهی مثل اشرف که صدام به عنوان پاداش وطن فروشی به آن‌ها داده بود را میتواند از عربستان دست وپا کند فرقه رجوی نیز باید برای دو تا سه سال آینده به فکر جایگزین دیگری غیر از وهابیون آل سعود برای نوکری و مزدوری باشند.

و برای این منظور این فرقه باید همچنان منتظر مانده و ببینند که در آینده در کدام شکاف میتوانند به حیاتشان ادامه دهند.والبته دعا کنند که شکاف قابل مانوری برای ادامه زندگیشان نصیبشیان شود ،چه بدون شکاف نمیتوانند اساسأ جلوه و حیاتی داشته باشند تا بتوانند برای چند روزی بیشتر اسیرانی را که به گروگان گرفته را سر به کیسه کنند البته از آنجایی که مسئولین این فرقه سالیان تجربه سرگرم کردن و و عده سر خرمن دادن به این اسیران را دارند احتمالأ میتوانند خیابان صد جدیدی در آلبانی نیز برای اسیران خود فراهم کنند یا به نشستها و توهم گوییهای خود با طرح و برنامه ای دیگر ادامه دهند اما تا کی هم مسئولین و هم اسیران در بند میتوانند این وضع را حفظ کرده و ادامه دهند.تا کی میتوانند به مانند عراق ریل انطباق بروند وخود را فریب دهند شاید حضور مجاهدین

در طول جنگ در کنار نیروهای عراقی آخرین و اصلی ترین ضربه ای بود که باعث شد سازمان مجاهدین پایگاه توده‌ای خود را در جامعه ایران به یکباره و بکلی از دست بدهد و بدنبال همین خطاء بزرگ استراتژیکی رجوی ، سازمان ابتر شده و پویایی خود را از دست داد.و از همین روی ،همانطور که شاهد بوده  وهستید این بار همین تجربه رابا وهابیونخواهند کرد.

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33624

از گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی 

سعید ناصری، انجمن یاران ایران، بیست و هفتم سپتامبر ۲۰۱۸:… وبگاه البوابه مستقر در امان جزئیات کمک‌های مالی رژیم سعودی به گروهک تروریستی مجاهدین خلق را فاش کرده و نوشته است ریاض سه تن طلا به اعضای این گروهک داده است. وقتی که میگویند چوب خدا صدا ندارد یعنی این. کی فکرش را میکرد که روزی وبگا البوابه کمکهای عربستان که شامل سه تن طلا … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشافشای کمک مالی هنگفت عربستان به گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)ا

لینک به منبع

از گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

نوشته سعید ناصری، از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

 وبگاه البوابه مستقر در امان جزئیات کمک‌های مالی رژیم سعودی به گروهک تروریستی مجاهدین خلق را فاش کرده و نوشته است ریاض سه تن طلا به اعضای این گروهک داده است.

وقتی که میگویند چوب خدا صدا ندارد یعنی این. کی فکرش را میکرد که روزی وبگا البوابه کمکهای عربستان که شامل سه تن طلا به فرقه رجوی بوده را افشا کند باز هم این فرقه بگویند که ما از مردم وخانواده ای اسیران پشتیبانی مالی می‌شویم واین گونه است که پولشویی های این فرقه وهزینه های کلانی که بایت سرنگون کردن مردم ایران به شخصیتهای غیر دولتی آمریکا برای هرچه بیشتر تحریم کردن مردم ایران وجنگ طلبی صرف می‌شود از کجا تأمین می‌شود.

عربستانی که چندین برابر این پول‌ها وطلا ها خرج داعش میکند حمایت از تروریست ها توسط عربستان فقط پشتیبانی از این فرقه نبوده واین فرقه هم فقط از این عربستان تائمین نمیشود زیرا این فرقه بخاطر وطن فروشی وبه قدرت رسیدن نتنها با عربستان بلکه با اسرائیل هم در ارتباط است واز آن‌ها هم کمک مالی دریافت میکند اما بقول معروف چوب خدا صدا ندارد واینگونه جنایات این فرقه توسط همدستان خودشان هم افشا می‌شود وبخاطر این است که این فرقه وسران آن سکوت کرده وهیچ حرفی از این کمک‌ها که توسط کشورهایی که از تروریست حمایت میکنند به زبان نیاورده است.

