آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند؟

آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند؟

آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند؟علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم مارس 2020:… بیماریی به این سرعت گسترش پیدا نمیکند. آنهم 14 روز در بدن پنهانی بدون هیچ علائمی زندگی و درعرض چند روز بروز و میکشد و تکثیرمیشود. وقتی به ایران سرایت وگسترش پیدا کرد با حجم تبلیغاتی که در رسانه ها برعلیه چین بخصوص ایران شد وموضوع از حالت بیماری بسمت سیاست چرخید. سوالی که برایم پیش آمد این بود که چرا رسانه های غربی وایرانی های آدمخوار مثل رجوی وعضدانلو و سایردشمنان مردم ایران و رسانه های عربی همه یکصدا یک حرف را میزنند؟ دراینجا بود که شک کردم که این موضوع نمیتواند بیماری طبیعی و یا اپیدمی باشد و به این نتیجه رسیدم که احتمال زیاد ویروس ساخت دست بشر است. آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند 

آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند؟کرونا ، مریم رجوی و این زندانی سیاسی سابق اپوزیسیون

آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند ؟

اجازه بدهید اول کنشهای ذهنی خودم رادراین مدت بگویم تا بهتربتوانیم روی موضوع متمرکز بشویم روز اولی که خبرکرونا درووهان چین بیرونی شد منهم مثل بقیه که خبرها را میخوندم فکرکردم کرونا بیماری طبیعی وسرایت کرده ازخفاش است ولی چند روز بعد دیدم سرعت گسترش ان درچین خیلی زیاد وغیرنرمال است شک برم داشت که این چه ویروس طبیعی ست که اینقدرسرعت گسترش وقدرت کشندگی ان بالاست (بنده نه پزشکم ونه ویروس شناس ونه علمی دراین رابطه ها دارم وتنها دارویی را که می شناسم قدیم اسپرین بود امروزه شده پاراستول دلیل هم این است ازبس درطی سالیان دکترهای رجوی برای هرچیزی پاراستول به بنده دادند ملکه ذهنم شده وبشدت هم ازان تنفردارم چون بیشتربه گچ مدارس ایران میماند که روی تخته سیاه مینوشتیم )همینقدرکه به مسایل پزشکی اشنایی دارم هیچ بیماریی به این سرعت گسترش پیدا نمیکند انهم 14 روز دربدن پنهانی بدون هیچ علائمی زندگی ودرعرض چند روز بروز ومیکشد وتکثیرمیشود وقتی به ایران سرایت وگسترش پیدا کرد با حجم تبلیغاتی که دررسانه ها برعلیه چین بخصوص ایران شد وموضوع ازحالت بیماری بسمت سیاست چرخید

جشن کرونای مریم رجوی – تنوره های اژدهای مرده

سوالی که برایم پیش امد این بود که چرا رسانه های غربی وایرانی های ادمخوارمثل رجوی وعضدانلو وسایردشمنان مردم ایران ورسانه های عربی همه یکصدا یک حرف را میزنند دراینجا بود که شک کردم که این موضوع نمیتواند بیماری طبیعی ویا اپیدمی باشد وبه این نتیجه رسیدم که احتمال زیاد ویروس ساخت دست بشر است انجایی به قطعیت ویقین رسیدم که بلافاصله وزیرتجارت امریکا گفت کرونا درچین بنفع اقتصاد امریکاست وان گروه ضد ایرانی وصهیونیستی که با رجوی سروکری دارد گفت ویروس ضربه ای به ایران زد که تحریمها نزده بود وروزنامه صهیونیستی دراسراییل نوشت الان زمان عید پوریم است که استرومرخای ایرانی ها را قتل عام کردند واسراییل ازاین فرصت باید استفاده وبه ایران حمله ومثل زمان خشایارشاه ایرانی ها را قتل عام کنیم وجشن بگیریم که رجوی وعضدانلو مثل همیشه سکوت ولال شدند وهیچ موضع ای درقبال ان نگرفتند این فاکتها بیانگرحمله بیولوژیک است تا اینکه ویروس به همه جا وامریکا رسید وان صحنه های غارت فروشگاهها وکتک کاری ها درامریکا وانگلیس والمان وسایرکشورهای غربی به نمایش درامد واقتصاد امریکا را دیروز دررکود کامل فروبرد ازطرف دیگراول وزارت دفاع روسیه وبعد چین اعلام کردند که کرونا ساخته دست بشرودرازمایشگاههای امریکا صورت گرفته ورواج پیدا کرده است والان خیلی ها میگویند ویروس ساخته دست بشروحمله بیولوژیک است بنده هم نوشتم که جهان باید امریکا را بخاطر ان محاکمه وازسازمان ملل وشورای امنیت اخراج کند وقتی درشبکه های اجتماعی بحث حمله بیولوژیک را مطرح کردند

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

تنها کسی که درقبال ان موضع گرفت رجوی وعضدانلو بودند که درسایتها نوشتند بحث حمله بیولوژیک کاررژیم است وعده ای میخواهند رژیم را درببرند درصورتی که این حرف توسط روسیه وچین مطرح شد وحاکمیت ایران هنوز نگفته حمله بیو لوژیک شده ودربرابرخبرها نماینده حاکمیت آمد ورسما آنرا منتفی اعلام کرد. چرا رجوی وعضدانلو به این سرعت واکنش نشان داده وآنرا مردود اعلام کردند چه زیانی به آنها می رسید ؟ امریکا طرف حساب بود ؛ اگرما این فاکتها وداده ها را درکنارهم بچینیم نباید به رجوی وعضدانلو هم شک کنیم که آنها درجریان آن بودند که بلافاصله همراه رسانه ها شروع به زهرپاشی برعلیه ملت ایران کردند وهرروز هزارنفررا میکشد وبه آمارهایش اضافه میکند. هزارهزاربالا میرود. اگرنه این همه تبلیغات شانه به شانه رسانه های غربی مثل بی بی سی ورادیو فردا ورسانه های وزارت خارجه امریکا والعربیه وایران اینترنشنال وتلویزیون خیانت پیشه من وتوسایتهای رجوی وعضدانلو برای چیست ؟ چرا اینقدرهماهنگ عمل میکنند ؟ چرا خواهان برگزاری چهارشنبه سوری ست ؟ مگرنمیداند که چهارشنبه سوری ودورهم جمع شدن ودید وبازدید نوروزی باعث گسترش وکشتاربیشترمیشود پس چرا باز خواهان ان است ؟ آیا نمیخواهد که این سلاح بیولوژیک تاروپود جامعه را گرفته و قدرت را ازبین ببرد تا اسراییل وامریکا حمله وایرانی ها را قتل عام وجشن صهیونیستی بگیرند ؟ وخا خامهای صهیونیست وآدمخوار و ضد بشر خررا روی شونه های خود گذاشته وبرقصند؟ فرق آنها با قدیم دراین است که قبلا بقول قران خرانی بودند که کتاب حمل میکردند و امروزه خرانی هستند که خر را حمل میکنند  و درجشن پوریم می رقصند فیلمها را نگاه کنید

درمان کرونا با اغتشاشات . پیام شماره 22 مسعود رجوی

البته کورخونده اند اگررجوی وعضدانلو فکرکرده اند که انتقام بقدرت نرسیدن وحمایت نکردن ملت از انها را میتوانند با دفاع ازحملات بیولوژیکی احتمالی بگیرند سخت دراشتباه هستند واین عملکردها بین مردم ایران ورجوی وعضدانلودریای خون ایجاد کرده وهرگز التیام پیدا نخواهد کرد ورابطه ملت با رجوی ودارودسته اش خوب نخواهد شد ملت ایران انها را تف کرده اند اگرغیرازاین است رجوی وعضدانلو میتوانند به کارهای خود ادامه بدهند

آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند ؟

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ایران-مسئول-شیوع-کروناست-مزخرفات-سریا/

ایران مسئول شیوع کروناست – مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجوی

ایران مسئول شیوع کروناست - مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم مارس 2020:… شب اولی که رایو بی بی سی ورادیو فردا همراه با العربیه وایران اینترنشنال هماهنگ با هم تبلیغات وجنگ روانی برعلیه ملت ایران را به بهانه کرونا شروع کردند بعد ازخواندن مطالب انها درفیسبوک واینستا نوشتم که هدف محاصره بیشترایران وضربات اقتصادی ست ومی خواهند شیوع ویروس را گردن ایران انداخته وملت ایران را ازنظرروانی خسته ونابود کنند بعد هم که رجوی وعضدانلو وارد بازی شده ونوشتند که قبلا رژیم تروریست صادرمیکرد الان ویروس کرونا صادر میکند که شیوع انرا درتمام جهان به ایران نسبت دادند. ایران مسئول شیوع کروناست – مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجوی 

ایران مسئول شیوع کروناست - مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجویشورش کرونایی در آلبانی – کمپ مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

ایران مسئول شیوع کروناست – مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجوی

ارباب به کمک نوکر شتافت

شب اولی که رایو بی بی سی ورادیو فردا همراه با العربیه وایران اینترنشنال هماهنگ با هم تبلیغات وجنگ روانی برعلیه ملت ایران را به بهانه کرونا شروع کردند بعد ازخواندن مطالب انها درفیسبوک واینستا نوشتم که هدف محاصره بیشترایران وضربات اقتصادی ست ومی خواهند شیوع ویروس را گردن ایران انداخته وملت ایران را ازنظرروانی خسته ونابود کنند بعد هم که رجوی وعضدانلو وارد بازی شده ونوشتند که قبلا رژیم تروریست صادرمیکرد الان ویروس کرونا صادر میکند که شیوع انرا درتمام جهان به ایران نسبت دادند که دراین رابطه درهمین وبلاگ نوشتاری منتشرکردم که هدف چیزی غیرازبردن پرونده ایران به شورای امنیت چیز دیگری نیست ازانجایی که تمامی این حرفها توسط هموطنان افشا وتیرهمه به سنگ خورد ارباب رجوی وعضدانلو یعنی پادشاه وولیعهد عربستان بدستور امریکا و نتانیاهو وارد گود شده ودریک اطلاعیه رسمی که سه روز پیش بیرون دادند گفتند که ایران عامل شیوع بیماری کرونا به تمام جهان است وجهان باید رابطه اقتصادی وتجارت را که برای جهان خطرناک است با ایران را قطع کند ومرزهای ایران را بخاطرجلو گیری ازشیوع بیشترکرونا ببند د وایران را قرنطینه کند این حرف یعنی اینکه ایران را باید محاصره زمینی هوایی ودریایی کرد انهم به بهانه کرونا یعنی خواسته رجوی وعضدانلو را تکرارکرده اند همان خواسته ای که سالیان است خواهان ان می باشند بیخود که نیست از محاصره ملت یمن وکشتارکودکان وزنان ومردان غیرنظامی به بهانه ایران حمایت میکند واین عمل ننگین وضد بشری را مقابله با ایران میداند هدف ازاین مواضع این است که درنهایت همان بلا را سرملت ایران بیاورند وارتش امریکا واسراییل را بعنوان نیروهای انقلابی ایران جا بزنند ووارد ایران کرده کشوررا نابود وتجزیه کنند هدف نهایی رجوی وعضدانلو همین است ولی باید بداند که ملت ایران ازتاریخ وعملکرد وحشی های عربستان از1400سال پیش بخوبی اگاه است ومیداند که این وحشی ها ودشمنان بشرحتی اب را روی خانواده خود می بستند میدانند که سیاستمداران کثیف ونوکرعربی درطی سالیان چه بلایی برسرملت ایران اورده اند میدانند که زنان ودختران وپسران ایران را به کنیزی وبردگی بردند وازخون مردم ایران اسیابها را بگردش دراوردند انهم توسط سعد ابن ابی وقاص وخالد ابن ولید ها که رجوی با افتخارسعد را فاتح ایران وقهرمان مسلمانان یاد میکرد وخالد را شمشیر اسلام رجوی وعضدانلو بدانند که ملت ایران ریشه اسلام سیاسی را ازخاک ایران بیرون خواهند کشید وبساط وقاص ها ولیدها رجوی وعضدانلو ها ورضا پهلوی وتجزیه طلبان را جمع خواهند کرد

چند وقت پیش یکی ازاین عربستانیها که معلوم بود ایرانی های مزدوربرایش فارسی نوشته اند شاید هم که رجوی وعضدانلو این کاررا کرده باشند نوشته بود ما عربها 1400سال است که برفکرودین شما مسلط هستیم ودین اسلام رابرای شما به ارمغان اوردیم و…..منهم برایش نوشتم که ملت ایران جنایتهای شما را فراموش نکرده وما نخواهیم گذاشت فراموش کنند وبدانید که ریش وریشه شمایان را خواهیم سوزاند وبساط ننگین شما با سمبلهایتون را ازایران جاروب خواهیم کرد منتظرانتقام سخت ونابود کننده ملت ایران باشید درضمن به پادشاه وولیعهد هم پیام برسان وبگو که منتطرباش ملت ایران بسراغ شما ونوکرانتون یعنی رجوی وعضدانلو ورضا پهلوی وتجزیه طلبان خواهند امد فعلا ارامکو وموشکهای یمن وضربات زمینی که درشهرهای یمن خوردید را داشته باشید تا ملت ایران مستقیم بسراغتون بیایند وفکرکرد که بنده هم رجوی وعضدانلو هستم که بخواهم با این حرفها وپیامها جا بزنم وبترسم والتماس کنم ، جهت یاد اوری به رجوی وعضدانلو این پیام را عمدا نوشتم تا بدانند اربابانش را لجن مال خواهیم کرد اربابان تروریست ووهابی وادمکش ووحشی وصهیونیزم هار وامپریالیسمی که ملتها را با سلاح بیولوژیک وگلوله های الوده به اورانیوم وبمب اتم مورد حمله قرارمیدهدومیکشد وشمایانی که حرفهای انها را برعلیه ملت ایران ازهزارخواره هزارباربیرون اورده نوشخوارودوباره می بلعید تا زمینه کشتارملت ایران را فراهم کنید ما را با این پیامها نترسانید

دراشرف چند باراین دوبیت شعررا برایت نوشتم باز یاد اوری میکنم که

دلی داروم که ازسلطان نترسه     که مرد ازکند وزندان نترسه

دلی داروم مثال گرگ گشنه        که گرگ ازهی هی چوپان نترسه

ملت ایران از شتافتن پادشاه وولیعهد تروریست به یاری رجوی وعضدانلو نخواهد ترسید شمایان فعلا به گله چرانی گله های شتروهابیت مشغول باشید تا روزیتون قطع نشود ترساندن ملت پیش کش

ایران مسئول شیوع کروناست – مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ویروس-کرونا-و-جنگ-روانی-مریم-عضدانلو/

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلوعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم مارس 2020:… هدف مجاهدین جنگ روانی وسیاسی ست که از کرونا سو استفاده و برعلیه ملت ایران سم پاشی میکند ونوشتیم که در اقدامی هماهنگ تمامی رسانه های فارسی زبان که دشمنان رسانه ای مردم ایران هستند هیچ هدفی غیرازناامید کردن مردم ندارند و میخواهند از کرونا شورش بوجود بیاورند که میتوان به رادیو ملکه انگلیس و رادیوهای پمپئو آدمخوار و العربیه و رادیو های آلمان و رسانه ضد ایرانی من وتو و ایران اینترنشنال و شبکه های اجتماعی اشاره کرد وهمه میگویند حاکمیت دروغ میگوید  و آمار بالاست. ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو#mektrolls آخرین تیر ترکش رجوی

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

جنگ روانی مریم عضدانلو همراه با دشمنان مردم برعلیه ملت ایران

اززمان شروع کرونا چندباردراین باره مطالبی را نوشتم ویاد اوری کردم که هدف مجاهدین جنگ روانی وسیاسی ست که ازکرونا سو استفاده وبرعلیه ملت ایران سم پاشی میکند ونوشتیم که دراقدامی هماهنگ تمامی رسانه های فارسی زبان که دشمنان رسانه ای مردم ایران هستند هیچ هدفی غیرازناامید کردن مردم ندارند ومیخواهند ازکرونا شورش بوجود بیاورند که میتوان به رادیو ملکه انگلیس ورادیوهای پمپئو ادمخوارو العربیه ورادیو های المان ورسانه ضد ایرانی من وتو وایران اینترنشنال وشبکه های اجتماعی اشاره کرد وهمه میگویند حاکمیت دروغ میکوید واماربالاست ، بنده فرض میگیرم درایران 75 میلیون ایرانی به کرونا مبتلا وتا به امروز 15 میلیون نفرفوت کرده اند ، سوالی که پیش میاید ایا با این اماری که بنده دادم اگرواقعیت داشته باشد درد بی درمان انها حل میشود وازاینهمه تبلیغات دست برمیدارند؟ باید قاطعانه وبا جدیت تمام گفت خیر حل نمیشود ، زیرا درد بی درمان انها مرگ وبیماری مردم نیست درد انها استفاده سیاسی برای بزیرکشیدن حاکمیت وایجاد جنگهای داخلی وتجزیه ایران است فقط دراینصورت راضی میشوند وهدف دوم انها ایجاد جنگ روانی واسترس دربین مردم ایران است تا دیگربارمثل جنگ جهانی وسالهای 1917 تا 1919 که انگلیس با ایجاد قحطی ده میلیون ایرانی را قتل وعام کرد دوباره اینبار 50 میلیون قتل عام کند برای همین ازروز اول  حنجره دریده ملکه که همان رادیو ضد بشروجنایت بی بی سی باشد شروع به سم پاشی کرد وبقیه پشت انرا گرفته اند ودراین میان عضدانلو ومجاهدین وشورای کثیف انها وهواداران نکبت وفاسد وهرجایی ودهان دریده وگند گاو چاله دهانهایش همین خط را پیش میبرند وقمه کشان صهیونیزم وپمپئو وبرایان هوک شده اند اگرملکه انگلیس وعضدانلو فکرکرده اند با این کارها ملت ایران را مایوس وناامید میکنند وانها رابه درون خود برده وبا ایجاد استرس کشتارجمعی راه می اندازند کورخوانده اند ملت ایران گرفتاراین بازیها نخواهند شد ورگ وریشه دشمنانش را با تبرقطع خواهد کرد اگرانگلیس توانست با قحطی وکشتارملت ایران را بزانو دربیاورد این بارهم با ایادی ونوکران ایرانی خودش خواهد توانست ، بهمین دلیل ازدیروزبنده شروع به انتشاراهنگهای شاد ورقص کرده ام تا ملت ایران انهایی که میخوانند وگوش میدهند ازاسترس که اصلی ترین دوست کرونا ست را درهم بکوبند وملت ایران باید شبانه روز شادی کنند وشاد باشند واسترس را ازبین ببرند ومبارزه با استرس ورعایت بهداشت اصلی ترین ونیازمبرم جامعه می باشد باید برای ان کوشید وشاد بود وپوزه ملکه ونتانیاهو پادشاه عربستان وشیخک امارات وادمخواران امریکایی ودرراس دشمنان ملت ایران رجوی وعضدانلو را بخاک مالید ،

