اتحاد زندانیان سیاسی ایران – مجاهدین خلق ، عالیجناب پمپئو و تحریم ها

Follow Share on Tumblrارسال – میر باقر صداقی، انجمن وطنم ایران، سوئیس، بیست و چهارم نوامبر 2019:… عالیجناب پمپئو , سفیر شجاع شما آقای ریجارد گرینل در اظهار نظری مسئولانه گفته است که ما توانایی فنی بازگرداندن اینترنت به ایران را داریم ایشان درتوئیتی از توانایی فنی برای بازگرداندن اینترنت برای مردم ایران خبر داد … Continue reading اتحاد زندانیان سیاسی ایران – مجاهدین خلق ، عالیجناب پمپئو و تحریم ها