یکی از اعضای سابق این مجاهدین که توانسته از این فرقه جدا شود میگود به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، وبسایت خبری البوابه که در امان، پایتخت

اردن، مستقر است با افشای جزئیاتی از کمک‌های مالی عربستان سعودی به گروهک منافقین اعلام کرد ریاض، سه تن طلا برای تامین هزینه‌های این گروه تروریستی در اختیار اعضای آن قرار داده است.

به گفته مسعود خدابنده، عضو ارشد پیشین این سازمان، دستکم چهار چمدان حاوی ساعت‌های مچی مارک رولکس نیز که همگی سفارشی ساخته شده بودند و تصویر ملک عبدالله (پادشاه سابق عربستان) برروی آنها حک شده بود، در یک مقطع تحویل این گروهک تروریستی داده شده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس فارس، یک وب‌سایت مستقر در اردن روز سه‌شنبه به نقل از برخی اعضای گروهک تروریستی منافقین گزارش داده رژیم سعودی سه تن طلا در اختیار این گروهک تروریستی قرار داده است.

وب‌سایت خبری-تحلیلی «البوابه»
وب‌سایت خبری-تحلیلی «البوابه» به گمانه‌زنی‌ها درباره حمایت سعودی از گروهک تروریستی منافقین اشاره کرده و نوشته تا کنون روایت ملموسی از میزان حمایت‌های مادی ریاض از این گروه وجود نداشته است.

یک عضو ارشد سابق گروهک منافقین در گفت‌وگو با البوابه جزئیاتی از انتقال کالاهای گران‌بها به ارزش چندصد میلیون دلار برای اعضای این گروه ارئه می‌کند. البوابه نوشته تأیید جزئیات سخنان این فرد دشوار است، اما اولین روایت جامع از همکاری‌های منافقین با عربستان به شمار می‌رود.

این عضو ارشد گروهک منافقین که شخصاً مسئول نظارت بر این مبادلات بوده گفته مقام‌های سعودی در داخل دستگاه امنیتی ترکی بن فیصل آل سعود، رئیس وقت دستگاه اطلاعات سعودی و ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان سه تُن طلا و دست‌کم چهار چمدان ساعت‌های رولکس تحویل اعضای «مجاهدین» داده‌اند.

«مسعود خدابنده» که در دستگاه منافقین مسئولیت اداره مسائل امنیتی را داشته در گفت‌وگو با البوابه به توضیح درباره یک شبکه قاچاق و فروش بازار سیاه برای حمایت مخفیانه از منافقین پرداخته است.

او می‌گوید طلا و سایر کالاهای گران‌بها از عربستان به بغداد منتقل شده و بعد از آن با واسطه تجار مرتبط با سعودی در بازار سیاه‌های «امان»، پایتخت اردن فروخته می‌شدند. پول ناشی از این معلاملات به حساب‌های مرتبط با اعضای منافقین در «بانک‌های فراساحلی» منتقل می‌شدند.

سال ۱۹۸۹، یک سال قبل از حمله صدام، رئیس‌جمهور معدم عراق به کویت، خدابنده و مسعود رجوی، سرکرده وقت گروهک منافقین با اسکورت پلیس عراق به عربستان سفر کرد.

خدابنده گفته هنگام بازگشت از این سفر دو چمدان حاوی هدیه که شامل طلا و ساعت‌های رولکس بوده با خود به عراق آورده‌اند. این ساعت‌ها سفارشی ساخته شده بودند و تصویر پادشاه عربستان روی آنها حک شده بود.

*** 

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیIran’s Chameleon Splinter Group: The MEK’s Will to Power (aka MKO, NCRI, Rajavi cult …)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33262

تنها حرف درستی که تا بحال از زبان یک مزد بگیر و مزدور رجوی به زبان جاری شده

سعید ناصری، انجمن یاران ایران، پاریس، سی ام اوت ۲۰۱۸:…  گذشته از پرت و پلا گویی های این خود فروخته که کلی صحبت از فوتبال و جام جهانی و ملودی این حرفها امٌا حرفهای هم زد،که از روز بنیانگذاری این فرقه تا همین امروز چنین واقعیتی را حتی سران فرقه و شخص مسعود رجوی هم به زبان نیاورده بودند. گفتند: که تنها و تنها راز مانداری این فرقه را در وطن فروشی و … 

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

لینک به منبع

تنها حرف درستی که تا بحال از زبان یک مزد بگیر و مزدور رجوی به زبان جاری شده!