آهای مریم عضدانلو فاسد وحرمسراداررجوی نخواهیم گذاشت تو با عملکرد ضد ایران وایرانی به ارزو های خودت برسی واسترس وجنگ روانی راه بی اندازی وملت ایران را کشتاروخوشحالی کنی تبلیغات چی های امروز عاملان کشتارجمعی هستند که باید محاکمه ومجازات بشوند ملت ایران برای نابودی دشمنان وکرونا هرچقدرمیتوانید استرس را ازخود دوروشاد وخندان وسرحال باشید ودهان یاوه گویان وزوزه های ملکه ونتانیاهو گونه را خرد وخاکشیرکنید درد بی درمان اینها که امارمبتلایان وفوت شدگان نیست درد اینها نابودی ایران است ازعضدانلو گرفته تا من وتو تا سلبریتی های بی هویتی که برای پول به عربستان میروند وجلو شیخکهای عربی زانو میزنند شرم وننگ برانان باد که هیچ انسانیت وعرق ملی وهویت ایرانی درانها باقی نمانده است یا ازاسلام سیاسی دفاع میکنند وبنام اسلام میخواهند نان بخورند ویا با رفتن بسمت اسلام سیاسی انهم ازنوع وهابی واخوانی میخواهند به ارزوهای خود برسند وکیف سامسونت پول بگیرند وبرگردند وقتی تاریخ را میخوانیم ازاین حرام لقمگان که باعث شکستهای متعدد مردم ایران درمقاطع مختلف بوده ایم کم نداریم اززمان اشکانیان وساسانیان وخوارزمشاهیان وصفویان وقاجاریه وپهلوی بوفورازاین ادمهای بی هویت وخائن ایران زیاد بخودش دیده است که بخاطرپول دست به هرخود فروشی میزنند ورجوی هم ازقبردرمی اید واطلاعیه کفن ودفن میدهد ای خاک برسرمجاهدین به چه پیسی افتاده اند فقط این را کم دارند که رجوی درس غسل وطهارت ونجاست بدهد وازرهبرعقیدتی عبور وبه مرحله ولایت برسد بشود ایت شیطان گرچه امروز هست چه قبول داشته باشد وچه نداشته باشد بنده که چیزی بنام ایت الله یا نشانه خدا را درروی زمین قبول نداشته وندارم هرچه هست نشانه شیطان است ولاغیربا ارزوی نابودی کرونا وسایرویروسها درجهان که برعلیه ملتها حرکت میکنند ملت پیروزند وسیاستمداران کثیف روبه اضمحلال ونابودی هستند قدرت مندان امده اند ورفته اند ولی ملتها همچنان پایدارواستوارمانده اند وخواهند ماند زیرا که خصلت تکامل  پیش رفت وماندگاری ملتها ونابودی دشمنان انهاست این یکی ازقوانین یکسویه وسرسخت تکامل است که هرکس برضد ان اقدام کند میرایی حتمی ست سرنوشت رجوی یکی از همین نشانه های قانون تکامل است درچه خواری وخفت وبدبختی دربغل پادشاه تروریست ووهابی وجنایتکار تسلیم عزرائیل شد ورفسنجانی که رجوی میخواست اورا رییس جمهورکند دراستخرفرح چگونه مرد درس بگیرید بدبخت های بیچاره

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

*** 

***

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلقجناب رجوی ، ضیافتی در کار نیست ، خر داغ می کنند !

کرونا ، مریم رجوی و این زندانی سیاسیسالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی

همچنین: