آیا مسعود رجوی و مریم عضدانلو خط تقی شهرام و بهرام  آرام و وحید افراخته را میروند

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام مارس 2019:… برای فرار از پاسخگویی بحث انقلاب را رجوی پیش کشید و دیدیم که بلافاصله علی زرکش و تعدادی را محاکمه و ایزوله کردند و هر کس هم حرفی میزد با عواقب آن روبرو می شد. این تغییر نقطه اشتراک تقی شهرام … Continue reading آیا مسعود رجوی و مریم عضدانلو خط تقی شهرام و بهرام  آرام و وحید افراخته را میروند