نوشته سعید ناصری، از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

سهیلا دشتی: راز ماندگاری سازمان مجاهدین  فرقه رجوی

گذشته از پرت و پلا گویی های این خود فروخته که کلی صحبت از فوتبال و جام جهانی و ملودی این حرفها امٌا حرفهای هم زد،که از روز بنیانگذاری این فرقه تا همین امروز چنین واقعیتی را حتی سران فرقه و شخص مسعود رجوی هم به زبان نیاورده بودند.

گفتند: که تنها و تنها راز مانداری این فرقه را در وطن فروشی و خود فروختگی به صدام حسین و اسرائیل و آمریکا و وهابیون و دشمنان مردم این بوده است و دقیقا تنها حرف درست همینبود.

زیرا اگر وطن فروشی نمیکردند کسی برای این‌ها تره هم خورد نمیکرد چه رسد به اینکه قرارگاه و تانک،توپ و پول در اختیار آن‌ها بگذارد! این قسمتی از حرفهای همین خود فروخته است که وطنش را به حراج گذاشته است.

ماندگاری مقاومت با گذار از همه فرازها و فرودها این را نشان داده که این ماندگاری،تصادفی و اتفاقی نیست،دقیقاً همینطور است و در مراحل مختلف این سازمان با همین شیوه توانسته است که ماندگار باشد البته چه،ماندگاری با سیلی صورتش را سرخ نگاه می کنند،تا بگویند هنوز نفسی می‌آید و میرود.

آیا،بطور واقعی اگر برای،صدام وطن فروشی نمیکرد اگر غلام حلقه بگوشش نمی شد امکان این را داشت که آن‌ها را در عراق بپذیرد؟
آیا همین عربستان در راه رضای خدا موش میگیرد؟
آیا اگر سود و منفعتی در آن نداشته باشد حاضر است به آنها پول بدهد؟
آیا اسرائیل حاضر است،بی هیچ اطلاعاتی از ایران،فرقه رجوی را همه جوره ساپورت کند؟
اری سازمان رجوی تنها با همین شیوه توانسته است که تا امروز لنگان لنگان کنان خودش را تا به دامان عربستان و اسرائیل بکشاند زیرا بقول مسعود رجوی برای سرنگونی رژیم ایران نیاز به ناو،هواپیما بر جنگی دارد و تنها راه پیروزی همین است دقیقاً دارد همان کار را که سرکرده فرقه گفته بود را می کنند تا شاید اسرائیل و عربستان آمریکا رؤیای رجوی را محقق کنند اما بقول خودشان هیهات که بتوانند در برابر اراده و قدرت مردم ایران نه تنها آمریکا و عربستان و اسرائیل بلکه هفت جد و آباد این فرقه هم نمیتواند،مقابله کند زیرا مردم ایران سر به دار میدهند اما تن به ذلت نمیدهند تن به اینکه دشمن را به خیانتکاران،و،وطن فروشان بدهند و با چشمان خودتان هم دیدید که ناو هواپیما بر هم نتوانست کاری بکند آن زمان هم،صدام حسین با چند کشور دیگر و به آب و آتیش زدن شما هم کاری از پیش نتوانست ببرد زیرا به اراده و قدرت مردم ایران باور ندارید این همه تلاش و رویا برای به قدرت رسیدن در ایران را به گور خواهید برد

و این را خودتان هم به خوبی میدانید از روزی که به وطن فروشی برای خوش خدمتی به صدام را شروع کردید خیلی از،احزاب و حزبهای سیاسی هم از شما بریدند زیرا همانها هم میدانستد که با وطن فروشی نمی شود با یک ملت،در افتاد و آخر و عاقبت ندارد که حالا تازه شما به آن رسیده اید.

*** 

No_to_ME__MKO_NCRI_Maryam_Rajavi_Cult_In AlbaniaThe Most Dangerous Cult In Albania (Albania for Albanians. Not for Terrorist MEK)

همچنین
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سازمان-مجاهدین-خلق-فرقه-رجوی-در-آلبانی/

سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در آلبانی چگونه مسکن داده شد

کمپ تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانی علیه کشورهای اروپایی فعال شده استهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۹:… یک مقام رسمی دولت آلبانی اعلام کرد که مجاهدین بدلایل انسانی در آلبانی پذیرفته شده‌اند تا به آنها حفاظتی داده شود که در محل قبلی از آن برخودار نبودند ، آنها کسانی هستند که نه برای فعالیت‌های سیاسی‌شان بلکه برای زندگی در آلبانی به آنها خوشامد گفته شده است. بنابراین آنها بدلایل انسانی پذیرفته شدند و نه سیاسی. البته، ورود آن‌ها به آلبانی خطر خاصی را به همراه دارد .

نقض حقوق بشر توسط مچاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانیMeet Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult): the Terrorist Cult Supported by Trump Administration

لینک به منبع

سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در آلبانی چگونه مسکن داده شد

 یک مقام رسمی دولت آلبانی اعلام کرد که مجاهدین بدلایل انسانی در آلبانی پذیرفته شده‌اند تا به آنها حفاظتی داده شود که در محل قبلی از آن برخودار نبودند ، آنها کسانی هستند که نه برای فعالیت‌های سیاسی‌شان بلکه برای زندگی در البانی به آنها خوشامد گفته شده است. بنابراین آنها بدلایل انسانی پذیرفته شدند و نه سیاسی. البته، ورود آن‌ها به آلبانی خطر خاصی را به همراه دارد، زیرا آنها مورد تهدید بوده‌اند و همچنان ادامه دارد. آنها ریسک کارهای خشونت بار دارند… در حال حاضر خطرات بیشتری وجود دارد که این تنش یا درگیری بین طرفین به نحوی به اینجا منتقل شود…

نگرانی وزیر کشور آلبانی که با ظرافت خاص توام با ملاحظات سیاسی و در تطابق با اربابش (دولت آمریکا) ، بیان شده است! یک دنیا حرف و شکایت در خود نهفته دارد ! کشور فقیر آلبانی که حقوق یک وزیر در آنجا حدود ۷۰۰ دلار است ، وابسته به اقتصاد خارجی است ، پرداخت سالانه ۲۰ میلیون دلار(سی هزار برابر حقوق یک وزیر ) ، از طریق آمریکا به دولت آلبانی بابت اجازه اقامت اعضای پیر و فرتوت سازمان ، مبلغی نیست که دولت آلبانی می توانست ، آنرا براحتی رد کند ! اما دولت آلبانی هم برای خود مرز سرخ هائی دارد ، اینکه وزیر کشور تاکید می کند که مجاهدین برای زندگی با این کشور آمدند و نه کار سیاسی ، این مطلب را بوضوح برای سران سازمان مشخص می کند که در صورت ایجاد اخلال در نظم و امنیت آلبانی ، دیگر وضعیت مثل سابق ، عادی نخواهد بود .

اینکه دولت آلبانی ، به دلائل انسان دوستانه ، یا دلائل اقتصادی ، به کسانی که به قول وزیر کشور آلبانی سابقه ” ریسک کارهای خشونت بار ” را داشته اند ، اجازه اقامت داده است ! این حقیقت را بیان می کند که ، مجاهدین حق ندارند از آلبانی بعنوان پایگاهی برای فعالیت های سیاسی علیه ملت ایران استفاده نمایند .

اینکه وزیرکشور آلبانی می گوید : در حال حاضر خطرات بیشتری وجود دارد که این تنش یا درگیری بین طرفین به نحوی به اینجا منتقل شود این مفهوم را دارد که ، نباید تنش یا درگیری بین مجاهدین و دولت ایران ، به آلبانی منتقل گردد ! به بیان ساده تر ، مجاهدین حق فعالیت سیاسی علیه کشوری ( ایران ) که سالها با آن درگیر بوده اند را ندارند و نمیتوانند در امور داخلی آلبانی و هیچ کشور دیگری دخالت کنند زیرا این سازمان فقط بعنوان پناهنده در کشور البانی زندگی میکنند

همایون کهزادی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-مجاهدین-خلق-برده-داری-آلبانی/

چرا مریم رجوی با اعضای خود در آلبانی مثل برده رفتار می کند؟

همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، پنجم دسامبر ۲۰۱۸:… چرا سران فرقه فکر میکنند با گرفتن حقوق اسیران میتوانند آنها را مثل مهره شطرنج بازی دهند برای چندمین بار است که سران فرقه و فرماندهان برای اینکه بتوانند مانع حرکتی از سوی اسیرا شوند با حیله و شگرد هایی اقدام به گرفتن حقوق ناچیزی که کمیساریا به آن‌ها میدهد میکنند که با این کار آن‌ها را زیر فشار قرار دهند تا از خواسته‌های … 

گاردین: نجات یافتگان مریم رجوی متهم میکنند که زمینه تجاوز مسعود رجوی به زنان را آماده می کرده استگاردین: نجات یافتگان مریم رجوی متهم میکنند در تجاوز مسعود رجوی به زنان با وی همکاری میکرده است

لینک به منبع

چرا مریم رجوی با اعضای خود در آلبانی مثل برده رفتار می کند؟

همایون کهزادی انجمن یاران ایران چهارم دسامبر ۲۰۱۸

چرا سران فرقه فکر میکنند با گرفتن حقوق اسیران میتوانند آنها را مثل مهره شطرنج بازی دهند برای چندمین بار است که سران فرقه و فرماندهان برای اینکه بتوانند مانع حرکتی از سوی اسیرا شوند با حیله و شگرد هایی اقدام به گرفتن حقوق ناچیزی که کمیساریا به آن‌ها میدهد میکنند که با این کار آن‌ها را زیر فشار قرار دهند تا از خواسته‌های خود عقب نشینی کنند اولین روزهایی که به البانی رفتند وتعداد زیادی که میخواستن جدا شوند سازمان در یک کار زیرکانه همیشگی اقدامبه گرفتن حقوق پناهندگی آن‌ها کرد تا این اسیران نتوانند حتی پول ناچیزی برای تلفن زدن به خانواده خود داشته باشند اما از آنجایی که اسیران دیگر آب از سرشان گذشته ومیدانند چکار باید بکنند وچطوری رو در روی این فرقه ایستادگی کند وروی حرف خود باشند تا این فرقه نتواند به آن‌ها ضربه‌ای بزند فرقه ای که از روز بنیانگذاری تا همین امروز برنامه‌ها وکارهایش را روی فریب وحیله سوار کرده وحتی به اعضای خودش هم رحم نمیکند وبا دادن وعده‌هایی پوشالی ودروغ آن‌ها را چند روزی سرگرم کنند ومانع جداشدن آن‌ها شوند امروزه مریم رجوی همه تعهداتش راکنارگذاشت و تمام تمرکز خودش را روی جلوگیری از جداشدن اسیران گذاشته است

زیرا دیگر فرماندهان و سران فرقه کاری از دستشان ساخته نیست ومریم رجوی مجبور شده است که خودش وارد شود تا شاید بتواند مانع جداشدن آن‌ها شود هرچند که دیگر کاری از هیچ‌کس ساخته نیست ودیگر آن‌ها اسیران چند سال پیش نیستند که بشود آن‌ها را با وعده ودروغ خرید زیراتصمیم خودشان را گرفته‌اند وبه همه وعده‌ها ودروغ های این فرقه نه گفته ودیگر نه مریم رجوی ونه مسعود و دیگر سران فرقه نمیتوانند مانع خروج آن‌ها از این فرقه شودوبه خاطر همین است که شخص مریم رجوی خودش وارد شده است زیرا پایه‌های سازمانش لرزان شده ودرحال ریزش است

لذا به همه دوستان واسیرانی که در البانی وهرجای دیگری که هستند میگوییم که بدانند حرفهای سران فرقه دقیقاً مثل سالهای قبل بوده وهست فریب حرفهای آن‌ها را نخورید وبه خواسته‌های خود پتفشاری کنید وخودتان سرنوشت زندگی خودتان را رقم بزنید واجازه ندهید

کسی برای شما تصمیم بگیرد زیرا تاریخ  مصرف این فرقه تمام شده وقدرت وتصمیم گیری در دستان شماست از تهدید وفشار ونشستهای این فرقه نترسید زیرا خودتان خوب میدانید سازمان در البانی هیچ‌ وقت مثل عراق نبوده ونیست ونمیتواند مثل زمان صدام حسین با شما برخورد کنند با گرفتن حقوق پناهندگی شما این فرقه میخواهد شما ها را زیر فشار بگذارد تا دوباره مهره خودش باشید و از خروج از فرقه پشیمان شوید وبا این کار به خواسته‌ها ی خودش برسد وشما هم باید این آرزو را به دل خودش وسازمانش بگذارید

*** 

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/خانم-رجوی-تا-کی-میخواهی-خودت-را-پشت-پرده/

خانم رجوی تا کی میخواهی خودت را پشت پرده ها مخفی کنی؟

Camp_Ashraf_No_Moreهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، پنجم نوامبر ۲۰۱۸:… مریم رجوی برای التیام بخشیدن به زخمهایش مجبور است که خود را طوری دیگر نشان دهد.همه ما میدانیم که سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین پشت سر هم شکست پشت شکست وبزرگترین شکست این فرقه زمانی بود که سلاح های این فرقه توسط امریگا گرفته شد، وبعد از آن این سازمان دیگر نتوانست کمر راست کند و … 

پایان قائله کمپ اشرف در عراقThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters

لینک به منبع

خانم رجوی تا کی میخواهی خودت را پشت پرده ها مخفی کنی؟

همایون کهزادی انجمن یاران ایران،پنجم نوامبر ۲۰۱۸

نوشته همایون کهزادی، از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی

مریم رجوی برای التیام بخشیدن به زخمهایش مجبور است که خود را طوری دیگر نشان دهد.همه ما میدانیم که سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین پشت سر هم شکست پشت شکست وبزرگترین شکست این فرقه زمانی بود که سلاح های این فرقه توسط امریگا گرفته شد، وبعد از آن این سازمان دیگر نتوانست کمر راست کند واز همانجا ریزش ها وجداشدن اعصایش شروع شد البته جدا شدن قبل از هم بود ولی نه به این شدت بعد این ماجرا بیرون کردن آن‌ها از،اشرف ورفتن به لیبرتی مصادره کردن اموالشان توسط دولت عراق ودرنهایت خروج اجباری از عراق ورفتن به البانی حال بگذریم که درمیان این‌ها شکستهای دیگری هم وجود داشت ازجمله حمله عراق به اشرف ولیبرتی اعتراض های مردمی عراق که نباید این فرقه درعراق بماند وانها را تروریست وغده چرکی که ماندنشان درعراق خطرناک است خلاصه همه این‌ها بکنار ودر این میاناین فرقه هیچ پیروزی نداشت حتی در گردهمایی ویلپنت هم شکست خورد اما ببینید که مریم رجوی برای التیام بخشیدن به زخمهایش مجبور است دروغهایی را سرهم کند تا هم خودش آرام بگیرد وهم بتواند مثل همیشه کلاهی برای اعضایش درست کند تا بتواند چند مدتی آن‌ها را سرگرم کرده واز جدا شدن منصرف شودند.

این قسمتی از حرفهای مریم رجوی است که چگونه شکستهای این دوران را پیروزی وسرفصل بزرگ مقاومت میداند

از پشت سر تا روبه‌رو، از افق تا افق

در لابه‌لای سال‌هایی که ما را به امروز آورده و رسانده‌اند، نقش‌ها و نشانه‌هایی نهفته‌اند که بدون حضور و اثرگذاری‌شان، بی‌شک چنین گشایش‌ها، موقعیتها و دستاوردهایی نداشتیم.

منظور اخراج از عراق است که برای این فرقه دستاورد به حساب می‌آید

دستی بر دریچه‌های افق‌های نو

از عبور از سرفصل‌هایی باید سخن گفت که هر کدام دریچه‌یی به روی افق‌های نو برای مقاومت گشتند.

کدام دریچه دریچه فرار وجداشدن اعضایی که به زور آن‌ها را دراسارت گرفته بودید

منشور ایران فردا در قاره‌های جهان

وجهی دیگر از حضور مریم رجوی در فرانسه بردن ارزش‌ها، تاریخچه، منشور ایران فردا و دفترهای همیشه گشوده و

سرخ شهیدان آزادی نزد شخصیت‌های سیاسی، حقوقی و فرهنگی پنج قاره جهان بود

منظور استفاده از خون جوانان مردم ایران است که زیر توپ وخمپاره وعملیتهای انتحاری خودشان کشته شدند

شکست هیمنه کودتا، ناقوسی بر وجدانهای آگاه

سرفصلی دیگر که مریم رجوی هاله به هاله، پرده به پرده و بند به بند حصارهای آن را گشود، تبعاًت و دنباله‌ها و آثار واقعه و کودتای ۱۷ژوئن ۲۰۰۳بود

خانم رجوی دیگر گذشته است که بخواهی دستگیری ومصادره میلیاردی واموالی را که داشتید توسط دولت فرانسه گرفته شد را بخواهید ماست‌مالی کنید وخودتان را خوب جلوه دهید

«مبنا»ی یک پایداری، «شرط» یک پیروزی

تهاجم آمریکا به عراق در فروردین ۱۳۸۲و تحولات ژئوپولوتیک، استراتژیک و منطقه‌یی ناشی از آن، آغاز دوره‌یی پر پیچ

و خم پیش روی مجاهدین بود. آنچه در اشرف باید تحقق می‌یافت، «مبنا»ی یک پایداری برای تضمین عبور از شرایط جدید بود.

گرفتن سلاح ها وبیرون کردن از عراق و فرار مسعود رجوی مبنای پایداری است به نظر شما

چالش با اربابان جهان

در همین سال‌ها باید به وجهی خاص از فعالیت‌های مریم رجوی اشاره نمود که این نمونه هم بسان قلم‌کاری با مینیاتور است: خارج کردن نام سازمان مجاهدین از لیست برچسب‌ تروریستی.

تا جایی که همه میدانند شما هیچ چالشی با اربابتان نداشته اید وهمیشه در یک بشقاب وسر یک سفره غذا میخوردید وتازه عربستان را نیز به این سفره دعوت کردید

تکاپویی یک‌سویه، ایثاری همه‌جانبه

از نقش‌های رقم‌زننده راهگشایی‌ها و تغییر تعادل‌قوای سیاسی و حقوقی توسط مریم رجوی، باید به تحولی اشاره نمود که تضمین آینده تمامیت مقاومت برای آزادی و پیوند آن با میهن و جامعه و مردم ایران شد. این تحول تاریخی همان هجرت بزرگ مجاهدین از عراق به آلبانی است،البته بماند که که چه سنگ اندازیهایی برای اینکه دولت عراق آن‌ها را اخراج نکند این سازمان کرد ولی امروز از آن به اسم پیروزی نام میبرند حال بنگرید که طی این سالیان این فرقه چه پیروزی داشته است که اینگونه مریم رجوی از آن‌ها اسم میبرد  البته خوب طبیعی است باید مرحمی باشد که این زخمها را بتواند التیام دهد.

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33567

دوگانگی سیاسی و حرفهای بی‌ اساس و پوچ فرقه رجوی

همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و دوم سپتامبر ۲۰۱۸:…  سازمانی که برای جامعه بی طبقه توحیدی مبارزه می کرد خود یکی از سهامداران عمده در بازار سهام فرانسه و دارای شرکتهای مختلف واردات و صادراتی هست. سازمانی که برای عدالت می جنگید خود از ظالم ترین سیستم ها شد سازمانی که می خواست صلح برای مردم ایران به ارمغان بیاورد … 

حسن حیرانی تلویزیون کانال چهار انگلستانThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

لینک به منبع

دوگانگی سیاسی و حرفهای بی‌ اساس و پوچ فرقه رجوی

نوشته همایون کهزادی، از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

وقتی که سازمان یا حزبی حرفی میزند یا موضعگیری می کند باید بداند چه می گوید و امّا این سازمان بقول خودشان مبارز و سیاسی حتی معنی حرفهایی که میزنند را نمی دانند!

و تمامموضع گیریهای این فرقه دوپهلو و یا به عبارتی بی‌ معنی است،اگر به سایتهای این فرقه نگاهی انداخته باشید،بخوبی برایتان روشن خواهد شد. همه شما دیده‌اید و شنیده اید از سایتهای این فرقه که بعضی از اعتراض های مردمی را به نیروهای دولتی ربط میدهد و می گویند کار خودشان است!و درجای دیگر میگویند که این اعتراض ها سازماندهی شده سازمان مجاهدین هستند!

که حتی در یکی از این سایتها از این فرقه بعنوان دوگانگی سیاسی اسم برده و از آنها انتقاد کرده است که چرا دوپهلو حرف میزنند، و به اصول و اعتقادات خود پایبند نیستند.

البته این فرقه در هیچ یک از کارها اصول و اعتقاداتش را حفظ نکرده و حرفهایی را که میزند و یا به قول خودشان بیانیه هایی که از طرف شورای دست ساز رجوی درج می کنند، نیز میتوان این دوگانگی و دوپهلو را دید.

سازمانی که برای جامعه بی طبقه توحیدی مبارزه می کرد خود یکی از سهامداران عمده در بازار سهام فرانسه و دارای شرکتهای مختلف واردات و صادراتی هست.

سازمانی که برای عدالت می جنگید خود از ظالم ترین سیستم ها شد

سازمانی که می خواست صلح برای مردم ایران به ارمغان بیاورد خود آتش جنگ را دامن زد.

سازمانی که سالهاست که در عراق در شعله ور شدن جنگ بین شیعه و سنی فعالانه دست دارد.

سازمانی که برای خلق قهرمان مبارزه می کند فرزندان همین خلق را به اسارت گرفتهاست.

سازمانی که برای خلق مبارزه میکند با جهیدن به دامان امپریالیسم و اسرائیل و عربستان سعی در بیشتر تر کردن تحریمها و وادار کردن آنها به جنگ با ایران است.
سازمانی که دم از عاشورا و امام حسین میزند رهبریش فراری و اعضای بالای این فرقه شکنجه و زندانمی سازند.

حال باید به سران این فرقه گفت که کدام حرف این سازمان درست است آیا این اعتراض ها پاسدارها و بسیج و ارتش است یا نه قیامهای مردمی هست که توسط شما سازماندهی می‌شود؟

چرا حتی به موضعگیریهای خودتان هم توجه ندارید واین همه دو پهلو حرف می‌زنید؟

البته دوپهلو در خون و پوست این فرقه بوده و هست زیرا تا جایی ک من یاد دارم هر سال این فرقه برای فریب نیروهایش موضوعی پیدا میکند که بتواند با آن هم سر خودشان و هم سر اسیران کلاه بگذارد دقیقاً روزی که رجوی از امام حسین و شب عاشورا و صلیب حرف زد دیگر کسی او را ندیده در آن نشست می‌گفت باید صلیب خود را برداشته و دنباله رو من باشید و چند مثال ا امام حسین یعنی کاری که امام حسین در روز عاشورا کرد رجوی درست عکس آن عمل کرد زیرا امام حسین تا لحظه آخر در کنار یارانش ماند و شهید شد.

امّا رجوی چند رو قبل از جنگ آمریکا با عراق غیب شد و هنوز معلوم نیست که زنده است یا نه؟
این فرقه تنها در موضعگیریها دوپهلو نیست بلکه در تمام رفتار وکردار این فرقه به خوبی میتوان دید! هر چند که سازمان از روز اول هیچ‌ وقت نخواسته ونمی خواهد به انتقاد کسی گوش بدهد درصورتی که جواب دادن به انتقاد و قبول آن یکی از اصول اصلی این فرقه بوده و هست که خودش به آن پایبند نبوده و نیست

*** 

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

MSNBC_Massoud_KhodabandehMassoud khodabandeh: No decent American intelligence officer would say MEK is trustworthy because it is a Destructive Cult.

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی از “مراسم تدفین رجوی توسط شازده سعودی” تا “سیدالرئیس و ستون پنجمش”

Maryam Rajavi Tirana Albania cult of Rajaviزمان اخراج مریم رجوی از فرانسه به آلبانی فرا رسیده است

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

امریکا علت حمله به عراق را پشتیبانی صدام از مجاهدین خلق اعلام کردHow do you explain this to the families of over 4000 US servicemen Killed in Iraq?

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsFormer U.S. Officials Make Millions Advocating For Terrorist Organization (2011)

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters


Link to the full description of Mojahedin (MEK, MKO) Logo (pdf file)

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

(Rajavi cult or MKO aslo known as Saddam’s Private Army)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیSydney hostage-taker was affiliated with Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult)

مریم رجوی داعش تروریسم Open letter of Ali Akbar Rastgoo to the Australian Ambassador in Germany: Keep Mojahedin Khalq on terrorist List

Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_ISIS_Albania_Iraq_TerrorismMassoud Khodabandeh: The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy:
Methods of Information Manufacture

Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)

Tom Ridge denies MEK killing of US citizens!Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen

همچنین: