ابراهیم خدابنده از مجاهدین میگوید: زمانی که در اتاقی تاریک بودم

Follow Share on Tumblrارسال – ابراهیم خدابنده، تاریخ شفاهی ایران، نهم اوت 2019:… برنامه‌ای که داعش در سوریه و عراق پیاده کرد، برنامه‌ای بود که سازمان می‌خواست در غرب ایران پیاده کند. بعدها مسعود رجوی کینه بزرگی نسبت به شهید صیاد شیرازی داشت، چون این نتیجه را به هیچ عنوان پیش‌بینی نمی‌کرد. یک‌بار سوءقصدی به … Continue reading ابراهیم خدابنده از مجاهدین میگوید: زمانی که در اتاقی تاریک بودم